24 juli 2022 – Apekopper er en global helsekrise, ifølge WHO – i hast går vi mot Endetiden og den siste vekkelsen

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus fastslår at utbruddet av apekopper er en global helsekrise. Det skjer til tross for at WHOs ekspertgruppe, som skulle gi råd til generaldirektøren, ikke ble enige seg. Foto: Michael Kappeler / AP

Hentet fra ABC Nyheter

Ja – da er jakten på gang – ikke så overraskende – for dette måtte komme. Disse dårene har tenkt å ødeleggge Vesten som vi har kjent det – og WEFs leder Klaus Schwab legger ikke skjul på at det ikke er noen vendereis, til den verden vi vokste opp i.

Det demoniske rikets fremmarsj

Og de fleste nasjonenes ledere, er veldig indoktrinert av WEF eks. via Global Young Leader – som også vår Krongsprins Håkon er aktivt i. De flyr ned dit med sine forurensende privatfly – eller til andre steder hvor disse globale dårene har sitt maktsenter, og som vi leser av Åpenbaringen 13, så er Dyret, altså systemet – en enhet – og husk, dette er en form for New Age – om du leser Mørkets rike Møter motstand med Peretti, en profetisk bok – så vil du se at det er 2 typer New Age – det er de enkle nederst på gulvet som driver med Yoga (Yoga har blitt en ny kult – som selv sprer seg hos kristne – såkalt Kristen Yoga – med demonisk inspirasjon), meditasjoner, tilbedelse av diverse østens guder, spesielt fra India etc. – så er det de på toppen – lederne, advokater som fremmer satans rike, rikfolk som teks. Soros og Bill Gates – USAs verste fiende Obama og hans maskott Demokratene og Biden – etter som dette er åndelig, så er de på toppen, nødt til å hente sin styrke fra fotfolket, de som ikke vet hva deres ledere driver med – men er bedratt inn i en «positiv» kraft og demonisk aura – hvor de dyrker Moder Jord og alle andre krefter.

Og denne eliten henter også sin kraft fra vår synd – fra Abort (tilbedelse av Molok), synd mot naturen, hor, sexuell umoral, grådighet, avtalebrudd, løgner, skinnhellighet (spesielt blant en god del kristne), religiøsitet – og hekserier, trolldom, og ikke minst vaksiner – som inneholder en demonisk resept – som disse hyklerne vil tvinge spesielt på Kristne – som frykter sin Gud. Fordi her går skillet nå – for de som sier de elsker Gud, men gjerne svikter når det blir en pris å betale – og de som frykter Gud, og stoler på Hans kraft til å verne, og tror at Gud vil utfordre Globalistene – med all deres kraft. Satan er fortsatt en taper – og Jesus er fortsatt en vinner – djevelen klarer aldri å glemme nederlaget ved Golgata – og dette er hans siste krampetrekning – for å forføre verden, og dra så mange kristne som mulig – inn i hans garn.

WHO er bare ett av de djevelske virkemidlene de har – som kommunister (Tedros Adhanom Ghebreyesus leder av WHO var en kommunistisk geriljaleder og her er noen fakta om han) og New Agere, okkultister, hekser, trollmenn etc. – for å bedre og forføre. Dette må skje – husk hva Jesus sa:

«Ve verden for forførelser! For forførelser må komme, men ve det mennesket som forførelsen kommer ved!» Matt 18:7

Gud vil tillate at de kristne blir siktet som hvete

Men lar du deg forføre – så kommer du også under djevelens dom – og hans mål er å fylle opp flest mulig i fortapelsen – i Dødriket – der alle de onde til slutt havner – uansett status, styrke og rikdom du har – kun Jesu Kristi Kors frelser for evigheten – og for de troende eller alle som kaller seg kristne – så vil nå menigheten bli siktet eller prøvd – på samme måte som Jesus advarte Peter om:

«Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.» Luk 22:31-32

Jesus er fortsatt vinneren – over Dødsrikets porter

Ett nytt Getsemane er rundt hjørnet – men samtidig har jeg kanskje en følelse av at Gud har noen overraskelser på lur. Nå har Globalistene blitt overmodige – og de skjuler ikke lenger hva de driver med – selv om de fleste fortsetter å la seg lure og bedra, selv om det begynner mer og mer å bli åpenbart hva som skjer. Akkurat som Getsemane ble en katastrofe fordi disiplene ikke var forberedt – da mørket spredte seg – så overrasket også Gud hele Helvetes porter – ved å la sin Sønn stå opp fra de døde – og Jesus tok Nøklene fra Døden i Dødsriket:

«Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Åp 1:17-18

«Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud1 Kor 2:8-10

Så Gud har forsøkt nå i flere år – og forberede menigheten – men jeg er redd av ved første prøvelse – kan det se stygt ut – men på den annen side, så vil en harm Kristi Kropp reise seg ved ett eventuelt fall, og ønske hevn – og vil kaste seg på Gud, og i harme over bedrageren og over å bli bedratt (ifølge Rick Joyners to profetiske bøker «Finalekamp» og «Kallelsen»), be intensive bønner – og på den måten, vil Evangeliet og Guds kraft reise seg

Herre – reis deg mot dine fiender! Og bered frelse for den ringe

«Herren skal dra ut som en kjempe, som en krigsmann skal han egge sin harme. Han skal rope høyt, ja skrike. Mot sine fiender skal han vise sin makt. Jeg har tidd fra eldgammel tid. Jeg talte ikke, jeg holdt meg tilbake. Nå vil jeg skrike som den fødende kvinne, jeg vil puste og fnyse. Jeg vil legge fjell og hauger øde og la alle deres vekster tørke bort, jeg vil gjøre elver til land og tørke ut sjøer.

Blinde vil jeg føre på en vei de ikke kjenner. På stier de ikke visste om, vil jeg la dem ferdes. Mørke steder foran dem vil jeg gjøre til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil for visst ikke la det være. De skal vike tilbake og bli fullstendig til skamme, de som satte sin lit til utskårne bilder, som sier til støpte bilder: Dere er våre guder!» Jes 42:13-17

Så når vi føler at alt håp er ute, så vil Herren reise seg i kraft og majestet – og utkonkurrere både den onde – og hans Globalist tjenere – som jeg skrev for en stund tilbake – jeg tror jeg var under profetisk inspirasjon:

Denne vekkelsen vil kjennetegnes som gjennomgripende – hvor Ånden vil saumfare alle deler av ens sjel – hvor ingen hemmeligheter får holdes skjult for Herren – som det står:

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap forHeb 4:12-13

Løgn vil ikke bli tillatt – men eksponert og avslørt med en gang – og noen vil oppleve skjebnen til Ananias og Saffira, i Ap.Gj. 5. Regjeringsmedlemmer og Stortingsfolk vil være livredde for det som skjer – dette hadde de aldri kunne forestille seg – og det støter deres demoniske planer for verdensherredømme.

Satan vil sette inn alt for å stoppe dette – men de som Herren har satt inn som frontfigurer – har blitt prøvd på alle områder – og de lar seg ikke villede av noen ting. De er bare opptatt av å frelse flest mulig folk inn i Himmelen. De bryr seg døyten om denne verdens ånd – eller dens trusler via dens marionettfigurer – oftest eliten. Å tjene Herren er det eneste som betyr noe for dem. Å lide – er en kvern som de allerede har gått igjennom – så med tanke på Kraften som støtter dem – så vil de gi lite oppmerksomhet til angrepene – og forfølgelsen – men gi all ære til Jesus.

Det som kjennetegner denne vekkelsen, er at Gud bruker for det meste lekfolk – ofte folk som har vært nede i rennesten, som har vært på utsiden av samfunnet, som folk har sett ned på. Det er ikke for mange kjente predikanter som blir med på dette.  Hele denne åndsutgytelsen vil splitte de kristne inn i 2 – Geitene og Fårene. Noen mellomting finnes ikke.

Gud vil opprette de mest mirerable tilfellene – som alle har gitt opp – og de vil bli opprettet fort – pga Guds kraft og den sanne salvede Guds Ords undervisning. Befrielse vil skje i såpass store mengder – at man ikke har mulighet til at de alle får hver sin oppfølger – Guds kraft vil treffe såpass store områder – at Guds kraft vil selv treffe folk inne i deres hjem – og i nærheten av der Guds Hellige er. Folk vil komme i syndenød – de vil gråte ukontrollert – uten å helt forstå hvorfor. Selv hardbarkede forbrytere og avgudsdyrkere – vil ikke kunne bli uberørt av dette. Flere vil hengi seg til troen – og selv vitne i sine miljøer.

Denne vekkelsen vil bli kort – og når den har vunnet alle utvalgte – så vil Herren hente sine hjem. Det er sånn jeg ser det – og all ære til Herren.

Å si sånne ting – uten å ha sett det fysisk – er dristig. Men man må bare våge – å være tro mot sitt hjerte. Og hvem vet – kanskje jeg har helt rett …. Hentet fra her.

