27 april 2022 Islam reiser seg i våre nasjoner – litt historie om hvordan Islam forsøkte å erobre Europa 2 ganger

I Sandefjord var det en del folk som fikk sjokk – under Sians koranbrenning:

Og du kan lese denne artikkelen:

Knuste politibil med brostein i Sandefjord – folk spør: Hvem er han?

Små jenter og gutter på 10 år – står og viser fingeren og kaller politi de verste tingene. Jeg er ikke overrasket – men det er tydeligvis folket i Sandefjord.

Kristne tar ikke loven i egne hender

I Doc sin artikkel:

«Svenske tilstander» ikke noe å le av

Og artikkelen sier bla:

«Under gudstjenesten i Skien kirke 1. påskedag ble kirken invadert av en gruppe miljøaksjonister. Med flagrende røde gevanter og hvitmalte ansikter ønsket de å slå et slag for sitt syn på miljøpolitikken. En ordinert prest i Den norske kirke var også blant inntrengerne. Hun bar på et kors påhengt selvdøde smådyr som var funnet i naturen.

Det er en sterk provokasjon å invadere kirkerommet under en gudstjeneste på en av de viktigste dagene i kirkeåret og som feires til minne om Jesu oppstandelse fra de døde. Aksjonen vakte forargelse over en så grov krenkelse av det hellige, men utløste ikke voldelige mottiltak fra menighetens side. Aksjonistene ble geleidet ut. Verken menighetsrådet eller biskopen har anmeldt aksjonen til politiet med begjæring om etterforskning og straff. De mener rebellene har fått nok oppmerksomhet allerede.

I motsetning til situasjonen i mange svenske byer gikk ikke Skien menighet til hevnaksjon. De verken mobiliserte en mobb, kastet brannbomber, stakk biler i brann eller raserte kirkens nabolag i hevn og forargelse. De fulgte tvert om Jesu eksempel med å vende det annet kinn til.«

Å være kristen, så kan man bli krenket så mye som helst- også om man er jøde, spesielt om du bor i Israel – uten at man forsvarer seg mye . Men det er også en kjent sak at Kristne overlater sin dom til Herren, mens Islam ikke selv tror på Allah til å utføre noe som helst, men de må gjøre ting selv.

Islam utnytter også sine barn

Iran brukte barn – bla. for å rydde minefelt i krigen mot Irak. Biler kunne kjøre rundt i visse områder i Iran, og bare kidnappe barn som var ute og lekte – og så satte de nøkler på halsen deres, som skulle gjøre at de kom rett inn i Allahs «himmel» – og så måtte de løpe inn i minefeltet – hvor mange døde.

Selvrettferdigheten som Venstresiden støtter er temmelig hyklersk. Hvordan kan man få barn på rundt 10 år (gjerne mindre eller større) – til å bære våpen, raketter, bombebelter? Vel, det skjedde ikke helt sjelden når USA var i Afganistan eller Irak. Det handler om hjernevask – og hva barna lærer av sine foreldre. Jeg husker en historie om 2 skikkelig hjernevaskede gale foreldre – som sendte sin lille jente inn på en politistasjon, med bombebelte – jenta var livredd – men gikk inn og spurte om ett toalett – og så blåste foreldrene barnet og politistasjonen opp i luften – og feiret så sin «martyr». Selvhatet i Islam er stort. Disse folkene tilber døden – og det eksisterer ingen liv eller lys i Islam.

Terror har sin opprinnelse fra Midtøsten, før Islams ble til

Assyria på høyden av sin makt – riket har sin opprinnelse av ca halve dagens Tyrkia, det som da kaltes Anatolia

Midtøsten har generasjonsynder som har korrumpert det å være menneske – mye lengre enn når Islam ble dannet. Det er bare å lese om krigene Israel måtte tåle av sine naboer i Bibelen, som eks. Assyria (dagens Tyrkia), Syria (som var voldsomt aggressive og brutale, omtrent konstant Israels fiender, de fleste soldatene som Rom brukte for å ødelegge Jerusalem rundt 70 f.Kr, var leiesoldater fra Syria), Egypt (hadde flere krigstokt mot Israel/Judea), og selv Babylon (Irak). Merkelig nok – så var det Persia (Iran) som frigjorte landene fra Babylon, og ga tillatelse til jødene å returnere og å bygge opp både muren rundt Jerusalem og templet. I dag er Iran Israels verste fiende.

