22 mai 2022 – En Advarsel igjen? Dødsriket utvider sitt territorium igjen, for å ta imot de tapte sjeler

Ett jordskjelv nord på Svalbard på 6 på Richer skala. Jeg har før skrevet om advarslene til Lebesbymannen her:

Lebesbymannens forutsigelser – Krig mot Norge – og sosialismens Gudløshet

Og om tidligere jordskjelv her:

 Jordskjelvet – en advarsel

Den siste artikkelen, som da ble betegnet som det verste på 33 år, var kun på 4,7 – dette skjelvet var større. Men hvor stor skade ett jordskjelv kan gjøre, er helt avhengig av hvor den treffer – og hvilken styrke den har.

Dødsriket utvides hele tiden, for å ta imot flere fortapte sjeler

Vi glemmer ikke hvordan Japan ble skadet av jordskjelvet – Glenda Jackson, en profetisk tjeneste – talte da dette – som kanskje er tatt noe ut av konteksten på denne artikkelen, men ikke helt:

Artikkelen er hentet her: https://www.youtube.com/watch?v=PCI2RYeRhJo&t=975s

Hun hadde en opplevelse hvor hun gikk til dødsriket. Sid Roth spør – hvordan var lukten? Glenda: Det var som råttent kjøtt. Det var den verste lukten, jeg klarte ikke å ta det til meg – den verste lukten jeg noensinne har kjent. Det var lava som kom ned, akkurat som ut av en vulkan – og det var brennende folk, fordi de var ikke i ilden enda – men de var i det jeg så. Og så fikk den utbrudd, og jeg spurte engelen «Hva er det?» Han svarte «Det er dødsriket (Engelsk Hell) som utøker seg selv». Han sa «Hver gang vulkanen får utbrudd, så utøker dødsriket seg selv». Og det var det som skjedde ved tsunamien.

Jeg profeterte at tsunami ville skje i Japan. Og jeg husker at det var en stor vulkan som eksploderte – og Jesus sa at det skjedde, dødsriket utøkte seg selv for å ta imot alle folkene (Oa: de som døde i ulykken, de som var uten Jesus i hjertet, ble oppslukt av Dødsriket).

Sid Roth: Er det en evig straff i dødsriket? Ja, svarte Glenda. Hva så du? Sid spør. Glenda: Jeg så demoner som bet folk og at de da ville skrike i blodige hyl. Sid pratet da om Korset, som kunne frelse folk fra denne fryktelige plassen – som Bibelen sier:

«De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!» Apg 16:31

Tsunami – en del av Guds dommer

En bølge treffer i Miako By, fra Heigwa i Iwate, etter et jordskjelv på 8,9, i mars 2011 i Japan

Jeg vet ikke hvorfor jeg akkurat tar opp denne historien – men jordskjelvet og tsunamien i Japan – var en domshandling – enn så lenge begrenset – men hele nesten 20.000 ble bekreftet døde, og 14.440 er meldt savnet – de ble tatt ut på havet, mange mens de satt i sine fine biler – hele familier (Oa. Barn går til Himmelen, det finnes ingen uskyldige barn i Dødsriket).

Dødsriket har igjen åpnet seg med tanke på krigen i Ukraina – og utvider seg, for å ta imot flere sjeler. Om det ikke skjer vulkan her til lands, skjer det på andre steder – og det skal være hele 1356 aktive vulkaner akkurat nå – og dødsriket utøker sine plasser – og som du kan lese i Lukas 16 – så beskriver Bibelen en ild og en pine i dødsriket:

«Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans fang. Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden.» Luk 16:23-24

Profetiske advarsler

Tage Sjøberg – far til bla. Kjell Sjøberg, en profetisk forbeder og en hyrde

Gud forbereder dom for Nordens land – og da tenker jeg spesielt på Norge og Sverige – det er de landene som blir nevnt i flere profetier – jeg vet ikke om Finland eller Danmark – eller Island. Men jeg husker at Kjell Sjøbergs far, Tage Sjøberg, reiste seg opp i ett møte i Finland en eller annen gang på 30 tallet – og sa «Jeg ser blod renne over denne nasjonen» (etter hukommelsen) – og de i den lokale menigheten ba han sette seg ned – men han så krig, som ble oppfylt ved krigen mot Sovjet – fra den 20 november 1939 – ca 30.000 ble drept, og ca 40.000 såret.

