20 mars 2022 – Planlagt krig i Ukraina/Russland? – den saltløse kristendommen og noe profetisk endetiden/bortrykkelsen

Skyterne i 2014?
De ukjente skyterne
Se hele filmen her. På Maidan plassen i 2014 – hvor man la all skyld på den lovlige valgte presidenten. 50 ble drept, og spørsmålene er enda: Hvem gjorde det? Jeg skal være så kynisk, og si at USA hadde mest å tjene på dette – selv om på videon hevder en at det var den politiske sikkerhetsstyrken som sto bak. Lederen var nok korrupt – men det er vel stort sett alle som har styrt i det landet, de siste 10`årene. Men USA har gått inn og påvirket skoleverket og andre ting, over mange år – som har fått folk til å vende seg mot Vesten.

Som jeg fortalte og har forsøkt å dokumentere – USA legger grunnen for Ukraina konflikten (allerede i 2013 og 14, var USA inne i Ukraina, og var mye av de, bak i kulissene, som veltet den da demokratiske presidenten, som var tro mot Russland, for så å sette inn andre, som var tro mot USA), og i ett forsøk av å legge hele verden under seg – under det de kaller Den Nye Verdensorden, hvor det Bibelen anser som kjøpmennene, er aktivt i å dirigere mange av jordens Elite, Åp. 18:23. Denne makten, blir i USA uttrykt via Demokratene, og mange av Republikanerne er også inne i det. På 80 tallet hadde Media i USA ca 200 eiere – idag har Media kun 6 eiere, alle mega rike – og alle er Globalister. Samme tendens ser vi i Norge, hvor løgnene ikke kan være store nok.

USA likte ikke å ha disse rakettene så nær sitt land – det ville da ha tatt 5 minutter for at rakettene hadde truffet Washington. Ukraina er nærmere Moskva enn hva dette var. Artikkel her.

Denne makten, har på alle måter brukt ett så svakt kar som Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, til å presse Russland – når Russland ikke ønsket å ha NATO (USAs marionett organisasjon) i sin egen hage – akkurat som USA i 1962, ikke ønsket å ha Sovjet i sin bakhage, lengre vekk enn Ukraina er nær Russlands grenser – nemlig i Cuba.

USA fant seg ikke i det – og var villige til å starte en krig for det. Er det da merkelig at Russland forsøker å få en avtale for deres eget sikkerhetsbehov? – og isteden for å akseptere avtaler, så gjør USA/NATO det de er best på, nemlig å overkjøre ett annet lands suverenitet. Men Russland er ikke ett lite land som eks. Jugoslavia, Libya, Irak, Afganistan, Vietnam – for å ikke snakke om alle andre involveringer inn i andre lands anliggende – så Russerne sier stopp! Og bruker sine militære muskler, for å si at nå er det greit for NATO/USA/Demokratene/EU og selv FN – og bak alt, Obama. Obama går i sin 3 periode, og bruker den demente Biden til å fremføre sin vilje – som dette nettstedet skriver noe om – det var før Obama gikk av, at han forsøkte å hisse på Russland. Trump ga en rolig periode – og nå fortsetter man der man var, før Trump.

Bruker Gud Putin for sin egen sak?

Steve Cioccolanti, i denne artikkelen jeg oversatte – sier en del av det jeg selv har sagt, og som jeg tenker selv – eks. at Gud bruker Putin som ett domsredskap akkurat som Gud brukte Nebukadnessar, og kalte han sin tjener – Han forklarer at Putin alltid overholder sine avtaler, i motsetning til USA – som er kjent for å bryte dem, når det passer dem – og Putin forsøkte å forklare i WEF – hvordan politikken i Vesten – forsøker å knuse enkeltindividets evne, spesielt middelklassen, ved å høyne priser på all energi – drivstoff – sånn at folket blir avhengig av en allmektig Stat – som gir småpenger tilbake, men fyller opp sin egen pengebinge, og gir bort milliarder til alle andre land og unødvendige tiltak – og i bistand som oftest går til korrupsjon og krig. Det er sånn Norge er, våre myndigheter gir lite til eget folk, og mye samles i det såkalte pensjonsfondet, styrt av korrupte folk som Nicolai Tangen – og snart får Norges Bank en ny leder i styret, en ny sentralbanksjef, styrt av han som la opp til at 3 verdenskrig kunne bli mulig, Stoltenberg. Ikke kall han pasifist – men en krigshisser.

