Ingenting vil bli det samme etter 25-26 september

Fikk da denne i mailboksen fra Z3news.com – og med tanke på at det er slutten på et Shemitha år – kan det være interessant å se på:

I en drøm den 24. august snakket jeg med en usett person og fortalte han: «Ingenting vil bli det samme etter 25. september 26

Det var slutten på drømmen. Den var veldig kort, men jeg tror det var en profetisk advarsel. Noen dager senere fikk jeg en annen kort drøm som jeg tror instruerte meg til å dele denne, så det var det jeg fikk, og resten av denne artikkelen er min tolkning.

«Ingenting vil være det samme» er det samme som å si at alt kommer til å endre seg. Siden jeg ikke fikk noen begrensninger, tror jeg omfanget av disse endringene vil være veldig store, og påvirke alt og alle overalt, så vi trenger ikke å lure på om dette skjer eller ikke fordi det vil være altfor stort til å gå ikke få det med seg.

«Etter 25. september 26,» avslører starten uten å avsløre noen sluttdato, så jeg tror det betyr at disse endringene vil fortsette på ubestemt tid uten å gå tilbake til slik ting var før.

Selv om det høres ekstremt ut, tror jeg det bare er en bekreftelse på bibelske profetier angående generasjonen som lever på tiden for Herrens gjenkomst, som jeg tror er vår generasjon. Jesus identifiserte hovedforandringer som kom over verden på den tiden, som vist i eksempler senere i dette innlegget. (Matteus 24) Andre skriftsteder avslører at disse endringene bare vil akselerere når dagen for hans gjenkomst nærmer seg. (Åpenbaringen 6-19)

Jeg tror at Gud vil at hans folk skal vite hva som kommer, akkurat som enhver kjærlig forelder ønsker for barna sine, og han vil at vi skal vite hvor vi er på hans profetiske tidslinje slik at vi kan forberede oss og gjøre alle nødvendige endringer, åndelig og fysisk, så vi ikke lukker ørene og nekter å høre eller setter vårt håp til falske profetier fra såkalte profeter som lover blå himmel foran oss eller regjeringsledere som lover å fikse problemene.

Drømmen avslørte den spesifikke måneden og dagene, men ikke året. Jeg tror imidlertid datoene viser at det refererte til dette året, 2022, fordi det markerer den første dagen av den hebraiske høytiden Rosh Hashanah, som bokstavelig talt betyr «årets start«, så det er den hebraiske versjonen av nyttårsdag , som vår Romaniserte kultur feirer 1. januar.

Siden hebraiske dager begynner og slutter ved solnedgang i stedet for midnatt, tar det to dager på den romerske kalenderen å fullføre én dag på den hebraiske kalenderen. Så den første dagen av Rosh Hashanah i år begynner ved solnedgang den 25. september og slutter ved solnedgang den 26. september. Så jeg tror at tilpasningen til Rosh Hashanah er hinsides tilfeldigheter og gir oss nøkkelen til tolkningen.

Siden det markerer starten på et nytt år, er det ikke snakk om et endags-arrangement. Vi kan kanskje ikke se noe uvanlig skje på den aktuelle dagen, men når det nye året utfolder seg, vil vi kunne se tilbake på det som et stort vendepunkt. Jeg tror det vil markere mer enn bare starten på et nytt år, men begynnelsen på en ny tid som vil fortsette i mange år, noe som gjør det til en viktig milepæl på himmelens kalender.

Siden datoene peker mot Rosh Hashanah, konkluderte jeg med at denne advarselen må være for 2022 fordi jeg søkte gjennom til og med 2040 og fant at den eneste gangen den profetiske feiringen faller på den 25.-26. september er i 2022. De romerske kalenderdatoene for Rosh Hashanah varierer fra år til år fordi Hebraisk kalender er basert på månesykluser mens den romerske kalenderen er basert på solsykluser.

