30 juli – Det hemmelige – og kraften i å binde og løse

Endel av den øverste Globalist eliten i USA – Bush dynastiet

Jeg har skrevet en del om hvordan den onde har fått sitt fremgang i Vesten, ved å influere USA og gå inn bakdøren, og tatt over makten, ved okkulte rikfolk – som eks. Rockefeller, Bush familien mm. De rike er jordens mest misfornøyde folk, og må ha mer – stadig mer – fordi rikdom gir ingen fred, tvert imot gir det mange fristelser, som gjør mennesker tomme på innsiden – hvor man hele tiden må søke opp ting, for å forsøke å tilfredsstille sine indre trang. Og når man har «alt» – så søker man ofte opp i det okkulte – eller såkalte gutteklubber som Frimurerne – hvor man får makt.

Frimurer huset i Oslo

En sjef jeg hadde for noen en god del år siden, da jeg jobbet i det private, fortalte at han fikk tilbud om å bli medlem i Frimurerne – men takket nei. De søker opp sånne handelsfolk, prester, biskoper, advokater, dommere, politikere, journalister etc. etc. – altså folk med innflytelse – for å utøke sitt verdensrike. Og en av de sterkeste åndelige kreftene som styrer i min hjemby – kommer via nettopp Frimurerne. Det legger en åndelig lokk over byen, som gjør det vanskelig for kristne å få ett gjennombrudd, ofte blir kristne grupper/lokale menigheter isteden i sin blindhet, influert av disse kreftene, enten ved mennesker som dukker opp og vil bli medlemmer, men som egentlig har skjulte motiver og er med i noe hemmelig som ikke er forenlig med en bibels troende – og Bibelen sier:

Det passer dårlig at dere roser dere! Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? 1Kor 5:6

Eller blir influert av direkte åndelige knep via falske mennesker og skjulte synder, som ofte ikke forståes pga. at man enda er barn i Kristus – ikke fullmoden:

«Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å forklare, fordi dere er blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.» Heb 5:11-14

Da jeg hørte på Åpenbaringsboken gjennom lydbok her om dagen, så advarte Jesus mot eks. Nikolittenes lære – som han hatet. I dagen samfunn er det nærmeste man kommer den ideologien, den overdrevne falske nådeforkynnelsen. Vi burde studere Bibelen hvorfor menigheten er svak – fordi den gir svaret på alt dette, det er eks. bare å lese om formaningen om de 7 menighetene i Åpenbaringsboken – og disse menighetene er først og fremst myntet på vår tid, NÅ! Alle menigheter er en av disse 7 – og det virker som det omtrent bare er i fattige områder, hvor de seirende menighetene som Filadelfia og Smyrna virker. Pinsemenighetenes valg av menighets navn som det her i Norge – er bare et ytre skall – fordi det er i Ånden – i det usynlige – at du får en beskrivelse av hvem du er – og ikke er:

Men den onde ånden svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere? Apg 19:15

Og før i tiden, da kristne hadde mer våkne bønnekrigere, som Kjell Sjøberg – som advarte mot hvordan sånne hemmelige samfunn influerte menigheter, og selv Ulf Ekman sammen med Vebjørn Selbekk (nå redaktør av dagsavisen Dagen, og nå en motstander mot vekkelseskristendom) boken om «Frimurerordenen – hemmelig brorskap og okkult religion» i 1991 – hvor man avslørte deres okkulte agendaer som å lure kristne inn i dette, med snakket om en gud – som kanskje ikke før rundt 10 grad, eller mer – ble guden avslørt med navnet Lucifer – men da sitter den (ex)kristne fast, han må da bare følge mørket videre, fordi synden dårer folk, når man først har smakt på den, om ikke Herren ga den nåde til å komme ut av alt sammen.

Jeg kjenner en prest som i min ungdom, promoterte vekkelseskristendom og opplevde masse ting med Gud, ba for folk til å få tungetale, og helbredelse etc.- men ble introdusert til Frimurerne, ved hjelp av en medprest, og siden falt alt sammen i hans liv som skilsmisse og mye annet – og han døde ganske tidlig. Han var en av de som sådde inn i mitt liv som konfirmant – til at jeg senere ble en kristen. Egentlig er det en tragedie.

