16 okt. 2021 – Galskap i Kongsberg – ett tegn?

Mange tenker at alt er tilfeldig – men som jødene sier, tilfeldighet er ingen kosher – altså som Skriften sier:

”……Jeg er Herren, og det er ingen annen,  Jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken; jeg, Herren, gjør alt dette.” Jesaja 45:6-7

Fra området Sodoma og Gomorra – kanskje Lots hustru som ble til en saltstøtte – les hva jeg skrev om det her.

Mange kristne hopper bukk over eller slalåm i Skriften, fordi de forsøker å få Gud til å fremstå som en humanist. Sodoma og Gomorra er sjelden en søndagspreken – heller ikke Judas brev eller 2 Petersbrev 2 – som begge er ganske så identiske – og dermed viktig. Men heller ikke Apostlenes Gjerninger 5  – når Safira og Ananias falt døde om – pga løgn, pga Guds Hånd – er noe som blir særlig lagt vekt på i preknene. Eller kong Herodes som ble slått av en engel – og fortært av ormer – fordi han opphøyde seg som gud – og i tillegg hadde lagt hånd på Guds menighet. Eller David som legger sine fiender ned – og legger målbånd over de han sparer og de han vil drepe.  Og han blir betegnet som en av Bibelens fremst Guds menn.  Fordi vi vil være spiselig for verden – og si ”Vi er lik dere” – og dermed fremstår mye av Gudslivet saltløst – og kristne løper opp for å være med på sangkonkuranser på TV – hvor de synger verdslige sanger (mm) – og ofte blir æret av mange. Eller oversøte redaktører av kristen aviser – som taler det verden vil høre – men ikke det de trenger å høre – Som at, Om dere ikke vender om, så vil du brenne i alle evighet – i den evige ild, fordi din sjel er for dyr, til at du kan komme til Guds evighet, når du har synd i din sjel. Skriften sier:

 ”……..Hvorfor skal jeg frykte i de onde dager, når mine forfølgeres ondskap omgir meg,  de som setter sin lit til sitt gods og roser seg av sin store rikdom?  En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham  – for deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid – så han skulle bli ved å leve evindelig og ikke se graven. Nei, han vil få se den. De vise dør, dåren og den uforstandige omkommer tilsammen og overlater sitt gods til andre. 

Deres hjertes eneste tanke er at deres hus skal stå til evig tid, deres boliger fra slekt til slekt; de kaller sine jorder opp etter sine navn. Og dog blir et menneske i herlighet ikke stående; han er lik dyrene, som går til grunne. Således går det dem som er fulle av selvtillit, og dem som følger dem etter og har behag i deres tale. Sela. Som en fårehjord føres de ned i dødsriket, døden vokter dem, og de oppriktige hersker over dem, når morgenen bryter frem, og deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har noen bolig mere….” Salme 49:6-15.

I Norge har selvtillit blitt som en gud – og man kommer i høye posisjoner pga det, selv om du ikke eier noen visdom, forstand eller forståelse for de grunnleggende ting i hva det vil si å være ett menneske – i gudsfrykt eller en viss forståelse av hva som en gang gjorde Norge stort – Himmelens og Jordens Skaper. Men selvtilliten deres, til alle som følger de blindt – vil føre de til dødsriket – hvor Døden, en åndsfyrste (demon) vil styre dem som deres hyrde – der deres skikkelse blir ødelagt. Som Jesaja sier:

Derfor blir dødsriket enda grådigere og spiller opp sin munn umåtelig, og ned farer byens fornemme og dens larmende hop og dens buldrende sverm og alle som jubler i den. Og mennesket blir bøyd, og mannen ydmyket, og de overmodiges øyne blir ydmyket.” Jesaja 5:14-15.

En gang var dette tonen i våre menigheter – en sønderknuselse for Gud – nå er det mer «lek og moro» – og egen interesser.

Men det er ikke populært å advare – eller ligge på knærne og rope til Gud – i vår selvtilfredsstillelse – så løper vi og tar vaksine, og jatter med verden – fordi vi har ingen salt eller kraft til å stå imot Verdens ånd – fordi omtrent ingen forkynner sannheten i menighetene lengre – eller gir over alt til Herren. Gud vil ha mer enn 10% – Han vil ha alt:

«Eller mener dere at det er tomme ord når Skriften sier: Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss?» Jak 4:5

Vi har blitt bedratt – fordi vi ikke forkynner den Jesus som er i Bibelen – fordi de er treenige – altså Gud er trepersoner med kun 1 Gud – eller som Jesus sa i Getsemane – Jeg Er – som er Guds navn, JHVH (altså Jahve). Jesus var også med når Sodoma rammet – fordi Han er Gud! Så la oss forkynne om Jesus som løven – og Jesus som lammet – Hans enorme kjærlighet og nåde er uten sidestykke – du finner ikke noe lignende noe sted i verden – men samtidig – Hans vrede, mot de som nekter å ta imot frelsen – og som elsker vellyst og synd mer enn det å frykte og å elske Gud.

