20 april 2022 – Norge på vei til å bli ett Islamsk kalifat!? – Godt hjulpet av vår oppblåste elite

Verden forandrer seg raskt – alt for raskt – det er vanskelig å henge med i svingene. Som i en karusell – som har kommet ut av kontroll. Men vi er i Endens tid – det siste slaget mellom Guds rike og satans rike – og midt opp i det hele, så er det ett helt sjakkbrett med brikker – hvor bøndene kan lett ofres, av eliten. Jeg har nevnt det før – men i en hemmelig avtale – som jeg tror er sann – etter at Israel beseiret araberne mot umulige odds – i Yom Kippur krigen i 1973, så stengte Saudi Arabia igjen oljeslusene – og tvang på Vesten en avtale – hvor bøndene, dvs. de etniske folket i hver enkelt vestlig land, kunne ofres – for ett «større gode» dvs. at lommebøkene til eliten, som teks. Bush familien (les her om deres okkulte innflytelse) – kunne fylles opp – men også Rockefeller og andre Globalister har blitt styrtrike på arabisk olje – og Rockefeller er også hykleren som sto bak Grønn politikk, som ble kjørt gjennom i FN i 1992 – av Maurice Strong av The Club of Rome, hvor Rockefeller var delaktig i. Du kan lese mer om det i Agenda 2030. Denne hemmelige avtalen beskrives her:

Avtale av 1974 og Barcelona avtalen

Jeg vet at Media, og faktisk.no benekter disse hemmelige avtalen – sammen med Facebook og alt annet Globalistisk verktøy – men for oss som har undersøkt media, vet at løgnene sitter såpass hardt der, at opplyste folk ikke gir de for mye oppmerksomhet. De fleste journalistene må være bevisst på at de bedriver med å bedra de fleste i befolkningen.

Så i påsken – så ble det lite snakk om påskens egentlig budskap – det som var vanlig i Norge eks. på 80 tallet, da Jesus fra Nasareth gikk omtrent hver påske. Da jeg satt på skolebenken på barneskolen på slutten av 70 tallet, så husket jeg at vi tegnet Jesus – etter å ha lest evangeliet i Kristendomstimen. Disse tingene brant seg fast – og slapp aldri sinnet mitt – ettersom det er den kraften Guds Ord har for de som har åpnet hjerter – men kan også være konfronterende og smertefullt fordi som forkaster Ordet. Menneskene liker løgn – fordi man blir indoktrinert fra barnehage til skole – om man hadde skjønt realiteten – og ikke hatt et media med sin egen agenda, så hadde samfunnet vært annerledes, bedre og tryggere.

Tilbedelse av en avgud i Mekka

Men også Islam er en løgn – bygd på okkultisme – som det står i «Hva er Islam»? Dette er da info som er hentet fra Islamsk egen Koran:

Koranen beskriver 4 typer mennesker: «troende, jøder, kristne og hedninger». De siste tre er alle vantro. Både jøder og kristne er «hyklere», Sura 4:146, men jødene er også «forførere».
Jøder og kristne blir forbannet 20 ganger av Allah og «skal belønnes med vanære i denne verden» Sura 3:58. De har «påkalt Allahs største og villeste vrede» og skal «på det sterkeste straffes i denne verden». Muslimer må kjempe mot jøder og kristne inntil de «omfanver den sanne tro» eller «inntil de betaler tributt» Sura 9:29 etc. (Tributt betyr at man aksepterer Dhimmi status – som en mindreverdig under Islam).

Jøder og kristne «kan sammenlignes med satan». Sura 59:11 etc.

Jøder og kristne er «perverse» og «etterligner gamle tiders avgudsdyrkere» Sura 9:30.

Allah har ingen sønn (ni vers): det er «en skrekkelig gudsbespottelse» – «en løgn fra de forbannede kristne – ingen er mer ond en Ham som finner på løgner om Allah» Sura 18:1 etc

Kristne er forbannet fordi de hevder at de «er Allahs barn» og «elsket av Allah» Sura 5:13 etc

Kristne er forbannet fordi «de hevder at Jesus Messias er Allah», Sura 5:17 etc.

