24 mai 2022 – En tilbaketitt på Covid planene, og WHOs kommende 10 års plan for konstante pandemier

Jeg ble tilsendt denne linken – som jeg synes var interessant:

https://rumble.com/v13kefy-must-see-the-plan-who-plans-for-10-years-of-pandemics-from-2020-to-2030.html

Det handler om WHO sine planer om 10 år med pandemier fra 2020 til 2030. Jeg vil si at de biologiske utslippene, eller krigføringen om du vil – av kjøpmennene på jorden, som Bibelen så fortreffelig kaller de i Åp. 18:23 – startet allerede ganske så tidlig – jeg vet ikke hvor tidlig

John Rockefeller – den eldre mannen, David Rockefeller bak. John Rockefeller blir kanskje regnet som USAs rikeste mann noensinne – ettersom han klarte omtrent å få monopol på all oljeutvinning i USA – det var også Rockefeller familien som etablerte Den Nye Verdensorden – og har styrt mye av USAs skjulte hat i deres utenrikspolitikk mot Israel – mye pga deres okkulte forbindelser, men også handelen med olje med araberne – Islam – det er derfor omtrent alle Amerikanske presidenter har omfavnet Islamsk land, spesielt deres Sunni allierte.

(annet enn at jeg vet at tidligst var det nok når John Rockefeller, far til David Rockefeller, (han som etablerte FN og WHO)., startet med å tvinge legene ut av naturprodukter, og inn i sin kjemiske tabletter – allerede i starten av 1900 tallet, og ganske så sikkert ved 1930 talletjeg skrev noe om det her)

men vi kan jo starte med Sars viruset i 2002-3 – som er nært beslektet med Covid 19. Husk at i samme periode, det var vel rundt 2000-2002 – så startet man med å søke godkjenning for vaksiner for Korona – annen hvert år – gjennom FDA i USA – frem til 2020 – da den ble nødgodkjent, men aldri ordentlig godkjent. Grunnen til at den ikke ble godkjent i alle disse årene, var at den var for skadelig for mennesker, til at de kunne godkjenne den.

Da vi så svineinfluensaen traff oss i 2009 – det året da også WHO omdefinerte en pandemi, fra å være antall døde – til antall smittede – så var det også garantert ett planlagt utbrudd – og legg merke til at mange av disse «Pandemiene» – kommer fra Kina. Og vi vet at de Kinesiske myndighetene aldri egentlig er veldig glad i sitt folk – men kan gjerne ofre de, i sine biologiske forsøk. Jeg tviler på om så mange av Pandemiene er naturlig – da man idag kan skape hva som helst i laboratoriumene – som kan skade akkurat som mennesker ønsker.

Bill og Melinda Gates – om vdu titter på nærbildet på Melinda i videon, så legger jeg merke til det mørke i hennes øyne, ren ondskap.

Det som er interessant med videon over – hvor Bill Gates ofte er foregangsmannen for WHO (som han har kjøpt inn sin egen plass – som egentlig kun er for lands medlemmer, men dette er selvfølgelig ikke offisielt) og foregangsmann blant Eliten, når det gjelder vaksiner og pandemier. Så fortelles det at de hadde øvelser noen år før Covid 19 traff Kina – og spredte seg overalt – om en Sars Pandemi som traff.

I begynnelsen av interjuvet – så snakker han om en pandemi 2 – at vi skal gjøre oss klare for det – han sier vi har å forberede oss for den neste, og den vil få sin oppmerksomhet denne gangen (han sier det mens han gliser).

De elsker å overdrive hvor mange som skal dø – og dette bruker de for å skape frykt – sånn at folk løper og tar vaksiner, som er mer skadelig enn den såkalte pandemien

En nederlandsk virolog fra WHO sier det er en 10 års plan av konstante infeksjonssykdommer. Prins Charles truer verden med at om man ikke tar imot The Great Resett, så vil det bli konstante pandemier. De advarte mot Pandemien som vi har hatt 2020 til 2022 – allerede i år 2018 – der de i en video forutså en influensa som startet fra Kina. Og i årene 2017-18 så ble det bestilt millioner av Covid 19 tester, som ble distrubert over hele verden.