Grunnen til at satan vil influere menigheten, er rett og slett fordi om de kristne ikke våker – eller gjør den jobben Herren ønske at de skal gjøre – så er det fritt frem for satan, å ødelegge nasjonen. Og der er Norge nå – i ett hurtig fall – økte priser på mat, og energipriser, ja da hjelper det ikke om Norge er verdens rikeste land, med mange sterke ressurser, som billig energi – og alt annet av naturlige goder, fordi de kristne isteden for å våke, falt inn i lunkenhet, dobbeltmoral. Disse dårende kristne var i menigheten på søndag – på diskotek eller vinkveld på fredag eller lørdag. De ville ha litt av begge deler – men Ordet sier:

«Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med lovløshet? Eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder?

Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige. «2Kor 6:14-18

På samme måte som USA har sin Rockefeller – som er mye av årsaken til den okkultes fremgang – så har Norge sånn som Gro H. Brundtland – som media har skjult og selv informasjon er dypt skjult, enda så kjent offentlig person som hun er – men her kan du lese om en som har klart å nøste opp en del, som kan virke interessant:

Den skjulte slekt og de hviskede navn – Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg

I det usynlige har satan sitt nettverk – og det har økt betraktelig i de siste 30 årene – men har alltid vært der. Og han bruker mennesker – som denne Gro – som har vokst ut av en kommunistisk elite – som også omfavner kapitalistiske ting som rikdom (som Ramon Bennet sa, kommunismen sier de er Rød, men egentlig er de en kameleon, og kan ta hvilken farge som helst)- de er alle i familien Brundtland enormt rike – og har stor påvirkning av Norge – og nåværende korrupt påvirkning av alt på toppen i Norge – det finnes omtrent ingen motstemmer noen steder mot veien samfunnet har valgt ved disse løgnerne, unntatt på visse blogger, og i Document.no. Men selv de fleste blogger, og frie nettaviser, forstår ikke de åndelige prinsippene – heller ikke de fleste kristne. Og Skriften sier:

«Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barnHos 4:6

Binde og løse

Det finnes mange hemmeligheter i Ånden, ved Ordet, om du lar Ånden tillate å åpenbare det for deg. En av tingene er dette

«Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Matt 18:18-20

«Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdtJoh 20:23

Det finnes en sterk kvinnelig bønnekriger og som driver med befrielse – som har denne åpenbaringen. Hun går inn der satan har sine fester – som teks. ett havnelager hvor det var mye korrupsjon, løgn og smugling – så brukte hun en vanlig matolje og smurte under sine fotsåler – som er ett bilde på Den Hellige Ånd – og så gikk hun og de som var med henne – inn på området, og løste alle synder som var der – dvs. hun forløste tilgivelse ved å nevne hver synd med sitt navn, ledet av Ånden – og når det da ikke fantes synd lenger, så falt alle demoniske festene – fordi de holder seg kun fast, pga menneskenes synder, ellers har de ingen rett til å være der. Det tok ikke lang tid, før det kom en rekke avsløringer over dette havnelageret i det offentlig – og det skjulte kom frem i det åpenbare.

Det samme gjorde hun med en avis – som skrev sterke anklagelser og fordommer mot kristne og kristen liv – og en ugudelig redaktør som styrte – da tok de olje under føttene, og gikk så en runde i lokalet på avisen – mens de ba inne i seg – altså stille – og rett etter, ble denne redaktøren sparket, og en mer kristenvennlig person ble satt inn.

Men om du gjør dette – må du gjøre det i tro. Jeg vet en jeg kjenner – han praktiserte dette – og gikk inn i flere diskotek – og så ble flere av de stengt. Da gikk jeg i rette med han – og sa det er dumt å jage «fisken» bort fra sentrum (etter dette ble det nesten tomt for folk i sentrum). Du vet – vi er ikke i 1000 års riket – så vi må også bruke våre åndelige våpen med forstand – og vi skal første og fremst vinne de ufrelste til tro, enn å legge ned alle deres åndelige urene oaser – la oss heller stå utenfor, å vitne for de – vinne dem, og så lære dem alle de grunnleggende prinsippene i Guds Rike. Men klart, er utestedet enormt perverst – er det greit å få det bort.

