23 april 2022 – Vekkelse kontra bedrag – krig på vei – Nephilim og falne engler nå i Endetiden

Vi ønsker å snakke om vekkelse – mange gjør det. De venter med håp – om at Guds kraft skal komme, og massene bli frelst. Men den vekkelsen Gud planlegger nå, vil være annerledes enn det som har skjedd de siste 100 årene – ja, Ånden vil utgytes, jeg er helt sikker på det. Men denne gangen så krever Herren mer – Han krever alt av oss. Denne gangen kan man ikke gi Gud litt – eller halvparten – man må gi alt, eller ingenting! Og man må tåle det demoniske trykket, forfølgelsen og hånet som kommer i kjølevannet av at Guds kraft irriterer på seg all type ondskap – som er iboende i mennesket.

Ulf Ekman på slutten av 80 tallet – han var da Sveriges mest kontroversielle person – og han kompromisset aldri – og fryktet aldri noe. På den tiden var han ett forbilde for mange. Fallet hans ble til sist tragisk og veldig stort. Jeg savner enda en profetisk røst som denne, i Skandinavia. Det finnes ikke en – som har den tyngden han en gang hadde.

Det er en sorg for meg å se hvor svak Kristi Kropp har blitt. Når jeg var nyfrelst så fantes det kraft hos mange av de ledende kristne – som Kjell Sjøberg, Roger Larsson, Ulf Ekman, Bill Stenberg, David Wilkerson, Lester Sumrall og flere andre – hvor du kunne dra på stevner, og få skikkelig åndelig påfyll. Men også lese deres bøker, og bli inspirert. Du ble styrket i troen – og man kunne lære seg å be gjennom ting – selv forandre nasjoner via bønn.

Joel Osteen og hans kone – ett bilde på den ytre, falske og oversminkede nye kristne – med mye gode følelser, og så godt som null kraft eller salt. Les min artikkel om den forførende kirken.

Men så kom 90 tallet – og fremmed/sjelisk lære kom inn i forsamlingen – og enda mer utover 2000 tallet – til slutt blir hva Bibelen fremstiller som en ekte kristen, ett ukjent terreng for de fleste. Isteden kjører man slalåm i Ordet, og tar til seg de «søte» bibelversene – og hopper over sårt tiltrengt selvtukt, omvendelse, komme til sannhets erkjennelse – og legge ned egoet foran Korset. Vi kan lese litt fra denne profetien, delt via Emanuel Minos fra «Damen fra Valdres», Gunhilda Smelhus:

Gunhilda Smelhus – ikke så fancy som Joel Osteen – men med en ekte gudfryktig tro, med kraft – og hun delte ett viktig syn, for de som ønsker å ta det til seg. Og en del av det er allerede blitt oppfylt.

Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat:

LYKKEKRISTENDOM

Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd.

Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det – også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre.» Hentet fra her.

Bildetekst: «De hevder at de kjenner Gud, men ved deres handlinger fornekter de Ham» Titus 1:16

Bibelen snakker om ett frafall, ved tiden for Antikrist komme, og nært Jesu komme – vi er der nå. Jeg møter ofte kristne, som det ikke føles noen berøring i mitt indre, når jeg prater eller kommuniserer med dem. De kaller seg kristne, men for meg oppleves det oftest som ett ytre skall – hvor deres liv sjelden eller aldri berører Guds hjerte. Selv en ca 20 år gammel mann, som fortalte meg at han elsket Jesus – deler sjeliske søte meldinger hele veien – på Facebook og annet. Det føles mest ut som man spiser iskrem dagen lang, når man fyller seg med det som bor i hans hjerte. Hans foreldre ble hektet på Livets Ord på 90 tallet – og de drar av gammel vane – og søker opp konferanser og møter, men har tydeligvis ikke forstått at Åndens fred og kraft har forlatt plassen for lenge siden.

Da jeg dro fra Livets Ords Bibelskolen i 1991 – så var det fred og Guds herlighet i gangene – da jeg flyttet tilbake i 1998 – så var det veket bort – første tegnet på at Jesus har sluknet lysestaken over menigheten, altså kallelsen – så kan man fortsette videre med Gudstjenester ol., og ekte kristne kan følge med, selvfølgelig – men etter hvert må også de ekte troende velge, om de enten skal la seg bli syret av «enhetssynden» – du vet, liten surdeig surner hele deigen, 1 Kor. 5 – og fortsette å bli påvirket av de destruktive læren som kommer derfra – eller forlate plassen, som den utmerkede læreren Johnny Foglander, gjorde for noen år siden. Så jeg har hørt, så har han meldt seg inn sammen med andre ex-Livets Ordare – de som enda husker når Livets Ord fungerte i det profetiske og i kraft.

