14 mars 2022 – Massesuggesjon, det profetiske med Israel, Trump og Obama

Vet du hva massesuggesjon er? Vel – du kan se det på denne snutten:

Hentet her: https://www.youtube.com/watch?v=C8iujof6IL8

Ok! Jeg har fortalt det før, men en gammel lærer av min eldre bror, fortalte at hun var i Tyskland før krigen – og gikk forbi en folkemengde, hvor Hitler holdt tale. Hun visste ingenting om nazisme eller var interessert i Hitler – men da hun gikk forbi – så ropte de «Heil Hitler» – og da ble hun bare revet med av en kraft – som gjorde at hun plutselig sto og fulgte mengden, med hånden i været som en Hitler hilsen – og ropte. Hun skjønte ikke hvorfor – men ble revet med.

Demonisk kraft, er vanskelig å stå imot – om du da ikke vet hva det er snakk om – og at er man en troende, så har Gud gitt kraft mot sånn forførelse, men ikke om du oppsøker det selv. Jeg har skrevet om eksperimentet Bølgen her – som forteller litt om hvordan en elevklasse lett ble manipulert til å bli som revet inn i noe som lignet nazismen – iallefall i starten – til læreren fikk brutt hypnosen – som han selv og elevene hadde satt i gang. Dette var da i 1967, i California – på den tiden da USA var det frieste landet på jorden – og likevel, så ble ungdommen revet med – fordi de fikk noe å tro på, som var «større» enn de selv – og de åpnet opp for det demoniske, og massesuggert – eller hypnotisert av slangen – vel og merke den åndelige slangen.

Jødeutryddelsen og kreftene bak som finansierte

Prescott Bush til venstre, og hans sånn Bush sr. – senere USAs president – som ble rik på tilgangen fra slavearbeidere (bla. Jøder) fra Hitlers Naziokkuperte land – forsøkte også, sammen med andre handelsfolk, å velte den amerikanske regjeringen på 30 tallet. Men på den tiden sto enda Kristi Ånd sterkt i USA – de mislyktes. Du kan lese om det her. Disse her er involvert i Skull and Bones – en okkult klubb for eliten. De har kjente navn i denne okkulte gruppen, som Ronald Reagen, David Rockefeller, Henry Kissinger, George HW Bush, Gerald Ford, Colin Powell, Donald Rumsfeld, Kenneth Starr med mange flere.

Da jeg var i Auschwitz i 2016 – så så jeg resultatet av at folkemengden kom under massesuggesjon av det de trodde var positive følelser – Du kan lese om mine opplevelser her;

En tur i Helvete 1 – Auschwitz I

En tur i Helvete 2 – Auschwitz II Birkebau

et enormt antall med mennesker ble drept – og det verste stedet var Auschwitz (de tror at ca 1,5 millioner ble drept her, hvor halvparten var jøder) – hvor mennesker kunne bli brent levende i Hitlers ovner – hvor spesielt Jøder, Sigøynere, homosexuelle, polske intelektuelle mm. ble utvalgt til å bli utryddet. Det er det som er farlige med følelser – når de får styre mennesker – da kan resultatet bli som da. Som du ser – så skrev jeg noe om hvordan Handelsmennene finansierte Hitler – og da kommer vi til vår tid – etterkommerne av disse, eller de nye milliardærene – sitter igjen, spesielt fra USA – og jobber med en ny type massesuggesjon, via media som de er eiere av (på 80 tallet hadde man ca 200 eiere av media, nå er det kun 6 eiere av media i USA – altså hovestrømmen av Media – samme her i Norge, hvor det finnes mange lenker til Wall Street og USA – som eier sine andeler av eks. Aftenpostende største eieren heter BlackRock og Vanguard – som jeg har skrevet om her) og jeg er ganske sikkert at de planlegger en ny utryddelse – av det man kaller Statens fiender. Disse menneskene lever nær djevelen og hans onde ånder – det er disse åndelige kreftene som styrer det, så alt blir godt planlagt, selv om det på overflaten kan se ut som ett kaos. Soros og Co. er bare en av djevelens marionetter.