Det var på den måten kristne på slutten av 80 tallet, og da hadde de lært å binde og løse – som da var nytt for de. Og vi fikk ett enormt perverst utested i byen – i forhold til hva som var normalt på den tiden (nå hadde det vel ansett som normalt) – og først rykket en bønnegjeng inn, og bandt den – og utestedet ble midlertidig stengt – da den åpnet igjen, gikk en annen bønnegruppe inn, og ba om at de ikke skulle få servert alkohol – og de mistet så sin skjenkebevilling – og la da ned for godt.

Jeg kan også nevne en Guds mann, som skjønte disse prinsippene. Jeg gjentar etter hukommelsen. Hans kone likte å jobbe på sjøen, på båt – mens mannen, en åndelig gudsmann, som skjønte prinsippene i å binde og løse – og kunne bruke det ved tro. Han ville ikke at kona skulle jobbe på sjøen, fordi han ønsket å han henne mer hjemme – så han bandt mulighetene. Og hun fikk ingen tilbud om jobb – ingen. Og hun skjønte ingenting – for hun visste at hun alltid fikk det. Men så skjønte hun det – hun gikk til mannen og sa – har du bundet det? Og han måtte innrømme det – og hun forlangte at han skulle løse det. Og han måtte gjøre så – og dagen etter, ringte de til henne, og tilbød henne jobb på sjøen. Og hun dro.

Du forstår – om du skjønner de åndelige prinsippene – og dette kan i teorien virke enkelt – og det er det, men du må bruke det som ett enfoldig barn – og stole på Gud – Jesus – Den Hellige Ånd – ved å bruke troen! Tro er som sagt ikke om man kanskje tro at det blir sånn, som eks. Yr tror og spår om været (hvor de har mye feil) – Bibelen sier:

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Heb 11:1

Tro er bygd på Guds Ord – som en bønnekjempe jeg kjenner, han, når han kommer i krig, og det skjer gjerne flere ganger i uken – satan er på han hele tiden – fordi Han er en sånn våken kriger, og lever nær sin Gud – så bruker Han Guds Ord – i omtrent enhver situasjon. Han spør Ånden om ett Ord – så bruker Han det – og taler det ut i åndeverdenen – til han får ett gjennombrudd. Det er hans livsstil – han sprer ut Bibelvers i enhver anledning, enten han ber for andre – eller for sitt eget liv.

Som teks. jeg er selv nå i en type tvist med arv – ikke det at jeg vil slåss for å få eiendom – men min bror vil – samtidig er advokaten på motsatt side, en løgner og ting har blitt bundet med løgn – da man manipulerte arven for 20 år siden og en fjern slektning fikk den inntil sin død. Da ber jeg ut Ordet:

«Men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk.» Amos 5:24

Du vet – jeg ønsker ikke arv for rikdommens skyld – som Jesus sa:

Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Luk 12:15

Leser du videre – så taler han om den rike mannen som ville ha mer – og så bygde han en enda større låve – for så bare å «kose» seg for resten av sitt liv – og Gud tok hans liv, pga dårskapen hans, at han ikke delte det han hadde med andre. Det er den dommen som nå også rammer Globalistene – og ikke minst adelen i Norge, som den rike Støre og flere andre rike folk i AP og Høyre – som vil ødelegge nasjonen – og unner folket ingenting, men eliten vil ha alle våre penger – så de blir steinrike – og middelklassen fattig – en ren marxistisk lære.

Men jeg ønsker at arven min skal være rettferdig. Og ettersom det er en åndelig strid på det, så skjønner jeg at satan forsøker å stjele noe fra meg – som Gud ønsker at jeg skal ha – sammen med mine søsken.

