Et vitnesbyrd av lovløsheten innad i menigheten, og frafall – og å lære å forstå det profetiske i alt hva Herren setter deg i – og å forstå hvordan det usynlige fungerer

En illustrasjon fra Ringenes Herre, hvor Gandal møter en Balrog – en demon fra urtiden.

I går valgte jeg å dele ut denne artikkelen – om elitens satanisme, pedofileringer, hemmelige samfunn som Illuminati, frimureri etc. etc. Okkult betyr skjult – og disse virker i skyggene. Var det ikke det «Ringenes Herre» denne trollmannen Gandalf sa «Gå tilbake til skyggene med deg» – om disse uhyggelige skikkelsene han møtte på sin vei. Og nei, Ringenes Herre er ikke okkult, men skrevet av en ekte broder – selv om budskapet om navnet Jesus, ble ganske så fraværende.

Du vet – Gud kaller og utvelger sine tjenere fra de er i mors liv, som vi eks. kan se i Salme 139:

«Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.» Sal 139:15-16

Å være kalt – er ikke det samme som å være utvalgt. For kallelsen drar folk, for at de kan gi sitt liv for Herren. Men mange velger å avslå, eller etter å ha vært frelst en stund, å slippe kallelsen. Men utvalgt er mer at du holder fast til enden – uansett hva som kommer mot deg, men vi ser også at Judas, som var utvalgt, også falt:

«Jesus svarte dem: Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og én av dere er en djevel.» Joh 6:70

Det er kunnskap som vi bør ha i bakhodet – at det er egentlig opp til oss, om vi vandrer på den smale veien – i ydmykhet – og ser Herren at du har ett rett hjerte, så vil Han hjelpe deg hele veien – for ingen kan gå på veien, uten overnaturlig hjelp fra Herren. Ellers er det umulig.

Typisk afrikanske masker – som heller mot det okkulte. Ofte har de masker som ligner avbilder av demoner.

Min bestevenn fra barneskolen – vi hang sammen fra jeg var 11 år til ca 19 år gammel. I den perioden så visste satan at jeg var kalt – eller utvalgt, bare Herren vet forskjellen. Så dermed var det demonisk aktivitet rundt meg og det som skjedde i mitt liv. Min bestevenns bestefar hadde vært i Afrika – og kjøpte med seg 2 heksedoktormasker – som han forærte min bestevenn. Dette var ting som han aldri fortalte meg – etter at jeg ble frelst – og en liten tid var også han frelst – før han falt inn i ondskapen muligens i en verre grad.

Da disse maskene var satt i rommet til min venn – så begynte han å få kontakt med demoner – de kom inn på rommet – og begynte å kommunisere – eller mer riktig, ta kontrollen over han. Han ble en type satanist. Dette var jeg utvitende om – men denne min venn, var veldig bevisst om min kallelse – det fortalte han senere. Så djevelen hadde satt han der for å passe på at jeg ikke fant lyset – Kristus.

Men nå er det sånn at Kristus er sterkere enn djevelen – og at en som lengter etter Guds lys og Sannhet – kan ikke satan selv stoppe. Så jeg lengtet etter Gud – men ingen ledet meg til Veien på den tiden. Jeg begynte å lese Ordet – først NT 2 ganger, rett før frelsen – den andre gangen – kom jeg til en av de siste kapitlene i Bibelen – hvor det sto:

«Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.» Åp 20:13-15

Ånden kom over meg – og talte til mitt hjerte, at der, i ildsjøen, ville jeg tilbringe evigheten, om jeg ikke vendt om! Overbevisning kom – tårene rant. Men jeg visste fortsatt ikke veien til Gud. Men frelsen var nær. Jeg ble frelst ca 6 mnd. senere.

Bon Scott – ACDZ gjorde gjennombrudd med sin plate «Highway to Hell» – dvs. Motorvei til Helvete – dette var i 1979 – året etter så fikk nok denne oppleve akkurat det – da han døde på en tragisk måte. De hadde også det året produsert «Back in Black» som blir regnet som deres mest ikoniske album – men også det mest demoniske. De æret djevelen med sine liv – og han gir ikke bort noe gratis, uten å forvente å få noe igjen – og så evig død! Kun Kristus kan bryte den type forbannelse.

