Bill Gates og hans jobb mot systemkontroll selv i fattige nasjoner – litt om hvor Antikrist vil sette sin trone

Bill Gates er virkelig djevelens håndlanger. Jeg kom over denne artikkelen – som jeg så som interessant:

Bill Gates og Aadhar-prosjektets hovedarkitekt Nandan Nilekani.

Bill Gates finansierer verdens største digitale Identitets database

Noen utdrag fra artikkelen:

«Dette hodeløse rushet for å samle inn biometriske data og tildele hver person på jorden en digital identifikasjon blir solgt til publikum under dekke av «økonomisk integrasjon». De fattigste på planeten har problemer med å få tilgang til finansielle tjenester og motta statlig hjelp fordi de ikke har offisielle offentlige identitetsdokumenter. Ifølge denne formuleringen er det å få et offentlig ID-kort en «menneskerettighet» som må «sikres» – for å få ens biometriske data registrert, sporet og databasert av regjeringen.

Det bør ikke komme som noen overraskelse på dette tidspunktet at denne «menneskerettigheten» også har direkte fordeler for big business og for de enhetene som ønsker å utøve større kontroll over den menneskelige befolkningen.

Gates ga et innblikk i det sanne formålet med dette identifikasjonskontrollnettet i en tale på Financial Inclusion Forum organisert av det amerikanske finansdepartementet i 2015.

  • «Hvert land trenger virkelig å se gjennom disse KYC-reglene – kjenn kunden din – for å sikre at kundene kan bevise hvem de er, men i mange land har du selvfølgelig ikke noen form for ID-system, og mangelen på ID-systemer er et problem, ikke bare for betalingssystemet, men også for stemmegivning, helse, utdanning og beskatning. Derfor er det flott å gå inn og lage et bredt identifikasjonssystem, sa han den gang.
  • Også her er India et veldig interessant eksempel på dette, der Aadhaar-systemet, som er en 12-sifret identifikator korrelert med biometriske beregninger, blir utbredt over hele landet og vil være grunnlaget for hvordan vi kan gi alle mobiltelefonbrukere i India denne rimelige vekselen .
  • Den samme typen ting skjer nå i Pakistan, og det er en tidlig begynnelse på å lage disse ID-programmene i Afrika også.
  • Vi forventer å kunne bruke ID-dokumentene slik at når du møter opp til en offentlig tjeneste – for eksempel når du går inn på en primærklinikk – vil vi raskt kunne hente bio-ID-en din og få tilgang til din elektroniske helsedatabase. Selv om du har flyttet fra en del av landet til en annen, vil du kunne spores og få god service uten å måtte vente og uten at det er så mye papirarbeid. ID-systemet er derfor grunnleggende.«

Vi ser her – at man bruker hele tiden manipulerende ord – for å få folk til å føle seg trygge på det disse gjør. Eks. Grønn politikk som skal redde verden – er egentlig ett redskap for å få folk til å gi opp sin uavhengighet, og kvitte seg med middelklassen – sånn at vi kun har en rik elite, og en fattig befolkning. Helse betyr full kontroll, sånn at du kan overvåkes – og at du får «vaksine» som inneholder sporingsenhet – så man hele tiden kan vite hvor du er til enhver tid. Samme med identitfikasjonssystemet – det handler om at du skal inn i ett system, og hvor myndighetene til enhver tid kan vite hvor du er – hvem du er – og hva du mener og tenker.

Mer fra artikkelen:

Gates har vært intimt involvert i denne prosessen med å forvandle verden til et digitalt betalingsnettverk knyttet til biometrisk identitet.

I 2012 bidro Bill og Melinda Gates Foundation til å grunnlegge «Better Than Cash Alliance», som samler regjeringer, internasjonale organisasjoner og privat sektor «for å akselerere overgangen fra kontanter til digitale betalinger globalt.»

Og:

Det indiske eksperimentet om å være en pioner i denne biometriske digitale økonomien – et eksperiment der Gates har vært så intimt involvert – er også et perfekt eksempel på hvordan et slikt system vil bli misbrukt.

I januar 2018 avslørte en rapport i The Tribune at alle dataene, inkludert navn, adresse, postnummer, bilde, telefonnummer og e-post, av alle over en milliard Aadhaar-registrerte indianere kunne kjøpes på WhatsApp for 500 rupier, eller omtrent syv amerikanske dollar.

