26 okt. 2021 – Å ikke gjør seg uren «med kongens fine retter»

Da vaksinene kom ut, så spurte min kone Herren om hun skulle ta den. Ordet hun fikk var dette:

Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen om at han måtte slippe å gjøre seg uren.” Dan 1:8

Gud kalte det ”kongens fine mat og vinen som han drakk” – for vaksinene – for å ikke gjøre seg uren. Så kan vi lese videre i Daniel 1:

Men den øverste hoffmannen sa til Daniel: Jeg er redd for min herre, kongen, som har bestemt hva dere skal spise og drikke. Hva om han skulle synes at dere ser dårligere ut enn de andre guttene på deres alder? Da ville dere føre skyld over mitt hode hos kongen. Da sa Daniel til oppsynsmannen, som den øverste hoffmannen hadde satt over Daniel, Hananja, Misjael og Asarja: Jeg ber deg, prøv dine tjenere i ti dager. La dem gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke. Så kan du siden se nærmere på vårt utseende og likeså de guttenes utseende som spiser kongens fine retter. Gjør så med dine tjenere etter det du da ser!

Han hørte da på dem i dette, og prøvde dem i ti dager. Og da de ti dagene var gått, viste det seg at de så bedre ut, og at de var i bedre hold enn alle de guttene som hadde spist av kongens fine mat. Så tok oppsynsmannen bort de fine matrettene og vinen som de skulle drikke, og ga dem grønnsaker. Og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på allslags skrift og visdom. Daniel forsto seg også på alle slags syner og drømmer.” Dan 1:10-17

Disse 10 dagene, kan man sammenligne med perioden fra de som ble vaksinert – til nå – på min arbeidsplass og min kones arbeidsplass – er det fryktelig mange syke for tiden. Jeg har sterk mistanke om at det har med vaksinene å gjøre – ettersom de syke ble vaksinert i starten av året. Mens jeg og min kone, er sjelden syk, og er sjelden fraværende fra jobben. Enda min kone sliter med migrene.

Alle vaksinerte er ikke syke, men som Dr. Erik Enby sa – vaksinen må få rom til å sette seg i kroppen, altså om du har en form for svakhet i systemet ditt, eller har en åpning for det så kan du bli syk.

Samtidig, om du leser hva Dr. Tenpenny sier, så vil dette uansett påvirke alle, fordi vaksinene er meget avansert lagd – og kan forandre på mange ting – mange år etter at du har fått den. Det er derfor man før i tiden, alltid hadde vaksiner for utprøvning, opp til 4-6 år – eller mer, før de ble godkjent – så man var sikker på at vaksinene ikke hadde sterke bivirkninger.  Derfor har man også prøvd å kjøre ut Korona vaksiner fra år 2000 – hvert annet år – og fått avslag fra FDA (de som godkjenner vaksiner i USA) – fordi det var for destruktivt for mennesker (dyrene døde ofte under forsøkene). At den nå i 2020 fikk lov til å slippes ut – fortsatt ikke FDA godkjent, kun «Nødgodkjent» – er fordi Guds Ånd ikke lenger holdt det tilbake, pga. nasjonenes synder.

Om du legger merke til de 4 rytterne i Åpenbaringsboken – så slipper ingen ut, før Lammet tar av ett og ett segl. Gud har full kontroll. At vi ser ondskapen utøke, er ikke fordi Gud ønsker det, men fordi menneskene har åpnet opp for det – våre synder kommer tilbake til oss selv, og vil ødelegge det som før var ett trygt demokrati – trygge grenser – trygt styre – i forhold til mange andre land i verden. Kina – som skor seg på Pandeminien (hvor viruset ble sluppet ut av Wuhan) – har vært ugudelige land i årtusener – selv om det har vært en stor vekkelse der – med forfølgelse fra myndighetene, så har et land som Kina aldri akseptert kristendommen som noe alternativt i det offisielle rom – de har heller tilbedt dragen, som er landets symbol.