Du blir fattig – eliten blir rik

Også www.steigan.no dokumenterte under Korona krisen – nedstengningene og alt hva som skjedde i disse 2 årene – ble en enorm transport av penger fra enkeltindividet og nasjonalstaten – inn i lommene på globalistene, som eks. Bill Gates. Bare les denne artikkelen:

Verdens ti rikeste menn doblet sine formuer under pandemien, mens inntektene til 99 prosent falt

Deres Agenda 2030 – vil gjøre deg fattig, og de selv mega-rik, sånn at vi får så vidt vi kan overleve, men blir hardt straffet, om du ikke føyer deg Staten – sånn som i Kina, hvor folk får poeng, etter hvor dyktig de er etter Kinesisk kommunistisk standard – og får du dårlig med poeng, så kan du bli straffet, som at du ikke kan fly ut av landet, miste skoleplass for barna dine etc. Og de overvåker alt hva innbyggerne gjør – sånn at eldre kristne, hiver mobilen sin, og går under jorden – mens de yngre lærer seg å kommunisere i koder, når de snakker i mobilen.

Bill Stenbergs syn om den overnaturlige menigheten under overvåkning

Bill Stenberg

Det kan minne litt om det profetiske som Bill Stenberg delte – som jeg skrev om i denne artikkelen – han så dette profetisk inn i fremtiden:

Bill Stenberg forteller i Skylight Missions nyhetsbrev for april 1999 hvordan han i en visjon så hvordan avfallet i Sverige øker ved å erodere, diskreditere og lemleste Guds Ord.

Det gir fritt spillerom til andre krefter til å arbeide i Kirken. Jeg ble ført ut i ånden for å se det store forfallet som kirken har gått gjennom. En erosjon av Ordet gitt av Gud, samt en åpning for nye åndelige krefter, hadde ført til at noen tidligere frikirker nå ble ledet av New Age-grupper. Tjenesten ble stadig mer fremmed og uren, hovedsakelig gjennom de kloakklignende villfarende åndene, disse kreftene steg helt opp til Riksdagen.

Mange ble overrasket over at navnene på de gamle vekkelseskirkene ble endret. På veggen hvor det f.eks. før sto Baptistkirken, nå sto en utenlandsk inskripsjon. Landet vårt var fylt med enda mer vold, som på en eller annen måte var religiøs i stemningen (ordet forfølgelse skal vi lære mer om). Jeg så nok bare et glimt av det som kommer over landet, men så fikk jeg følgende melding:

– På denne tiden vil jeg ha kalt ut alle de som ikke har stolt på menneskeskapte gjerninger, de som ønsker å følge Lammet der det er mulig. Her så jeg at det var blitt stadig vanskeligere å arrangere faste møter. Det vil være slik at du ikke lenger kan stole på at menighetsmedlemmene du kjenner tilhører Jesus lenger, fordi villfarelsens makt vil være så sterk at selv de utvalgte vil bli satt på prøve.

Den sanne kirke vil bli ledet direkte av Den Hellige Ånd. Jeg så et enormt cellegruppenettverk der det kristne fellesskapet ble ledet hjemmefra i Sverige. Kirkens rolle vil avta, bare det ytre skallet blir igjen. En mann (i synet) viste meg et kassettbånd som han ville spille for meg. Ingen vanlige ord ble hørt på båndet, bare et utrolig tungemålstale. Da jeg hørte dette, skjedde det samtidig noe rart inne i meg. Jeg forsto alt gjennom Åndens tolkning!

«Kom til slottsparken søndag kveld, så blir det stormøte og forbønn».