Dette med å løse og binde – er helt grunnleggende. Om du forstår prinsippene – så kan du gjøre mye skade i satans rike – og utfolde Guds Rike. Det betyr ikke at striden ikke vil slå tilbake mot deg – den vil gjøre det. Jo mer du skjønne av de åndelige prinsippene – jo mer vil det bli krig på livet ditt. Da burde du ta det som en åndelig lære ved at du praktiserer det – for det er i striden, at du lærer hvordan du skal takle det som skjer rundt deg. Og bare så det er sagt, ting er ikke så tilfeldig som du tror – når satan har hatt kampanjer for å ødelegge meg og min familie – så skjer alt på en gang, ting du ikke tror kan skje – det skjer – og det blir veldig intensivt, så du tror til slutt at du ikke klarer å overleve. Men så fører Gud deg ut av det – det gjør Han alltid, om du stoler på Ham – og ikke gir opp.

Din åndelige rustning

Men å være en kriger – er en livsstil – Guds fulle rustning i Efeserbrevet 6:

«Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.

Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de helligeEf 6:13-18

Rustningen ikke noe du tar av deg når du legger deg – den skal være på hele tiden. Men det som binder rustningen sammen, er Sannhetens belte – om den ikke sitter på – så kan mesteparten av rustningen falle av – beltet holder bla. brynjen på plass. Om du lever på løgner, selv om de er ufrivillig arvet fra barndommen, og oppveksten – som også Bibelen kaller byrder – så burde du gi byrdene fra deg til Kristus, og noen ganger ved anger og omvendelse, ellers kan byrdene bli mange, og rustningen falle av deg – og du blir sårbar i striden. Rustningen fungerer ved bønn og det å lese Bibelen – og ved å leve ett liv i helliggjørelse og ydmykhet.

Frelsens hjelm er så viktig – fordi striden ligger i sinnet ditt – og det vi fyller oss med, er også det som påvirker valgene og det vi gjør – til at vi enten blir en overvinner, eller en som taper i striden. Ordet sier:

«Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Rom 12:1-2

Når jeg var nyfrelst i 1988 – så var det mye mindre valg – og folk skjønnte mer hva Bibelen var – selv ufrelste. Alle hadde hørt noe fra bibelhistorier og kjente bibelske læresetninger, ja selv samfunnslæreren eller Rettslæreren på videregående tok frem prinsipper i Matteus evangelium, at den som har skal få, og den som ikke har, skal miste selv det en har, Matt. 13:12 – dette gjorde det også enklere å vitne, da folk generelt hadde noe kunnskap, og stort sett ingen kunnskap om alle andre religioner som har sneket seg inn i vår nasjon.

Gud sørger over vår synd – og godtar den ikke

Men idag er kunnskapens nøkkel tatt vekk – og selv kristne sliter med å finne den. Fordi våre lærere i våre menigheter har blitt våre forførere – fordi de ikke leder oss inn i dypere inn i troen – men holder seg til barnelærdommer. Men vi må en eller annen gang – om vi mener vi er rettferdig – og gå inn i dypere ting – skjønne hva Guds karakter var i GT – fordi Guds vemmelse over synden i det Gamle Forbundet – er ikke noe bedre i det Nye. Egentlig så er Guds Ånd i oss, mer sensitiv mot synd, enn i det gamle, fordi hjertet vårt har blitt mykt ved Kristus. Derfor sier Skriften:

«Se til at dere ikke avviser ham som taler! For unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmelen. Hans røst rystet den gang jorden. Men nå har han lovt, og sagt: Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelenHeb 12:25-26

«Har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd?» Heb 10:28-29

Vi trenger igjen å lære å frykte Gud – og ikke minst Hans Ord – fordi Ordet er det som vil dømme oss etter av vi er død – når vi alle står enten fremfor den Hvite domstolen – eller De Rettferdiges domstol. De som har fremgang i dette livet, vil lære at det betyr ingenting i Evigheten – de fleste vil da gå med skam, når hele deres liv har kun vært for å dyrke frem det tomme livet – det som mennesker akter for høyt – og kjødets kortsiktige gleder.