Og det har vært flere av disse massesuggernede menneskene – men Obama fikk størst lovprisning i sin første periode – så sang barn lovprisning til han på Youtube, og mange ble revet med av denne «Messianske» følelsene – enda mannen var pil råtten og ond, du vet – dagens folk faller for sjarm, og der er Obama i sitt ess, og i måten han prater på, synger på (eks. Amazing Grace på Youtube), danser på, men handlingene hans taler om noe helt annet enn at det finnes noe som helst godt i han – men det demoniske blant annet fremmet via media, fikk følelsene til å spille fele – for de store massene i USA og i Europa. Dette fordi folk var så innsyltet av synd allerede da, at de ikke klarte å skille mellom det som var rett og det som var feil.

For min del – så handler det mye om Mørkets Rike bøkene – der du ser hvordan det fysiske og det åndelige samspiller – i denne profetiske romanen. Ondskapen pga synden hos folkemassene – og sløvheten fra de troende her i Vest – gjør jobben for djevelen enkelt. Men noen ber og noen kriger i ånden – og de setter spenn på djevelen ofte – så han ikke kan gjøre hva han vil. De er ofte alene om å bremse ondskapen – som eks. Profet Bullock forteller her – da en gjeng profeter stanset galskapen til noen i Eliten her i Europa.

Vaksinetvang og massesuggesjon i kjølevannet av det

Så kan vi hoppe til vår tid – hvor vaksinen i 2 år – har vært som en massesuggesjon igjen via Media – hvor folk via medias måte å uskyldiggjøre den farlige «vaksinen» eller via frykt, hvor enkelte familier ble splittet, av de som nektet å ta det – mot de som krevde at de skulle ta det. Frykt selger alltid godt – lag ett fiendebilde – så har du folket i din hule hånd. Hitler lagde fiendebilder av jødene, kommunistene, og alle som ikke var ariske – og det var godt for tyskerne da og ha syndebukker – istedenfor å peke på tomheten og elendigheten i deres eget hjerte, og at krigsnederlaget i 1 verdenskrig, var ett resultat av deres eget ønske om å starte en helt unødvendig krig. Samme med vaksinene – media skapte massesuggesjon av å lage ett fiendebilde av de som ikke tok vaksinen. Det toppet seg i desember – hadde det ikke vært den frykten, så hadde jeg selv tatt kontakt med helsevesenet, altså legevakten, pga sykdommen – men pga jeg følte at jeg var endel av fiendebildet – så lot jeg være, og ta kontakt, og det tok nesten livet av meg – noe som kunne enkelt ha blitt helbredet tidlig i fasen.

Massesuggesjonen forflyttet mot Russland – men Gud har sak med Ukraina, Hvitrussland mm. pga deres behandling av jødene

Dette er fra Ukraina – fra Kiev – en jødisk kvinne/jente ligger nede. Du vet – Russerne behandlet faktisk jødene mye mer humant – enn Ukraina og Hviterussland – og dommen over begge disse landene ligger enda og ulmer – kan da krigen være en del av det?! Ja, jeg tror det!

Men så kom januar/februar – og det rant ut i sanden – man fjernet plutselig nesten alle restriksjonene og massesuggesjonen mistet sin kraft. Isteden ble massesuggesjonen forflyttet mot Russland – hvor man forsøkte å lage glansbilder av Ukraina – som det faktisk er mye ondskap i, og har en fortid av å massakrere jøder, ofte var de verre enn de nazistiske soldatene. Og Gud er ikke ferdig med å dømme nasjonene for deres fortid – spesielt når det gjelder jødene. Gud har ikke en frelsespakt med dem, men Han har endog bundet seg ved Abrahams pakten i 1 Mos. 15 – og det gjengis i Jeremia:

