27 febr. 2022 – Lebesbymannens forutsigelser – Krig mot Norge – og sosialismens Gudløshet

Lebesbymannen, Anton Johansen, var veldig kjent på 1920 tallet til sin død i 1930 – da han døde som fattig. Men han ble minnet i flere medier.

For de fleste moderne mennesker, så har de nok ikke hørt om Lebesbymannen. Men han var ofte i medias søkelys før, under og etter 1 verdenskrig. Han fikk hovedsynene i 1907, men valgte å advare om første verdenskrig først ett halvt år før det skjedde – men det var få som trodde på han – men han fikk rett i alt han så om krigen. Gud hadde også gitt han andre evner, han kunne eks. se Kains merke, i pannen på mordere, om han gikk forbi dem på gata. Du kan få noe info om Lebesbymannen i denne snutten:

Du kan se snutten: https://www.youtube.com/watch?v=LYxlVSGh670

Fostermor til Emmanuel Minos, gikk i samme menighet som Lebesbymannen, og kalte han meget gudfryktig. Han så i sine syner Titanic gikk under, han så sin brorsønn dø ute på havet i

, han så 1 verdenskrig, men ingenting om 2 verdenskrig. Han så ett jordskjelv under nordsjøen som satte igang en Tsunami – og idag så har russerne en sånn type bombe, som kan lage sånne store bølger – som oversvømte De britiske øyer, Tyskland og en del av Norge. Han så også at Russerne inntok Norge – han sa 1953. Men er utsatt til i denne tiden – vi lever i nå.

I 1950 kom den profetiske boken «Dom over Sverige» ut – og da kastet kristne seg på knærne og ropte til Gud. I 1953 – så hadde Josef Stalin planer om å starte 3 verdenskrig, ved å erte på seg amerikanerne – jeg leste det en gang i en historiebok. Mens hans plutselige død i 1953, gjorde slutt på det – fordi Gud utsatte det, pga sine Helliges bønner, noe Gud også gjorde mot Ninive i Jonas bok – han utsatte dommen på 40 dager, til 150 år. Og vi vet også at Russerne truet med en mengde tanks ved Russergrensen i Nord – i 1968 – det vi ikke vet, er at en som kjørte en av tanksene, fortalte at de fikk beskjed fra øverste hold å kjøre inn i Norge, altså starte en krig – men da dukket det opp en kjempeengel med sverd – og motorkjøretøyene sto og spant – de kom ingen vei – du kan lese den dramatiske historien her:

Illustrasjon av en engel

Bønnevakt stoppet russiske tanks ved den norske grensen

Du skjønner, Gud var tro mot våre Gudfryktige fedre, og de gudfryktige som levde da – da Gud æret sitt Ord – som også er nedskrevet i Fredrelandssalmen vers 6:

«Vil Gud ikke vera Bygningsmann, Me Faafengt paa Huset Byggja. Vil Gud ikke verja By og Land, Kann Vakgmann oss ikkje tryggja. So vakta oss, Gud, so me kann bu – I heimen med Fred og Hyggja!»

Dette er sitert fra Salme 107:

«..….Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.» Sal 127:1

Våre Fedre skjønte at landets skjebne, var avhengig av vårt forhold til Gud – derfor siterte de salme 127 i en sånn viktig salme som fedrelandssalmen – som ofte ble sunget når jeg vokste opp – men mindre idag – teksten kan jo være støtende for de ugudelige – som tror at rikdommen og ideologien kan redde dem. Men ingen kan dra med seg rikdommen med seg i graven – fordi evigheten starter etter din død – enten i Himmelen, om du har Jesus i ditt hjerte – eller i dødsriket, som de fleste «gode» nordmenn allered har havnet, og flere er på vei – som det står:

«Derfor blir dødsriket enda mer grådig og spiler sin munn vidt opp. Og ned farer både folkets stormenn og hele mengden som bråker og ler. Og mennesket blir bøyd, og mannen ydmyket, og de overmodiges øyne blir ydmyket. Men høy blir Herren, hærskarenes Gud, ved dommen. Og Den Hellige Gud viser seg hellig ved rettferdighet.» Jes 5:14-16

Dødsriket er forspillet på Helvete – eller som det står – ildsjøen – en sjø som brenner, men hvor ens kropp aldri vil bli brent opp – man vil bare kjenne smerten og varmen med å være der – i evig tilstand. Hvorfor det er sånn – har jeg mange tanker om, som jeg ikke vil gå inn på nå – men Skriften forteller at Gud er rettferdig, og uten rettferdighet, ved å Ha Jesus i ditt hjerte, kommer du ikke inn i Evig hvile!

