20 febr. 2022 – De siste 120 årene for innhøsting og omvendelse – før de siste 3,5 årene?

Hvor mye tid har vi?

«Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang.» 1 Mos. 6:5

Det var helgens mannakort, fra 88 bibelen. Og jeg tror at det er aktuelt for å se tidene vi er i. For hvem tenker på Gud i disse dager? Man forsøker å være ytre positive – men likevel, veldig få ser Herren. Og man lever bare etter sine fysiske sanser, og hengir seg til ondskap, og rettferdiggjør det – de kaller det gode ondt – og det onde godt. Gud sa dermed dette:

«Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre og tjue år.» 1 Mos 6:3

Gud ga det slektsleddet 120 år – altså de som levde før flommen – sånn jeg ser det. Hvor Noah forkynte omvendelsens budskap. Med andre ord – de fikk 120 år – på seg til å vende om, og bli reddet fra flommen – fra den tiden Noah fikk budskapet, og antageligvis bygde en mega stor båt på tørst land, sikkert til manges forlystelse og hån. Å se den usynlige – og handle deretter, er en dårskap for verden. De bruker bare sine sanser, som også mange kristne også gjør – og ser ikke hva som beveger seg i åndeverdenen. For i det usynlige – der virkeliggjøres alt som skjer i det fysiske. Selv menneskers handlinger – skjer pga impulser derfra – de fleste idag fra den onde verden, som driver folks følelser – til å gjøre det onde. De rettferdige blir derimot styrt av Guds Ånd, som det står skrevet i Romerbrevet 8.

Men Guds dom sto fast – etter de 120 årene, så var nåden over:

«Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner Noah – selv den åttende – den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden2 Pet 2:5

Men på den tiden ble ingen frelst – og alle ble overrasket over at budskapet ble til en fysisk virkelighet – og ingen var klare for det:

«For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer» Matt 24:38-39

Enda de fikk høre – i 120 år – så ville de ikke lytte. Apokryfene – altså ikke Bibelen – sier dette;

«Og alle menneskenes barn som var latt tilbake på jorden, ble utmattet av ondskapen på grunn av regnet, for vannet falt mer voldsomt på jorden, og dyrene og villdyrene var fortsatt rundt arken.

Menneskebarna samlet seg sammen, omkring syv hundre tusen menn og kvinner, og de kom til Noah i arken.

Og de ropte til Noa og sa: Åpne for oss så vi kan komme til deg i arken, hvorfor skal vi dø?

Og Noa, med en høy røst, svarte dem fra arken og sa: Har dere ikke alle gjort opprør mot Herren og sagt at han ikke eksisterer? og derfor førte Herren over deg alt dette onde, for å ødelegge og fjerne deg fra jordens overflate.

Er det ikke disse tingene jeg har snakket til deg i en 120 års tid, og du ville ikke høre på Herrens røst, og nå ønsker du å leve på jorden?

Og de sa til Noah: Vi er rede til å vende tilbake til Herren; bare åpne for oss at vi kan leve og ikke dø.

Og Noah svarte dem og sa: Se, nå  når du ser sjelens trøbbel, vil du vende tilbake til Herren; hvorfor kom du ikke tilbake til Han i løpet av disse hundre og tjue årene, som Herren ga deg i en avmålt periode?» Jashers bok 6:16-22.

Husk: Gud søker venner for frelse, når han virker som Han ikke er der. Men om du søker Ham – så åpner Himmelen seg. Gud vil ikke ha venner, som etter å ha neglisjert både budskapet og Åndens kallelse over ett helt liv, men vil først vende om når de havner i fortapelsen – da de ser at de lider.

Jeg tviler ikke på at denne fortellingen fra Ashers bok er sann. Men det slektsleddet tok ikke advarslene alvorlig – og var ikke interessert til å vende om – jeg antar at Noah ble gjort narr av og forfulgt – og behandlet dårlig – som onde mennesker alltid har gjort mot de rettferdige.