I samme øyeblikk, ble det også stor aktivitet i åndeverdenen – min venn som også skjønte hva som holdt på å skje, det var muligens siste gang jeg besøkte han – før frelsen, så satt han på ACDZ kassett, Back in Black – og han spilte spesielt en sang som het Hells Bells – jeg hadde samme musikk hjemme. Det jeg ikke visste – var at mens han spilte, så forbannet han meg, inne i seg selv. Da jeg gikk derfra – så var jeg deprimert i en uke etterpå. Men det hindret ikke Korsets kraft å nå meg – og selv min venn ble senere frelst på en ganske så overnaturlig måte, men han ville ikke gi Kristus alt, derfor ble han dratt tilbake til sitt mørke.

Roberts Liardons vitnesbyrd

Som nyfrelst – så kom jeg sammen med veldig spesielle kristne – dette var en gjeng ungdom, som hadde løsrevet seg fra De Frie Venner i byen, fordi de ønsket noe mer. De hadde selv opplevd mye overnaturlig på sine Oven leirer/sommerleire i Råde, tidligere Østfold. De hadde sett Guds kraft, de hadde sett engler etc. Men de hadde fått tak i Livets Ords forkynnelse, som på en tiden var radikalt for de fleste kristne miljøer – de hadde vært på en ungdomskonferanse i 1987/88 – hvor under Robers Liardon, du vet gutten som var i himmelen da han var 8 år gammel, hadde talt under en sånn kraft, at nesten hele forsamlingen – iallefall disse, hadde blitt slått under Guds kraft – og der lå de. De hadde blitt i fyr og flamme.

Så jeg fikk høre fersk undervisning derfra – som teks. Sam and Jane Waley – som drev med befrielse – første gang jeg hørte det, så trodde jeg at de var gale – Jane Waley skrek i sin bønn som en galning – og det var det jeg trodde de var også. Men jeg fikk også kontakt med mer etablerte eldre menn – disse var påvirket av Kjell Sjøbergs, Bill Stenberg og mange andre profetiske tjenester og virket som profetiske forbedere bla. gjennom Forbedere for Norge (hvor de dro land og strand rundt og ba – der Ånden ledet de) – og gjorde sterke profetiske ting, var oppe i Nord Norge og ba mot russisk invasjon på 80 tallet, og mens de ble overvåket av russiske soldater med sine kikkerter, og det blåste en veldig sterk vind mot de – så kom Guds kraft og slo de ned – mot vinden. De var og forstyrret New Age møte – og lagde kaos, de brøt ned abort i en by, jeg var med når de støtet ut en bror 1 Kor. 5, fordi han levde i synd, han falt i hor med en gift kvinne og splittet en kristen familie – dessverre var det han som fikk ført meg til troen. Du vet – jeg trodde at alt dette overnaturlige – var helt normalt blant kristne.

Men jeg skulle finne ut at det ikke var det. Fordi – det er riktig at satan brukte min ufrelste venn for å få meg vekk fra troen. Men isteden lærte jeg – jeg fikk rask opplæring i det overnaturlige – det usynlige. Men etter hvert ville jeg lære, at disse kreftene var også forløst mot kristne i de fleste lokale menigheter, spesielt gjennom det Paulus definerer som surdeig, 1 Kor. 5 – fordi de ikke skjønte de usynlige og åndelige prinsippene – eller hvordan ondskap kan influere en kristens hjerte og sjel – om den ikke våker! Djevelen er slu – og han forsøker å komme inn på mange måter – kun om man lever nær sin Herre, og i våkenhet, så vil Herren hjelpe deg til å avsløre mørket.

Det jeg vil frem til – er at menigheten nå, vet ikke hva de står ovenfor – når denne Globalistiske maktfaktoren nå reiser seg – en gryende start av det Bibelen definerer som Dyret. Eller – kanskje ikke gryende, heller på slutten til starten på det som må komme.

Faren til Jens Stoltenberg, Thorvald – siste reis. Legg merke til at de ønsker en begravelse i kirken – som Stoltenberg dynastiet selv med flere, har vært en pådriver for å utarme til å bli totalt saltløs – utvilsomt en skjøgekirke, eller hadde ikke disse onde menneskene tålt å sette sine bein inn i denne kirken. Som Jesus sa «La de døde begrave sine døde».

