17 okt. 2021 – Vårt tannløse politi mot de onde, og effektiv mot de rettferdige. Og tiden for vår prøvelse er nær, men også vår forløsning

Vi ser i Australia at vi har en politistat – men er det noe bedre i Norge? Jeg skrev allerede i 2020 – mitt møte med helsevesenet – etter å ha kommet som bil nummer 2 – og det var alt annet enn betryggende. Jeg opplevde at disse «redningsmannskapet» levde i egen boble – og så oss andre som en type fiender (da hadde vi løpt og stilt oss til disposisjon ca 45 minutter, for å hjelpe de skadede – og varmen, offringen og omtanken var enormt blant vanlige folk – som ikke var «profesjonelle») – og de satte en falsk merkelapp på en eldre mann som hadde kommet frem, fordi han lurte på om man kunne snart kjøre (køene var allerede da flere mil lang) – en politimann anklaget han for å ta bilder, men jeg så han ikke hadde noe i hånda – og etterpå gjentok en brannmann ryktemakeriet til politimannen. Siden terroren på Utøya – så hadde det blitt utviklet noe kaldt og fremmed som skremte meg. Jeg møtte senere noen politi i en butikk – og de hadde fått mørkere drakter enn før (hmm… tenker man da på SS?) – og det lå noe illevarslende over deres mandat og myndighet.

Ettersom jeg i mange år selv har jobbet i helsevesenet – om en ikke på sykehus ol. – så har jeg lagt merke til at siden Stoltenbergs regjeringens overtgagelse med sitt Rød Grønne monster i 2005 – at det har vært en veldig fokus på systemet, som de skapte egenthendig i de 8 årene de rev ned landets sjel – og lite på effektivitet, varme og det å ha godthet for pasienter. Og man bruker mange møter hele tiden for å «oppdatere» seg på min jobbplass – jeg kaller det heller hjernevask. De bruker enorme summer på dette. Stemningene på møtene er fryktelig dårlig – og jeg som er en selvtenkende person – har fått direkte ordre fra sjefen personlig – å ikke tenke selv, men bare utføre systemet – følge med på permer og oppdateringer på datasystemet vi bruker – og ikke minst utallige e-poster av uviktige – men heslige formaninger på uviktige ting – og medisiner, bare så det er sagt, er viktigere enn pasientene – også systemet – de sier det ikke, men det er sånn det skjer i praksis.

Mye har skjedd med våre barn – og feminiseringen av guttene er ett dårlig tegn! Det er mennene, når de er voksne, som skal beskytte samfunnet – og våre kvinner! Å feminisere dem – gjør alt bare så mye verre – og skolen er dyktig her, på dette bedraget.

Samme med skole og alle lignende offentlige instanser – hvor man bruker mer tid for å «dokumentere» (som ingen leser) enn å bruke tid med nærhet til elevene. Samme hjernevasken finnes også i utdanningsinstitusjonene – som omhandler mennesker, som pedagoger, sosionomer etc. – hvor manipulering har sitt høysete – og ungdom som tror blindt på det de lærer. Ut kommer det ferdig programerte roboter – som ikke klarer å forstå motstand de møter av folk som enda har sunn fornuft i hodet sitt. Derfor har de lange møter – disse 3 årige – hvor man sitter og lager en egen maktboble – for å se hva man skal gjøre med de som enda ikke har solgt sin sjel – og det skaper gnisninger – helt til de eldre har pensjonerte seg – og ingen lengre tenker selv eller gjør motstand – og stakkars de folkene de da har ansvar for – som barnehagebarn, pasienter ol.

Alt gikk galt for politiet den 22 juli – her med for mange i en båt – som etterhvert stoppet. Det hadde vært morsomt, om det ikke var så tragisk.

Ett skrekkens eksempel – var 22 juli 2011 – hvor alt gikk galt med Politiet – og kanskje det er derfor folk ikke liker 22 juli profetien – fordi den går igjennom bit for bit – hvor lite effektiv politiet var – man skulle nesten tro det var med vilje. Eks. en mann registrerte bombemannens bil – og ringte inn til politiet og ga skiltnummer – og ble liggende der – det kom ikke videre – en politpatrulje la seg bak terroristen – flere km. – da han kjørte mot Utøya – uten at de fikk melding om at morderen var foran.