Jeg ble veldig forbauset og mannen fortalte meg at hvis slik informasjon når frem til motstanderne, forstår de ingenting. Gud vil lede sitt folk som i eldre dager, det er og forblir kun Jesu forløste brud som bryter med endetidens systemer.» Du kan lese om det her

Kristne ledere – som leder fårene inn i antikristelige systemet

Pinselederne i Norden – har mer eller mindre mistet sitt salt – Gjerme nr. 2 fra høyre

I artikkelen, beskriver jeg det gryende frafallet i pinsemenigheten, med bla. lederne i Norden, og i Norge, Øistein Gjerme. Husk at når den første rytteren red – altså Korona, som jeg har skrevet om her, ved Steve Cioccolantis profetiske undervisning – så var det som ett sverd ble kjørt inn i menigheten – en splittelsens sverd – fra Guds egen hånd – fordi det finnes en mening med de 4 rytterne – ikke bare at de ødelegger – men også at Gud skiller ut sin menighet, hvor de som ikke ønsker å leve nær Gud, eller Hans Ord, vil automatisk gå inn i verdens felle – hvor de blir nedkokt, og etter hvert kommer ut av Guds vilje. Jeg ser konturene av det hele tiden – hvor man sakte og sikkert åpner opp for forførende ånder – men enda så virker folk i de Åndelige gavene, og ja, de preker selv evangeliet – men likevel, det er som en åndelig kreftsvulst – som har kommet inn, og gir de en sakte åndelig død – og ingen vet når man går over fra livet til døden, annet enn Herren og den Herren åpenbarer det for.

Utskillingen i Kristi Kropp

Vi minnes Guds Ord – profetisk for denne tiden:

«For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste Skaper, idet de gjør det gode.» 1 Pet 4:17-19

Med nød og neppe – at den rettferdige blir frelst – harde ord, men sanne! Når vi innser hva det er å frykte Gud, så vil vi forstå dette – fordi det har kommet inn en lettfattelig åndelig svak kristendom – som handler om jordisk lykke og glede – en falsk positiv ånd, drevet at New Age ånder, som legger seg tett opp til den sanne kristne troen – men mangler saltet, som skiller seg fra sukkerkristendom. Vi kan minnes hva slags profetiske budskap Emmanuel Minos bar frem, ved kvinnen fra Valdres, Gunhilda Smelhus:

Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat:

LYKKEKRISTENDOM

Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd.» Du kan lese hele profetien her.

De kristne er alle mest opptatt av sitt eget – enn Herrens ting

Du skjønner – dette saktegående frafallet, har skjedd over flere 10 år – jeg husker at en Gudsmann – en bønnekriger – advarte menigheten at det kom dårlige tider, men folk tok det nesten som noe humoristisk – de tok det ikke til hjertet. Dette var på 90 tallet – da en sånn alvorlig synd som Oslo avtalen, Partnerskapsloven – og hvor man ga den falske fredsprisen til Arafat og de 2 israelerne som var med å forråde eget land og andre ugudelige ting – men få kristne tok det til hjertet. Det var de kristne sitt ansvar – at alt dette skjedde – fordi det var så få som tok det til hjertet – ble sønderknust – og ba Gud om tilgivelse for landets synder. Vi kunne ha stoppet det på forhånd – om det hadde vært våkne troende – profeter og vektere – og at folket lyttet til disse. Men isteden var det også da ett kaos blant troende – og alle hadde nok med egne problemer og egne ting – enn at man lyttet til det profetisk – men som Gud talte til Israel – i GT – da de ikke satte Gud først, og Gudshuset i orden – så kom det en advarsel:

«Så sier Herren, hærskarenes Gud: Dette folket sier: Tiden til å bygge Herrens hus er ennå ikke kommet. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai: Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette huset ligger i ruiner?

Nå sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere! Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønnen i en pung med hull i. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere!