La oss ta avisen Norge Idag – veldig bra mennesker, i utgangspunktet. Jeg har lest avisen i flere år – samtidig har jeg også reagert på blandingen av det sjeliske og det åndelige. Det virket som en mangel på kunnskap på viktige ting, som trengs – når du har en så viktig stilling, av å være en kristen avis – når du skal formidle sannheter til Kristi Kropp. Ja, det er herlig med vitnesbyrd, men vi trenger mer mat – litt dypere ting – gå inn i dybden av troen. Så når da avisen – i kraft av sin forståelse av Romerbrevet 13 – vil velsigne sin øvrighet, så i en og flere ledere skrøt de omtrent av den ugudelige Jens Stoltenberg i positivitetens navn – samtidig som det kan virke som Jens Stoltenberg nå er talsmann for noen som ønsker å starte en 3 verdenskrig. Jeg ser også Stoltenberg som en del av det sataniske som blir reist opp – for å fremme en del av Dyret – og vi trenger å skjønne hvem som er vår fiende – hvem er Akab – hvem er Jesabel – og hvem er Elias – du kan lese om de alle fra 1 Kong. 17, og utover:

Jesabel og Akab – en illustrasjon. Husk at dødsfiendene til Elias ånd og kraft, er nettopp disse kreftene som styrte disse 2 – og de reiser seg opp til alle tider – vi ser tydelig hva som er Akab og Jesabel i Norge – dette er ganske så tydelig for meg – men menigheten er forvirret og til dels eller helt forblindet – de klarer ikke å skille mellom disse, og isteden kaller de de som virker i Elias ånd, for noe ondt. Og Jesabel og Akab for noe man burde etterfølge – dvs. følg systemet de har lagd, sett barn tidlig i barnehagen, la barna bli indoktrinert på skolen etc. etc.

«Akab, Omris sønn, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Og som om det var for lite at han vandret i Jeroboams, Nebats sønns synder, tok han Jesabel, datter av sidoniernes konge Etba’al, til kone, og ga seg til å dyrke Ba’al og tilbe ham. Han reiste et alter for Ba’al i det Ba’al-templet han hadde bygd i Samaria. Akab laget også et Astarte-bilde. Han gjorde enda mer for å vekke Herrens, Israels Guds harme. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham.» 1 Kong 16:30-33

Så for å motvirke ondskapen i Israel, reiste Gud opp Elias – og han ble selvfølgelig forfulgt – og fikk forbannelser mot seg av Jesabel – så han ville dø. Fordi han ikke grep muligheten da, til å fjerne Akab og Jesabel – etter å ha konfrontert de falske profetene på Karmel, og drept dem – så måtte Gud gjøre det på en annen måte, og Elias salvet dermed Elisja til profet i sitt sted – salvet den ugudelige tjeneren (senere konge) Hasael og Jehu:

«Da sa Herren til ham: Gå tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus. Gå inn i byen og salv Hasael til konge over Syria! Jehu, Nimsis sønn, skal du salve til konge over Israel, og Elisja, Safats sønn, fra Abel-Mehola, skal du salve til profet i ditt sted. Og det skal gå slik at den som slipper unna Hasaels sverd, skal Jehu drepe. Og den som slipper unna Jehus sverd, skal Elisja drepe1 Kong 19:15-17

Idag så vet ikke menigheten forskjellen på «Akabs» ånd (falsk ugudelig elite, ofte via menn), «Jesabels» ånd (sterk kontroll ånd, spesielt via kvinner som teks. Hillary Clinton), og de vet heller ikke de som er salvet av Elias/Elisjas ånd – Guds Ånd – så dermed forakter menighetene de profetiske tjenestene – for de går ikke ut fra dem! Men grunnen til at de profetiske tjenestene ikke går ut fra dem – er at de fjerner eller undertrykker dem, om de ser antydningen til at en nyfrelst eller en virker i det. Gud frelser profetiske tjenester konstant – men hvem skal lære de opp? Eller trene de?