Ett bilde av pynt til bryllupsmåltid. De var åndelige i det fysiske bryllupet – men holder ikke stand til det Himmelske!?

Et ektepar – med sine herlige barn – var hektet på Jesus – de var med i ett bryllup av noen venner av meg, de var i familie med bruden. De var brennende for Jesus. Noen år etter – så bare kuttet de ut Jesus alle sammen, de ønsket ikke lengre noe nær kontakt med bruden, som var hennes søster. Dette ser jeg hele tiden – lys som tennes – så slukkes de – selv kristne som har holdt seg til Jesus i mange år, har da kommet inn i denne tidens åndelige tåke – og gått seg vill. Bort fra Herren. Det er som en sykdom i den vestlige verden – mens eks. selv sånne plasser med Krig, i Ukraina – så er de desperate etter Bibler – etter Jesus – og folk blir frelst, til tross for smerten som har falt over landet.

En illustrasjonsbilde – av ett tilfuktsrom

Gud er i ferd med å vekke Norge – vi sover så søtt – og tenker at vi vil ha vår rikdom over overflod i alle fremtid – men Gud er i ferd med å dømme våre avguder – og rikdom er en av de! Gud talte klart til meg, det var vel rundt 1998 – da jeg jobbet på Arlanda – Vi hadde ett oppholdsrom – som var egentlig var ett tilfluktsrom. En utenlandsk som var under pilot trening kom da og spurte hva døren var for – og jeg svarte «I tilfelle av krig» – da jeg gikk inn i rommet – så kom Åndens kraft over meg – og Han talte om at Sverige (og Norge) vill få krig, for ellers ville folk gå fortapt mens de var mette og selvfornøyde – og full av seg selv og sin rikdom – på den måten ville Han frelse sjeler. Du skjønner – å vekke ett sovende folk – kan til tider bli dramatisk – fordi det er på den måten Gud må gjøre det, for å få folk til å fokusere på de Evige Verdiene. Samtidig er også krig dommer over ugudelige folk. Under 2 verdenskrig – så var bedehusene fulle – da søkte folk Gud – og ba om befrielse fra okkupasjonen. Da krigen var over – så forsvant de fleste fra Bedehusene.

Hvordan demoner får bundet folk

Gode tider og tider hvor alt av det onde kan nåes ved enkle valg for det Bibelen hater og advarer mot – eks. med mobilen, kan du med få tastetrykk seg pornofilmer, vold, opphøyelse av å destruere familien og konstruere falske familiebånd som går på tvers av Guds Ord, filmer, okkultisme, falsk religiøsitet, falsk kristendom etc.

En venn jeg pratet med i dag – fortalte om en Gudsmann – som på den tiden han levde (antageligvis 80 og 90 tallet), så måtte man inn i en videobutikk for å leie en film – og Gud åpnet hans øyne, så han så at i det rommet var det flere demoner, der filmene var stablet – og de hoppet på ryggen til folk, når de valgte seg sin underholdning. I dag behøver man ikke å gå inn i en butikk, for å åpnet opp for det urene – man har internett – barnehage – skole og annet. Verden har blitt en smeltedigel av ondskap – og for hvert år menneskene hengir seg til grovere synder, så tror jeg at det forløses mer urene krefter fra Dødsrikets dyp – eller der satans krefter har sitt tilholdssted

Abyss – den bunnløse gropen

Bibelen snakker om noe som på engelsk heter «Pit» som eks. er beskrevet her:

«And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.» Rev. 9:2

«Den åpnet avgrunnens brønn, og en røk steg opp av brønnen som røken av en stor ovn. Solen og luften ble formørket av røken fra brønnen.» Åp 9:2

Her er det oversatt med avgrunnen – og ordet Phrear på gresk kan være noe som ett høl i grunnen (som inneholder noe), en brønn, den bunnløse gropen eller abyss – avgrunn, ett fengsel.

