26 Nov. 2021 – Vaksinefacismen og Bill Gates

Jo, mer jeg undersøker – jo mer kommer man til til bunnen av hvor djevelskapen bunner ut – nemlig Fauci og Bill Gates og hans foundation. Men bak de igjen, så ligger det noen enda mer rik og mer innflytelse, som styrer alt sammen – som jeg bla har skrevet om her.

Jeg skal ta med noen artikler – så du får ett bilde av hvor ille ting er – vi kan først begynne med det vi som vanlige borgere kjenner på kroppen – myndighetenes slue angrep og manipulering av oss – la oss først gå til Østerrike

Østerrike vedtar vaksinetvang, sjukepleiere nekter å følge ordre, studie viser at jo mer vaksine, jo flere dødsfall

Fra artikkelen:

«Den østerrikske forbundskansleren Alexander Schallenberg (ÖVP) erklærte 19. november 2021 at landet innfører vaksineplikt fra 1. februar 2021, det vil si tvangsvaksinering. Han beskyldte motstanderne av regjeringas politikk for å begå «attentat mot landets helsesystem» og sa at konsekvensen av å ikke følge hans politikk ville være «overfylte intensivavdelinger og enorm menneskelig lidelse». Han sa ingenting om at det burde brukes tidligbehandling av koronasjuke slik at de kunne bli friske og ikke havne på intensivavdeling. For ham er det vaksine eller katastrofe. Og da går han inn for totalt vaksinediktatur.

Vedtaket er naturligvis i strid med Nürenberg-koden som ble vedtatt på bakgrunn av den forferdelige historien med hvordan nazileger drev tvungen eksperimentell behandling av mennesker. I denne koden finnes det ti prinsipper om regnes som hellige for medisinsk etikk, og første setning i punkt 1 lyder:

«The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.»

«Frivillig aksept fra pasienten er absolutt grunnleggende.»

Tvang er det stikk motsatte av frivillig aksept.

Dermed er Østerrike tilbake til en av de svarteste epokene i sin historien. Som kjent deltok også Østerrike aktivt og entusiastisk i Hitlers folkemordspolitikk. Tyske og østerrikske leger deltok aktivt i skadelige og dødelige eksperimenter på sine ofre, og de gjorde det naturligvis med naziregimets full støtte, men også med full støtte fra legeforeningene og det tyske og østerrikske akademiske miljøet. Resultatene av «forskninga» deres ble publisert i fagfellevurderte artikler i legetidsskriftene. Ingen annen yrkesgruppe var så sterkt representert i nazipartiet som legene.

Schallenberg sa ingenting om hvordan tvangsvaksineringa skal foregå, men det sier seg sjøl at hvis folk nekter å bli vaksinert, gjenstår det bare vold og fascistiske overgrep som kan gjennomføre en slik politikk.

Både leger og nestleder i Ärztekammer, legeforeninga, støtter regjeringas politikk med vaksineplikt, skriver Wochenblick. Og legepresidenten Thomas Szekeres siteres slik: «Kanskje man binder noen og så gir dem sprøyta.»»

Og WHO – en leder – sier dette:

«I følge en senior tjenestemann i Verdens helseorganisasjon (WHO) bør Europa seriøst vurdere å vedta obligatorisk vaksinasjon mot koronavirus, i lys av den siste COVID-19-gjenoppblomstringen på kontinentetKan leses her

Så WHO går over sine egne regler, som eks. Nurnbergkodeksen – som skal beskytte mot å bli tvunget på medisin som du ikke ønsker, eller får noe som helst riktig info om.

Dette har disse maktmenneskene planlagt over lengre tid – og nå har de satt igang hele systemet – for å fange inn de uvaksinerte – gjøre som i Tyskland, sette de i interneringsleir om de ikke PCR tester seg hver dag før de går på jobb – som kan minne om en gryende start av noe som kan bli konsentrasjonsleire. Tyskland og Østerrike har en dårlig fortid, av å sortere ut mennesker – og så drepe dem. Kan vi da stole på myndighetene – at de er mer oppriktig nå – og ikke tenker ondt om oss? Nei, all deres måte å oppføre seg, minner mer om fangevokterne i Auschwitz, enn at de i det hele tatt skulle ligne på noen omsorgsfulle folk som ønsker å redde oss fra dårlig helse (det er bare media propagandaen som forteller oss det døgnet rundt, men de som tar vaksinene og blir syk, så sier flere at de ikke får hjelp av leger og sykehus)- de som i sinne og tvang ønsker å påtvinge oss dødelige og farlige eksperimentelle vaksiner. Og den er temmelig verdensvid – denne demoniske vekkelsen:

