19 juni 2022 – På vei mot en snarlig krig mot Norge? Noe som må ses som ett resultat av ett voldsomt nasjonalt frafall – både av umoral i folket og i menigheten

Nå er det nok en stund siden jeg har skrevet om krig – og krigsfare. Det betyr ikke at den ikke gjelder – den er bare mer sannsynlig, sånn ting utvikler seg. Jeg var inne på søkelys – og leste denne artikkelen:

Ukrainisk krig mot Donetsk – mye av grunnen til at Russland gikk inn mot Ukraina – ifølge den offisielle forklaringen. Sannheten er også at mange tusener russere har blitt drept der, før krigen, av Ukrainiske soldater/nazister.

Patrick Landcaster: Donetsk under ukrainsk artilleri og rakett-ild

Og jeg klarte jo ikke å la være å skrive – sånn er det når man har skrivekløe – men samtidig, så lå det noe profetisk i det:

«Merkelig at striden har tatt så lang tid – men det har gjort at nasjonene har blitt overmodige, og nå sender tyngre og tyngre våpen til Ukraina – og Russland får flere markante fiender, som teks. Norge.

Det finnes flere profetier – som Emmanuel Minos, Lebesbymannen, og svenske sterke profetiske brødre, som skrev boken “Dom over Sverige” – som har advart mot en Russisk invasjon (tenk på at Emmanuel Minos i Trondheim, før 2 verdenskrig, sa profetisk på torgmøtet at krigsskip var på vei – og fikk rett – skulle han ikke ha rett om også den siste krigen mot oss?).

Når vi nå utgir ett frimerke fra Posten for Pride – så tenker jeg at dette må være en av de siste spikerne i vår egen kiste. Det kjennes ut som vi er veldig nære en konfrontasjon – pga våre synder – som er umåtelig store. Kvinnen fra Valdres – sa at når vi behandler innvandrerne på samme måte som jødene – som kan skje om vårt land kommer i økonomiske problemer – så er syndens mål fullt.

Syndens mål beskrives i 1 Mos. 15:16 – hvor Gud sparte Kanaan for en periode på over 400 år, fordi kun det ene folkeslaget Amorittene ikke hadde fylt opp syndenes mål (de andre hadde fylt det opp) – så Gud ventet med å dømme, til domsredskapet var klar til å brukes, og at syndebegeret ble totalt fullt.

Det står også om det samme i Daniels bok – når de peker på Antiokus Epifanes – forbilde på Antikrist – og hans skjending av det hellige, og drap og forfølgelse av det hellige folket i Israel – alt skjedde pga nasjonene hadde fylt opp domsbegeret:

I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig i onde råd.
Hans makt skal bli stor, men ikke ved egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade og ha fremgang med alt det han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge
.” Dan 8:23-24

Og der er vi nå, hvor domsbegeret er ganske så fullt – og krigen så nære….

Min tidligere åndelige forbilde – en veldig grunnfestet stabil eldre broder – så ett syn for mange år siden russiske soldater på vei nedover Nord-Norge – mens det var vinter og snø. Ingen vet hvilket år det gjelder – men det kan skje raskt, når det først skjer!«

Det er viktig å forstå at Israel/Judea, var ett forbilde på menigheten i den tiden vi er i nå. Og deres kompromiss, som at det religiøse lederskapet bøyde seg for den greske kulturen og Antiokus Epifanes i ca 170 f.Kr. – hvor man isteden nedgraderte bibelen og opphøyde frafall – la en grunn for en stor massakre av Guds Folk – og her kan du lese hva som skjedde:

Hanukka, feires i Israel i Desember – rundt da vi har julefeiring. Men feiringen er egentlig minne om et frafall – en Antikrist – og så en form for vekkelse – hvor man begynte å stride mot Antiokus soldater, og kastet de ut – og gjenopprettet Gudsdyrkelsen. Men da de ikke klarte å lage nok olje, så på en overnaturlig måte, så brant lyset i templet lenge helt til de hadde produsert olje

Hvorfor feirer jødene Hanukah?

