Kallet – Kapittel 3 – Livets Vei

Jeg repeterte de ting som Lot og Jonas hadde talt til meg, når Herren begynte å tale.

«Du bad om å forstå virkeligheten av denne plass endog mens du vandrer i det jordiske riket. Dette er vikeligheten av hva du ba om – å se det som jeg ser det. Dette er ikke plassen som er virklig. Virkeligheten er hvor som helst JEG ER.

Mitt nærvær gir hvilken som helst plass sann virkelighet, og gjør alt du ser på levende, fordi JEG ER LIV. Min far gjorde meg til LIVET for all skapelse, både i himmelen og på jorden. All skapelse eksiterer gjennom meg og for meg, og adskillehe fra meg er ikke noe liv, og der er ingen sannhet.

«Jeg er livet i hele skapningen. Jeg er til og med livet i mine fiender. JEG ER. Alt som finnes, eksisterer gjennom meg. JEG ER Alfa og Omega. JEG ER begynnelsen og JEG ER enden for alle ting. Der er ingen sannhet eller virkelighet bortsett fra meg. Det er ikke hare denne plass’ens virkelighet du søker, men

mitt nærværs virkelighet. Du søker den sunne kunnskap om meg, og denne kunnskapen gir liv. Denne virkelighet er like tilgjengelig på jorden som den er her, men du må lære deg å ikke hare se ETTER meg, men PÅ meg.

Jeg er Guds kraft. Jeg er åpenbaringen av hans herlighet Jeg er liv, og jeg er kjærlighet. Jeg er også en person. Jeg elsker mitt folk og ønsker å leve sammen med dem. Faderen elsker meg, og han elsker også deg. Han elsker deg så meget at han ga meg for din frelse. Vi ønsker å leve nær deg. Vi elsker menneskene, og vår evige bolig vil være sammen med deg.

Visdom er å kjenne meg, og å kjenne Faderen, og å kjenne vår kjærlighet Lyset, herligheten og kraften som jeg er i ferd med å bli åpenbart i for verden, vil bli realisert gjennom de som har lært å kjenne min kjærlighet.

Min far har tiltrodd meg all makt. Jeg kan befale himmelen, og den lyder meg, men jeg kan ikke befale kjærlighet. Befalt kjærlighet er ikke kjærlighet i det hele tatt. Det kommer en tid da jeg krever lydighet fra alle nasjoner, men da er tiden for å vise din kjærlighet over. Mens jeg ikke krever lydighet, vil disse som kommer til meg lyde meg, fordi de elsker meg og elsker sannheten. Disse alene er de som er verdig til å regjere med meg i mitt rike – disse som elsker meg og tjener meg, selv om de får forfølgelse og avvisning.

Du må ønske å komme til meg. Disse som blir vår bolig, vil ikke komme på grunn av befaling, eller på grunn av at de kjenner min kraft – de vil komme fordi de elsker meg og de elsker Faderen.

«Disse som kommer til sannheten, vil komme fordi de elsker oss og ønsker å være sammen med oss. Det er på grunn av mørket at dette er tiden for sann kjærlighet. Sann kjærlighet skinner klarest mot det største mørke. Du elsker meg mere når du ser meg med ditt hjerte og lyder meg, selv om dine øyne ikke kan se meg som de gjør nå. Kjærlighet og tilbedelse vil være størst i det store mørket som kommer over jorden. Da vil all skapelse forstå at din kjærlighet til meg er sann, og hvorfor vi ønsker å bo hos mennesker.

Disse som kommer til meg nå og som kjemper mot alle verdens krefter som gjør opprør mot meg, kommer fordi de har en sann kjærlighet til Gud. De ønsker å være hos meg så mye at selv når alt synes uvirkelig, selv om det synes som en uklar drøm for dem, så risikerer de alt i håp om at drømmen er virkelighet. Dette er kjærlighet. Dette er kjærlighet til sannheten. Dette er den tro som behager min Far.

Alle vil bøye kne når de ser min makt og herlighet, men disse som bøyer kne når de bare kan se meg utydelig gjennom troens øyne, er de lydige som elsker meg i Ånd og i sannhet. Disse vil jeg snart vise tillit til med makt og herlighet i den tid som kommer, hvilken er sterkere enn noe mørke.