La meg si det med en gang – Elias (heller ikke Jesus) var heller ikke med i noen lokal raritet av en menighet som han passet inn – husk det finnes i utgangspunktet kun EN menighet – og de bekjenner Jesus som Herre, og lever i lydighet fra sitt hjerte, ovenfor sin Herre. De lokale menighetens funksjon – skulle være ikke å stride mot andre lokale menigheter – eller være en sær utstilling for egen særhet – den skulle heller ikke være en som i «enhetens» navn ble forpestet ved den falske enheten, som eks. 1 Kor. 5 advarer mot.

I himmelen er det kun en menighet – ingen kirkebygg:

«Noe tempel så jeg ikke i byen, for dens tempel er Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet. Byen trenger ikke lys fra solen eller månen. For Guds herlighet opplyser byen, og Lammet er dens lysÅp 21:22-23

Her kommer vi inn på bedraget som er blant de fleste lokale menigheter – de tror at fordi en kommer med Herrens Ord, og i Guds kraft, men er ikke godkjent av en pastor, eller med i ett sammenheng – så kan man trygt avvise dem! Og så havarerer hele menigheten inn i sjeliskhet og forførelse. Guds reiser opp flere med Elias kraft og myndighet i denne tiden – og den lokale menigheten – og mange kjente predikanter – har alltid stått de imot den profetiske salvelsen, fordi Gud, når Han vil tale, velger Han ofte det som er dårskap, for at de ekte skal kjenne igjen ting i hjertet (ikke hodet). Og sitter du fast i posisjonstrev, maktstrev, hemmelige synder etc. – så vil du aldri like profeten særlig godt.

Jeg tenkte på det Herren talte til meg da jeg bodde i Bergen rundt 1996/1997:

Om de lokale menigheten ikke ydmyker seg – så tar Gud det som ingenting er – frelser dem og salver de med kraft – og bruker de til det som egentlig i utgangspunktet var tiltenkt de lokale menighetene.

«Om ikke Kristi Kropp i byen skjerper seg, så vil jeg reise opp apostler og profeter fra rennestein, fra de dypeste rennene«

Men hva sier jeg – det har allerede skjedd, men disse endetidens hemmelige Guds våpen, er enda ikke helt åpenbart – men når Herligheten kommer, så vil Gud reise opp de, for å ydmyke den kjødelige menigheten, for så å tillintetgjøre menneskeverk, så folk lærer seg å stole på Gud i det usynlige – ikke på titler, doktorgrader, utdannelser ol.

I Guds rike kommer du ikke langt med ytre forrang som allianser og status – om ikke hjertet ditt er rett for Gud. Gud er trøtt på den søvnige halvlunkne forblindende menigheten – som tror de er det eneste redskapet Gud kan bruke – som taler ondt om alle de som Gud reiser opp, taler negativt som gir hele hjertet til Jesus, og er lydig det Herren viser dem – etter der de har kommet. Mange kristne lokale menigheter er pr. dags dato, fiende mot Guds Ånd – selv om de opplever at ting skjer i menigheten – eller at Guds Ånd beveger seg. Det hjelper ikke om gavene fungerer – om hjertet i forsamlingen er råttent og de vandrer i ulydig – som Herren talte til Saul:

«Da sa Samuel: Har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer, lydhørhet er bedre enn fettet av værer. For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og tross er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge.» 1Sam 15:22-23

Akkurat i den menneskelige formen nå – selv der de hevder det er vekkelse, så er det i sum mye fiendeskap mot Guds Ånd – og det er ikke bedre en trolldoms-synd og avgudsdyrkelse. Vi trenger å kalle ting for hva det er – og på den måten strandet også mye av de lokale menighetene når vaksinene kom – de ville ikke høre på de som kom i «Elias» Ånd og advarte – men de fleste brukte Romerbrevet 13, som unnskyldning for å ikke tenke selv – ikke søke Gud – men bare følge verdens strøm, av ugudelige råd – som Ordet sier:

«Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke tilSal 1:1-3

Men likevel, så kappes flere kristne nyhetsformidlere som via kristen TV – om å høre på ugudelige folks råd (som eks. helsetoppene og media) – og dermed å stå fast med begge bena på synderens vei – og sitte i spotterens sete – når de spotter de tjenestene Gud reiser opp som er uavhengig og advarer – de som står denne tjenesten imot, er mer eller mindre representanter for skjøgekirke. Jeg sier ikke at alle i disse organisasjonene er det – men retningen de går på – er veldig destruktivt – etter hvert vil flere og flere hoppe av, fordi de får advarsler i sin ånd – av å ikke ta del av mørkets ufruktbare gjerninger. Husk at disse AP dynastiene – eller Høyre dynastiene – er der det er mest ugudelige folks råd nå, synderens vei – og der spotten sitter – ingen kristne burde egentlig stemme på noe parti – unntatt kanskje PDK, de har enda ikke solgt seg til å gjøre det som er ondt – men det kan hende de gjør det, om de får makt.

