19 juli 2022 – Advarsel – Den Globale nullstillingen er over oss nå

Link: https://www.youtube.com/watch?v=F0aP1bSpLDY

En interessant video. Handler om en mann som Gud reiste opp som profet – Joshua Giles. Oversetter det meste.

Han forteller først hvordan Gud kalte han fra han var ung. Hvordan han fikk en åpenbarelse fra en engel, som fortalte hvordan hans tjeneste skulle være på en plass, før han selv hadde flyttet dit.

Sid Roth: Joshua er kjent for hans nøyaktighet innen profeti – og veldig profetisk presis. Offisielle myndigheter og ledere følger med på hans tjeneste og søker ham opp. Den 6 desember 2015 – 4 år før Covid – talte Gud til Joshua om et unikt virus som var på vei – så merkelig at doktorer ville ikke skjønne hva det var. Hva sa Gud til deg om dette viruset?

Joshua: Jeg var midt i et møte jeg talte, og det var kanskje 300 folk fra min menighet som var der – vil tilba og sang til Herren – så kom en Ånd av profeti over meg – jeg forventet ikke dette spesifikke ordet. Sinnet mitt var ikke innstilt på dette – og Herren talte gjennom meg – han sa at det vil bli ett unikt virus som vil treffe verden – og doktorene ville ikke vite hva det var. Jeg så en visjon mens jeg delte denne profetien – av doktorer som sa «Er det en influensa?» «Er det noen annet»?

Men Herren sa at det ville angripe immun systemet, og det merkeligste Han fortalte meg, var at det kom ut av et laboratorium. Så jeg hørte dette ordet – og da begynte min menighet å be for det. Så begynte Han å talte til meg om fremtiden – om hva som ville komme. Jeg så andre virus og Patogener som ville bli skapt – som de ønsket å forløse i fremtiden – og det vil bli en demonisk agenda.

Sid Roth: Er det noe håp for verden med tanke på det du så?

Joshua: Absolutt. Når som helst Herren gir meg ett ord som det, så er det alltid håp i de ordene. Det andre Herren talte til meg, var at han ville bli ett skjold av beskyttelse rundt sitt folk – og vi har hørt så mange vitnesbyrd, selv med Covid, om hvordan Herren har reist opp folk fra sykehus sengene – og hvordan Han beskyttet oss. Jeg tror at i dagene som kommer, så vil vi erfare en av de største utgytelsene av Guds Ånd som vi noen gang har sett.

Sid Roth: Hva viste Gud deg om den kommende globale nullstillingen (reset)? Og hvordan vil det påvirke vår fremtid?

Joshua: I 2019 – jeg hadde da akkurat kommet tilbake fra en reise fra Israel, hvor Herren bevegde seg kraftfullt. Jeg kom til ett Bibelstudie i min kirke, og igjen, en Ånd av profeti kom over meg – og Herren sa at 2020 vil være starten på en global nullstilling (reset). Han sa at vi ville se en økonomisk nedgang som vi aldri har sett før – og at tiden for Josef, ville gjenta seg. Hvor vi vil se hungersnød som vil komme i fremtiden – men denne nullstillingen vil ikke bare være en nullstilling i verden, men hver enkelt industri vil bli brutt ned, for så å bli gjenoppbygd, inkludert også kirken. Dette betyr at kirken er på vei inn på tider av kraft, mer salvelse og mer herlighet. Jeg tror at Åndens gaver vil intensivere seg og vi vil oppleve en sann vekkelse.

Sid Roth: Frykt tar overhånd, inflasjon, mat mangel, terrorisme, kjernefysiske våpen, en forråtnelse av moral, peker på frykt.

Joshua: Jeg vil tale til de som ser på – du sliter kanskje med frykt, en ånd av frykt, jeg vil at du skal vite at det er ingen grunn for oss å komme inn i panikk eller frykt, fordi Gud er med oss. Jesus Kristus er her med oss – så jeg er oppspilt for det som jeg ser vil komme. Jeg er ikke i panikk, på grunn av de negative tingene. Herren viste meg at dette ville bli de beste tider, i de verste tider. Det betyr at vi kan glede oss, fordi vi er født til denne tiden. Vi kommer til å se noen av de største miraklene, de største gjennombruddene, vi vil se at evangeliet gå til områder hvor det aldri har vært før – så vi må bare glede oss akkurat nå. Rist av frykten, og gå inn i mot.

Sid Roth: Vil du sniktitte inn i de neste 10 årene. Det er en 10 års nullstilling i teknologi, finanser, og i hvert eneste system i verden. Joshua sier at det blir ditt beste tiår noensinne, om du vet og handler på denne innside informasjonen. Ikke mer frykt!

Sid Roth: Du sier at vi bærer fremtiden med oss på innsiden, men de fleste er ikke klar over det.