Videre sier Ordet:

«Ut av røken kom det gresshopper på jorden. Det ble gitt dem makt, slik som skorpionene på jorden harÅp 9:3

Disse gresshoppene er urene ånder – og de kommer fra den plassen – the abyss, avgrunnen. De vil slippes ut i sin tid. Men samtidig må vi også skjønne at i takt med våre synder, så er det allerede forløst hærskarer av disse demonene – på vår jord – pga våre nytelser til synden – og fordi vi bryter Guds bud daglig – og ser ikke Gud i det hele tatt, pga synden er Gud vasket ut av vårt sinn og våre tanker. Som det står:

«Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.» 1 Mos 6:5-6

Det første frafallet

Frafall skjedde før menneskene falt i synd, ja godt mulig før menneskene ble skapt:

«Og de englene som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag, ….Jud 6

Varetekt er Chains på engelsk, på gresk desmos – og kan bety en del av en kropp, noe som forhindrer fri handling (som ett fengsel), hindring av bevegelse, lenker, en ledning som brukes for å binde

2 Petersbrev 2 – som er på mange måter lik Judas brev – står det:

«For Gud sparte ikke de englene som hadde syndet, men styrtet dem ned og holdt dem lenket i avgrunnens mørke inntil dommen.» 2Pet 2:4

Lenker her – eller som det står, lenket – gresk Seira – festet med lenker. Avgrunnen – eller som det står avgrunnens, (5020 Strong) – er Tartaros, den dypeste avgrunnen av Hades (underverden, dødsriket) – ett fengsel i evig tortur

Maurice Sklars profeti fra 2014

Maurice Sklar er en jødisk kjent fiolinist – jeg har selv hørt han spille – det er helt fantastisk. Og han har delt flere endetidsprofetier – her er en av dem.

Jeg vet ikke helt hva helheten av alt som er i Jordens hjerte – dvs. der Jesus var, og beseiret alle maktene og myndigheten. Men jeg tenkte på en profeti – som fionelist Maurice Sklar delte for en del år siden, hvor han listet opp flere punkter for endetiden:

«Det er onde engler, onde vesener som er lenket i dødsriket (eng. Hell) som venter på å bli forløst på jorden. De er ikke bare demoner, men de var en gang høyt rangerte engler som sto nær Lucifer før han falt fra himmelen. De er fryktelig, så fryktelig at du ikke kan forstå det. De vil bringe sånne forferdelig katastrofer og frykt over jorden at du ikke kan skjønne det. En horde av demoner vil følge deres kommando. Bibelen snakker om at de kan forandre seg så de ser ut som dyr, fryktelige skrekkfilm figurer, og de er alt det der. Det er sånn King James (bibeloversettelse) beskriver Dyret. Ved den siste rytteren i Åp. 6, så vil disse følge dem.

Horder av demoner vil følge kommandoen til disse falne englene. I de siste 10 årene så har det vært en ekspansjonel økning i den okkulte falske religionen, satan tilbedelse, heksekraft, det er på grunn av et stort frafall fra Gud som har skjedd progressivt (i økende grad) under de siste 120 årene. Satan utøker sin makt tross menighetens forbedere og bønneaktivitet, han vet at tiden hans er kort. Når da denne forbønnen og bønneaktivteten blir fjernet fra jorden, så vil hele helvete bli forløst på jorden i 7 år. Det er allerede (Sklars kommentar: jeg så det, og det sjokkerte meg) demoner på jorden som har makt til å forandre seg til hvilken skikkelse som helst, perfekte kvinner og menn i skjønnhet, som får de hellige til å falle inn i lyst. Internett påvirker hele verden, disse demonene kan manifestere seg og komme gjennom PC`ene, og kan ha Sex og alle typer fornøyelser med onde mennesker. Mange kristne er i lenker.

Det er millioner av babyer og barn som blir ofret gjennom alteret sexhandel, abort og bestaliteter og alle perversjoner. Blod av uskyldige roper foran Guds trone! Dette er drevet direkte av heksekraft. Dette er vederstyggelig for Gud at det kan fremskynde Guds vrede over jorden. Som Herren sa, når de gjør dette med det grønne treet, hva da med det tørre. Ond vederstyggelighet vil fylle jorden etter bortrykkelsen. Vi som tror holder ondskapen borte. Vi er veldig nære, og se opp, for vår forløsning nærmer seg.» Hentet fra denne artikkelen.

Nephilim – en samblanding mellom falne engler og mennesker

Nephilim er blitt funnet i ulike størrelser – men forskerne i denne verden, skjuler sånne funn for at folk ikke skal få kunnskap om det.