Vi må huske på at de første kjente som brukte terror i sin krigføring – var Assyrerne – de omringet byer – og ga de tilbud om å overgi seg – om de ikke gjorde det, så ble gjerne alle innenfor slaktet og torturert – når de da vant kampen. Nå var jo Jona motvillig til å gå til Ninive, hovedstaden i Assyria – for å forkynne ett domsbudskap, fordi Han visste at Gud var nådig – og alle på den tiden visste om Assyrernes grusomheter – han som mange andre, ønsket at byen bare skulle bli ødelagt. Men ca 150 år etter omvendelsen, ble de totalt ødelagt, og Nahum brukte 3 kapitler for å forkynne dommen – som på slutten sier:

«Det er ingen lindring for din skade, ulegelig er ditt sår. Alle som hører tidenden om deg, skal klappe i hendene over deg. For hvem har ikke lidd under din endeløse ondskap?» Nah 3:19

Islam – en forlengelse av Midtøstens ondskap

Islam fikk en oppsving i sin religiøse oppvåkning i 1929 i Egypt gjennom Hassan Al-Banna, som opprettet det Muslimske brorskapet – mens Saudi-Arabia hadde vært ganske radikal en god stund – og er godt beskrevet i boken til tidligere ambassadør til Saudi-Arabia Carl Schiøtz Wibye, «I terrorens rike» – her ett lite utsnitt fra document, som skriver noe om boken:

«……Carl Schiøtz Wibye starter på mange måter der Halvor Tjønn slutter og redegjør for islams utvikling fra de tidligste tider og frem til det skjebnesvangre møtet på 1700-tallet i den arabiske ørkenen mellom den dypt konservative misjonæren og fanatikeren Muhammed ibn Abdul Wahhab og den lokale landsbyhøvdingen Muhammed ibn Saud. Deretter følger vi historien frem til våre dager når den fremherskende ideologi er wahhabismen, og der overhodet i familien Saud er den ubestridte hersker over verdens eneste land oppkalt etter en familie – Saudi-ArabiaHentet her

Islams tidlige kriger og terror – og nåtidens oppvåkning – og Vestens innblanding

Islams blodige utvidelse mot India

Du må huske på at Islam på en måte hadde sovnet noe inn, i forhold til Muhammeds tidlige erobringer. Men på den annen side, har det alltid vært krig og terror spredt via Islam – som teks. de endeløse krigene mot India over flere hundre år – som drepte rundt 100 millioner indere – og hvor mange ble voldtatt, torturert etc. Resultatet var at de rev av noe av India – og skapte Pakistan. Og Tyrkiske muslimer drev med terror i Øst-Europa, og samlet avhogne hoder i hauger, og solgte utallig store mengder med slaver på slavemarkedet i Midtøsten. Det er på den måten Islam misjonerer – med sverdet, vold og frykt – eller her i Vesten – med en penn, komme opp i viktige stillinger, som teks. Politi, domstoler, politikk ol. – men når noen pirker bort i dem, som teks. Sian – da våkner ondskapen som ligger i denne religionen.

Iran før 1979 – og etter.

Det som vekte Islam for alvor, var når Israel overvant de angripende militære enhetene – som var 5 ganger større og sterkere enn Israel – og de hadde totalt overaskelsesmomentet på sin side, i Yom Kippur krigen, i 1974. På den tiden kunne folk i Iran, gå som vestlige kledde – selv i land som Afganistan, så var det ofte vestlig mote og amerikanske biler.

Dette skulle nå forandre seg, da de rådende muslimene la skylden på tapet for deres mangel på religiøs overgivelse – men du må huske på at Muhammed ikke påbød kvinnene å dekke seg til, det er en ny oppfinnelse som bla. kom gjennom Iran revolusjonen i 1979. Du må husk på at England og Frankrike hjalp Khomeini til å få makten i Iran (og det viser seg at det er en hemmelig avtale, hvor Khomeini slettet all gjeld til England, som Iran hadde, om England hjalp han til å komme til makten – etter revolusjonen i 1979, så dro alle vestlige ambassader seg ut av Iran, unntatt England).

