Tegnene på Jeus gjenkomst – og at tiden er veldig nær!

Vi lever i høyprofetiske tider – en forfatter på Z3news – mener at de siste 7 årene – som Daniel snakker om, begynner i 2029

2022-2029: Et jubileumsperspektiv på endetiden

Hun skriver bla.:

Drømmen var å omskrive Daniel 9:25:

«Du skal vite og forstå: Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet*, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel.» Dan 9:25

De syv ukene og 62 «ukene» er separate nedtellinger. Drømmen pekte på meldingen som begynner nedtellingen på 7 uker. Dette budskapet var Jerusalem-loven som ble vedtatt av Knesset i Israel 30. juli 1980. Budskapet erklærte Jerusalem som Israels fullstendige og forente hovedstad. Loven erklærte: «Jerusalem er sete for presidenten, Knesset, regjeringen og Høyesterett.» Det ga spesielle midler til utvikling og velstand i Jerusalem. Dette «budskapet om å gjenopprette Jerusalem» starter en nedtelling på 7 «uker» eller 7 Shemitah-sykluser som varer i 49 år og slutter ved sesongen for Kristi 2. komme.

Du kan selv gå inn og lese det. Jesus er veldig klar over at vi ikke skulle vite timen eller dagen – men det er viktig å se at vi skulle skjønne når ting nærmet seg – sånn at vi blir som de 5 forstandige jomfruene – og begynner å forberede oss:

Illustrasjon om de 5 forstandige jomfruene – og de 5 uforstandige i bakgrunnen

«Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine.

Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!  Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av deres olje, for lampene våre slokner! Men de kloke svarte: Nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.

Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa: Herre, herre, lukk opp for oss! Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke! Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen.» Matt 25:1-13

Noen ting er noe mystisk i denne lignelsen, som eks. at de skulle gå til de som kjøper for å få mer olje – min tolkning er at om du er veldig bundet av denne verden i denne tiden som en troende, så blir det vanskelig å vende om å få oljen, fordi du ikke ser hvor du skal gå for å få det – selv om en omvendelse tar ett halvt minutt, med anger og hjertes bønn.

Men om du titter på den linjen jeg uthevet – så er den spesielt til vår tid – altså vi begynte å se de klarte tegnene allerede i 1948 – Jerusalems befrielse i 1967 – vi så 4 blodmåner 2014-15 – flere andre ulike tegn på jorden og himmelrommet – vi har sett kriger, uro, frykt – vi har vært gjennom en pandemi nedstengning – og vi har sett at Dyrets rike reiser seg som eks. via WEF og Den Nye Verdensorden (Rockefeller) – på en måte som nok ikke er sett siden Babels tårns dager – vi lever i tiden for Noahs slekt – og Lots slekt – vi ser alle signalene – og vi har sett de over flere 10 år! Og vi tenkte: det kan vel ikke bli verre? – men det ble det – og synden ble ille til katastrofalt og opphøyd i nasjonene. Og da sier Herren om jomfruene – tiden drøyde for lenge, eller som det står «det dro ut» – dermed begynte man å miste interessen av stadig å be, søke gud, gå på gode åndsfylt møter med andre søsken – og man sakte og sikkert vendte bit for bit til underholdning etc. som man var mer vant til før frelsen – og man la av seg Guds rustning – og mange ble mer eller mindre ett med det som kjennetegner Noahs slekt:

«Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte – like til den dagen da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle. På samme vis – slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dagen Menneskesønnen åpenbares.» Luk 17:26-30

Emmanuel Minos sa at på grunnteksten står det De bare åt og drakk- de bare tok til ekte og ble gitt til ekte – de bare kjøpte og solgte, de bare plantet og bygde – altså de var så oppslukt av det her nede, at de ikke hadde rom i tankene for Guds rike – eller de Evige verdiene ved evangeliet.

Når vi blir ett med verden, så er det starten på at vår pånyttfødte ånd, vil komme til ett punkt av «forråtnelse» – hvor Guds Ånd må forlate deg, fordi du har ikke hjertet ditt hos Jesus lengre – og det er pr. dags dato vanskelig å skille den troende fra verden – med noen hederlige unnatak – fordi vi lever så langt unna Guds herlighet, som vi kan – fordi vi ikke vil betale prisen å komme nærmere.