Israel – Gud vil bruke Israel – for å motvirke den Globale Orden og deres for raske skritt – Han lokker de i en felle (om du leser Hesekiel 38 og 39 – så legger Gud faktisk krok i munnen på de og drar de nedover mot Israel – hvor de da møter sin gravplass)

Du skjønner – Gud vil utfordre Globalistene – og en annen side av alt sammen, er Israel – mange jøder/Israelittere vil flykte til Israel for å oppfylle det profetiske – av at Gud jager de nølene hjem før trengselen – også for at de kan ta del av denne vekkelsen – mange israelittere vil bli frelst. Men Israel vil også bli brukt i en eller muligens flere storkriger – hvor de vil vinne. Også dette vil sette Globalistene ut av kontroll.

Og til høsten – vi får se – om WHO og våre dåraktige politikere klarer å stenge ned samfunnet en gang til – eller om det skjer noe dramatisk – som får folkene til å løfte sitt sinn og tanker mot Den Evige:

Damaskus fall – ett tegn

Fra Damaskus i 2018, da Syrerne ved hjelp av bla Russland tok kontroll over byen – for første gang på 6 år. Men Jesaja snakker om en totalt ødeleggelse – som gjør at byen ikke kan bygges opp igjen.

«Utsagn om Damaskus. Se, Damaskus skal opphøre å være en by og bli til en ruinhaug……. På den tiden skal mennesket vende sitt blikk til sin skaper, og hans øyne skal se opp til Israels Hellige.» Jes 17:1 og 7

Damaskus har aldri blitt totalt ødelagt – tross alle kriger og erobringer – men en dag vil de bli totalt ødelagt – muligens ved en konflikt med Israel – og noen har sett syner av at en rakett har truffet underjordisk labb – som ingen visste om – og at biologiske våpnene ble sluppet ut ufrivillig – og gjorde byen ubeboelig – men det kan også være snakk om en mindre atomkrig – eller noe annet.

Herjingene i Syria – ikke minst i Damaskus siden IS gikk til krig der – har vært ett forvarsel om det som skal komme. Du husker kanskje at jeg delte denne mannens 7 profetiske drømmer – som han fikk i starten av 2000 tallet – som kan godt passe inn i vår tid. Jeg sier ikke at det vil skje – eller at andre profetier vil inntreffe – kun Skriften er gyldig og spikret, men uten av vi vet tiden – Guds Ord sier:

«Utslokk ikke Ånden! Forakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode1Tess 5:19-21

Så alt prøves – og vi legger profetiske ord om endetiden/fremtiden bak i vårt sinn – og ser om det oppfylles i sin tid!

Bibelkoden – og dens forutsigelser

For meg er det interessant å lese den første utgaven av Bibelkoden, med Drosnin – du vet den hemmelige koden bak Guds Ord – for det meste nedfelt i de 5 første Mosebøkene (De religiøse jødene mener at Moses fikk alle de 5 Mosebøkene fra Himmelen – hvor alle ordene var samlet til ett – altså uten mellomrom – det er på den måten man også søker ved ett dataprogram). Det som var interessant – var at om du søkte i fortid, så fant du omtrent alt – fra 2 verdenskrig, Holocaust, navnet på viktige jøder når de var født, og når de døde etc. etc. – men når man søker fremtiden – ble det mye vanskeligere – og noen ganger inntraff datoen – men andre ganger gjorde det ikke det – og bak Ordene, sto det bare «utsatt». Husk ting er ikke så spikret som vi tenker – vi kan enda forandre de profetiske tider – som Peter skrev om:

«Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann2Pet 3:11-12

Og på min eldre blogg, skrev jeg en artikkel om hvorfor ting er felt ned for at det skal skje på en viss dato – for så å bli utsatt – spesielt når vi titter på Bibelkoden:

Hvorfor inntreffer ikke profetier? En gjennomgang av Bibelkoden

Israel – Guds endetidstegn

Men utvilsomt, dette her kan bli en veldig spennende høst – og Shemitha året går ut ved Rosh Hashana – som er profetisk for Basunhøytiden, dvs bortrykkelsen – den 25 september i år. Alt kan skje før det.

Du vet – studerer du det profetiske, og tar bort Israel – så vil du miste det meste av hva profetier og endetiden handler om. For Israel – eller Jakobs trengsler – de siste 3,5 årene – så finnes det ett profetisk bilde i GT – dvs. Josef som ble solgt av sine brødre – og ble hersker i Egypt – og da tiden var inne – ble Josef åpenbart for dem – på samme måte som Israel fornektet Kristus – og hjalp til med dødsdommen mot Han – så dro Jesus til Himmelen for å få sin makt – og vil i sin tid – åpenbare seg, som deres Messias – du kan lese om det i Sakarja 12 og 14 – og Åpenbaringen 19 – Jesus kommer tilbake til Israel – Jerusalem, ingen andre nasjoner! Men derfra vil Han styre alle nasjoner – i 1000 år – ved Hans Hellige, som har betalt prisen, som har forvaltet sine pund vel – Matteus 25.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s