16 juni 2022 – En tid hvor skillelinjene mellom kristne som lever helt – og kristne som har dobbeltliv – vil øke betraktelig – se til at vi ikke lever i frafall

Jeg opplevde et hellig alvor i her om dagen – da jeg oversatte denne talen – My Vision of Hell. Når man hører om folk som er i Dødsriket, med dens piner – så klarer man knapt å ta det inn over seg – og man forstår ikke. Derfor er det enkelt å bare ta lett på småsynder – og ikke være så nøye med Guds livet sitt – og som kvinnen forklarte, små synder, og store synder – om det ikke gjøres opp, og du blir ett med synden, så finnes det en egen plass for deg – nettopp der.

Jeg har lest mange syner om folk som har opplevd Dødsriket – du vet, på Hebraisk kalles det Sheol – og på Gresk Hades.

Helvete/Gehenna

Helvete, på grunnteksten er Gehenna – dvs. det var en plass i Israel, en plass av søppel, som man kastet lik ned i, som døde forbrytere – man ofret barn der – kastet all mulig søppel – en gang i blant tente de på – og da kunne det brenne intensivt over lang tid – det er nettopp hva Helvete er – eller også kalt Ildsjøen. Helvete er Guds endelig plass, for de som har vraket Jesus, og Hans Ord – i all evighet! Vi kan lese noe om Gehenna/Hinnons dal (Gresk: Geenna: Hebraisk: Gehinnom)

«Han brente røkelse i Hinnoms sønns dal, og han lot sønnene sine gå gjennom ilden etter de avskyelige skikker hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn.» 2Krøn 28:3

«Han lot sønnene sine gå gjennom ilden i Hinnoms sønns dal, og han ga seg av med å spå av skyene og tyde varsler og drive trolldom. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, så han vakte hans harme.» 2Krøn 33:6

«De har bygd Tofet-haugene i Hinnoms sønns dal for å brenne sine sønner og sine døtre i ilden, noe som jeg ikke har pålagt dem, og som ikke er oppkommet i mitt hjerte.» Jer 7:31

«Gå så ut til Hinnoms sønns dal, som er utenfor Potteskår-porten, og rop der ut de ordene jeg vil tale til deg! Du skal si: Hør Herrens ord, dere Judas konger og Jerusalems innbyggere! Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Se, jeg fører ulykke over dette stedet, så det skal ringe for ørene på hver den som hører om det, fordi de forlot meg og ikke aktet dette stedet hellig.

De brente røkelse der for andre guder, som de ikke kjente, verken de eller deres fedre eller Judas konger. Og de fylte dette stedet med uskyldiges blod. De bygde offerhauger for Ba’al for å brenne sine sønner i ilden til brennoffer for Ba’al, noe som jeg ikke har påbudt og ikke har talt om, og som ikke er oppkommet i mitt hjerte. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke lenger skal kalle dette stedet Tofet eller Hinnoms sønns dal, men Drapsdalen.» Jer 19:2-6

Dødsriket

Dødsriket er satans plass av å plage de sjelene som tilhører ham, og synden gir ham den retten over alle menneskene, som hengir seg til det, og dør i sin synd – og selv om Kristus har tatt nøklene fra satan, så er det endog der satan regjerer, til han selv blir sperret inn for 1000 år, Åp. 20:2 – og Dødsrikets hyrde er en åndsfyrste som kalles Døden, Og Salmene sier dette:

«Men et menneske i all sin herlighet blir ikke stående, han er lik dyrene som ødelegges. Slik går det med dem som er fylt av selvtillit, og med dem som følger etter dem og har behag i deres ord. Sela. Som en saueflokk føres de ned i dødsriket, og døden er deres hyrde. De oppriktige skal herske over dem når morgenen bryter fram. Deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, de er borte fra sin bolig. Men Gud skal forløse min sjel fra dødsrikets vold, for han vil ta meg til seg. Sela.» Sal 49:13-16