Studerer man Hanukah – artikkelen over – og det som skjer nå, er ganske så identisk, om du klarer å lese og forstå din samtid. Denne gangen er frafallet todelt – både i Israel, som har sluttet å se til Gud (du vet, da Israel vant de første krigene, så æret de Gud – fordi det var overnaturlig at de vant – men nå stoler de på eget militære) og menigheten, som taler om Gud på det ytre, men mange har mistet saltet i sitt indre;

«Da sa han til dem: Rett profeterte Jesaja om dere, hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud. Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Og han sa til dem: Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter!» Mark 7:6-9

Er ikke dagens fleste menigheter, utenom på de stedene de må lide for sin tro, også skyldig i det samme?

Kompromisset – pga frafall

Kompromisset har nådd nye høyder, blant de som kaller seg kristen, men dette må også forstås av dette Ordet:

«La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn2Tess 2:2-3

Grunnen til at ondskapen reiser seg så radikalt i verden, er kristne som kompromisser pga ønske om å være akseptert av samfunnet, og skjult for øyet, inngår allianser med mørkets rike, noen uten helt å forstå selv, at de er under antikristens ånd, som er ett annet ord for å leve i skjulte synder (Husk jeg skrev om at Dødsriket hadde egen avdeling for dobbeltmoralske kristne). Dette ser vi nå – men det er ikke fullt ut åpenbart, enda så går falske og ekte kristne i samme lokale menighet – hvor den Gudfryktige ser den andre som en bror, men er det ikke – husk advarslene i Judas brev og 2 Peter Kapittel 2.

Rytterne har så vidt begynt å ri

Gud vil bruke dramatiske virkemidler, for å skille sauene fra geitene – og det kan være at krig er en del av det – men før det, ett økonomisk krakk – og sult, eller mangelvarer. Husk – for oss som har fulgt med, detter er de 4 første rytterne – den Hvite har ridd, og fortsetter med å ri (pandemier som Korona), den andre røde hesten, har så vidt begynt å ri (krig) – og den svarte ser vi konturene av (sult, mangler, hungersnød) og den 4, som på grunnteksten er grønn, Islams farger, kan muligens utvikle seg via en krig mellom Israel og nasjonene rundt de – jeg vet ikke, men det er bare mitt tips – for øyeblikket, til vi vet mer!

Alle disse 4 demoniske rytterne, blir utført av mennesker – de vi kaller Globalistene, som er en hard form for Marxisme, blandet med satanisme av verste sort. Menneskeoffer betyr ingenting for disse – og de har fått stor makt i de fleste nasjonene, som i Kina, Europa (de fleste land), USA – og muligens også Russland – en verdensvid allianse, vi så det hvor effektivt det samarbeidet var under «pandemien» – hvordan de kunne sette i gang så mektige krefter og så mye penger, for ett som oftest ganske ufarlig virus (menneskeskapt) – men med farlige vaksiner.

Det 5 seglet – som jeg antar er det siste før Bortrykkelsen, er martyrium – hvor man forfølger troende over hele verden – når evangeliet på samme måte blir delt til alle folkeslag! Tror de 2 tingene hører sammen – Guds kraft – vil sette i gang underverdens svarte og mørke krefter i forfølgelse mot Menigheten!

Forkynnere uten salt eller å være støtesten mot denne verdens ånd

Disse advarer kristne mot å høre på råd fra bla. «skrivebordsprofeter» som taler imot vaksiner – dette er da Espen Ottosen, Siri Iversen, Bjørn Bjørnø, Sten Sørensen, Ingunn Folkestad Breistein og Ingunn Ulfsten og flere andre. Du kan lese historien her – fra løgn avisen Vårt Land. Dette er ett gryende frafall – fordi Gud har bedt oss om å beskytte templet mot det urene – og disse «vaksinene» – er rene giften.