Englands svik mot jødene

Kjære Lord Rothschild, Jeg har stor glede av å formidle til deg, på vegne av Hans Majestets regjering, følgende erklæring om sympati med jødiske sionistiske ambisjoner som har blitt sendt til og godkjent av kabinettet. «Hans Majestets regjering ser positivt på etableringen i Palestina av et nasjonalt hjem for det jødiske folk, og vil gjøre sitt beste for å lette oppnåelsen av dette formålet, idet det er klart forstått at ingenting skal gjøres som kan skade de sivile og religiøse rettighetene til eksisterende ikke-jødiske samfunn i Palestina, eller rettighetene og den politiske statusen som jøder har i et hvilket som helst annet land.» Jeg ville være takknemlig hvis du vil bringe denne erklæringen til den sionistiske føderasjonens kunnskap. Med vennlig hilsen, Arthur James Balfour

England begynte å gjøre sitt kjærlighetseventyr til Islam på starten av 1920 tallet – da de fant ut at det var en masse olje under sanddynene – og sånn sett forsøkte de å gå vekk fra Balfour deklarasjonen – og landet i «Palestina», var en takk for at en jødisk biokemiker Chaim Weizmann lagde kunstig krutt og reddet Briterne for totalt tap under 1 verdenskrig (da de gikk tomt for vanlig krutt). Britene glemte hva jødene hadde gjort for de, og nå var det arabiske olje og å bøye seg for Islam, som gjaldt – Engelske wsoldater i «Palestina»tillot at arabisk mobb å forfølge og drepe jøder, drevet av el-Husseini – stormuftien av Jerusalem, senere nær venn av Adolf Hitler, og mentor til Arafat – el-Husseine, som en «god» muslim, hatet jøder – og fulgte Koranen nøye. el-Husseini engasjerte seg i nazisme og flere og flere historikere mener at han sto bak ideen om «Den endelige løsningen», ved Wannsee konferansen i 1942. Meningen var å utrydde jødene totalt – og Hitlers krig i Afrika, så var det meningen at de skulle innta Israel, og drepe jødene der.

Utryddelse av jøder i Endens tid

el-Husseini og Adolf Hitler – 2 store ondskapens mestere.

Hitler og Islam slo seg sammen, i å drepe og utrydde jøder – dette ønsket om massedrap forteller Bibelen vil gjenta seg i Endetiden – hvor 2/3 vil bli utryddet:

«I hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og omkomme, bare en tredjedel skal bli spart. Og denne tredjedelen vil jeg la gå gjennom ilden og rense den, som en renser sølv, og prøve den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem. Jeg vil si: De er mitt folk! – og de skal si: Herren er min Gud!» Sak 13:8-9

Mye av dommen som vil komme over Israel, er fordi de ønsker å bli som nasjonene – og ikke være tro mot Israels Gud. Dette har vært Israels svakhet, siden den gangen i Samuels dager, så ønsket de en konge, fremfor Gud, så de kunne være som alle andre. Denne fristelsen faller også mange kristne i – da de ønsker å være lik verden, mer enn Kristus lik. For da slipper du også forfølgelse for Jesus Kristi navns skyld. Du gjør det enkelt for deg selv, men mister også freden i Kristus.

I Åpenbaringsboken kapittel 12 – så ser du Israel i Endetiden – som kvinnen i barnsnød. Og dragen som forfølger henne – akkurat som dragen har gjort siden Israel ble til:

«Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Og den store ørnens to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut til sitt sted i ørkenen, der hun blir sørget for i en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens ansikt. Slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort med elven. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som dragen sprutet av sin munn. Dragen ble vred på kvinnen, og dro av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som holder fast på Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.«Åp 12:13-17

Det er viktig å se at vi troende, faktisk er av kvinnens ætt. Og barnet som ble født, var menigheten. Derfor finnes det åndelige koblinger mellom oss Troende og Israel og jødene – selv om de fleste i Israel ikke tror på Messias. Vannet som sendes av dragen mot Kvinnen, er krigshærer. Det er Jakobs trøbbel – som de må igjennom i ca 3,5 år – før de får forløsning.

