Den okkulte siden av Grønn Politikk, og det okkulte i USA fra landets opprettelse

Det det størst bedraget akkurat nå – er grønn politikk. Husk at New Ages alle ulike religioner de dyrker, handler om naturen – men i praksis så ødelegger man naturen, fordi New Age er i opposisjon til Han som Skapte Naturen. Derfor vil vi se hjernevaskede ungdom, som eks. den svenske Thunberg, bygge alt det de står for – på en enorm dobbeltmoral. Det kan vi se på denne store mønstringen av ungdom til Reading festivalen – rundt 100.000 var samlet – og da ser det sånn ut:

Eller om du ønsker det – kan du tittet litt på YouTube – før de muligens sensurer alt som kan gi «grønn» politikk dårlig lys:

For å si det sånn – jeg har aldri noen sinne opplevd en sånn skitten generasjon reise seg som nå – og da snakker jeg ikke om fysisk – men åndelig skitten. Og det som er i ditt hjerte – påvirker også alt rundt deg. Som Jesus sa:

For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være. Matt 6:21

Ikke det som kommer inn gjennom munnen, gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent. Matt 15:11

«Men Jesus sa: Er dere ennå uten forstand, dere også? Forstår dere ikke at alt som kommer inn gjennom munnen, går ned i magen og kastes ut den naturlige veien? Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott.  Disse tingene er det som gjør mennesket urent. Men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent. Matt 15:16-20

Så det er sagt – å ete kjøtt gjør deg ikke uren – med tanke på kjøtthysteriet som nå tar seg opp, fordi de «synes synd på dyrene» (mer enn drapene på aborterte fostre – som nesten ingen bryr seg om) – for Gud sa;

«Og Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem: Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden. Frykt og redsel for dere skal være over alle jordens dyr og alle himmelens fugler, over alt som kryper på marken, og over alle fiskene i havet. De er gitt i deres hånd. Alt som rører seg og lever, skal være til føde for dere. Likesom jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere alt dette1 Mos 9:1-3

Dette er en del av hva egentlig regnbuen handler om – det var dette Gud talte til Noah, før Han inngikk en pakt om å ikke drukne jorden i vann en gang til pga jordboernes ondskap – og som tegn på det, lagde han en bue i skyen – 7 farger – mens Prides 6 farger, er direkte ett opprør mot Gud – og handler ikke om noen ekte regnbue – bare en vrangforestilling av det ekte.

Å dyrke det skapte – som denne «grønne» bevegelsen gjør – gjør de uren. Og frukten er det du ser de gjør, at de forsøpler områdene på en sånn måte – nettopp på det grønne området de satt på- Ikke mye grønt igjen om du tittet på bildet over. Disse kan ikke elske naturen – de elsker ideologien «grønn politikk» som er en religiøs bevegelse – en dyrkelse av deres egen fantasi – hvor de bedrar seg selv med religiøse følelser og tror de har nådd Nirvana – en religiøs opplevelse av lykke – når de egentlig rører ved selve helvete – og dens sataniske natur og tro.

Vindmøller

Denne vindmøllen tålte ikke vinden – og falt sammen, og kunne muligens ha drept noen om de hadde vært i nærheten.

La oss ta vindmøller – ikke kan de resirkuleres, de dreper verneverdige fugler og masse andre fugler (som eks. en mann fikk 15000 kr. i bot for å ha skutt en skjære på egen eiendom – eierne av vindmøllene (og politikerne som innvilget konsesjonene) blir aldri botlagt for fugledøden de forårsaker) ikke kan de skape så mye strøm at de noen gang kan bli lønnsom (de lever av statlige støtteordninger) – når de statlige tilskuddene opphører, vil eieren forlate disse enorme flakene – som det skjedde i USA på 80 tallet (les: Advarselen fra 1980-tallet: Det store vindkraft-rushet) – til de ramler sammen, i det store såret som bygningsarbeidere har skapt i naturen – pga politisk ideologisk vilje.

Dette er en ideologisk villfarelse som er økonomisk dyrt, og like ufornuftig som dyrene – vel, beklager, dyrene har mer fornuft, fordi de gjør det Skaperen har lagt ned i dem – og følger instinktene – menneskene her, følger sin tomme avgud, uten at målet fører de til noe annet enn jordens ødeleggelser.