På samme måte som det slektsleddet fikk 120 år – så har også vi i Endetiden fått avmålt 120 år, husk hva Jesus sa:

«For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer« Matt 24:38-39

Og avmålningen skjedde i 1906 – da Pinseilden falt på nytt – som ikke hadde skjedd siden Apostlenes tider, og evangeliet fikk gå ut til mange, mange nasjoner som følge av det .

Du vet – ilden døde ut ca. 300 e.Kr. og pga forløperen til den katolske kirken og senere den katolske kirken – så har det vært mørkt – da folket ikke fikk tilgang til skriften. Men siden Luthers dager – så begynte det å snu. Men en skikkelig pinse – kom først ved Azusa street vekkelsen – og den spredte seg nesten over hele jorden. Noah ble kalt «Rettferdighetens forkynner» – og de som løper avgårde med evangeliet – eller bruker radio, TV, Internett etc. for å dele evangeliet, kan kalles det samme – det er som Ånden maner alle til å vende om, før det er forsent. Vi må huske Jesu Ord – om at vi skal bli hatet av alle folkeslagene – og:

«Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Matt 24:14

Evangeliets spredning – vil være på samme måte som Noahs forkynnelse – for frelse – og så dom for de som fornekter det.

Guds kraft – og avvisning av den

Det sies at denne Dietrich Eckart var Hitlers okkulte «yppersteprest»

Tyske kristne ville ikke ta imot pinsevekkelsen – og gjorde landet mottagelig for det onde. Da en okkult vekkelse kom i etterkant – så red Hitler på den – og det er en kjent sak at han var med i den okkulte Thule orden – det sies at da han var i kontakt med lederen der, «ypperstepresten» – så var det da han fikk sin magiske/demoniske evne til å tale – så folket ble revet med i en demonisk massesuggesjon. Du kan lese mer om det på Hva er Nazisme?

Jeg leste om at 2 kvinner – fra pinsevekkelsens dager i starten av 1900 århundre – her fra Norge, dro ned til en tysk menighet på ca. 1000 medlemmer, for at de skulle få ilden. Men de fikk ikke til noe. Fordi de tyske kristne åpnet ikke hjertet sitt – og ville heller ha sine religiøse vaner.

Ingen kan kontrollere Ånden

En utgytelse av Ånden – kan skremme de som vil ha full kontroll – og er religiøse – fordi Ånden vil ikke ha noen begrensninger – Han vil gjøre akkurat som Han ønsker – og da kan det skje ting som dette:

«Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.» Apg 4:31

Når husene skjelver – eller lokalene – da rister det godt i religiøse kristne, som vil ha full kontroll. Når Ånden kommer – så må Han få flyte fritt – enten folk faller i gulvet – eller som en dame fortalte meg – jeg var nyfrelst, og ble døpt på Livets Ord i 1988 – det var 5000 som tittet på oss 77 som skulle døpe oss. Og en som var tidligere prest – han fikk en sånn dusj av Ånden i dåpsbadet – så han klarte ikke å gå ut selv – men ble helt full av Ånden- og måtte dras ut av døra. Min dåp ble mindre dramatisk – jeg kjente bare en liten ild som ble tent i mitt indre (men i løpet av 2 uker – så økte denne ilden, og Guds Ånd fylte meg opp – og brant bort ting som dro meg tilbake til verden). Uansett – jeg gikk ut, våt i håret – og en eldre svensk dame kom bort til meg – antar at hun var rundt 80 år. Så begynte hun å prate – og jeg var noe uoppmerksom – fordi jeg tittet etter skyssen hjem til Norge – men så sa hun:

Ja, jeg husker når jeg døpte meg i min ungdom – ja, da kom Ånden og løftet meg opp i luften og kastet meg i dåpsbassenget.

