15 mai 2022 – Forbereder vi oss på en ny pandemi, og får nå WHO makt over alle sine medlemsland, til tvangsvaksinering?

Jeg skrev og delte det Enarson sa om at det var en ny pandemi på vei – under artikkel:

Bill Gates, David Rockefeller (nå død) og Soros – 3 viktige spillere for å forstå hvordan verden har utviklet seg til hva det har blitt. Samtidig er disse båret frem av nasjonenes synder og umoral – massene er selv ansvarlig for å gi ondskapen makt, når de lyver, horer, og gjør alle perversiteter som Skriften advarer mot. Abort er en stor synd av drap, og disse over, og selv våre egne politikere, rider på vår egen kjødelige bekvemmeligheter – når vi rettferdiggjøre mord på det ufødte – og alt annet som strider mot Skriften.

Bill Gates: Ny pandemi på vei til høsten? – Enarson profetisk tale, og en 150 år gammel profeti

Enarson sier i denne artikkelen bla: Vi vet ikke når stormen bryter løs igjen – noe som er verre enn det vi har sett de siste 2 årene under den såkalte pandemien. Vi vet at bare uken før krigen i Ukraina brøt ut, da var verdenseliten samlet i Tyskland. Bill Gates var der – og de spurte han – hva er det som gjelder fremover? Gates sa – dere skal ikke roe dere ned for mye nå – for det kommer snart en pandemi som er mye verre enn Covid 19. Og Bill Gates bruker å holde sine løfter.

Og det er visst flere ting som kan minne om at noen forbereder seg på en neste storm, som kan være veldig ødeleggende for alt og alle. Tittet på noen artikler – som her:

Preben Aavitsland

Overlege i FHI Preben Aavitsland sier til samme kanal at det per i dag er svært usikkert hvordan viruset vil utvikle seg, og om det kan komme en ny smittebølge.

– Kanskje blir det veldig lite smitte til sommeren, eller kanskje det blir et høyere nivå. Det kan jo til og med dukke opp en ny variant som sprer seg enda raskere. Så langt er det ikke holdepunkter for at det haster med noen ny og fjerde vaksinedose, sier Aavitsland. Hentet her.

Og:

Nakstad tror det er sannsynlig at nordmenn må vaksinere seg på nytt i løpet av 2022

Og:

Bildet over og dens tekst, så kan jeg ikke verifisere hvert ord, men er hentet fra Facebooks Harald Meling sin side, en jeg er «venn» med. Harald Meling er en offentlig samfunnskritisk person, som kommer med mange interessante uttalelser om vårt korrupte regime.

Og jeg er ikke så veldig overrasket om bildeteksten forteller hvordan de planlegger neste skritt – fordi nå går den korrupte – men også ulovlige valgte president Biden (nå har man også funnet tekniske bevis på det, les artikkelen «Valget ble stjålet«), til å gi all makt til WHO når det er «pandemier».

The Prime Minister of Norway Erna Solberg, right, stands next to Bill Gates during the Gavi Pledging Conference in Berlin, Tuesday, Jan. 27, 2015. Gavi is the international organization for a global Vaccine Alliance bringing together public and private sectors with the goal of creating access to new vaccines for children living in the world?s poorest countries. (AP Photo/Markus Schreiber)

Biden-regimet vil kuppe verdens demokratier og underlegge dem WHO og Big Pharma – jeg tar med teksten i artikkelen – og oversetter engelsken:

WHO feirer 75 år i Geneve 22-28. mai og vil bruke anledningen til å vedta forslag fra Biden-regimet som overfører myndighet over helse fra suverene stater til WHO. WHO kan innføre pandemikontroll i enhver medlemstat etter forgodtbefinnende. Med et pennestrøk har Biden kansellert USAs selvstendighet og overlatt den til WHO, Big Pharma og Kina.

Det har vært mye fokus på World Economic Forum og den mildt latterlige Klaus Schwab. Men Biden-regimet har selv tatt initiativet til at WHO skal få kontroll over den amerikanske befolkningens helse. Det at denne planen ikke har fått større oppmerksomhet sier det meste.