Sklar har mange punkter her – om fremtiden – han delte dette i 2014 – og du kan selv vurdere hans forutsigelser. Kan ikke garantere at alt vil bli oppfylt – men det han så om åndeverdenen – er absolutt viktig – for det åndelige bedraget som skjer nå – du vet, det kan virke som skillet mellom åndeverden og menneskeverden er i ferd med å viskes ut – iallefall til en viss grad – det var nettopp det som ødela den gamle verden, da falne engler hadde samkvem med kvinner, og fikk Nephilim – onde demoniske kjemper.

Jeg beskrev i denne artikkelen – i min oversettelse av Robin Bullock:

at han kjente en gjeng med profeter, som var nede ved Cern (som ble opprettet av UNESCO, FN), som stoppet ett demonisk forsøk på å slippe ut krefter fra en annen dimensjon – denne underjordiske gigantiske partikkelakseleratoren som ligger i Sveits/Frankrike.

Å slippe inn åndelige krefter fra en annen dimensjon, skrev jeg noe om dette i Nephilim 2 – hvor det var en indianerlandsby hogd ut i stein, Anasazi – som plutselig ble forlatt, og var ett mysterium – etter hvert kom historien frem, de hadde de tilbedt ondskap i narkorus, og åpnet

Disse skapningene, som de forsøkte å gjøre en karikatur av, var det som kom gjennom portalen – halvt dyr halvt menneskelig

en portal – og vederstyggelige skapninger kom gjennom, som var halvt menneskelig og halvt dyrisk – og gjorde bla. kannibalisme av mennesker. Tom Horn forteller mer inngående om dette i den artikkelen over, Nephilim 2..

En annen web side jeg var innom, mente at Anasazi ble besøkt av romvesener. Da begynner vi å komme inn på satans siste og store bedrag. Romvesener – eller allien – som de kaller det på engelsk – er Nephilim – skapt mellom falne engler og mennesker. Dette ble ikke bare gjort på Noahs tid – som Bibelen sier:

«Kjempene var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne.» 1 Mos 6:4

Ja, hvem var kongen i Basan – med sin kjempeseng. Her bare en illustrasjon.

En av grunnene til at Kanaan var så ond at landet måtte ødelegges, var at det var Nephilim i landet. Eks. kongen i Basan:

«Og, kongen i Basan, var den siste som var tilbake av refa’ittene. Som alle vet, står hans seng i ammonittbyen Rabba. Den er av jern, og den er ni alen lang og fire alen bred, en alen regnet etter lengden av en manns underarm5Mos 3:11

En seng som var ca 4,5 meter lang, og 2,25 meter bred – her snakker vi om en kjempe – på dette nettstedet antar de at det var en mann på 10 eller 11 fots høyde, altså 3,5 meter til ca. 3,8 m.

Husk på en av grunnene til at de 10 speiderne ble grepet av frykt:

«Og de talte ille blant Israels barn om det landet de hadde utspeidet, og sa: Det landet vi dro igjennom for å utspeide, er et land som fortærer innbyggerne sine. Alle vi så der, var høyvokste folk. Der så vi kjempene, Anaks barn av kjempeætten. Mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det syntes også de at vi var.» 4 Mos 13:32-33

Men Gud foraktet frykten deres, fordi om de trodde på Gud, så ville de overvinne alle sine fiender, uansett hvor mektige de var fysisk.

En illustrasjon av David mot Goliiat. Utvilsom var Goliat en Nephilim – og enda mer sært, hans mor het Orpa – noe som også betyr at Goliat måtte være ganske så gammel.

Så med andre ord, de så kjemper – som var født via falne englers sæd – og blandet med kvinner. Eks. sier de jødiske lærde, at i Ruts bok, så hadde Naaomi – 2 svigerdøtre som mistet begge hennes ektefeller – Naaomis barn – Rut valgte å følge sin svigermor tilbake til Israel, mens Orpa, ga etter, og dro tilbake til sitt land av ugudelige. Og vi vet ikke hvem hun ektet, men de religiøse jødene sier at Orpa var moren til Goliat, altså i såfall ektet hun en fallen engel i menneskeskikkelse – og da er det jo spesielt at Oldebarnet til Rut, ble den som nettopp drepte Goliat – ved sin tro – og sin store Gud.

Bibelen snakker om Rafas ætlinger – og alle disse Rafas barn – var kjemper.

«Igjen kom det til krig mellom filistrene og Israel. David dro ned med mennene sine, og de kjempet med filistrene. David ble trett, og Jisjbi-Benob, som hørte til Rafas barn, tenkte å slå David i hjel – han hadde en lanse som veide tre hundre sekel kobber, og han bar et nytt sverd. Men Abisjai, Serujas sønn, kom David til hjelp, han slo filisteren og drepte ham. Da sverget Davids menn og sa til ham: Du skal ikke mer dra ut med oss i striden, for du må ikke slokke Israels lys.

