22 juni 2022 – Vaksinebedraget – og ett vidsyn inn i den åndelige verden, der ondskapen og englene virker

Igjen – bevisene på overgrepene mot egen befolkningen, via vaksinene, begynner å tårne seg opp – og forsikringsbransjen i USA – regner ett avvik på ca 1 million døde, i 2021, enn året før:

USA: Arbedsføre folk dør. Vaksinebransjen på vaksine-smell

Alt sammen er ett lureri, men de fleste lar seg lure, uten noen form for kritisk analyse av hvordan alt skjedde, som hadde fått Poirot til å stusse i sin bart, eller Sherlock Holmes til å forstå det interessante at det fantes store interessante skurker involvert. Alle smarte detektiver skjønner bedraget pga de åpenbare bevisene. Og sånn er du – om du har avslørt dette bedraget!

Ettersom jeg selv som nyfrelst, 19 år gammel, var temmelig naiv – så måtte Gud lære meg på den harde måten – etter å ha blitt lurt, og bedratt av falske kristne, så begynte man å lære – til å stille spørsmål – med alt hva man hører – og alt hva som er allment akseptert. Folk har en tendens til å blande begrepene – som at positiv tale – egentlig bare er smisk, eller kjærlighet, er egentlig lyst/begjær for å dyrke sine egne urene ønsker. – uforstand blir opphøyd som forstand, selv om det er ren dårskap – etc? De bytter på ordene, for å dra deg inn i satans onde verden, hvor alt går rundt og rundt – raskere og raskere, som en karusell – og til slutt, blir farten så stor, at det omtrent er umulig å komme seg av – om du er så enfoldig å være passasjer der.

Jeg lærte meg å være kritisk til kristne, også fordi Ånden talte til mitt hjerte – første gang, med 2 glisende «kristne» i menigheten – ordene falt uventet rett ned i dypet av mitt hjertet: «Falske hjerter» – du vet, på den tiden visste jeg knapt hva falsk var, fordi jeg selv aldri har vært det, og jeg trodde at spesielt på den tiden, at alle kristne var ærlige. Men i ettertid, så døde den ene langt før tiden av kreft, jeg snakket med henne ca 6 mnd. før sin død, og hele kontoret var ladet av demonisk kraft – ingen Jesus – og etter sin raske død, så kom jeg i sorg. Hvor enkelt det er å gå på den brede veien – enn å kjempe seg gjennom den trange, som kreves selvinnsikt i ditt eget hjerte, og at du lar Ånden få tale til deg, om ditt hjertes svik, om det finnes.

«Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, ubotelig sykt er det. Hvem kjenner det?» Jer 17:9

Men det skulle bli en dyrebar, men også vanskelig lærepenge – å vite at man som troende, må sette sin lit til Kristus først – ellers kan man havne i forbannelse – som det står:

«Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, som vender sitt hjerte fra Herren. Han er som en busk i ødemarken og får ikke se at det kommer noe godt. Men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et saltland der ingen bor.

Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, ubotelig sykt er det. Hvem kjenner det? Jeg, Herren, ransaker hjerter og prøver nyrer. Jeg gir enhver etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger.» Jer 17:5-10

«Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener.» Gal 1:10

Vi vet at verden er falsk, uærlig og ond – om ikke i det ytre, i allefall i det indre – deres natur er ond – om de ikke har den korsfestede Kristus boende der! Men om da kristne er lik verden, og bærer på samme påvirkningen av denne verdens ånd – som de ufrelste – hva skal man da sette sin lit til? Som Ordene i Skriften sier – du kan ikke tjene Gud, om du også forventer annerkjennelse av mennesker – og jeg vet mange kristne som faller på det siste punktet – derfor er de redd for å rope sannheten ut høyt – som Johannes Døperen gjorde det. For hvem vil vel være upopulær, hvem vil vel være utenfor og i det «dårlige» selskapet – her i Norge er det ingen ende på hykleriet i Kristi Kropp – og mange vil ikke nå frem, om det ikke skjer en radial forandring i hele deres hjerte og livsstil. Himmelen er til de ærlige og oppriktige Kristus lignende Guds tjenere – som nåde blir vi kalt Guds barn – men den tittelen kan vi raskt miste – om vi leker med verden, eller blir fòret for mye av dens løgner:

En henvisning til å skille seg fra det urene – det urene på grunnteksten kan bety fylt eller dekket av støtende materiale, forurenset, å gå utenfor grensene, uærlig, forrædisk, moralsk eller åndelig motbydelighet, uanstendig eller falsk.

«Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere. «Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.» 2 Kor 6:15-18

Hvordan du starter din trosferd, er ikke det viktigste, men hvordan du avslutter det, betyr alt. Gud kaller deg til å være adskilt – dvs fra voksendåpen, som er ett bilde på at Egypts hærer druknet (bilde på verdens onde krefter) – etter 1 Kor. 10 – da de forsøker å dra deg tilbake til verden – derfor er dåpen viktig. For min del, etter dåpen, så brant Guds herlighet i 2 uker etterpå, og da merket jeg at visse ting i meg, som ønsket å dra meg tilbake til verden, ikke var der lenger. Men i den videre vandringen – så er to ting viktig – ditt forhold til Far, alene i ett lønnkammer – og din sjel, som da er påvirket av verden, noen sterkt noen mindre sterkt. Og sjelen vil være løsningen, for seier eller frafall – og selvfølgelig dine overbevisninger – fordi du vil bli prøvet og fristet helt fra starten, for å miste fokusen på det viktigste. Og altfor mange har falt når de har blitt prøvet – fordi de syntes det er tungt å følge Kristus på Hans Veier – men det er den Eneste Veien man kan gå, om man skal komme inn i fred, nå og i all evighet»

Herre, herre – men hvilken herre….?

Du vet vel at du har fått Ånden som pant – dvs. den kan dras vekk fra deg når som helst – om du ikke vandrer i nåden – dvs. en sirkel av nåde rundt deg (som er størst som nyfrelst – så etterhvert blir den mindre, ettersom krever at du vokser mer, så du kan bære god frukt for andre), og det er forbudt å gå utenfor den, for da går du først inn i en tåke av forvirring – så i ett såkalt ingenmannsland – og så flytter Ånden ut, og du er like fortapt som verden, selv om du står på møter og synger, leder lovsang, ber for syke etc. etc. Man kan leve på gamle opplevelser man har hatt av Gud – fordi alt er nådegaver – har du bedt for syke når du var levende – så kan du også gjøre det med omtrent samme suksess selv som frafallen – du kan fortsatt lese Ordet, og velsigne andre – men for de skarpeste – så hører de ulyden inn i den frafalnes dypeste hjerte – noe er galt! Vi må aldri glemme Ordet:

«Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!» Matt 7:21-23

Loven kan også oversettes med lovløshet, som jeg har sett i andre bibeloversettelser. Men hovedsannheten i Ordet, er «Jeg har aldri kjent dere!» Kjenner du Jesus – eller viktigere, kjenner Jesus deg? Hva er det du gir oppmerksomheten til – når du stenger dine dører – og ingen andre ser deg? Hva er første prioriteten?

En som roper varsko i den norske «ørkenen» av synd og frafall

En politiker som mer og mer ønsker å stå for sannheten, selv når det gjelder vaksiner – men nå, første og fremst Pride – er Truls Olufsen-Mehus – så han var på diskusjon på en program om Pride, en som går inn i løvens hule:

Kvinnen til høyre – har vokst opp med 2 kvinner som «mødre» – og er en sterk propangadist for Pride, og hun var veltalende. Måtte Herren gi oss mer kraft – til å stoppe munnen på de ugudelige – for det trengs

Harm og Hegseth Pride Show (klippet av VG)

Mer rundt vaksiner

Han fortalte også at han var nervøs for å gå inn i løvens hule, men så kom bønnene inn fra bønnefolket – og da roet han seg betraktelig ett par timer før sending.

Jeg vil også fortsette på det jeg begynte på – noe om vaksiner – her:

Leger i New Zealand snakker ut for vitenskap og sannhet

4800 leger, veterinærer, helsearbeidere mm. – har sendt ett brev til New Zealand – hvor de sier bla dette:

Vi har skrevet mange  brev  til alle relevante myndigheter og reguleringsorganer, og pekt på vitenskapelige funn angående Covid-19, Pfizer-injeksjonen og tidlig behandling, og i tillegg gir detaljer om død og skade forårsaket av injeksjonen. Svarene vi har mottatt ignorerte fullstendig våre bekymringer og uttalelser.

Myndighetene har bare én narrativ: Vær redd, få stikk og utskjelt alle som ikke gjør det. Dette har ført til at vi spør:   Hva skjer  og  hva vi kan gjøre med det .

Vi kan bli utskjelt av våre kolleger (de vi en gang respekterte som har påført de største skadene), myndighetene (de skal tjene oss, husk det) og de i offentligheten som er redde og sover, men vi har sett inn i våre hjerter og vi kan ikke stå ved siden av mens grusomheter blir begått. Og det skjer. Vi er helsepersonell som tar sikte på å hjelpe de som trenger det. Vi har avlagt den hippokratiske eden. Når tida kommer, som den vil, vet vi hvilken side vi ønsker å bli funnet på.

Vaksiner skaper splittelse over alt, også blant kristne

Legg merke til ordene – «vi kan bli utskjelt av våre kollegaer (de vi en gang respekterte som har påført de største skadene)» – hva er det verste du kan oppleve? Å bli dolket av de som er deg nær, som kollegaer, naboer, familie etc. eller noen som står deg nærmere, som venner/åndelig familie – Jesus opplevde det, av Judas, men ble også på en måte sviktet av de andre 11 disiplene – da de kom inn under frykt, da Getsemane arrestasjonen forløste en sterk ånd av frykt og hat over hele Jerusalem.

