20 Nov. 2021 – Å forvalte sitt pund – og den siste tids vekkelse

«Hvem er da den tro og kloke tjeneren som herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. Men sett at dette er en dårlig tjener som sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’, og så gir seg til å slå de andre tjenerne og spise og drikke sammen med drukkenbolter. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner.» Matt. 24:45-52

Å være kristen – er å forstå tidene. Mange kristne forstår ikke at Gud ofte drøyer med ting, ofte for å prøve våre hjerter. Å være kristen – kan være flerdelt – først blir man frelst – så går man gjennom livet, med dens prøvelser – i ekteskap – med barn/familie – naboer – jobb – reiser etc. etc. – gjennom alt hva du går igjennom, så former Gud deg – til å bli ett Guds menneske. Vi bruker å si først frelsen – så ett liv i forberedelser – så i tjeneste – det var iallefall det vi lærte på bibelskolen.

Moses var 40 år i verden, 40 år i ødemarken – og 40 år i tjeneste. Vi lever ikke så lenge som han, men Gud bruker alle hendelser som skjer på daglig basis – å forme deg – i vårt korte jordliv, og for å forberede deg for det Evige. Å komme til Himmelen – uten å være foreberedt, men endog frelst – vil gi deg ett sjokk. Gud ønsker å forme deg til å bli mer Kristuslik, mens du er på jorden – altså forme våres karakter. Og Bibelen snakker også om lønn:

«I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester; en annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger.  Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.  Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er.  Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn.  Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild.» 1 Kor. 3:10-15

Nå snakker Paulus om de som bevarer såpass av hjertet, at de holder seg i nåden – selv om de mister sin lønn – kommer de til Himmelen. I Matteus 25, så leser vi ofte om de 10 jomfruene – men oftest så misser vi lignelsen om de 3 tjenerne, som fikk utdelt ulikt – altså pund som skal forvaltes – og den ene gravde ned pundet, av den ene grunnen, at han hadde ett feil gudsbilde – og var også lat. Fordi, Gud har lagt noe nede i alle – og alle kan forvalte ett eller annet. Noen kan synge og få sanger fra Himmelen – andre kan spille – andre kan tale, andre har en naturlig talent til å få penger og gi bort penger, noen har barmhjertighetstjeneste, noen berfrielsestjeneste, andre er åndelige kriger og bønnemennesker, noen støtter aktivt Israel mot alt hatet som blir spredt etc. etc. Og klart – Gud kan legge flere saker inn i hver av oss – ikke bare den ene tingen.

Men Gud var streng mot den tjeneren som ikke forvaltet:

 «…..‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake.  Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’» Matt. 25:25-30.

Hva menes med mørket utenfor?

Jeg tror ikke Jesus her snakker om en tjener som havner i helvete – han havner i mørket utenfor – det betyr, han får den minste posisjon i himmelen og får lite å rutte med i Evigheten. Rick Joyner belyste dette i hans syn i Finalekampen og Kallelsen (jeg forteller nå etter hukommelsen):

Rick kom inn i Himmelens saler, mener å huske at det var en domstol – så møtte han en kvinne og hennes mann – da han stadig blir kalt den store reformatoren, så tenker jeg at det er Luther og hans kone han møter. Han som kommer fra det jordiske livet, føler seg skitten fremfor disse vakre herliggjorte menneskene – men de er isteden er veldig ydmyk – og forteller at de er i det «ytterste mørket» – og peker langt frem, de som er fremst – der Herren Jesus Kristus selv sitter. Joyner fortsetter fremover – og møter folk som blir lysere og lysere jo nærmere han kommer tronene, etter hvor trofast de var ned på jorden – de forvaltet sitt pund bedre enn de første han møtte – de som var ytterst bak. Da han kommer frem der de største kongene satt – sammen med Herren – og de fleste var faktisk kvinner – og tittet bakover – så sannelig, så så det veldig mørkt ut, der de første Hellige sto.