CO2 læren er en falsk lære – selv jeg lærte på skolen at CO2 var gunstig for naturen. Viktig å være tro mot vitenskapen når vitenskapen var vitenskapen, ikke nå som det er betalt vitenskapen så man kan gjøre FN fornøyd – hvor sunn fornuft virker som har totalt opphørt å eksistere – det betegner den siste generasjonen som vil se Jesu gjenkomst – og se starten av Åpenbaringsbokens redsler – som Noahs og Lots slekt.

Økonomisk svikt, mangler og fattigdom banker på våre dører

Storbritannia: Vil opprette offentlige varmestuer til de som ikke har råd til å varme boligene sine

Og pga «grønn» villfarelse – så blir plutselig elektrisiteten dyrere – og har ingenting med krigen i Ukraina å gjøre – det begynte egentlig når Merkel stengte ned kraftverkene i Tyskland – og det samme også i Sverige. Og så skal man ikke få lov til å fyre med alternative ting som olje og kull – og EU prater om forbud mot å bruke ved til å fyre opp med. Velkommen til Grønn galskap – som man opphøyer på skolen og overalt.

I Norge så har våre folkevalgte hengitt seg totalt til EU og FN – nesten ingen på Tinget prater mot disse kjempene av villfarelse i Endens tid. Acer skapte elektrisitetskabler til Tyskland – og så eksporterte vi så mye strøm – at vassdragene ble tomme – og milliardene gikk ned i lommene på eierne – og Staten – og vi må betale – du og jeg! Som jeg har sagt før – det startet først med den Borgerlige regjeringen i 1990 – fra Senterpartiet – ville fjerne loven om at de kraftdrivende bedriftene ikke kunne tjene penger – nå ble markedet fritt – og så begynte strømprisen først å stige langsomt – til det vi ser nå.

Men før 1990 – så visste alle som styrte Norge – at om man skulle kunne konkurrere på det internasjonale markedet – så måtte man ha billig strøm – og så ville bedriftene tjene penger – så ville arbeidsplasser bli sikret – sikker skatteinngang til Staten – og folket ville ha jobb og lønn til å betale forfallende regninger. Det som skjer nå – kan bare forstås om du skjønner at det er en høyere plan bak alt.

Dette er faktisk kjøpmennene og deres hemmelige interesser for det okkulte. Husk – Hitler var med i en hemmelig Thule orden – hvor Dietrich Eckart – deres yppersteprest, fikk forandret Hitler totalt pga okkulte krefter, sånn at han kunne bli en forførende folketaler – før det, klarte ikke Hitler å få revet folk med i sine taler – men etter, så var det en annen Hitler – med nå besatt av en større åndsfyrste.

Visste du forresten at Nazistene var veldig opptatt av Grønn Politikk – jeg kopierte og skrev denne artikkelen i 2018:

Var nazistene grønne

Det er også interessant å se at nazistene hadde en plan for strømforsyning fra Norge til Europa i 1941:

Museumsleder om nazistenes planer for utbygging av strømnettet: – Slående lik

Og når har Tyskland tydeligvis blåst støv av gamle planer, og gjenopprette de via Acer, hvor vi da må betale for den enorme eksporten til Tyskland og England – husk at Tyskland er den mest dominerende faktoren i EU – og Angela Merkels påvirkning av Norge, kan ikke ses som noe godt – heller at det Tyskland ikke klarte under krigstiden, klarer de nå ved å sette inn sine marionetter til å lede landet vårt – og bak Tyskland, ligger Demokratene i USA – bak der spøker Kina og selv Russland kan hende har en finger mer i ting enn vi liker å vite.