Gå opp i fjellet og hent tømmer! Bygg huset! Så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Dere venter mye, men se, det blir til lite. Og når dere bærer det i hus, blåser jeg det bort. Hvorfor? sier Herren, hærskarenes Gud. Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt hver med sitt hus. Derfor har himmelen over dere holdt duggen tilbake, og jorden kan ikke gi sin grøde. Jeg har kalt tørke hit over landet og fjellene, over kornet og mosten og oljen, over alt som jorden bærer, over folk og fe og over alt arbeid dere gjør med hendene.» Hag 1:2-11

I det nye forbundet – er det vi som er templet – og Gud gråter over det gryende frafallet, av at vi er mer opptatt av det ytre religiøse – enn å være opptatt av hva som ligger Gud på hjertet. Og når vi ikke sørger for å bygge opp templet – dvs. istandsette og helliggjøre din sjel, sånn at du kan bli fri fra ting som binder deg – og ved din frihet, så kan du stride for Herren, for landet – og for at folk blir frelst! Om ikke vi troende frykter Gud – hvordan kan vi da forvente at Verden har respekt for Han?

Og som Ordet sier, du blir utmattet, lunken, og du har ikke den åndelige energien du burde hatt, fordi forbannelsen tærer på deg – fordi du lar Herrens tempel – deg – ligge i ruiner – og er mer opptatt av å leske din sjel med denne verdens goder – som ikke er noe annet enn søppel og gift. Og forbannelsen gjør at selv været forandrer seg og gjør det vanskelig for landet, og selv om vi er en rik nasjon – så må vi nå betale overpriser på kraft – og vi har devaluert bondens viktige jobb – og mange bondegårder ligger brakk, fordi det ikke lønner seg å produsere mat – nå pga energi priser – men nedlegging av bondgårder har skjedd over mange år – fordi Staten alltid har motarbeidet den lokale bonden på en eller annen måte. Og småbruk lønner seg ikke – mens før i tiden, kunne de fleste ha ett eller annet dyr, eller en liten åker – nå er det bare de største bøndene som overlever.

Resultatet av at landet mer og mer ligger brakk, under Guds vrede

I 2018 – så kalte Gud på tørken – pga vår iver etter å opphøye Pride – og vi fikk en stor tørke og varme før Pride festivalen, og enda verre etter. Bøndene slet, fordi de ikke fikk avlinger – og som en mindre våken kvinne på jobben sa «bøndene klager alltid» – men skjønte ikke at vi lever faktisk av hva som kommer opp av jorden – iallefall våre fysiske kropp. Den senere forbannelsen – den kom når Staten stengte ned landet i 2 år, pga ett virus, uten å følge vitenskapelige normer, kun for å psyke ned folk, for å gjøre de villige til å ta farlige vaksiner – hvor man la en grunn for å totalt ødelegge økonomien.

Jeg er ganske så sikker – på at mye kunne ha vært forhindret – om de troende visste hvordan de skulle be, visste hvordan de skulle våke – visste hvordan de skulle stride – strekte seg etter helliggjørelse og alltid sulten på Guds og Hans Ord! Men som sagt – selv på Bibelskolen, enda det var så mange som 800 elever der – så selv der var det ett stort manko på Guds frykt – og en dypere forståelse av troen – og det å stride i eget personlige liv. Mange hang med i de årene de gikk bibelskolen – og mange falt fra, etter at de ikke lenger hadde dette åndelige fellesskapet rundt seg.

Den troende kan påvirke de profetiske tidene

Ordet sier:

«Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann2 Pet 3:10-12

Så jeg forstår dette bibelverset – så kan faktisk Kristi Kropp fremskynde Guds dag – altså vi kan påvirke – og vi kan også sinke den. Og min personlige overbevisning er det siste – vi har sinket mye av det profetisk, fordi vi ikke har våket som vi burde! Derfor drøyer ting lengre og lengre ut – og når da Jesus endelig kommer på Skyen og henter sin menighet, så er jeg ganske så sikker på at de fleste som kaller seg kristne – vil bli igjen – og bli overrasket – fordi de aldri skjønte det overnaturlige med Gud – eller Hans Ord – heller ikke det å frykte Han – for dem ble det nesten som eventyr og lese alt det overnaturlige i Bibelen – men det overnaturlige er ekte – fra side 1 – til den siste.