Indias unike identifikasjonsmyndighet, som administrerer Aadhaar-systemet, ble deretter tvunget til å innrømme at rundt 210 nettsteder, inkludert nettsteder fra staten og statlige myndigheter, viste listen over statlige mottakere, sammen med navn, adresse, andre detaljer og Aadhaar-nummer.

Enda mer urovekkende er det at nylig innhentede dokumenter viser at den indiske regjeringen integrerer Aadhaar-innsamlede data for å lage en «360-graders database» som vil «automatisk spore når en borger flytter mellom byer, bytter jobb eller kjøper en ny eiendom» og integrerer disse dataene i en sanntids geospatial database bygget opp av landets romfartsbyrå ISRO.

Bare den mest bevisst sløve kan hevde at han eller hun ikke kan se de marerittaktige konsekvensene av denne typen all-seeing, altomfattende samfunn, der hver transaksjon og hver bevegelse av hver borger overvåkes, analyseres og databaseres i sanntid av regjeringen og Bill Gates er en av de forsettlig ubetydelige personene.«

Og

«…….Gates’ respons er selvsagt useriøst. Selve formålet med et globalt integrert ID-nettverk og en kontantløs betalingsarkitektur er å fjerne personvernet fra livene våre. Det er tydelig beskrevet i konseptet ID2020 som er basert på Microsoft patent WO2020060606. De kjøpte til og med patentnummeret med 060606 som en del retter mot «dyrets merke» de som ikke har merket, denne lese brikken, har ikke lov til å handle. Merket er brikken med biometrisk ID som sender ut en såkalt MAC-adresse fra de som injiseres med en brikke som oppretter en globalt unik MAC-adresse basert på individets biometriske data.

Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at denne mannen, som ikke bekymrer seg for personvernkonsekvensene av en global, sanntids elektronisk ID og digitalt betalingsnettverk, også er en av de beste investorene i EarthNow LLC, et selskap som lover å «distribuere en enorm konstellasjon av avanserte bildesatellitter som vil levere kontinuerlig video i sanntid fra nesten hvor som helst på jorden». 

Nei, denne Gates-drevne agendaen handler ikke om penger. Det handler om kontroll. Kontroll over alle aspekter av vårt daglige liv, fra hvor vi går, til hvem vi møter, til hva vi kjøper, hva vi tenker og hva vi gjør i sanntid overvåket via satellitter.«

Systemet som formes under dekke av manipulerende ord

Du vet – India er ett stort land – og vanskelig å kontrollere med tanke på hvor mange fattige og folk som bor på landsbygden – men det hindrer de ikke til å ikke jobbe intenst med å registrere alle – og de bruker fine ord – men aldri sannheten – om dette 666 systemet.

Men hva med Norge? Vel – vi er så overregulert og kontrollert i systemet – at Bill Gates er ikke så interessert i oss, ettersom vi er ferdig behandlet, lagret og klar til å være en del av Bill Gates Operativsystem, ved hjelp av våre villige myndigheter – For tiden er Bill Gates kun interessert i våre penger – sånn at våre myndigheter kan sende av gårde utallige millioner til hans prosjekter – for å binde verden til det nye Babels Tårn – hvor verden skal samles til ett – under Antikrist.

Satans store mål – tempelplassen

Dyrets rike er under konstruksjon – og det er viktig å se at de okkulte hemmelige ordene – er veldig opptatt av Tempelhøyden i Jerusalem – og det nye jødiske templet. Jeg har selv gått inn på trolig Google Earth eller Google Maps (jeg fant dessverre ikke artikkelen nå hvor jeg beskrev dette) – og tittet ned på tempelplassen – og trykket på noen kryss som ligger over plassen – og plutselig dukket det opp en tegning av ett fremtidig tempel.

Vi snakker om ett fysiske tempel – men satan vil ikke bare forurense det fysiske – men også Herrens åndelige tempel – Hans menighet:

Dette skrev jeg på toreblogg den 6 desember i 2016 -i artikkelen Skal det bygges ett jødisk tempel?:

Frimurernes drøm om sitt tempel – på Tempelplassen. Da jeg var i Jerusalem i 2018 – så skrev jeg en artikkel – om det okkulte i Jerusalem – spesielt på visse områder – som Høyesterett. Du kan lese min dagrapport her – hvor jeg tok opp emnet.