Jeg var innom og hørte på lederen for Pinsevennene – på kanal 10 – og jeg merket at han var karismatisk og dyktig til å prate – men det var også det hele – hvor var Guds kraft, i de ordene han delte? Det samme ser vi hos flere offentlige kjente predikanter. Og da er spørsmålet – når åpnet de opp for synd, sånn at de mistet saltet på veien? Og hva gjør de når ingen andre ser dem? Sjarm kan overbevise de naive – men når mitt indre menneske, ikke får noe mat fra de som deler, så er det noe alvorlig galt ett eller annet sted! En åndelig hungersnød er verre enn en fysisk hungersnød! For det kan føre deg til fortapelsen for alltid!

Og vi trenger å gå dypere inn i evangeliet! Dypere inn i alt hva tjeneste og det å betale prisen for frelsen. Ingenting kommer gratis – og i ett land hvor man har det lettvint ytre sett (spesielt om man kompromisser og følger samfunnsstrømmen) og mye overflod – så har det lett for at også forkynnelsen til dels blir lettvint og overfladisk. Da jeg leste Peterbrevene idag, når jeg våknet – så så jeg ordene lidelse – lide for evangeliet – flere ganger. Som:

«Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste Skaper, idet de gjør det gode.» 1 Pet 4:18-19

«Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene. Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet! Amen1 Pet 5:8-11

Lidelser må til, for å skape dybde i en troendes liv:

«Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.» 1Pet 1:6-7

(det var ikke den filmen vi så – den var nok mer intenst enn denne – men den gir ett pekepinn på hvordan evangeliets dybder når de ufrelste, spesielt på landsbygda i Kina)

En som har hatt gode dager hele livet – hvordan kan den gå inn i dypet av Kristus? Derfor er det oftere dypere trosundervisning fra folk som kommer fra land, hvor forfølgelse er mer normalt. Eks. Kina. Som jeg har fortalt før – dette var vel rundt 1991, hvor menigheten jeg da var i, hadde delt filmen om vekkelsen i Kina – bla. så måtte han som filmet møtene, stikke av pga en razzia fra politiet mot lokalet – og han slapp ut bakdøra rett før de kom. Men det du så der – rørte ved hjertet mitt – kristne som bare lot tårene renne under sin hengivelse, mens de lukket øynene og bare så på Kristus, 2 kristne unge kvinner som profeterte – en talte i tunger og svingte seg inn i den profetiske ånden som nesten en dans – samme gjorde hun som oversatte – de var helt henført. Jeg merket at Gud rørte meg på dypet – av noe jeg ikke hadde opplevd før. De betalte en pris for sin tro – og det de produserte av atmosfære og kraft og hjertelag – var dyrebart for Gud!

En tilfeldig video med Phil Driscoll – fra 1986

Men da det var over – så hadde noen vært på en konsert med Phil Driscoll i Stocholm, en hengiven kristen som var populær da – og ville at vi også skulle se på det på storskjermen – og da vi så på han, og en konsert med han – og han ga Gud virkelig alt – så følte jeg endog at det var som dag og natt – fordi Driscoll – hadde nok ikke møtte forfølgelse på samme måte som de troende i Kina – hvor han måtte betale en fryktelig pris for sin tro!

Du vet – Gud elsker alle – og Gud elsker også oss som har fått det lettvint – og ønsker å få alle sine Hellige inn i Himmelen, det er ikke det at Gud ikke elsker oss – for det gjør Han, selv om vi ikke kan gi Han dette som den mer forfulgte kirken gjør! Men samtidig så gjør vi ofte Gud bedrøvet – fordi vi er så overfladisk – og ofte går forbi mennesker i nød, som Ånden forsøker å få oss til å gå til – eller gi ett Ord – profetisk eller noe annet.

Det var sånn Roger Larsson opplevde det for mange år siden, da han var på vei til ett sted for å preke, så måtte han gå gjennom Karl Johan i Oslo – og der satt det en prostituert, i sin elendighet, utslått ved en vegg ved en sidegate. Ånden sa – «Gå bort til henne» – men han sjaltet ut stemmen, og gikk videre (det var nok mer beleilig) – men da sa Ånden klart til han «Om du ikke går bort til henne, og deler min kjærlighet med henne, så kan du ikke være min tjener» – da ydmyket han seg, snudde seg rundt – og satt seg ved siden av henne – og delte Guds kjærlighet.