Fra Passion of The Christ – Jesus i Getsemane – han visste hva som skulle skje, men det var ikke disiplene forberedt å – og det kostet dem mange plager i etterkant – til oppstandelsen fant sted

Det har aldri vært en tid, hvor menneskene blir satt på prøve som nå, siden Getsemanes dager – og det har aldri vært en tid, hvor menneskene har hatt en sånn dårlig karakter, at de ikke klarer å stå imot noe som helst – unntatt en liten gruppe mennesker, som ikke lar seg lure eller dåre – men er standhaftige som Daniel og han 3 venner, i ett ugudelig land som Babylon, der heksekunst og hemmelige ordner var normalt (eks. en okkult orden hadde en pave – hvor de senere emigrerte til Italia – og etablerte skjøgekirken i ca 300 e.Kr. – som idag kalles Pavekirken/den katolske kirken! (Les den åndelige Historien bak den Katolske kirken her – fra Babylon til Rom – fra Rom til flere steder på jorden)

Og vi står nå midt opp i både Peters midlertidig fall, som fikk opprettelse ved hans omvendelse – og Judas fall, som det ikke fantes opprettelse for – og de 10 andre, som ble vekket av sin slummer og søvn, da de skjønte at døden ikke var den endelige utgangen – men oppstandelsen! Og Hans komme er nær – veldig nær! Men veldig få er rede – eller klare.

Dyrets system blir sakte men sikkert innført

Da er spørsmålet om dette er noe disse «intelligente» robotene/Data kraft – som er en del av Dyrets system:

Google-ingeniør oppdaget at robot var tenkende vesen

Jeg klarer ikke å la være – med tanke på alle robotfilmer av smarte roboter, som i noen filmer er totalt lik mennesker, som blir produsert ut av Hollywood og andre – at det er noe demonisk i denne super «intelligensen» – at urene smarte ånder, har besatt elektrionikk. Ikke noe jeg kan bevise – men tenk på disse ordene:

«Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne,…» Åp 13:15-16

Dyrets bilde fikk livsånde – altså ett grotesk forvrenging av når Gud blåste livets ånd inn i Adam (og Eva) – så gjør satan det samme med sine «skapninger» sine roboter – eller elektronisk bilde/stor tv-skjerm – eller hva nå det kan være – Les:

Ken Peters og kone

Ken Peters syn om trengselen

Dette synet – skal omhandle hva som skjer i verden etter bortrykkelsen – hvor verden blir kald, men endog noen blir frelst – og de merkelige tingene han ser, som kan passe til kjøretøy og store skjermer i dag – som ikke fantes på 80 tallet – da han fikk se synet, rett før han selv ble frelst.

En forberedelse til å lage Dyrets merke – hittils har man brukt vaksinene, for å tvinge folk i en viss retning

Oversettelse: hydrogel og ulike toksiner vil genetisk påvirke mottakerne av eksperimentet deres – hypodermisk nålvaksine vil bane vei for mikronålen «smart patch» (smart materiale) vaksinen nedenfor – denne typen vaksine vil gi ett merke på den fysiske kroppen.

Allerede nå er det mange mennesker på jorden, selv overlevende etter en 3 verdenskrig, som jeg antar det er (Etter Åp. 8, som virke som en god beskrivelse av en atomkrig), så vil det være selv da en ganske sto masse, som roper på hjelp fra en superstat – så kan de ikke bare sette opp ett bilde av dyret – men mange, plasser på sentrale plasser – på jobb, butikker etc. Vi så under nedstengningen – hvordan myndighetene aktivt arbeidet mot å lage ett A og B lag – i Frankrike fikk ikke uvaksinerte gå inn på kjøpesenter – og jeg mener det var Litauen – hvor de uvaksinerte bare fikk gå i små butikker, oftest bare matvarebutikker – men alt annet ble stengt for dem. Dette beviser Antikristens Ånd er på ferde – og at tiden er kort. Du kan godt kalle det en øvelse for eliten – i å tvinge massene inn i deres måte å merke oss, som jødene ble merket av nazistene i konsentrasjonsleire.

Denne utskillingen, er en test, for å kunne utskille de trofaste og de ikke trofaste. Vi må også huske på at Gud virker i nasjonene – mer enn vi tror. Den onde kan ikke bare gjøre hva han ønsker seg – men i takt med ondskapen i samfunnet, så får den onde mer næring og kraft til å gjøre det han gjør.