I 2001 fikk verden en kraftig advarsel fra Gud – da 11 september inntraff – husk – om du leser Jobs bok – så gjør ikke satan noe, uten at Gud tillater det! Pga landets mektige synder – og altfor mange kristne som levde halvsløvt – så skjedde katastrofen den 11 september (i USA ble den profetiske boken «Profetien» som i ettertid ble skrevet om ulykken meget populær, i motsetning til den lignende 22 juli profetien, som veldig få i Norge tok til seg – begge skapt av den samme Ånd). Men omvendelsen uteble i USA – selv om folk tok det til seg i begynnelsen – men så fortsatte de å synde igjen. Ca 7 år etter ulykken – så ble ett syndens menneske satt inn som president – og forførte USA inn i det som vi nå med skrekk kan se – for de som følger med på Document.no – eller andre våkne troende som forteller om forfølgelsen mot de som amerikansk grunnlov verner – de som kalles patrioter. Altså marxistisk ideologi har kommet inn og de forfølger ekte og oppriktige mennesker som ikke ønsker syk ideologi for deres barn – ikke ønsker vaksiner – men bare dyrke sin frihet for seg selv eller for andre.

På samme måte – så har også Norge fått sin advarsel (22 juli profetien) – men i Norge våger vi ikke å prate om det – fordi vi er livredd for å bli stemplet av kristenledere og samfunnets generelt – på den måten går Norge mot sitt endelik – på samme måte som Fregatten MS Helge Ingstad ble styrt uvettig (antagelig av kvinner, ettersom de har lagt lokk på det) – og dens katastrofe var ett profetisk bilde på de som styrer Norge – for det meste dominerende kvinner – og ynkelige menn – totalt gudløse – som Skriften sier:

Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere, og den vei du skal gå, har de ødelagt.” Jesaja 3:12.

Når da de grunnleggende advarslene blir ignorert – så åpnes det opp for enda større bedrag – før selve dommen rammer nasjonen. I desember 2018 fikk vi en opprivende advarsel – 2 unge jenter døde i Marokko – 2 uker før Marrakesh avtalen skulle underskrives. Jentene var fra Skandinavia – Norge og Danmark – og ble henrettet av Islam tilbedere – som ett offer til dødsguden Allah. Men det fantes også en advarsel til Norge i dette – om hva som ville komme i kjølevannet til vårt land – da de også ville gjøre dette onde, å forråde nordmenn med å skrive under, nemlig å gi hele Norge i FNs og  sterke globalistiske krefter – for fri innvandring – fra land, som hater vantro – og de hater etniske nordmenn. Her skrev jeg da en artikkel rund Marrakesh avtalen .

Vår daværende statsminister Fru Solberg åpnet da helvetes luker – jeg merket det godt selv pga den usynlige okkupasjonen som kom pga dette sviket – ca. ett halvt år etter – og ble etter hvert nødt til å stenge bloggen. Min kamp skal jeg ikke beskrive, da åndelige angrep – er det verste du kan komme ut for. En forsmak på giften Døden og hans ånder stinger de fortapte med – i Dødsriket. Les her – om Bill Wise opplevelse av 23 minutter i Dødsriket.

I går så gikk en norsk/dansk – nå er ikke alle detaljene klart – såkalt islamist (vi får se), i alle fall en konvertitt – og drepte 5 stykker på Kongsberg (Navnet Konge er jo også innlemmet i navnet – altså en som regjerer). Dagen etter – tok Støre (AP) over roret av vårt land – sammen med SP. Jeg kan ikke se noe annet enn at det er en advarsel pga regjeringsbyttet – en Regjering som er verre, enn den som var under Marrakesh avtalen – dette vill på en måte treffe landet vårt fysisk, på en eller annen måte. Og dette innevarsler ulykke – for de som nå skal ta over roret – de kommer ikke til å minske forbannelsen – men utøke den. Det var spesielt da jeg leste denne artikkelen i HRS – som Michael R. Suissa skrev – hvor selv vår nye stortingspresident Eva K. Hansen (AP) – som forakter monarkiet – men er nå likevel i rangordning nummer 2 i monarkiet – her ett utdrag fra artikkelen:

Det er noen år siden Eva Kristin Hansen som leder av Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, gjorde seg bemerket som æresgjest hos terroristorganisasjonen Fatah-ungdommen og opptrådte i den kvinnefornedrende hijab-uniformen under deres hatefulle markeringer i Rām Allāh. Vi har ikke registrert at hun i mellomtiden har moderert sin avsky for den jødiske staten Israel.”