 • I januar sendte Loyce Pace, Biden-administrasjonens delegat til WHO, inn endringer i 13 artikler i det internasjonale helseforskriften. Biden-regimets forslag er planlagt for en avstemning under den 75. verdenshelseforsamlingen, holdt i Palais des Nations i Genève 22.-28. mai.

Disse Health Regulations ble vedtatt av alle medlemslandene i 2005. De gir WHO rett til å erklære en global pandemi. Men Biden-regimet vil gå mye lenger. De vil underlegge nasjonalstatene WHOs diktat.

De nåværende bestemmelsene lar nasjonalstatene beholde det avgjørende ord. Det er opp til dem om det skal erklæres pandemi på deres territorium.

Hvis Biden-regimets forslag vedtas i slutten av mai, er det slutt på selvbestemmelsen.

 • Biden-regimets nye endringer vil gi WHOs generaldirektør kontroll over erklæringen om en folkehelsenødsituasjon i et medlemsland – selv over innsigelsen fra det medlemslandet.

Også regionaldirektører for WHO kan erklære pandemi.

Men det blir enda verre: WHO trenger ikke avsløre grunnlaget for vedtaket. Kildene kan være hemmelige.

 • Foruroligende nok vil WHO i henhold til artikkel 9 kunne stole på kilder for informasjon som fører til en erklæring om en folkehelsenød, samtidig som kildens konfidensialitet opprettholdes.
 • Som World Council for Health (WCH) påpeker, kan disse kildene «inkludere Big Pharma, WHO-finansierere som Gates Foundation og Gates-grunnlagt-og-finansierte GAVI Alliance, samt andre som søker å monopolisere makt.» For ikke å si noe om Kina.

I realiteten vil WHO få makt over alle verdens stater til å overstyre dem.

En sivilrettslig gruppe. World Council of Health, skriver at WHO-generaldirektøren vil bli helsediktator for en hel verden.

 • I henhold til artikkel 12, når WHO mottar ikke-avslørt informasjon om en påstått folkehelsestrussel i et medlemsland, kan generaldirektøren [ikke må] rådføre seg med WHOs nødkomité og medlemslandet. Han/hun kan imidlertid ensidig erklære en potensiell eller faktisk folkehelsesituasjon av internasjonal interesse. Generaldirektørens myndighet erstatter nasjonal suveren myndighet. Dette kan senere brukes til å håndheve sanksjoner mot nasjoner.

Nasjonalstaten er under press fra Brussel og det grønne skiftet. Nå blir pandemien brukt til å sjalte ut demokratisk kontroll med helsevesenet. Dette skjer uten offentlig debatt. Hvor er legene?

Hvis tilleggene vedtas på kongressen i mai vil medlemsstatene ha seks måneder på å levere innsigelse. Hvis de ikke protesterer vil de være bundet av de nye reglene.

Hvordan vil Norge stemme?

 • I følge WCH er de foreslåtte reguleringsendringene intet mindre enn et forsøk på å etablere «en globalistisk arkitektur for verdensomspennende helseovervåking, rapportering og ledelse.»
 • «I samsvar med et top-down syn på styring, vil ikke publikum ha muligheter til å gi innspill eller kritikk angående endringene,» sa gruppen. «Dette er selvfølgelig et direkte brudd på demokratiets grunnleggende prinsipper og kan sammenlignes med den separate nye pandemitraktaten.»

Dette helsediktaturet innføres over hodene på en intetanende befolkning. Det skjer etter at pandemi-regimet såvidt er over og før befolkningen har fått oppsummert erfaringene. I USA vil Demokratene få betale for nedstengning, munnbind og tvangsvaksinering ved novembervalget. Hvis da ikke Biden kommer velgerne i forkjøpet. Hvis han får vedtatt de nye reglene kan det vedtas nye pandemiregler som gjør at bruken av poststemmer og ubevoktede valgurner kan fortsette. Da vil svindelen fra 2020 kunne gjentas.

 • «Forenklet sagt, i tilfelle en ‘pandemi’, vil WHOs grunnlov erstatte alle lands grunnlov,» advarer WCHs Dr. Tess Lawrie på sin Substack. «Enten landets valgte regjering ville være enig eller ikke, kan WHO innføre nedstengninger, testregimer, håndheve medisinske intervensjoner, diktere all offentlig helsepraksis og mye mer.»