Stor rapport: Koronakrisa har ført til omfattende angrep på demokratiet over hele verden

Noe utdrag fra artikkelen – som har sterke advarsler for det som skjer nå:

«Ytringsfrihetens delkomponent, som måler folks rett til å søke, beholde og formidle informasjon og ideer gjennom alle former for medier, har hatt alvorlige tilbakeslag de siste to årene. Noen av disse tilbakeslagene stammer fra før pandemien, og visse regjeringer har brukt Covid-19-utbruddet for å rettferdiggjøre fortsettelsen av restriksjoner som ikke er relatert til viruset. Ytringsfrihet er det aspektet ved demokratiet som var mest utsatt før utbruddet av pandemien. Tiltak som begrenser denne rettigheten har vært de mest uforholdsmessige, sammenlignet med andre begrensninger på rettigheter, og det er mer sannsynlig at de vil vedvare etter at pandemien er over.

International IDEAs Global Monitor of Covid-19’s Impact on Democracy and Human Rights viser at 90 land (55 prosent) har vedtatt lover eller iverksatt tiltak for å begrense ytringsfriheten under pandemien, og ofte rettferdiggjør slike handlinger som en nødvendig måte å bekjempe desinformasjon om viruset, som i seg selv er definert som en infodemi av Verdens helseorganisasjon (WHO). Totalt har 38 land brukt nye lover eller mandater for å kriminalisere desinformasjon og 18 land har brukt eksisterende lover; 38 land har gjort desinformasjon om Covid-19 til straffbart med fengsel. I minst 10 land er de nye lovene permanente og vil vare utover pandemien og risikere å forårsake langsiktig skade på ytringsfriheten i disse landene. I tillegg har 18 land ilagt bøter for spredning av desinformasjon om Covid-19, hvorav 9 er demokratier, inkludert AlbaniaBulgariaMongolia og Filippinene. På Filippinene er bøtene de høyeste – på 20 000 USD.

Begrensninger på ytringsfriheten inkluderer bruk av lovgivning for å dempe kritiske røster, sensur av og restriksjoner på tilgang til visse typer informasjon og angrep på journalister….»

Men dette omfanget av autoritært regime styrning av kontroll over befolkningen – kunne ikke skje om ikke det finnes noen som betaler til Media – 30 sølvpenger – for å gjøre det:

Betalte medier: Bill Gates ga minst 319 millioner dollar til mediehus

Etter å ha gjennomgått over 30 000 bevilgninger i databasen til Bill & Melinda Gates Foundation, kan MintPress avsløre at stiftelsen har finansiert hundrevis av mediekanaler og pressefolk, til en totalsum av minst 319 millioner dollar. Undersøkelsen er ledet av den gravende journalisten Alan Macleod.

Mottakere av disse pengene inkluderer mange av USAs viktigste nyhetskanaler, inkludert CNN, NBC, NPR, PBS og The Atlantic. Gates sponser også et mylder av innflytelsesrike utenlandske organisasjoner, inkludert BBC, The Guardian, The Financial Times og The Daily Telegraph i Storbritannia; framtredende europeiske aviser som Le Monde (Frankrike), Der Spiegel (Tyskland) og El País (Spania); så vel som store globale kringkastere som Al-Jazeera.

Så en lang liste over ulike medier som har fått betalt – for å kunne bedra folket – og litt om Gates bidrag til ulike institusjoner i Norge:

Bevilgninger til norske institusjoner

Av den samme databasen framgår det at Bill & Melinda Gates Foundation har gitt 31 bevilgninger til institusjoner i Norge. Blant dem som har fått mye penger er CivitaTankesmien Agenda, Universitetet i Oslo, Redd Barna, Kirkens nødhjelp, Universitetet i Bergen, Forum for utvikling og miljø (ForUM), Utviklingsfondet, Bioforsk og Folkehelseinstituttet.«

Så Folkehelseinstituttet har fått penger – fra Gates – her lukter det en sur død rotte ett eller annet sted….. Stoltenberg familien er sannsynligvis ganske så korrupte – Jens hadde ikke sitter som generalsekretær i NATO uten internasjonale kontakter og fordi han hadde gjort tjenester for noen utenfor landet – så kan man jo stille ett spørsmål med søsteren hans, som leder NHI – hvor renhårig er hun…? Vil hun de utenlandske kreftene mer vel – enn det norske folket – det kan se ut som det når de mottar penger fra en datamogul – som ønsker befolkningsreduksjon (men ikke av seg selv, selvfølgelig….).