Gates familien tenker at væpnet sykdom vil bli den største trusslene mot menneskeheten – lengre ned i artikkelen, sier Melinda Gates at den største risikoen som kan komme innen neste 10 år, er biologisk terrorisme (og vi vet at denne biologiske krigføringen, kommer fra bla Bill Gates)

I 2017 garanterte Fauci for ett overraskende utbrudd, ville skje innen 4 år. I 2017 så annonserte også Bill og Melinda Gates bioterroristisk angrep de neste årene.

Vi trenger å forberede oss for den hendelsen (event) som blir en pandemi – Event 201
Bill Gates øvelse – med alle de dyktigste og mest inflytelserike innen «helse» – de med makt

Og 6 mnd. før Korona pandemien, den australske regjeringen publiserte en veiledning for en Koronavirus pandemi. 4 Måneder før pandemien, organiserte Bill Gates en øvelse for en Koronavirus pandemi (se bildene over – Event 201) -og talsmannen på bilde over sier: det ser ut som det blir en veldig pandemi – og kan bare løses med global handel og myndigheter som jobber sammen.

Tekst: en verden med strammere myndighetskontroll ovenfra og ned og mer autoritært lederskap, med begrenset innovasjon og økende tilbakeslag mot innbyggere

I 2010 – Rockefeller Foundation, lagde scenarier for fremtiden, som beskrev en «Koronavirus pandemi» – som ville resultere i en verdensvid tyranni.

5 Måneder før pandemien, WHO ga instrukser til alle nasjoner å forberede seg for pandemien (det stemmer også med denne begravelsesagenten, og hans observasjoner). 5 måneder før pandemien, et globalt vaksinasjons toppmøte, ønsket ett sterkt overvåknings system for hele verdens befolkningen.

4 måneder før pandemien, Fauci og HHS tjenestemann diskuterte behover for en global hendelse for å bryte ned systemet – for å gjøre publikum villig til å akseptere en eksperimentell mRNA vaksine. Og en av fyrene på dette helsetoppmøtet, 29 oktober 2019 – sier det er ikke galskap å tenke at ett utbrudd av ett korona virus kunne oppstå i Kina ett eller annet sted – vi kunne få ett RNA seksvens fra det.

Virolog Marc Van Ranst, som forførte det Belgiske publikummet under pandemien i 2009

1 år før pandemien, så trente en virologist globale ledere, å forberede publikummet for en pandemi – ved å skape frykt med fake antall døde mennesker, og hvordan manipulere publikum til å bli vaksinerte – dette har jeg allerede oversatt tidligere i artikkelene «Hvem eier verden?«, på slutten av del II:

4 Nov. 2021 – Hvem eier verden? Del 2 – Profetiske Artikler (wordpress.com) (se nederst i artikkelen)

Det er topp virologien Marc Van Ranst – som her den 22 januar 2019 på Chatham House forteller om dine skrekkelige fremgangsmåte – med latter fra publikum. Andres død og bedrag – er tydeligvis morsomt for den Globale eliten. Han forteller bla. at om du gjør det rett, så søker media opp deg, og de hører ikke på alternative stemmer eller andre røster.

4 måneder før pandemien, Fauci og Moderna hadde allerede en vaksine klar.

Hva er prediktiv programmering? For å forberede publikummet for fremtidige hendelser gjennom underholdning. Det gjør det mulig for publikum å akseptere det som skal skje i Koronavirus pandemien.

