31 jan. 2022 – Stoltenbergs svakhet, Hviterusslands klar til kamp – og litt om Lebesbymannen

Nå har Jens Stoltenberg presset Russerne – ingen kompromiss – i en god stund, enda Putin ønsket en avtale, for å slippe dette. Da kan det være forvirrende, hva Jens gjør nå:

– Ukraina er en høyt verdsatt partner av Nato, ikke et medlem, så vi har ingen planer om å sende styrker til Ukraina, sa Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg søndag. Storbritannias utenriksminister Liz Truss sendte andre signaler, da hun senere på dagen uttalte:  – Det er svært sannsynlig at Putin ønsker å invadere Ukraina. Document.no.

Så her snur han tvert, mens England holder fast på sine synspunkter.

Stoltenberg mangel på karakter

Vår statsminister Støre har fått kallenavnet «tåkefyrsten» fordi han snakker så ingen forstår – men Jens Stoltenberg, vil jeg kalle «såpestykket» – da han forandrer takt og tone – og ikke minst meninger – fra en dag til en annen. Har mannen noen egne meninger i det hele tatt – eller blir han bare styrt? Men Jens Stoltenbergs uttalelse på vegne av NATO gir blod på tann for deres fiender – kanskje det er meningen:

Hviterussland er fast mot NATO, om de prøver seg

Nato vil ikke gjøre motstand. Det vil denne mannen

Dette er presidenten i Hviterussland, Aleksandr Lukasjenko, kalt Europas siste diktator (med tanke på vaksinetvang, så har det utvilsomt oppstått flere diktatorer, selv her i Norge: Erna Solberg er utvilsomt en sånn, blant de som kjenner henne, sies det at hun er Psykopatisk og veldig målbevisst – Støre later som han er god, men er utvilsomt en smørklump som bare følger strømmen av alt som er galt).

Presidenten i Hviterussland har lovt gjengjeldelse – for alle som angriper deres territorium. Så hvorfor Generalsekretæren i NATO Hr. Stoltenberg – som var tøff utad – har jenket seg, er det ingen som vet. En som leder en organisasjon med ett sånt menneske- må regnet som en kaos organisasjon. Alle vet at man må bruke visdom og styrke – når man vil styre noe med en suksess (eks. Da Romerne truet Antiokus Epifanes (den første antikrist) – så ville Epifanes ha lengre betenkningstid – men da tegnet den Romerske utsendingen en sirkel rundt Epifanes – og sa at når han gikk ut av den ringen, så måtte Rom ha ett svar, ellers ble det krig – og da ga Epifanes seg – Romernes karakterstyrke, gjorde at riket holdt nesten 1000 år – også i starten (de første 500 årene) så eksisterte så godt som ingen skilsmisse – ekteskapet var ganske hellig) .

Landet som ingen har klart å erobre

Napoleons tilbaketrekning fra Russland

Jens Stoltenberg har ingen visdom, styrke eller karakter. Ukraina er bare noe tull – som vestlig presse og USA, og flere Europeiske land har sett på som ett problem. Men å føre krig mot Russland – har enda aldri lyktes noen land i historien. Napoleon – som var en strateg – klarte det ikke, selv ikke Svenske kongen med 60.000 mann, som var en stor hær i sin tid – klarte det, ei eller Hitler. Russland er for stort – og har en natur og vær som kan stoppe selv de største hærer. Det var utvilsomt den harde vinteren som stoppet Hitler (de hadde de verste kuldebølgene og varmebølgene i krigsårene) – som ikke hadde utrustet sine soldater med vinterklær, eller stabil mekanikk i deres kjøretøy til å tåle været og gjørma som kom om sommeren – Russerne derimot var vant til været, og deres tanks var såpass kraftig, om en enkel – som gjorde at tyskerne fryktet de.

Bønner som stopper hærer

Bildetekst: Åndelig krigførings bønn – (mer effektivt enn hele hærer)

Men vi vet bak alt det, så var det var bønner fra kristne – som stoppet Hitlers store hær. Spesielt i England – så var det flere bønnekampanjer blant våkne kristne. En som ledet en bibelskole i England, så profeterte han om at det ikke ble noen krig, før 2 verdenskrig. Vel, han profeterte feil. Men Gud brukte han og hans bibelskole mektig – i det de ba under hele krigen. Og de første en dagbok – over hvor Ånden ledet dem. Etter krigen, da ting enda var hemmeligholdt, møtte denne bibelskolelederen en mann fra hemmelig etterretning – da mannen så på dagboken for bønn – så ble han forbløffet. Fordi Ånden hadde ledet de til slag, som var helt ukjent for offentligheten. Spesielt de 4 store vendereisene for den tyske hær, hvor de tapte så mye, at de måtte snu – så var de der og ba om det – akkurat på rett dato og på rett sted.