Det er en frekkhet og arroganse over reglene som tar pusten fra en.

Først var WHO Kinas lydige tjener etter utbruddet av pandemien. De har dekket over Kinas skyld, og samarbeidet med Fauci og USA.

Man aner Kina, Bob Gates og Fauci bak forslagene, sammen med Big Pharma. Pandemien var bare et gigaeksperiment. Nå er det klart for å institusjonalisere en modus operandi som har helse ut av hendene på folkevalgte politikere.

All makt til byråkratene! Les: Kinas kommunistiske byråkrati, Fauci & Co og deres venner i Big Pharma.

Tess Lawrie deltok i en videokonferanse med WHO-personell. Der fikk hun vite hvilke planer de sysler med:

 • Oppfordrer til «menneskelig sikkerhet-sentriske» ikke bare «helsesikkerhet-sentriske» retningslinjer. Tilsynelatende ønsker de å kontrollere ikke bare kroppen din, men alle aspekter av livet ditt.
 • Rask godkjenning av nøddiagnostikk – og enhetlig forskriftsregistrering for diagnostikk. Med andre ord mer kontroll.
 • Rettferdig tilgang til vaksiner og «en mekanisme for å holde lovbrytere ansvarlige.» Så hvis en nasjon konkluderer med at en vaksine er utrygg, vil WHO ha makten til å overstyre det og injisere deres befolkning uansett.
 • En absurd 100-dagers tidslinje for vaksineutvikling. De fleste medikamenter tar et tiår å bli testet tilstrekkelig og erklært trygge. COVID-vaksiner har skadet mer enn 3,5 millioner mennesker katalogisert i WHOs egen database – og det kan være et konservativt tall.

At reglene tar sikte på å styre ikke bare helse, men hele menneskets tilværelse, kan bety at man også vil underlegge seg livet på internett. Det spiller en så stor rolle i menneskenes tilværelse at det selvsagt må reguleres til deres eget beste.

Dr. Robert Malone sier disse planene er en målbevisst tilsidesettelse av den amerikanske forfatningen. Biden bør stilles for riksrett:

 • «Det er vanskelig å tro at presidenten i USA og hans administrasjon med vilje undergraver grunnloven, men det er hva dette er,» sa Dr. Malone. – Så vidt jeg skjønner det, utgjør dette et brudd på hans embetsed om å forsvare grunnloven. Så vidt jeg skjønner, er dette et straffbart lovbrudd.»

Men hva med Norge? Erna har trukket Norge dypt inn i vaksinealliansen GAVI sammen med Bill Gates. Erna er på innsiden av denne prosessen.

Regjeringer og Stortinget har etablert prinsippet om at norsk lov er underordnet de internasjonale avtalene vi forplikter oss på. Når WHO-regelverket er på plass kommer vi til å være underlagt WHO.

Det kommer til å bli presentert som en stor seier.

—————————————————— Sitat slutt

Det kan bety at verden blir ett verre sted, ganske så snart. Som jeg har delt ved de 7 profetiene – som en mann fikk i ulike typer drømmer, på begynnelsen av 2000 tallet – så så han at Gud avbrøt Globalistene maktutfoldels+e på en alvorlig måte – hvor han får se Israels bombing av ett ukjent mål, under jorden, som de selv ikke visste om – og pga den hendelsen, så ble verden ført tilbake til 1700 tallet – uten det vi er vant til – som elektrisitet ol. Jeg vet ikke om det er det som skjer – men det kan virke som det er en ekte profeti – til oss, som de siste tider har kommet til.

Grunnen til at profetien kan virke ekte – er ikke fordi de snakker om vaksinasjonen – men beskriver ganske så korrekt hvordan Globalistene er og oppfører seg nå:

«…….. Så var det en kort pause, og på et blunk fikk jeg følelsen av å «kjenne» bakgrunnen. Jeg så at hele verden var i en tid med stor økonomisk fare, verre enn noen gang før i historien. Verdens ledere, bankfolk, FN, globale ledere, politikere, visste alle at det økonomiske systemet hadde blitt sterkt skadet av deres år med grådighet og inflasjon og pengetrykking. De visste at det ikke kunne repareres, ingenting kunne fikse det lenger, og det var i ferd med å kollapse.

