Hovedmuldvarpen Rockefeller som kontrollerer nasjonene, ettersom syndens mål fylles opp – Israel og konsekvensen for nasjonene å røre med landet og folket

En grunnleggende ting i Guds Ord – er ordet om å høste og å så. Paulus sier det på denne måten:

«Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.» Gal 6:7-8

Det vi gjorde i fortiden, er det vi høster nå – det vi sår nå – vil være vår morgendagens høst – og som samfunn så vil ondskap spre seg raskt mellom individene – unntatt de som ikke lar seg bedra. Vi så det veldig klart under nedstengningene – hvor onde nordmenn kan være mot sin neste, mot de som ikke tok vaksiner.

Kilden til ondskapen

Daværende Kinesiske president Jiang Zemin, Henry Kissinger og David Rockefeller møtes på en konferanse i Asia Society i New York i 1995. Finnes det ett samrøre mellom Kina, Kissinger, Rockefeller, Soros og Schwab? – Jeg tror det! Deres handlinger viser det – selv om de sier noe annet med sin tunge.

Jeg kan snakke litt om Klaus Schwab, fordi bla. Document.no, og mange andre, peker på han som foregangsmannen for det meste som nå går helt galt nå, også i Norge – Grønn politikk var innført av Romaklubben via Rockefeller som gir meget høye energipriser nå, men det finnes ett samrøre med Schwab og Rockefeller – Schwab sier vi skal ikke eie noe, og være lykkelige (han burde prøve denne resepten på seg selv) – og snakker om en chip i hånda, for overkontroll av individet – som står beskrevet i Åp. 13 – om Dyrets Merke.

Men hva er da kilden til Schwab? Jeg kom over denne artikkelen – som sier bla:

«I dag kopierer jeg et kort utdrag fra et stykke jeg skrev i november 2014.

Jeg gjør det fordi Klaus Schwab, grunnleggeren av World Economic Forum, snakker og skriver videre om The Great Reset, en ny normal, og hvordan verden vil forandre seg.

Da han var ung, var Schwabs mentor ved Harvard Henry Kissinger. Forbindelsen var svært viktig.«

Kissinger og Schwab i ett møte – bilde hentet fra denne artikkelen.

Henry Kissinger, tidligere utenriksminister i USA, jøde og anti-israelsk – var involvert i tanken om befolkningsreduksjon – vi kan klippe noe mer fra artikkelen:

Cockburn bemerker at forfatterne av Kissinger-notatet «favoriserte sterilisering over matbistand.» Han fortsetter med å skrive: «I 1977 sa Reimart Ravenholt, direktøren for AID’s [US Agency for International Development] befolkningsprogram, at hans byrås mål var å sterilisere en fjerdedel av verdens kvinner

Task Force on Vaccines for Fertility Regulation ble opprettet i Verdens helseorganisasjon i 1973. Ute Sprenger, som skriver i Biotechnology and Development Monitor (desember 1995), beskriver Arbeidsgruppen:

«… et globalt koordinerende organ for anti-fruktbarhet vaksine FoU… som anti-sperm og anti-eggløsning vaksiner …»

Og så forbindelsen til Rockefeller – Kissinger – Schwab:

Klaus Schwab ble lansert av Henry Kissinger.

Kissinger var en underordnet av David Rockefeller.

David Rockefeller var den nylige prinsen av Rockefeller Empire som blant mange andre bestrebelser var banebrytende og opprettholdt forskning på befolkningsreduksjon. Alt hentet fra denne artikkelen.

Rockefeller Foundation – med sammenfallende mål som WEF

Du kan også lese her at ved «matkrisen» (som Globalistene har lagt grunn for selv) – så har Klaus Schwab, WEF og Rockefeller Foundations administrerende direktør Sara Farley sammenfallende mål – ingen tilfeldighet.

Husk at også Rockefeller Foundations «støttet» Norge med sitt «helsearbeid» i tidsrommet 1923-1935 – som du kan lese her.