Gud kaller sammen sine krigere til enhet – men pga all forførelsen som vi daglig fòrer oss via kristen TV, kristen medier – fra våre egne talestoler – så er folk livredde for å gjøre feil – eller bryte seg ut. Det er også derfor jeg delte Rick Joyners syner – fordi det var en profetisk skildring, hvor galt det står til med Kristi Kropp – og spesielt i denne fangeleiren – så ser du hvordan ett menighetssystem kan være – som vil binde folk fast.

Jeg har selv vært i dette – og det har tatt meg mange år – før jeg totalt brøt med det – pga frykt – frykt for hva andre sa om meg – frykt for hva andre mente om meg – det å miste venner, familie etc. Det høres nesten ut som man melder seg av Jehovas Vitner – men for mange er det akkurat på den måten. For å vandre nær Herren nå, så blir det en ensom vandring. Du må lære deg å få dine oppmuntringer og ledetråder til å vandre rett på Veien, fra Herren selv. Fordi det meste av Kristi Kropp i Norge ligger brakk – men er veldig flink med reklame – og propaganda – men om du ikke får noe næring der til din ånd, ditt indre menneske – så kom deg ut. Om nesten alt er rett – men så kommer det inn en enkel liten lære, som teks. at det er greit å skille seg og gifte seg på nytt, uten å vurdere hva Ordet sier om det – jeg har forsøkt å nøste det opp her, når det gjelder Guds syn på ekteskap.

Min forbeder fra Nord, som jeg liker å kalle han – er en bønnemann, og han har kontakt med folk over hele landet. Så det var en menighet hvor en ville ha meg inn – nesten tvingende – det var en tid jeg var avhengig av at han for forbønner, så det ble noe vanskelig. Men så hadde min forbeder fra Nord kommet over preknene som var lagt ut på nettet fra dette samfunnet – som han sa, Gud hadde gitt han en salvelse – til å finne de spesielle preknene – gode eller dårlige – så han fant en tale om ekteskapet – som var etter hans mening stred mot Ordet – da han selv hadde fått problemer i ekteskapet – men valgte å være lydig i hjertet, og holde fast på sin kone – uansett om hun sviktet Kristus og han.

Dette og i tillegg at jeg kjente lederskapet godt – og ved at de behandlet en eldre bønnedame med totalt mangel på respekt og omsorg – de støtet henne ut – så skjønte jeg at der kan man ikke gå, om du vil fortsette å bli påvirket av usunn surdeig, som vil gjør at du til slutt mister mer og mer kraft, og blir floket inn i noe lovløshet, pga ulydighet mot Ordet.

Vi må ikke glemme denne endetidsadvarselen:

Stanley Frodsham

Profetisk advarsel av Stanley Frodsham (1965)

Dette er tiden – hvor Gud ikke lenger aksepterer slingrer i valsen, for å si det sånn – Han er i ferd med å rense sitt hus – og dermed vil du merke at det blir hardere dommer over menigheten, fordi det er der dommen alltid starter – det vil komme en tid, hvor det blir forbudt med kristen offentlig virke, som TV, aviser ol. Det kommer en tid som vil tvinge den Ekte Kristi Kropp til å gå under jorden – mens skjøgekirken vil fortsette med sine aviser og sin propaganda. Skjøgekirken vil bli høyt aktet – mens Guds overnaturlige menighet blir foraktet – men det vil bli ett helt ny form for kirkelandskap – hvor alt det gamle vil dø ut – og noe nytt vil gro frem – flere av kjente predikanter, vil bli aktet som lite i den nye åndsutgytelsen som Gud vil gjøre – mens ukjente vil bli opphøyd på samme måte som Josva og Kaleb. Det er også det synene til Rick Joyner handler om – av de 2 profetiske bøkene jeg har delt ut (har noen kapitler igjen).