Jeg visste at de alle hadde blitt enige om et nytt system, et globalt system, og de hadde alle planlagt å la økonomien kollapse på en kontrollert måte for å erstatte det med dette nye globale systemet. De trodde de ville ende opp med å se ut som de hadde reddet verden, og at vanlige folk ville være så takknemlige og ville akseptere ethvert nytt system og lover de kom opp med.

Jeg så at alle disse lederne var sterkt redd for sivilbefolkningen i sine nasjoner og visste at hvis dette ikke ble håndtert på riktig måte, ville de bli klandret for krasjet og folk ville reise seg og lage opptøyer og eliminere dem med sivil vold og krig. Så det var på grunn av deres frykt for folket at de utarbeidet en plan for å prøve å ta økonomien ned sakte og deretter erstatte den med sitt nye globale system.

Jeg så at det var en farlig tid, men den gjennomsnittlige personen hadde ingen anelse om hvor farlige ting var eller hvor drastisk deres liv ville forandre seg . De fleste sov bare, men jeg så noen som var klar over de kommende økonomiske farene og begynte å advare folk.

og klipp litt lengre ned i profetien:

«……. Så skjedde det noe forferdelig. Hele verden var i en tid med stor global økonomisk korrupsjon og ustabilitet, og denne ene hendelsen forårsaket at et par nasjoner finansmarkeder begynte å vakle, deretter kollapset det. Dette førte til at flere nasjoners markeder ble ustabile og begynte å kollapse – da var det som dominobrikker, en etter en begynte alle verdens markeder å kollapse. Alle aksjemarkeder, banksystemer, kredittkortselskaper, hvert finansielle instrument kollapset. Det kunne ikke bremses eller stoppes, på mindre enn to uker ble det tillintetgjort.

Jeg så verdenslederne skrek mot Israel, og klandret dem for å ødelegge deres planer om en global økonomisk tilbakestilling som ville ha gitt dem ubegrenset makt og kontroll. Deres hat var irrasjonelt til punktet av galskap, fordi kollapsen overrasket dem, og mange av dem mistet alt også.

Jeg så også hat og raseri mot Israel fra Washington DC. Jeg ble overrasket over dette siden USA alltid har hatt gode relasjoner med Israel, men nå var hatet som noe jeg aldri hadde sett før.

Alle verdensledere, bankfolk og globalistene prøvde å klandre Israel for kollapsen, noe som gjorde dem til syndebukk, men jeg så at de fleste ikke falt for den anklagen, fordi de klandret sine egne lederes korrupsjon.

Så hørte jeg den samme stemmen, som før jeg sa til meg: «Husk dette. Når du ser dette skje vil du vite at DET har begynt.»«

Jeg vet ikke om alt dette skjer nå – men jeg tror ikke at det er tiden for at Globalistene får full makt over alle nasjonene – via WHO. Gud vil på en eller annen måte stoppe de – for så å utsette deres planer. Men uansett så er verdens økonomi så skjør, mye fordi disse rike globalistene, har i sin grådighet stjålet milliarder og billoner, fra vanlige folk – og fylt opp egne pengebinger – eks. bare under pandemien, på et års tid – så forsvant minst 1900 milliarder fra lands penger, til de superrike (de fleste Globalister) – man flyttet penger, for å virkeliggjøre deres planer – om å fjerne middelklassen, og laget det perfekte marxistiske systemet, med noen få rike – og resten fattige, totalt avhengig av den rike klassen.

Som Klaus Schwab i WEF sier – du skal eie ingenting, og være lykkelig. Så ta alt fra mannen, så han kan bli lykkelig – han burde prøve ut sin egen medisin, også alle de andre milliardærene. For de virker ikke så lykkelige, når de vil undertvinge hele verden under deres korrupte og onde imperium, som de driver og konstruerer – og de virker ikke så lykkelige av å være tyver av nasjoners penger og beholdning, og heller ikke når de lyver for å kunne fortsette i sin utrolige luksus og utøkende makt over lands regjeringer. Bibelen lover dem en hard dom – om de ikke vender om:

«Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen dødÅp 21:8

Om Klaus Schwab lyver, som han alltid gjør – så lyver aldri Gud! Og det finnes kun en virkelig makt, som ingen kan overvinne – det vil de en dag se!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s