24 aug. 2022 – Den uvillige og saltløse menighet

Pensacola reviva: En siste kjente vekkelsen i Vest, som snakket mye om omvendelse – Selv om det garantert har vært utgytelser på mindre plasser flere ganger, mens der forfølgelsen er, har det ofte vært konstant vekkelse og omvendelse – og Herren har utført store mirakler, som vi sjelden vet noe om. Lakeland vekkelsen i 2008 senere ble en flopp – selv om det var noen bra møter, så visste Todd Bently at han var en mann uten karakter, og falt raskt i hor – siden skilsmisse, og gjengifte -sist jeg studerte han, så var han under en falsk profetisk ånd av villfarelse. Bentleys fall varslet en ny tid med en ny type kristne – som dyrket karakterløshet, fremfor å finne Guds rette veier i sitt liv – i dag er denne karakterløsheten nådd sin topp.

Møtte en kjær gudsmann i dag – som er snart 85 – og er sterk i troen. Han har vært med og kjempet enorme kamper – og sett utrolig ting med Gud – og har revet ned abort i en by, ved åndelige krigføring. Han fortalte at han nylig hadde gått bak i Pride toget i byen, for å be – men Herren stoppet Han – og minte han på at det var ingen andre – og at det er for sent. Det samme hadde Gud talt til han da han var på ferie i en stor by i Nord-Norge – hvor kommunen skulle forme antisemittistisk politikk mot Israel – og Gud sa det samme – det er for sent. Du skjønner – fordi vi ikke har tatt til oss de profetiske advarslene – og de har ikke vært få – så er vi nødt til å møte en lignende skjebne som Juda, Sørriket – måtte møte mens Jeremia forkynte. I Norge er mentaliteten – «Ikke tro at du har noe å lære meg » og «ikke si til meg hva jeg skal gjøre» – og «hvem tror du at du er?» (om du ikke har en CV og anbefalning av minst 10 pastorer…).

Du kristne – hva driver du med? Du går hit og leter etter noe som kan kile ditt indre av din nysgjerrighet av endetiden eller hva som skjer i samfunnet. Men er du egentlig rede – for det som kommer – og Hans snare komme? Dessverre er det mange pratemakere rundt om kring – som taler vind, uten kraft. Det er mange kristne med dype byrder – som de isteden for å konfrontere sin egen synd, omvende seg ved anger og gråt – så bare går de på søndagsmøtet, for å få en klapp på skulderen av pastoren og alle andre medkristne som for lengst har mose grodd opp etter ryggen – og noen selv åndelige sterke menigheter, iallefall på det ytre, holder sterke åndelige krigere i gissel pga lederenes villfarelse – ettersom alle tror at menighet kun har med lokal tilhørighet – men Gud tilhører ingen lokal menighet – ingen! Åpenbaringsboken advarsler/oppmuntring til menighetene snakket kun til de kristne i en og en by – uansett hvordan de organiserte seg eller delte seg opp i flere deler og bønnegrupper.

Gud tilhører de som er frelst og har sitt navn i Livets Bok – og jeg tror at kanskje halvparten av Guds barn er innenfor en lokal menighet – og halvparten utenfor. Men det er mer frihet å være utenfor i dagens situasjon – i de fleste menigheter, ettersom de oftest blir som en tang rundt sjelen din, som lenker som fester seg på dine bein – og du blir lammet til å ikke lengre å høre hva Ånden sier du skal gjøre – men helt underkastet menighetens lære – og Gud blir mer og mer langt borte for deg – og din første kjærlighet er totalt borte – det er bare ett tidsspørsmålet før du går over til fiendens rike – og blir en «god kristen» der – uten Ånd eller å kunne lengre høre Ånden tale til ditt indre.

Å ja – det finnes flere tjenester som fungerer i salvelsen – det betyr ikke at Gud er med dem – Gud er med sitt Ord, uansett hvem som deler dem – og velsigner selv sine gaver, lar Han sin Ånd hvile over flere som er aktive i å gjøre gjerninger i Jesu navn, selv om de som formidler det vandrer i villfarelse. Du må lære å lytte til Ånden taler – og Ånden kan tale til deg gjennom ufrelste – selv naboen du ikke liker – eller politikere – ja selv de kristne du ikke liker. Ikke begrens Gud – Han talte til Bileam gjennom ett Esel – Bileam gikk så og gjorde sine profetiske «gudstjeneste» – profeterte i salvelsen – i ånd og sannhet – og gikk så bak ryggen på Israel, og talte hemmeligheter til Balak, hvordan han skulle få Israel til å falle i synd – for belønningens skyld. Bibelen sier:

«De har forlatt den rette veien, og er fart vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn, og ble irettesatt for sin overtredelse: Et umælende trelldyr talte med et menneskes røst og hindret profetens dårskap.