Ja, da ble jeg stum. Jeg skjønte at vi enda ikke hadde sett noe av Guds kraft – men bare små ting – kanskje fordi Ånden ikke ønsket å skremme det religiøse Norge for mye – som Ulf Ekman en gang sa, da han var en levende troende – så sa han at Russland var det mest religiøse landet han hadde vært borte i – men som nummer 2, var utvilsomt Norge. Nordmenn blir livredd – om de ikke kan forklare ting med hodet – de vil ha full kontroll. Men Ånden vil ikke tillate at du har full kontroll – om du skal frelse mange sjeler i denne nasjonen – da er det Han, Den Hellige Ånd, som ønsker full kontroll – og du må følge Ham.

Jeg husker at en av predikantene, som ble frelst pga Pensacola vekkelsen, og virket så kraftig senere under Kilpatrick tjeneste (altså pastor i Pensacola vekkelsen, men han startet på nytt ett annet sted) – og så kom denne predikanten til Norge – full av Åndens kraft – og da fortalte han at det sto noen religiøse demoniske mennesker – som sto han imot, der under møtet – han hadde ikke opplevd noe lignende. Jeg kan forutse nå – at om Gud kommer med den siste vekkelsen – så vil det støte mange kristne – fordi det kom på en måte som de ikke ville akseptere eller forstå.

Under metodist vekkelsen på 1700 tallet – fortalte de at det satt mennesker i trærne, for å høre predikanten – og så kom Ånden og ristet på menneskene i treet – og da falt de ned på bakken – men ingen ble skadet – bare velsignet.

Og enda verre, om det kommer vekkelse – demonene vil manifestere seg, og skrike og rope. Altså gjennom sitt vertskap – det er 2 typer av det, de som står Ånden imot som Fariseerne, som bare vil knytte never mot det de tror er en forførelse – og de som søker frihet – som vil bli fri – der kommer skrikene, når åndene farer ut.

Uansett – jeg må tilbake til Noah.

Pinsevekkelsen ga oss 120 års nedtelling. Som da vil ende opp i 2026. Vi ser nå det demoniske med vaksiner – som jeg bla. har skrevet om i disse oversatte artiklene:

Tallet 666 – og vaksiner – del 1

Tallet 666 – og vaksiner – del 2

Tallet 666 – og vaksiner – del 3

Så vaksinene er muligens endel av Endetiden – jeg sier muligens, fordi jeg tror ikke at Dyrets merke enda er rede – men det er starten på det. Og Dyrets merke kan komme gjennom Sprøyter – som han sier i denne videon – det er sånn grunnteksten kan forstås da det Johannes så, var påler – med spisse ender – ettersom han aldri hadde sett en sprøyte på den tiden, så beskrev han det han så med egne ord – men noe han kunne sammenligne det med.

Det er bare 4 år til 2026 – og mye vil skje på den tiden. Men det vil ikke slutte der, ettersom jorden ikke oversvømmes en gang til. Men heller at endetiden vil gå opp i ild:

«Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp.» 2Pet 3:10

Jeg tenker at Åpenbaringen 8 – er da ilden utgytes – via en atomkrig (kapittelet beskriver godt resultatet etter en atomkrig). Muligens vil det skje fra 2026 – for da er den første nådetiden over, da vil alle som ble frelst pga vekkelsen – den aller siste – og den kraftigste noensinne, så vil alle sjelene – bli samlet i Guds låve – altså i bortrykkelsen. Det er meningen med bortrykkelsen – at man skal slippe ilden, dvs dommen, som da skjer her nede på jorden. Det er den riktige 3 verdenskrig.

Som Guds hellige slipper vi ikke forfølgelser, smerte, lidelser etc. – men vi blir aldri utsatt for Guds vrede – det er derfor Jesus tar med Lot og Noah som eksempel i Matt. 24, og Lukas 17 – fordi de unnslapp vreden, pga sin Gudsfrykt – men de slapp ikke lidelsen av det å være troende.

Etter at atomkrigen har lagt seg – om jeg tror at Åpenbaringsboken er kronologisk, så kommer Dyrets merke først i Åp. 13. Bortrykkelsen vil skje i Åpenbaringsboken 7 – da den store skaren som ingen kan telle – er samlet.