Derfor er man så ivrig i FN, WEF, EU – og vår elite, statsminister og topp-politikere, å fortsette å kaste oss inn i mer vaksiner og mer nedstenginger:

Da er det på’n igjen: FHI varsler ny smittebølge

Og «Statsminister Danmark: Advarer i Facebook-innlegg – vurderer å gjeninnføre tiltak» (og min kone følte ett gufs fra tiden da samfunnet var nedstengt – en ekkel ånd av frykt – men jeg er heller ikke så veldig overrasket – dette forsøker de å få inn på nytt, i ett verre tempo)

Og derfor er Globalist polikerne så veldig opptatt med å ødelegge vår egen økonomi, for å føre frem ett nytt pengesystem, som allerede er ferdig opptegnet – og klar til å bruke – ett kontantløst system – men de er ikke der enda – men jobber iherdig- Erna Solberg sa tydelig at hun ønsket ett kontantløst system – sånn at de som virker i lovløs ånd, kan få kontroll på oss alle:

Støre om nordmenns økonomi: Dette er alvor

Det er nødvendig at Vestens folk blir fattige, derfor går prisene på kraft – oppvarming – bilkjøring etc. – rett opp i været – det skal bare noen enkle politiske tiltak, så hadde Støre og Stortinget kunne ha stoppet dette – men de er under «Dyrets» kontroll – altså forløperen til Antikrist – dvs. hans ånd – som har suksess – fordi våre synder gir de makt til himmelens onde hærskarer – så de kan utføre djevelens syke vilje.

Mørket rike – enn titt inn i det usynlige riket – så man forstår hva som holder på å skje

Denne romanen er dramatisk – men den er ikke mindre sann av det – ettersom vi ikke ser inn i det åndelige, så må vi bruke våre åndelige sanser, til å forestille oss det:

Den gamle gården utenfor Bacon’s Corner hadde vært ubebodd i åre­vis, og låven var tom og malingsslitt. Helt fra eieren døde, hadde det al­dri vært sett mennesker på dette stedet. Det var ikke en lyd å høre, og ikke et lys å se – bortsett fra enkelte netter som ingen skulle vite om.
Denne natten skinte det svake, oransje lyset fra stearinlys ut gjennom sprekkene i veggene og den værbitte døren til den store, gamle låven. In­nenfor hørtes mumlende menneskestemmer. Det lød som et svakt torden av rytmiske besvergelser og messing.

En satanisk pentagram

Det var omtrent tjue personer til stede. Alle var kledd i svart, bortsett fra en kvinne som var kledd i hvitt. De stod rundt en femkant som var ris­set inn i det nakne jordgulvet. Midt i femkanten lå det to forbein fra en geit De var plassert i kryss, og i hver av de fem spissene på femkanten, brente det et stearinlys.

Illustrasjonsbilde

Fremst i ringen stod den hvitkledde kvinnen og ledet møtet. Hun snak­ket med lavmælt og klar stemme. I de utstrakte hendene sine holdt hun et stort sølvbeger. «Som fra begynnelsen, vil maktene bli framkalt ved hjelp av blod, og gjenopprettelsen ved våre hender skal bringe balanse.»»Måtte det bli slik,» messet de andre.
«Vi kaller på mørkets makter og krefter, for at de i natt skal være vitne til vår pakt med dem.»
«Måtte det bli slik!»

En av figuren ved Notre Dame – vi ser jo hva det forestiller

Det raslet i demoniske vinger under takbjelkene. Mørke, ødeleggende ånder begynte å samle seg. De så ned med glødende, gule øyne, flekket tenner og gliste. Hele tiden brisket de seg i all beundringen og oppmerks­omheten. Helt oppe under mønet satt Ødeleggeren og klynget seg til en bjelke. Han ledet det hele, og han kunne følge med i hele seremonien mens han lyttet til den.
«Måtte deres raseri bli opptent mot våre fiender, mot alle som står oss imot. Måtte vi vinne deres gunst når vi ofrer dette offeret.»
«Måtte det bli slik!»
«Måtte kvinnen bli funnet.»
«Måtte det bli slik.»
«Måtte det bli slik,» samtykket demonene og så på hverandre.
«Det skal bli slik,» sa Ødeleggeren. «Det skal bli slik.»
«Måtte hun bli drevet ut fra sitt gjemmested og knust til støv,” erklærte kvinnen.
«Måtte det bli slik,” messet de andre.

Demonene nikket og kaklet samtykkende. Vingene deres dirret av opp­hisselse. Flere ånder kom. Bjelkene, høyloftet, og gavlen var fylt av dem. «Nederlag og splittelse blant de kristne. Dårlig helse og svak viljestyr­ke.»
«Måtte det bli slik.»
Ødeleggeren gav en rask beskjed til noen av demonene som var samlet. Han pekte på den ene og den andre, og utpekte horder til de forskjellige oppgavene. Åndene mumlet sine bekreftelser på ordrene.
«Måtte de gi oss at rettens avgjørelse blir til vår fordel! Vi overlater til dem dommer Emily Fletchers hjerte og sinn!»
«Måtte det bli slik.»
Ødeleggeren så rundt på flokken av demoner, og til slutt lot han blikk­et hvile på en kjempestor ånd som satt på en skråbjelke. Han hadde vært i retten før. Han kunne ta seg av det.
«Og nå…» Kvinnen satte sølvbegeret for munnen. «Ved blod skal vi be­segle maktenes suksess, Sally Beth Roes død og de kristnes nederlag!» «Måtte det bli slik!»