De er vannløse brønner, skyer som drives av sted av stormvind. Mørkets natt er rede for dem. For ved å tale skrytende, tomme ord, lokker de ved skamløshet i kjødets lyster dem som nettopp har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelsen, og de lover dem frihet, de som selv er forfallets treller. For det som en ligger under for, det er han og blitt trell av.

For dersom noen ved kunnskap om vår Herre og frelser Jesus Kristus har unnflydd verdens urenhet, og så igjen blir fanget inn av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre for dem enn det første. Det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så igjen vendte seg bort fra det hellige bud som var overgitt til dem. Det er gått med dem som det sanne ordspråket sier: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og et nyvasket svin velter seg i sølen.» 2Pet 2:15-22

Peter snakker ikke om verdens urenhet og menneskene der – han snakker om kristne med falske motiver – som har sneket seg inn blant de ekte. De skryter av store ting som de har sett av Gud – og virker hyggelig og snill – men i hjertet deres, er det gjemt svik. Og når en menighet har en sånt menneske, så vil dens råttenhet spre seg inn i alle de andre. Du blir påvirket – enten du vil eller ikke vil. Det betyr ikke nødvendigvis at du går bort fra nåden – men du kommer heller ikke særlig lengre og dypere inn i Kristus. Fordi du vil ikke lide alene med Kristus – du vil heller lete etter venner der de er – enten de er falske eller ekte – spiller ingen rolle! Du vil være innafor.

Om du leser Bibelen – om Jonatan – venn til David, da Filisterne (bilde på fienden) holdt Israel i fange – så skjedde dette:

«Så sa Jonatan til våpensveinen: Kom, la oss gå over til forposten til disse uomskårne! Kanskje Herren gjør noe for oss. Ikke noe hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få. Våpensveinen svarte ham: Gjør alt det du har i sinne! Gå du bare! Jeg skal følge deg hvor du vil. Da sa Jonatan: Nå går vi over til mennene der, og da vil de få se oss. Hvis de da sier til oss: Stå stille til vi kommer bort til dere! – så blir vi stående hvor vi er, og går ikke opp til dem. Men hvis de sier: Kom opp til oss! – så går vi opp, for da har Herren gitt dem i vår hånd. Dette skal vi ha til tegn.

Da de nå begge var kommet så langt at de kunne bli sett fra filistrenes forpost, sa filistrene: Se, der kommer hebreerne ut fra hulene som de har gjemt seg i! Og mennene på forposten ropte til Jonatan og våpensveinen hans og sa: Kom opp til oss, så skal vi si dere noe! Da sa Jonatan til våpensveinen: Stig opp etter meg, for Herren har gitt dem i Israels hånd. Så klatret Jonatan opp på hender og føtter, og våpensveinen hans fulgte etter ham. Jonatan felte dem, og våpensveinen gikk etter ham og slo dem i hjel.

Ved det første angrepet Jonatan og våpensveinen gjorde, falt omkring tjue mann på en strekning som halvparten av den marken som kan pløyes på én dag. Da kom det redsel i leiren, på marken omkring og blant hele folket. Også forposten og herjeflokken ble grepet av redsel. Jorden skalv, og det kom en redsel fra Gud1 Sam 14:6-15

På den tiden var faren til Jonatan, Saul, på vei til å bli frafallen, pga ulydighet – men han hadde enda Guds Ånd over seg. Saul er ett bilde på en hyrde – og pga sin noe ulydighet (1 Sam. 13), så virket det som han også hadde mistet noe av forstanden allerede. Jonatan vandret i tro – og de var KUN 2 stykker som satte i gang en troshandling som skremte vettet av en stor fiendeskare – uten menighetens velsignelse eller pastorens velsignelse. Men seieren tilfalt også hele menigheten og Saul – og i sin uforstand sa Saul at den som spiser noe som helst, før hans fiender er beseiret – skal dø! Og da ble det selvfølgelig Jonatan som tok litt honning – han visste ikke om hva faren hadde sagt – og da måtte han dø – dette kalles menighetstukt – når noen ikke skikker seg. Han ble reddet av menigheten – som mente at seieren tilfalt Jonatan og hans våpensvein – og dermed omgjorde Sauls sin straff.

