30 okt. 2021 – Å være en moden kristne – og det sataniske fra legemiddelindustrien

I artikkelen jeg skrev – om hvor alvorlig det er å ta vaksine – og jeg da koblet opp mot Hebrerbrevet 6 – så vil jeg poengtere at dette gjelder ikke alle. Det er ikke sånn at alle vaksinerte har mistet Jesus. Eller frelsen. Problemet begynner alltid når man herdet sitt hjerte.

Mange barn, få fedre

Noen – når de tar vaksiner, så har de levd i en gråsone i troen for mange, oftest over lengre tid – og man blir skjøvet ut, i noe som er vanskelig å komme tilbake til, om du da ikke vender om igjen av hele deg. Og formaningen i Hebr 6 – gjelder modne kristne, som vet hva de gjør, når de fornekter Kristus – også ved å gjøre ting som trosser deres hjertes advarsler. Nå er det ikke så mange modne kristne i Norge – som jeg bruker å si – det er mange barn, få fedre! Som Paulus sier:

«For selv om dere skulle ha ti tusen læremestre i Kristus, så har dere ikke mange fedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet.» 1Kor 4:15

Modne troende, som mistet fokus på det grunnleggende

Men selv de modne Hebreerne – ble også formant alvorlig:

«For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.» Heb 5:12-14

Den tøffe formaningen: Ikke snu deg tilbake!


Hvorfor forfatteren av Hebreerbrevet var så tøff, var fordi de fikk enorm motstand – før så hadde de blitt forfulgt og frastjålet eiendeler, men de hadde likevel bevart sitt hjerte og glede i Kristus. Men nå – så hadde de gått trøtt – og ville kompromisse – for å gjøre det mer behagelig for seg selv. Dermed kom Guds profetiske finger opp – det finnes ingen vei for dere tilbake:

«Men tenk nå tilbake på den første tiden – den gang dere var blitt opplyst, og så utholdt stor kamp og lidelse. Dels ble dere selv gjort til et skuespill ved spott og trengsler, dels sto dere sammen med dem som fikk gjennomgå dette. For også fangene hadde dere medlidenhet med. Og dere fant dere med glede i at eiendelene deres ble røvet fra dere, for dere visste at dere hadde en bedre eiendom, som varer ved.

Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn! For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje. For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse.» Heb 10:32-39

De 5 punktene som må innfris – for å kalle seg moden

Legg merke til – at dersom de kompromisset – og trakk seg tilbake, så ville de miste Guds velbehag over livet sitt. Forfatteren legger grunn for det han sier her – i bla. kapittel 6:

«For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. For den jorden som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. Men bærer den torner og tistler, da er den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes.» Heb 6:4-8

Det er ikke alle kristne som har smakt dette, og de krever Gud mindre av. (1) Opplyst menes den dagen man ble frelst – (2) smakt den Himmelske gave – det er vel at du har smakt noe dypere av Guds godhet – (3) fått del av Den Hellige Ånd – jeg antar at det menes tungetale og kraften i åndsdåpen – (4) smakt Guds gode ord – dvs. at Ordet har fått ett ordentlig feste i ditt liv – og det er ett stort problem hos mange kristne, at de ikke har dette – og (5) den kommende verdens krefter – da tenker jeg på riktige dype åpenbaringer – som gjør at du forstår dybden av din frelse – at du forstår på dypet at det finnes ingen andre veier.

Et moden som forkastet Jesus Kristus

Egentlig var det Kenneth Hagin i sin bok «8 syner av Jesus» – som skrev om dette. Jeg skal forsøke å gjenta det jeg husker – en pastorkvinne, som Jesus viser at hun en gang var en moden kristen, og oppfylte alle disse 5 kriteriene – sånn som Ånden mente var innenfor.

En gang hun satt og stelte seg/sminket seg foran ett speil – kom en ånd og forsøkte å forføre henne – med å peke på hennes skjønnhet, at hun burde gå ut i verden og finne på noe bedre ol. – hun skjønte at det var en demon – så hun tok autoritet over den – og den forsvant. Men den kom igjen andre gang – og sa det samme – og kvinnen tok igjen autoritet over den. Men den 3 gang demonen forsøkte å forføre henne – så åpnet hun seg for disse tankene, og ånden flyttet inn i hennes tankeliv (mener han så noe svart som gikk inn der) – og så gikk hun fra mannen sin – og levde ett liv i synd. Og Ånden forsøkte å lokke henne tilbake – helt sikkert pga en ektemann og menighet som ba – og da sa hun «Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre» – sa hun til Jesus. Og da herdet hun seg, den svarte klumpen flyttet seg så ned i hennes eget hjerte – og Kenneth så at hun en gang i fremtiden, ble kastet i helvete.