Siden ble det igjen strid med filistrene. Det var ved Gob. Da felte husatitten Sibbekai en mann som hette Saf og som hørte til Rafas barn. Enda en gang ble det strid med filistrene ved Gob. Og betlehemitten Elhanan, sønn av Ja’are-Orgim, slo gittitten Goliat, som hadde et spyd med et skaft som en vevbom. Enda en gang kom det til strid ved Gat. Der var en høyvoksen mann som hadde seks fingrer på hver hånd og seks tær på hver fot – i alt tjuefire fingrer og tær, han var også en etterkommer av Rafa. Han hånet Israel, men Jonatan, sønn av Davids bror Sjimea, hogg ham ned. Disse fire var etterkommere av Rafa i Gat, og de falt for Davids og hans menns hånd2Sam 21:15-22

Da skjønner du kanskje hvorfor David i den tiden han var landsforvist til Filisterland – drepte alle i landsbyene – for å skjule at det var han som gjorde det, men han gjorde det også for de var ekstremt onde. De hadde nådd målet for sin ondskap. Og at det ble født Nephilim i bygdene, var visst heller ikke uvanlige. I Nephilim 1 – forteller Marszuelli om hvor overnaturlige disse vesen(e) var, og eks. at det finnes ting som tyder på at de la inn overnaturlige luftsignaler fra Libanon, de som overlevde Israels dommer over landene – i direkte luftlinje til Stonehenge i England – og så videre til Stonhenge i USA – der de har funnet rester av mennesker som har blitt fortært (Nephilim spiste mennesker).

Stedet heter Huaytara – men i grunnvollen til kirken, er disse oldtids stenene som er lagt uten mørtel, og grunnarbeidet er så presist at du ikke kan stikke inn ett menneskehår mellom steinene, og de er perfekt formet i kantene rundt steinen.
De mange forskjellige sider er formet, ikke en av sidene er like. Du må jobbe iherdig og nøyaktig om du skal oppnå den typen murverk idag. Du kan gjøre det, men det blir veldig dyrt. Og denne teknologien var gjort for flere tusen år siden, noe som trosser fantasien. Her er ett folk som virkelig ikke hadde hjulet, etter hva vi vet. Likevel så tar de disse 4 tonn, 10 tonn, 20 tonn og enda større steinblokker, og når de setter de sammen Sid, så er de komplett jevne

Han forteller også om mektige bygninger som tydeligvis er bygget med en teknologi som kan fungerer idag, men som burde være totalt ukjent på den tiden.

I 1 Enoks bok – så står det at disse falne englene lærte menneskene teknologi og andre ting som i Guds øyne var ubrukelig. Det finnes også tegn på at Noahs generasjon var teknologisk overlegne – som vår tid – det kan forklare hvorfor Gud ikke skriver noe om den tiden, det var ønskelig at ingen skulle vite om den tekniske overlegne generasjonen – muligens derfor Noah bygde en enkel båt, ikke avansert, som muligens var vanlig på den tiden.

En illustrasjon av Atlantis

Eks. så finnes det legender, som antageligvis er blitt lært via de første menneskene som overlevde flommen – som ble gitt videre i sine barn – som siden ble beskrevet som Atlantis av den greske og okkulte Platon. Han skal igjen ha fått høre historien av andre. Jeg kan tenke meg at Gud ikke ønsker denne teknologien – derfor har det tatt menneskene ca 4300 år igjen å få opprettet denne teknologien – fordi vi ser nå hvordan teknologien sverter menneskenes åndelige sjelsevner, gjør de ugudelige i en utrolig fart, og frafallet bare øker på.

Derfor finnes det så lite salt, de plassene hvor rikdom og teknologi er lett tilgjengelig for alle. Vi har bokhandlere som selger Bibler – men folk går heller til andre steder, for å leske sin tomme sjel – med mer spenning, fart, vold, underholdning, lystmessig/seksuelt, og folk klarer knapt å kommunisere med hverandre, uten via sitt internett og mobiler. Da jeg vokste opp – så pratet man med folk og da får man en bedre måte å kommunisere på, enn via det teknologiske., og skulle man ha pornografi lesestoff, så måtte man inn på eks. en bensinstasjon, mens betjeningen så hva du kjøpte, som kunne gjøre en flau, så man ikke gjorde det.