Men selv en så modig mann som Jonatan – mistet salvelsen etter hvert, og havnet i ulydighet – fordi han hang med sin far, som da hadde blitt totalt frafallen – en mann som forfulgte den salvede, altså den utstøtte David – som måtte flykte om og om igjen fra Saul og hans soldater. David som samlet de misfornøyde, folk med gjeldsbyrder og alle andre du ikke vil ha i menigheten din. Fordi du vil heller henge med ledere som virker i Sauls ånd – tross alle store seire du før har hatt med Herren – akkurat som Jonatan hadde det når han gjorde det som var rett. Men Jonatan møtte en hard skjebne – fordi han ikke valgte å følge den rette hyrden, den utstøtte hyrden – som han visste i sitt hjertet var den Herren hadde valgt ut:

«Filistrene gikk til strid mot Israel, og Israels menn flyktet for filistrene. Det lå mange falne på Gilboa-fjellet. Filistrene forfulgte Saul og sønnene hans, og de drepte Jonatan og Abinadab og Malkisjua, Sauls sønner.» 1 Sam 31:1-2

Dette er Herrens Ord til deg i dag – om du er med i en menighet og du har satt din lit til en hyrde, fellesskap, åndelige ledere, andre kristne – som drar deg mer og mer bort fra Herren – så løp! Løp! Kom deg bort, ikke del Jonatans skjebne – husk hva Jesus sa:

«Husk Lots kone! Den som søker å vinne sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, skal bevare det. Jeg sier dere: Den natten skal to være i én seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake….» Luk 17:32-34

Husk Lots kone…. ja, vi ivrer etter endetiden og det profetiske – men vi har glemt hva som skjedde med Lots hustru – hun ble reddet fra den syndefulle byen Sodoma – men hjertet hennes hang ved der – og hun klarte ikke å la være å vende seg tilbake – og trosset Herrens Ord om å ikke se seg tilbake – formidlet via englene. Hun hadde også sett at englene slo de fleste mennene i byen med blindhet – da de forsøkte å storme Lots hus. Men hva hjelper det hva du ser Guds gjeringer – nå du ikke åpner hjertet med troens øyne?

Jeg har en i familien som har sett ett syn av Jesus i alle sin herlighet – hun er bitter og hard i dag – uten nåde i sitt liv. Jeg møtte som nyfrelst en som fikk ett plutselig syn av Jesus – og Guds herlighet falt over henne – og hun sa til meg at hun ble fri. Men en kort tid etter – ble hun samboer og forlot troen. Jeg kunne ha fortalt om og om igjen hva jeg har sett og hørt – det er bare så ufattelig mange tragiske historier – av folk som før var så brennende. De har havnet i ulike fangeleire av fienden, som beskrevet i den profetiske boken «Det Siste Slaget» med Joyner. Men de er aksetable i menigheten – så da er de vel helt sikkert oppskrevet i Livets bok?

Vel – å få navnet sitt i ett samfunn betyr ingenting – kanskje heller negativt, ettersom de ditt sammenheng blir opptatt av å få penger fra staten ved å registrere ditt personnummer i din menighet. Altså du er under full statlig kontroll og oversikt hvor du hører til. Den første menigheten skrev ikke opp navn, men visste at troen var risset i hjertet i Evigheten. Vi er ikke så fri som den første menigheten – eks. som Filip, som bare startet en vekkelse i Ap.Gj. 8 ved Åndens kraft – så forlot han alt og delte evangeliet med en hoffmann – og etter å ha døpt han – tok Ånden han og rykket han bort til en annen by – og han fortsatte der å forkynne evangeliet. Ingen kontroll – ingen eldstebrødre eller såkalte hyrder som har kontroll – alt er under Åndens kraft.

Ja – men vi må ha orden – vel, har du en menighet på 50 eller 100 stykker – og så organiserer den som du har 20.000 medlemmer! – Du skjønner, det var ofte de mengden med mennesker som de første kristne hadde, så de måtte ha eldste, grenser, lære om hvordan du skulle være i menigheten, fungere i åndens gaver – mannens plass – kvinnens plass etc. Men har du 50 stykker – så lær de å være ledet av Ånden, ikke organiser bort Ånden – og om du forfølger de som virker for Herren – for å stoppe deres frie ånd i Herren – så vit at det ligger en dom over deg – som kan bli hard – om du ikke stopper opp – og lar Herren få virke fritt, uten din kontroll.