Joshua: Forkynneren sier:

«Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden.» Fork 3:11

Evigheten, om du ser det på det hebraiske språket, så betyr det fremtiden. Det betyr bokstavelig kurser deg gjennom dine årer (veins) – dvs du bærer med deg fremtiden. Sid: Akkurat som DNA – altså Gud puttet noe inn i ditt DNA

Joshua: Og inn i DNA`et, om du ser på det, så har det en form som en stige – som gir en assosiasjon/forbindelse med stigen Jakob så når Han så inn i Himmelen. Det er en døråpning (portal) fra denne verden, inn i det guddommelige. Så jeg tror at hver enkel person bærer dette profetiske DNA inne i seg selv – det betyr at du kan se inn i Ånden. Du kan høre om du gir etter (yield) for kraften i Den Hellige Ånd. Han ønsker å bruke mennesker for Gud.

Sid Roth: Hvor hørte du først om denne 10 års globale nullstillingen (reset)?

Joshua: Jeg var i en tid av bønn og faste. Jeg sto opp hver morgen rundt kl 05 eller 06 – og begynte å prise Herren og tilbe Gud. Jeg spurte ikke om ett ord for noen, men når du blir en venn av Den Hellige Ånd – så deler han bare hemmeligheter med deg. Så Ånden begynte å dele med meg om de neste 10 årene.

Tomme hyller

Og Han sa at det ville være ett tiår med mangler – altså kommende 10 årene. Jeg ble alarmert av disse ordene. Men så så jeg en visjon ble åpnet opp for meg – og i visjonen, så vandret jeg inn i en dagligvare butikk, hvor hyllene var komplett tomme – og jeg kan fortelle at det var i USA – det var det som skremte meg opp – og Herren sa til meg «Ikke vær redd» – Han sa «På den tiden, så vil du se multipliserte mirakler som blir forløst på Jorden». Så vi vil se det overnaturlige stige over hele verden – og det er en del av denne store vekkelsen og utgytelsen som da er her og som kommer.

Sid Roth: Din bok er fullpakket med ting som vil skje i fremtiden. Og ting som jeg elsker og folk som jeg vet du er glad i, du har begge sider av mynten til å tale om det. Du taler om de dårlige tingene som kommer – så snakker du om det mektige overnaturlige av Guds globale Herlighet som Hans folk vil bli utrustet med – så Hans folk overvinner alle ting som skjer. Du så 10 års global reset (nullstilling) – skulle ønske vi hadde tid til å dekke alt – hva fikk du se om penger?

Joshua: Det er ett godt spørsmål – og i min bok, så adresserer jeg det, og jeg elsker fakta at det ikke bare går inn i den kristne verden – men at det er sekulære folk som sier Jeg leser denne boken – og gjennom boken så peker jeg på dem mot Jesus. Så det vil bli ett verktøy for evangelisasjon.

Men Herren talte til meg og viste meg at økonomien vil bli rystet i Amerika og i nasjonene, og Han sa «Ikke få panikk – vi vil se en voldsom nedgang som kommer» . Men jeg så Josefs salvelse som ble forløst på individer – så vi ville ikke bare overleve hungersnød, vil bil blomstre midt i hungersnøden – vi vil leve under Himmelens økonomi. Vi er ikke bundet av økonomien i denne verden. Så selv i Ånden, så jeg Josefs lagerbygg bli byd opp over hele jorden. Jeg snakker ikke bare om naturlig mat og ressurser – det er en del av det – men jeg så disse trygge himmelske av de som kom ut av mørket vil ha et samfunn som de kan bli en del av – som vil utgjøre det Ny Testamentelige kirken satt i brann på nytt. Altså Apostlenes gjerninger på nytt.

Sid Roth: Viste Gud deg noe om kjernefysiske våpen?

Joshua: Han delte meg meg om en kommende krig – hvor fienden vil forsøke å konstruere for å forsøke å dra Amerika inn i det. Jeg har bedt, og Herren har akkurat gitt meg en oppmuntring til å be og for å dekke vårt land og for å dekke nasjonene – for det er fiendens plan å dra oss inn i en krig. Men jeg tror på Guds beskyttelse vil være over vår nasjon.

Sid Roth: Fortell meg om Israel

Joshua: Israel er på mitt hjerte – jeg reiser til Israel omtrent hvert år, de siste tiårene. Herren talte til meg om Israel – at vi ville se en usedvanlig herlighet komme over Israel, over nasjonen. Jeg så at de i nasjonen åpnet opp for deres Messias. Så Jesus vil åpenbare seg selv på en ny og unik måte for folket der. Så gjør deg klar til å erfare mirakuløse tegn og under. Gjør deg klar til en utgytelse av vekkelse komme til Israel.

Sid Roth: Du så noen oppfinnelser som kom ut fra Israel – altså når det gjelda helse feltet – data, alle områder.

Joshua: Ja, jeg har sett – når det gjelder teknologi – Sa Herren at det vil bli en teknologi oppblomstring (resurgence) som ville komme – og jeg så flere nøkkel oppfinnere, spesielt en fra Israel, som Herren ville reise opp og bli brukt mektig, til virkelig å dytte oss flere år fremover rundt teknologi og helse selv på det medisinske feltet. Og mens Herren viste meg dette, så ble jeg opprømt – fordi når som helst du ser vekkelsen komme – så er det ikke bare fordi vi kan ha en stor opplevelse – i kirken eller våre hjem – vi kan bokstavelig se Gud nedslag/avtrykk den naturlige verden rundt oss. Så når vekkelse kommer, så gjør deg rede for at systemene kan bli påvirket pga utgytelsen av Den Hellige Ånd.