Selv om kulturen vår kretser rundt den romerske kalenderen og nesten ingen legger merke til den hebraiske kalenderen, er det mye bevis på at Gud fortsatt gjør og til og med dirigerer store verdensbegivenheter rundt den, akkurat som han gjorde gjennom hele Bibelen. For eksempel ble de tre største markedskrasjene de siste hundre årene alle utløst av hebraiske hellige dager, inkludert Yom Kippur i 1929 og 1987 og Rosh Hashanah i 2008, på den den eksakte dagen. Sjansene for at dette skal skje alle tre gangene er utenfor alle tilfeldigheter, så jeg tror det er nok et eksempel på hvordan Gud gjør seg selv kjent. Ved å koble Rosh Hashanah med et megaskifte som kommer over verden, stemmer drømmen min med dette mønsteret.

Basert på andre profetiske innsikter som går utenfor denne artikkelens omfang, tror jeg Rosh Hashanah markerer starten på en 14-års tid (engelsk season) der endringer som allerede har skjedd i mange år i et langsommere tempo vil begynne å akselerere, og til slutt resulterer i en forvandling av verden slik vi kjenner den innen 2036. 2036 er ikke en forkynnelse om når Herren kommer tilbake, bare nok en viktig milepæl og omdreiningspunkt fremover når Bibelens profetier blir oppfylt. Det er mange bibelske eksempler på at Gud arbeider i mønstre på 7 år, så det er fornuftig at to syvårsperioder vil fullføre den kommende tiden med transformasjon. For flere detaljer anbefaler jeg å lytte til min 39-minutters podcast 20. juli 2019 kalt The Transformation of the World by 2036.

Nylige utviklinger:

Den 22. august 2022 publiserte Vatikanet et dokument, kalt Activities of the Holy Father Francis (Oa: aktiviteter til den hellige far (pave) Frans), der han instruerte alle Vatikanets enheter over hele verden om å overføre sine eiendeler til Vatikanbanken senest 30. september 2022. I dokumentet skriver Vatikanet. Banken blir referert til som IOR, som er Istituto per le Opere di Religione, som er et latinsk navn som er oversatt til engelsk som The Institute for the Works of Religion (Oa: institutt for religionsarbeid), ofte kjent som Vatikanbanken.

Dokumentet ble publisert på latin, men hovedpunktene 4 og 5 er oversatt til engelsk nedenfor:

4) Den Hellige Bispesete og institusjonene knyttet til Den hellige Bispesete som er innehavere av finansielle eiendeler og likviditet, uansett form de blir holdt i, i andre finansinstitusjoner enn IOR (Vatikanbanken) må informere IOR og overføre dem til den som snarest mulig innen 30 dager fra 1. september 2022.

5) Den trer i kraft umiddelbart ved publisering i Osservatore Romano. Alle handlinger som tidligere er vedtatt i uoverensstemmelse må bringes i samsvar med disse instruksjonene.

Tidspunktet for disse uvanlige instruksjonene er interessant og kan være en bekreftelse på at økonomiske problemer snart kommer, men med tanke på Vatikanets kriminelle historie, tror jeg det ville være en feil å legge for mye i det.

I en annen utvikling holdt Tysklands leder av den kristne demokratiske union (CDU), Friedrich Merz, en 20-minutters tale til den tyske forbundsdagen 2. september 2022, der han sa (oversatt fra tysk til engelsk):

«Kjære kolleger, denne 24. september 2022 vil være en dag som blir igjen i minnene våre som en dag vi vil si, jeg husker nøyaktig hvor jeg var.»

Hele talen på 20 minutter er tilgjengelig på tysk på YouTube. Nøkkelsitatet referert til ovenfor ble lagt ut på Twitter (sammen med stygt språk).

Friedrich Merz avslørte ikke hva som er planlagt for lørdag 24. september, men det er en veldig uvanlig kommentar, spesielt med tanke på hans lederposisjon, og tidspunktet er én dag før starten av Rosh Hashanah. Arrangørene av slike opplegg holder dem skjult i ly av mørket, så hans offentlige uttalelse får meg til å lure på om det var en falsk dato ment å villede de alternative nyhetsmediene. Det vil vi finne ut snart.

Problemer fremover:

Utbredte endringer skjer ikke bare uten grunn, så det følger logisk at noen store hendelser må komme for å forårsake dem. Drømmen avslørte ikke disse hendelsene, men jeg tror at Gud allerede har identifisert dem i Skriftene. Da hans disipler spurte ham:

«… hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?» Matt 24:3

Jesus svarte med å gi dem en liste over hendelser, som jeg har omskrevet nedenfor med mine egne ord.