Dette er grunnmuren av svikt og svik som den Rød Grønne regjeringen la til grunn. Og da må vi også tenke på at forloveren til Jens Stoltenberg – som ikke har noen kunnskap om politi – ble satt inn som sjef i politiet – en kort tid før terroren. Da snakker vi om åpen korrupsjon – av vennetjenste – som er ett vanlig mønster i Norge. Og Norges til da mest korrupte politiker – sa at han tok ansvar – og ble sittende – enda mulighetene til å bombe regjeringskvartalet – var kun hans ansvar – som hadde blitt kokt bort i byråkratiet – og ingen gjorde noe. Er det derfor vi har det største byråkratiet i verden – telt pr. innbyggere – for å gjøre det mest vanskelig – mest mulig for å kontrollere folk – og gjøre ansatte i offentlige sektor (største arbeidsplassen i Norge) føyelige for systemet. Det var da ikke så merkelig – at Erna Solberg – kunne presse vaksiner på nesten hele det Norske folket – folket var nedprogrammert og opp-programmert til å lyde – og de som ikke ville lyde – ble presset av de yngre folkene (som ofte de minst selvtenkende i Norge, fordi det er det som blir lært i barnehage og skole) – deres barn og barnebarn – at de ikke ville få noe besøk – om de ikke tok denne giften.

I dette skuret ble 15 årige «Beate» gjengvoldtatt – hvor så dommerne tok mer hensyn til overgriperne, enn henne.

Så har vi nå Kongsberg – og skjønner at politiet ikke har lært noe fra 22 juli – nei, alt er som før, bare verre – og systemet og egen sikkerhet betyr mer enn de siviles sikkerhet. Les Kent Andersens gode kronikk i : «Kongsberg, en ny politiskandale ovenfor terror?» Men derimot – om du driver med «hattale» – som denne eldre damen som kalte den uforskammede frekke Somalieren en Kakkerlakk – så havner du i fengsel. Mens om muslimer gjengvoldtekter en ung jente, «Beate», på 15 år – så får de samfunnsstraff og minimalt med fengsel (nesten alle advokater, dommere er kvinner – og synes mer synd på de anklagende enn hun som har fått skaden – mens de anklagende hånflirte av Documents utsendte journalist) – og klager enda over den milde straffen (så de raskt kan komme ut, og fortsette med sin ugjerning… – fengsel er for å slippe å ha farlige folk gående i samfunnet).

Eller «Oda» på 12 år – som ble også voldtatt av muslimske «mindreårige» fikk gå fri, mens «Oda» har fått totalt ødelagt sitt liv. Mens politi prioriterte å sende folk på en tidligere politikere som var i «ordhuggeri» med lokalpolitikerne, og kritiserte de – fordi de gjorde stupide ting – og noen lurte på om Norge hadde blitt en politistat – dette er ikke politiets oppgave. Så politi og domstolssystemet har blitt mer og mer råttent – og veldig urettferdig. Vi kan minnes profetens ve-klage:

«Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører! Jeg klager for deg over vold, og du frelser ikke. Hvorfor lar du meg se urett, og hvordan kan du selv se på slik elendighet? Ødeleggelse og vold har jeg for mine øyne. Det kommer strid og oppstår trette. Derfor er loven maktesløs, og retten kommer aldri fram. For ugudelige omringer den rettferdige, derfor blir retten forvrengt.» Hab 1:2-4

Hva var Guds svar – at ett folk fra Nord skulle komme – og utføre dom over nasjonen:

«For se, jeg lar kaldeerne reise seg, det ville og voldsomme folket, som farer fram så vidt som jorden når, for å ta i eie boliger som ikke tilhører dem. Fryktelige og forferdelige er de. Fra seg selv henter de sin rett og sin høyhet. Deres hester er raskere enn leoparder og skarpere til å springe enn ulver om kvelden. Deres ryttere sprenger fram, deres ryttere kommer langt bortefra, de flyr som en ørn når den styrter seg over sitt rov. Alle kommer de for å gjøre voldsverk. De stirrer stridslystne fremover. De samler fanger som sand. De spotter konger, og fyrster er til latter for dem. De ler av hver festning. De dynger jord opp mot den og inntar den. Så stryker de av sted som en vind og farer fram og drar skyld over seg. Deres kraft er deres gud.» Hab 1:6-11

Gud hater urettferdighet – uansett hvem det gjelder – og vil komme med rettferdighet, om ingen andre gjør det. Vi bør minnes disse ordene:

«Skyer og mørke omgir ham. Rettferd og rett er hans trones grunnvoll. Ild går foran ham, og den fortærer hans fiender rundt omkring.» Sal 97:2f

«Reis deg, du jordens dommer! La gjengjeldelse komme over de stolte! Hvor lenge skal de onde, Herre, hvor lenge skal de onde fryde seg?» Sal 94:2f