USA blir invadert av enorme folkemasser – som oversvømmer landet, med Demokratenes velvilje (de ønsker å ødelegge USA) – på samme måte som vi ble oversvømt bla. i 2015 av Islamske innvandrere – og andre, over hele Europa. Det var derfor det var krig i Libya – startet av krefter i USA (Obama og Co.) – Libya brukes i dag som ett transittland for innvandring fra bla. Afrika til Europa – og ingen politikere i Europa vil stoppe det.

Sid Roth: Viste Han noe i det hele tatt om de åpnet grensene vi har? Hvor både gode og dårlige folk oversvømmer vårt land – vi kan ikke se forskjellen, de bare kommer inn. Hva viste Han deg?

Joshua: Jeg så spesifikt at vår regjering blir rystet. Og Herren sa til meg at dette er dagene hvor vi vil erfare store rystelser i USAs regjering. Jeg tror det vil fortsette med å være kaotisk i en tid til, hvor kampen innad er over om hva vi skulle gjøre med det som omhandler grensene – og så mye andre ting – men Gud sa at du må fokusere ditt blikk på Han under den tiden. Det er folk som er salvet til å gå inn og ta den striden, men jeg så hvor Herren ville bevege seg midt inn i kaoset – og i midten av rystelsene – av det vi opplever med vår Regjering.

Kryptovaluta

Sid Roth: Hva om – jeg ser det på alle plasser, og yngre folk, eldre folk som går inn i noe som kaller kryptovaluta. Viste Gud deg noe om det?

Joshua: Ja, han gjorde absolutt det, og jeg skrev om det i min nye bok «Prophetic Forecast» (profetisk prognose eller en Profetisk forutsigelse) – Herren sa til meg at kryptovaluta vil bli fremtidsbølgen, og jeg så det nye monitære (penge) systemet som kom ut av det. Så ikke kom ut av fatning i de neste par årene, når det ser ut som ting går ned – det er ut av det systemet at Herren vil føde frem noen nytt – og jeg så at pengene ble forandret. Mest av alt i måten som vi bruker pengene på – i måten vi samvirker med pengene. Jeg så en totalt forandring. Så vi vil ha mer å gjøre med den digitale verden – det er allerede her – men det vil komme på en større måte.

Sid Roth: Viste Gud deg noe om kreft?

Joshua: Ja, jeg ga ett ord om dette. Jeg så noe av de sjeldne, noen typer av kreft vi ser i dag – vil bli fortid. Og Herren talte til meg – så ble jeg rystet av det – jeg har aldri hørt ett ord som det. Men Han sa at noen av kreft typene som vi ser, kommer til å bli like enkelt som vi tar en pille. Jeg så at det medisinske feltet avanserte til det nivået – at det vil bli en pille for noen typer kreft, uten bivirkninger. Så det vi er bekymret for i dag, vil vi ikke være bekymret for om 2 til 3 år.

Sid Roth: Hva ser du på dette settet?

Joshua: Akkurat nå, mens vi prater, så ser jeg ilden av Den Hellige Ånd – som går ut til de som ser, i deres hjem. Og Herren sa at det vil bli englebesøk. Jeg ser denne floden. Det er nesten som en bølge av engler som går ut og inn i hjemmene – og pga krigføringen har blitt så stor mot Kristi Kropp over de siste par årene, så sier Herren at Han vil sende en oppfriskning. Jeg ser bølger av oppfriskning som kommer – det er folk som titter på dette nå som sliter med sykdom og skrøpeligheter – men jeg ser Guds helbredende kraft kommer der, inn i ditt hjem.

Det er noen der som sliter med alvorlige rygg plager – jeg ser det i ryggraden – men Herren sier at Han helbreder dem akkurat nå. Det er en annen person, som sliter med leddgikt – og det er så smertefullt for deg – men Herren sier – bli helbredet akkurat nå! Så det er en bølge av helbredelse som flyter ut til ulike hjem av de som ser på – så bare ta imot – og vi vil fortsette å se bølger av Hans herlighet som flyter inn i hjem og fellesskap. Du behøver ikke en gang å gå til kirken for å oppleve Guds herlighet. Miraklene fremover blir så spesielle, at Gud vil bla. skape organer inn i kroppen på folk.

Guds herlighet vil gå over hele jorden – og jeg så disse kreative miraklene – dette vil ikke bare fungere via predikanter og evangelister – dette vil skje blant vanlige kristne over alt.

(slutten – fra ca 19 minutter – oversetter jeg ikke, iallefall ikke mye – det er mye bønn, og litt reklame – så en nyfrelst bønn – og så ber Joshua for folk fra tid ca 2445)

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s