Så derfor vil denne utsettelsen – som vi fikk i 1953, pga bedende og sønderknuste kristne – gå mot sin slutt. Husk at Ninive fikk en stor sjanse og fikk nåde til å vende om – og de gjorde det med hele seg – som du kan lese i Jonas bok. Men ca 150 år senere, så hadde de allerede levd en stund i sine i sine fedres synder, og da kom dommen – helt plutselig, uten forvarsel – du kan lese om det i Nahums bok – og det siste kapittelet og verset sier det på den måten:

«Det er ingen lindring for din skade, ulegelig er ditt sår. Alle som hører tidenden om deg, skal klappe i hendene over deg. For hvem har ikke lidd under din endeløse ondskap?» Nah 3:19

Illsustrasjon fra Byen Lviv i 1941, hvor de drepte 4000 jøder – her ser du mentaliteten mot en jøde. Ca. 1,5 millioner mennesker – mange jøder, ble drept av nazister og Ukrainere som samarbeidet med de

Synd skader landets sjel – og til slutt så finnes det lengre ingen legedom. Jeg skal ikke uttale meg om Ukraina og det som skjer nå – men jeg vet at de hjalp nazistene med å kvitte seg med uønskede personer, og mest av alt jøder under krigen. Det er en skyld som flere land har – som teks. Polen, som fortsatte med drap og forfølgelse mot jøder ca 2 år etter krigen.

Her en trailer fra Filmen Den Største Forbrytelsen – den gir mange bra innblikk – om Norge, Oslo da tyskerne tok over – med hjelp av nordmenn – som ikke alltid var glade i jødene, som politi-inspektør Knut rød, som organiserte jødeutsendelsene, han ble heller ikke straffet etter krigen.

Norge har kanskje ikke vært versting når det gjelder jødene – men mange jøder ble dårlig behandlet på 30 tallet, som om flere nordmenn ble påvirket av det som skjedde i Tyskland – og selv om det fantes personer under krigen som reddet jøder, så var det også folk selv innen motstandsbevegelsen – som ikke likte dem. Jødehat eller sketisme til jøder – har fulgt nasjonen – selv før det bodde jøder i landet.

Haakon Lie, AP, møter her Golda Meir, i Israel – han var virkelig en sann Israel venn

Etter krigen hadde AP og Norge ett nært samarbeid med Israel – helt til ca. midten av 70 tallet – da Brundtland og Co. kom til makten – onde mennesker – med globale mål. Oslo avtalen var med å sende landet inn i mer antisemittisme, spesielt så vi det som skjedde på Utøya fra 2000 tallet og utover – til det ble begått massedrap der av en psykisk syk ond nordmann . De indoktrinerte ungdommen på øya til å hate Israel – og omfavne palestinske terrorister – altså de omfavnet onde terrorister – og hatet det Gud anser som godt!

Gud forbanner de som forbanner Israel

De kom under dommen som det står i Bibelen – da Balak leide Bileam for å forbanne Israel:

«Da stemte han i med sitt kvad og sa: Balak henter meg fra Aram, fra Østens fjell Moabs konge: Kom og forbann Jakob for meg! Kom og tal ondt over Israel! Hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer?» 4Mos 23:7-8

Og «Han legger seg, han hviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger å vekke ham? Velsignet være den som velsigner deg, og forbannet den som forbanner deg!» 4Mos 24:9

Så muligens innhenter Ukraina sine fortids synder – og jeg har hørt at det har vært mye korrupsjon der. Jeg vet for lite – til å si mye. Men jeg vet at Norges synder, er på en måte verre – fordi vi har hatt lyset, mer enn nesten alle andre nasjoner – vi var badet med evangeliet, det fantes en allmenn gudsfrykt, flest misjonærer i forhold til folketallet – og Bibelen var kjent for de fleste, ettersom man underviste fra den på skolen. Men Sosialsimen – en ugudelige del av Marxismen, eller som Lebesbymannen kalte det – halvbroren til Kommunismen – har ødelagt landets sjel – og vi har blitt ett mer og mer korrupt folkeslag – som tilber staten, og frykter staten og media – mer enn Gud.

