23 mars 2022 – Jordskjelvet – en advarsel

Illustrasjonsbilde – av en tsunami

Det er mye som skjer – både i det åndelige og i det fysiske – og alt som skjer i det fysiske, blir styrt av det usynlige. Dette jordskjelvet som nå kom i bunnen av Nordsjøen, det verste på 33 år – får meg til å tenke på Lebesbymannens profeti:

«Da jeg hadde sett verdenskrigen og alle de ulykker og lidelser den skulle føre med seg over folkene, ble jeg i ånden ført til landene og kystene omkring Nordsjøen, hvor disse ulykker ble åpenbart for meg.

Et av de første navn jeg hørte i forbindelse med jordrystelsene var Island, men om det var her eller på bunnen av Nordsjøen som ulykken hadde sitt opphav, kunne jeg ikke oppfatte så nøye. Jeg ble svært forundret, da Herren nevnte disse steder, for jeg visste jo at dette ikke var den trakt på jorden der vulkaner og jordrystelser pleide å forekomme. Men Herren nevnte navnene med bestemthet flere ganger og at jeg virkelig ikke hadde tatt feil, forsto jeg enda mer da jeg straks etter fikk se hele ulykken og de plasser som ble hjemsøkt av denne.

Ulykken rammet alle Nordsjø-stater, men intet land ble så hårdt hjemsøkt av den som England. Røsten sa meg også at ulykken skulle komme for Englands hovmod.

Det hvilte skumring over samtlige Nordsjø-stater, og ingen stjerne lyste på himmelen. Fra sjøen blåste en sterk vind, og i de norske fjell hadde sneen ennå ikke begynt å falle for året. I ånden ble jeg ført til traktene ved Trondheim.

Jeg sto på stranden og så ut over havet, da med en gang grunnen begynte å skjelve under meg. Husene inne i Trondheim dirret som løv, og et par høye trebygninger falt da stranden styrtet sammen. Straks deretter hørtes et veldig drønn ute fra havet og en veldig styrtflod kom rullende med voldsom fart og slo mot fjellveggene. På de lavlendte steder fortsatte den innover stranden. Flodbølgen oversvømte store deler av byen og forårsaket stor skade. Store lager styrtet og ble skyllet bort av bølgene. Oversvømmelsene strakte seg langs hele den norske kysten helt fra Sør-Norge og opp til traktene ved Bodø, og jeg hørte navn på flere av de byer som ligger her.

Da jeg hadde sett i ånden den skade som ulykken gjorde i mitt hjemland, ble jeg i ånden ført til de store byer ved Englands østkyst, der ulykken gjorde voldsomme ødeleggelser. Hele østkysten og store strekninger langt inn i landet ble her oversvømt. Særskilt byen Hull og traktene der omkring ble stygt ramponert.

Skottland fikk ta en hård støt, og det syntes som om en stor del av dette landet sank i havet. Lenger sønnenfor fikk jeg se London. Det viste seg å være den by i England hvor ulykken hadde størst omfang. Havner og kaier ble fullstendig spolert. En mengde store hus var styrtet sammen, og i vannet syntes masser av flytende vrakgods. Flere fartøyer hadde forlist i havnen og somme til og med blitt slengt opp blant husene på land. Det ble for England en ulykke hvis make det aldri før hadde sett. Ute på havet forliste en mengde fartøyer, og mange sjømenn omkom. En stor mengde av fisken og silden i havet fløt omkring blant bølgene i store stim.

Flodbølgen fortsatte inn i den engelske kanal og ødela her havner og byer på begge sider. Særskilt hørte jeg den franske byen Rouen ble nevnt og et par steder på Frankrikes nordkyst, som jeg ikke nå husker navnene på. Videre hørte jeg store deler av Holland og Belgia samt den tyske nordkyst nevntes som hårdt hjemsøkte steder. Blant de verst utsatte byene hørte jeg Antwerpen og Hamburg nevnt. Hamburg fikk jeg også se, og det syntes som om denne by nest etter London var den sværest hjemsøkte. Jeg hørte også nevnt at store varelagre her gikk tapt. Danmarks nord- og vestkyst og de havner og byer som ligger her, og hele den svenske vestkysten fikk en sterk føling av ulykken. På svensk side hørte jeg Gøteborg, Malmø og Helsingborg ble nevnt.

