25 mars 2022 – The Wave, massesuggesjon og Medias bedrag

Fra Cubberley High School skolen hvor Ron Jones, underviste – og hvor han startet Bølgen – du kan lese en fra klassen til Jones, og høre hans historie her – om det store eksperimentet.

Jeg har flere ganger skrevet om den demoniske kraften, som jeg kalte bølgen. Bølgen er hentet ut fra filmen «The Wave» som forteller om ett prosjekt, et eksperiment, en lærer startet, hvor han klarte å «nazifisere» store deler av en skole i California på noen dager – dette skjedde i 1967. Han avsluttet det med å bryte trolldommen – ved at elevene fikk se deres leder : og da de så Hitler holdt tale og folket skrek i ekstase – så våknet de – og skjønte at de hadde bedratt seg selv. Du kan lese om det i denne artikkelen:

Fra «The Wave» til vaksinetvang – hva gjør så du som kaller deg Kristen?

Fra abort til opptøyer – via åndelig massesuggesjon

På min tidligere blogg, så skrev jeg om noen tilfeller – spesielt ett, i en periode hvor abortforkjemperne – i helsesektoren – ønsket å tvinge helsearbeidere, som nektet å være med på abort, pga samvittighetstvang – til å være med på abort. Det ble ett demonisk hysteri – som ble kjørt gjennom via media – som varte vel noen måneder for noen år siden. Så la det seg ned – som om det aldri hadde skjedd. Men også i Bibelen beskriver de en sånn bølge – da kjøpmennene i Efesos – reiste seg opp mot Paulus og de kristne – og en demonisk bølge slo over byen – så startet det opptøyer:

«Men nå ser og hører dere selv, at ikke bare her i Efesus, men over nesten hele Asia, har denne Paulus ved sine overtalelser forført en stor hop, ved å si at de guder som blir laget med hender, ikke er virkelige guder. Nå er det ikke bare fare for at vårt håndverk skal komme i vanry, men det er også fare for at templet til den store gudinnen Artemis skal bli regnet for ingenting, og at det blir gjort ende på hennes storhet, som hele Asia, ja, hele verden dyrker.

Da de hørte dette, ble de fulle av harme og ropte: Stor er efesernes Artemis! Hele byen kom nå i opprør. Alle sammen stormet de av sted til teatret, og slepte med seg Gajus og Aristarkus, to makedoniere, som var med Paulus på reisen. Paulus ville selv gå inn i folkemassen, men disiplene ga ham ikke lov. Også noen av asiarkene, som var vennene hans, sendte bud til ham om at han ikke måtte våge seg inn i teatret. Noen skrek nå ett, andre noe annet, for forsamlingen var i full forvirring, og de fleste visste ikke hvorfor de var kommet sammen.

Noen i mengden forklarte saken for Aleksander, da jødene skjøv ham fram. Aleksander ga da tegn med hånden at han ville holde en forsvarstale til folket. Men da de fikk vite at han var jøde, ble det et enstemmig rop fra dem alle, og de skrek i omkring to timer: Stor er efesernes Artemis! » Apg 19:26-34

Ikke følge mengdens hysteri av følelser!

August Landmasser – nektet å følge mengden. Han var egentlig medlem av en Nazi organisasjon – men da han ble forelsket og fikk 2 barn med en jødisk kvinne – så skjønte han hykleriet til de som satt på toppen og lurte folket – du kan lese om det her.

Det kalles massesuggesjon – og det er rent demonisk. Det var massesuggesjon som fikk mengden til å følge Hitler – og de som gikk imot mengden, ble straffet. Enten med fengsel eller som oftest død. Såkalte mindreverdige folk, fikk ingen nåde – som Jøder, Sigøynere, polske intelektuelle, russiske krigsfanger, homosexuelle, folk med mørk hudfarge etc.

Covid – starten på kanskje historiens største massesuggesjon

Så det starten en massesuggesjon – eller en bølge – i mars 2019 – så var det opptakten til en sånn massesuggesjon – og den var hitils den mektigste kanskje noensinne – den gikk over så mange land i nesten hele verden – men unntak fra eks. visse land i Afrika ol. Og man levde under ett demonisk trykk hele tiden – og man ble bombadert av demoniske artikler i nyhetene konstant – døgnet rundt, for noe som var noe mer enn en kraftig influensa. Fordi WHO hadde forandret definisjonen på hva en pandemi var – i 2009 – som du kan se her:

Jeg har hentet klippet over fra videon «Makthaverne du aldri valde» – og viser at det ikke fantes noen forskning bak begrepet å stenge ned samfunnet og manipulere folk på det groveste, tvinge på munnbind – ta fra folk hus og hjem, og gi fattigdom, og arbeidsløshet, legge en grunn for å ødelegge økonomien – føre penger fra ulike lands myndigheter (pga enorme lagre av vaksiner som de kjøpte inn) til de allerede rike Globalistene, eks. den allerede rike Bill Gates, ble så enda rikere, han som hadde gjort eksperimenter på barn/ungdom/voksne i Afrika/India – hvor mange ble lemlestet, ødelagt helse og ikke få døde (her kan du lese om WHO «vaksiner» som gjorde at kvinner mistet evnen til å bli gravid) – og mange kunne ikke få barn etterpå – og den mannen Gates har kjøpt en egen plass inne på WHO (Les: Legen som utfordret verdens rikeste mann og Who – instrument for den farmasøytiske industrien) – en plass i WHO er kun mulig for ulike lands representanter, så hvem representerer da Gates?

Pappegøye maskineriet via Media

La oss snakke om hjernevask – fordi de fleste av oss, er nettopp påvirket av dette, mer enn du tror. Så Globalistene kommer med slagord – og gjentas i det uendelige via Propagandaministeret – MSM:

De er redd for medier som ikke skriver fakta – når det viser seg at de mest villende folkene, er disse som advarer mot Fake News – du kunne jo bli påvirket av sannheten – og det kan vi jo ikke ha noe av, mener Pappa Globalist.

Dette er da igjen hentet fra «Makthaverne du aldri valde» – jeg anbefaller å se hele videon. Her ser du Pappegøye-maskineriet fra våre journalister – og husk at mesteparten av Media er eid av det vi kaller Globalistene, de rike, eller som Bibelen kaller de – Kjøpmennene.

I USA på 80 tallet, så hadde Media, det vi kaller MSM – ca 200 eiere – nå idag, har de kun 6 eiere – og selv eierne av Fox News, hvor USAs kanskje mest populære TV vert jobber, Tucker Karlson, er også eid av disse, selv om han er en av de få journalistene som får tale imot de (han er kanskje for populær til å kunne bli fjernet – tross alt, Globalistene er også glade i penger, og flere seere, mer penger).

I Norge har vi idag tilsvarende 3 eiere – Amedia, Schibstad og Polaris – du kan lese om hvem som eier media her – og jeg har ikke unngått å se hvordan disse gigantene har kjøpt opp lokalaviser over flere år, og kjøpt til gode priser, pga internettnyhetene gjorde at avisenes tidligere posisjon ble svekket – og så har disse mediehusene blitt føyelig ovenfor programmet. Også det at våre myndigheter bare strør penger over de mediene som taler deres sak, taler om at Norge er i ferd med å bli en Bananrepublikk av korrupsjon. Eks. Nettavisen var før privat – og vågde å tale «Roma» imot – men ble kjøpt opp fra Amedia, og sånn sett forandret journalistikken til å bli mer og mer et Pappegøye maskineri. Felles for de fleste, er at de forakter frie medier som eks. Document.no – fordi deres mer kristne profil, gjør at de nekter å la seg kjøpe opp, og er mer opptatt av sannheten, enn å føye seg Eliten.

Faktisk.no – fra propagandaministeret

Faktasjekkerne – om de hadde vært med i en Disney klassiker som dette, så hadde de alle gått med en lang nese – pga deres løgner. Husk at sannheten er hva som er sant, ikke hva alle andre hevder. eller spesielt hva MSM hevder. Og faktasjekkerne – eller media som NRK – og NTB – hiver ut usannheter eller halvsannheter hele tiden – om ting de ikke liker, som teks. Trump.

Så har vi faktisk.no – som samarbeider med Facebook – for å knuge sannheten – alt som avslører det Globale spillet, blir sensurert. Som også Steigan skriver – Faktisk.no og NRK deltar i enda et tvilsomt nettverk og Se det mørke nettverket bak Faktisk.no. Du skjønner – det er okkulte krefter, som er ute etter å ødelegge Vesten – og faktisk hele verden – med hjelp av faktasjekkerne – som er i Sannhetsministeret (om du har lest Orwels 1984) – som bygger opp løgner i menneskers hode – så de tror at løgn er sannheten. Bibelen har noe å si om dette:

«Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten2Tess 2:9-12

«For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» 2Kor 10:3-5

Løgner er alltid bygd på tankebygninger – fordi man tar til seg tanker av løgn, og tror det er sannheten. Sånn sett blir du formet av den Globalistiske verden, og blir formet til å bli kunstig.