Han ble forferdet. Men Jesus sa – om denne kvinnen hadde horet med 100 menn, så hadde jeg tilgitt henne, om hun hadde bedt om det. Men da hun sa at hun ikke ville ha noe med meg å gjøre – så ødela hun muligheten til å få nåde, å komme tilbake – pga hun viste godt hva hun sa nei til.

Men hva med Dyrets merke – og det at det er umulig å vende om?

La oss titte noe på Dyrets Merke – Skriften sier:

«En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd, da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne. Røken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile dag eller natt, de som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar imot merket med dets navn. Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.» Åp 14:9-12

Her spiller det egentlig ingen rolle om du er moden eller ikke. Men det er også snakk om en viljeshandling – du får ett «tilbud» – og du tar imot det, enten som manipulert eller forført.

Og flere kristne forskere og folk som har studert dette – mener at grunnen til at det ikke finnes rom for omvendelse – er fordi DNA`et – vil forandres fra ett menneske til noe annet enn ett menneske. Jesus var ett fullkomment menneske – og fullkommen Gud – da han døde for menneskene! Ingen andre døde han for – kun menneskene! Og etter den kunnskapen vi har nå – så har medisinindustrien introdusert «medisiner» – som kan manipulere DNA – og her ser man djevelskapen i dette! Men Dyrets Merke har enda ikke kommet på banen – fordi Gud holder det tilbake! Men Han vil bruke situasjonen for å vekke oss opp – for de som hører Åndens Røst! For mange er dette en skjebnetid!

Kraften i forførelsen

En gang ledet antagelig Lucifer lovsangen – men da Gud satte han på en prøve – fordi Gud tester enhver skapning, for å se deres troskap – så ble Lucfier fristet – ved handel står det – og dro med seg 1/3 av englene. Når noen får autoritet, og vandrer i lovløshet – er det lett at man drar med seg alle han har under seg, i samme situasjon. Samme med foreldre – som er lovløse – oftest vandrer barna etter det bildet man har sett hjemme – når de blir voksne.

Men det står også at om noen tilber dyret og dets bilde – så vil også skjebnen bli den samme. Spørsmålet er om at giften i vaksinene, så finnes det noe som får deg til å bli slave av dette, akkurat som narkotika – til å ukritisk hengi deg til mer av dette, vel og merke, fordi du har akseptert de foregående tilbudene som Medisinindustrien har introdusert for deg – akkurat som Eva, da hun ble fristet av slangen – husk, du må ikke glemme kraften bak slangens bedrag i Edens hage, dette var ingen enkel fristelse – fordi Lucifer var ingen liten demon – men muligens en av de 3 «general» engler (mange tror han ledet Lovsang i Himmelen) – som hver hadde 1/3 av himmelens engler under sin autoritet.

Jeg leste en gang om 2 misjonærer som søkte opp en indisk guru – som fikk folk til å gråte og annet – pga sin utstrålning. Da disse søkte han opp – så var kraften så sterkt – at de måtte bruke all sin kraft, for å ikke bøye seg for å tilbe han. Du og jeg – skal være glade, om vi slipper å møte sånne krefter via mennesker, som satan bruker mektig. Men denne kraften i bedraget, via media og politikere – så finnes det en kraft, som er sterk – ettersom så mange har tatt den. Da de forsøkte dette i 2009 – ved svineinfluensaen – så kom det ingen vei, fordi disse kreftene hadde enda ikke klart å hjernevaske folk nok – men de neste 10 årene skulle forandre på det – via skole, akedemia, media og politikere – og ikke minst helsetoppene i Helsedirektoratet (med Guldvog og Nakstad – de er viktige brikker i dette sataniske spillet).

Du får en form for narkotika i kroppen din

La oss se litt på dette synet/tiltalen/drøm om det som skjer nå, rundt Korona:

«…..Den neste fase av kommende vanskeligheter vil skape større depresjoner og pga det, vil det forårsake store unntakstilstander i nasjonen. Folk, industri vil snu seg mot hverandre. Finansene blant vanlige folk og pga volden, så blir de nødt til å påkalle militæret» Dette så jeg i min drøm.