Rick møtte så en av de største kongene som satt veldig nærme Jesus – de kaller han Angelo i boken. Angelo ga han en klem – og hele nervesystem til Rick holdt på å kollapse – (senere fortalte Jesus, at dette kunne han ha fått på jorden, om han hadde vært lydig og tatt seg av ham). Da Rick lurte på hvor han hadde møtt han mens han var i live – så sa Jesus at du så han, og du sa «Han ser ut som en sånn som har rømt fra en buss-stasjon som han får folk til å forakte evangeliet» (ytre sett så han ikke bra ut for øye) – dette var den verste nedturen han fikk i denne visjonen – han ble ydmyket, men også tilgitt – men måtte stå til ansvar for sin dårlige forvaltning (noe vi alle har vært med på – mer eller mindre).

Og det viser seg at han hadde sett han før i ett syn. Jesus begynner å fortelle om Angelo – om hvordan han ble mishandlet og slått hjemme – så tok barnevernet over, og der fortsatte mishandlingen i såkalte beredskapshjem. Jesus kastet noe av sin kjærlighet til han – og han forvaltet det dobbelt – av alt han fikk. Utifra hva jeg huske – så var Angelo døv og muligens stum.

Og i synet Rick hadde sett denne mannen – så hadde han sett Angelo som en som hadde så mye smerte i seg, at han da han så en katt – så ville han sparke katten – men han brukte all sin viljestyrke – til å nekte foten å gjøre det. Etterpå så han en som gikk på dørene og vitnet – og vant mange for Kristus. I synet spurte Jesus – hvem forvaltet sitt pund mest? Og Rick svarte som mange andre ville ha gjort – han svarte evangelisten. Men Jesus sa – evangelisten vokste opp i ett hjem med mye kjærlighet – og hadde fått mye gjennom livet – og forvaltet bare 75% av det han hadde fått. Mens han andre (Angelo) – hadde fått veldig lite, og likevel forvaltet han 100%.

Det blåste en traktat til Angelo, og han tok i mot Jesus. Jesus sendte mer av hans kjærlighet – og han doblet forvaltningen. Han tjente penger med å hjelpe folk i hagen – og halvparten av det han brukte – gikk til å kjøpe traktater – for å dele evangeliet. Om han fikk ett eple – så var han mer glad for det, enn mange av Guds folk, som hadde mange fester.

Jesus kalte han martyr – og ettersom han hadde fått en sånn stor posisjon – lurte han på om han hadde vunnet mange for Kristus. Jesus sa at han vant 1 for Kristus – men da han gjorde det, så kunne han stå der og dele ut traktater resten av livet – for det ga han en så stor glede.

Angelo ble ikke godt tatt i mot av de kristne – selv Guds profeter unngikk han. Jesus forsøkte å sendte han til menighetene – for å gi den enorme kjærligheten han hadde i seg – men Rick fikk seg ikke til å gjøre det – heller ikke andre. De fleste dømte han på det ytre – pga hvordan han så ut. Dette gjorde at selv englene kom opp til Himmelen – og ba de Gud å ta med Angelo hjem.

Rick lurte på om noen hadde drept han for sin tros skyld, ettersom Jesus kalte han en Martyr – men Jesus sa, en narkoman hadde rømt ut i kulda – og holdt på å fryse i hjel, Angelo søkte han opp – og la seg tett inntil han, for at han ikke skulle fryse ihjel – og i det han gjorde det – så frøs han selv ihjel, og han døde – og ble hentet hjem!

Jeg tror dette synet/visjonen er ekte. Det kan passe med det Jesus sa om Johannes Døperen:

«Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han» Matt. 11:11

Vi har alle noen små i Guds rike rundt oss – vi må behandle de med respekt – samtidig som vi også må følge vårt hjerte, fordi ikke alle «små» er store i Guds rike – noen små er under bedrag. Så her kreves visdom – til å lese og forstå de du møter på din vei.