Demonene lente seg framover og strakte hals. De ville se. De lo og si­klet, og dyttet lykkelig i hverandre og klappet hverandre vennskapelig på skuldrene. Ødeleggeren ble så oppspilt at han var helt beruset.
Kvinnen drog av seg hetten og drakk av begeret. Da hun tok begeret vekk, var leppene hennes fremdeles røde av geiteblod.
Claire Johanson, øversteprest for sammenslutningen, sendte begeret vi­dere til Jon. Han drakk og sendte det videre til nestemann. Og slik fikk hver heks, mannlig og kvinnelig, drikke for å besegle forbannelsene.


Og så løftet de armene og ropte i kor med skingrende og klagende stem­mer: «Måtte det bli slik!»
«Gå!» sa Ødeleggeren. Han slo vingene sammen og viftet med den kro­kete pekefingeren sin.
De ondskapsfulle åndene fòr ut av låven. De steg opp fra taket som svart røyk fra et bål, som flaggermus fra en hule. Så spredte de seg i alle ret­ninger, mens de hylte og kaklet, fulle av begjærlig og destruktiv ondskap.
« Du kan lese hele den profetiske romanen her.

Illustrasjon – men de 2 maskene var verre enn dette

Etter å ha erfaring, og kunnskap – og sett den åndelige striden, helt siden jeg var nyfrelst, kan jeg skrive under at den beskrivelsen over, kunne vært fra den reelle verden – men usynlige for de som er åndelige blinde, og for det fysiske øynene. Min bestevenn fra 4 klasse til jeg ble frelst 19 år – var satanist. Han fortalte aldri hva han drev med – og han fikk kontakt med disse åndene med at hans bestefar hadde med gaver fra Afrika – det var 2 Vodoo masker eller type avgudsbilder. Etter det begynte han å få besøk fra den åndelige verdenen, og ble besatt.

Jeg hørte mye hardrock før jeg ble frelst – men stort sett alt var veldig demonisk inspirert – og denne var en av de verste.

Rett før jeg ble frelst, så visste åndene han hadde kontakt med, at jeg var på vei mot Korset – selv om jeg ikke fortalte det til min venn. Så jeg var på besøkt hos han – en måned eller 2 før frelsen – og han drev med åndelig krigføring mot meg – mens han spilte ACDC mest okkulte plate «Back in Black» – og da jeg gikk derfra, så var jeg deprimert en hel uke. Det var først når jeg ble frelst og besøkte han – at han begynte å fortelle meg hva han drev med, og samtidig kom vi under en åndelige konfrontasjon – selv bare 1 måneds frelse. Og så skjedde det mye, som jeg ikke går inn på nå. Men selv i dag – så har vi ikke kontakt med hverandre, enda vi skrev til hverandre for kanskje 10-15 år siden, via Facebook – og det var morsomt, det var som å finne en gammel venn – vi hadde en veldig god kjemi. Men da jeg spurte om han fortsatt drev med det okkulte – ble «døren» stengt – jeg hørte aldri mer fra ham igjen.

Du skjønner – det åndelige er mer virkelig – enn det fysiske – alt du ser i det fysiske, blir styrt av åndelige lover. Mennesker som synder, kommer under onde ånders innflytelse, samtidig som de er syndens slaver. Dermed blir de, oftest uvitende, brukt som sjakkbrikker i satans spill. Og du aner ikke hvor ofte jeg har møtt folk, som oppfører seg demonisk – på en helt rar måte, bare det at jeg møter dem. Det er fordi det de har i seg, ikke tåler Jesus. Og Jesus Ånd bringer vi med oss overalt hvor vi går.

Inn i den ugudeliges verden, sett med profetiske øyne

I denne profetiske romanen, hadde dette demoniske advokatfirmaet/medlemmer av en hemmelig orden, en rettssak mot en kristen privat skole – men det gjaldt egentlig ikke bare den skolen, men å bøye hele rettssystemet, og få inn ugudelige lover, sånn at kristne ikke kunne praktisere sin frie tros utøvelse. Boken var skrevet på 90 tallet i USA, da det faktisk fantes advokatfirmaer, spesielt en, jeg ikke helt husker navnet på nå, som fotforfulgte all form for kristendom, og forsøkte å bøye lovene mer hedensk og til mindre frihet for kristne til å kunne ytre seg og praktisere sin tro – så jeg tror nå at mye av det som står der nå – er blitt allment forbudt nå, og det som var allment forbudt da, er lov nå – dette er den lovløse ånd. Alt som strider mot Bibelens befalninger og det Åpenbare Ordet, er antikristens ånd.

Bilde: Gro H. Brundtland, Jagland, Stoltenberg – merkelig er de populære enda, men historien vil dømme de hardt – fordi de jobber dag og natt for å ødelegge Norge – og så mye de kan av verden – de er satt inn nettopp for det – av han som «Stjeler, dreper og ødelegger», Joh. 10:10

Dessverre – så skjønner de fleste kristne lite av denne striden – de skjønner ikke at denne formen for satanisme «light» – altså folk med slips, utdannelse og høye stillinger – også innen politikken, media, akademia etc. – sitter nå og styrer hele nasjonen(e) vår(es) – og bak de, så har de en haug med hekser, trollmenn, okkultister, hemmelige foreninger – mektige og rike – som driver med sataniske ritualer – for å gi de onde ånder mer kraft, til å bekjempe all motstand – som er Kristi Ånd – i nasjonen – ved å indoktrinerte selv våre små barn.