I samme periode, støttet også Rockefeller Nazistene – som jeg skrev om i denne artikkelen:

John Rockefeller, som startet felttoget for kjemisk medisin, og senere vaksiner – her med sin familie. David Rockefeller bakerst – han som bygde opp FN.

Mannen som ødela legeindustriens individualitet, John D. Rockefeller – ved å tvangs forby all naturens medisiner, ved å innføre kjemiske medisiner, senere vaksiner – var også den gruppen som støttet befolkningsreduksjon (Eugenic) allerede i 1909 – hvor de i 1926 støttet tyske forskere med 410.000 dollar, med dagens pengeverdi 4 mill. dollar. Rockefeller støttet;

«…tysk psykiatrisk institutt i Kaiser Wilhelm-instituttet, hvor Ernst Rudin, som senere ble direktør for Hitlers systematiske medisinske erobring, studerte og praktiserte hans metoder.

I 1929, da et Rockefeller-tilskudd på $ 317.000 ankom, ble Institutt for Brain Research utvidet og ombygd, og ble senere midtpunktet for Rudins mordiske eksperimenter.

En annen mottaker av Rockefeller-finansiering var Kaiser Wilhelms institutt for antropologi, menneskelig arvelighet og eugenikk i Berlin. Og det var her, takket være Rockefeller-finansiering og institusjonens resulterende ekspansjon, at Joseph Mengele utviklet sin groteske fascinasjon med tvillinger.» Du kan lese artikkelen her.

Schwab – Rockefellers løpegutt i Europa

Mennesker du ikke vil ha til nabo. Jeg vet ikke hvem alle er – men det er interessant at klubben består av Soros, Rockefeller, Fauci og faren til Bill Gates – som jobbet aktivt med befolkningsreduksjon – og Ted Turner som en gang var frelst, men pga brorens død, så ble han bitter på Gud, og senere startet opp det antikristelig CNN – og alle disse er motstandere av den Levende Gud – ved å tjene Dødens gud.

Så denne ondskapen som eks. Schwab virker i, som vi forstår bare er en spillegutt for kjøpmannskreftene i USA, hadde aldri hatt noen større effekt – om ikke samme elite som han selv styrer, i ulike land, hadde fått kjørt gjennom lover og endringer i folks sinn og bevissthet rundt det som Bibelen advarer mot – og representert det som noe godt.

Vår egen elite, utnevnt av Globalistmakten

Gro H. Brundtland, Klaus Schwab og Jean-Pascal Delamuraz i 1989 på WEF møte. Jean Pascal var president i den sveitsiske konføderasjonen på den tiden. 

Vi har vår egen Gro. H. Brundtland, som pløyde mark for det vi nå ser utfolde oss – likevel kaller man henne Landsmoder – når Landsmorder hadde vær en sannere betegnelse – for å understreke, sier Wikipedia om Brundtland:

Brundtland var aktivt i debatten om selvbestemt abort. Hun arbeidet tidligere som lege, og satt blant annet i abortnemd. Hun var med på å skape politisk endring på feltet. Retten til selvbestemt abort var en av hennes viktigste kampsaker.

Gro er altså utdannet lege, og har en tilknytning til den Hippokratiske ed, om å redde liv, men isteden jobbet og støttet hun abortloven – ikke bare dreper det liv – det skaper uhyggelige ringvirkninger inn i senere generasjoner – av å så og høste, du vet – de åndelige lovene vil alltid virke, på samme måte som tyngdekraften. Klaus Schwab, Kissinger, Rockefeller m.fl. gjør ikke noe annet enn å surfe på våre synder – og på den måten gir vi dem makt.