Bedrag:

Det aller første Jesus advarte om var planer for å forføre oss. (Matteus 24:4) For at Han satte det først på listen sin, må dette være veldig viktig og en stor nøkkel til å forstå hva som skjer i vår verden i dag. Vi bør derfor være i full beredskap og beskytte oss mot dette. Jeg tror den største kilden til propaganda som villeder og forvirrer oss i dag, kommer fra hovedstrøms-mediene, som er langt kraftfull i dag enn noen gang før. Og det er ikke bare nyhetsmediene, men også filmer og TV-serier som er forkledd som underholdning, men som har skumle agendaer designet for å kontrollere vår tenkning og styre oss bort fra Gud og fra sannheten. Men det går lengre utover enn kun media og inkluderer våre mest pålitelige kilder, de som hevder å tale for Gud i Herren Jesu navn. Ironisk nok er det de som dirigerer alt dette, akkurat som Skriften viser.

«For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill.» Matt 24:5
(Matteus 24:5 – 88 overs.)

«På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til horene og avskyelighetene på jorden.» Åp 17:5 (Oa. På eng. blir det mysterie Babylon)

Den gode nyheten er at vi kan stoppe propagandakampanjen ganske enkelt ved å stenge dem av og søke Gud og studere Skriftene for å få innsikt og forståelse.

Kriger:

«Dere vil høre om kriger og rykter om krig.» Matt 24:6

Jeg tror dette er en stor del av det som kommer fordi Gud åpenbarte det til meg i en annen drøm tilbake til den 24. april 2020. I den drømmen avslørte han at det ikke var helt på tide ennå, som vist ved soldater som fortsatt gjør utstyret klart, men det har gått over to år siden den gang, og jeg tror det kommer veldig snart. Og den drømmen avslørte også at når den kommer, vil den føre til at finansmarkedene krasjer.

Historien viser et gjentatt mønster av kriger brukt som falske flagg-hendelser (Oa: Fordekt operasjon designet for å lure; bedra eller skape inntrykk av at en bestemt person, gruppe eller nasjon blir ansvarlig for en hendelse eller aktivitet, for å skjule den faktiske kilden for ansvar) designet for å manipulere oss, slik at vi har bibelske og historiske grunner til å forvente at krigene som kommer snart vil være en del av en større propagandaagenda. Fortellingen som presenteres og allment antas vil være falsk, løgner nøye utformet på forhånd for å beskytte de sanne skyldige. Ingenting er som det ser ut som.

«Og en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd.» Åp 6:4

Igjen, vi kan slå tilbake ganske enkelt ved å slå av propagandaenhetene våre og ved å forstå den sanne hensikten med krigene er å binde oss med frykt, slik at vi frivillig gir fra oss vår frihet og uavhengighet, ved å gi dem økt kontroll. Takk Gud har de rettferdige ingenting å frykte.

Hungersnød:

Jesus advarte om at hungersnød vil være et av tegnene på hans gjenkomst. (Matteus 24: 7, Åpenbaringen 6: 8) Igjen viser historien et gjentatt mønster av menneskeskapt hungersnød designet for å kontrollere og på andre måter ødelegge dem som de ikke kan kontrollere, så det som kommer er ikke nytt, men vil bli mer omfattende. Igjen vil narrativet (fortellingen) som presenteres være falsk, da de som dirigerer den vil ha sin dekkhistorie på plass. Og de har allerede begynt å legge grunnlaget. For eksempel har mange mystiske eksplosjoner skjedd de siste årene ved matproduksjonsanlegg i USA. https://z3news.com/w/accidental-fires-continue-to-happen-at-food-processing-facilities-all-over-the-united-states/ Og vår regjering har tatt kontroll over matforsyningene våre med en stadig strammere grep som er avhengige av landbrukssubsidier og reguleringer, belønning av produksjonskutt og til og med slakting av friske husdyr. (Oa. Jeg skrev for en tid tilbake hvordan man forhindrer matforsyninger til amerikanske butikker – i denne artikkelen)