Dette er noe man ikke prater om på søndagsgudstjenesten – eller ett emne man prater lite om. Men vi burde – for å skjønne hva vi er frelst fra – og at vi skal unngå synd. Jeg har ofte delt dette på mine blogger. Tiden før jeg ble frelst – så leste jeg Ny Testamentet 2 ganger – den andre gangen, så leste jeg nettopp gjennom Åpenbaringsboken, og kom da til dette verset:

«Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.» Åp 20:14-15

Da jeg leste dette, så kom Ånden over meg – og talte til mitt indre «Om du ikke vender om, så vil du havne der» – jeg husker jeg kom i syndenød – og gråt. Men visste fortsatt ikke hvordan jeg skulle få fred med Gud. Men ca. 6 mnd. senere – så ble jeg frelst – og den åpenbaringen om fortapelsen, har siden alltid fulgt meg. Det har gjort at jeg aldri har tatt lett på synd – og med at jeg var såpass bundet – som jeg var selv etter frelsen – så trengte jeg den typen åpenbaringen – så jeg ikke ble fristet til å gå tilbake til verden. Så uansett hva jeg har gått gjennom – selv mine feil – min synder – overtredelser – som jeg senere vendte meg fra – så hadde jeg alltid Guds fred inne i meg. Gud ga meg tid – til å vende om – Han forkastet meg ikke raskt – Han ransaket mitt hjerte – som Han gjør med oss alle!

Den viktige bekjennelsen

Men det vanskeligste – var å være åpen om ting som jeg skammet meg over – så jeg skjulte ikke ting for Gud – men heller mine nærmeste. Og siden har jeg måtte lære å bekjenne min synd, også for de jeg har syndet mot – eller for en forbeder.

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet1 Joh 1:9

Ved bekjennelsen for en annen, så mister satan makten over deg, det er som ordene renser luften. Og har du såret din ektefelle – uansett hvor flaut det er, eller hvor stor risiko det kan være – så tror jeg du skal si det! Ellers vil det alltid være en barriere der av løgn – mellom dere og mellom deg og Gud.


Vi tillater ikke synden å være vår Herre – og om jeg faller i ting – så søker jeg Gud – ofte har jeg gjort det i desperasjon – til min sjel faller til ro – og jeg finner seier og fred.

Som en Guds Hellige – er du en konstant anstøtsstein i denne verden

Vi er i krig – og jeg har lært at satan finner alle mulige veier – for å friste oss få oss på fall, ødelegge ekteskapet – forføre deg – få deg til å miste fokus på det viktigste elementene i Guds Ord – den første kjærlighet – til å hengi seg til ting, som det er mindre kamp på – mindre konfrontasjon i åndeverden ved eks. å bli lunken i troen – akkurat som Galatermenigheten forsøkte på å gjøre, de tenkte at å omskjære seg – skulle hjelpe – og Paulus sa:

«Men jeg, brødre – hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere!» Gal 5:11-12.

Korsets anstøt – ja, hva er nå det? Jo, om du lever ditt liv rett med Kristus – så vil alt det du gjør, være en anstøt, for verdens ånd – og verdens mennesker – men også fra frafalne kristne. Husk – Lot var ikke en seierrik troende, men Han hadde en Gudfryktig sjel – som det står:

«Han fridde ut den rettferdige Lot, som ble plaget ved de lovløses skamløse ferd, – for den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerningene han så og hørte.» 2Pet 2:7-8

Lot var ikke som Jonas, som fikk ett helt land til å vende om – han var nok en stille rettferdig – og advarte ikke Sodoma om kommende dom. Men hans gudsfrykt, gjorde at han støtet fra seg de onde i Sodoma – som de sa:

«Men de sa: Gå vekk! Og så sa de: Denne ene mannen er kommet for å bo som fremmed her, og så opptrer han bestandig som dommer! Nå vil vi fare verre med deg enn med dem. Så trengte de voldsomt inn på mannen – på Lot, og stormet fram for å sprenge døren1 Mos 19:9


Knut Arild Hareide og kona Lisa gikk i Pride-paraden i Oslo i 2016.

