28 mai 2022 – Alvoret i skilsmisse, men mest av alt ulovlig gjengifte

Da jeg skrev siste artikkel om ekteskapet – så gjorde jeg det bla. fordi det har blitt mer og mer vanlig blant kristne, å ikke ta Bibelens advarsler spesielt på alvor. Jeg vet at i USA, så er det kristne samfunn som har akseptert pastorer som både er skilt og har tatt gjengifte, uten at de egentlig får støtte i det – verken ved Ånden eller Ordet. Det finnes noen unnatak, som kan tillate gjengifte – men de er så mikroskopiske, at man ikke burde lete med lykt og lampe for å kunne rettferdiggjøre det. Jeg har skrevet noe om skilsmisse her, og har forsøkt å være grundig, i hva Herren tillater og ikke tillater:

Problemene i ønske om skilsmisse – er som oftest pga våre harde hjerter – og vi gir sorg inn i barna, som må bære det med seg hele livet – konsekvensene kan bli veldig destruktivt.

Ekteskap/skilsmisse

Jesus sa enkelt at om du gifter deg på nytt – så driver man hor. Derfor er dette meget alvorlig. Grunnen til at dette blir akseptert – er fordi vi har mistet syne av Gudsfrykten, og latt oss påvirke av verden. Men Jesu Ord er like virkelig i dette ugudelige samfunnet, som da Jesus vandret på jorden – Han sa:

«Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet! Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg!

For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete.

Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapetMatt 5:27-32

Legg merke til at i sin undervisning om ekteskapet – så baker han inn læren om fristelsen – som er bedre at du kutter av – enn at du havner i helvete – før han fortsetter videre med Ekteskaps læren. Tror du det er tilfeldig at Jesus la det inn akkurat midt i mellom? Jeg tror ikke det!

Å være en kristen, betyr at du og jeg har ett særdeles ansvar – i å vise verden hvem Gud er – og at du faktisk tilhører Ham. Men alt dette kan bare komme innenfra – og lever du i synd og bryter budene, så kan ikke noen ting komme innenfra din ånd, fra Herrens hjerte – da kommer det bare fra ditt syndefulle kjød – som ikke er tuktet.

Dette er like vanskelig i dag, å være en gudfryktig person, som lærer sine barn Gudsfrykt, som da Lot bodde i Sodoma. Da kan du bli hatet av alle – av samfunnet, media, politikere, naboer, venner, familie og ikke minst kristne – som tar lett på troen, og tror at overfladisk surfing gjennom Bibelen vil få de til Himmelen. Men Jesus selv sa at porten var trang – så vi kan lese:

«Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner denMatt 7:13-14

Jesus mante oss til å kjempe mot å komme gjennom den trange port:

«Strid for å komme inn gjennom den trange døren! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det.» Luk 13:24

Striden handler egentlig ikke mest om satan, og hans fristelser – men ditt eget kjød, hvor det å tilfredsstille dine egne behov er mer viktig, enn å gi Herren ditt alt. Satan, ved hans onde ånder, kommer inn, når du inviterer han inn – ved å bryte de ulike budene. Som Johannes sier:

«På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud at vi holder fast på hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro1 Joh 5:2-4

Grunnen til at budene kan føles tunge, er fordi du ikke går på Hans veier, så Han kan hjelpe deg, til å vise deg hemmelighetene – til å overvinne ditt eget kjød – Romerbrevet 8 snakker mye om det – gi næring til din ånd, ved bønn – nært fellesskap med Herren, du søker Ham av hele deg selv – og ved å lese Ordet, og la Ånden få lov til å la Ordet peke på ting som kan regulerer ditt eget liv – så vil Han føre deg til ett seiersrikt liv. Alle vet at man ikke kan omvende seg fra alt – det er heller ikke sånn Ånden gjør – Gud tar alt bit for bit, og er veldig tålmodig med deg – og Han vet om motivene dine er ekte – eller om de ikke er bra! Er du oppriktig og sulten på Gud – så vil Han føre deg på den rette veien!

Husk det! Jesus løy aldri i sitt Ord, Han fortalte bare konsekvensene – om du brøt Hans bud bevisst – fordi du ikke tok Han og Hans Ord på alvor! Gud gir selvfølgelig nåde – og Han er mektig til å tilgi alt. Men er du villig til å omvende deg, om Herren peker på det? – la oss si om du har valgt gjengifte, som Gud ser som hor – og så ydmyker du deg senere, da du vil tilbake til Guds fred – hva da om Ånden sier at du må forlate din nye ektefelle – som egentlig ikke er noen ektefelle? Er du da villig til å gjøre det? Nå vet jeg ikke om Herren har andre veier i en sånn situasjon – men fellesskap med Gud – er noe som er levende – faktisk er pakten i frelsen noe lignende som ektepakten – du er i pakt med Gud – og kan ikke gjøre hva du vil – det ligger nedfelt i Ordet hva Ånden forlanger av oss – og Hans bud er ikke tunge! Men synden er tung! Om du tar lett på ekteskapet – så tenker jeg at du også tar lett på frelsespakten. Man kan ikke tjene seg selv – og kalle seg kristen – man må være i Guds vilje – og leve av å kunne tjene andre.

Det finnes ingen ekteskap som er i ferd med å havarere, som Gud ikke kan opprette. Jeg skrev noe om det i siste artikkel, i undervisningen om Edwin Louise Cole – det jeg likte med han, var at han hadde en profetisk tjeneste – og kunne gå rett i nerven av ett problem – og så løse det – om partene hadde åpne hjerter for å være villige til å vende om. Jeg har selv hørt Ed Cole på Livets Ord – på en eller to sommekonferanser- og siste gang jeg hørte han, før han døde noen år etter – så følte jeg at han hadde en dybde – som jeg ikke finner hos mange. Muligens – om jeg blir inspirert til det – så vil jeg legge ut hele boken – den kan kanskje være til hjelp for noen. Boken finnes i dag kun på engelsk – den trykkes dessverre ikke opp på norsk. Visdommen Gud ga han – er unik! Jeg tror ikke at dagens kristne bøker om ekteskap, er like bra! Fordi mange er ofte oppslukt av sjelisk lære – og går ikke inn på dybdene – på hvorfor Gud mener ting! Og en pakt skal du være forsiktig med å rive opp – det kan gi ditt trosliv ett banesår, som det til slutt ikke finnes legedom for!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s