«I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig i onde råd. Hans makt skal bli stor, men ikke ved egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade og ha fremgang med alt det han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge.» Dan 8:23-24

«Sammen med det stadige offer ble hæren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld…..» Dan 8:12

Dette er ett åndelig prinsipp i Guds Ord – at ødeleggelse og selv antikristens ånd, kan bare virke i takt med våre egne synder – og derfor snakker Bibelen om ondskapens mål:

«I det fjerde slektledd skal de komme tilbake hit. For ennå har ikke amorittene fylt sin ondskaps mål.» 1Mos 15:16

Det er viktig å se at fordi ett folkeslag i Kanaan ikke hadde fylt opp sine synders mål, så sendte han Israel og hans etterkommere til Egypt i hele 400 år – før Gud sendte de tilbake, som et domsredskap for landets synder – da synden var fullmoden og dom uunngåelig. Dette er også en av grunnene til at kriger, ulykker, naturkatastrofer ol. – kan oppstå – det er ingen mal på det, men vi bør minnes:

«Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette.» Jes 45:7

Men er det Herrens straffedommer – så vil alltid Gud reise opp profeter – ofte kan han også bruke ufrelste, men alltid også en eller flere Guds profeter – for å advare om ett lands fall – før det faller – ofte mange ti år før:

«For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene.» Amos 3:7

Vi sår abort – og høster storm

«For de sår vind og skal høste storm. Deres korn får ikke aks, deres grøde gir ikke føde. Om den gir noe, skal fremmede sluke det.» Hos 8:7

Migranter i 2015 – og det er viktig å se at disse er invitert av folk som Soros, som også er en del av Rockefeller kartellet – og Soros har kjøpt opp båter i Nord Afrika, spesielt Libya, som USA (med Norge) ødela for å kunne brukes til dette – så migranter kan oversvømme Europa – og at USAs sør grenser blir oversvømmet nå med millioner av migranter, de snakker om at Biden har sluppet inn 5 millioner – så ser vi samme system – samme plan. Disse fremmede truer med å sluke samfunnet – men alt er pga våre synder. Vi synder – og Gud kaller på de fremmede for at de skal bli vår snare. Å angripe de – er nytteløst og skaper bare hat – vi må kollektivt vende om, 2 Krøn. 7:14 – om Gud skal rette ut ting til å bli velfungerende – om ikke nasjonen er for syk, til at Gud kan reparere det.

Og Norge bruker migrasjon som unnskyldning – fordi vi føder for få barn – men det finnes andre måter – som teks. de valgene som Ungarn har gjort:

Ungarn: Gravide må lytte til barnets hjerte­slag før de søker om abort

Ungarn jobber for å bevare sin egen identitet (og blir avskydd av EU, og Norge for det) – mens vi mister vår – det er bare å gå inn i sentrum her til lands, så føler man at man har kommet til et eller annet muslimsk land. Dette er en villet politikk – en EU politikk – en FN politikk – og som kjøpmennene fra spesielt USA, styrer.

Selv Wikipedia kommer med en liten notis som kan være interessant – at familien Brundtland bodde i Brooklyn, New York – fra 1949-1950 på ett Rockefeller stipend – som sagt, Rockefeller dannet grunnlag for kjemisk medisin, og tvang legestanden inn i dette, bort fra naturmedisin – men det var også Rockefeller som bygde FN bygget – hvor dagens WHO springer ut fra – som nå er helt korrupt.

Og det står om dette stipendet:

Rockefeller Archive Center er et stort arkiv- og forskningssenter for studiet av filantropi og dets innvirkning på hele verden.

Det hadde vært interessant å gå dypere inn i dette – men har ikke tid til det nå. Men jeg husker vi var på ett bønnemøte på Lillehammer på starten av 90 tallet – og da sa denne pastoren profetisk, at Gro H. Brundtland var satt inn (av noen) – og mitt tips, er at de åndelige kreftene som hun representerer, har sin base nettopp i USA – som jeg skrev over.