Kristne i Tyskland sov – og slapp løs tidenes hittils verste monster

Pga av at de kristne – når pinsevekkelsen gikk over verden på starten av 1900 tallet – så nektet de fleste kristne i Tyskland å ta imot vekkelsen – jeg har selv lest om 2 pinsedamer sterkt påvirket av pinsens kraft og ild, som dro ned for å sette ild i en menighet på ca 1000 stykker – men det skjedde ingenting – folk ville rett og slett ikke ha den overnaturlige kraften, som om de hadde tatt det imot hadde gjort menigheten såpass levende – at den kunne beskytte sin nasjon mot okkulte krefter. Rett etter pinsevekkelsen kom en okkulte vekkelse over verden – og den red Hitler på. Og han ble finansiert av Frimurere og andre ordensbrødre fra USA – som Henry Ford, Rockefeller etc. etc. Selv far og bestefar til begge Bush presidentene (les om Bush dynastiet) – ble rik på jødisk og uønskede andre elementer av mennesker, som arbeidskraft og prisen var ofte deres blod. Det er ingen tilfeldigheter at begge de 2 ble presidenter – i kraft av antisemittisme, jødisk blod og andres blod – og en særegen overgivelse til det okkulte, på samme måte som Hitler gjorde det.

For å ytterligere forstå dette bedraget – så må vi gå til USA – ettersom den har vært en supermakt i ganske så mange år – også vært bærere både av sterke vekkelser – men også av falske lærere – så er det viktig å se at ved siden av deres kristne arv, finnes det også en okkult arv, helt fra starten av – det såkalte Founding Fathers, som lagde grunnloven – var for det meste Frimurere – og det la en grunn for alt hva ser idag.

Jeg fant denne noe eldre Sid Roth videon – jeg oversetter lett:

Hentet her: https://www.youtube.com/watch?v=MAK2Mtce9gw

Han forteller at 44 av de 56 som blir kalt The Founders Father i USA – var Frimurere. Og de var med i en europeisk ordre. De ville bygge ett nytt verdenssystem på grunntanken på Atlantis – altså USA. Og på den måten har eks. 1 dollar seddelen Frimurersymbol. 33 graders frimurer er det høyeste – og da vet man noe ingen andre vet. Eks. hver gang de har en president innsettelse – hvor de holder en okkulte messe for å reise opp Osiris (Egyptisk avgud) fra underverdenen for å ta sin rettmessige plass – dette gjør de for hver president!

Denne sermonien ble holdt i nær avstand til 16th Street in Washington DC. Deres store Gud er den store arkitekten av universet – men identifiserer ham som guden Osiris, som han var kjent for Egypterne, og Apollo for Grekerne.

Om du ser på det store seglet – så ser du Egyptiske symboler- men ser du på setningen – så omhandler det profetier om Apollo.

Alle går rundt og bærer dette seglet (som har 1 dollaren på seg) mer enn Guds Ord – vi bærer på en profeti om Antikrist komme. Du har det egyptiske symbolet. Setningen er på latin. The Annuit Coeptis – er latinsk og referer til tilbakevendelsen av guden Jupiter (En Gresk konge Epifanes fikk satt opp en statue av Zeus i Templet, som tilsvarer guden Jupiter, Antikokus Epifanes blir beskrevet bla. i Daniel 11:21- og var ett forbilde på Antikrist) rettmessig gjeninnsetting over kosmos og sønnen hans Apollo, er Novus Ordo Seclorum – en profeti fra Acume symbolet, den mest kraftfulle av de Apolloiske prestinnene som ga profetien – som Novus Ordo Seclorum er tatt fra – hvor hun forutså at i endens tid, Apollo ville returnere for å regjere på Jorden på nytt i en gylden tidsalter.

(Bibelen sier) «La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.» 2Tess 2:3

Det står her i Skriften hvor den identifiserer ånden ved navn – som besegler Antikrist. Dette er «Fortapelsens sønn» – hvor det greske ordet er «Apolia» – dvs. Apollo, Apollyon

«Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, – de skal undre seg når de ser at dyret var, og ikke er, og skal komme igjen.» Åp 17:8

Dyret er da (i grunnteksten) Apolia – Apollo, Apollyon. Franklin D. Roosvelt, 32 USA president autoriserte at den kunne stå på 1 dollar seddelen. Sid Roth lurer på man kunne ta denne DNA på noen idag – og få Antikrist til å gjenoppstå (min anmerkning: dette var da et TVprogram ca 7 år før vaksinene – men «Covid» vaksinene passer jo godt til å manipulere folks DNA til å bli mer lik Antikrist).