En Profet får syner om Norges skjebne, en gang i fremtiden

Lebesbymannen sa:

«Den siste store ulykke jeg fikk se, var Russland og Frankrikes krig mot Sverige og Norge.

Sosialismen hadde ved den tid fullstendig trengt igjennom i hele Norden. Og i Sverige holdt sosialistene regjeringstøylene i sin hånd. De tenkte på avvæpning, men det hadde det ikke lyktes dem å gjennomføre, til den tid. Men det syntes for øvrig å gjøre som de ville og ble gjennom sine handlinger delvis skyld i krigen. For sin store ugudelighets skyld skulle sosialistene også bidra som årsak.

Sosialistene hadde til den tid klart å gjennomføre en stor del av avvæpningen og gjort store innskrenkninger i landets forsvarsvesen. En følge av dette var at store mengder av svenske og norske menn nå måtte gi sitt liv unødig – og at den fremgang som det bare behøvdes litt til, for å nå, uteble.«

Og » Gøteborg, hvis største og viktigste del på den tiden lå vest for elven, fikk største delen forvandlet til en grushaug.

Jeg så en mengde store graver etter falne svensker og nordmenn, som kjempet skulder ved skulder. På vestsiden av elven og ut langs kysten, ble de største og blodigste kampene utkjempet. Franskmennene gikk her til angrep gjentatte ganger og mistet mengder av folk. Men de ilandsatte ustanselig nye tropper og forsterkninger, mens svensker og nordmennene ikke fikk noen nevneverdig unnsetning.

Franskmennenes ressurser var allikevel nesten uttømt da svenskene kapitulerte.

Ved en av de store gravene så jeg Gøteborgs borgermester, en gammel mann i grå frakk. Han var bedrøvet over at begge sønnene hans, som var ingeniører, skulle falle i kampen for Gøteborgs forsvar, og han sa til meg : » Det hjelper ikke om to er rettferdige, når svenskene har syndet i den grad at Herren lar franskmennene seire. Europa trodde at Sverige og Norge skulle bli undertrykt, men Gud være lovet at han i sin nåde skånte oss.»

Et par krigsoppfinnelser ble til utrolig stor nytte for svenskene i deres forsvar. Nye våpentyper som inntil da så ut til å ha vært hemmeligholdt, eller nettopp hadde blitt oppfunnet. Spesielt var det en på det elektriske området som svenskene var alene om i hele verden, og som gjorde at franskmennene falt i store mengder ved Gøteborg. Det var derfor ytterst lite som hadde trengtes for at svenskene skulle seire. Og hadde ikke landets øvrige forsvarsmidler vært så dårlige, så hadde verken franskmennene eller russere fått bukt med svenskene.

Den gamle mannen sa til meg, at hvis Sverige og Norge hadde kunnet holde ut 14 dager til, så hadde hele den franske hæren blitt tilintetgjort

Og han sa videre at hadde franskmennene visst at svenskene hadde slike forskrekkelige våpen, så hadde de aldri våget å angripe.»

Og « I områdene nærmere, og nord for Stockholm, ble det kjempet med stor tapperhet fra svenskenes side.

Russerne inn i Finnmark

I Norge falt russerne inn i østre delen av Finnmark. Jeg så to jernbaner. Det gikk på denne tiden en jernbane fra Finland opp til Enaresjøen og herifra fortsatte den gjennom Pasvikdalen og ut i nordøst. På denne banen så jeg et russisk jernbanetog, jeg så russerne sto tett sammenstuet i vognene. Landet var kupert.

Det jeg så var Pasvikdalen. Toget gikk østover mot Murmansk-kysten. Fra denne store jernbane syntes det å gå en mindre, fra sørenden av Enaresjøen til et sted nord for denne sjøen. Den første store frontlinje og det første store slag, så jeg ved Tanaelven mellom Valjok og Port i nedre delen av Karasjok herred. Slaglinjen var omtrent to mil lang, og slaget var svært blodig. Nordmennene som ble slått, trakk seg tilbake til områdene mot Porsangerfjorden.

Mellom Gaiserne og nedre Skoganvarre-vannet ble det satt opp nye forsvarslinjer. Jeg så Gaiserne både i øst og vest, og en slaglinje som var flere mil lang. Her så jeg falne soldater, og krigsfolk som begravde de døde. Her så jeg masser av graver, lik og forvridde ansikter og lemmer. Marken var stenrik, så knapt en hest kunne komme fram på flere steder. Over store strekninger lå det falne spredt – på noen steder i store hauger. Stumper av lemmer stakk fram i gravene. Men kampene innskrenket seg ikke bare til disse steder, for røsten sa : » Det kjempes voldsomt langs grensene, og her ser du to slag.