Ettersom dagene blir mørkere over jorden, vil jeg vise mere av min herlighet. De vil trenge det for det mørke som kommer. Likevel husk at de som tjener meg, selv når de ikke ser min herlighet, er de trofaste og lydige som jeg vil betro min kraft. Lydighet og gudsfrykt er begynnelsen til visdom, men visdommens fylde er å adlyde fordi de elsker Gud. Da vil du se kraften og herligheten.

Du er ikke her på grunn av din trofasthet. Til og med den ydmykhet som fikk deg til å be om mine dommer, var en gave. Du er her fordi du er en budbringer. Fordi jeg kalte deg for denne årsak, ga jeg deg visdom til å be om mine dommer. Det er visdom for deg å være trofast til det du ser her, men den største visdommen for deg er å komme til meg hver eneste dag. Jo mere du kommer til meg, jo mere virkelig vil jeg være for deg.

Jeg kan være så virkelig for Jeg på jorden som jeg er for deg nå, og når du kjenner virkeligheten av mitt nærvær, vandrer du i sannheten.»

JEG ER

«Nå ser du meg som dommens Herre. Du må også se meg som Herre over sabbaten. JEG ER begge. Du må kjenne meg som Hærskarenes Herre og skue mine hærer, og du må se meg som Fredsfyrsten. JEG ER løven av Juda, og JEG ER også Lammet. Å kjenne min visdom er også å kjenne mine tider.

Du vandrer ikke i visdom hvis du proklamerer meg å være Løven når jeg ønsker å komme som Lammet. Du må vite hvordan du følger meg som Hærskarenes Herre i striden, og du må vite når du sitter ned med meg som Herre over Sabbaten. For å gjøre dette må du kjenne mine tider, og du kan bare kjenne mine tider ved å forbli nær meg.

Den kommende dom over disse som påkaller mitt navn, men ikke søker min vilje, vil være at de stadig mer kommer ut av mine tider. De vil være på feil sted og gjøre feil ting, og til og med predike feil budskap. De vil prøve å høste når det er tid til å så, og så når det er tid for å høste. På grunn av dette vil de ikke bære noen frukt.

Mitt navn er ikke JEG VAR eller JEG KOMMER, men JEG ER. For virkelig å kjenne meg, må du kjenne meg i nåtid. Du kan ikke kjenne meg som JEG ER, hvis du ikke kommer til meg hver eneste dag. Du kan ikke kjenne meg som JEG ER, hvis du ikke forblir i meg.

Her har du fått en smak av mine dommer. Du er i ferd med å se meg på andre måter. Du vil ikke være i fullstendig stand til å kjenne meg som JEG ER før i evigheten. Der er alle sidene av min natur i perfekt harmoni, men de er vanskelig å få øye på når du er i tidens sfære. Denne Dommerhallen reflekterer en del av meg som verden snart skal se. Dette er en viktig del av ditt budskap, men det vil aldri være det hele.

I én by vil jeg sende min dom, men i en annen kanskje nåde. Jeg vil sende hungersnød til en nasjon og overflod til en annen. For å forstå hva jeg gjør, må du ikke dømme ut fra hvordan det ser ut, men fra virkeligheten av mitt nærvær.

Hvis ikke din kjærlighet til meg blir sterkere, vil den bli kald i den tid som nå vil komme over jorden. JEG ER liv. Hvis du ikke holder deg nær til meg, vil du miste det liv som er i deg. JEG ER Lyset. Hvis du ikke holder deg nær til meg, vil ditt hjerte bli mørkt.

Alle disse ting har du forstått i dia sinn, og du har undervist i dem. Nå må du forstå dem i ditt hjerte, og du må leve etter dem. Livets kilde springer ut fra hjertet, ikke sinnet. Min visdom er ikke bare i ditt hode, heller ikke bare i ditt hjerte. Min visdom er i perfekt forening med både hode og hjerte. Fordi mennesket ble skapt i mitt bilde, kan aldri hans hode og hjerte være enige uten i Meg. Når ditt hode og hjerte forenes, da vil jeg kunne stole på deg og tiltro deg min autoritet. Da kan du be om hva du vil, og jeg vil gjøre det fordi du er forenet med meg.