Pest:

Jesus advarte om at pest vil være nok et tegn på hans gjenkomst. (Matteus 24:7) Historien viser at dette er menneskeskapte hendelser. For eksempel var det på 1980-tallet den uvitenskapelige påstanden om at et mystisk virus kalt HIV forårsaket AIDS-epidemien mens det i virkeligheten var forårsaket av menneskeskapte medisiner som har vist seg å skade immunforsvaret vårt. I 2020 lanserte de samme bakmennene, til og med de nøyaktig samme individene, et nytt usett mystisk virus, covid-19, som senere ble avslørt å ha blitt produsert av laboratorier finansiert av våre egne føderale helsebyråer.

De kunne aldri ha klart det uten hjelp fra en stor mediedekning designet for å skremme vettet ut av oss, selv om covid har nøyaktig de samme symptomene og ikke er farligere enn vanlig influensa. Akkurat som AIDS ble den virkelige skaden gjort via de menneskeskapte injeksjonene, som hele tiden var sluttmålet. Igjen kan vi slå tilbake ved å slå av deres propaganda (Oa. som å slutte å lese MSM) og ved å studere fakta selv.

Forfølgelse:

Kristne har blitt forfulgt fra begynnelsen, men Jesus advarte om at det vil bli en økning før han kommer tilbake. (Matteus 24:9) Både historien og Skriftene avslører at hovedkilden for dette vil være skjøgenes mor.

«Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne.» Åp 17:6

De siste årene har denne gjerningsmannen gjort store fremskritt i å stilne stemmen til kristne i de store medieplattformene som YouTube, Facebook og Twitter. Målet deres er å tie sannheten ved å stenge ned alle som våger å dele noe som er i strid med deres falske nyhetsfortelling. Vi kan forvente å se langt flere autoritære tiltak fremover ettersom mer sannhet blir forbudt, spesielt hvis vi bøyer oss for Dyret. Gud vil støtte dem som står opp modig for ham.

Gode ​​nyheter:

Jesus sa at disse tingene ville være «begynnelsen på sorger» (Oa. antagelig begynnelsen på fødselsveene). Ingen liker problemer eller sorgene det bringer med seg, men Gud har gode grunner til å tillate disse foranringene, for uten dem ville mengder fortsette å følge deres nåværende kurs som fører til deres ødeleggelse, noe som ikke er Guds vilje, men skyldes deres egen avvisning av å ydmyke seg for ham.

Hvis Han lot ting fortsette uendret, ville disse tapte sjelene fortsette å ignorere og avvise Ham og ville være i stor fare for å bli skilt fra Ham for all evighet. Så det er ved hans nåde og barmhjertighet at disse rystelsene vil få mange til å falle på kne og rope til ham om hjelp, og når de gjør det, vil han være der for å hjelpe dem. Så sluttresultatet av disse hendelsene vil bringe store evige belønninger når de innleder den største innhøstingen av sjeler i historien. (Jesaja 60:1-5, Amos 9:13-15, Haggai 2:6-9, Sakarja 2:10-12, Matteus 13:24-30, Markus 10:28-30, Markus 16:15-18, Johannes 12:32-33, Apg 1:7-8)

Jesus sa: «….. blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender segLuk 15:10

Så forestill deg hvor store feiringene i himmelen vil være når store folkemengder omvender seg.

Selv blant dem som har trodd på ham, er mange frafalne og lunkne. Dagene med gjerdesitting går snart mot slutten ettersom Gud trekker en skillelinje mellom sauene og geitene. De kommende hendelser vil kreve at alle tar sitt valg. De som velger Gud vil bli mer hengivne til ham enn noen gang før, ikke lenger nøye seg med det nest beste, ikke lenger ha den ene foten i verden og den andre foten i Guds rike, ikke lenger gå på akkord med det de har visst er sant og rett, nei ikke lenger ta del i denne verdens ånd, men de vil på nytt vie seg til Gud og begynne å søke ham slik at de kan bli fylt daglig med hans Ånd.