Om du leser det første bibelverset i denne artikkelen, Matt. 24 – så gjelder dette endetiden – at vi ikke må være drukne av denne verdens «vin» – og sånn sett mishandle andre åndelige søsken som vi har ett ansvar for. Vi har ett forvalteroppdrag – og vi må faktisk gi åndelig mat, til de som sulter. Du vet – Gud er faktisk opptatt av hvordan du og jeg forvalter våre pund – ja, selv de små tingene vi gjør – eks. jeg har ofte talt frosker ut av munnen min – som jeg skulle ønske jeg ikke hadde gjort. Og jeg har såret folk – som jeg skulle ønske jeg ikke hadde gjort. Jeg har gjort dumme valg – vært til tider enfoldig – og vis i egne tanker – og mye annet. Og det jeg har gjort hittils – så må jeg bare sette en strek – og strekke meg videre:

«Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke slik, alle vi som har nådd fram til modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!» Filip. 3:12-16

Synet til Nathan

Det er spesielt i endetidssynet til den jødiske gutten – at Gud gikk inn på de små detaljene, hvor han følte en stor nedtur for sånne ting han tok for gitt, men som var galt – mens små detaljer, hvor han gjorde rett – ble det stor jubel for i himmelen. Dessuten, så likte ikke Gud at Hans folk var uvennlig mot sin neste (og spesielt ikke mot hverandre som trossøsken) – men hadde en vennlig ånd. Du kan lese mer om dette her.

Vekkelsen – hvor Gud tillintetgjør djevelens gjerninger, Ap. GJ. 10:38

Til sist vil jeg prate noe om vekkelse. Mange, inkludert meg selv – har gravd meg ned i denne demoniske bevegelsen som kalles Vaksine – og presset for å ta denne. Ikke at det er galt å advare – men man må passe seg for å havne i frykt!

En mann som tidligere hadde profetert rett om denne Corona tiden – hadde nå også profetert, om at Norge ville bli mer skånt fra Covid restriksjonene enn andre europeiske land. Det var min bønnevenn fra Nord som fortalte det over telefon. Jeg har hatt personlig en tøff uke – en av de mange, men jeg sa til Gud flere ganger – at nå orker jeg ikke å være Vekter. Å bli vekt av onde ånder 2 netter på rad – er ikke spesielt fornøyelig – jeg var helt knust i går – og da var det en herlig søster, som Gud for en tid tilbake hadde vekt mens hun sov eller hadde akkurat sovnet inn, og bedt henne å skrive ned en sang, med akkorder. Så den sangen sendte hun meg – og den fikk noe til å briste. Det var herlig.

Men dagen etter, altså dene natten – så gikk vi i bønn – jeg og minn venn fra Nord – og Guds herlighet kom – det var da jeg så det – de som blir syke av vaksinene – ifølge Dr. Sherri Tenpenny – så kunne ikke skadene reverseres. Men plutselig så jeg for meg en haug med mennesker – på møter hvor Gud hadde sendt ut sin Ånd – sto det lange køer med Covid syke – og de ble alle helbredet! Det var som Gud pekte nese til satan – den som ler sist – ler best! Gud brukte situasjonen – som satan hadde startet – til sin egen fordel, å vinne sjeler – mange sjeler! Og gjenopprette de alle – fordi det legene ikke kan – det kan Gud – ingenting er umulig for Gud! Derfor er vi alle prøvet – fordi vi er kalt til denne tiden – til å stå – og servere massene Guds håp og kraft – og gjenopprettelse – som Jesus sa i sin første tale:

Herrens Ånd er over meg,
           for han har salvet meg
           til å forkynne et godt budskap for fattige.
           Han har sendt meg for å rope ut
           at fanger skal få frihet
           og blinde få synet igjen,
           for å sette undertrykte fri
           og rope ut et nådens år fra Herren.» Lukas 4:18-19.

For en tid tilbake – da jeg begynte å skrive om noe annet – så til slutt, så tror jeg Ånden ledet meg inn i dette – og skrive noe om den kommende vekkelse. Du kan lese det her.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s