Nordmennene, som foretok flere angrep og motangrep, ble imidlertid også her slått, og måtte vike langt sørover for russernes masser.

Det hadde også blitt kjempet borte ved Kirkenes, men særlig så jeg disse andre nevnte steder og slag. Også i nord var det sommer.

Slagene i Sør-Norge I Sør-Norge, sør for Oslo, i nærheten av svenskegrensen, kjempet også nordmenn og svensker skulder ved skulder. De franske krigsfartøy og luftflåter foretok også angrep mot de norske kystbyene, og forårsaket på sine steder store ødeleggelser. Luftbombardementet strakte seg langs hele den norske kyst, fra det sørligste Norge, og helt opp til Trondheim.

Det navnet hørte jeg nevnt. Bergen, Drammen og Oslo ble også nevnt som svært hjemsøkte. Men ingen av de norske byer ble så grundig ødelagt som Kristiansand, den var helt og holdent i ruiner.» Hentet her.

Det er en del ting i denne profetien, som kanskje ikke helt sammenfaller med hvordan ting er nå – eks. som at Frankrike og Russland henger sammen som allierte i krig mot Norge og Sverige. Men på slutten – så forutsier han på denne tiden (krigen er eller er avsluttet) at store skarer av jøder kommer til Jerusalem og sitt land – dette var da fra synet i 1907 – mange år før Israel eksisterte.

Amerikas oppdeling – og sosialismens grep om massene

Jeg velger også å ta med dette fra Lebesbymannen:

Om Amerika hørte jeg Herren sa at fem store kriger ventet dette land i framtiden, hvorav et par overordentlig voldsomme borgerkriger, som resulterte i at Amerika ble søndersprengt i fire eller fem mindre forbundsstater.

Sosialismen eller dens avarter gjorde veldige framskritt i hele verden og gjentatte ganger hørte jeg Herrens ord om sosialismens framskritt i hele verden og dens forbindelse med revolusjonære omveltninger i landene. Ved tiden for 1953 hadde sosialismen brutt igjennom til seier i mange land og nådd en mektig stilling. Den hadde imidlertid ved denne tid også dratt store skarer av jordens befolkning med seg i gudsfornekteri, og Herren klagde over dette.

De skandinaviske land unngikk heller ikke den nye tids omveltninger. Sosialismen brøt også her igjennom til fullstendig seier. For to av de nordiske land hørte jeg ordet «revolusjon» ble nevnt, men syntes å ha gått for seg uten blodsutgytelse, for ingen steder så jeg noe til trefninger eller strider med våpenmakt. I det mindre landet kom omveltningene først. I forbindelse med disse begivenheter hørte jeg kong Gustav av Sveriges navn bli nevnt. Noe nøyaktig tidspunkt minnes jeg ikke at jeg fikk i denne sammenheng. Jeg hørte bare at omveltningene i begge land kom før den fransk-spanske krig. I Sverige brøt sosialismen gjennom senere enn i de øvrige land, men i tiden før 1953 syntes sosialistene der å være så godt som enerådende og gjøre hva de ville.» Hentet her.

1953 er utsatt til vår tid – siden Koronatiltakene tok til – og egentlig mye før det – så tok sosialistene all makten over landet – og folket bare gjorde som de ønsket – gikk og tok vaksiner. De 8 årene Høyre og FrP satt i regjering, gikk de over fra å være Borgerlige, til å bli sosialist globalister – det er lite forskjell på Sosialistene på Stortinget og de Borgerlige – de har blitt ett – som i ett New Age skuespill.

AP og deres omfavnelse av Platons lære

Du vet – da AP fikk styre rett etter krigen, enda de hadde spilt fallit før og under den tyske okkupasjonen – de skulle aldri ha fått styre. Men de tok makten, og i 1946 – tok de med makt – via Stortinget – Oslo Lærerskole fra Indremisjonen. De ville utdanne folket til å bli gudløst, som på sikt har virket!