Da jeg pratet med min gode venn fra Sverige her om dagen – så ble jeg overrasket over at han og kona også tok disse vaksinene. Jeg sendte over masse info via Dr. Tenpenny – men som regel så ønsker ikke de som har vaksinert, å finne ut hva som har skjedd i kroppen deres. Jeg har hittils ikke fått noen tilbakemeldinger – (unntatt min venn fra Sverige i dag) på de vennene jeg har sendt info til. Er noe usikker på om de egentlig tar meg på alvor i det hele tatt. De har spist av kongens urene retter, og sånn sett blitt urene. Mistet frelsen? – nei, ikke i første omgang. Men de har forurenset Herrens tempel – med demonisk gift. Og det forurenser blodet – når det var blodet Herren renset, når vi en dag bekjente Han som Herre og frelser – Han tok bort vår synd, som da lå i blodet. Fordi:

For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.” 3Mos 17:11

Derfor synder vi sanger om Jesu blod – som ”Å, det dyre Jesu blod”, fordi hele vår frelse bygges på Jesus Kristus rene blod, som renset våre sjeler, så vi ble Guds Hellige:

Men som alt, så har vi en sjelefiende, som hele tiden planlegger å ødelegge oss, få oss til å fokusere bort fra Ordet og Ånden – og til å havne i synd. Og etter å ha vært frelst i over 30 år – så er hans måter å felle kristne på, temmelig slue og utspekulerte. Bare om man holder seg nær til Herren, og våker, som herren sier i Matteus 24 om Endetiden, så vil man ikke bli bedratt. Men det betyr også at du må betale en pris for det – fordi veldig få vil rose deg av dine gudfryktige valg, selv blant mange kristne. Rosen må du hente fra Den Høyeste – gjennom Hans Ord. Men det siste bedraget til satan – er verre enn alle de foregående – derfor advarer Hebreerbrevets forfatter oss, ved de alvorlige sidene ved vår tro:

For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. For den jorden som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. Men bærer den torner og tistler, da er den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes.” Heb 6:4-8

Dette handler om de kristne som er modne i troen, som kjenner sin Gud, de krever Gud mer av, enn de som har fått mindre eller forstår mindre. Tegnene på at noe rart har skjedd i samfunnet, var åpent for alle som ville se – den dagen vår statsminister stengte landet i mars 2020 – hvor INGEN forskning støttet at det hadde noen nyttig virkning – heller tvert om – og mange andre ting som stred mot helseindustriens egen lære og retningslinjer (som å bære maske). Det var da man skulle våkne – det var da man skulle søke Gud – og la Ånden tale til oss. Vi som familie gjorde det – men tydeligvis ikke så mange andre. Å korsfeste han på nytt – ved å forurense det blodet som Han en gang renset – ses alvorlig på, fra Guds Tronerom. En ren omvendelse, er hva Gud krever. Men hans små, som ikke forstår bedre, krever han mindre av.

Gud ransaker våre motiver:

For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom, og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige. Har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord.

Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd? Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk.  Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!” Heb 10:26-31

Ja, Herren skal dømme sitt folk! Den siden er det ikke så mange som prater om – men Ordet prater om det. Gud frelste hele Israel gjennom Rødehavet – men senere forkastet han de fleste – som det står:

For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det.1Kor 10:1-6

Om Gud forkastet alle disse, enda Han frelste de ved mektige tegn og under – så vil Han også forkaste deg og meg, om vi ikke holder oss til Guds Ord – i lydighet, i våkenhet – og i oppriktighet. Gud hater 2 ting, som får oss ut av Nåden – avgudsdyrkelse og opprør! Vaksinene er begge deler.

Fordi vaksinen angriper det naturlige immunforsvaret som Gud satte i kroppen til å kunne virke mot virus, bakterier og lignende. Og selv om du har svak tro – så har du endog ett immunforsvar – som skal ta seg av dette. Å ta ting som ikke bare forgifter blodet ditt – men også reduserer immunforsvaret til ett minimum. Men kanskje verre, vaksinene har også makt til å manipulere noe av ditt DNA gjennom Spikeproteinene den skaper alt for mye av.

DNA er det som definerer deg som ett menneske. Når DNA`et er ukjent for Gud, så går du ut av nåden, for så aldri å få muligheten til å komme tilbake igjen, inn i nåden – fordi du da er noe annet enn ett menneske, noe annet enn hva Gud skapte deg som – frelsen gjelder kun mennesker, ingenting annet – og du har blitt en Nephilim – som Bibelen beskriver i 1 Mos. 6 – som det står kjempene på jorden.

Nephilim handler om manipulert DNA – som først skjedde ved at falne engler – ifølge Enoks bok – så tok de menneskeskikkelser som menn – og ektet de kvinnene som de hadde lyst til (1 Mos. 6:2) – og fikk avkom – som var noe som Goliath – som ganske sikkert var et genemanipulert menneske – via dragesæd – dvs. engler som hadde omgang med mennesker, og fikk sånne typer avkom.