Den trofaste tjeners glede ved sin forvaltning

Å være en tjener, er ofte en lidelse – og ofte blir man aktet som intet – og blir sett på som søppel i denne verden. Men for de vi er satt til å betjene – til å gi de evige sannheter ved Hans Ord og åpenbaring – vil få de beste venner her nede, ja mer enn det – vi blir brødre og søstre, og holder vi ut, vil vi fortsette familieforeningen der oppe – og i evigheten vil vi også få lønn for det vi har hjulpet de svake, og hjulpet de til å gå videre i sin vandring – og forsøkt å ydmyke ved Åndens kraft de som er overmodige, og stoler mer på sin selvtillit og egen kraft, enn Åndens kraft båret frem ved ydmykt hjerte, som elsker den ringe – den som ingenting er, det som verden anser som vrak og ingenting.

Det er en grunn til at Gud ikke alltid kommer med en gang – du ber – eller at ting tar tid – fordi Han utvikler din karakter, og det tar lengst tid. Å være i Ånden og flyte i Guds kraft, vel, man trenger ikke å være utdannet for det – eller ha en god karakter – det holder med at du deler, og at noen tar imot og er sultne på Gud. Guds kraft står alltid til forholdet til hvor sultne motparten er til å få noe – derfor ser vi så lite under i Norge – fordi veldig få forventer noe. Men for de som sulter – og er det fler som sulter – så vil Guds kraft bare multipliseres – fordi du deler da «livets brød» til de som sulter – og Guds kraft kan flyte til helbredelse, opprettelse, befrielse, indre legedom – og frihet fra alt som tynger.

Gud tillater smertefulle ting, for å få oss dit Han ønsker, og hvor Han får formet sine tjenere

Det er nettopp det Gud gjør nå – Han tillot de demoniske vaksinene – for så å tillate fattigdom og nød selv over Norge – og krig ligger også rundt hjørnet – fordi det er den eneste måten at folk kan komme ut av sitt selvgode liv – og sine selvrettferdige gjerninger, selv blant kristne. Har du ingenting, ikke råd til å mate dine barn – og regninene ligger på haug – så kreves det desperat tro, og har du desperate trosmål – så kommer det raske sterke bønnesvar – og du lærer å bli avhengig av Gud – selv i de minste tingene. Der leder Ånden oss nå. Der er vi på vei – enten vi liker det eller ikke!

Da Moren til Lester Sumrall fikk en syk mann – dette var da rundt 1920-30 årene – så hadde de ingen til å brødfø de – men hun hadde tro, den moren. Så hun satte alle barna rundt bordet – og dekket på – og så ba de bordbønnen – så banket det på døren, og en kom inn med en pose eller kjele med mat – så de kunne spise seg mette. Det skjedde hver gang – til mannen ble frisk nok, til å arbeide selv. Den troen – ønsker Gud å føre oss inn i! Så vi ikke blir avhengig av denne verdens system – selv huslån – eller annet – selv ikke forsikringer på alt mulig som kan skje – men kun avhengig av Gud og Hans Ord! Gud svikter aldri, det er bare vi som mister troen – når ting ikke skjer raskt nok – men Gud kommer aldri sent, om du bare er tålmodig!

«Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvd, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe. Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den.

Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.» Jak 1:2-8

Desperat tro – skaper unike mirakler og store under!9 kommentarer

 1. Takk for alt du du deler, det betyr mye for meg. Jeg har fam. som ville slaktet dette, leit. Uansett, jeg gleder meg til Jeshua kommer igjen, for da blir ting rettferdig. Vanskelige tider nå og man må jo holde hode over vannet. Tusen takk til deg, jeg kan ikke leve på mediaopplysninger, sykt. Takk igjen. Du ser navnet mitt og hva det betyr, etter sigende.

  Likt av 1 person

  • Takk for oppmuntring – og ja, vi gleder oss alle til Jesu gjenkomst – selv om jeg er redd at mange ikke er forberedt på den dagen. Når det gjelder familie så sier Jesus

   Mens han ennå talte til folket, se, da sto hans mor og hans brødre utenfor og ville få ham i tale.
   Og en sa til ham: Se, din mor og dine brødre står utenfor og vil få deg i tale!
   Men han svarte den som sa det til ham: Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?
   Og han rakte hånden ut mot disiplene sine og sa: Se, det er min mor og mine brødre!
   For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.
   Matt 12:46-50

   Det er en tid hvor Gud mer og mer føyer den ekte familien sammen, og den kjødelige, som ikke vil følge Jesus, vil trekke seg unna.

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s