Den nye pakts tempel og Antikrist

Men så vil jeg også ta med hva det står i Den Nye pakt om antikrist som setter seg i templet:

«La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud»

På denne siden, så fant jeg noe interessant rundt betydningen av ordet Guds tempel i 2 Tess 2. Det står:

  • Visst vi går til grunnteksten kommer det veldig klart frem for oss hvilket tempel det snakkes om i 2. Tess 2;3-4. Grunnteksten kaller de jordiske fysiske templer for “hieron” og våre kropper som Guds tempel for “naos”. Da blir det interessant og se hvilket av ordene som brukes i verset om antikrist i 2. Tess 2;3-4?
  • Paulus snakker 8 ganger om de kristne som Guds tempel. Uten unntak bruker Paulus ordet “naos” om de kristne som Guds tempel. Dette skjer altså totalt 8 ganger i Paulus brevene. Det er altså ikke en tilfeldighet men noe han bevist gjør konsekvent.
  • Hvilket ord brukes for bygginger som Guds tempel og hvor ofte? Ordet “hieron” brukes totalt 59 ganger i nye testamentet, ikke en eneste gang av de 59 gangene brukes dette ordet på de kristne som Guds tempel. Paulus bruker det konsekvent og helt uten unntak, på en fysisk jordisk bygning, som tempel.
  • 2. Tess 2;3-4 sikter helt klart til de kristne som Guds tempel. Det ser vi vet at grunnteksten bruker ordet naos om tempelet antikrist skal sette seg i. Antikrist vil ikke sette seg fysisk, inn i et gjenoppbygd tempel i Jerusalem slik moderne futuristisk teologi sier. Det er farlig og gå og vente på at dette skal oppfylles i fremtiden, mens antikrist i virkeligheten allerede opererer for fullt, mens antikrist virkelig setter seg i Guds tempel, de troendes sinn, med falske bud og lærdommer. Se hva Paulus sier til de troende:
  • 1. Kor 3;16 “Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere”.
  • Åpenbaringsboken prøver hele tiden og få vår oppmerksomhet rettet opp mot det himmelske tempel, der hvor paktens ark står, ikke gjør motsatt og rett ditt blikk mot et såkalt gjennoppbygget tempel i Jerusalem langt inn i fremtiden, det er ikke det som er fokuset nå i følge åpenbaringsboken

Nå tror jeg endog at Templet blir todelt – at Antikrist setter sitt segl på troende og verdens mennesker – seglet er Dyrets Merke – og at han fysisk setter seg i ett gjenoppbygd tempel i Jerusalem – husk, ved siden av de kristne, er satan mest opptatt av alt som skjer i Jerusalem – der Hans kommende fall er forutsagt i Ordet – han forsøker å forhindre det, med alt han kan. Men vil klart mislykkes – men dra meg seg mange i sitt eget fall – faktisk de fleste voksne på denne jorden. Ettersom Korset er en dårskap for verden – og den frafalne kristne.

Hvordan kristne blir lurt inn under innflytelse av Antikrist ånd

Ett krypdyrs skjell? Dette er da funnet inne i mennesker som var vaksinerte for Korona – etter deres død.

Dette er også interessant – fordi under vaksinene – så fikk vi faktisk en type Antikristelig gift inn i årene, for de som vaksinerte seg – spesielt mange kristne henga seg til det. Dette er starten på mange kristnes lovprisning til Antikrist, og hans ånd – om man kan si det på den måten. Også det stoffet som utvikles ved vaksinen inne i blodet – en type ukjent plante som vokser inn i venene – ligner på ett krypdyrs skjell. Du kan lese artikkelen her.

En kunsters tanker om hvordan Dyret i Åpenbaringsboken 13 beskriver – du må skjønne at det er systemet som de nå rigger – som er Dyret – antikrist er bare det ene lille hornet av de 10 på Dyrets hode – som underkuver 3 andre. Her under ser du ett kart over Dyrets oppdelte områder:
En verden uten grenser, det gjenoppståtte Babylon – delt opp i 10 soner – som Bibelen beskriver. Vil det da se sånn ut? Dette er hva den okkulte Den Nye Verdensorden presenterte i 1974 – og 10 er hellig for okkultistene – og Bibelen snakker om 10 hoder på Dyret.

Det er også interessant at en av produsentene til denne mRNA giften, Moderna, er drevet av Bill Gates – og Moderna har aldri laget noen ting før, dette er det første. Og Bill Gates er ingen lege eller helsearbeider – men som sagt, penger åpner alle dører for det de ønsker å gjøre. Og satan åpnet også dører for ham – nå også i de fattige delene av verden – der det bor mest mennesker. Denne systemet som utbrer seg er hva Bibelen kaller Dyret – og betegnes som ett monster av ett system.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s