Har du lagt merke til det – at når eks. en Klubb for Homosexuelle, hvor en skjøt og drepte ca. 50 stykker – så gikk det en bølge av hat mot kristne via vårt korrupte media – og den falske kristne Hareide i KRF fikk da hetta – og bestemte seg for å gå i tog med Pride – for å tekkes den Sodomiske ånden (senere viste det seg at skytteren var en muslim).

Så hvorfor anklaget ikke media Islam? – som vil rett og slett i praksis drepe Homosexuelle eller lesbiske – og har sikkert heller ingen nåde for trans folk. Fordi Islams ånd og denne verdens ånd er ett – men Guds Hellige er ikke ett med den ånden, vi som ikke kompromisser med verden, har Guds lys og Ånd i oss – og det støter de som lever i ondskap – legg merke til at mørket – jo mer det kommer over nasjonen – jo mer vil de forfølge de ekte kristne.

Værhane kristendom

De kristne som mer lever i en form for politikk enn å ha ett intimt liv med Jesus – skjønner at de må følge strømmen – og blir såkalt værhane – som følger vinden – enn en Guds Hellige som har bygd sitt fundament på Klippen Kristus – og Hans Åpenbare Ord – og ved Hans kraft – og går mot strømmen. Vi så under 2 år med pandemi – at alt for mange kristne tok alt for lett på hva vaksinen var – jeg tror en av de få kjente kristen lederne som sa sannheten, var Svein Magne Pedersen – og for det fikk han pepper fra mange kjente kristen ledere. Men Pedersen ba for folk – og han fikk høre det ene vitnesbyrdet etter det andre – av folk som fikk ødelagt helsa si, pga vaksinen – som sånne som ansatte i TV visjon og Norge Idag ikke brydde seg å sette seg inn i.

Du må verne ditt åndelige tempel/advarsel mot å manipulere DNA

Når kristne ikke en gang under pandemien – ikke har noen form for indre varsel om at ting er galt – noe de kunne ha fått bekreftet, om de hadde brukt litt tid i bønnekammeret med Herren – og la Herren få hjelpe deg – til å få informasjon. Isteden så blir samlingen i menighetene – hvor omtrent alle kommer overens – til kollektivt å redusere eller rett og slett ødelegge Guds tempel – der Ånden bor – ved å følge myndighetenes falske narrativ.

Du er Guds tempel – og en dose med vaksine, er verre enn å gå på fylla i ett helt år. Fordi, hele blodstrømmen din blir forandret av selv kun 1 vaksine. Det klarer ikke alkohol. Og i ditt DNA – ligger hemmeligheten til at du kan kan få frelse – fordi DNA`et er menneskelig. Men som jeg har skrevet – vaksinene forandrer DNA et. Dr. Tenpenny sier det samme (at Piggproteinene som vaksinene lager i kroppen, går tilbake og forandrer DNA et).

Og du kan lett komme under dom – som Nephilim gjorde i verden før flommen – de var en kryssning av en engel og ett menneske – og hadde ett fremmed DNA – som gjorde de nokså onde – og farlige. Gud måtte utrydde hele verden – mye pga dem. Det var også derfor Israel måtte utrydde folkeslagene i Kanaan, fordi flere av dem var Nephilim, som Amalkittene – hvor kongens seng var 4,5 meter lang – Gud har ingen nåde for når folkeslag som driver hor med engler i menneskeskikkelser og deres avkom – som teks. Goliat, av Rafa slekten, søk opp Rafa i nettbibelen – du kan eks. lese om det i 2 Sam. 21:20. Heller ikke demoniske eksperimenter av medisiner, som skaper folk om til noe annet enn hva de er skapt til – enda er det nåde om du har tatt vaksinen, men en dag vil det ikke være noen nåde!