Som leder skal du hjelpe folk gjerne å bli sterkere og mer åndelig enn deg – friere enn deg – og du skal bare la Herren virke i de – uten din innblanding! Du skal grunnleggende gi dem mat fra Ånden og Ordet – sånn at de vokser. Det er bare når djevelen dukker opp som en glupsk ulv – så skal du kjempe for dine sauer – men når lederne er glupske ulver – så sender Gud profeten – men når du ikke hører på profeten – hvordan kan du da tro at du har Gud velbehag over deg? Tenk over hva Paulus avskjedstale til de kristne i Efesos var:

«Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.» Apg 20:29-30

Nå så har dette blitt mer vanlig enn uvanlig i de norske lokale menighetene at ulven har kommet innenfra, fra de du setter din lit til. Jeg sier deg sannheten – ikke det du ønsker å høre! Djevelen lar sin røst høre over alt – å ja, de kan tale gode ord – oppbyggelig prekener – og tros taler – og virke å Ånden – men så plutselig, innemellom alt det riktig, så kommer det en setning – eller ord – som kommer rett fra helvete – men føles godt ut for den sjeliske kristne – fordi den er så godt pakket inn med søte ord – og så setter det seg fast i sinnet ditt – i tankene dine – og så lar du det ordet bli en sannhet, og sånn begynner bedraget – og når det har blitt mange sånne løgner – så blir summen av løgnene – masse ugress – ugress trekker næringen fra jorda – fra ditt hjerte – sånn at planten Gud har plantet i deg ved frelsen – begynner så smått å visne – og til slutt vil ugresset råde i ditt liv – og du blir ett vrengbilde av den og de som delte løgnene til deg.

Jeg vet ikke hva som skal til for å vekke deg opp – jeg føler meg som Jeremia – som gikk rundt i Jerusalem og ropte Herrens Ord – men få hørte – og pga denne ensomme mannens røst, som ble gjort til latter, spott og sinne – så ble hele byen totalt ødelagt – fordi ingen lyttet og tok det til hjertet:

«Men de hørte ikke på meg og vendte ikke øret til meg. De gjorde nakken hard, de bar seg verre at enn sine fedre. Og du skal tale til dem alle disse ordene, men de skal ikke høre på deg. Du skal rope til dem, men de skal ikke svare deg. Du skal si til dem: Dette er det folket som ikke har hørt på Herrens, sin Guds røst og ikke tatt imot tukt. Redeligheten er gått til grunne og er utryddet av deres munn.» Jer 7:26-28

Ja – hva hjelper det å rope – men om jeg ikke taler – så vil jeg måtte stå til svar for det – så jeg roper så lenge jeg kan – da gjennom dette nettstedet. Så får Herren lede dem Han vil hit – jeg forsøker ikke å vende om folk – det er Herrens sin jobb. Jeg må bare tale Hans Ord – det Han legger på mitt hjerte – så er det opp til deg hva du gjør med det – eller om du forkaster det! Ditt valg – alltid ditt valg! Gud elsker din frie vilje – selv om det betyr at du havner i helvete! Men det betyr dermed ikke at Han vil jobbe konstant for at du skal vende tilbake til Ham – men når man dør – så er det ikke lenger noe håp – frelsen gjelder kun dette livet, så lenge du er i kroppen – og det siste du gjør, teller mer enn hva du begynte livet med!

Mange tror at hor er noe av det verste som skjer i den kristne verden – vel, det er ille, men endetidens store synd, vil bli at mange kristne vil bli fremmed for Gud, som David Wilkerson skrev om i «Synet» fra 1973 – og man mer eller mindre bruker tid med denne verdens underholdning – enn Gud – ikke nødvendigvis store synder, eller grove synder – men man blir en fremmed – og du blir en fremmed for Guds sanne barn, som opplever at du har blitt en kristen uten Ånd – som ett tomt skall – mens du tenker at de er fordømmende og ser negativt i alt – men sannheten har ingenting med det positive eller negative – sannheten vil bare sette deg i frihet! Men du vil kjempe imot det – fordi det støter det frafallet du selv har kommet inn i – og da blir sannheten ubehagelig og din fiende! Er man fanget av synd – så vil man alltid kjempe imot Sannheten – derfor Korsfestet de Jesus – fordi Sannheten ble for ubehagelig, til tross for alle gode gjerningene han hadde gjort i mer enn 3 år i Israel. Sånn sett har ikke menneskene forandret seg – og i disse gode tidene vi har hatt, så har nasjonens karakter nesten blitt totalt ødelagt! Hva skal vi gjøre når det vil koste å stå for Jesus og det å leve rett for Herren?Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s