De som styrer offentlig i USA – er oftest dominert av den typen indre krefter – en fortalte meg at da President Jimmi Carter styrte, så fikk han besøk av noen dresskledde menn, og så forandret ting seg radikalt – med politikk ol. Og da Globalistene fikk ett slag mot sin egen nese – hvor Trump ble satt inn – så husker vi hvordan media 24/7 angrep og hjernevasket folk med løgner rundt ham. En utilgivelig synd – er å komme på kollisjonskurs med disse kreftene.

Vi bruker å ha gode tanker om Ronald Reagen, som en tidligere god president – men rett etter hans innsettelse som president – så delte CIA leder dette på deres første kabinettmøte – noe Ronald Reagen aldri sa imot:

«Vi vet at vårt desinformasjons program er komplett når alt det som det Amerikanske publikummet tror er falskt«. 

Og sånn jeg ser det – så tror jeg at desinformasjons programmet også har nådd sine høyder i dette landet, hvor få protesterer mot det. Jeg har skrevet noe grundigere om dette – i denne artikkelen:

Hvordan globalismen fikk utvikle seg i USA etter krigen – og hva man skal gjøre for å forandre en nasjon

Hvordan de åndelige muldvarpene fungerer

Jeg vil anbefale deg, om du ikke skjønner de åndelige prinsippene – å lese Mørkets rike bøkene – som jeg har lagt ut her – for å få en noe dypere forståelse. Romanene kunne gjerne vært en beskrivelse av en som ser inn i det usynlige – og jeg tror at forfatteren er en profet – og har sett ting som vi aldri helt vil forstå, men som gir sitt uttrykk i bøkene.

Men i bok 2, Mørkets rike møter motstand – så snakker de om åndelige muldvarper – denne politimannen, Ben tror jeg han het – så forteller Marshall at det finnes gjerne flere hull i ett nabolag, av muldvarper – og det kan virke som det er en muldvarp i hver hage, men sannheten er at det er en muldvarp som har gravd alle hullene.

Og på samme måte er det i det sataniske riket – alle de ytre faktorene er bare for å forvirre deg og meg, alle ulike selskaper, ulike bakmenn, organisasjoner, toppledere, politikere etc. – men om du nøster opp alle trådene – så vil du finne kun en åndelig muldvarp – hvor alle forgreninger går ut fra. Det var først under pandemi nedstengningen at vi så hvordan disse kreftene samspilte som et orkester – under kun en dirigent – og det gjennom nesten alle vestlige land – noen verre, og noen lettere – alt ettersom hvor mye motstand de globale kreftene møtte – verst var nok Australia og Canada – vi slapp noe enklere unna – men vi var også mer føyelig enn andre.

Israel – og viktigheten av å forstå de grunnleggende sannheter rundt denne nasjonen og dens folk

«Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by. Og Herrens, hærskarenes Guds berg, skal kalles det hellige berg. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torgene i Jerusalem, hver med sin stav i hånden for sin høye alders skyld. Og torgene i byen skal være fulle av gutter og jenter, som leker på torgene. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Om dette kan være umulig i deres øyne som er blitt igjen av dette folket i de dager, mon det da også skulle være umulig i mine øyne? sier Herren, hærskarenes Gud.» Sak 8:3-6

Men det finnes også en annen åndelige lov som er nedfelt i 1 Mos. 12:2-3 om loven om velsignelse og forbannelse rundt Abraham og hans ætt (og her kan du se dybden av hva som menes med grunnteksten i det Ordet). I 1 Mos. 17 så gjentar Gud til Abraham at det også gjelder ætten etter:

«Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og din ætt etter deg, fra slekt til slekt – en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for din ætt etter deg. Jeg vil gi til deg og din ætt etter deg det landet hvor du bor som fremmed, hele Kana’ans land, til en evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud.» 1Mos 17:7-8

Dette var ingen frelse pakt – men denne pakten ble først forseglet i 1 Mos. 15 – ved en ensidig pakt fra Guds side – at om Gud, JHVH, noen gang skulle svikte sine løfter, så måtte det gå på samme måte med Ham som dyrene som ble brent opp under paktinngåelsen mellom Han og Abraham. Og Jeremia gjentar dette:

«Så sier Herren: Dersom jeg ikke har opprettet min pakt med dag og natt, og ikke gitt lover for himmel og jord, så vil jeg også forkaste Jakobs og min tjener Davids ætt, så jeg ikke av hans etterkommere tar noen til å herske over Abrahams, Isaks og Jakobs ætt. For jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og forbarme meg over demJer 33:25-26

Ettersom Dag og Natt enda eksisterer, så eksisterer også denne pakten fremdeles.