Og bak kulissene har Gud holdt for seg selv en rest av trofaste, en hær av ingen som han har holdt skjult for verden mens han forbereder dem til deres spesifikke oppdrag. De samme hendelsene som driver verden inn i dypere mørke, vil få disse forløste (Oa: resten, på engelsk Remnant) til å oppstå. De vil endelig gå inn i oppgavene sine i løpet av denne høyst uvanlige tiden og vil oppdage at Gud har forberedt dem på flere måter enn de selv var klar over. For mer om dette emnet, se boken min, Remnant, The Righteous Remnant Now Arises.

Vi går inn i det siste kapittelet i denne nåværende tidsalder. Det kommer til å være den beste tiden og den verste tiden på samme tid. Vi har fått en stor ære å ha blitt utvalgt av Gud til å være en del av den strålende kirken, som en brud forberedt til bryllupet sitt, uten flekk eller rynke, men hellig og uten lyte, akkurat som Han alltid har ønsket. (Efeserne 5:27)

Forberedelser:

Den beste måten å forberede seg på det som venter forblir den samme som alltid, søk først Guds Rike og Hans rettferdighet, fordi det er dette som kvalifiserer oss til minst 222 løfter identifisert i Skriftene som det eneste kravene som er gitt ens rettferdighet, slik jeg dokumentert i boken min, Remnant. Og disse løftene inkluderer vår beskyttelse, forsyning og alt annet vi trenger. (Matteus 6:33)

Utover det må vi være på vakt mot frykt fordi det undergraver vår tro og får oss til å ta dårlige avgjørelser, og setter oss på feil sted til feil tid. Selv om vanskeligheter kommer, har de rettferdige ingenting å frykte fordi Gud er mye større enn alle problemer som kommer vår vei, og han har en lang historie med å redde sitt folk fra vanskeligheter, akkurat som han har lovet gjentatte ganger gjennom hele Skriften, som vist i disse eksempler.

Herren skal la dine fiender som reiser seg mot deg, ligge under for deg. På én vei skal de dra ut mot deg, og på sju veier skal de flykte for deg. 5 Mos 28:7

Herrens øyne er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop. Sal 34:16

Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren frir ham fra dem alle. Sal 34:20

Og Herren hjelper dem og redder dem. Han frir dem fra de onde og frelser dem, for de tar sin tilflukt til ham. Sal 37:40

Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram i mørket, for sott som ødelegger ved middagstid.

Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd – til deg skal det ikke nå. Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn. For du, Herre, er min tilflukt! Den Høyeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.  For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Sal 91:1-11

Når en storm farer fram, så er den ugudelige ikke mer. Men den rettferdige har en evig grunnvoll. Ord 10:25

Den rettferdige befries av trengsel, og den ugudelige kommer i hans sted. Ord 11:8

Herrens navn er et fast tårn, til det løper den rettferdige og blir berget. Ord 18:10

Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra meg, sier Herren. Jes 54:17

Selv om vi ikke vet alle detaljene om hva som kommer, er det mer sannsynlig at forstyrrelser i våre normale distribusjonssystemer vil skje enn i normale tider. Det er utrolig hvor fort butikkhyllene kan tømmes under en panikk, så jeg anbefaler at du tar noen praktiske skritt for å forberede deg ved å fylle opp langvarige matvarer som ris, havregryn og hermetikk. Papirprodukter som toalettpapir og papirtørkepapir var utilgjengelige under covid-svindelen i 2020, så det er fornuftig å fylle opp ekstra forsyninger, spesielt siden de ikke har noen utløpsdatoer.

Banker har en historie med å erklære egne bank helligdager i tider med problemer, stenge ned midlertidig, noe som gjør det umulig å få tilgang til pengene våre. Andre banktaktikker inkluderer kapitalkontroll, som begrenser mengden kontanter tilgjengelig for uttak. Så jeg anbefaler å ha litt penger for hånden. Det er ingen stor risiko siden uttak koster ingenting og pengene kan settes inn senere. Jeg ber om at Gud gir deg innsikt og forståelse for å vite hva du trenger å vite for å fullføre oppdraget han har for deg, ikke bli beveget eller hindret av noe som skjer i denne verden.

This article was originally published by James Bailey on Z3 News.

Share your comments and join the discussion at Z3 News.Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s