Amerikansk desinformasjon komplett – når alle tror på deres løgner

Når sataniske miljøer – de rike, elitene, globalistene – hvor de mektigste er med i hemmelige sammenslutninger som eks. Skulls and Bones – som flere av USAs presidenter har vært med i – som Bush klanen, og visstnok også Ronald Reagen, har vært med i dette – enda han virket som mer rettferdig enn alle de andre. Dette var det første Kabinettmøtet til Ronald Reagen, januar 1981 – hvor da dette kom frem:

Oversatt: «Vi vet at vårt desinformasjons program er komplett når alt det som det Amerikanske publikummet tror er falskt«. – William Casey – CIA direktør. Casey var også denne som holdt sin hånd over og brukte de nazistene de fikk importert under 2 verdens krig – jeg har skrevet noe om dette her:

Hvordan Globalismen fikk utvikle seg i USA etter krigen

Rikdom og makt korrumperer

Men Globalistene har også ofte møtt motstand – pga Guds Ånd har satt stopper for de – mange ganger. Så lenge det er troende på denne jorden som ber og virker for Herren, så kan ikke Antikristens ånd gjøre hva den vil – så ofte har det gått sakte – samtidig som de har bygd opp ett utrolig handels imperium – som gjennom Blackrock og Vanguard og mange flere – det var også Handel Lucifer, den de tjener – falt på;

«Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett, og du syndet. Så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende steiner.» Esek 28:16

Da denne siste demoniske bølgen slo over Norge og Vesten – vaksinetvangen, og at de forsøkte å innføre vaksinepasset, så tenkte jeg i mitt stille sinn – de går for raskt frem – jeg trodde da at Ånden ville stoppe de, sånn at dette ville bli utsatt. Og da var det interessant – når jeg leste denne artikkelen:

Larry Fink i BlackRock: Krigen i Ukraina har satt en stopper for globaliseringa

Det var også derfor jeg merket – vel, jeg lå på sykehus da – så jeg kan ikke eksakt si når det lettet – men i Desember var det ett fryktelig press i åndeverdenen mot de uvaksinerte – over hele Europa – men så var det som luften gikk ut av det – i løpet av januar og februar. Du skjønner – selv ikke den Globalistiske ånden, kan på det nåværende tidspunkt stride på 2 steder samtidig – men har nå viet hele sin fokus på Russland og Putin. Det kan du merke i media – og mediadekningens løgner og ensidighet, splitter folket som under vaksinetvangen. Men de har ikke sluppet ønsket om å fortsette å tvangsvaksinere – eller å ha på munnbind ol. – eller å innføre vaksinepass – men det er for øyeblikket lagt på is. Derfor tror jeg at Gud bruker Putin – for nettopp å stoppe vaksinetoget – for ett øyeblikk!

Ulike lenker til interessante artikler:

John Mearsheimer: Vesten har hovedansvaret for at det er krig i Ukraina – en statsviter i USA – taler imot Medias fremstilling av konflikten.

«Våpnene deres forlenger krigen» Helena Edlund, Document.no – en interessant analyse av folk som er fra Ukraina – og deres uenighet om stridighetene.

Biden bruker ladet begrep: Ber folk forberede seg på en «new world order» – Biden gjør som Bush presidentene før – som promoterte Den Nye Verdensorden – en okkult bevegelse som står bak Agenda 2030 og alt annet som er ondt – og hvor Rockefeller familien er den mest dominerende, og de er ikke jødiske, men er tysk ættede. Det er også interessant at en av parlementarikerne i Ukraina – sier at de er med å skape Den Nye Verdensorden – som jeg skrev om her.

Demokrati som i Ukraina? Hvor demokratisk er egentlig Ukraina?

Zelenskyj vakte harme i Israel – da han sammenlignet Putin med Hitler og den endelige løsningen – spesielt med tanke på at Russland ikke massakrerte jøder, men det gjorde Ukraina under krigen, hvor innbyggerne kunne være verre enn Nazistene – mot jødene.

Nederland har arrestert kjent vaksinekritiker – så, man holder enda med å fengsle folk som har avvikende meninger – dette kan minne noe om hvordan Nazi regimet faktisk forfulgte alle former for kritikk. Så selv om striden mot Russland er varmt, så har ikke Globalistene glemt sine kritikere – og jeg vet at vårt eget Stasi politi – PST – ser oss som antistatelige – en marxistisk måte å se verden på.

Hvordan en ukrainsk milliardær finansierte Hunter Biden, president Zelenskij og nynazistenes Azov-bataljon – dette er en utrolig skremmende fortelling om hvordan Biden, spesielt hans sønn Hunter Biden – henger sammen med Ukraina – og en Ukrainisk milliardær har kjørt frem Zelenskij – han som var en skuespiller og komiker – i en populær serie, hvor Zelenskij fremsto som president – og senere ble han det også. Jeg mener enda idag – så spiller Zelenskij fortsatt sin skuespiller-rolle, hvor USA er med å støtte hans scenedebutt på den internasjonale arenaen. Min kone så ett intervjuv med han, og da flakket han mye med blikket – som ga lite inntrykk av ærlighet og gode motiver.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s