Under krigen ble eks. noen allierte soldater omringet av tyske soldater – så kom det 2 kjempestore engler – og det ble helt rolig helt til dagen etter – til de fikk forsterkninger fra andre allierte soldater, og kunne bekjempe de tyske soldatene. Du vet – Gud virker – til både å beskytte og til å ødelegge – Han bruker sine engler – enten til vår nåde – eller til dom.

«Så lot Herren det komme en pest i Israel, fra morgenen til den fastsatte tid. Og det døde sytti tusen mann av folket fra Dan til Be’er-Sjeba. Og engelen rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det. Da angret Herren det onde, og han sa til engelen som gjorde ødeleggelse blant folket: Det er nok! Dra nå hånden tilbake! Herrens engel var da ved jebusitten Aravnas treskeplass.» 2 Sam 24:15-16

Pride – hånet mot Gud

Pride Oslo – ingen tenker på årsak og virkning – men at vi har fått ett sånt vaksine diktatur – må også ses i sammenheng med denne typen feiring – men også andre typer synder, som tynger Norge.

Guds godhet – er oftest ikke sånn vi tenker det. Når Han ødela Sodoma – så var det også endel av hans Godhet, for at synden ikke skulle spre seg mer – og for at de gudløse skulle lære seg å frykte Gud!

«Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i fremtiden.» 2 Pet 2:6

Men vi har ikke lært – rett før pandemien – så marsjerte det 300.000 i Oslo og feiret Pride. Og hånte Gud, deres egen Skaper. Det kan gi Gud rett til å utrydde Norge – men enda har vi ikke helt kommet dit.

Lebesbymannen

Disse krigsprofetiene – hvor jeg har samlet noen her – byder dom over Norge, som Lebesbymannen sier – noe om den kommende krigen og avkristningen:

«…….Nordmennene forsvarte seg godt og trakk seg tilbake til Lyngenfjorden. Da hørte han Herren si: «Så langt vil de komme og ikke lenger.»

Samtidig så han hvordan amerikanerne ble angrepet over Beringstredet. Til Alaska og Canada nådde imid­lertid ikke fienden. Men angrepet mot Amerika gjorde at disse landene ikke kunne hjelpe Europa.

Forut for den fryktelige krigen så han hvordan de nordiske landene ble sterkt avkristnet.» Fra Minos bok – det har ringt for tredje gang.

Også dette er en del av Lebesbymannens profetier:

«I 1953 (det årstallet kan være utsatt, som i Jonas bok) fikk Norge og Sverige krig med Russland og Frankrike. En ny verdenskrig ser ut til å utkjempes eller være utkjempet innen denne tid. Balkan-krigen, fare for at Russland mister østre del av Sibiria. Finland så ut til atter å være blitt russisk. Det var indre stridigheter i Tyskland og Østerrike, England hadde krig med Irland, og Holland krig med sine kolonier i øst-Afrika.

I England skulle urolighetene bli størst i de sørlige delene, i Wales og traktene deromkring. Over England skal store lidelser komme. Røsten sa meg at «England sto foran en avgrunn og holdt på å styrte uti». Det skal bli meget ydmyket. Det skal få opprør i India, som ender med Indias frigjørelse. England skal også få opprør i andre av sine kolonier, og glad kan England være om det mister bare India. Englands framtid syntes særdeles mørk, og gjentatte ganger nevntes Englands navn i forbindelse med store ulykker.

Om Amerika hørte jeg Herren sa at fem store kriger ventet dette land i framtiden, hvorav et par overordentlig voldsomme borgerkriger, som resulterte i at Amerika ble søndersprengt i fire eller fem mindre forbundsstater.

Sosialismen eller dens avarter gjorde veldige framskritt i hele verden og gjentatte ganger hørte jeg Herrens ord om sosialismens framskritt i hele verden og dens forbindelse med revolusjonære omveltninger i landene. Ved tiden for 1953 hadde sosialismen brutt igjennom til seier i mange land og nådd en mektig stilling. Den hadde imidlertid ved denne tid også dratt store skarer av jordens befolkning med seg i gudsfornekteri, og Herren klagde over dette.