Når det gjelder Lots familie – så reddet jo Gud hele familien ut av Sodoma, men det virket som det kun var Lot som ikke hadde Sodoma i seg. Jesus sa jo om Lots Hustru:

«Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dagen Menneskesønnen åpenbares. På den dagen må den som er oppe på taket og har sine ting inne i huset, ikke stige ned for å hente dem. Heller ikke må den som er ute på marken, vende hjem igjen. Husk Lots kone! Den som søker å vinne sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, skal bevare det. Jeg sier dere: Den natten skal to være i én seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake.» Luk 17:29-34

I følge den ikke kanoniserte Ashers bok – hadde Lots hustru 2 døtre i Sodoma, som nektet å bli med – det var en av grunnene til at hun snudde seg – og ble en saltstøtte. Jeg vet jo ikke om det er sannheten – men det kan godt være noe i det, fordi Jesus sa om du ikke elsker meg mer enn din familie – så er du meg ikke verdt!:

«Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne detMatt 10:37-39

Jesus illustrerer her – hvor mye fokus du må ha på Kristus, om du skal vinne din sjel. Det betyr ikke at familien ikke er viktig – for Gud vil jobbe med din familie til frelse. Men ingen kan tvinge alle i din familie til tro – de må selv åpne sitt hjerte for bønnene – og for Kristi Ånd. Men den tiden når ting nærmer seg at vi må ta valg – så må vi snu vår rygg til de, selv familie, som velger å leve i denne verden – for å komme nærmere Kristus.

Når Jesus snakker om bortrykkelsen – sier han at en blir med – og en blir igjen – dette vil være som i ett ekteskap hvor begge kaller seg kristne – hvor en er frelst – den andre ikke – den ene har olje på sin kanne (bilde på at du har Ånden i ditt hjerte) – den andre har det ikke. Og for å være ærlig – så har jeg sett noen ekteskap – som kan defineres på den måten – hvor den ene søker Herren hele tiden – den andre ikke – den ene frykter Gud, den andre ikke. Eller hvor den ene lever nær Herren, mens resten av familien, selv barna – gjør det ikke.

Det er da du må velge – hvilken vei du skal gå! Du kan ikke tvinge familien inn i Kristus – men det viktigste er at du er ser hvor ting bærer i familien – sånn at du vet hva du står ovenfor. Sånn at du kan be for din familie. Men noen – må forlate sin familie, fordi de selv står i fare for å miste frelsen, å være i nærheten av både sine barn og ektefelle – det er nettopp det «En Pilgrims Vandring» handlet om – som over en lang tid var en mestselgende bok, nummer 2 etter Bibelen;

En pilgrims vandring

Først måtte mannen i huset løpe fra familien – for å ikke bli dratt tilbake til det de sto i. Senere så omvendte kona og barna seg – og fulgte Kristus – og det er Guds vilje for alle familier.

«Så førte han dem ut og spurte: Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!» Apg 16:30-31

Og tiden for Hans komme er nær – og det er mange ting som tyder på at vi ikke har mange årene igjen – før alt kommer til sin ende – eller skal man si – hvor Gud oppretter sitt rike på jorden – etter at djevelen har forsøkt å ødelegge jorden og menneskene.

I tiden før Noahs flom – så snakket Gud om en tid:

«Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre og tjue år1Mos 6:3

Og det profetiske har en tendens til å gå i sykluser – la oss tittet på når Åndskraften ble utgytt – det var i Azusa Street i 2006 – en ny utgytelse av pinseilden. Legger man til 120 år – så kommer man frem til 2026. Interessant – uten at det kan verifiseres at det skjer noe spesielt da. Men heller at Ånden peker på tiden mellom nå og til 2030 – som significant – som viktig – da må du berede deg – og beskikke deg, for å holde ut det som må komme – og så være beredt for å forlate jorden, når tiden er inne:

«På den tiden ble Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amos’ sønn, inn til ham og sa til ham: Så sier Herren: Beskikk ditt hus! For du skal dø og ikke leve lenger.» Jes 38:1

Å dø – fra deg selv – er veldig evangelisk. Vi må alle gå den veien – ellers vil vår kjærlighet til kjødet, drepe vårt åndsliv. Og er vi døde fra denne verden – så er vi mer enn klar nok for Guds herlighet – og det som må komme.

Jeg har også brukt tid på å oversette ett annet budskap – fra en interessant serie – hvor han tegner seg frem til endetiden – på de første ordene i det hebraiske ordet i GT «Berisheet»:

Jeg har skrev om det her – og oversatt det på samme sted.

Han også snakker om at Enden starter etter hans beregninger i 2023- og fremover.

Globalistene snakker om 2030 – som sitt endemål for å få kontroll over alt og alle – i Agenda 2030. Så alle skjønner at vi er der som de troende har ventet på i alle de tider – de har sett Jesu Kristus snare komme når det har skjedd kriger, nød, elendighet – men tiden var ikke inne – men det holdt de våkne i troen – ved å elske Hans komme – og se etter det – for det er hemmeligheten med å holde seg våken – å se etter Hans komme som om Han kommer i morgen – da blir man ikke fristet til å leve i synd eller sløvhet!

Men nå har de store tegnene slått inn – som Israels gjenfødelse – og de 4 blodmånene – var ett tegn på Joels profeti, som blir gjengitt i Peters tale i Ap. Gj. 2 – om at månen skulle bli til blod før Herrens dag (Åpenbaringsboken) – og de neste blodmånene som sammenfaller med de profetiske høytidene påske og løvehyttefesten – kommer om 400 år. Dermed var disse blodmånene siste tegnet før Herrens dag – dvs. Åpenbaringsboken. Gud forsøker å få frem ett budskap til oss – er vi villige til å lytte?