Å få ting lett tilgjengelig – er nettopp satans store snare – og de fleste av oss har falt i hans snare. Heldigvis finnes det nåde – om man vender om – til å få fred med Gud igjen – Korsets kraft er like virksom nå – som i den første tiden, om man vil gripe den.

UFO – og Nephilim

Det siste jeg vil prate litt om – er UFO`er – det er satans store bedrag i Endetiden. Jeg har alltid lurt på hvorfor det står på denne måten:

«Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsenDan 9:27
På vinger – hva menes det? Da Jesus referer til Daniel – sier han:

«Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser! –…» Matt 24:15

Jesus referer i evangeliet til den ødeleggende styggedom, jeg antar at det er en vanhelligelse av templet – på 2 plasser:

  • 1) Antikrist setter seg i ett nytt oppbygd tempel i Jerusalem – og den andre,
  • 2) han setter seg som Antikrist over før så overgitte frelst kristne, som nå har kastet bort sin arv, på samme måte som Esau – som solgte sin førstefødselsrett for å få linsesuppe – så vil deres overgivelse av frelsen, gjøre at Antikrist tar kontroll over deres liv – via Dyrets Merke – forløperen for Dyrets Merke, er utvilsomt vaksinene, ikke sånn at du i første om gang mister frelsen, men du åpner opp for både gift inn i ditt Hellige tempel, som Herren har gjort deg til ved Frelsen – og du åpnet opp for noe demonisk.

Dermed løp mange kristne avgårde for å ta vaksiner, uten å spørre Gud. Min kone var vis, hun spurte Gud, og fikk dette svaret. De fleste kristne var ikke mistenksom en gang – enda det var mange merkelige ting som skjedde, som burde ha bekymret folk. Enda så mye skadelige tider av pest gjennom vår historie, som har tatt livet av mange mennesker, som eks. Spanskesyken, så har vi aldri stengt ned samfunnet pga det. Bare det burde fått noen til å stilt spørsmål! Fordi ingen ordentlig forskning støtter dette – kun de nye FNs ekspertene som har bestemt dette – ikke fordi de bryr seg om deg! Og de ekspertene nekter å lytte til virkelige dyktige eksperter, som kan sitt fag.

Så hva er så vingene – til den ødeleggende styggedommen – om det ikke har noe med UFO`er å gjøre!?:

Her er et dødt vesen fra ett såkalt UFO – du kan se videon under – i artikkelen.

 Bibelske årsaker hvorfor jeg tror romvesener er hybride avkom av engler og mennesker

Artikkelen er skrevet av James Bailey – som driver nettstedet www.z3news.com. Jeg er ganske sikker på at han er en ekte Guds tjener – med alle sine feil – som vi alle innehar. Men dette er interessant – hvor han snakker enkelt om dette demoniske fenomenet.

Gjennom livet mitt har jeg reagert på alle typer forførelse og ondskap. Men det jeg har mest reagert på – er UFO`er. Du vet, før jeg ble frelst, var jeg veldig opptatt av det overnaturlige – og hadde blader/bøker om spøkelser, overnaturlige ting – og UFO`er. Som nyfrelst – hev jeg disse bladene – jeg skjønte at det var en gedigen løgn. Og siden har jeg alltid reagert på det, når jeg leser om det i media, eller folk som forteller om sine opplevelser ol. – mer enn alt annet. Det er noe riktig ondt med alt sammen.

Spørsmålet er om dette er en del av endetidens forførelse – og vil utøkes? Jeg tror det – men vet ikke helt på hvilken måte. Jeg har vært borte i en og annen som har hatt ett syn på det – men syntes da at det var såpass radikalt da – at jeg ikke ville oversette det. Men kanskje fremtiden er mer radikalt enn hva vi klarer å forestille oss – for 10 år siden, kunne jeg aldri forestille meg hvordan denne verden nå har utviklet seg til – det brøt med alle grenser, å tro at verdens ondskap skulle utvikles på denne måten.

Da tenker jeg at ting fremfor oss, vil bli verre – enn vi klarer å forstå – før Herren henter oss hjem! Og jeg tror ikke vi har så mye som 10 år på oss nå – før Herren kommer! Satan vet at tiden er kort – derfor skrur han opp alle kreftene sine – for å stjele, drepe og ødelegge, som er det han kan gjøre. Det er en skjebnefull tid, hvor sjeler står på valg – frafall – eller vende tilbake – og om man er En Guds hellige – hva trenger jeg å gjøre, for å ikke bli bedratt? Tiden er kort – la oss være beredt!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s