Transhumanisme

Siden Noahs dager – så har vi teknologien til å blande arter – dvs. blande dyr og mennesker sammen i noe som kalles transhumanisme. Dette brukes for å skape en ny type menneskehet. Det de ønsker med det er å skape noe som lever evig.

I Noahs dager blandet man engler og mennesker til noe som ble Nephilim. Det er ett ønske om å se inn i den overnaturlige verdenen. Hva er DARPA og hva gjør de? (Rundt tiden for vaksinehysteriet, så oversatte jeg denne videon fra en lege, om DARPA og transhumanisme)

DARPA tilhører forsvarsindustrien – en av de største departementene i USA. De bruker millioner av skattedollar for å omgjøre DNAet for å skape supersoldater. Dyrets merke kan være ett datachip. De kan manipulere ting i kroppen så det er som ett virus. Introdusere og omskrive en ny genetisk kode. De bruker skattepenger til universiteter ol. for å videreutvikle dette. Sånn at mennesker utsatt for dette blir ikke ansett som mennesker lengre.

Vent til du finner ut at denne Frimurer planen, Washington momumenter, hovedstaden, tillater symboler fra Vatikanet som signaliserer og tillater denne åndelige ondskapen.

Alt dette går tilbake i starten da frimurerne ønsket å bygge ett okkult demokrati. Dette ble kalt «Den mest godkjente planen» hvor man averterte for ulike artikektoniske firmaer for deres planer hvordan hovedstaden Washington kunne bli bygd. Men alle planene ble forkastet, fordi Thomas Jefferson ønsket en plan som ville være lik designet som Rom, og en kuppel som en obelisk. Og dessuten ønsket han å dedikere det til alle hedenske guder.

Washington Moment representerer seksuelle organer. Hva betyr det i frimurer og kultiske terminologi? Fordi frimurerne, en god del av deres mystisme er basert på fortidens Egypiske besvergelser. Denne designen – en kuppel – som forestiller den forevige gravide magen til Isis – i deres mytologi ved å reise en Obelisk, som er en oppreist manndom til guden Osiris (ett annet navn på Antikrist), som har en magisk formål. Dette ble designet i fortidens Egypt for ett formål for å oppreise fra underverdenen ånden til Osiris så han kunne ta hans plass i Farao så landet Egypt kunne ha en guddommelig representasjon i deres konge.

Det er malen for dette byggverket, fra en mal fra Vatikanet. I Vatikanet har du har en kuppel lignende obelisk. Det er akkurat det samme templet du har i Washington, og det samme templet man har i Vatikanet. Faktisk – Obeliksen in St. Peters plass ble fjernet fra oldtidens by Heliopolis hvor den ble bygd og dedikert til guden Osiris. Den ble gjenoppbygd i Vatikanet når Pave Sixtus den 6 fikk satt den opp midt på plassen der – han fikk i stand en eksorsisme (demon utdrivelse) ved å forsøke å befri den fra demonen Osiris fra Obeliksen. Og igjen – denne Osiris er det samme som Antikrist i Det nye forbundet. Det er guden Apollo for Grekerne.

Se på Frihetsstatuen, som var bygd av Eiffel – fra det berømte Eiffel tårnet, bygd av franske frimurere (Les: Endelig Advarsel ?! (Babylon er USA?) – ang. bla. det okkulte ved frihetsstatuen). Den ble bygd for å ha kroppen til Isis, dedikert til Osiris og hodet er Apollo. Ekteskapsforbindelsen mellom den egyptiske Osiris og den greske Apollo er at de er akkurat den samme for mange historikere.

Man sier at det er en stor betydning for frimurerne – selv den 9/11. Vel – jeg tror at det er det. President Bush står frem den 20 januar, 2001 – og gir det hans åpningstale og hvor han 2 ganger referer til «Engelen som rir virvelvinden og styrer stormen«. Hvor kommer denne terminologien fra? Det er frimurer ord, men først av alt en okkult terminologi – som refererer til Metatron.