Å røre med Israel på en uverdig måte – vil skape store straffedommer – og vi ser i historien at det har skjedd. Også med nasjoner som har rørt med Israel og etterkommerne av Israel, spesielt jødene (Juda stamme) – vil måtte få smake vredesdommer. På steder, land og områder hvor det har blitt massakrert jøder – så vil det ligge en forbannelse og gnage over dette landet – helt til innbyggerne en dag omvender seg, og ber om nåde i Jesu navn! Ettersom det skjer meget sjelden, så bruker heller forbannelsen å tære områdene der ugjerningene har skjedd – og folk i området blir på en eller annen måte påvirket eller formet av den.

Oslo, 1993: Hovedaktørene bak Oslo-avtalen da den ble signert i Parkveien 45 i Oslo for fem år siden. I midten ved bordet sitter tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst, og rett bak seg har han Israels daværende utenriksminister Shimon Peres. Holst er flankert av den israelske forhandlingslederen Uri Savir (til høyre) og hans palestinske motpart Abu Ala. Bak Peres står de tre norske diplomatene som var mest aktive i de hemmelige forhandlingene i Norge i 1993: Statssekretær Jan Egeland, Mona Juul og hennes mann Terje Rød-Larsen. Foto: Overvåkingspolitiet/NTB Scanpix

Da Norge gjorde en pakt med Israels fiender, for å ramme Israel – gjennom det vi kjenner som Oslo avtalen – så forstår vi heller ikke hva vi har satt i gang. Og vi skjønner heller ikke at den vreden og smerten vi lot komme over Israel – har igjen kommet tilbake over oss selv. Hendelsene på Utøya spesielt i starten av 2000 tallet frem til nå – viser APs sanne natur når det gjelder Oslo avtalen.

Fra Utøya 4 august 2021 – du kan også se MIFFs kommentar og reportasje om bla. dette her.

På Utøya ligger det en dyp forbannelse pga. det som skjedde der i tidligere tider, men også nå til nyligere tid, hvor man hetser/hetset til Israel hat – og var/er venn med palestinske terrorister – du kan lese om det i boken «Den Rød Grønne Terrorøya» med tidligere AP mann Fjeld. Og hele boken er kun bygd opp med referanser fra norsk media – ingenting er lagt til ved synsing og føling. Det er vel derfor Dagen journalisten fikk så problemer med boken.

Ser man det – allerede tidlig kunne man se Henry Kissinger til Venstre, så Rabin og Peres – dette er da fra 1975. Tilfeldig? Tvilsomt – Kissinger som utenriksminister i 1973, gjorde det vanskelig for Israel, ved å ikke fortelle de at araberne planla krig, han sa han ønsket å gi Israelerne en lærepenge, han som var en jøde selv – og Israel ble overfalt på sin høyhellige dag Yom Kippur – bare ett mirakel reddet de fra å gå under – med mange mirakler fra Gud. Så Kissinger, som Soros – og som Ramon Bennett kaller hoffjøder – er mer opptatt av å tjene sine verdslige herskere – enn å tjene sine brødre Israelittene.

