20 juli 2022 – Apekopper, og flere virus på vei? Og en ny nedstengning i emne? Og tiden nær Herrens dag!

Jeg ønsket å oversette forrige artikkel, for bla. å få frem det som jeg selv har sagt, at virus utslippet av Korona – var fra laboratorium – og jeg har dokumentert det her – og at det ble sluppet med vilje – og at det også var kun ett av flere virus – som vi etterhvert vil bli kjent med. Hele meningen er å innføre ett vaksinepass – ett system som er laget – og rettferdiggjøre at man selekterer folk. Det er veldig viktig for eliten å merke de «ulydige» og de selvtenkende – de som gjør opprør mot Den Nye Verdensorden. I Kina gjør de det ved å kontrollere folks smartphones, om alt hva de gjør i løpet av dagen (for å se om du er en god eller dårlig borger) – men tenk da å få ett Chips under huden, så du kan kontrolleres totalt (og man har funnet sporingsenheter i vaksinene, som sender ut signaler – det finnes teknologi for sånt idag)

Også krigen i Ukraina – har stemplet Den Nye Verdensorden over hele seg – dvs. at Eliten i Ukraina vet at de tjener den – og jeg er noe usikker på hva de ønsker ut av det – men det er viktig å se at USAs ødeleggelse som den viktigste sluttfase, er en av hovedfaktor for disse superdårene. USAs fall vil styrte verden inn i kaos. Og det vil skje – men bare når det er tid for det!

Jeg tror nå at jeg vet hvorfor Skriften advarer mot de rike – som teks i Jakobs brev – du vet, jeg har ingenting imot de rike, men de rike har imot de fattige, de med lav status, spesielt kristne og gjerne Israel etc. Bill Gates er ingen unnatak – han er en superdåre – sammen med folk som Soros, Rockefeller, Bush familien etc. etc. Men også folk som Gro H. Brundtland, Jens Stoltenberg, etc. etc. Mitt skip er lastet med dårer – og snart blir dødsriket igjen oppfylt med mange av dem, i deres selvbedrag….

Når eliten bruker gain-of-function – dvs. å ta ett vanlig virus, og gjøre det skadelige for mennesker – så følg med når man har øvelser gjerne lenge tid før utslippet kommer. Bill Gates og flere Globalisttopper arrangerte øvelse for Korona virus ved Event 201 i oktober 2019 – rett før utbruddet – og du kan lese litt om Bill gates og øvelsen her.

I fjor, mai 2021 – så hadde man øvelse på Apekopper, og lagde en simulering:

«Simuleringens imaginære lanseringsdato var 15. mai 2022 – samme uke som markerte den virkelige starten på det første internasjonale utbruddet av virussykdommen, mer enn et år etter at den globalistiske gruppen møttes.» Hentet fra denne artikkelen.

– og nå sprer apekopper seg fra Afrika (noe den som den omtrent aldri har gjort før) – og det er veldig interessant, for å se om de også vil stenge ned Europa og Norge til høsten – som de gjorde under Korona epidemien. Apekopper i utgangspunktet virker via menn som har sex med menn, og den har holdt seg i Afrika i alle det år. Men som jeg tror og mener – har de nå drevet med gain-of-function forskning også på det – og nå sprer deg seg til oss – så da har de vært så «forutseende» til å lage vaksiner til oss – kombinert mot både Covid 19 og Apekopper:

FHI: Norge vil trolig motta vaksiner mot apekopper senere i sommer

Men det virker også som Marburgviruset er på fremmarsj – og vi er veldig mistenksomme.

J i Passet for jøder. Uhyrlighetene på 30 talet – la en grunn for folkemord på 40 tallet – og sånn sett har ikke menneskene forandret seg. Husk at Hitler var med i en okkult klubb – og ble blant annet støttet av Eliten i USA – som teks. Henry Ford, men også Prescott Bush, som ble rik av fange og dødsleirene til Hitler – ved å bruke arbeidskraft fra de – og Prescotts sønn og sønnesønn har begge vært presidenter i USA. Det sier vel om hvor mye man kan stole på eliten i USA – som også styrer mange av de vestlige landene, som Norge. Eliten i USA er også med i okkulte klubber, mange av de i Skuls and Bones – det er vel omtrent forutsetningen for å komme til makten der – og jeg tror det er det samme i Norge.