Vær en fyrlykt i en urolig og mørk verden – verden (og menigheten) trenger Gud mer enn noensinne

Vi er Guds lys til verden – om ikke vi skinner – hvem skal da skinne for de? Og de få som skinner, blir ofte forfulgte av bedagelige, sløve, lunkne og late kristne, som mener at de gjør det på «feil måte» – eks. som flere anklager Levi Jensen for. Ja, har du en bedre idè? Husk – Gud tar din orginalitet – for å virke i tjeneste for Ham – og Gud forakter kopier – Han har tross alt bare skapt orginale mennesker – bare kommunister og sosialister vil ha kopi mennesker – men sånn skal det ikke være blant Guds Hellige. Vi trenger orginalitet – og la Ånden får virke på den måten Han vil – fordi Han trenger hjerter – ikke en haug med teologi. Kunnskap er bra – om den brukes på rett måte – i rett tid – ved Guds visdom – ellers kan kunnskapen i steden gjøre en oppblåst!Så igjen – jeg tror at Pride på frimerke – og at Stortinget og Oslos rådhus – heiser dette flagget av en forbannelse, som at de har tatt bort fargen Indigo fra regnbuen – og lagd en falsk regnbue med 6 farger – og vi vet at 6 er menneskets tall – men også den onde og Antikrists tall.

«Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene tilMatt 16:23

Sans (følelser, sjelen) – (kjødelige) mennesker – satan – der har du den uhellige treenigheten. Så vi har igjen brutt en barriere – og dermed så tenker jeg at krigen mot landet Norge, nærmer seg med stormskritt. Husk hva Jonas sa til Ninive:

«Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om førti dager skal Ninive bli ødelagt.» Jon 3:4

Vi vet at Ninive ble spart for dommen, fordi de ydmyket seg. Men, husk at Gud lyver aldri. Hadde de ikke ydmyket seg, så hadde han reist opp ett domsredskap i løpet av 40 dager. Det er ingen sak for Himmelens Herre å gjøre sånt. Spørsmålet er – hvorfor skulle Gud holde tilbake dommen over Sverige og Norge – vi som er i fronten av ugudelighet av alle nasjoner – dessuten så har vi ett kors i flagget, som forteller en historie av Gudsfrykt. Og både Sverige og Norge har offisielt forlatt Gud, og tror ikke Han finnes, enda de vet innerst inne at Han gjør det! Ingen skal stå uskyldig fremfor Hans trone – de vil da alle vite og skjønne at de har fortrengt Gud hele sitt liv – bevisst!

Om Israel må gå til krig – og starter en dominoeffekt som ingen har kontroll på eks. at økonomien faller i bånn – så kan krigen i Ukraina eskalere til Norge og Sverige – ettersom Norge er ett NATO land, og Sverige har søkt om medlemsskap – og begge har forsynt Ukraina med våpen, i krig mot Russland. Det er faktisk en krigserklæring! Og isteden for å gjøre oss klar til å møte en fiende – så firer vi Pride flagget til topps – og har Gender og Woke rådgivere i forsvaret – som om vi skal kunne overvinne våre fiender med feministisk dårskap og gudløshet. Vi bør gjør oss beredt – fordi Gud har reist seg – og satt seg på sin rustning, og gjør klar sitt mektige sverd – og er klar for å stride mot nasjonene – som har kjempet mot Ham – på alle mulige måter – ved å drepe spirene (ufødte barna) Han sender til oss og å opphøye all form for ondskap – og å behandle ekte troende nedverdigende, som Sodomas innbyggere forsøkte å gjøre med Lot.

Så kanskje sommer og høst blir annerledes – enn hva vi klarer å forutse. Jeg vet ikke – men jeg føler for å advare! Og sist krigsadvarsel fra Herren, som jeg har lest – kom fra denne mannen – da han sto på en bro i Oslo, og tittet på ett Pride Tog:

Russland – Norge ProfetiLegg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s