Da er det muligens at ulike dommer – og selve dommen – vil ramme Norge i denne perioden – ettersom det var AP som har startet dette flørten med Islam – med Gro H. Brundtland og hennes like – da de hadde kjærlighetsfulle kontakter med Arafat – i den tiden han brutalt kuttet opp lemmer av Libaneser – og kastet de i syretanker ved hans ”fredskartell” PLO. Og som Ramon Bennet sa – hver sak som skulle utføres av PLO – så gikk Arafat gjennom alt – før han godkjente det – en mordernes morder, som Norge opphøyde – og nå må vi snart betale prisen for dette sviket. Vis meg dine venner – så skal jeg si deg hvem du er – er ikke bare ett ett ord – det sier faktisk mye, om deg! Og mye om AP – og alle andre som etterligner AP – som Høyre!

Jeg har ikke hatt så mange profetiske drømmer/mini syner i hjertet – men om du skroller noe ned på denne siden, vil du lese om denne lille jenta jeg så død på snø.

https://www.korsfestet.com/446168635

Ett minisyn jeg hadde i mitt hjerte, mens jeg gikk ut av bilen i garasjen på ett p-anlegg i en kjeller på ett kjøpesenter. Dette innevarsler vanskelige tider for Norge.

Sånn fysisk så går vi inn i økonomiske tøffe tider – bare el-strømmen har doblet seg – og enda nordmenn visste at strømprisen økte, og at AP ønsket enda mer avgifter – så gikk likevel folk og stemte på nettopp AP.  Men det verre – vaksiner – vil ingen prate om – annet enn å skjønnmale det! Som nasjon er vi nå så fordervet – at vi bare følger følelsene – på det media legger inn i hodene våre, de som er styrt av åndelige krefter, oppkjøpt av globalistiske milliardærer – de som Bibelen beskriver i Åp. 18:23 –som kjøpmennene som bedrar folkene med trolldom (som på grunnteksten er Pharmakia – medisin – dvs. Vaksine – som passer godt til bildet i Åp 6 – om den Hvite hesten og dens rytter – Korona – les det her).

Solformørkelse over hele landet

Husk at før Gud advarte Ninive om dom – så lot han de oppleve nederlag i krig, pest med mer – men det som tok pusten av de – var solformørkelse over hele landet – som er et bilde på dom! På den tiden, forsto man sånt – fordi man var ikke så intellektuelle og vantro som dagens slekt er. Da Jonas kom – så var  de klar – for å ta imot budskapet – og omvendte seg – så Gud utsatte dommen i ca 150 år.

2 solformørkelser – 2 sterke advarsler – og tegn på store dommer

I 2017 – så kom det 2 store tegn – den ene var Tegnet i jomfruen – det andre var en solformørkelse over hele USA den 21 aug. – men veldig få reagerte. Det var en dyp advarsel om dom – bare tenk på at samme tegnet kom over Europa rett i starten av 1 verdenskrig,  altså den 21 august 1914 hvor solformørkelsen gikk over Øst Europa – og også før Spanskesyken over Amerika – hvor flere 100.000 døde kun i USA . Du kan lese artikkelen her.

Men denne solformørkelsen kommer ikke alene – den neste vil oppstå den 8 april 2024 – ett mellomrom på ca 6,5 år. Sånn jeg skjønner det – så åpner det opp for flere dommer. Det ene var at Trump ble tatt vekk – det andre var at en sviker ble satt inn, totalt dominert av Obama (han er en radikal Shia muslim, og verre enn det), ved juks – og så ser vi resultatene i USA – hvor landet rett og slett er i oppløsning innad – eks. Sør grensene kommer det 100.000 vis av flyktninger og transportert inn i USA av myndighetene – uten PCR test og lignende – noe som myndighetene er så opptatt av (men det er juks det, som alt annet – de er bare opptatt av å få deg under total kontroll).

Og nå jobber amerikanske myndigheter for å klassifisere foreldre som gjør opprør mot lærere – som kjører gjennom pervers sexual politikk, vaksinetvang, LHBT bevegelsens perverse doktriner, mennesker med hvit hud er rasistiske etc. etc. – som terrorister. Disse deres (og våres) nye makthavere – tåler ikke kritikk – har aldri gjort det – og heller ikke nå! De snakker om demokrati, på samme måte som Nord Koreas ledere snakker om den demokratiske republikken de har.

