16 april 2022 – Hvordan løgner blir avslørt til befrielse – og hvor Sannheten vil igjen få ett sterkt fotfeste i Guds Hus – gjennom prøvelser!

I en tid av forvirring, kaos og løgner – så hva er sannhet – og hva er ikke sant? Bibelen sier:

«Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt1 Joh 2:20

Gud har ved sin Ånd gitt oss sannhetens Ånd på innsiden – av den grunn, så vil vi vite sannheten – og jeg mener ikke sannheten om alt, men om det som tilhører Guds rike, og det å avsløre .løgner og løgneren. Grunnen til at vi vet lite av sannheten, og at løgner dominerer selv mange kristne, er pga våres bundne sjel. Sjelen er veien inn til ditt indre menneske. Men om det ligger masse søppel i sjelen din, så vil du forbli blind mot mange viktige sannheter.

Jeg har skrevet flere ganger om min befrielse – i denne artikkelen – og jeg husker at jo flere krefter som ble drevet ut av meg, så mer ble det enklere å finne riktige fokusen på mange ting – det var som det kom frisk luft inn i sjelen. Og jeg kaller hver ånd en løgn, så er man bundet, noe de fleste kristne er – så tror man på løgner – som Bibelen sier – tankebygninger:

«For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» 2Kor 10:4-5.

I en bygning – selv i en tankebygning – så er det rom, og i de rommene bor det noe. Så man må kaste ut disse frekke vertene, som driver med husokkupasjon. Og det kreves alt av deg, og en mektig selvransakelse. Du må faktisk bli kjent med deg selv – og i ett ekteskap er det perfekt, om den andre partneren kan beskrive din personlighet. Men du må ikke la deg såre – og gå inn i deg selv, og i selvforsvar, som er enklest om du er bundet – men sette ord på det du hører – og skille mellom god og dårlig kritikk – det er en av måtene du blir en moden kristen på. Fordi en ånd har ett navn – og når du først har satt ett navn på den, og du kjenner den igjen – så er du klar for å bli fri – en enkel beskrivelse av befrielse er skrevet i en roman form i Mørkets rike – kapittel 15, som beskriver en beskrivelse av hvordan en befrielse fungerer – men også like viktig er i kapittel 14 – hvor man ser hvordan en kvinne med en ånd av begjær forsøker å forføre pastoren i en sjelesorg situasjon, i ett samordnet angrep, hvor andre ånder forsøker seg på hans kone, så hun ikke kan komme hjem å være med på denne sjelesorgen.

Selv om Mørkets Rike bøkene er romaner, så kan jeg skrive under, på mine egne opplevelser, at dette er en god beskrivelse av hvordan ånder virker på mennesker. Har du møtt folk som plutselig kan være greie – så skifter de over til en helt annen personlig, som virker som den husker noe av hva den greie delen av det mennesket sa bare for en kort stund tilbake? Det er sånn ånder virker, de tar over følelselivet og manipulerer mennesker – og kan såre andre, uten at de får noen dårlig samvittighet. Fordi den ånden binder samvittigheten, så de har ingen kontakt med den. De har problemer med å føle anger – og kan bli temmelig kyniske.

Det er viktig å se, at jo ondere verden blir – så mer herder folk sine samvittigheter, og rettferdiggjør sine egne løgner. Og dessverre – mange kristne er bundne av løgner, og blir lett manipulert inn i andre løgner. Jeg husker selv godt når jeg ble befridd av en ånd av Bedrag. Det var en del ting om endetiden, jeg nektet å tro på – selv om jeg leste bøker, som var veldig tro mot Ordet. Jeg sikter da til bøkene til Joel Richardsson bla. Dyret fra Midtøsten – om at endetiden handler om Islam og nasjonene rundt Israel – og Bibelen snakker ikke så mye om Romerriket – at det skal oppstå. Men da jeg ble befridd fra denne typen ånd, så leste jeg boken på nytt – og plutselig skjønte jeg at han fortalte sannheten. Men før jeg ble befridd fra Bedrag – så var det veldig vanskelig å forkaste ting som jeg mente var riktig. På samme måte er mange kristne bundne av menighetens lære, og våger ikke å utfordre den – eller er villige til å skrote den, om Bibelen egentlig sier noe annet. Det gjelder ikke bare Endetiden, men stort sett alt hva Jesus sa og gjorde.