Derfor er det så mye motstand mot disse bøkene – og man bruker unnskyldningen til dumheter Joyner gjør. Men du må alltid skille mellom budskapene og menneskene – om du ikke lærer deg det, så er du ikke en fullmoden kristen – da er du som barn, som lar deg rive hit og dit – alt ettersom hva du tror er riktig – ustø på dine veier – hvor bare Kristus kan gjøre dine skritt faste – noe Herren vil – om du Hengir deg totalt til Ham – og ydmyker deg, for uten ydmykhet, kommer du virkelig ikke langt i Guds rike.

Husk at Norge har en virkelig hard arv av religiøsitet – som gjør at de fleste ekte enheter ofte blir splittet – pga disse kreftene – ettersom alle hevder at de har rett! Og alle andre feil! Som sagt – uten ydmykhet og sønderknuselse – kommer du ikke langt i Guds rike! Å virke i hjertet – er annerledes enn å virke via hode og sjelen – og følelsene! Religiøse åndskrefter, sitter i følelsene – og de har mange sterke fester i Norge – mer enn de fleste land! De skriker opp – bare det dukker opp litt Guds kraft eller litt Guds lys! Eller at noe er litt annerledes enn deres egen lære og opplevelser

Det som da vil skje – er at mens «Akab» og Jesabels» Ånd får virke, og drepe mennesker på sin vei – som jeg fortalte i siste artikkel – og har snakket om før (død i farevannet av Clinton familien) – så vil Gud reise opp sin «Elias» menighet – for å konfrontere den onde eliten – og frelse mennesker ved Korsets Kraft. For en liten tid vil Jesu Kristi navn bli opphøyd i denne nasjonen – og folk vil frykte Kristus, en liten stund – for det som skjedde under Apostlenes Gjerninger – vil skje igjen! Men enda kraftigere – ettersom ondskapen er verre nå – enn da! Gud vil bruke mest ungdom – og det kommer også til å bli flere martyrer – fordi Norge har fått ett hardt hjerte – som kommer til å avvise mye av både budskapet og Guds Kraft.

Men samtidig har det vokst opp en generasjon med barn og unge, som roper etter sann nærhet – da de har blitt tomme med stresset i barnehager, mer fremmedskap med sine egne foreldre (de får materialistiske behov møtt- istedenfor kvalitetstid og ro rundt seg, til å lære å tenke selv), falske ideologier, seksuelle utskeielser som samfunnet/skolen legger opp til – mange har prøvd alt som man lokker ungdommen til å prøve, og til slutt sitter de igjen med bare enda mer tomhet. Allerede nå rører Gud ved flere ungdommer – ved noen vekkelse-evangelister som vinner sjeler – men det som kommer snart, vil bli mye sterkere. Og jeg tror at mange av de ungdommene som nylig har blitt frelst – vil bli brukt. De har ikke herdet sitt hjerte så mye – som den eldre delen av befolkningen – de med makt, som har misbrukt den over mange, mange år – det er bare å se i alle offentlige stillinger, lærere, akademikere og alt annet som spotter Herrens Ånd daglig – med alt hva de lever i – og alt hva de sier og gjør. og det samme hardheten gjenspeiler seg i mye Kristi Kropp og kristne organisasjoner (det finnes hederlige unnatak). Man kan lure på at flere kristne har blitt så vant til kirkebenkene – at de har begynt å gro mose på dem….

Og disse kreftene som jeg innledningsvis pekte på – som forsøkte også å få meg bort fra frelsen da jeg var søkende mot Korset – det er nettopp disse kreftene vi vil møte – i den siste åndsutgytelsen. Men Guds kraft er alltid mye sterkere enn denne verdens ånd – men å konfrontere mørket, kan ikke skje i egen kraft, men i Guds kraft! Derfor må vi forbli i Kristus – og komme nærmere Ham. Det er ikke tid for å være lat – eller å sove! Men å vekkes opp fra vår slummer – ellers vil Gud gjøre det på en radikal tøff måte – som kommer til å koste mer av å bli istandsatt – for å møte Herren i Skyen! Men sjokk oppvåkning – vil bare sette oss de fleste inn i forvirring – det er bedre å være forberedt på forhånd – at du våkner NÅ!

«Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.» Luk 21:34-36

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s