«Folk som var bråkmakere, fortalte Herren meg i drømmen, folk eller bråkmakere vil bli tvunget å bli vaksinert. Men Herren sa at vaksinasjonen vil ha en avhengighet, hver gang kroppen din vil bli syk, så må du ha vaksinen igjen. Og når du tar den igjen, så vil den holde deg rolig igjen. En form av edderkopplignende (eng. Cerebro – ett ord oppfunnet via tegneserien X-Men – som handler om kontroll av hjernen) innflytelse fra sinnet. Det er en slags programmering – jeg forstår det ikke, men det er hva Herren har fortalt meg.«

Denne avhengigheten, vil spesielt komme når du tar til deg den tredje dosen. Ettersom jeg oversatte et lydopptak – fra denne artikkelen – så sa en amerikansk sykepleier, som jeg skjønte det – så var hun tilknyttet en større enhet, med forskere, leger ol. – Og de hadde funnet ut at første dose, tok 50% av immunforsvaret – den neste tok 25% til – og så i den 3, boosteren, eller påfylningsdose – så var det bakterier i denne, som du ikke hadde noe forsvar i kroppen, til å motvirke – og så ble du totalt avhengig av Vaksineindustrien, for påfylningsdoser resten av livet.

Derfor tar jeg i litt hardt – for at folk – om de er vaksinerte – stopper opp nå. Og ikke tar flere – og søker Herren for hva Han skal gjøre med din kropp – ettersom du har denne giften i deg.

Gud krever ulikt av ulike folk

Jeg har møtt folk som er enkle i troen – og mange er det – men de elsker Jesus – og skjønner ikke dette med vaksiner – og Gud holder det ikke mot dem, fordi de er som barn, og forstår ikke bedre. Men selv de, må for all del aldri ta Dyrets Merke – men det kan også hende at dette blir åpenbart etter Bortrykkelsen. Men bare Far i Himmelen vet!

Advarslene rettes mest til de som er selvfornøyde, har sett mye av Gud, men er likevel overmodige og arrogante – og andre dårlige ting som betegner de som grumsete kristne – når de tar vaksine, så bare fortsetter de inn i en felle – som kan gi fryktelige utslag for ens karakter – og kan skyve dem (oss) ut av nåden.

Litt om innholdet i noe av vaksinene

Illustrasjon: Her skjer en genemanipulering, de klipper bort en streng i DNA`et – før har de bare gjort det på dyr, grønnsaker og frukt – men nå har de begynt å gjøre det med mennesker.

Vaksinene kan være farlige – men jeg vet enda ikke hvor mye skade de gjør i deg – selv om alle vaksinene har makt til å korupmere DNA`et – til en viss grad. DNA manipulasjonen – spesielt når jeg gikk gjennom Astra Zeneca – så gjør vaksinene det samme som når de gene manipulerer mat – ved å kutte av en mindre streng av DNA` – for så og erstatte det med noe laboratoriet har skapt og formet.

Genemanipulering skjer eks. det de gjør når de fjerner stein i druene – eller bygger opp kjempeoksen Big Blue – en okse som knapt kan gå, fordi han er blitt bygd opp som en kjempekjøttklump – for å kunne gi mer kjøtt. Astra Zeneca har også stoff fra 14 uker gamle aborterte guttefoster – fra deres lunger – samme med Johnsen Johnsen, der er det også middel med aborterte foster i vaksinen. Det kan virke som det også er lagt inn en Bluetooth enhet i AstraZeneca som setter seg fast i kroppen, og sender signaler ut av kroppen – til en ukjent mottaker.

Nazismen på nytt?

Å manipulere DNA – vil også ifølge Dr. Tenpenny – også mRNA vaksinene gjøre, som er den store faren med alle disse vaksinene. Men jeg har aldri opplevd en advarsel i min ånd, at man mister frelsen totalt pga disse 2 vaksinene man først tar – det finnes håp for de som gjør det. Og når jeg snakker med noen som har tatt vaksinen – så virker de like ivrig for Jesus – som før. I allefall ytre sett.