Gud er Jordens dommer – og i Hans øyne, er det rett og rettferdighet som råder – om nasjonene ikke ledes av Hans Ord – så vil også Gud dømme nasjonene – og til sist, hver enkelt menneske – som vi alle må stå til ansvar for Hans trone. De urettferdige – for den hvite domstol – hvor alle deres gjerninger – fra de var barn til den dagen de dør – blir det krevd ansvar for deres handlinger/gjerninger – mens vi rettferdige, om vi ikke slipper Frelsen, men holder fast på Han i tålmodighet – selv under lidelse og av forkastelse av samfunnet og ikke minst mange kristne – vi kommer til belønnings domstolen – hvor Gud gir lønn etter våre gjerninger – eller om vi ikke har opparbeidet lønn – så får vi lite å rutte med i Evigheten – men blir da frelst som gjennom ild:

«For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverket som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.» 1Kor 3:11-15

Det er en kjent sak at russiske tropper har øvd på okkupasjon av Norden. Likevel så solgte Jens Stoltensbergs regjering ett super viktig ubåthall til private – som leide det ut til Russerne. Og denne mannen styrer idag Nato – som generalsekretær.

De ufrelste forsøker å karre til seg det «gode» livet her nede så mye som mulig – som karriere – og å tilfredsstille systemet – om de enn må undertrykke folk, gi urettferdige dommer – eller å lyve, bryte pakten som å ha ett forhold til en som man ikke har noen rett til – og alt annet som bryter mot Guds bud – og pga synden – så forherder de sin sjel, og hører ikke vitnesbyrder i sitt hjerte, for hjertet er hardt, som en stein – og jo hardere, mer vanvittig følerier. Og på den måten – så styrer Gud Norge – til å miste sitt militære forsvar, for at i snarlig fremtid, åpne opp for ett nytt 9 april (fra landet i Nord, Russland), og veldig få bryr seg om det, bare man kan danse rundt gullkalven – alt pga urettferdighet i systemet, i våre trangbodde hjerter – så vi snart selv skaper våre egne lidelser – pga vår kjærlighet til alt som er galt.

Jeremia måtte rope om Jerusalems urene liv, og kommende dom – og er ikke Hans Ord, også til vår nasjon pr. idag?:

«Har du ikke gjort deg selv alt dette, fordi du forlot Herren din Gud den tid han ville lede deg på veien? Og nå, hvorfor tar du veien til Egypt for å drikke Sikors vann? Og hvorfor tar du veien til Assyria for å drikke elvens vann?

Din egen ondskap tukter deg, og ditt frafall straffer deg. Kjenn da og se hvor ondt og bittert det er at du forlater Herren din Gud, og at du ikke lenger frykter meg, sier Herren Herren, hærskarenes Gud.

Fra gammel tid brøt du ditt åk og rev i stykker dine bånd. Du sa: Jeg vil ikke tjene. Men på hver høy bakke og under hvert grønt tre la du deg ned og drev hor. Jeg hadde plantet deg som et edelt vintre, helt igjennom av ekte sæd. Hvordan er du da blitt omskapt for meg til et uekte, vilt vintre? Om du så ville rense deg med pottaske og bruke mye lut, så skulle likevel din misgjerning være skitten for mitt åsyn, sier Herren Herren.  Hvordan kan du si: Jeg er ikke blitt uren, jeg har ikke gått etter Ba’alene? Se på din vei i dalen! Forstå hva du har gjort, du lette kamelhoppe som løper hit og dit!  Lik et villesel som er vant til ørkenen, snapper hun etter været i sin sjels begjær. Hvem kan dempe hennes brunst? Alle de som søker henne, slipper å løpe seg trett! I hennes måned finner de henneJer 2:17-24

Judea gjorde samme bommert som Norge – de søkte utenfor sine grenser for hjelp – Egypt – og Assyria. Men det ble også deres ris, da de Babylon ikke bare ødela Judea, de ødela også Assyria og Egypt. Norge har satt sin lit til EU, Tyskland og FN – og andre som de ønsker å dilte etter. Gud har kraft nok til å beskytte Norge uten hjelp fra USA eller andre – det er bare å lese om ett forsøk på krig i 1968 – hvor den ene russiske tankføreren fortalte at de fikk ordre om å kjøre over grensen – men da dukket det opp flere kjempeengeler med sverd – og alle tanksene bare sto og spant – de kom ingen vei. Du kan lese historien her.