Denne dommen vil også smitte over alle som har satt sin lit til USA, deres allierte – som før ville forsvare dem, i tilfelle krig. Også Norge! Spørsmålet er når Kina og Russland ser at kysten er klar – så de kan fysisk angripe USA – de har allerede gjort det biologisk (ved hjelp av disse svikerne innad i USA – Fauci, Demokratene etc.) – med Korona og vaksiner. USA er totalt svekket – akkurat som oss. Vi har inget militære å prate om (mens USA er uten noen form for god styring over militæret – heller selvdestruktivt) – det er redusert til ett null – og vi har vel knapt nok folk til å bruke all våpnene vi har – jeg vet at før har flere av de nye krigsfartøyene stått – fordi de manglet mannskap – og HV folk advarer: Heimevernet er døende.

Tallet 69

Nå vet jeg ikke hvor dette vil føre hen. Men jeg satt og memorerte på Jesu alvorlige ord:

Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde; noen av dem skal dere slå ihjel og korsfeste, og noen av dem skal dere hudstryke i deres synagoger og forfølge fra by til by,  for at det skal komme over dere alt det rettferdige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod inntil Sakarias’, Barakias’ sønns blod, han som I slo ihjel mellom templet og alteret; sannelig sier jeg dere: Alt dette skal komme over denne slekt.” Matt. 23:34-36

Mange tror at en profet bare profeterer om fremtiden – vel, egentlig ikke, en profet gjør mer enn det. La oss se på Jesus som apostel og profet:

Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, Jesus” Hebr. 3:1

Moses har jo sagt: En profet, likesom meg, skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre; ham skal dere høre i alt det som han taler til dere; og det skal skje: Hver sjel som ikke hører denne profet, skal utryddes av folket” Ap.Gj. 3:22-23.

Jesus blir bla. kalt apostel, yppersteprest og profet. Og over – så virket han i profetens embede i Matt. 23 – og dro en lang linje til bake til Kain og Abel – hele 4000 år.

Så la oss gå inn på syndene som Israel var ansvarlig for. Det kan virke ufornuftig å ramse opp alle syndene fra Abel – altså helt tilbake de første menneskene– altså Kains overtredelser mot Abel, ca. 4000 år f.Kr – den rettferdig – til Sakarias i 2 Krøn. 24:21 ca 800 f.Kr – men ettersom det da gjaldt dommen til Jesu tid – så var det i følge slektsregistret i Lukas 3 – Altså 69 slektsledd fra den rettferdige Abels død (han døde jo – så Set ble satt inn i slektsleddet – men uansett samme antall) – til Jesus oppfylte loven og bar verdens synd.

De samme årene kommer igjen i Daniels bok kapittel 8 – hvor det ble utmålt 69 års uker – før dom. Dommen gjaldt jo at Guds sønn tok all synd på seg. Men etterpå kom det en dom over Jerusalem – som lå nede til dommen var til ende – i 1948.

Så gjenstår det altså en uke igjen – som alt det siste profetiske – vil bli oppfylt. Når da de 69 slektsleddet og det 69 årsukene – førte til en så hard straff – hvor de fikk bøte på alle syndene fra 4000 år tilbake – hva da med den siste årsuken? Om Israel ble straffet hardt for sine synder – og ble utestengt fra landet i ca 2000 år – hva da med den siste generasjonen? Vi har 6000 år med synd – og den siste årsuken påbyr en hard dom – som nå ser opptakten til.

Men ingen vet enda når de 7 årene begynner – og heller ikke de 3,5 siste årene. Men vi er på vei inn i det, og veldig nærme. Du vet – da jeg tittet på Steve Cioccolantis video her:

så blir Australia behandlet hardt – fordi myndighetene nekter å åpne samfunnet før 80-90% har tatt vaksine. Da forstår du hvorfor ikke Norge helt har hatt samme problemer som Australia – fordi vi var mer føyelige – men jeg er ganske så sikker, om Nordmenn hadde kjempet imot – så hadde det blitt raskt en politistat. Og nå – Bjørn Guldvåg ønsker at helsepersonell ikke skal jobbe med pasienter – om de ikke har tatt influensavaksine (de jobber for å gjøre influensaen like «farlig» som Korona – fra C gruppe til A). Det er vel det nye nå.

Alt dette skjer fordi vi er på vei inn i de siste årene – før Herren vil ta over kontrollen – og styre jorden i 1000 år. Tiden er kort – så la oss da søke Herren, mens det enda er tid. Så vil også Herren åpenbare for oss – når de siste 7 årene starter – når tiden er inne.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s