De skandinaviske land unngikk heller ikke den nye tids omveltninger. Sosialismen brøt også her igjennom til fullstendig seier. For to av de nordiske land hørte jeg ordet «revolusjon» ble nevnt, men syntes å ha gått for seg uten blodsutgytelse, for ingen steder så jeg noe til trefninger eller strider med våpenmakt. I det mindre landet kom omveltningene først. I forbindelse med disse begivenheter hørte jeg kong Gustav av Sveriges navn bli nevnt. Noe nøyaktig tidspunkt minnes jeg ikke at jeg fikk i denne sammenheng. Jeg hørte bare at omveltningene i begge land kom før den fransk-spanske krig. I Sverige brøt sosialismen gjennom senere enn i de øvrige land, men i tiden før 1953 syntes sosialistene der å være så godt som enerådende og gjøre hva de ville.» Hentet her.

Ikke heng deg så mye opp i året 1953 – det ble utsatt som de 40 dagene i Jonas bok – fordi de kristne kastet seg på kne – og ropte til Gud over hele Norden – det skjedde da boken «Dom over Sverige» Kom ut rundt 1950. Og Stalin som hadde planer om en 3 verdenskrig, fikk de ikke oppfylt, da han døde, nettopp i 1953.

Gud kan utsette – men vil Han gjøre det nå?

Ting kan utsettes – men nå som det er så mye synd, og så lite salt blant kristne – så vet jeg ikke hvor lenge Gud utsetter dommene. Grunnen til at jeg ikke tror at det blir krig nå rundt Ukraina – er fordi når krigen kommer, vil det bli en overraskelse. Man blir tatt på senga – og ting går raskt! Nå så kan man jo følge med dag for dag – og mange forventer en konfrontasjon! Men vi får følge med.

Alt er i Guds hender – og Han har kontroll

Sånn sett er Jens Stoltenberg – selv om han er en marionett hos globalistene – så kan Gud gjøre akkurat hva han vil – til å stoppe han og NATO – eller starte en konfrontasjon. Det er ikke mennesker som er i kontroll – selv om menneskene selv tror det. Tenk etter: Det slektet som har vært etter krigen i 1940-45 – har vært ett ondt slekt – men likevel så har ingen sprengt en atombombe – enda det har vært nære på i Cuba krisen, Yom Kippur krigen hvor Sovjet truet med atomvåpen om ikke Israel sluttet å nærme seg Kairo og Damaskus, og i Russland 1982 (da dataen/radaren viste at atomraketter var på vei inn mot Russland, og han som var på vakt mente det ikke var sant – og fyrte ikke rakettene av mot USA) – og det sies at mafiaen har atomkofferter, men også rykter om at Arafat hadde en – men vi vet ikke om det er riktig – da hadde han vel avfyrt den. En nasjon som Pakistan har atomvåpen – men ingen har avfyrt noe – enda det er mye ondskap i nasjonen. Hvem holder så det tilbake – jo Gud!

Åpenbaringsbokens oppfyllelser

En atomkrig – mener jeg vil først oppstå i Åpenbaringsboken 8 – den er en god beskrivelse av konsekvensene av en sånn storkrig. Men jeg er helt overbevist om at Åp. 7 – handler om menighetens opprykkelse – den store skaren som er hentet hjem – ut av den store trengsel!

Men de 4 rytterne – og det 5 seglet i Åp. 6 – tror jeg dessverre at vi må gjennom. Bare tiden vil vise hvordan alt vil åpenbare seg. Vi vet at den første rytteren allerede rir – Korona – som jeg har skrevet om her.

Den Hvite Rytteren og Korona

Så vi lever i høyprofetiske tider – hvor troende i 2000 år, har lurt på hvordan og når Åpenbaringsboken skulle starte. Mine kjære venner, det første seglet er brutt – og de andre er på vei. Men igjen, vi vet ikke hvor raskt det er før de neste tingene oppfylles. Men vi ser at det andre seglet kan oppfylles snarlig ved at «den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd.» Åp 6:4. Spørsmålet er om Gud vil sende inn en innhøstning først – eller under denne ulykken. Gud

«Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.» Luk 21:34-36

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s