Og i endetiden vil denne DNA manipuleringen oppstå igjen – og da vil ilden utrydde dette, og alle de onde – som Peters skriver om:

«Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.» 2Pet 3:6-7

Hvordan er ditt trosliv?

Spørsmålet til deg – om du leser dette – hvordan er ditt forhold til Gud? Er du fortsatt frelst? Driver du med skjult synd? Har du tatt vaksine? Forurenser du din ekteskapsseng, som ble tatt opp i sist artikkel? Elsker du Jesus og samtidig elsker synd? Det siste går ikke å kombinere! Har du en Gudsfryktig sjel som Lot?

La meg illustrere – jeg har nær familie på min kones side. De var på besøk på 90 tallet, på en campingplass – på den tiden var deres tro levende – og de var bekymret for å få campingvogna for nær underholdningsscenen – spesielt med tanke på barna. De hadde den Gudfryktige følelsen som Lot hadde – og det var enorm fred i deres hjem. Men samtidig visste jeg at kona i den familien ikke var fri – hun hadde en sterk kontroll ånd – såkalt Jesabel. Men hjertet virket endog da, som det slo med Guds hjerte. Så fikk de for seg – noen år senere – at de skulle flytte til Bergen. De mente at de fikk det fra Gud – begge to. Vel – husk at man skal prøve sånt på fruktene.

De flyttet dit – og jeg hjalp de opp – og det var en type fred der. Da jeg kom opp en måned etterpå – så merket jeg at hele atmosfæren var totalt forandret – en demonisk atmosfære. Hvordan det hadde gått til på en måned – har jeg aldri forstått. Men mye lå i kona. Siden gikk det nedover og nedover – mørket tok til – og vi følte at det var en pine å dra og besøke dem. De ble mer og mer vant til TV – underholdning – og alt annet. Ikke det at de var reelle onde – men fremmede – de hadde blitt fremmede for Gud – men også mer fremmede for oss, som enda fryktet Gud. Og det så vi – med tanke på at familien hadde 2 gudfryktige barn – så nesten forkastet de dem, og deres barn – og isteden fokuserte på de gudløse barna – som levde nær verden og det onde.

Når man omgjør skriftens advarsler, til at det blir kun antagelser

Jeg mener at hovedfaren som vil konfrontere det kommende århundre, vil bli religion uten Den Hellige Ånd, Kristendom uten Kristus, tilgivelse uten omvendelse, frelse uten pånyttfødsel, politikk uten Gud, og Himmel uten helvete – William Booth – Frelsesarmeen

De mener enda idag – at de er på vei til Himmelen. Men om ingenting skjer – så er det ikke den veien de vil gå – men mot en fengselscelle i Dødsriket – for kristne som levde ut ett dobbeltliv. Jeg skulle ønske at jeg kunne overbevise folk – men når de ikke en gang lar Ånden få slippe til for å overbevise, så kommer i allefall ikke jeg langt – men de snakker bare om nåden – uten omvendelse – himmel uten helvete – da er det noe som er fundamentalt galt. Kjødet har tatt over hånd – og man har glemt hvordan det var å leve ett liv i Ånden.

Det første som skjer når du bryter kontakt med Ånden, er at du glemme de tingene du opplevde med Gud. Eks. en profet som virket sterkt – men tålte lite motstand av andre kristne ledere – og havnet først i isolasjon – og så havnet han i hor – og så, istedenfor å svelge stoltheten, så gikk han fra sin kone – enda kone ville ha han, selv hva han hadde gjort – og siden har alt gått galt – en familie som levde nær Gud, hvor freden lå som en kappe i deres hjem – hvor barna ble kastet inn i ondskap – deres datter ble lesbisk – han som før kriget mot lesbisk ånd på en fotballklubb – i en tid hvor det var mer en skam å prate om sånt. Du vet – denne mannen opplevde mye med Gud – men idag tviler jeg på om han kan huske realiteten av det – fordi synden forblinder – sånn at man ikke klarer å se ting med Ånden øyne. Eks. under en begravelse – av en nært familiemedlem – og han var full av sorg – så åpnet Gud hans øyne, så han fikk se engler rundt hele bygget – som beskyttet de fra onde ånder, som ville plage de. Men det er bare ett lengtende hjerte – som vil få han tilbake til freden – men dette er mange år siden – og han har ikke vist noe tegn på omvendelse – enda.