Folk kommer ikke til Jesus – for å bli kvitt sine byrder – Jesus sa:

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» Matt 11:28-30

Byrder er oftest åndskrefter. Og Hebreerbrevets forfatter sier det på denne måten:

«Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss,» Heb 12:1

Alt som tynger – og synden som henger så fast ved oss – ja hva kan det så være? Vi kan lese:

«Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier: Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Matt 8:16-17

Forskjellen på kjødet og demoner – er at kjødet kan man omvende seg fra, demoner er tvingende, og trengs befrielse, for å kunne komme til frihet. Man kan gjøre det selv, men som oftest trenger man noen som kan be for deg.

Han ble befridd fra en ånd av vrede

Så når Jesus drev onde ånder ut av folk – og da mener jeg folk som var i pakten – ikke de som var utenfor troen. Og leser vi Jesaja 53, profetisk om Jesus – så er befrielse de plagene som Han tok på seg. Altså byrder. Det er krefter som manipulerer følelseslivet – og jeg har møtt veldig få kristne som er helt fri fra dette. Å være demonisert, som det står i grunnteksten, så betyr det rett og slett at onde ånder binder deg spesifikt på ulike områder. Har du lyst ånd – så binder den deg der. Har du volds ånder – så er det kun der den virker. Samme med mindreverdighet, okkulte ånder, hekserier, baktalelser, smigger, forkastelse, forførende ånder, pornografi, utukt/selvtilfredsstillelse, stolthet, frykt/angst, incest, religiøsitet, bedrag, falskhet og mye mer – for å ikke snakke om folk som har store psykiske problemer, og noen blir stengt inne og isolert på visse klinikker – ingen befrier de – fordi Kristi Kropp trenger selv befrielse, før de kan hjelpe noen andre.

Da kommer jeg tilbake til det jeg startet med. Skal du avsløre løgner – så må du selv være renset i din sjel, elske sannheten – selv om sannheten også treffer deg selv – og hate all form for å være korrupt, smigrende, falsk, avhengig av menneskers viljer/underlagt falske myndigheter etc.

Når jeg skriver profetiske artikler, så betyr det dermed ikke at alt jeg skriver er riktig. Det er bare Bibelen som alltid har rett. Ingen mennesker – noen ganger, gjør aldri feil! Men for de som heller mot Sannheten, og elsker den – begynner å nærme seg det Jesus Var, og Er – Han som er lovpris i all evighet! Men sannheten er tung for de som lever nærme mørkets makter – og vi ser eks. at mafiaen og lignende forbrytervirksomheter dreper folk som vil avsløre deres løgner. Og vi vet også at myndigheter i ulike land, jeg tror i alle land, også utrydder mennesker som er «fare for nasjonens sikkerhet» – når de egentlig bare avslører korrupsjon, falskhet blant eliten, og de mange løgnene som vi blir tutet full i ørene døgnet rundt via media – eller de løgnene som er hvisket inne på ett kontor – og påvirker oss alle, til å føre nasjonen på destruktive veier – men som ingen er villige til å avsløre.