Dette er hva Ånden lengter etter – de som vet hvem de er i Kristus, og som ikke er redd for å stride mot Mørkets Makter – selv om vår stridsrustning er usynlig, så er den såpass effektiv, at den kan stoppe alt – om vi har tro og utholdenhet til det – om om Ånden leder oss til det.

Kristne har sovet på vakt – vi vet ikke hvor Ånden blåser – og vi merker ikke eller skjønner satanismen – vi skjønner ikke at når Pride toget går – så i det usynlige, er hele Oslo dekket av urene svarte ånder – som er også godt beskrevet i Mørkets Rike bøkene – en by i USA, var i ferd med å bli overtatt av en mafialignende organisasjon, og mørket i det usynlige, var blottet for det fysiske øyne, men man kunne merke det, av atmosfæren:

«Den avsidesliggende dalen var nå en eneste stor bolle med kokende, sy­dende blekk ispedd myriader av glødende, gule øyne. Skyen av demoner hadde blitt mangedoblet slik at den fylte dalen som en kokende innsjø. Alexander Kaseph, besatt av Den Sterke, steg ut av det store steinhuset sitt og gikk inn i den ventende limousinen. Alle papirene var klar til å signeres; advokatene hans skulle møte ham i Administrasjonsbygningen ved Whitmore College. Dette var dagen han hadde ventet på og forberedt så lenge.

Idet limousinen som hadde med seg Kaseph – og Den Sterke – kjørte oppover den svingete veien, begynte havet av demoner å bevege seg i samme retning, som en tidevannsbølge. Drønnet fra utallige millioner av vinger steg i høyde og intensitet. Strømmer av demoner begynte å renne over sidene av den store bollen, mens de fløt ut mellom fjelltoppene som en varm, svovelaktig masse.«

Den Sterke, blir tittulert i boken som en av de fyrstene som jobber nærmest med Lusifer – og de har store gedigne globale planer – ved å okkupere en liten by:

Men i denne byen, var det en gjeng trofaste kristne, som aldri ga seg – og som henga seg til bønn, og de aktiviserte englene – til å kunne møte dette demoniske mørket:

«Tal (sjefs engel) kunne høre musikken der hvor han stod gjemt. Ansiktet hans var ennå litt morskt, men han nikket tilfreds på hodet.

En budbærer ankom med nyheter. «Den Sterke er underveis.»

En annen budbærer informerte ham, «Vi har bønnedekning nå fra tret-ti-to byer. Det er fjorten til som blir mobilisert nå.»

Tal trakk sverdet Han kunne føle hvordan bladet ressonnerte med tilbedelsen til de hellige, og han kunne kjenne kraften av Guds nærvær. Han smilte et flyktig smil og stakk sverdet tilbake. «Samle inn kildene: Lemley, Strachan, Mattily, Cole og Parker. Gjør det straks. Timingen er viktig”

Flere budbærere forsvant og la ut på sine oppdrag.«

Bønn i intensitet – og tårer og smerte forløser enorme krefter i åndeverdenen – og jo flere vi er – i enhet, jo mer kraft utløses. Reinhard Bonnke hadde en forbeder gjeng på ca 4-600 stykker – og etter at de hadde bedt en periode, kunne man bare gå inn på det området, og si Jesus, og folk ble frelst med en gang – motstanden var borte. Jeg har skrevet noe om bønn her. Dessuten – vi må takke Gud for bønnekvinner – de bruker som ofte å være flest og mest utholdende – når det gjelder bønn.

Du tror at bønnene dine ikke hjelper – det stemmer ikke. I boken Mørkets rike I – startet alt med en pastor, som ba – og sterke krefter i menigheten ville kvitte seg med han. Og han ba – ba – og ba – som igjen gjorde at Gud sendte flere Guds hellige til menigheten (og flere engler) – og noen av mørkets arbeidere, som hadde blitt forført inn i dette, ble faktisk frelst og befridd – og var veldig motivert til å hevne seg på de kreftene som forsøkte å ødelegge dem. Vi kan ta med noe mer fra boken – her er mørkets rike på vei til å ta over byen Ashton:

«En sommersøndag i Ashton er vanligvis en av de lykkeligste, minst be­kymringsfulle dagene i uka. Bøndene skravler med hverandre, de butik­kansatte nyter friheten, butikkeierne lukker forretningene, mammaer, pappaer og unger tenker på morsomme ting som de kan gjøre og koseli­ge plasser hvor de kan dra. Mange av campingstolene rundt omkring er opptatt, gatene er mye roligere og familiene er vanligvis sammen.