På samme måte med en kvinnelig kollega som var kristen – jeg fikk høre at hun hadde fortalt en Gudfryktig venn av meg – at hun hadde sett dødsrikets fortapelse. Og det gjorde visst inntrykk. Ånden kom over min venn – og han ba for henne – og hun ønsket bare mer av Guds kraft – men min venn bar også frem en advarsel – om du ikke omvender deg, så vil du havne i problemer. Men hun ville ikke lytte – og er i dag lesbisk, fått en prøverørsbarn – «skilt» seg og fått en ny «kone» – og angrer ikke på noe som helst. Bibelen sier:

«Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Ord 4:23

Derfor er synd så farlig – fordi dine åndelige øyne bli overskygget og tåkete – og du ser ikke lengre så skarpt. Og jo mer dette foregår – så kan du bli så blind, at du ikke ser noen ting som helst – og går mot dødsriket – i din villfarelse. Derfor er det så mange advarsler i Guds Ord – og derfor må vi også være nøye med å følge dem. De står der ikke uten en grunn!

Onani – fra en situasjon i Bibelen

Og har du syndet – så vil Gud opprette deg, når du vender om – bekjenner dine synder, etter 1 Joh. 1:9 – og Gud vil opprette deg – og dine åndelige øyne blir klarere! Noen ganger må du bekjenne for din ektefelle – om det gjelder den – eks. skjulte synder som pornografi, onani, hor, utukt, flørting etc. – Vet du hvor ordet Onani kom fra?:

«Men Onan visste at barnet ikke skulle være hans, derfor spilte han sæden på jorden når han var sammen med sin brors kone, for han ville ikke gi sin bror barn. Men det han gjorde, var ondt i Herrens øyne, så han lot også ham dø1 Mos 38:9-10

Juda, kanskje en av de viktigste sønnene til Jakob – giftet seg med en hedning – de fikk 3 sønner, men 2 av de eldste – var onde – den første lot Gud dø fordi han var ond – og Tamar ble enke. Da måtte Onan – sønn nummer 2 – overta sin brors ære – som var vanlig på den tiden – for at hans brors navn ikke skulle forsvinne fra historien – men da slo Herren også ham, fordi han ikke tillot Tamar å få barn – ved å la sæden falle til jorden. Og senere ble Tamar nektet sønn nummer 3 – og da forførte hun Juda, ved å late som hun var en prostituert – og fikk tvillinger med han, og av de ble det Peres, som ble han som ble satt inn i slektsregistret til Jesus. Jesus er som kjent Løven av Juda, Åp. 5,5.

Berøringen av kjønn

Du skjønner – å berøre ett kjønn – mannlig kjønnsdeler – eller de kvinnelige – er en stor synd, om du ikke er gift med dem. Også når du bedriver onani med deg selv – eller masturbering – så synder du, og kan åpnet opp for en ånd av onani. En bekjennelse ovenfor ektefellen – kan ta drepen på den ånden – om den sitter hardt – ved en tankebygning – må ånden drives ut. Tenk etter på dette ordet ved loven:

«Når to menn slåss, og den enes hustru kommer til og vil hjelpe sin mann mot den som slår ham, og hun rekker hånden fram og griper ham i kjønnsdelene, da skal du hogge hånden av henne. Du skal ikke spare henne.» 5 Mos 25:11-12

Det er alltid en grunn for lover som Gud gir – og jeg tror ikke dette er noe unnatak. Når barna er små – så kan du advare dem, eks. ikke gå inn i tornekratet – er de veldig små – vil de ikke reflektere over advarselen – og likevel havne i den, fordi de ikke hører – men det er også en måte å lære. Smerte er en god læremester. På samme måte – så avslører ikke Gud hvorfor denne loven, advarselen står der. Men min antagelse – er at ett manns kjønn – eller en kvinnes kjønn – er det aller helligste på kroppen til menneskene – det skal ikke berøres med lyst – annet enn om det er for din ektefelles nytelse/eller for å få barn.