Hatet mot Israel, som en boomerang som kommer tilbake på deg selv

Dessverre så skjønner veldig få hvor farlig det er å dømme, kritisere, hate og legge feller for Israel. Gud ødelegger nasjoner pga det. Og Tyskland er ikke ferdig med dommen enda, for hva de gjorde – og derfor er det interessant, denne artikkelen:

Medier: Tyskland skal levere stridsvogner til Ukraina

Gud frister nasjonene – de som hater Israel – og det begynner å bli mange land i Europa – og Norge er en versting. Gud vil dermed dømme nasjonene – og setter en fristende krok i munnen på de, så de gjør uvettige ting, som å støtte en partner, hvis motstander har våpen nok til å legge Europa i grus – på samme måte som han senere vil lokke Gog og Magog til strid:

«Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd.» Esek 38:4

For øyeblikket er Russland det redskapet Gud vil bruke til å dømme ett frafallent Europa, iallefall visse land, men senere vil han også dømme de. Russland samarbeider med Israels fiender i Syria – og Gud ser ikke lett på det. Men på den annen side, så forbyr det offisielle Russland Pride og LHBT og sparer barna for denne onde ideologien – og dermed, i Guds øyne er det landet mer rettferdig enn USA og Vesten. Vi i Vesten er i ferd med å vekke en vred Gud – fordi vi har forkastet evangeliet – totalt.

Oljen – som Jesus antageligvis pratet om

Et oljeraffineri i Saudi Arabia

En av tingene som gjorde at Vesten bøyde seg for Islam – var altså vestens grådighet etter olje – og oljen under Islams føtter, spesielt Saudi-Arabia – gjorde at Vesten sakte og sikkert begynte å gli inn i Islams favnetak. Vi husker Ordet, som sier:

«Der hvor åtselet er, der skal gribbene samles.» Matt 24:28

Åtsel er utvilsomt oljen – som da skal opprinnelig bestå av dyr, alger, bakterier, maneter og fisk – åtsel er kadaver av noe som er dødt. Og verdens mest samlede olje, ligger under sanddynene – under Islams føtter – og hovedeksportør er Saudi Arabia. Men som du kan lese av boken «I Terrorens Rike» så eksporterer de også terror. Og dette har da Vestens elite – i sin grådighet – lukket øynene og ørene for – også det at Saudi Arabia vil misjonere – de bygger store moskeer over alt i Vesten – og vi betaler for det – når vi kjøper drivstoff til bilen. Denne billige tilgangen til energi – har gjort Vesten rik – og Norge som selv eksporterer olje, er blant de mest rike. Men oljen vil også til slutt bli vårt fall.

Den muslimske drømmen om å erobre Europa

Fra Krigen om Wien i 1683 – hadde de tapt, så hadde Europa vært muslimsk idag.

Som jeg skrev i denne artikkelen – så hadde Vesten sine hemmelige avtaler, pga oljeboikotten etter Yom Kippur krigen – hvor de lovte å ta imot Islamsk innvandring og at Saudi Arabia kunne fritt bygge moskeer rundt om i Vesten. Deres mål er å gjøre Vesten muslimsk. Å erobre Europa – er ingen ny ide for Islam. Det er spesielt 2 slag, som kunne ha gjort Europa Muslimsk:

En liten filmsnutt om hvordan det tyrkiske Kalifatet utvidet seg – og til slutt kastet sine grådige onde øyne på Wien i 1683.

Slaget ved Poitiers i 732

Slaget om Wien i 1683

Døde kristne armenere – massedrapt utført av Tyrkerne

Det er verdt å nevne sivilbefolkningen som ble utsatt for Tyrkernes krigføring for flere 100 år siden – hvor menn ble kuttet hodet av, kvinner og barn solgt på slavemarkedet. Det var tyrkerne som var det dominerende kalifatet blant muslimer på den tiden de var en stormakt. Vi ser at eks. IS brukte like rå metoder, i å myrde og torturere folk – og Tyrkerne viste sine gamle skikker. ved å drepe kanskje opp mot 1,5 millioner Armenere mellom 1915-20.