Nå er det ikke jeg som skal dømme – og det er heller ikke jeg som har den fulle oversikten – kun Herren. Så jeg ønsker ikke å kaste store byrder eller bekymringer på de som har tatt vaksinen – jeg bare oppmuntrer og formaner om at du søker Herren med hele deg – for å finne en løsning sammen med Herren. For ingen vet hva dette vil gjøre med kroppen din. Jeg kan sitere en profeti, som er en del av den jeg delte lengre opp – fra en jeg om min kone anser som troverdig:

«……Og jeg sa «Hva er det Herre». Og han fortalte meg «Amerika har kommet til en situasjon som Tyskland, når de tok (makten) over jødene» (Men alle – hør meg klart – Jeg kan ikke finne på disse tingene. Det tok meg en tid å skrive det ned.) Og han sa «Terror kommer til landet. Dominans og en utøvende makt av kontroll har kommet til Amerika.» Han fortsatte «innbyggerne er på vei til å bli nummerert. På samme måte som jødene ble nummerert i Tyskland, vil enhver amerikansk innbygger, uansett om de liker det eller ikke» Han sa «Du må fortelle folket å be – de må be»

Så viste Han meg 3 land – Russland, Tyskland og Kina. «Akkurat nå slår de seg sammen for å forme en allianse, for å komme imot USA. Det begynte allerede med forfalskningen bak vaksinen, og alle hendelser som skjer (i etterkant av det)»» Fra «Advarsel: Profeti om nedstenging – karantene og pandemi»

Det er ikke alt jeg skjønner med profetien – som at Trump og Pence styrer – i dette synet. Men samtidig så vet vi ikke hva som skjer fremover – Trump kan komme tilbake, selv om vi ikke vet det sikkert. Men jeg tror likevel at det er verdt å lese synet – som jeg også har delt flere ganger.

Når går man over til å gå fra ett menneske – til menneske 2.0?

Dr. Madej forteller om Modernas vaksine, etter å ha studert – som jeg skjønner – det Moderna selv skriver om vaksinen. Men som lege, så skjønner hun språket og det de forsøker å formidle. Noe de fleste andre ikke forstår. Og media fornekter for alt hva det er.

Og som jeg har delt før – I følge denne legen – så er Modernas vaksine – også innelagt sporingsenheter – og muligheter til å kontakte nettet – og Moderna er veldig lik Pfizer i måten den er bygd opp på.

Så er jo spørsmålet – hvor mye åndelig og fysisk møkk – kan man fylle opp i sitt blod – i sitt indre, før det rokker med din menneskelighet? Jeg vet ikke! Det beste er å ikke ta noe. Men mange har tatt – og jeg føler ikke at alle kristne har nødvendigvis mistet seg selv – men når du propaganderer den for andre, så lever du farlig. En ting er at man ikke skjønner at man har fått i seg en dose gift – det finnes nåde, om du da søker den! Og andre er som barn i troen – Gud forventer ikke at de skal forstå det!

Hitlers leger – og historien som har en tendens til å gjenta seg!

Og jeg som sitter med kunnskap om innholdet i disse vaksinene – blir forferdet! Jeg bare bli syk med å tenke på å få dette på innsiden. Og nå som jeg vet ganske mye om medisinindustrien – så har jeg nektet å ta andre typer vaksiner – som influensa vaksinen. Fordi den tilliten jeg har hatt til disse – er nå fullstendig borte! De er løgnere, manipulerende, og blir rike på andres ulykker – uten å bry seg nevnverdige. De har havnet i samme gate, som legene til Hitler, som fikk mulighetene, og brukte det til å eksperimentere på mennesker i konsentrasjonsleirene.

Bildet over er fra Sachenhausen – jeg var der, men skrev feil i en tidligere artikkel – da jeg skrev det var Ravenbruck. Men vi var i begge leirene – og jeg glemte å navngi bildene, så da ble det noe rot. Her ble det da utført eksperimenter. Som Wikipedia sier :

Gjennom hele krigen ble det i Sachsenhausen utført medisinske eksperimenter, der fanger blant annet ble utsatt for sennepsgass eller med overlegg påført dødelige sykdommer.

Så det ble utført mange eksperimenter i ulike leire – men det meste kjente og sadistiske, var Mengele – her sydde han sammen 2 tvillinger til ett (sigøyner babyer) – de døde senere av koldbrann, pga bakterier i sårene etter det sadistiske inngrepet:

Eller denne sigøyneren:

Jeg har skrevet mye om det, men dette var grunnen til at man lagde noe som het NurnbergKodeksen – for at all medisinsk eksperiment, ikke skulle utføres på deg, uten alle mennerskers samtykke, og at før du sa ja til noe som helst av dette – så burde du være informert om hva du skal inn i – eller hva du får i kroppen. Men ingenting av dette har skjedd ved vaksinene som kom ut i 2020 – og det er først i ettertid at leger og forskere kan finne ut hva som har skjedd i kroppen til de vaksinerte (og all deres forskning og bevis blir sensurert av MSM, Big Tech og politikere) – og hva som finnes i blodbanen. De som utfører dette – driver med forbrytelse mot menneskeheten!