«Så sier Herren: Dersom jeg ikke har opprettet min pakt med dag og natt, og ikke gitt lover for himmel og jord, så vil jeg også forkaste Jakobs og min tjener Davids ætt, så jeg ikke av hans etterkommere tar noen til å herske over Abrahams, Isaks og Jakobs ætt. For jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og forbarme meg over demJer 33:25-26

Men fordi jødene nektet å omvende seg til Jesus fra Nasareth -og nektet å gå inn i den nye pakten, i det offisielle Israel – ble deres egen pakt gjort ugyldig pga at Moseloven ble oppfylt via det Bibelen hadde profetert og talt om lenge. Moses, ved Guds hånd, konstruerte den første pakten – for Moses lagde den ut av de himmelske bildene han så, som var skyggebilder for hvordan den nye pakt ville bli – eks. Paktens ark med de 10 bud i – var ett bilde på troende i den nye pakt, , som hadde Lovens bud på innsiden – og ble det nye templet.

Det aller Helligste i den gamle pakt – så sto det ett tykt teppe – hvor ingen fikk gå inn – uten presten en gang i året – for å ofre for folkets synder. Da Jesus sa det var fullbrakt – så ble denne revet i stykker – Ånden flyttet ut fra det fysiske templet – for å ta bolig i Guds nye tempel, det som da enda ikke var åpenbart: Guds barn. Det første Jesus gjorde, etter å ha vist seg for disiplene – var dette:

«Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!» Joh 20:22

Her ble det til Guds nye tempel skapt, når Jesus åndet på dem – hvor Ånden fødte de på nytt, ett nytt åndelig hjerte, utav miraklet som ble skapt ved Hans oppstandelse. Jødene i Israel skjønte ikke dette – selv om det var flere som omvendte seg, så skjedde det aldri offisielt – Israel holdt seg fortsatt til forbildene som Moses skrev om – og ville ikke forholde seg til hva Gud egentlig hadde i tankene – med disse ofringene, budene, templet, arken etc. etc.

Vitnesbyrdet om Bielski brødrene – som overlevde i skogen, og dermed reddet ca 1200 jøder.

De 4 Bielski brødrene som voksne ved Yad Yashem i Israel – Holocaust museumet. Bildet er tatt rundt 1980 – kun en av brødrene lever i dag – du kan lese hans vitnesbyrd her.

Jeg så en film her om dagen – som het:

Defiance – Den ukjente kampen – Wikipedia

Det er bygd på en sann historie, hvor jøder ble slaktet i 1000 tals i Hvitrussland, landet som grenser inn til Ukraina. Nazistene – men også Hviterussiske politi, og folk, forfulgte jødene, og fikk betalt for hver jøde de kunne levere til nazistene. Det var 4 brødre som het Bielski – 2 av dem var godt over 20 år – de 2 andre var under. De fikk se at hele familien ble utryddet. Og måtte flykte ut i skogen. Og så møtte de flere og flere jøder – og de bestemte seg for å holde sammen. De stjal våpen – og bekjempet sine fiender, og ofte hevnet seg på de som drev med overgrep. Ett liv var ikke mye verdt på den tiden. Disse brødrene levde dag for dag – og til slutt hadde de ca 1200 jøder, som kjempet for livet. Og tyskerne forsøkte å ta livet av dem, der de skjulte seg i skogen – flere ganger. Men de fleste overlevde.

Jeg blir alltid berørt når jeg ser den jødiske lidelsene – og jeg har en dyp kjærlighet til det folket. Jeg har skrevet noe om mine opplevelser da jeg var der – i Jerusalem i 2018, og feiret 70 års jubileet deres der – På denne bloggen (Obs! Ikke lagt inn alt enda, da Wix bloggen falt ut, så måtte jeg opprette den på nytt her). Selv om de fleste jødene er fiender til Kristi Kors, så er det noe veldig profetisk over folket – og vi vet at en dag vil Gud forløse hele Israel – som Paulus skriver om:

«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.» Rom 11:25-29

All endetiden – i hovedsak – handler om Israel og Jerusalem – og det jødiske folket! Jeshua vil åpenbare seg for dem – som Josef gjorde for sine brødre, som forsøkte å drepe han, og så solgte han til Egypt. Josef er et profetisk bilde på Jesus komme til Oljeberget, i Jerusalem!