Altså – Islam definerer alle, unntatt seg selv, i Norge (og verden) som en fiende – nå sikter jeg på de som omfavner religionen bokstavelig – men også de som ikke direkte leser i boken, og har muslimske foreldre, blir gjennom blodet påvirket av de åndskreftene som ligger over de landene de vokste opp i – vi ser muslimske ungdommer – som har vokst opp i Norge som barn, er verre enn sine foreldre – sånn er de kreftene under Islam. Jeg sier det for å opplyse hvorfor Sverige nå opplever at disse kreftene våkner, og angriper politi:

Svensk politimann: – Det syke med dette er at selv kvinner, i 40-60 årene, kaster stein på oss

Du vet – kristne feirer påsken rolig – i fred – selv om vi er omringet av spottere, Gudshatere – og alt annet som kan oppstå pga synden – men vi elsker mennesker – uansett, og kan ikke skade dem. Og påsken så er det viktig å opphøye Kongenes konge – Han som enhvert kne må bøye seg for, ja selv allah:

«……fornedret han [Jesus] seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.» Fil 2:8-11

Korsets kraft kan brukes – som eks. en misjonær for mange år siden skrev i en artikkel i Dagen, da avisen enda var normal – hun ble omringet av skrikende muslimer – som truet henne – hun lukket øynene – tok autoritet i Jesu navn – med en myndig røst – og åpnet øynene – og hver eneste av de hadde forsvunnet derfra. Jesu navnet er større – enn Allahu Akbar. Og vi må ikke glemme hvem vi er i Kristus – Han har gitt sin makt til menigheten – om bare menigheten vet å bruke sine våpen, den gang han beseiret satan ved Korset.

En tegning av situasjonen David mot Goliat

Men akkurat som Goliat størrelse (han var nærmere 3 meter høy – det kan virke som han var en Nephilim) og frykt lammet Israel – så var det heller ingen som våget å utfordre han – unntatt David, som stolte helt og fast på Gud. Han visste at Israels Gud ikke så Goliat som en stor match Frykt er fiendens våpen nummer 1, og om du tar det imot, lammer det deg – og Bibelen sier:

«Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og fri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid.» Heb 2:14-15

Fra Yom Kippur krigen

Islam er ikke så modig som de gir uttrykk for – det så vi eks. under Yom Kippur krigen – da Israel ble overrasket av en fiende som var 5 ganger større, over 1 million soldater – hadde mer tanks enn første dagen da Hitler gikk inn i Sovjet – hadde mengder av alt (og bak der så støttet Sovjet med både trening og våpenutstyr til araberne) – og araberne hadde fordelen at det var deres helligste dag, den dagen ingen jøder tar telefon – så det tok ett par dager før Israel visste at de var i dødsfare – og med ett mannskap på kun ca 250.000 – så slo de hardt tilbake, de holdt på å erobre både Damaskus og Kairo – og dette satte frykt og respekt i Islam.

Her blir Sadat drept av en gruppe religiøse armeoffiserers soldater – tilknyttet terrorgruppen Takfir Wal-Hajira. Ekte fred eksisterer ikke i Islamsk tenkemåte – kun falske fredsavtaler er innafor – så når Islam er sterk nok, kan de ta over det landet eller det området – ved å bryte ‘»freden» når det passer dem

Problemene begynte med Israels stadige ønske om fredsarbeid, de var rett og slett trøtte på krig – første stopp var sånn sett Egypt – men Egypts president ønsket en ekte fred, og ble drept for det av det muslimske brorskapet – Arafat gikk inn en falsk fred via Oslo, med Israel, og ingen ville drepe han – men ble sett på som en helt, som ønsket å forråde Israel når de var svake nok, med hjelp av alle sine arabiske brødre i Syria, Egypt ol. Å gi bort land for «fred» – var svaret – men det forsvaket Israel veldig.

Men ingen kan gi bort Gud land – fordi landet er Hans, og jødene er forpakterne. Derfor ligger det en vrede over de nasjonene som hjalp til med dette – ikke bare nordmennene, men også USA, og alle andre nasjoner. Å støtte palestinerne, er åndelig selvmord – å elske palestinerne, er noe helt annet. Og vi må ikke være så dumdristig og overmodig som Aril Edvardsen ble, og åpnet opp for en forbannelse, som Ramon Bennet skrev om:

Arafat og en av Norges største evangelister Aril Edvardsen

Forført eller forfører?