Bortrykkelsens overraskelse

Vi kan lese noe fra dette synet om bortrykkelsen, dette er en og annen dag etter hendelsen;

«………..Fra alle hold meldes det om personer som er  forsvunnet. Telefonen har ringt i hele formiddag med spørsmål og meldinger om denne uhyggelige hendelse. Fra flere fartøyer på havnen har folk forsvunnet. På fødeklinikken på sykehuset har alle nyfødte forsvunnet. Mødrene jamrer seg i fortvilelse. Jordmødrene og sykepleierskene er skrekkslagne, men også noen av dem er borte. På gamlehjemmet er flere kommet bort. Klokken elleve melder radioen – denne gang fra London – at ved ni tiden i dag begynte det å komme inn meldinger fra hele Storbritannia, at en masse barn og voksne var forsvunnet uten at man kunne finne de minste spor. Av de som forsvant, var ingen vendt tilbake. Det hele er et mysterium. En del prester har sammenkalt forsamlingene, og har funnet at de mest gudfryktige, og de som ba mye av deres medlemmer, som er borte. Også en del prester og predikanter skal være med blant dem som har forsvunnet. En biskop i et større trossamfunn, har sammenkalt sine prester til et møte i kveld.«

Og

«………..Neste dag kunne avisene i alle fall ikke gi noen forklaring. Alt er og blir et mysterium. Fra alle land kommer lignende rapporter. Fra misjonsfelter berettes det om at masser av kristne har forsvunnet. Bare et fåtall av de kristne er blitt tilbake der. Det viste seg at det var ganske mange prester og predikanter som var tilstede på det sammenkalte kirkemøtet, men mange var også rykket bort. Det hersket en nervøs og dyster stemning. Mange var helt ulykkelige, sier rapporten. Men det rådde ikke den minste tvil om hva som var skjedd, det var de helliges bortrykkelse, eller brudens opptagelse.

Noen erkjente at de, tross sin teologiske utdannelse og sine studier av Guds ord, aldri tenkte seg at det skulle skje på denne måten. De var fremmede for den nye fødsel og barnekårets ånd. En ung prest sa: Jeg har aldri lært det på denne måten som det har hendt i disse dager! Det var en tendens til diskusjon, men sinnene var for oppskaket til at den kunne bli saklig, skrev journalisten. Da politiet hadde henvendt seg til almenheten for å høre dens oppfatning, ble det skrevet en rapport fra kirke møtet som de fleste av møtedeltagerne var enige i: Det som har hendt er en forutsagt bibelsk hendelse, den såkalte «Brudens bortrykkelse» eller at Jesus har hentet alle sine. Dette er alt vi kan si i dag.

Politiet ville ikke offentliggjøre prestenes uttalelse, da de mente at dette var et foster av en nervøs og hysterisk fantasi…………»

Og

«I de kristnes leir synes stemningen å være veldig trykkende. I går søndag, var alle kirker og lokaler fullsatte av folk. Mange forsamlinger var uten predikanter, og mange av medlemmene var savnet. I mange trossamfunns forsamlinger var det få troende igjen, men til gjengjeld var det en veldig tilstrømning av utenforstående, og i de fleste tilfeller av de, hvis hjem var «rammet av den store ulykken», som man uttrykte det. Folk ville høre Guds ord, men det var liksom borte. En forsøkte å lese. Han sa: Jeg kan ikke lese! Andre gråt. Den store massen syntes å være enige om at kristendommen var den direkte årsaken til denne tragiske hendelsen, og mente at de kunne få en rimelig forklaring på denne saken hos de kristne. Mange kom også for å søke Guds hjelp. De var dypt ulykkelige.

På de fleste møter rådet det likevel en stor forvirring. En mann sto med knyttede never, og ropte til en predikant: Det er din skyld at så mange av oss er blitt tilbake! Du talte aldri om at Jesus snart skulle komme og hente sine, og enda mindre om å ha et rent hjerte og være fylt av den Hellige Ånd, samt ha alt oppgjort med Gud og sine medmennesker. Jeg vet hva som holdt meg tilbake, det er bare småting, ja småting, men , men… Herre Gud, hjelp! Ti ! sa predikanten. Han mente at han hadde gjort sin plikt, og på denne måten skyldte den ene på den andre, under gråt og fortvilelse. De banket på, men døren var stengt. Tilstanden var ikke til å beskrive, slik som det utviklet seg. Folk var klar over at en fryktelig tid sto for døren. Det lå liksom i luften at alt håp var ute. Porten var stengt. De banket og ropte, alle de som hadde nøyd seg med tomme kristelige fraser og talemåter. Noen hadde vært med for kameratenes skyld, andre bare for ulike interesser i sang og musikk og lignende, alle uten å være født på ny, og uten å eie barneskapet og dermed også arveretten. Ja, for mange hadde forsamlingslivet bare vært et foreningsliv, en hobby for å få fritiden til å gå fortere. Men nå banket de alle på den stengte døren: Herre! Herre! Lukk opp for oss!» Det profetiske synet er hentet herfra.