Vi så får se en scene, fra serien The 2003 TV serien «Dead Zone» (som viste en coronavirus pandemi – alle detaljene av pandemien i 2020 var vist i denne episoden) – av en som blir syk – og sier: han så ett virus – og en svarer: som hva, Sars? Vet ikke, men den er meget smittsom, den kan være dødlig (i serien var tester, nedstengning, karantene, Kina, masker….) så sier en – nei, du kan ikke stenge ned denne skolen – så svarer han – det er for din sikkerhets skyld (har du hørt den løgnen før?) – så sier en – vi må bruke maske – og så ser du en som får en lang pinne inn i munnen – luftbåren smitte – får høy feber, og pustevansker – uansett hva det er, så er den lagd i Kina – de sa også at det ikke var noen kur – en som holder på å besvime, blir reddet av en medisin Hydroksyklorokin/Cloroquine (og den virker, men ble forbudt av WHO).

Også en annen film, V for Vendettea, i 2020 – som viste fremveksten av en totalt diktatur – som fikk sin makt med å skape et fryktsamfunn, via virus som ble spredt gjennom hele verden. I filmen så presset media på – frykt baser på propaganda – filmen konstant repeterte «Dette er for din egen sikkerhets skyld» – filmen sier «En kompromissløs fremtidsvisjon»

I 2012 en tegneserie bok ble publisert av EU – skildrer en pandemi som starter i Kina, som resulterte i verdensvid medisinsk tyranni – En Helse – som står i serien flere ganger, er faktisk WHO. De sensurerer leger og forskere over hele verden, og dikterer til hele menneskelighetene, hva de skal gjøre. WHOs hovedfinansierer er Bill Gates – som gliser når han snakker om Pandemi nummer 2.

Meisinsk møte med 600 leger – i Spania – som ble sensurert av media og Facebook, som om det aldri hadde vært noe møte

Hvorfor har WHO en 10 års plan? Hvor de annonserer 10 år med pandemier? Hvordan kan de vite? Tusenvis av leger og forskere verden over sier at disse pandemiene er planlagte, med det formålet av å øke kontrollen, og å redusere verdens innbyggertall. De forskerneI/legene som sitter med de medisinske fakta om Covid 19, kaller det en svindel – en fake. Så vi må spørre – hvem tjener på dette, og hvem har myndighet til å skape denne svindelen. Og målet er deg – du som er innbyggeren, du og økonomien. Det handler om økonomien – så Covid 19 ser ut som å være en dekkoperasjon for noe helt annet.

Ifølge den Australske regjeringen, er Covid restriksjonene en del av den nye verdensorden (for meg er dette interessant, fordi en av de folkevalgte Ukrainiske politikeren som var i krig mot Russland, sa at de tjente Den Nye Verdensorden, altså hvor disse kreftene opprinnelig sitter mest i USA – så også krigen mot Russland, er av de samme kreftenedu kan lese om Den Nye Verdensorden i Russland her) med enestående overvåking og tyranni, og de evige obligatoriske vaksinene.

NSW regjeringen (Myndighetene av den Nye Sør Wales, Australia, demokratiske administrerende autoritet i det området) uttaler: Vi skal se på hvordan kontaktsporing ser ut i den nye verdensordenen. ja det blir puber og klubber og annet hvis vi har en positiv sak der.

Idag er det den første fulle dagen av den Nye Verdensorden – utendørs samlinger for 2 mennesker – trening er lov, men ikke lengre en 10 km radius fra ditt hjem (se mer bilde og tekst under):

Utendørs samling: 2 mennesker, trening: 10 km radius fra eget hjem, skumme gjennom i butikker er ikke tillatt, kun 1 person skal handle, begravelse begrenset til 10 mennesker

Du må forvente at vi vil ha smitte fra tid til annen – og sånn er det – vi må akseptere at dette er Den Nye Verdensorden.

Ingen vestilg land, ble brudd på Korona lovene, eller at man protesterte mot de – slått så hardt ned som her – politi kunne selv skyte på demonstranter – fengsle de uten lov og dom – og samle de i såkalte karantenehotell – som var en type fengsel – det er mange vitnesbyrd om hvor fryktelig disse karanten innhengningene var – en type konsentrasjonsleir – som vil etter hvert bli mer og mer lik det nazistene en gang hadde – mot samfunnets «undermennesker» – det er bare nazistiske ideologi som igjen har oppstått via mektige kjøpmenn, hvor deres forfedre under 2 verdenskrig, hadde nære forbindelser til Nazistene og deres kamp mot jødene og alt og alle.