For meg er det interessant – for før, på min gamle blogg, når jeg skrev om visse ting, som ikke tålte lyset – så fikk jeg rett etter demoniske angrep – som jeg ikke kunne drive vekk i Jesu navn. Men når jeg fjernet artikkelen – så opphørte det demoniske angrepet. Det kunne selvfølgelig være forvirrende for mine lesere – når en artikkel sto der en dag – og så dagen etter var den borte. Dette skjedde flere ganger. Og til slutt ble det så tøft – så jeg måtte legge ned hele bloggen. På Guds tiltale – tror jeg det var – så startet jeg en ny blogg ca 9 mnd. senere – først sakte og forsiktig, da jeg skrev i starten – og så ga den demoniske kreftene seg – etter hvert. Det føltes som jeg opplevde noe lignende som Job – men ikke så dramatisk som i hans tilfelle – men det står:

En illustrasjon over Job – som Ordet sier «Da reiste Job seg og flerret ytterkappen sin. Han klipte håret av hodet sitt og kastet seg ned på jorden og tilba og sa: Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren ga, og Herren tok, Herrens navn være lovet! Job 1:20f

«Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det onde. Men Satan svarte Herren: Mon Job frykter Gud for intet? Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt som hans er, på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og buskapen hans har bredt seg vidt ut i landet. Men rekk bare din hånd ut og rør ved alt det som hans er! Da vil han for visst si deg farvel like opp i ansiktet. Da sa Herren til Satan: Se, alt det han eier er i din hånd. Men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. – Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn.» Job 1:8-12

Av en eller annen grunn, så har satan rett til å prøve oss, teste oss – og noen opplever nesten å bli ødelagt – men aldri helt, fordi Gud ikke tillater det. Men alt skjer som Gud tillater det. Gud hadde beskyttet Job mot større angrep – og det er interessant. Men da satan utfordret Gud om Job, og dessverre, en rettighet han fikk da han lurte til seg Adams autoritet over jorden – så tok Gud bort beskyttelsen over Job for en kortere periode – og han fikk møte ulykker – i en større grad enn andre. Om du mener at du ønsker å tjene Gud med hele deg og hele ditt hjerte – så vil også prøvelsene komme i takt med din overgivelse – den salvelsen Gud legger over deg vil støte all form for mørke. Og prøvelsene vil bare gi seg, om du kompromisser – som mange kristne gjør. De vil ikke stride troens kamp, til alle døgnets tider, når den da kommer. Og striden kan være så hard, at man til tider lurer på om man i det hele tatt overlever eller kommer ut av det.

Plutselig var ikke Veien videre så oversiktlig og klar lengre….

Verste er om prøvelsen kommer samtidig som du bærer tunge byrder – det kan gjøre hvem som helst gal – jeg vet om det – og ønsker ikke å tenke på det jeg har kjent på kroppen! Men jeg vet hva smerter er. Men du tenkte at Guds rike blir formet med bare velsignelser og gode dager – så tar du feil – det finnes tider hvor også sånne dager finnes – men Gud former karakteren din med smerte – for å få deg på sine Veier! Og noen ganger kan sånne perioder ta flere år – av ensomhet, lengsel, undertrykte følelser – som om det ikke finnes lys i tunnelen. Da er det kun troen din – og håpet ditt som bærer deg – og du får be om at du slipper å få sånne venner som Job måtte sitte og høre på, ved deres ufornuftige anklager, uten å berøre hovedpunktene av hvor problemet lå – i Jobs anklagelser mot Gud.

Fordi når du går gjennom prøvelser for Herren, så er det veldig få som skjønner hva du går igjennom – du kan til tider måtte bære dette alene – og ved å prate med Gud, for Han forstår alt! Han vet – og da kan det være godt å prate med Ham om det – så du kan kjenne Hans trøst, mens du går igjennom dine vonde prøvelser. Tårene dine, vil Gud samle på sin flaske – og når flasken er full – vil Gud helle den ut på «jordsmonnet» du står i – sånn at noe nytt gror ut, som en ny plante – og du vil også merke at Gud har operert din sjel – og revet ut destruktive «planter»/ugress – som forårsaket mye skade i ditt tanke og følelsesliv.