Åp. 6 – det er der vi er nå – hvor den hvite hesten – Korona – allerede springer:

Den hvite hesten løper allerede

Den Hvite rytteren og Korona (Steve Cioccolanti underviser)

Så de 3 andre rytterne vil ride i løpet av nå – til de nærmeste årene. Jeg personlig – tror ikke at den røde rytteren – vil ri enda – og da tenker jeg på Ukraina og Russland stridighetene. Dette er en krig hvor USA hisser opp – hvor Obama styrer Biden.

Noen ber om at jeg kommer med bevis på dette med Biden og Obama – men det er skrevet flere ganger på Document.no – spesielt av Hans Rustad – og de skriver ikke sånt, om de ikke har sikre kilder. Første gangene skrev de opp kildene – men ikke de siste gang, på den artikkelen jeg fant. Jeg for min del – tviler ikke på at dette er sant.

Obamas tid er ikke over – du må skjønne at han bare har lagt en grunn for å ødelegge USA mens han styrte fysisk – men nå manipulerer han Biden, til å fortsetter der han slapp. Han er den eneste presidenten noensinne – som ikke har flyttet bort fra Washington – og som har motarbeidet sittende president. Dessuten så kan det virke som han virkelig har mye med endetiden å gjøre – både i Bibelkoden:

Bibelkoden og obama

Og av synet fra den jødiske Natan hvor Gud snakker om Obama – som var ca. 15 min. i himmelen – Steve Cioccolanti underviser:

En 15 år gammel sekulær jødisk gutt, Nathans visjon om den 3 verdenskrig, blodmånene, Gog og Magog, og fremtiden for Israel

USA – rives i stykker på innsiden

Om du skal skjønne hvor ondt USA har blitt, må du lese Document.no – hvordan Demokratene river det ned, ved å støtte BLM og Antifa – som dreper både svarte og hvite og barn – og kommer de i fengsel, så sørger statsadvokater og andre oppkjøpte i rettsvesenet av Soros., at de får fritt leide igjen ut av fengslet.

Og i Demokrat styrte delstater, så rives alt anstendig ned, og det har blitt flere og flere husløse, som bor i sentrum av byene – og gjør fra seg midt på gatene, og setter opp sine telt – og hvor butikker blir robbet, uten at det er noe politi som kan ordne med lov og orden – derfor ønsker de å avskaffe politiet, sånn at lovløsheten kan bare utøke. Alt dette kan du lese i Document.no – eneste seriøse mediet i Norge – sammen med HRS – på Right.no, som ikke snakker om USA, men er spesialisert med å avsløre Islams sanne natur og innvandringen som ødelegger Norge. Resett har solgt sin sjel, for å komme inn i varmen – og kanskje de ønsker pressestøtte. På samme måte som nettavisen gjorde det, og ble kjøpt opp av Amedia – og mistet sin frihet – og ble globalistisk og sosialistisk.

Husk at sannheten, når ondskapen tiltar – er å finne på få steder. MSM får pressestøtte – og NRK hele 6,5 milliarder – for å forføre det norske folket – og de er så profesjonelle – sånn at folk blir manipulert. Dessverre er det mye kvinner som kommer på toppen – og de er lettere å manipulere – enn menn. Derfor ønsker de likestilling, sier de – men egentlig er det ett opprør mot mannens autoritet – og sånn sett ett opprør mot Gud som satte inn ordningene.

Nå er ikke mennene som sitter på toppen, noen menn – de er mer feminine enn de har godt av – og dermed så finnes det få modige menn som sier stopp – fordi alle synes at det er fint, den destruktive veien Norge har valgt. Og ingen skjønner problemet – før de mister lønn, jobb, penger, mat etc. – det som vi tar som en selvfølge. For hele politikken til Storting/Regjering – fører til selvutslettelse.