Vi i Norge bakket opp de ugudelige selv hatende Israelerne Peres og Rabin i 1993 – hvor de allerede hadde hatt hemmelige samtaler med terrorredet PLO – som var totalt forbudt etter Israelsk lov – og de israelske offentligheten visste ikke om dette – hadde de visst dette, så hadde de heller ikke stemt på Rabin og Pers, som løy for folket før valget – og som du kan lese denne artikkelen, så manipulerte de, jukset og holdt på verre – for å komme til makten – Likud, partiet til Netanyahu, som alle mediene og «alle» sa løy og manipulerte, ble totalt frikjent etter valget for å holde sin sti ren. De gjorde da som nå – kalte de sannferdige løgnere – og løgnerne som sannferdige. Som Ordet sier:

«Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! Ve dem som er vise i egne øyne og forstandige i egne tankerJes 5:20-21

Det folk ikke skjønner – er at det samme bedraget vi lot Israelerne stå ovenfor – har også truffet oss på samme måte – Israel ble bedratt av sine ledere, støttet av Clinton dynastiet, og ikke minst Norges APs dynasti – nå, spesielt siden nedstengningene – så har vi blitt bedratt på samme måte av våre politikere – av de samme AP systemet som bedro Israel – fordi vi høster det vi sådde som nasjon.

Dette er fra en annen demonstrasjon – enn den i 1993. Ettersom jeg fant ingen bilder på nettet fra det.

I Israel, når de endelig skjønte at Peres og Rabin bedro dem, og at de gjorde tvert om hva de hadde lovt i valgkampen, og var nå villig til å gi bort Golan (som Syria har startet kriger mot Israe på) – og inngå avtaler med Israels fiender – så samlet det seg 250.000 israelere og protesterte den 6 sept. 1993 – som ble hardt slått ned av politiet – og vår kjære løgnaktige NRK presenterte og si at det var en liten mobb på 11.000 som protesterte. Ramon Bennet skriver i sin bok:

Det skulle være en passiv demonstrasjon, som symbolsk skulle beleire maktsetet-Knesset-bygningen. Den tøffe politikken og regjeringens forakt for folkets mening, ble demonstrert av politimester Rafi Peled, som «ga ordre om overdreven makt for å spre mengden, siden fengslene var for fulle til å romme en massearrestasjon» (Ibid). «Politiet klubbet ned demonstranter med batonger, og dro, sparket og slo folk. Etter 45 minutter var området ryddet. Dusinvis ble fjernet i ambulanser» («Wombs and weapons», Jerusalem Post, 14 okt. 1994).

Disse som kjempet for landet og friheten sin – ble ansett som en fiende, gjennom en avtale som ble æret via Oslo – derfor har Oslo idag en av Europas mest radikale politikere – og kanskje verdens verste bompengesystem. Det var så vidt det ikke ble en borgerkrig i Israel pga Rabin og Peres – og nå så begynner det å murre i Europa – hvor om ikke eliten ydmyker seg, så er muligheten for borgerkrig til stede.

På samme måte som Rabin og Peres i sin tid stemplet store mengder av frihetselskende Jødene som fiender – fikk også vi i Norge smake på å bli fiendestemplet av våre politikere, om du da vågde å gå mot strømmen under nedstengningen – vi fikk ikke protestere, på samme måte som i Israel – vi ble tvunget på farlige vaksiner, som nå høster død i tusentals – dette har økt markant i flere land – som Rebecca forteller i gårdagens sending – Dette må ses på som en konsekvens av bla. Oslo avtalen – som tillot tusentals israelere å dø, de ble sprengt opp, og ødelagt – fordi PLO fikk fritt leide til å drive med terror – på avtaler made in Norway som Israel holdt punktlig, som PLO brøt totalt hele tiden.

Og det sies nå at det har dødd flere nordmenn av «korona» det siste halvåret, enn de 2 foregående årene – men klart, de dør ikke av Korona – men av vaksinene, og via piggproteinene og annet som spres som en farsott via de vaksinertes kropper.