Det er varierende ting for angel og virvelvind. Men i flere år, fakta minst ett tiår før 11 september 2001 – okkultister sier at det har blitt en måte å merke Den Nye verdensorden (The New World Order), for kodeordet ville være «engelen og virvelvinden».

Om du går inn, hvor jeg har vært – i huset til templet – hovedkvarteret til den 33 graden til Frimurerne, de har en dedikasjon der til George W. Bush for at han donerte mer en en million dollar for å hjelpe utbredelsen av Frimurerne i USA. Dette er ikke bare spekulasjoner, men fakta.

På slutten tar han opp Maya profetier (som beskrev US okkulte seglet med pyramide), andre eldgamle kulturer, jødiske, hinduistiske – selv den Evangelisike Gudsmannen Jonatan Edwards (han som forkynte «Syndere i hånda på en vred Gud»)- som alle kommer frem til at Antikrist vil stå frem mellom 2012 og 2016 .

Video slutt

—————————————

Dessverre ble slutten kuttet litt for tidlig. Jeg vil bare legge til – at om Antikrist har stått frem allerede, så har han enten gjort det i det skjulte – eller via Obama – da Obama til nå er den mest onde mannen som har stått frem på den politiske arenaen – med sjarm, og skjult ondskap. Men klart – vi vet enda ikke helt navnet på Antikrist – selv om på www.z3news.com – så mener de at de kan peke på 150-200 stykker – som har fått navnet til Obama som Antikrist i syner, drømmer og tiltaler – også han som leder nettstedet, lo av alle som sa Obama var Antikrist, helt til han spurte Gud selv, og Gud viste han det, ifølge ham selv. – mens andre profetiske tjenester, nekter for at det kan være ham. Men utvilsomt er han sterkt under antikristens ånd. Muligens vil satan reise opp en enda verre en?

Jeg skrev alt dette – for å vise deg at bak den grønne fasaden – så ligger det sterke okkulte New Age krefter – og nå så virker politikerne i de fleste land her i Vest – i en selvdestruksjon av eget land og folk – de tillater at prisene går på topp, de tillater at det blir mangler på både mat og energi – og de virker veldig fornøyd med seg selv – når de virker på denne måten. Dette er alle tegnene på at vi er inne i Endens tid – hvor nasjonenes ondskap vil fjerne Gud fra alt – fra folks bevissthet og tanker. Som Bibelen sier:

«Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, og også en av de sju, og farer bort til undergang. De ti hornene som du så, er ti konger som ennå ikke har fått rike. Men de får makt som konger i én time sammen med dyret. Disse har én tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret. Disse skal føre krig mot Lammet. Men Lammet skal seire over dem, fordi han er herrers herre og kongers konge – seire sammen med dem som er med Lammet, de kalte og utvalgte og trofaste.» Åp 17:11-14

Satan angriper alle ekte troende – og forsøker å utryddet jødene/israelittene fra Israel. For uten jødene – uten Israel – uten Jerusalem – så har ikke Jesus noe sted å komme tilbake til! Og om ikke Jesus kommer tilbake – så kan satan fortsette å styre over jorden. Men ingen har noensinne klart å utfordre og stoppe Guds Ord noensinne. Akkurat som Gud lurte satan ved korset – så vil Gud også i Endens tid – sørge for at han taper.

«… Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.» 1Kor 2:8-9Én kommentar

  1. […] Jeg husker da jeg var ung og gikk på bibelskole – og kom i en diskusjon med en, om jeg husker rett – utdannet seg til prest/teolog – og da jeg nevnte at Jesus talte til ett tre – og så døde det, så lurte han i alle dager på hvorfor Jesus gjorde det – akkurat som om det var ett problem, fordi Han ødela naturen! Men Jesus ødela aldri naturen, han nektet ett tre livets rett – for å demonstrere for disiplene – makten ett menneske har i troen! Faktisk – Gud ser dette hyklerske slektslettet, som ett dobbeltmoralsk og ondt slekt – som ødelegger hans natur enn noen foregående generasjoner – og samtidig slår seg på brystet, over at de er best på naturen og å tenke grønt – samtidig som ungdomssamlingene i grønn anledning, så forsøpler ungdommen som aldri før – som jeg skrev om her. […]

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s