Tyrkia idag forsøker å leve opp til hva de gjorde i gamle storhetstider, og veksler mellom å være NATO medlem, venn av Russland – og samtidig forfølger etnisiteter som eks. Kurdere – og liker å kalle sine fiender terrorister, for å rettferdiggjøre sine blodige ritualer og ønske om mer makt. Dette er rett og slett Islam – og forteller dens råe natur. Ikke alle muslimer er sånn – men man vet aldri når en Muslim går fra å være fredelig, til å bli en Jihadist – som man ser ofte i de palestinske områdene. Oftest blir man påvirket av Koranen og Hadithene – når man blir fylt med hat mot de vantro og jøder.

Khomeini ankommer Iran den 1 februar 1979, ved hjelp av England og Frankrike – det var også England og Frankrike som gjorde det mulig for Hitlers Armeer å utvide sitt territorium før 2 verdenskrig, og gjorde krigen mulig – da de 2 landene presset Tsjekkoslovakia å gi bort sin uinntagelige fjellkjeder i bytte mot en falsk fredsavtale.

Så innvandringen fra Midtøsten er en type reprise fra da Khomeini tok over makten i Iran. Han fikk full støtte fra sosialistene – og da han kom til makten, forfulgte han nettopp sosialistene og drepte mange av dem. Islam tåler ingen andre ideologier ved siden av seg – iallefall ikke for de som tar Koranen og Hadith bokstavelig. Derfor er det sprøtt, at vår Elite forsøker å blande Pride ideologien og alt Muslims tro forakter, sammen med hverandre. Selv politiet, om homofile varsler overgrep, som skjedde i Oslo for en tid tilbake, av muslimer – nektet av frykt å gå videre med det – men det hadde vært annerledes om det hadde vært «hvite vantro» som hadde gjort det samme – da hadde man vel fått førstesidestoff i avisene og hengt ut.

Det historiske sammensuriumet av Nazismen og Islam

El Husseini inspirerte sine muslimske tropper – i regi av Nazismen

Under 2 verdenskrig – så fantes det en type alliansen mellom Nazismen og Islam – og det var en Messias følelse i Midtøsten, fordi de trodde at Hitler var deres kommende Mahdi – en som drepte og utryddet jødene. Og Hitler brukte muslimer, ledet av el-Husseini, stormuftien av Jerusalem i eks. tidligere Jugoslavia – til å myrde Serbere, Jøder og Sigøynere – det er viktig å se at Serberne faktisk forsøkte å beskytte Jødene og Sigøynere – og var på den tiden også USAs allierte – men idag vet ikke USA forskjell på venn eller fiende, og at de har angrept sine gamle allierte Serberne, bare viser landets svikefulle natur – USA har selv blitt en fiende av all menneskelighet – pga deres arrogante, oppblåste og morderiske system som de ønsker å innføre via FN eller NATO. Vaksinepresset kommer først og fremst fra USA – og selv Korona viruset ble opprinnelig lagd der, før det ble overført til Kina.

Brundtland viser vei mot ødeleggelse av nasjonalstaten

Den nyvalgte ledelsen i Arbeiderpartiet på landsmøte i 1975. Fra venstre: Statsminister Odvar Nordli, nestleder Gro Harlem Brundtland, leder Reiulf Steen og sekretær Ivar Leveraas.

Så Brundtland var blant de første sosialistene i vårt land, sammen med de andre tidligere AUF vennene sine – som ønsket mer innvandring, spesielt fra Midtøsten. De ønsket å samarbeide med Islam – som vi nå ser ønsker å dominere, når noen gjør noe som krenker de (det er bare en unnskyldning, for å få ut hatet som alltid ligger der – de leter ett mulighetene til å ødelegge og rakke ned på samfunnet). Og selv Erna Solberg – snakket for mange år siden, før hun ble statsminister, om å innføre Shariaråd i Norge.

Våre politikere lever i ett selvhat, og avskyr det å elske sitt eget land – og ønsker å oppløse Norge – det er bare å følge alle deres uttalelser og handlinger over flere 10 år. Før så kunne man se Islam som en fiende – men når Eliten, EU, FN mm. samarbeider med Islam – akkurat som nazistene en gang gjorde – så betyr det at de ønsker at Norge skal bli ødelagt – ikke bare Norge, men hele Vesten – Europa, USA.