Men, dessverre, dagens Israel har også kommet under denne globale massesuggesjonen som eks. vaksine. De er forsiktig med å kritisere den Russiske Bjørnen, da de selv har Russiske styrker i nabolaget – i Syria – sammen med deres erkefiende Iran. Denne blandingen over grensen til Israel – skaper et dilemma – av å forsøke å være venn med Putin og Russland – samtidig som de går inn over Syrisk territorium, for å bombe laster med våpen og raketter som kommer fra Iran. Og Russland var ganske sint på Israel for noen år siden, da disse syriske soldatene ikke klarte å betjene antirakett systemet – tror det var S-300 – eller S-200 den het – som de fyrte av mot en israelsk jagerfly, men i steden traff de ett russisk transportfly – og alle la skylden på Israel.

Og de som forbanner Israel – de vil smake det samme tilbake over eget land! Det er bare å studere Skriften – så vil du skjønne det.

Obama/Trump om Endetiden

Mange mener jo at den russiske bjørnen, er en del av alliansen av Gog og Magog. Men om vi skal følge bokstavelig hva Bibelen sier i Hesekiel 38 og 39 (her kan du lese hva Steve Cioccolanti underviser om dette) – så er egentlig ikke Russland nevnt – men landet i Nord er faktisk Tyrkia. Men klart – det kan hende at Russland er med – mange mener det. Og i noen syner jeg har delt – så står det klart at russiske soldater krysser grensene over Israel (visjoner om Israel i krig).

Mens den unge jødiske gutten Nathan – som døde i ca 15 minutter – var i himmelen, og fikk undervisning om endetiden – han fikk klar beskjed om at Gog var Obama. Du kan lese om dette her. Men det er visst også funnet i de hemmelige kodene i Bibelen, såkalt Bibelkoden, hvor også Obama blir nevnt der i Gog krigen.

Det betyr også at vi er i endens tid, vi er faktisk de som vil se Jesus komme igjen. Om du eks. studerer Obama – så har han ett mellom navn som heter Barack – som betyr lys. Og Obama kom fra øst (Indonesia) til Vest (USA) – tenk da på dette bibelverset:

«For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være.» Matt 24:27

Også Trump – ettersom Gud har salvet han til visse oppgaver – kan kanskje nevnes i dette bibelverset:

«In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.» 1 Kor. 15:52, Kings James

På norsk;

«brått, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet1Kor 15:52

Dette omhandler bortrykkelsen – og disse 2 mennene – er på hver sin måte profetiske bilder på tiden vi lever i – ett varsel til Kristi Kropp, om å vekkes opp – rense seg – omvende seg – og gjøre seg klar. Du vet – profetiske ting, er ikke nødvendigvis ting som tiltaler hjernen din, men kjennes igjen i ditt indre. Ingen vet tiden – men med at disse viktige personene har stått frem – og begge på hver sin måte virker nå i periferien – kanskje de kommer frem igjen på scenen – og dette er en profetisk varsel som vi må ta til oss. Bortrykkelsen kan skje når som helst – og når det skjer, så er det ingen som fatter det med sitt sinn – dette er ting man må kjenne i sitt hjerte – sin ånd – og jo nærmere man lever Herren, så vil man kjenne ropet fra Himmelen, når tiden er inne. Så la oss ikke lengre sove – men stå opp – og ta vår strid, – og la oss fra hjerte, lyde Herren, ikke nødvendigvis i tankene – og så må vi handle, på det vi vet innerst inne er rett.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s