Du må huske at Islam er åndelig – da jeg leste bøkene til Joel Richardsson – om Islam – etter den 11 sept. 2001, så ble det en islamsk vekkelse i USA – hvor selv noen pastorer forlot sin tro, og ble muslimer. Når Islam går til angrep, ja, det skaper sinne – men også en form for frykt og underdandighet – og for myndigheter, avhengighetsskapende:

Forsvaret skal feire den muslimske høytiden id al-Fitr (det norske forsvaret vet ikke lenger hvem som er venn eller fiende)

Blasfemilover – en moderne danegjeld (i Sverige prater man om å forby å krenke Koranen – ett videre steg for å gjøre Sverige til ett islamsk kalifat)

Professor tror ikke Sverige-opptøyer ville skjedd i Norge (og som vanlig snakker «eksperter» seg bort fra realitetene – for å bedra deg og meg, om det er mulig)

Du skjønner – hele taktikken til Norge og Sverige – og mange andre Vestlige land, er å omgjøre og gjøre klart for at nasjonene kan bli overtatt av Islam. Det er hva handlingene deres vitner om. Dette er pga en åndelige forbannelse, spesielt for de nasjonene som har forbannet Israel, og har forfulgt dem via FN resolusjoner. Mennesket i seg selv er ingen match for åndelige krefter – men så lenge ett menneske holder seg borte fra det onde, så vil det skje en Guddomelig beskyttelse – som ingen åndelige krefter kan ødelegge. Men når menneskene åpner opp for det onde frivillig, ofte ved bedrag av andre, så vil man bli en syndens trell, som Jesus sa det. Der er vårt Storting og Regjering akkurat nå – de er syndens slaver – og de fleste går alle inn for å føre Norge i en destruktive retning. Og dermed så opphøyer de en Baal religion – som Islam er. Og du vet ut av skriften – hvordan Gud hatet den religionen:

«De forlot Herren og dyrket Ba’al og Astarte-bildene.  Da ble Herrens vrede opptent mot Israel. Han ga dem i røveres hånd, og de plyndret dem. Han overga dem i deres fienders hånd, disse som bodde omkring dem. Og de kunne ikke stå seg mot sine fiender. Overalt hvor de dro ut, var Herrens hånd mot dem. Derfor gikk det dem ille, slik Herren hadde sagt dem, og som Herren hadde sverget. Og de kom i stor nød.» Dom 2:13-15

En illustrasjon av djevel øyne i skyen

Man sier – det ligger i luften – i atmosfæren. Da jeg gikk på en kristen Folkehøyskole i 1985, 3 år før jeg selv tok imot Jesus – så merket jeg noe spesielt. Selv som ufrelst klarte jeg å se noe som lå i luften. På denne skolen, gjorde de allerede da forskjell på innvandrere, da fra Sri Lanka, Vietnam – og mot oss som var etniske. Innvandrerne fikk favør, uansett hva de gjorde – selv om de kunne lure sine lærere – så brydde ikke lærerne seg om det – og det skapte opprør i noen av guttene, hvor de gjorde ting som til slutt utviste de (det fantes null rasisme hos oss det skoleåret – innvandrerne ble godt tatt imot av oss alle – det var lærernes hykleri folk reagerte på). Men jeg merket at det lå en atmosfære i lufta, som skapte dette. Du vet – en profetisk gave, det blir lagt på deg, selv som ufrelst. Du kan selv som ufrelst merke ting, uten at du helt kan sette ord på det. I ettertid, har jeg derimot skjønt hva det var. Det var en åndelig okkupasjon, ikke bare over skolen, men over hele landet – fordi noen hadde gjort ting som hadde invitert disse kreftene inn.

Jeg tippet da 2 ting som hadde gjort dette mulig – det ene var forakten for livet, abortloven av 13 juni 1975 – de kalte det lov om svangerskapsbrudd – bare for å skjønne hvor alvorlig Gud så på det – så den 13 juni 2016 – nøyaktig på dato 41 år etter, så rev Gud bort deler av Norges selvstendighet, da Siv Jensen og de Blå Grønne rev Norges selvstendighet bort fra oss selv – jeg skrev noe om dette under

Abimelek – Ett bilde på hevnen og splittelsens ånd

Massemorder Arafat – og APs utsending Hans W. Longva
Da jeg tittet en stund på dette bildet av Hans W. Longva – så kunne jeg ikke unngå å legge merke til noe ondt i hans øyne – som jeg ofte ser i onde mennesker, eks. i øynene til president Biden, og mange av de han omgir seg med – det svarte er ondskap som kommer fra deres hjerte – Jesus sa «Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst.  Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket!» Matt 6:22-23 – ikke rart at de som styrer Norge ikke liker kristendommen, men heller islam – man liker ikke det som avslører deres eget mørke, som Jesus gjør – da blir man heller med mørket som er i Islam – og så går alle som hater Jesus, evig fortapt – om de ikke vender om til Korset.