Og WHO ønsker å lage en krise av apekopperviruset – de er besatt av å få frem vaksinepasset – sånn at man kan skille de som er godtatt av Staten, og de anti-statlige, som nekter å ta de skadelige vaksinene. Det er på samme måte som Nazistene – som skilte de akseptable og uakseptable i hver sin bås – de uakseptable fikk gjerne en J i passet, som jødene – og senere utryddet. Dette kan skje i gjen – jeg har tross alt vært i Auchwitz og sett hvor onde menneskene var – og menneskene er ondere idag – enn de var da – det er bare å se hvordan samfunnsklimaet forandret seg totalt under 2 års nedstengning – hvor de uvaksinerte ofte ble mobbet, utfryst som om de hadde J i passet av media, naboene, arbeidskollegaer, på skolen av lærerene og elevene – ja selv av herlsepersonell, politikere, politi og flere mistet jobben – og familier splittet – og etter at man sluttet med å isolere barna – de kunne igjen gå fritt på skolene etc., så ble barn syke og, ettersom de ikke hadde brukt immunsystemet nevnverdig på 2 år, pga nedstengninger og spriting og isolasjon. Men det er også påvisst at flest har blitt skadet av vaksinene – selv om det offisielle i enhver nasjon – nekter å snakke om det eller føre statestikk – løgnen er komplett.

Man vet ikke om man skal tro det man hører og ser, så kanskje er det best å tie stille, kan man tolke inn i dette bildet av Mahatma Gandhis skulptur av Bapu, Ketan og Bandar. Illustrasjonsfoto: Kalyan Shah / Wikimedia Commons

Dogen er en anonym skriver i kommentarfeltet på Document, og den med mest innsikt i virus og vaksiner. Det er en fryd og ofte lese det han skriver. Så han skriver så – under en artikkel om Kopperviruset:

Sept. 2019: FDA godkjenner vaksinen Jynneos mot kopper og apekopper.

Feb. 2021: Kombinert kopper- og SARS-CoV-2 «vaksine» blir patentert.

Mars 2021: The usual suspects holder en ny pandemiøvelse. Denne gangen er temaet apekopper. Tidspunktet for utbrudd i simuleringen er 15. mai 2022. Rapporten publiseres nov. 2021.

Aug. 2021: Mer gain of function i Kina. Denne gangen på apekopper (MPXV/Monkey Pox Virus). Forskere ved Wuhan Institute of Virology setter sammen et apekoppevirusgenom, slik at viruset skal kunne identifiseres gjennom PCR-tester.
Studiet publiseres feb. 2022 i det internasjonale tidsskriftet Virologica Sinica.

Mai 2022: Selv om USAs Strategic National Stockpile har kopper/apekoppvaksinebeholdning til hele befolkningen, bestiller Biden ytterligere 13 millioner doser til en verdi av 119 mill. dollar.

Mai 2022: FDA godkjenner ny droge fra Pfizer, TPOXX® (tecovirimat), som skal gis intravenøst mot apekopper. TPOXX har tidligere bare vært tilgjengelig i pilleform.
Den intravenøse versjonen ble utviklet av SIGA Technologies, som inngikk samarbeid om dette produktet med Meridian Medical Technologies i 2019. Meridian eies av Pfizer.

Mai 2022: Bidens koronakoordinator sier at folk bør bruke maske innedørs. Han sier også at det er en «ny generasjon vaksine» tilgjengelig for publikum, men den trenger økonomisk klarsignal fra kongressen.

Mai 2022: Canada vurderer å bruke koppervaksinen mot apekopper, for å «beskytte» befolkningen.

Mai 2022: PCR-test for apekopper er nå tilgjengelig.

Mai 2022: Belgia er første land til å inntrodusere tvungen karantene i 21 dager for de som tester positivt for apekopper. Storbritannia innfører også selvisolering i tre uker for smittede og deres nærkontakter.

Robert Malone (skaperen av mRNA) om apekopper, fryktporno og desinformasjon:
https://rwmalonemd.substack…

Patent:
https://patents.justia.com/…

Apekopp simuleringsøvelse dokument:
https://www.nti.org/wp-cont…

Dette er hentet fra Geir Furuseths ypperlige artikkel: Apekopper eller noe mye verre – og du kan lese Dogens innlegg der.

Vi tenkte å dra på ferie til høsten – men nå begynner vi å lure på om vi må dra tidlig på høsten – vi vet ikke, men det kan virke som de ønsker å stenge ned igjen – forhåpentligvis ikke – men om de gjør det – er det fordi de vil fortsette å pumpe vaksiner inn i årene til folk – hvor de ofte mister sin helse, dør, ødelegge immunforvaret (ifølge Mikrobiolog Runi Rogers interjuv – så kommer det frem av amerikanske helsepersonell – at ved første Koronavaksine, dør ca. 50 % av immunforsvaret, den neste dør ca. 25% til – og den 3 skal det være ett virus i, som du da har en begrenset beskyttelse mot – jeg tør ikke å tenke på hva som da er i 4, 5 etc. vaksine) – og det kan også virke som det ligger en type frø i vaksinen, som får det til å vokse «ugress» som ser ut som ett krypdyrs skjell – i venene/årene inne i din kropp.