Norges svik mot Gud – den før så gudfryktige nasjonen – gjør at vi bare høster vår egen ondskap. Vi blir straffet pga alt det onde vi selv har sådd i åresvis. I 1968 var Norge enda uskyldig i Guds øyne – men ikke Tsjekkoslovakia – som ble erobret ca ett halv år etter, 21 august. Fordi det var folk i Norge som ba – og menigheten var enda ikke råtten – ikke perfekt, men likevel, det fantes flere steder hvor Guds Ånd hvilte – i menigheter, i bønnearbeid, blant troende, evangelister etc. Dette stagget denne verdens ånd – dette stagget invasjoner. Men ikke mange år etter – på 70 tallet – så begynte vinden å snu for alvor – som abortloven og vennskapet med PLO, og 1900 tallets største terrorist Arafat.

Flaggstangen som brakk – utvendig så den solid ut – men inne i var det råte.

Nå er vi bare ett skall av hva vi var. Når flaggstangen brakk ned på juleaften 2015 og drepte en tilfeligivs – på Holmenkollen (rikmannsstrøk) og det der Kongefamilien hvert år kom – så var det også ett profetisk advarsel til oss. Fordi flaggstangen som bar det norske flagget – var ett bilde på Norge – og stangen var råtten på innsiden – men den var ytre sett hvitmalt – og så helt fin ut – men så knakk den, men døden til følge.

Dette så vi også under vaksinetvangen – utført av den Blå Grønne regjeringen – folk hadde ingen motstand – det var som råte i deres hjerte og karakter – så de fleste tok vaksinen ukritisk, og satte ikke spørsmålstegn med media hjernevaks døgnet rundt – selv mange kristne lot seg bedra. Fordi Norge er sjelene som bor i landet – og om tilstanden på innsiden er dårlig – så klarer heller ikke landet å stå seg imot – stormen som snart vil ramme landet.

Det samme var det på en Oslo tur i 2016. Jeg skrev dette i 2016 – da jeg så dette huset:

«Fordi huset som en kunstner har satt rett foran Stortinget i forrige uke, er nettopp tilstanden til det «norske hus». Det forfaller og ser ikke bra ut. Huset var stygt og satt rett ovenfor der hvor ugudelige lover og lovløshet spres inn i våre bygder og byer. Huset er ett bilde på hvordan det egentlig ser ut bak vårt forsøk på å lage ett pent ytre. Selv våre gudfryktige forfedre hadde snudd seg i graven, om de hadde fått sett hvordan deres etterslekt river i stykker alt som de betalte med blod, slit og svette.

Om ikke Gud dømmer Norge – så må Han be Sodoma og Gomorra om unnskyldning. Men Han vil det – som det står:

«Men etter som dere en gang for alle har fått vite alt, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut fra Egypt, ødela han likevel senere dem som ikke trodde. Og de englene som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag, likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild.» Jud 5-7

«Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner Noah – selv den åttende – den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden. Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i fremtiden. Han fridde ut den rettferdige Lot, som ble plaget ved de lovløses skamløse ferd, – for den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerningene han så og hørte. Derfor vet også Herren å fri de gudfryktige fra prøvelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag, særlig dem som følger kjødets urene lyst og forakter herredømme.

Disse selvsikre vågehalsene! De skjelver ikke for å spotte høye åndemakter, mens engler, som er større i makt og styrke, ikke feller noen spottende dom mot dem overfor Herren. Men disse menneskene ligner ufornuftige dyr, som av naturen er født til å fanges og forgå. De spotter det de ikke kjenner, og skal forgå i sitt forfall. De får urettferdighets lønn, som de fortjener. De ødsler bort dagen i nytelser, disse skjenslene og skamflekkene. De fråtser i sine onde lyster når de fester sammen med dere.» 2Pet 2:5-13

Sodoma og Gomorra er ett forbilde på oss – som tar opp stafettpinnen fra den ånden – og feirer den i hovedstaden – flere 100.000 – men en mann sto der og så på dette – så kom Ånden over han – og fikk en profeti om dom over nasjonen:

Vi lever på lånt tid – og Herren er i stor sorg – fordi så mange Guds barn, har i sin halvlunkenhet tatt vaksiner – ettersom ingen har gitt de advarsler – hverken de kristne tv-sendingene eller de kristne mediene. Frafallet utøker seg – og jeg vet virkelig ikke hvor enden på dette er. Men vi bør minnes dette synet om bortrykkelsen – der får jeg inntrykk at ikke altfor mange troende forsvant (pluss alle små barn) – og at de var bare de mest gudfryktige som ble tatt med – som ba mye og levde i troen.