Det som er interessant – var at i Ruts bok – så flyttet Ebimelek og hans familie til Moab. Og hans sønner ektet Orpa og Rut. Da alle mennene døde – så ble Na`omi enke – og uten sønner. Da svigerdøtrene ville følge med – så vill hun at de skulle vende tilbake til Moab – men Rut trosset henne, og ble med, og ville søke Hennes Gud, Israels Gud. Mens Orpa dro tilbake til hedningenes land. Ifølge Talmud eller andre jødiske skrifter, så mener de at Orpa ble moren til Goliat. Mens Rut ble oldemoren til David – de møttes ved ett slag – hvor David felte denne Goliat. Frafall og manipulering av DNA – kan skape uønskede monster.

Tenkte på David Wilkerson i Synet – hvor han skrev, at han så i sitt syn, at det kom en tid, hvor kristne som ikke levde særlig nær Herren, ville leve nær djevelen. Det er den tiden vi er i nå. Og advarslene har ikke uteblitt – som denne her:

Profetisk advarsel av Stanley Frodsham (1965)

Han sier her, at du rett og slett ikke kan stole på noen, om de da ikke holder seg fast til Ordet og Ånden. Men at det ikke kommer mange av dem. Her ett utdrag:

Forførende ånder

Ta disse ting ytterst alvorlig. For i de siste dager skal forførende ånder lede mange av Mine salvede på ville veier. Mange skal gi etter for diverse lyster og grove synder. Men hvis du søker meg flittig så vil jeg gi deg av Min Ånd. Når en går til høyre og en til venstre, da skal du ikke følge dem men ha dine øyne full og helt på Meg. De kommende dager er de mest farlige, vanskelige og mørke, men det skal også komme en mektig utgytelse av Min Ånd over mange byer, og mange byer skal bli ødelagt.

Mitt folk må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil følge forførende ånder og mange forfører allerede Mitt folk. Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige.

Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg. Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre vandre på Mine veier. Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei. Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg ham. Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke fra Meg.

Jeg forteller deg at Jeg vil dømme Mitt hus fordi Jeg vil ha en kirke uten flekk eller lyte. Jeg ønsker å åpne dine øyne og gi deg forstand slik at du ikke skal bli forført, men vandrer i hjertets oppriktighet foran Meg, og at du elsker rettferdighet og hater alt ondt.

Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine åndelige øyne om hva som ligger og lurer i mørket, slike ting som ikke kan sees med det menneskelige øyet. La meg lede deg slik at du gjenkjenner mørkets krefter og får kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, derfor er det til ingen nytte om du kjemper med kjødelige våpen. Men lar du Meg ta over og lar du Meg føre kampen, da må mørket gi tapt og frihet vil kommet til deg og Mitt folk.

Jeg formaner deg

Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme forførere fra Mitt folk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å vinne innpass hos mitt folk. Mitt folk skal undersøke Skriften og si ; ”Hva disse menn sier er sant”.

Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære. Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk.”

Jesus så i Ånden det som skulle skje, da Matteus 24 ble nedskrevet – og Han visste at det ville være en vanskelig tid. Derfor advarte han mot falske profeter – jeg vil være frimodig, og si at de som promoterer vaksiner, er herved falske profeter. De kristne som sier ”gjør din kristneplikt, ta vaksiner” – som redaktøren i Dagen, må ses på som en forfører. Så om TV visjon driver med det samme – så går de over til å gå i Bileams felle, hvor de øyner kortsiktig belønning – eller å gjøre det mest mulig komfortabelt for seg selv, fremfor å lide for sin tros skyld – ved å ikke ta vaksiner. Har du stort arbeid i utlandet, og kan ikke dra dit pga du ikke har tatt vaksiner, så må du begynne å be – og finne Herrens løsninger. Da jernteppet sto imot kristendommen – så ble de troende kreative – også de som smuglet inn bibler og lignende. Ånden kan få deg til alle kanter av verden, selv om nasjonene stenger ned! Han bare trenger din tro – så gjør Han undrene!

Jeg beklager – jeg hadde ikke planlagt å være så skarp. Men jeg må være det – fordi Ånden driver meg til det! Dette ligger dypt på Guds hjerte – derfor bruker jeg av min fritid – til å skrive om dette!

3 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s