Sight Unseen – Historiske øyeblikk når hæren kommer inn i Sydney – (tekst i reportasjen) – Den Nye Verdensorden: Vår hær kommer marsjerende inn, i partnerskap med politiet, for å hjelpe å tvinge på landet tøffe nye karantene lover.

Det er også en Nye Verdensorden som vil komme til makt, ved midnatt – nye restriksjoner på varierte kommersielle aktiviteter.

Vi trenger å bli vant til å bli vaksinert med Covid vaksiner, for fremtiden

WHO`s leder er en tidlig kommunistisk geriljaleder, og visstnok latt folk dø av smitte i eget land – og er nå Kinas marionett og WEFs marionett – mer enn noe annet.

Jeg vil si det rett ut til deg. Det vil ikke være noen retur til den gamle normalen i den overskuelig fremtiden (så gjentar han en gang til det samme).

Schwab i WEF – sier rett ut det som skjer, men Media kaller alle som siterer deres offisielle politiikk i det offentlige rom, for konspirasjonsteoretiker – er ikke galskapen komplett, så vet jeg virkelig ikke – men det vil bli verre.

Så folk tror vi går tilbake til den gamle verden vi hadde, og alt vil bli normalt igjen – det som var vanligvis normalt før. Dette er – skal vi si – fiksjon (fantasi). Det vil ikke skje.

Tedro i WHO – legg merke til slangen som er i flagget til WHO – det burde vel si alt – det symboliserer satan, og en slange har gift i seg, og det er nettopp det WHO gjør – forgifter verden med sin lære og sine påtvungne vaksiner mot nasjoner som er med i FN.

Bare vaksiner vil ikke få slutt på pandemien – overvåkning vil trenge å fortsette. Folk vil fortsatt trenge å enda bli testet, isolert og bli tatt hånd om. Kontakt vil enda bli sporet opp og satt i karantene.

Og en myndighetsperson fra NSW, Australia, sier til slutt – dette må vi akseptere – dette er den Nye Verdensorden.

Over hele veden, forskere og leger, står opp mot tyranniet. De forsvarer sannhet, håp og frihet. American Frontline Doctors:

Hei alle! Jeg er dro. Simone Gold, jeg er sertifisert akuttlege. Jeg er også Stanford utdannet advokat. og vi har kommet tilbake med noen av gruppen min for det andre toppmøtet i White Coat Summit (hvit frakk). Vi er her for å tale til America, akkurat som vi gjorde den 27 juli.

På den tiden, vi ga det amerikanske folket sannhet, håp og optimisme. Og vi er her, for å gi dere mer sannhet, og mer grunn til å bli optimistisk og ikke leve i frykt. Det fortsetter å være en stor overenskommelse om desinformasjon og direkte sensur. Siden vårt toppmøte, så har sensuren dessverre blitt mye verre. Pga det, så har vi etablert en webside som heter americasfrontlinedoctors.org – hvor du kan finne sannhet, hvor sannheten ikke er sensurert.

Vi har kontakt med 87.000 sykepleiere som ikke ønsker vaksinen. Det er ingen grunn til panikk. Også innen medisinsk praksis, så er det heller ingen grunn for panikk. Panikken er skapt av disse falske PCR testene, 89% til 94% av disse PCR testene er falske positive. De viser ikke Covid 19, og resten er også falske negativer. Vi må se til medisinsk undervisning/grupper av leger som samarbeider (Clinics) – Medisinske doktorer må stoppe og se på disse testene. Dette er viktig. La oss gå tilbake til medisinsk lære, og til fakta.

Våre World Freedom Directory har mer enn 600 organisasjoner.

Sitat slutt!

2 kommentarer

  1. Er interessert i og bli kontaktet nærmere om dette 🙏 Mvh Raymond Mikal Gabrielsen
    Send mld i messenger, eller via tlf først, da jeg andre kontakt metoder kan gå forbi meg.

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s