Israeleren kunne ikke protestere mot «freden», uten å smake myndighetenes vrede og boikott og svartmaling – nordmenn kunne ikke protestere mot myndighetene under nedstengningen, og folk som Charter Svein ble bannlyst via media – og vi kunne ikke feire 17 mai på en ekte måte i 2 hele år. Charter Svein og en liten flokk på 150-200 forsøkte å feire 17 mai på Karl Johan i fjor – og ble stoppet av politiet – og fotografert, som ett skremselsbilde på en politistat. Det gjorde de ikke mot muslimene som ropte Allahu Akbar på Karl Johan noen dager før – da var Politiet veldig føyelige – og det var da ingen farlig smittesituasjon.

Men har ikke Israel vaksinert seg også? Jo, og for de landene og folkene som bedro disse med dette – så vil tilsvarende forbannelse ramme de – Jo – det er også med å påvirker nasjonene nå – men også senere. En forbannelse betyr at stygge fæle åndsmakter besetter disse områdene, og påvirker folk til å bli mer anti-Israel og pro-palestinere – men også andre destruktive ting kommer i etterkant – og hvor forbannelsen bare vil utøke – samme med de åndelige kreftene. Ett menneske kan ikke sette seg opp mot åndsmakter, da mennesket i utgangspunktet er ett nøytralt individ – vi har ingen krefter av åndelig art, og er ett lett bytte av disse kreftene. Det er kun de som bevarer hjertet sitt, og holder seg fra det onde, selv ufrelste, som ikke blir besmittet. Men Guds hellige som holder seg nær sin Gud og Hans Ord – vil heller ikke bli påvirket – fordi Himmelens krefter bistår dem.

Raul Wallenberg statue i Tel Aviv, Israel.

Jeg bør minne på at Sverige har vært veldig anti-Israel – og da Ulf Ekman med team fra menigheten var der på 90 tallet – med en jødisk guide, og når de kom innenfor en statue av Raoul Wallenberg – så bøyde de alle knærne innenfor Gud, og ba Gud å tilgi dem for hva den svenske nasjonen hadde gjort mot Israel – og selv den jødiske guiden tok til tårene – hun sa at hun aldri hadde opplevd noe sånt. Skal du vinne Israelere for evangeliet – kan du ikke gjøre det uten å elske dem på en ekte måte – og også forstå deres tårer.

Dette er en del av Menighetens kallelse – og være en fyrlykt mot antisemittisme, og stå på barrikadene – og tale Guds Ord. Og tale mot myndighetene – og kaste oss ned på knærne, når landet går inn i antisemittiske handlinger – ved bønner, tårer og anger. Det er din og min plikt – om vi ønsker at nasjonen i det hele tatt skal bli bevart. At den nå faller – er ett tegn på at lederne i Kristi Kropp, de fleste, har ikke skjønt sitt ansvar når det gjelder dette. Og mengden har heller aldri blitt lært rundt dette emnet – og går i villfarelse.

Yasser Arafat og Aril Edvardsen

Og en av grunnene – er at eks. mektig Gudsmann og åndelig general som Aril Edvardsen, og da han falt inn i en masse løgner – så spredde han splittelse, uro og løgner inn i menigheten – du kan lese artikkelen om det her. Dette her må gjenopprettes – løgnene må dras ut av menigheten – og sannheten opprettes. Dette her er en grunnstein i vår tro – vår vandring – vi gjør ikke Israel til vår gud – vi tror heller ikke at jødene er ufeilbarlige – det handler ikke om det – det handler at vi er lydige mot Guds Ord:

«Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» Joh 14:21

Ulf Ekman var en veldig Israel venn – og jeg ville jo være det på samme måte, da jeg gikk på Bibelskolen. Men etter bibelskolen måtte jeg lese og studere den jødiske skjebnen – deres vanskelig liv – via forfattere som gikk dypere inn i Ordet – over flere år – før jeg fikk dette inn i dypet av mitt hjerte. Nå så gråter mitt hjerte over deres skjebne – også den vanskelige veien nasjonen må ta i fremtiden. Men min sjel gråter også for Kristi Kropp i Norge, som er villfaren fordi de ikke skjønne de åndelige prinsippene og viktigheten av åpenbaringen i Ordet rundt Israel – og selv varmhjertet kristne kan få problemer bare man snakker om Israel. Det er en av arven av at vi har hatt ett villfaren lederskap.