På grunn av tidens vanskeligheter som du er kalt til å vandre i, har jeg latt deg oppleve å skue mitt Dommersete før den fastsatte tid av deres dom. Nå har dine bønner blitt besvart. Hva du ikke forstod gjennom den tid som du ventet på meg for å få svar på disse bønner, svarte jeg hver dag gjennom alt som jeg tillot å hende i ditt liv.

Det er bedre å lære om mine veier og dommer gjennom opplevelser i livet enn å lære dem på denne måten. Jeg har gitt deg disse opplevelser fordi du er en budbringer, og tiden er kort. Du visste allerede det du har lært her, men du levde ikke etter den kunnskapen. Jeg har gitt deg denne opplevelsen av nåde, men du må velge å leve etter den

.

Jeg vil bruke mange budbringere for å undervise mitt folk til å leve i rettferdige dommer, så de ikke går fortapt når mine dommer kommer over jorden. Dere må høre mine budbringere, og lyde deres ord som er fra meg uten å utsette, for tiden er nå kort. Å høre dem uten å adlyde, vil bare føre en strengere dom over deg. Dette er rettferdig dømming. Til hvem meget er gitt, vil meget bli krevd.

Dette er tiden da kunnskapen øker. Kunnskap om mine veier øker også blant mitt folk. Din generasjon har blitt gitt mer forståelse enn noen annen generasjon, men få lever etter deres forståelse. Tiden er kommet da jeg ikke lenger vil tolerere dem som sier at de tror på meg, men ikke adlyder meg.

De lunkne er i ferd med å bli tatt bort fra mitt folk. Disse som ikke adlyder meg, tror egentlig ikke på meg. Gjennom deres liv lærer de mitt folk at ulydighet er akseptert.

Som Salomo skrev:

Fordi dommen over de onde gjerninger ikke utføres straks, svulmer menneskenes hjerter så de drister seg til å gjøre det som er ondt (Forkynneren 8:11).

Dette har hendt med mange av mitt eget folk, og deres kjærlighet har blitt kald. Mine dommer vil komme raskt som en nåde for å hjelpe mitt folks hjerter fra å gi seg fullstendig over til det onde. De er i ferd med å forstå at syndens lønn er døden. De kan ikke fortsette å påkalle meg om å befri dem i vanskeligheter når de fortsetter å elske synd.

Jeg vil gi litt mere tid så dere kan dømme dere selv, for at jeg kan slippe å dømme dere, men tiden er kort.

Fordi du har vært her, vil mye bli forventet av deg. Jeg vil også tilføre deg mer nåde, for at du skal leve etter den forståelsen som du har fått, men du må komme innfor min Nådes Trone hver dag for å få den. Jeg sier til deg igjen, nå er tiden for jorden kommet når ingen vil bli istand til å bli stående i sannheten uten å komme til min Nådes Trone hver dag. Hva jeg vil fortelle deg er at du og disse som er med deg, ikke bare kan leve, men bli stående og seire.

Ettersom mitt folk blir stående og seirer i den mørkets tid som kommer, vil skapningen forstå at lyset er mektigere enn mørket.

Liv og død har blitt plantet på jorden, og liv og død er iferd med å bli høstet. Jeg kom for å gi dere liv. Den onde kommer for å gi død. I tiden som kommer, vil begge bli sett i deres fylde. Jeg vil derfor gi disse som lyder meg en overflod av liv som aldri før har vært sett på jorden. Det vil bli en adskillelse mellom mitt folk og de som tjener den onde. Velg livet så du nå får leve. Velg livet ved å adlyde meg. Hvis du velger meg, og lyset som er i deg er det sanne lys, vil det bli klarere for hver eneste dag. Ved dette vil du vite at du vandrer i mitt lys. Frøet som er plantet i god jord, vil alltid vokse og mangfoldiggjøres: da viI bli kjent på dine frukter.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s