Ifølge denne profetien om bortrykkelsen – som virker meget ekte – så forteller historien:

Allen som forkynner om bortrykkelsen

Ingvar Harknäs, som døde i august 2016, utgitt boken i 2015. Åpenbaringen han fikk var knyttet til byggingen av en ny pinsemenighet i Västerås, der Harknäs levde. Kirken ble innvidd i 1975. Den fantes altså ikke da Harknäs fikk sitt syn om fremtiden, kirkebygningen og Jesu gjenkomst.

På denne måten beskriver Ingvar Harknäs i boken hva han så før kirken ble planlagt og bygd:

«I mitt syn studerer jeg kirken og ser at hovedinngangen er vendt mot den nåværende Almelundsgatan, og at kirkens bakside er mot Köpingsvägen. Jeg ser at kirken er murt opp med rødbrune stein og ser hvor vinduer og dører er plassert. Utenfor ser jeg benker som er utplassert langs med den østlige kirkemuren og trær og busker på tomten. Jeg kunne senere informere forstanderen og menigheten hva Herren hadde vist meg. Den nye pinsekirken ble senere åpnet på stedet og i den arkitekturen og i det materialet som Herren viste meg.

Synet har en dobbel betydning. Når jeg beveger meg nærmere og står og ser den nye pinsekirken, så fylles jeg plutselig med angst og smerte. Jeg ser nå små grupper av mennesker som samles utenfor kirken og på benkene jeg nettopp har beskrevet, jeg ser at noen ungdommer sitter og snakker under dypt alvor. De samlede antallet kan nesten ikke overstige 20 stykker. Jeg ser en syttifem år gammel mann støttet seg på en stokk, som snakker til noen eldre kvinner utenfor kirkeporten. På benkene ser jeg sittende gråtende ungdommer. En ung jente på omtrent atten års alder, lener hodet i hendene og gråter fortvilet.

Det jeg ser i et synet, er de som ble latt tilbake, fortvilte mennesker, som kanskje ikke har trodd på budskapet om Herrens gjenkomst, til tross for at mange forkynte denne sannheten. Kanskje det var folk i menigheten, som Laodikeas venner, som ikke levde nær Herren og ble igjen. I synet, ser jeg denne unge fortvilte gråtende jenta, og jeg har aldri siden da har vært i stand til å ta bort bildet av henne fra mine netthinner og i dette skrivende øyeblikket jeg reflekterer dette synet, føler jeg et sterkt ønske om å vende meg til deg med trøstende ord, og til de alle andre som var samlet utenfor kirken denne dagen.

Til deg som ble latt tilbake utenfor Pinse kirken i Västerås: «Ikke gjør deg noe ondt! Ikke la deg bryte ned av din dype fortvilelse. Du er ennå ikke forlatt av Gud. Du har fortsatt en sjanse til å «vaske klærne dine og gjøre dem rene i Lammets blod.» (Åp 7:14), men kanskje din bekjennelse vil gjøre deg til en martyr, men det er din og Guds herlige frelse verdt. «

Da jeg studerte de unge kvinnene, er det et spørsmål som ble formet i mitt hjerte. Hvor er de mennene som har blitt latt tilbake, og svaret jeg får fra Herrens Ånd, er at de er ute i krigen. Fra dette forstår jeg at Herrens gjenkomst finner sted under en krig.

I nattens syn får jeg en annet merkelig budskap. Herren sier til meg: «Observer trærne langs Köpingevägen og de trærne som vokser på kirke tomten.» Jeg ser at etter Köpingevägen, foran kirken bakside, vokser det et bredt spekter av trær, en allèe. Jeg ser at de har en viss høyde og bredde og Herrens Ånd sa til meg: «Når trærne når opp til den høyden og bredden du nå ser, da skal dette synet bli oppfylt, og da har Herrens gjenkomst skjedd og bruden, den kristne menighet i Västerås blitt hentet.

Om morgenen skyndte jeg meg til Köpingsvägen for å se hvor høye trærne var og stammenes omkrets. Men til min overraskelse og skuffelse var det ikke et eneste tre plantet over gaten, og jeg trodde det ville drøye lang tid før Jesus kom. Ikke et tre jeg kunne finne langs gaten, der hvor jeg så dem vokse i synet. Noen tid senere, omtrent fem eller seks uker, kom jeg tilbake på samme vei og til min forundring og glede, jeg fant en lastebil fra byens hager lastet med trær og et arbeidslag som satte ut og plantet trærne etter gaten, der jeg har sett dem vokse i mitt syn»

Du kan lese hele synet her.

At Russland reiser seg – er ett tegn! Også i boken Dom over Sverige – så snakkes det om noe som ligner på en bortrykkelse ved en krig mot Sverige. Så vi er veldig nære – men er vi rede? Det vet bare du og din Herre – søk Ham – for å finne det ut:

«Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.» Luk 21:34-36

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s