En statue av Platon

Dette er grunnleggende sannhet i Sosialismen, å indoktrinere så folk ikke skjønner at de er bedratt inn i falske sannheter, denne læren er blandet inn med ideologien til Platon Staten – som jeg har skrevet under «Hva er sosialisme«. Her er ett lite utdrag av Platon staten:

«I følge Platon kan staten benytte alle midler for å styre det enkelte menneske; fysisk tvang er akseptabelt, men lite effektivt i det lange løp. Da er det bedre å benytte seg av ren propaganda, og det viktigste instrument i slik propagandavirksomhet er utdannelsessystemet. Alle skal få en skolegang i overensstemmelse med det de er best egnet til, men hovedformålet med skolegangen er å indoktrinere befolkningen til å adlyde myndighetene. Det er en umulig oppgave å forklare folk at dette er den beste måten å organisere samfunnet på, siden folk flest er ute av stand til å forstå statens organiske natur og den derav følgende nødvendighet for den enkelte til å underordne sine egne interesser til helhetens interesser.«

Videre «I Staten beskriver Platon hvordan idealsamfunnet skal se ut. Her hevder han at oppdragelse av barn er for viktig til å overlates til foreldrene selv; all barneoppdragelse må skje i kollektive samfunnsinstitusjoner.«

Du kan selv lese om den gudløse sosialismen, som er en åndsmakt, nær beslektet med Marxismen – mens marxismen vil ha væpnet revolusjon, så sier Platon at dette virker ikke i det lange løp – så da er det bedre å indoktrinere folk via utdannelsen.

Alt dette – har blitt så effektivt blitt kjørt inn i hjernen på de fleste i Norges land, også mange kristne. Og derfor kommer også dommen til å ramme landet. Jeg skrev noe om det i Dagens Ord – om Ondskapens mål – som må oppfylles før ulykkene rammer landet på en hard måte.

Det siste jeg vil ta med, er denne Tsunamien han forutsier:

«Et av de første navn jeg hørte i forbindelse med jordrystelsene var Island, men om det var her eller på bunnen av Nordsjøen som ulykken hadde sitt opphav, kunne jeg ikke oppfatte så nøye. Jeg ble svært forundret, da Herren nevnte disse steder, for jeg visste jo at dette ikke var den trakt på jorden der vulkaner og jordrystelser pleide å forekomme. Men Herren nevnte navnene med bestemthet flere ganger og at jeg virkelig ikke hadde tatt feil, forsto jeg enda mer da jeg straks etter fikk se hele ulykken og de plasser som ble hjemsøkt av denne.

Ulykken rammet alle Nordsjø-stater, men intet land ble så hårdt hjemsøkt av den som England. Røsten sa meg også at ulykken skulle komme for Englands hovmod.

Det hvilte skumring over samtlige Nordsjø-stater, og ingen stjerne lyste på himmelen. Fra sjøen blåste en sterk vind, og i de norske fjell hadde sneen ennå ikke begynt å falle for året. I ånden ble jeg ført til traktene ved Trondheim.

Jeg sto på stranden og så ut over havet, da med en gang grunnen begynte å skjelve under meg. Husene inne i Trondheim dirret som løv, og et par høye trebygninger falt da stranden styrtet sammen. Straks deretter hørtes et veldig drønn ute fra havet og en veldig styrtflod kom rullende med voldsom fart og slo mot fjellveggene. På de lavlendte steder fortsatte den innover stranden. Flodbølgen oversvømte store deler av byen og forårsaket stor skade. Store lager styrtet og ble skyllet bort av bølgene. Oversvømmelsene strakte seg langs hele den norske kysten helt fra Sør-Norge og opp til traktene ved Bodø, og jeg hørte navn på flere av de byer som ligger her.

Da jeg hadde sett i ånden den skade som ulykken gjorde i mitt hjemland, ble jeg i ånden ført til de store byer ved Englands østkyst, der ulykken gjorde voldsomme ødeleggelser. Hele østkysten og store strekninger langt inn i landet ble her oversvømt. Særskilt byen Hull og traktene der omkring ble stygt ramponert.

Skottland fikk ta en hård støt, og det syntes som om en stor del av dette landet sank i havet. Lenger sønnenfor fikk jeg se London. Det viste seg å være den by i England hvor ulykken hadde størst omfang. Havner og kaier ble fullstendig spolert. En mengde store hus var styrtet sammen, og i vannet syntes masser av flytende vrakgods. Flere fartøyer hadde forlist i havnen og somme til og med blitt slengt opp blant husene på land. Det ble for England en ulykke hvis make det aldri før hadde sett. Ute på havet forliste en mengde fartøyer, og mange sjømenn omkom. En stor mengde av fisken og silden i havet fløt omkring blant bølgene i store stim.