Jeg husker vi var på ett bønnemøte i Lilehammer på 90 tallet – og da sa bønneleder, pastoren – at han mente at Gro H. Brundtland var satt inn – av noen. Og vi ser det nå – utenlandske krefter (i samarbeid med hemmelige krefter innad i nasjonen), har hele tiden plukket ut spesielle folk – som kan få toppjobber – innen alle typer offentlige virksomheter, i politikken, i media, skolene, barnehagene, domstolene/høyesterett, politiet, helsevesenet, bankene etc. etc.. Dette har skjedd over flere tiår – og har gått så sakte, at mange har rett og slett ikke fått det med seg, fordi media har med vilje unngått å fortelle folket sannheten. Pga av av vi har blitt feilinformert og hjernevasket spesielt de siste 20 årene, så er Norge er på vei til å bli ett Islamsk Kalifat – om ikke Russerne kommer først.

Da jeg var i Auschwitz i 2016 – så sto det et skilt over en av dørene, der de en gang hadde torturert og drept folk – at «Den som ikke husker historien, er dømt til å gjenta den«. Og våre politikere – jobber hardt, for at vi skal få en 3 verdenskrig. Det er bare å se på det som skjer i Ukraina.

Husk: Idag går alt å kortidsminne – at politikerne sier mot seg selv nå, enn hva de sa for noen måneder siden, bryr hverken media eller folket seg spesielt mye om – det er bare den våkne delen av folket, som ser det – gjerne «hvite sinte menn over 50» – fordi de husker hva Norge var, og ser nå hvor katastrofalt våre politikere fører landet mot. De som er yngre, kan lite av historien, og skjønner ikke hva Norge var, men skjønner mye av hva Norge er, og er ofte helt dopet ned av underholdning via Mobil og internett – og så blir alt sensurert, så du bare får vite det du skal få vite, og ikke skjønne at de bedrar deg, og fører samfunnet inn i 1984, Orwels universitet – les denne utmerkede artikkelen til overlege Næss:

Statens mål er makt for maktens skyld

Problemet med eliten, er at om de skal få makt i fremtiden, så må de bøye kne totalt for Islam – for ingen, klarer å undertrykke Islam – og det finnes heller ingen vilje til det – før Jesus dukker opp på sin hest – og utrydder alle de onde menneskene, som forsøker å ødelegge Jerusalem, ikke i en sånn veldig lang fremtid – men ganske nær:

«Og jeg så himmelen åpnet – og se: En hvit hest. Og han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue. På hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.

Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene. Og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, Den Allmektiges strenge vredes vin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre. Og jeg så en engel som sto i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelen: Kom hit og samle dere til Guds store måltid! Dere skal få ete kjøtt av konger og kjøtt av hærførere og kjøtt av helter, og kjøtt av hester og dem som sitter på dem, og kjøtt av alle – både frie menn og treller, både små og store.

Jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot ham som satt på hesten, og mot hans hær. Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profeten, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegnene hadde forført dem som tok dyrets merke og tilba dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som gikk ut fra hans munn som satt på hesten. Og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.» Åp 19:11-21

Først da vil de Rettferdige styre Jorden i 1000 år. Nå, så er jorden under fødselsveer – og for de som har opplevd en kvinne i fødselsveer – da klarer man ikke å fokusere på noe annet enn smertene – for hver ve som kommer – og til slutt tar fødselssmerten så hardt i kvinnen, fordi barnet er på vei ut – og først når verden har krøllet seg i sin egen ondskap og stekt seg selv i sitt eget fett – så vil Herren komme, og utryddet ondskapen – og jordens fødselsveer er da over for godt! Naturen reagerer på ondskap – samtidig føler naturen fred med Guds barn – de som skal arve jorden, for de som holder ut til enden!

3 kommentarer

  1. […] Målet? Å ødelegge USA – USAs næværende form er i veien for Globalistenes maktovertagelse, men de er også Islams fiende – de kaller USA den Store satan (Israel den lille satan) – og en av grunnene til det – er at USA er verdens største produsent av porno, som er en vederstyggelse utad i den islamske verden – og samtidig kaller USA seg en kristen nasjon – I Islam skiller man ikke på religion og stat – noe vi gjør i Vesten. Her har jeg skrevet noe om Islam. […]

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s