Emmanuel Minos i sine yngre dager

Jeg vet også at unge Emmanuel Minos, jeg får fortelle etter hukommelsen, de hadde ett torgmøte i Trondheim, det var ganske rett før krigsutbruddet, da ingen visste hva som ventet – og en profetisk ånd kom over Minos, der på torget – og han begynte å snakke om fiendelige båter på vei inn fjorden ol. – så foreldrene ble noe forferdet – og brøt inn, og fikk avsluttet budskapet.

Den døde jenta, og fargen grå

På samme måte nå – Herren har reist opp og reiser opp profeter, vektere og ulike profetiske tjenester – som taler Herrens Ord – om at blod vil renne over landet – som jeg så i dette «synet», i mitt hjerte

En illustrasjons bilde av den døde jenta

Den døde jenta – du må skrolle ned fra første profetiske drøm, til neste «syn»

Denne jenta, som så ut som hun var 3-5 år, var kledd i en stor grå kåpe – var død og lå med lukkede øyne i snøen , med ansiktet opp mot himmelen. Jeg husker at vi diskuterte litt dette – og vi kan lese om de urene kappen her:

«…….andre skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt, idet dere til og med hater kappen som er smittet av kjødet.» Jud 23

Grå kan etter bibelsk mening betegne en eldre manns visdom, med sine grå hår – men også slutten på ett langt liv. Men også:

  • Den symbolske betydningen av fargen grå var sorg og omvendelse
  • Grå er fargen på aske og en straff eller bot var å gå barbeint i en by dekket med aske
  • Grå har også en bibelsk betydning og er den kristne fargen for sesongen av faste og nært forbundet med faste og bønn. Hentet her.

Og fra dette nettstedet:

Grå er fargen på aske og en straff eller bot var å gå barbeint i en by dekket med aske. Grå har også en bibelsk betydning og er den kristne fargen for sesongen av faste og nært forbundet med faste og bønn.

Symbolikk og betydning av Grå er fargen på intellekt og kompromiss. Det er en diplomatisk farge som forhandler om avstanden mellom svart-hvitt (Og Norge ser seg selv som ett diplomatisk land, men i bunn og grunn lager de sorg der de forsøker å forhandle frem fred, eks. mellom Israel og palestinerne (som Norge ensidig holder med palestinerne), freden i Sri Lanka mellom Tamiltigrene, hvor det resulterte i en drapsbølge mot nettopp Tamiltigrene etc.).

Grå er en hypp, nøytral og balansert farge. Fargen grå er en følelsesløs, humørfylt farge som vanligvis er forbundet med betydninger av kjedelig, skitten og dingy (skitten/uren), samt formell, konservativ og sofistikert. Fargen grå er en tidløs og praktisk farge som ofte er forbundet med tap eller depresjon. Hentet her.

Altså grå er ett bilde på skitten (synd) som sitter i hjertet av nasjonen Norge, i befolkningen, og som gjør folk depressive, men flykter fra det via underholdning og ett kraftigere liv i det urene – og grå maner landet til omvendelse, mens det enda er tid. For snart er timeglasset for dette landet, ferdig med å renne ut – og døden er nær.

Norge – ett land som Sodoma!?

Dette er da fra Sodoma – ett totalt ødelagt område, pga Guds dom – les artikkelen her.

Synd er fryktelig – spesielt de kjødelige som hor, pornografi, utukt, lyst, begjær, synd mot naturen etc. – når denne typen synden får tak folk, så begynner man å spre den til andre – det blir da dens nye natur – alt ettersom hvor mye urent man fyller deg med i – eller praktiserer. Det er derfor Norge har blitt en nasjon som sprer Israel hat, sprer Sodomas og Gomoras synder til andre nasjoner – og gjerne presser andre nasjoner til å åpne opp for det – så man kan få slutt på «rasismen» og «fordommene» – men blinde nordmenn, skjønner ikke at dette handler om helt andre ting.