I 1974, året etter Yom Kippur krigen, samme år som nasjonene inngikk hemmelige avtaler med Saudi-Arabia – så støttet Norge Arafats rett til å tale i FN – det var starten til at AP forandret vennskap med Israel, til å bli ett med Israels fiender. Hans Wilhelm Longva – ble den mannen AP statsminister Frydenlund brukt for å skape en vennskapsbånd med Arafat –

Dette skal være et autentisk bilde fra Libanon – fra massedrapene og voldtektene av det Libanesiske folket – de som åpnet sine dører for PLO – og ble ødelagt. Ett bilde også for Norge? – fordi vi har gjort som Libanon, åpnet hjertedøren for den islamsk inspirerte onde jødehatende mannen, som hadde samme ånd over seg som Haman i Esters bok – så vil også vi bli dømt for det.

i en tid hvor Arafat og PLO voldtok og drepte Libanesere – du kan lese det under «voldtekten av Libanon«. Uhyrlighetene som Arafat gjorde mot sivilbefolkningen – som er verre enn de verste voldsfilmer du kan leie idag – ble også tildelt alle som ville ære og bli venner med Arafat. Som jeg skrev over – den før så brennende Aril Edvardsen, en stor gudsmann, ble gal på sinnet – da han tok Arafat i hånda – og så strøk han ut mye profetisk rundt Guds løfter til Israel – og sa det også gjaldt Ismael (halvbroren til Isak), gutten som ikke fikk ta del av Guds profetisk løfter – men fikk sine egne velsignelser, som idag utgjør oljen under sanddynene.

Når Frydenlund tok tak i Arafats hånd, AP og maktens utstrakte hånd – så spredte det seg krefter inn i Norge – og skapte en atmofære av følelser, som gjorde at man vendte sin før ekte glede over Israel og ble heller ett med Israels fiender – og la en spire av tornehekk i Norges Grunnvoll, hvor det første som skjedde, et hat mot Guds Ord og at Norge forlot alt som hadde med tro – men det skjedde ikke over natte – men vi ser den ferdige høsten på det, nå, i dagens samfunn. Siden har disse kreftene klart å ødelegge sinnet til de fleste i dette landet – hvor vi har en av verdens mest totalitære barnevern, og har en hjernevask i skolen som ligger høyt over andre land – men unntak av Sverige, som nok ligger på toppen.

Det jeg følte i meg selv i 1985 – som jeg ikke klarte å tyde da, var en demonisk ånd som var sluppet inn pga. Norges nye kjærlighet Arafat og PLO – og siden en sann kjærlighet til Islam. Dette som skjer er en dom – og vi høster nå det vi sådde – fra Abortloven – til nå – at vi har en Stat som er totalt underlagt fremmede krefter – som EU, FN, USAs demokratiske styre (og kjøpmennene bak) – hvor man har totalt sluttet å høre på folket, men samtidig er livredd for revolusjon – og bruker media til å få folk til å hengi seg til «brød og sirkus» – ikke hva som egentlig utfolder seg. De bruker Meetoo kampanjen, Pride ideologien, Woke og Cancer kultur for å spore av – fra hva som egentlig skjer – samtidig som alle disse kampanjene dyrker ren ondskap fra helvetes bunn. Tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge – og det er hva jeg ser i Abortloven – rundt 700.000 fostre drept på Moloks alter – som Skriften sier:

«Du skal si til Israels barn: Om noen av Israels barn eller noen av de fremmede som bor i Israel, gir noen av sine barn fra seg til Molok, han skal dø. Folket i landet skal steine ham. Jeg vil sette mitt åsyn mot den mannen og utrydde ham av hans folk fordi han har gitt sitt barn fra seg til Molok og gjort min helligdom uren og vanhelliget mitt hellige navn. Om folket i landet lukker øynene til og ikke straffer en slik mann med døden når han gir sitt barn fra seg til Molok, da vil jeg sette mitt åsyn mot denne mannen og hans slekt. Ham og alle dem som følger ham i å drive hor med Molok, vil jeg utrydde av deres folk.» 3Mos 20:2-5

Men når hele folket har akseptert dette – hva vil da bli dommen? Du får regnet det ut selv:

Israel og nasjonenes fall – Norge

Dette er en bok fra 1990 tallet – men har blitt oppgradert – tror det er en 2015 versjon – ettersom Hermon ikke lenger ser det som nødvendig å opplyse dagens kristne om farene landet er i, og nekter å trykke opp flere bøker fra Ramon Bennett – så har jeg selv oversatt denne artikkelen, fra den oppgraderte versjonen på Engelsk.

Norge er virkelig på ville veier – og de fleste kristne følger i samme spor! De skjønner ikke at Gud faktisk dømmer – ikke bare Ukraina for deres ondskap – men mange nasjoner i Vest står for døren – også Norge og Sverige! Krig kommer snart til våre dører – er vi rede!?

Krigsprofetier


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s