Flodbølgen fortsatte inn i den engelske kanal og ødela her havner og byer på begge sider. Særskilt hørte jeg den franske byen Rouen ble nevnt og et par steder på Frankrikes nordkyst, som jeg ikke nå husker navnene på. Videre hørte jeg store deler av Holland og Belgia samt den tyske nordkyst nevntes som hårdt hjemsøkte steder. Blant de verst utsatte byene hørte jeg Antwerpen og Hamburg nevnt. Hamburg fikk jeg også se, og det syntes som om denne by nest etter London var den sværest hjemsøkte. Jeg hørte også nevnt at store varelagre her gikk tapt. Danmarks nord- og vestkyst og de havner og byer som ligger her, og hele den svenske vestkysten fikk en sterk føling av ulykken. På svensk side hørte jeg Gøteborg, Malmø og Helsingborg ble nevnt.

Også i Østersjøen og ned mot Middelhavet trengte flodbølgen, men skadene var antagelig ikke her så store, for på disse steder hørte jeg ikke noe navn ble nevnt, og synet viste seg her utydeligere. Omtrent samtidig med vulkanutbruddet fikk jeg se i ånden en veldig orkan som strakte seg over to verdenshav. Da den vistes for meg omtrent samtidig med vulkanen, er jeg ikke riktig sikker på hvilken av ulykkene som kom først. Det var ikke så godt å utskille, men etter hva jeg tror, kom vulkanutbruddet først. Hvor vidt disse to ulykker hang sammen med hverandre, kan jeg ikke si.» Hentet fra denne siden.

Du vet – Russland har idag en bombe, som kan skape Tsunami. Det var egentlig USA som utviklet det, men jeg tror ikke de har den typen bomber idag – men det har Russland:

Bildet, som er hentet fra en video offentliggjort av Russlands forsvarsdepartement, viser angivelig en russisk Poseidon-torpedo som er helt i testfasen. Videoen ble offentliggjort i fjor vinter og ble omtalt av russiske statsstyrte medier. Foto: Skjermdump (Russlands forsvarsdepartement/RT)

Så om det er en menneskelig torpedo – med tanke på at Russland nå begynner å se det meste av Europa som sine fiender – så kan det hende at han slipper dette ut før en invasjon. Men det kan også være ett naturlig/overnaturlig jordskjelv i bunn – som skaper dette. Tross alt – Gud har sak med nasjonene – og selv om Han bruker Russland til å dømme nasjoner – så vil Han også dømme Russland, for deres synder. Muligens vil Russlands hærer bli utryddet på Israels jord, da de blir overmodige. Men det er bare Herren som vet hva som skjer. Og vi er nå enda inne i ett Shemitha år – da alt kan skje!

5 kommentarer

  1. […] Men vi har tenkt at NATO skal være vår trygghet, og nå som krisen pågår i Ukraina, så blir folk redd – og de gjør 2 ting – søker Trygghet i NATO – hvor 96% akkurat nå omslutter medlemsskapet – det andre er tvertimot alt som er trygt, vår regjering søker krigen, pga handlingen med å levere våpen til Ukraina – som Russland ser som en krigserklæring. Document skriver om dette – at ingen som styrer landet, ser dette som ett problem – men de klarer ikke å forstå hva de gjør – akkurat som de søker at Krigen skal komme til Norge. Så da kan det hende at krigen kommer raskere, enn hva jeg har trodd – den som bla. Lebesbymannen forutså. […]

    Liker

  2. […] Flodbølgen fortsatte inn i den engelske kanal og ødela her havner og byer på begge sider. Særskilt hørte jeg den franske byen Rouen ble nevnt og et par steder på Frankrikes nordkyst, som jeg ikke nå husker navnene på. Videre hørte jeg store deler av Holland og Belgia samt den tyske nordkyst nevntes som hårdt hjemsøkte steder. Blant de verst utsatte byene hørte jeg Antwerpen og Hamburg nevnt. Hamburg fikk jeg også se, og det syntes som om denne by nest etter London var den sværest hjemsøkte. Jeg hørte også nevnt at store varelagre her gikk tapt. Danmarks nord- og vestkyst og de havner og byer som ligger her, og hele den svenske vestkysten fikk en sterk føling av ulykken. På svensk side hørte jeg Gøteborg, Malmø og Helsingborg ble nevnt. Hentet her […]

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s