Dessuten så forakter også Norge nasjoner som er mer rettferdig enn dem, som teks. Ungarn – fordi Ungarn har på en måte bevart sitt hjerte i det offisielle rom – og har en stor menighet som ber for landet, og dermed holder helvetes krefter unna – det var den tiden Norge en gang var, i sin uskyld – men nå så er vi blitt så fylt opp av det urene at vi hater alt som er litt rent – eller litt rettferdig – vi ønsker bare å tilsmusse det – og holde igjen EØS midler, så vi kan straffe dem. Det kalles ett stort selvhat – mot hva 17 mai egentlig handler om – den vi feiret for ikke så mange dager siden.

Russland ser allerede Norge som ett land som har erklært de krig

Vi har tross alt glemt at Gud gjorde landet stort – og at synden ødelegger landet – nå bit for bit – men den store dommen, som krig – har enda ikke kommet, men er veldig nær. Og ifølge denne oligarken, så ser Putin på seg selv og Russland, i krig med NATO allerede – og at de allerede har krysset Vestens grenser. Og vi er ett NATO land, og selv Sverige og Finland har søkt medlemsskap – som er endel av Guds råd – for å felle de onde nasjonene, som vi har blitt.

Bildet, som er hentet fra en video offentliggjort av Russlands forsvarsdepartement, viser angivelig en russisk Poseidon-torpedo som er helt i testfasen. Videoen ble offentliggjort i fjor vinter og ble omtalt av russiske statsstyrte medier. Foto: Skjermdump (Russlands forsvarsdepartement/RT)

Samme med Tsunami – som i Japan – det vil også komme hit – som Lebesbymannen så i sitt syn – og den vil da slå ut flere land rundt Nordsjøen – og ødelegge spesielt De britiske øyer – for deres overmots skyld. Husk at Russland har en Poseidon torpedo – som kan skape en tsunami. Og vi er inne i ett Shemitha år – dvs. det kan godt hende at de store dommene blir utført i år – men bare Herren vet. Som jeg skrev her om dagen – Israel sier offisielt at Iran har snart en atombombe – om de går til angrep – så kan det starte en stor domino effekt.

Alvorlige tider – men Herren vil frelse sin lille flokk

Mange går rundt og tror positive tider er på vei. Men det er mange tegn på at det motsatte er i ferd med å skje. Det var som ett ord jeg tror jeg fikk for noen år siden:

«Så sier Herren, Israels Gud, om deg, Baruk: Du sa: Ve meg! For Herren har lagt sorg til min smerte. Jeg er trett av å sukke og finner ikke ro. Dette skal du si til ham: Så sier Herren: Se, det jeg har bygd, det bryter jeg ned, og det jeg har plantet, det rykker jeg opp, og slik går det med hele jorden. Og du, ønsker du store ting? Gjør ikke det! For se, jeg lar ulykke komme over alt kjød, sier Herren. Men jeg vil gi deg livet til krigsbytte på alle de steder hvor du går hen.» Jer 45:2-5

Og – Gud vil dele ut sitt sverd over nasjonen – hvor han vil beskytte noen:

«Og når de sier til deg: Hvor skal vi gå hen? – da skal du svare dem: Så sier Herren: Den som hører døden til, til døden! Den som hører sverdet til, til sverdet! Den som hører hungeren til, til hungeren! Den som hører fangenskapet til, til fangenskapet!» Jer 15:2

Det er det budskapet Herren ønsker at du skal legge på hjertet – fordi vonde tider er på vei! Men over Guds Hellige – så vil Gud verne de som har søkt tilflukt til Ham! Men noen vil oppleve sin frelse som Jeremia – frelst med nød og neppe fra død – mens noen vil møte døden – men de fleste vil Han redde! Salme 91:

«Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest.

Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram i mørket, for sott som ødelegger ved middagstid.

Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd – til deg skal det ikke nå. Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn. For du, Herre, er min tilflukt! Den Høyeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.

For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen steinSal 91:1-12

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s