I Vesten har vi en kultur av å stole på Staten, helsevesenet, legene og alt annet som styrer samfunnet – men nå ser vi at disse avgudene vi har laget oss, feiler alvorlig, som gir risiko for død, demens, hjertesykdommer, og alt annet – du kan lese mer om det på denne Facebookgruppen:

Erfaringer med Covid 19 vaksinering – Norge

Vi bør minnes om hvilken tid vi lever i – som Skriften sier:

«Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham: La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.» 2Tess 2:1-3

Koronavirus og Koronvaksine, har veldig mye med Antikrist komme – det er en forberedelse for nettopp det. Vaksinene gjør folk ondere – og massene i verden, må være ond nok, til at Antikrist kan råde over dem. Han finnes nå – og er i verden nå – og vil styre via Islam og de Globale kreftene. Islam kaller ham Mahdi – og den falske profet, i Islam, er det Jesus – det er hva de kaller ham – og den som gjør under via den falske profet, kan være eks. paven eller en såkalt kristen religiøs, karismatiker eller noe annet – men veldig ond – som det står om ham:

«Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, likesom et lam, men talte som en drage. Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyret – det som fikk sitt dødelige sår legt. Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegnene som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyret som fikk sverdhogget og ble levende igjen.» Åp 13:11-14

Paulus sier videre om tiden vi nå lever i:

«Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet.

 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.» 2Tess 2:6-12

Legg merket til at Den som NÅ holder igjen, må bli tatt bort – utvilsomt er det Menigheten, da dens tid på jorden er over – da blir den siste 3,5 år overgitt til de 144.000 israelittene å gjøre sin gjerning i den ondeste tid noensinne på jorden – sammen med de 2 vitnene – men før alt dette, så vil det skje en stor vekkelse, som Joshua Gilles pratet om – som også jeg har talt profetisk om, i det glimtet jeg fikk under Guds Ånds salvelse for en tid tilbake.

Vekkelse – en fremtidig utgytelse av Hans herlighet

Det var spesielt – jeg så at folk kom i syndenød – og at ingen klarte å stanse vekkelsen – selv de som forsøkte – selv myndighetene sto totalt tilbake for Guds kraft – selv om flere av dem hatet det, så kunne de ikke komme for nær Ilden. Tanken bak det – er for Gud å fullføre Matteus 13, om lignelsen om såmannen og om en fiende som sådde ugress – og at i Endens tid, så vil Herren høste både sin hvete i sin låve – og så en høst av vredens kar – begge disse står beskrevet i Åpenbaringsboken 14 – om de 2 englene, som hadde 2 ulike høst av folk. Dette er den eneste grunnen til at Gud venter tålmodig, mens nasjonene og folkene i nasjonene blir ondere og ondere – Han venter på sin dyrebare grøde, sånn at Himmelen kan bli full av Hellige, som har blitt renset med Jesu blod.

Det er også det bortrykkelsen handler om – at når Guds låve er full av sjeler, av de utvalgte, så vil Herren hente hjem sin menighet – og ifølge 2 profetier/syner – så kan dette godt mulig skje mens det er krig mot Norge og Sverige (Dom over Sverige og Synet om bortrykkelsen) – enten rett før, under eller etter den krigen – mest sannsyneligvis under. Fordi trengsel kan lett ydmyke folk, så de blir føyelige for Evangeliet.

Den siste delen av 2 Tess. 2 – handler om løgnen – det er hva vi ser nå – alle lyver – media, politikere, folket i samfunnene – spesielt her i Vest, som en gang var kristendommens vugge – så er sannhet blir totalt byttet ut mot løgn – Det mest opplagte løgnerne er politikerne – men selv professorer, leger, eksperter, forskere lyver de konstant – Også hos akademikerne finner du nå ingen sannhet – de opphøyer sånne terrorister som Lars Gule, og da må du regnet med at kvaliteten er deretter.

Heretter må vi kun stole på Guds Ord – og stole på Herren alene – for Han har enda ikke utgytt sin kraft og sin herlighet, unntatt i visse områder, hvor det er mye forfølgelser, og folk blir frelst. Men jeg tror ikke det kan være lenge til – på samme tid som mørket tetner alvorlig til – så vil Guds herlighet slå ned i de Hellige, som er forberedt på det – og jeg tror det vil treffe samtidig i flere nasjoner – men vil bre seg ut der det finnes folk som kan bære Hans ild av renhet og Hellighet. Når alt dette skjer – da går alt raskt – da burde du være beredt! For ingen kan ha kontroll på Guds ild – og den vil bare være her en kort stund – før Både Guds kraft og menigheten blir tatt opp! Og da går verden inn i sine siste 3,5 år (og nei, jeg har ingen aning om når de siste 7 årene starter (Daniels siste årsuke i Dan.9 – eller hva som får nedtellingen til å starte – men tips meg gjerne – om du vet det).

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s