De 4 rytterne, starten på de første sikre tegnene på Jesu snare komme

De som ble hentet – var de som tok troen dypt på alvor – de som fryktet Gud – og de som ba mye. Jeg frykter at vi nærmer oss tiden nå, og altfor mange er ikke rede. De skjønner ikke de profetiske tingene rundt de 4 rytterne – som er Korona – og jeg har skrevet at jeg tror krigen med Russland er starten på den røde hesten. En venn av meg overhørte en profet på kanal 10, og han har visst vært treffsikker før, i det profetiske – han fortalte at 3 verdenskrig, vil starte med Kina, ikke ved Russland. Om du ser kartet lengre ned, den røde rytteren peker da akkurat mot Asia – kanskje en krig mot Taiwan – vil være det som startet ett verdensomspennende ufred? Taiwan er visstnok enerådende på visse data deler, som er helt grunnleggende nødvendig. En krig der – kan også gi store problemer med viktige ting for industrien ol.

Den tredje hesten er hungersnød – eller sult – matmangler – og det ser vi allerede konturene av.

Den 4 rytteren er jeg noe usikker på – men tror det har med Islam å gjøre, da det står at 1/4 av jorden skal det skje nedslaktning:

«Da så jeg – og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest, og ved villdyrene på jorden.» Åp 6:8

Det står gulblek – men på orginalspråket, er fargen grønn. Tenk på at Vesten, spesielt Europa, er full av Islamister – ettersom vi har tatt dette til oss. Og de går og ruger på krig og å overta samfunnet, sånn at man kan gjøre Norge – Europa – til nye islamske stater. Det er på den måten Islam har spredt seg over hele jorden – noen ganger ved krig, andre ganger med å snike religionen inn, og så gjør den indre omveltninger mot landet. Islam er en trojansk hest – for de som kan den historien.

De 4 rytternes vindretninger – om man leser Sakarja 6: «Engelen svarte: Dette er himmelens fire vinder, som nå farer ut etter at de har fremstilt seg for all jordens herre. Vognen som er forspent med de svarte hestene, dro ut mot Nordens land, og de hvite dro ut mot Vest. De flekkete hestene dro ut mot Sydens land.» Sak 6:5-6. Hentet fra denne artikkelen.

Antagelig har Islam noe med dette å gjøre, altså den 4 rytteren – men det kan også ha noe med Russland å gjøre, ettersom de samarbeider med Iran og Syria – og til tider Tyrkia, når Erdogan synes det er greit, eller frykter Putins trusler. Du vet – den svarte hesten, hungersnød – tenk på at Russland og Ukraina alene eksporterer ca 50% av all hvete – derfor passer den sorte hesten at den peker mot Nord – der Russland er. Og vi har mange profetier – hvor Russland angriper flere land i Europa, bla. Norge og Sverige – og at de sender kjernefysiske raketter mot USA – og forsøker å angripe landet over Berlingstredet – og andre profetier at Kina går inn med militære styrker på kysten av USA. Så kanskje Russland har både med den røde, svarte og den gulbleke/grønne hesten å gjøre. Men bak alt – så ligger USA, som den hvite rytteren – som har fremmet Korona – som forsøker å presse den Russiske bjørnen – og den Russiske bjørnen ser at mange land støtter Ukraina med våpen – og Putin glemmer ikke det. Vær herved advart – alle nasjoner!

Det er også viktig å legge merke til at nesten alle de muslimske landene rundt Israel, har alle de 4 rytternes farger i seg – som jeg har skrevet noe om her – nederst i denne artikkelen.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s