Min tanker at at denne kvinnen – når hun berørte – enda motivene var jo greie nok de, hun ville bare forsvare ektemannen – men at hun åpnet opp for en ånd. Og den urgamle måten å drive åndelige krigføring på i GT – var rett og slett å kutte av hånda – så kuttet du også ut den onde ånden som da satt seg fast nettopp der. Som jeg har skrevet før – under mitt vitnesbyrd befrielse – ånder trenger kontaktpunkter – så de kan smette inn.

Men takk og lov for Jesu forsoning – vi kan drive ut åndene, uten å kutte av lemmer på folk.

Lære i Bibelen som har blitt glemt

Befrielse og åndelig krigføring – binde og løse – og mye, mye mer – har blitt mer og mer en ukjent lære i Kristi Kropp, men mye mer vanlig på 80 og 90 tallet – derfor er det så viktig å lære det – gjennom Guds Ord – og så la Ånden åpenbare ting som ikke kan forstås ved første øyekast – men er endog Guds Ord. Derfor er også Kristi Kropp idag svak – og de fleste er klar for å bli forført eller bedratt – bare de møter litt motstand – som det står:

«Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barnHos 4:6

Men skal du skjønne dette – så må dine åndelige øyne og ører åpne seg – du må søke det – og så la Herren få føre deg til den kunnskapen du trenger – for å kunne bli en dypere seirende kristen. Jo mer du lærer – jo mer vokser du i troen – og jo mer motstand vil du få – spesielt fra de som sier du må inn i en lokal menighet – det siste var kanskje sant for 30 år siden – men de lokale menighetene – er ikke lenger hva de en gang var – det er få som har salt i seg, og kraft – og det er få som driver ut onde ånder av bundne kristne – og det er få som snakker om Jesu gjenkomst – og det er få som lever ut den første kjærlighet til Jesus – som er hele hovedpunktet for alt i Bibelen – men enda færre som frykter Han og frykter å støte Han eller å bryte Hans bud – eller gjøre Den Hellige Ånd sorg:

«Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!» Ef 4:30-32

Du skjønner – som en troende, så beveger vi oss på en stram linje – hvor det skal kun en liten ting til – før man havner i bedrag og gjøre overtredelser. Derfor må vi kjenne Ham – og kjenne Hans Ord. Derfor når vi leser Skriften – så gi akt på advarslene – ta de til deg – og så vil Ånden åpenbare for deg, om det gjelder deg. Skriften sier:

«Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning2 Tim 3:16-17

Husk at hele Skriften er en plass av lære – også det Gamle forbundet – fordi vi ikke studerer det Gamle forbundet, og Guds karakter der – så går vi glipp av en masse ting om hvem Gud er. Jeg har ofte lest i Samuelsbøkene, Kongebøkene og Krønikerbøkene – jeg har alltid elsket historie – men ofte hjelper Gud meg til å se de åndelige tingene bak valgene kongene eller andre gjør i GT. Det er veldig interessant – eks. som jeg skrev om :

Abimelek – et bilde på hevnens og splittelsens ånd

Ved å lese og studere rundt Abimelek – så var det som jeg så hvordan det åndelige prinsippet av og så og høste fungerte – og at alt hva vi sår, vil alltid få sin høst. Hele Bibelen er profetisk – men vær sammen med Herren – så vil Han åpenbare ting for deg – og se dypere inn i Skriften og i Hans hjerte.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s