Gjennom alt dette, så vil Gud grave en dyp visdom i ditt liv, som er uforståelig for verden og spesielt for den religiøse verden – men for de som er kalt av Gud, som selv er prøvet – så vil de kjenne igjen hva du har – og hvilken Ånd du deler. Det var sånn jeg møtte Pär – da jeg bodde i Sverige. Han var med i min Cellegruppe – eller bønnegruppe om du vil – når han åpnet munnen, så satt jeg og min kone og lyttet – fordi hans dype visdom – og Ånd – var som mat for våres tørre sjeler. Pär og hans kone var meget orginale, og høyt utdannede – men sjelden jeg har møtt sånn ydmyke mennesker. Men på den tiden Livets Ord begynte å gå feil – hvor troens ånd ble mer og mer erstattet av sjeliskhet – dette var på starten av 90 tallet – så trakk han seg mer ut fra alt, og fikk en lang periode, hvor det var Han og Gud alene – og han følte seg mislykket ovenfor barna – da han ikke fulgte de så mye på skolen etc. Han kom hjem til oss – og fortalte om sine prøvelser – gjennom 10 tøffe år – og det gjorde dypt inntrykk – spesielt med tanke at alle så han som en suksess full man både i jobb og i Guds rike, fordi han var en ener i de tingene.

Om du er kalt – så vil du møte prøvelser. Ingen unngår det. Vi kan lese hva selv Paulus sa om dette:

En torn i kjødet….

«Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringene, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!» 2 Kor 12:7-10

Verden vil ikke forstå den typen troende, som Gud reiser opp nå, ofte i hemmelighet, skjult for allmenheten – og skjult for den offentlige kristendommen – fordi Gud bruker tiden på å forme de, i det skjulte – via prøvelser og smerte – når de dag og natt roper til herren – så sender Gud de bønnesvar, men i Sin tid – for å lære de tålmodighet – og utholdenhet. Ingenting kommer raskt i Guds rike – selv Moses måtte være 40 år borte fra menigheten, før Gud kunne bli ferdig med sitt verk, så han kunne bære Guds kraft på en måte som har vært ukjent for de fleste av oss. Jeg er ganske sikker på at Moses fikk kjenne på smertene når Gud formet han – i ensomhet – under himmelens åpne vinduer – av skyer og stjerner – der han lå på knærne – og ropte til Gud i fortvilelse og i sin smerte. Med tanke på at Moses kunne alle Egypts åndelige hemmeligheter – altså det okkulte – så sies det at svarteboken okkultistene bruker, blir kalt 6 og 7 Mosebok – da de mener at det var Moses som forfattet det i sin periode i Egypt. Om det er rett – så betyr det at Gud også måtte befri Moses fra dette – på en tid hvor Jesu navnet enda ikke var åpenbart – men også befrielse var kjent i Israel før Menneskesønnen dukket opp:

«Og dersom det nå er ved Be’elsebuls hjelp jeg driver de onde åndene ut, ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de dømme dere.» Matt 12:27

Jeg tror i denne onde tiden, så vil bare de som Gud får formet i dypet – bli bærere av sannheten, den verden trenger å høre. Som også vil føre til en sann vekkelse i Guds Hus – og hvor vi vil få høstet inn den siste høsten, før Jesu komme – som jeg skrev i dette «synet» jeg fikk i mitt ånd, under bønn for noen år siden:

En profeti

Gud vil opprette sin menighet, det tyven har klart å stjele, siden skjøgen tok kontrollen i ca 300 e.Kr. – og vil møte sin dom i Åpenbaringen 17. Gud vil splitte fårene fra geitene – sånn at de som vil følge skjøgen, og verden – får gjøre det – men at Kristi kropp blir en Hellig enhet – som står som ett – under Jesus Kristus, som er menighetens hode. Og Gud vil forløse mer kraft, enn noen gang i historien – døde vil reise seg, umulige syke vil bli helbredet, kroppsdeler vil vokse ut, blinde vil få sitt syn – og mange vil bli frelst – i den siste innhøstningen.

Så la oss være forberedt! Og fortsette på vår vandring, ved prøvelser og ting vi dessverre ofte må gjennom.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s