Men denne solrike sommersøndagen kjentes det som om alt gikk galt: én bonde hadde en syk ku mens en annen hadde en traktor med en utbrent dynamo som ingen så ut til å ha på lager, og selv om ingen av bøndene var ansvarlig for den andres problemer, kom de allikevel opp i en slåss­kamp om det. De butikkansatte som arbeidet i dag hadde problemer med å telle opp vekslepenger, og de kom opp i opprivende diskusjoner med kundene om nettopp vekslepengene. Alle forretningsdrivende hadde ikke noe annet ønske enn å komme seg ut av forretningen sin, for uansett hva de gjorde, så var det dømt til å mislykkes før eller senere.

Mange hustru­er var nervøse og ønsket å reise et eller annet sted, hvor som helst, de vis­ste ikke hvor; mennene stablet ungene inn i alle stasjonsvognene, da ville ikke konene dra lenger allikevel, ungene begynte å slåss i bilene, så be­gynte foreldrene å krangle og så drog ikke familiene noe sted mens sta­sjonsvognene forble parkert i alle de oppkjørslene mens det kom skrik ut av vinduene og hornene tutet. Campingstolene gikk enten i stykker av eie­rens tyngde eller så var det helt enkelt umulig å finne dem; gatene var ful­le av hektiske trafikanter som bare kjørte fram og tilbake uten noe bestemmelsessted; hundene, de ellers så trivelige hundene i Ashton gjød­de og hylte og hvinte igjen, denne gangen reiste de bust, halene stod rett opp og ansiktene var vendt mot øst.

Ansiktene mot øst? Det var mange. Her var det en collegeadministrator, der en postfunksjonær, her borte en familie med keramikere og veve­re, der borte en forsikringsselger. Over hele byen var det visse mennesker som kjente en slags åndelig vibrasjon og som ble stående stille, som om de tilbad, med ansiktene vendt mot øst.

Og det var ikke lite uro rundt det store, døde treet Rafar (en demon fyrste) reiste seg fra sin store gren, mesterens maktsete, og han stod på bakketoppen og så ut over den lille byen Ashton med sine plirende gule øyne etter hvert som hordene hans med tjenende ånder samlet seg rundt han. Hans muskuløse arm strammet seg, de store, svarte vingene hans løftet seg høyt opp bak ham som et kongelig slør, juvelene hans glimtet og glitret i solen.

Han så også mot øst.

Han ventet til han fikk øye på det Så trakk han pusten inn gjennom hoggtennene som et gisp av forbauselse, men dette var ingen overraskelse. Det var den høyeste spenning han kunne føle, en demonisk begeistring som det bare var sjelden han kjente. Det var en dyrebar og svært moden frukt som han bare kunne nyte etter mye arbeid og forberedelse.

Litt lengre ned i kapittelet:

Til å begynne med hadde skyen bare vært som en fjern svart fingertupp som stakk opp over horisonten. Det kunne ha vært en regnsky, eller røyk fra en fabrikkpipe, eller en fjern fjelltopp som dukket plutselig ut av disen. Men så, etter hvert som den kom nærmere, fløt yttergrensene utover akkurat som en sløv pilspiss som langsomt nærmet seg over himmelen. Det liknet på et svart teppe, en stigende tidevannsbølge av mørke som fylte himmelen. Til å begynne med kunne man fange den inn med ett eneste blikk, men snart måtte øynene sveipe fram og tilbake fra den ene enden av horisonten til den andre for å se ordentlig.

”Ikke siden Babylon,» sa Guilo stille til Tal.

«De var der,» sa Tal, «hver eneste en av dem, og nå er de tilbake. Se på frontlinjene, de flyr flere lag, over, under og inni.»

«Ja,» sa Guilo, mens han gransket dette nærmere. «Fortsatt samme angrepsstilen.»

En ny stemme blandet seg inn: «Så langt fungerer planen din meget bra, Tal. De har kommet ut fra gjemmestedene sine alle sammen i et antall som ikke lar seg telle.»

Det var Generalen. Han var ventet.

Tal svarte, «Og forhåpentligvis regner de med at vi skal lide et stort nederlag.»

«I det minste gjør din gamle rival det, etter skrytingen å dømme.»

Tal bare smilte og sa; «Min General, Rafar skryter uansett, enten han har grunn til det eller ikke.”

«Hva med Den Sterke?»   __   —

«Etter formen på skyen å dømme, vil jeg si at han bare er noen få kilometer foran.»

«Har han besatt Kaseph?»

«Jeg vil gjette på det, ja.»

Generalen så nøye på skyen som nærmet seg. Nå var den dyp og beksort og spredte seg over himmelen som en hvelving. Det dype, rumlende drønnet fra vingene var såvidt i ferd med å bli hørbart.

«Hvordan er vår tilstand?» spurte Generalen.

Tal svarte, «Vi er rede.»

Da, mens lyden av vingene ble sterkere og sterkere og skyggen av sky­en begynte å falle over åkrene og engene utenfor Ashton, begynte et rød­aktig skjær å bre seg ut på himmelen som om det glødet inni.

«De har trukket sverdene sine,» sa Guilo.» Mørkets Rike, av Peretti.