Også i Østersjøen og ned mot Middelhavet trengte flodbølgen, men skadene var antagelig ikke her så store, for på disse steder hørte jeg ikke noe navn ble nevnt, og synet viste seg her utydeligere. Omtrent samtidig med vulkanutbruddet fikk jeg se i ånden en veldig orkan som strakte seg over to verdenshav. Da den vistes for meg omtrent samtidig med vulkanen, er jeg ikke riktig sikker på hvilken av ulykkene som kom først. Det var ikke så godt å utskille, men etter hva jeg tror, kom vulkanutbruddet først. Hvor vidt disse to ulykker hang sammen med hverandre, kan jeg ikke si.» hentet her.

Jeg har jo delt denne før. Dette jordskjelvet som skjedde nå, var selvfølgelig ikke det Lebesbymannen så – men en advarsel til de nordiske land, spesielt Norge, og Sverige – hvor ulykkene er på vei til oss. Det verste jordskjelvet på 33 år, og 33 år kan være bibelsk tall. 3 for en 3 ganger Hellig Gud, som ikke finner seg i synd. At tallet gjentar seg 2 ganger, betyr at Han stadfester dommen, den vil komme – ja, den må komme. Ingenting kan avverge det nå. Gud har gitt oss advarsler – og vi har hånet varslerne – men egentlig har vi hånet Gud, Han som sendte sine tjenere, fordi Han hadde medynk med Norge.

22 Juli profetien er en sånn advarsel – men selv de fleste kristne klarte ikke å håndtere den – det var som om de glemte eller aldri forsto hvem Gud er – enda det står veldig klart i Bibelen, om Guds karakter – Han som brukte Nebukadnessar som sin tjener – for å utføre dom over flere nasjoner, men også det folket som var kalt ved Hans navn, Judea. Og idag reiser Gud opp Putin – ikke fordi han nødvendigvis er en bra mann, det tror jeg ikke – men fordi Han bruker hvem Han vil, til å utføre det Han ønsker. Hykleriet i Europa har nådd sin topp – verdensdelen som en gang ble oversvømt med evangeliet – spesielt den nordre delen av Europa – fra Luthers oppvåkning – som også påvirket England og Norden – men fordi vi fikk mye lys via evangeliet, mer enn de fleste andre land i verden, så vil også dommen bli hard – for der lyset har blitt sloknet – så blir mørket verre enn det verste mørket.

Andre nasjoner har hatt krig og elendighet – men i Norden har vi hatt en unormalt lang periode med fred – som mye startet med vår løsrivelse fra Sverige i 1905 – det ble nesten krig, om ikke de troende hadde bedt – både i Sverige og i Norge kastet de troende seg ned – og ba for landene. Og enten var det søsteren eller kona til Kongen i Sverige – som hadde vært på ett vekkelsemøte – og Ånden hadde rørt ved henne – og hun sa til kongen «ikke må vi krige mot broderfolket» – og ved Kristi Ånds virke – så ble det unngått krig. Og unntaksvis av okkupasjonen i 1940-45 – så har det vært mye fred i Norden, også i det meste av Europa.

Men i samme tidsrommet så reiste antikrist ånd seg opp her i Norden – det var læren fra ca midten av 1800 tallet – de tidligere troende Marx og Engels – som kastet evangeliet over bord, pga at de ble involvert i okkultisme, da de studerte på tysk universitet. Marxisme – er en halvbror til sosialismen (som Lebesbymannen kalte det) – jeg har skrevet noe om hvordan sosialsimen er en snikende marxisme inkludert Platons lære – og her har jeg skrevet om hvor satanisk marxismen i bunn og grunn er. Lebesbymannen var en modig fyr, og var innom Arbeiderpartiets møte, for å advare – og ble kastet ut.

Hører vi ikke på Vekterene, profetene – og de Herren sender for å advare – så må vi også møte ulykkene, når de kommer! Land, Land Hør Herrens Ord – ellers vil Guds vrede spise opp alt det vi anså som godt – fordi vi nyter at det Gud har skapt – men isteden for å tilbe Skaperen, tilber vi det Skapte:

«For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.

 For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr.

Derfor overga også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen.

Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer segRom 1:18-28

Du kan hate Guds Ord – men til syvende og sist, er det bare ett selvhat – og selvforakt. Du er Skapt av Ham – og Han krever enhver sjel til regnskap for sitt liv – og døden er ikke slutten, det er starten på enten en Evig glede og fred – eller evig Fortapelse i lidelse og smerte! Som det står om visdommen (Jesus – Han som er Ordet):

«Og nå, hør på meg, barn! Salige er de som følger mine veier. Hør på min formaning og bli vise, forakt den ikke! Salig er det menneske som hører på meg, så han våker ved mine dører dag etter dag og holder vakt ved mine dørstolper. For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren.  Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg, elsker døden.» Ord 8:32-36

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s