https://korsfestet.blogspot.com/2020/05/hva-har-skjedd-av-olav-rodge.html

Nå er det mange syner og drømmer som har blitt delt – og det kan virke som noen taler imot hverandre. Men Gud vil ikke at vi skal vite hele fremtiden – Han ønsker bare at vi skal få visse glimt av dem – for å øke håpet vårt – i en ond verden. Håpet om å være verdig til å bli med i bortrykkelsen – er ett håp som vi burde tenne ofte – når vi ser hvor ond og mørk verden er på vei til å bli. Jesus sier:

«Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Joh 9:4f

Natten kommer da ingen kan arbeide – den tiden nærmer seg, men vi er ikke der enda! Jesus sier at så lenge han er i verden, er jeg verdens lys – og Jesus har bundet seg fast til Kristi Kropp – vi er Hans lys i denne verden – vi som lever i håpet – og tror – selv om det til tider kan virke umulig! Så lenge vi er her – så kan ikke djevelen enda gjør hva han vil – men akkurat som Jesus sa til Peter:

«Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter: Så var dere da ikke i stand til å våke én time med meg! Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Matt 26:40-41

Og hans advarsel falt delvis for tette ører – fordi de ikke våket, de var for trøtte og skjønte ikke alvoret – derfor ble de 3 følgende dagene, tunge. Peter falt i løgn og fornektelse – og disiplene gjemte seg i frykt. Der er vi nå – og vi vil se mer av det, for brennende søsken, som før har vært helfrelst – vil komme til å forfølge oss – fordi de ikke våket over hjertet sitt – som Jesus sa:

«Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!» Matt 24:9-13

Vi ser at lovløsheten allerde har gjort folk ganske kalde – og svikefulle, spesielt mot oss troende – vi merker det ofte når vi er på arbeid ol. Men det verste har enda ikke kommet – det vil skje ting i full fart – som vil skremme mange – og for en god del av de uforberedte – så vil dette bli såpass hardt, at de velger å forlate troen, og flere vil angi sine egne tidligere søsken. Du skjønner frafall gjør noe med din åndelige dømmekraft – du glemmer det gode du opplevde hos Herren – og isteden åpner man opp for noe demonisk og forrædisk. Vi ser det allerede noe i de etablerte menighetene – men også det vil utøke – fordi Herren ønsker at de ekte som fortsatt er i de etablerte menighetene – skal komme seg ut – som det står:

«Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager!» Åp 18:4

Døde og åndelige farlige plasser – kom ut av det – enten det er skjøgesystemet eller Babylon systemet. En del må belage seg på å leve overnaturlig – da de kan miste jobben – og Gud vil forsørge deg. Mangler det mat i butikkene – pga stormen som må komme – så vil Gud forsørge deg og meg som han gjorde med Elias – da han gikk i skjul fra de onde myndighetspersonene Akab og Jesabel. Gud førte han til en bekk – for vann – og ravner ga han brød – mens det herjet hungersnød i landet. Du kan lese om det i 1 Kong. 17.

Prøvelser må komme – fordi Gud må rense sin brud – så de er verdige for brugdommen – og ild renser bort slagget i våres sjeler:

«Se, jeg renser deg, men ikke som sølv. Jeg prøver deg i lidelsens ovn. For min skyld, for min skyld gjør jeg det. For hvordan skulle jeg kunne la mitt navn bli vanhelliget? Og min ære gir jeg ikke til noen annen.» Jes 48:10-11.

Dette ordet fikk jeg etter å ha gått igjennom en psykisk har prøvelse – trodde jeg da – men så kom det en og profeterte over meg – og sa at disse prøvelsene – var ingenting mot det som måtte komme. Og ja – han fikk rett. Livet har ikke vært lett – men det finnes ingen andre enn Jesus – og jeg går ikke bort fra Ham! Det finnes ingen andre alternativ – og Han vil føre meg ut av enhver prøvelse som jeg måtte komme i. Og dette er hva som venter på oss – men også en herlig høst! Jeg tror på en siste åndsutgytelse! Og så vil Herren hente hjem sin brud – når hans boder er fulle av sjeler – som du kan lese om i lignelsen om fienden og såmannen i Matteus 13. En siste formaning i Ordet:

«Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.» Luk 21:34-36

Vi må våke og be om å bli aktet verdige – for det vi nå snart vil komme inn i! Og for evighetens skyld – når Han forløser oss fra vårt jordliv – i ett sekund – i ett øyeblikk – så er vi ikke lengre her!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s