Den 3 rytteren vitner om hungersnød – og vi ser allerede litt av det. Spesielt i USA – og flere andre nasjoner, er det tomt i hyllene. Og Norge – når de nasjonene som vi importerer mat fra – vil nekte å selge oss noe, fordi de trenger det selv – så må vi gjøre som Erna Solberg sa – ete laks – men vi får kanskje heller ikke importert mat til laksen – og da er vi like langt. Og vår korrupte nye leder av Oljefondet – gjorde om en matsilo til ett kunstmuseum – mens Finland har mer enn nok på lager, i tilfelle krise – så har Norge lite, vi klarer ikke å brødfø befolkningen fordi politikerne synes det rett og slett er dumt å ha matlager – fordi våre politikere bryr seg ikke om folket – bare sine «internasjonale forpliktelser» – dvs. å forråde sitt eget folk – som om «vi» var både æresmedlemmer i både FN og EU.

Politikerne lever i egen maktboble – og klarer ikke å nå ned til folket. De vil ikke – fordi de er satt inn av WEF – i Davos, akkurat som Trudeau i Canada – som truer fredelige protestanter med tungt bevæpnet politi – akkurat som de gjorde i Kina, på den Himmelske Freds plass (ironisk navn) i 1989 – når de knuste fredelige demonstranter – og drepte – ifølge noen 10.000 – av eget folk.

Trudeau – en marxistisk leder

Trudeau tror han er en demokratisk leder – som kritiserte India – fordi de brukte for harde midler mot demonstranter – men gjør det selv, bare for å vise sin egen dobbeltmoral – akkurat som om Canada er blitt en kommunistisk enhet. Men det er meningen – å legge hele verden under ett herredømme. Det er disse tegnene – som viser at vi har kort tid igjen av nådetiden – Herren står for døren!

Trudeau og Castro – ser du likheten

Men i Trudeaus tilfelle – kan det være tragikomisk – og kanskje forstå at hans personlighet er fra hans egentlig far – Castro i Cuba – du vet, hans mor var en som selv i ekteskapet med Trudeau, så lå hun med mange – akkurat som også Castro gjorde – og de møttes og kjente hverandre. og se likheten mellom Justin Trudeau og Castro – du kan lese om det i denne artikkelen.

Det ligger i blodet

I eldre tider, så visste man at blodet strømmer gjennom til sine barn – ikke at barna nødvendigvis blir lik foreldrene – men at det ondskap smitter lett til barna. Det er bare å lese gamle klassikere – som teks. «Greven av Monte Cristo.» Av Dumas. Du forstår – Bibelen snakker om det – man er mer formet av sine foreldre enn hva man aner.

Men man kan også bryte med foreldrene – om de er onde – og noen ganger kan gode foreldre også få dårlige barn – om det ligger noen dårlige «egg» lengre opp i slekta. Men det var en kjent sak før, at eplet ofte ikke lå langt fra stammen.

Samtidig som den formen for tanker også kan skape fordommer – som eks. «tyskertøsene» som fikk barn med tyskere – hvor barna ble mobbet og utfryst. Eks. en av medlemmene av Abba – hadde en norsk mor og en tysk far – og pga presset i samfunnet, flyttet hun til Sverige – og ble så veldig populær internasjonalt, også i Norge. Sånne ting burde samfunnet kunne bedre. Man bedømmer folk etter hva man er – ikke etter hva foreldrene er eller deres handlinger! Det fantes tyske soldater som var helt ok – og flere var med i krigen mot sin vilje.

Så man kan ikke dømme barna for foreldrenes dårskap – eller dårlige valg. Og vi som er troende, kan det enda mindre – ellers vil vi bli dømt for det. Men samtidig – så må vi vite om det – for å forstå en del ting. Fordi det er slektsånder som gjør at man kan bli lik sine fedre i ondskap – jeg vet det, da jeg selv fikk min befrielse fra mange ånder. Fordi åndene kunne manifestere seg i ulike settinger – eks. jeg hadde en ånd av galskap – og når jeg kom sammen med en slektning som hadde den samme ånd, så ble det virkelig galskap ut av samtalen og syk humor. Du kan lese om befrielsen her. Men man kan være inntatt av mye ondt – men til sist er det motivene dine , og lysten til å være ærlig og oppriktig – og om du får tak i Korset – som avgjør din din sti gjennom livet!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s