Så de bryter lovene som den frie verden en gang lagde – noe som betyr at ett styre som er lik det nazistiske – i tanke og gjerning – har reist seg på nytt, og eksperimenterer ikke på noen typer «undermennesker» denne gang – men helst på hele jordens befolkning – dermed presser man, manipulerer, lyver og bedrar. De er drevet av denne verdens fyrste – og han har ingenting å tape – for det står:

«Derfor fryd dere, himler, og dere som bor i dem! Men ve jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid.» Åp 12:12

Derfor er voldsomheten i hatet, og mørket så stort – for de som klarer å se dette, og se hvor vi er på vei! Dette som nå fødes frem, vil sette Hitler i skammekroken i hans ondskap – og som en liten figur av den skaden han en gang klarte – i forhold til det som nå rulles ut! Men de som styrer dette – har mistet sin menneskelighet – om dette synet er sant (og hvorfor skulle det ikke være det? – det ble tross alt sensurert raskt fra nettet, kort tid etter at jeg hadde oversatt dethadde det vært eventyr, så hadde ingen brydd seg om det) – så føler de ingenting – når folk drepes – bare en demonisk glede og rus, over at systemet, som de nå har planlagt lenge, nå kommer frem i lyset. Ett liv betyr ingenting – men makt, penger og kaos – er drømmene de lever av, fra de våkner til de legger seg – disse ondskapens mestere! De verste siden tidenes morgen:

«Min sønn! Når syndere lokker deg, da samtykk ikke! De sier: Kom med oss! Vi vil lure etter blod, sette feller for de uskyldige uten grunn. Vi vil sluke dem levende som dødsriket, helt og holdent, likesom det sluker dem som farer ned i graven. Allslags kostbart gods vil vi finne, fylle våre hus med rov. Du skal få kaste lodd med oss om dette, vi skal alle ha samme pengepung. – Min sønn, slå ikke følge med dem, hold din fot borte fra deres sti! For deres føtter løper i hast til det onde, og de er snare til å utøse blod. Til ingen nytte blir nettet utspent mens alle fuglene ser det. Men disse lurer etter sitt eget blod, de setter feller for seg selv. Slik går det hver den som søker urettferdig vinning – den tar livet av sine egne herrer.» Ord 1:10-19

3 kommentarer

  1. God bedring til deg. Jeg har fått to vaksiner, mot min vilje, men mann og barn ville det. Det som skjedde var slik: jeg slet med vanvittig hard diaré i fire mndr. etter andre dose. Jeg er 68 år og egentlig i god form. Min mann har idag tatt tredje dose men jeg vil ikke mer. En annen ting, jeg har lagt livet mitt i Jeshua sine hender fordi jeg trenger hjelp av Jeshua til å fungere. Jeg er på ingen måte noen from person men min vanskelige oppvekst har gjort det slik at det blir mitt eneste håp. Jeg har tre fantastiske bøker av Ramon Bennet som har opplyst meg mye. Jeg har også blitt velsignet med Derec Prince sine taler. Det verste er at jeg er medlem av den norske kirke som har forferdet meg mer og mer. Ifølge Bibelen må jeg følge min mann, han ser det ikke slik jeg ser det, men troen er fri, takk og lov. Må Israels og Jakobs Gud velsigne deg og din familie. Jeg er veldig takknemlig for alt du legger ut, men det beste var når du var i Jerusalem og danset med barna, jeg har også vært en gang i Israel, da fikk jeg invitasjon til å danse, men torde det ikke. Allikevel så kjente jeg på en vidunderlig glede, stor opplevelse for meg. mvh. Kristin

    Liker

    • Nei – du skal ikke følge din mann – du skal følge Jesus. Å underordne seg – er viktig – men om mannen gjør opprør mot Jesus – så er det viktig at du følger ditt hjerte, og går på Herren sine veier. På den måten redder du din sjel. Frelseren går foran selv familie – etter Jesu egne ord – om at du ikke «hater» far, mor og barn mm. – .dvs. at du må være villig til å gi opp deres påvirkning, om de fører deg bort fra Korset – og la Ånden få lede – noen må forlate sin ektemake, for å ikke miste sin frelse. Men det er veldig dramatisk – og skjer bare i ytterst spesielle saker – hvor Ånden leder deg på den måten (ikke følelsene). Men først og fremst – ønsker Gud å bevare familien – men din frelse er viktigere, om det ikke finnes andre løsninger.

      Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s