Det åndelige mørket – i skinnet av det positive, det som er ansett som «normalt»

Himmelen ser klar og fin ut – men du må ikke be Gud å åpne dine øyne, så du ser inn i Åndens rike – da vil du ikke få sove godt de neste ukene……

Jeg vet at dette ble mye tekst – men jeg håper å få deg til å forstå. Om du leser Mørkets rike bøkene – som jeg har lagt ut her – og ser det med troens øyne – så vil du forstå hva som skjer i Oslo hvert år – når de feirer Pride – når de henger 6 fargede falske «regnbuflagget» over alle kommuner og storting – så forstår du at det er en form for tilbedelse – hvor man gir Lucifer ære – og man faller ned i tilbedelse for mørkets krefter – fordi mennesker (ikke barn) er i utgangspunktet en del av Satans rike, uten Kristus. Selv mange kristne har falt inn i dette bedraget – og tror ved å omfavne det demoniske – at de gjør «kjærlighet», når de egentlig opphøyer kjødets synder.

Her ofrer de barn til Molok – ved at babyer/barn dør ved ilden – og vi vet at abort, skaper dobbelt så mye smerte for ett ufødt barn, enn en voksen – selv om ikke deres nervesystem er ferdigformet. Det er derfor legene bruker mye bedøvende middel, om de operere barn i mors liv.

Men det samme skjer på sykehusene, hvor man ofrer barn til Molok, ett annet navn på Lucifer – i det vi kaller abort. Samme gjør vi når vi hate Israel, og ensidig fordømmer det som Gud har velsignet – eller når vi sprer urenhetene og det perverse i vår nasjon, til andre, gjerne fattigere nasjoner, strør penger, og falsk umoralsk ideologi. Oslo har blitt pervertert mye fordi Oslo avtalen ble slått igjennom akkurat der – og vi får håpe at Gud ikke åpner våre hjertes øyne – så man ser disse fryktelig kreftene som omgir og har infliltrert Oslo – men alle våre større byer – og selv de fleste av de små byene.

For de som tilber alt dette, er så er de forblindet – og vet ikke at når de dør, så havner de i dødsriket, og blir pint av de samme kreftene, som de nå opphøyer. Og Skriften sier:

«Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre.» Ef 2:1-3

Mørket blir mer og mer åpenbart, det går ikke lengre å være nøytral – har du Guds lys i deg – så vil du skinne mer, fordi mørket blir mørkere – og de som lever i mørke vil ikke helt klare å like det lyset du har ideg. Ved siden av deg går det minst 2 store krigsengler – som Gud har bedt å være der – for å våke over deg – vit hvordan du aktiviserer det Gud har gitt deg, og bruk det i bønn, så du gir de kraft, til å sette en mur foran deg – foran din fiende, så din fiende kan ikke gjøre noe – som det står:

«Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.» Sal 23:5

Satan hater Guds hellige, og om han kunne, ville han helst ha avsluttet våre liv, tatt våre liv, så han slipper å ha noe med oss å gjøre. Fordi Guds kraft som er i oss – minner ham hele tiden, på hans tid, hans time, og at det finnes sterkere krefter, som en dag vil fange han, og binde han, og kaste han i en evig ild. Vi minner vår fiende på det – derfor er vi mål nummer en – og vår fiende leter konstant etter menneskelige kar, han kan bruke, for å få satt fast oss. Derfor lider den kristne – samtidig kan ikke satan gjøre noe med oss – eller ødelegge oss:

«Men dere skal bli angitt også av foreldre og brødre, av slekt og venner, og de skal sende noen av dere i døden. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men ikke et hår på hodet deres skal gå tapt. Hold ut, så skal dere vinne deres sjeler.» Luk 21:16-19

Vi er på vei inn i den siste runden av en 6000 år gammel kosmisk krig – og om du er en troende, så er du midt inne i dette – enten du vil eller ikke! Du blir ansett som en fiende – så ta dine våpen – og strid! Så vil englene stride og sørge for at utgangen for selv de verste prøvelsen, til slutt vil bli bra og velsignet! Men som alle kamper – så vil du oppleve tap, sorg og nederlag, men kun for en kort tid – som det står:

«For sju ganger faller den rettferdige og står opp igjen, men de ugudelige kastes over ende når ulykken kommer.» Ord 24:16

Er du Guds rettferdige, så er du nødt til å sko deg med tålmodighet – og langmodighet, dvs. tåle å lide mens du lider urett og saktmodig, som betyr: det å være mild av sinn, uten hovmod eller forfengelighet. En sinnsinnstilling som hjelper en til tålmodig å lide ondt uten å la seg irritere, bli sint eller ta hevn. For:

«Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.» Rom 12:19

Noen ganger må du lide, som Job – men så vil Herren også føre deg ut av det, akkurat som han gjorde med Job – når han ba for de som gjorde det vanskelig for han, hans såkalte venner. Ingenting er enkelt – men ingenting er heller umulig, fordi du har en stor Gud – og ingenting er umulig for Ham!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s