Jeg elsket en stor menighet i Oslo – fordi det lå en stor herlighet av den første kjærlighet over bygget – jeg elsket å gå på møter der. En av de siste gangene jeg var der – det var vel rundt år 2000 – da de hadde en stor konferanse med bla. Steve Hill, Ulf Ekman, Ludvig Karlsen mm. – så var det godt å være der. Men noen år etter kom jeg dit – og atmosfæren var totalt forandret – jeg ble forundret – freden var forsvunnet. Men da jeg leste kommende program, så hadde de en konferanse som omhandlet å være pro palestinerne. Da skjønte jeg hvorfor. Det er også interessant at denne pastoren hadde gudsmannen Edvardsen som forbilde – og jeg antar at det var en av fruktene ved det.

Jeg liker ikke å prate negativt om Gudsmenn som har vært salvet – selv om de gjør store mistak. Vi må ikke glemme hvilken kjærlighet David hadde til Saul, pga hans hjerte nektet å ta igjen mot denne frafalne – fordi han tidligere hadde virket i salvelsen, som er Guds kraft:

«Men David sa til Abisjai: Drep ham ikke! Hvem har utrakt sin hånd mot Herrens salvede og er blitt ustraffet?» 1Sam 26:9

Og Sauls liv var nå virkelig ille – han myrdet rettferdige, og forfulgte de rettferdige. Så vi har noe å lære der av David – for dette ligger på Guds Fars hjerte – som Jesus sa «Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.» Matt 5:48

Jeg ønsker å velsigne selv ledere som gjør feil, eller havner i villfarelse. Men at jeg tar opp navnene – er fordi du må skjønne hvordan fienden forledet de – og skapte forvirring inn i Kristi Kropp. Dette er ikke unikt – det finnes en åndelig tung arv over Norge, at vi sjelden har hatt sterke ledere, spesielt de siste 30-40 årene – det var også derfor vi kom under Danmark i ca 400 år – og deretter under Sverige. Og sånn sett er ikke vår kultur endret seg – her vil alle være kongen på haugen – men ønsker helst ikke noen til å styre over oss – men det skjer nå uansett! Via EØS avtalen – og alle andre avtaler i kjølevannet av det, som ACER avtalen, som gir oss nå dyrere strøm i Sør-Norge. Det som førte Norge under Danmark – er det samme som nå fører Norge under EU. Vår selvstendighet er brutt – men få skjønner konsekvensene av dette enda.

Denne svakheten ligger også latent inn i menigheten. Vi har ett svakt åndelig lederskap – på samme måte som vi har ett fysisk svakt lederskap som styrer Norge. Dette skjer fordi vi ikke klarer å stå imot denne verdens ånd – fordi vi mangler salt, som også er å forstå grunnleggende dybden av Hans Ord – så isteden for å bli mer og mer lik Kristus, blir vi mer lik verden, fordi vi ikke studerer og går dypere inn i troen – og blir lett fanget av det å bli pro palestinerne, vi blir pro vaksiner, pro grønn politikk, pro sosialisme – og administrerer de lokale menighetene på samme måte som samfunnet organiserer seg.

Så vi trenger reelle forandringer i Kristi Kropp – sånn at Gud får vasket av skamflekkene på vår frelseskjortel – og så rense oss i Jesu Blod – ellers vil vi gå til grunne – da vi enkelt kan bli en fiende av Korset, ved å ikke Frykte Gud og Hans Evige Ord og Evige lover!

8 kommentarer

  1. […] ga penger til Afghanske frihetskjempere og terrorister, for å nedkjempe Sovjet. Som jeg skrev om den amerikanske muldvarpen – så var (sånn ubekreftet) sjefshøvdingen over skyggeregjeringen eller Deep State, […]

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s