Kan alle dette behovet for å kontrollere folket og nasjonene – kan ha noe å gjøre med at det er oppfunnet måter å kunne kontrollere folks følelser og tanker via «vaksiner»:

Forskning: Trådløs kontroll av følelser

Gibbs skriver:

«Med ny teknologi er forskere i stand til å utøve trådløs kontroll over hjerneceller hos mus med bare et tastetrykk. Det første de gjorde var å gjøre musene sultne.»

Gjør klar tinnfoliehattene – Tankekontroll er ikke en så usannsynlig idé som den kan virke som. I Jeffrey M. Friedmans laboratorium skjer det hele tida, selv om objektene er mus, ikke mennesker. Friedman og hans kolleger har demonstrert en radiostyrt fjernkontroll for appetitt og glukosemetabolisme hos mus – en sofistikert teknikk for trådløst å endre nevroner i dyrenes hjerner. Ved å trykke på en bryter er de i stand til å gjøre mus sultne – eller undertrykke appetitten – mens musene lever normalt. Det er et verktøy de bruker for å avdekke det nevrologiske grunnlaget for å spise, og det vil trolig ha applikasjoner for studier av annen adferd som er hardkodet.

Metoden: Hvordan utstyre en hjerne for radiokontroll?

Illustration by Jasu Hu
Illustrasjon ved Jasu Hu

Forskere har funnet en smart måte å kontrollere nevroner via radio ved å koble sammen gener fra mennesker, kameler og maneter. De bruker et konstruert virus for å installere en dør inn i hvert målneurons ytre membran, og skyver kunne døre åpen ved hjelp av ferritinpartikler som reagerer på sterke radiosignaler. Når døren åpnes, strømmer kalsiumioner inn i cellen og får nevronet til å fyre….»

Og artikkelforfatteren avslutter med disse ordene:

Under koronaperioden har våre makthavere demonstrert hvordan de kan styre milliarder av menneskers tanker og følelser gjennom en massiv, verdensomspennende og godt forberedt psykologisk krigføring. Det er neppe tvil om at de drømmer om å kunne bruke teknologi direkte på folks hjerner for å kunne styre folks følelser og ønsker. Det ville være enda mer sofistikert, og enda vanskeligere å avsløre.

Og hvordan få de nødvendige genene som kan slå av og på bryterne i hjernen? Tja, man kunne jo for eksempel bruke en vaksine, og gjøre vaksinen obligatorisk?«

Jeg delte tidligere så du får se hvor ond Fauci og også noe om Bill Gates – de var sammen om det som vi nå ser – og bak finnes det enda sterkere, men skjulte krefter – som innehar mer penger enn Skrue McDuck – og har sånn makt at selv ikke regjeringer kan stå de imot de – se mine oversatte artikler i «Hvem eier verden?«.

Bibelen har snakket om dette som nå utfolder seg i snart 2000 år – og vi finner dette i Åpenbaringsboken 13:

«Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne,  og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.» Åp 13:16-17.

Dette merket – om man titter på grunnteksten – så handler det om ett forsvarsverk som var mer normalt for 2000 år siden – en stokk med spiss på toppen – og for en som aldri har sett en sprøyte (det fantes ikke da) – så kan det være at han så en sprøyte, og beskrev det på sin måte (Jesus sier jo til han «Det du ser, skriv det i en bok……..» Åp 1:11). .eg har skrevet mer om det under denne artikkelen: Del 1 Del 2 Del 3

Ellers sier også Skriften dette;

«En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd,  da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne.  Røken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile dag eller natt, de som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar imot merket med dets navn. « Åp 14:9-11


Folkens – vaksiner er ikke noe å spøke med. For de 2 første vaksinene finnes det nåde og omvendelse for – selv om det manipulerer noe av DNA et – men jeg vet ikke med den tredje. Så la oss våke – og ikke sove i denne tiden. Vi må be for alt som skjer – når du skal på jobb, myndigheter – myndigheter i nærområdet – etc. etc – be om forvirring inn i fiendes leir, så de fortsatt ikke kan innføre vaksinepass. Så lenge vi er saltet på denne jorden – så kan ikke satan gjøre hva han vil – se på Abraham – da han ba i 1 Mos. 18 – og i kap. 19 – da han ikke kunne ødelegge Sodoma, før han fikk reddet Lot og hans familie.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s