Syner, drømmer, åndelige svake ledere, mangel på fedre – og opprettelse av den første kjærlighet

Bladet Vekteren av M. Aarmo – det siste bladet jeg har var vel rundt 2010 – så har det kommet nye mer moderne utgaver, som kanskje er bra, men ikke så spennende som de gamle

Jeg synes personlig at det har vært en del lite profetiske syner/drømmer som har vært delt, om fremtiden, om ting som skal skje. Jeg husker det var rikelig av det spesielt som nyfrelst og på 90 tallet. Spesielt bladet vekteren, som kunne inneha både bra og til tider dårlige ting – men jeg likte det, fordi når du først fant ett godt syn, når man leste gjennom alt, så grep det deg. Det nye Vekteren synes jeg har blitt litt vel moderne – med noe omfavnelse av grønn politikk.

Så fikk jeg for meg i går å dele «Bjørnen» – av Duduman – og muligens vil jeg ta opp 1 eller 2 drømmer/syner til fra samme person. Så ryddet jeg på kontoret her om dagen – som jeg ikke så ofte gjør så systematisk som nå – og da kom jeg over ett syn jeg har savnet lenge – «Jeg så den hvite tronen» – det trodde jeg at jeg hadde mistet – men plutselig var den der. Jeg måtte scanne og legge den ut. Jeg husker den grep meg første gang jeg delte den. Det omhandler for oss troende som leser den – å frykte Gud, at en dag vil vi alle stå til regnskap. Verden får en gruelig dom – Vi som tror, og holder på troen til enden – vil komme innfor belønnings/avlønnings domstol – som Skriften sier:

«For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverket som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.» 1 Kor 3:11-15

Derfor er synene til Rick Joyner, Siste Slaget/Kallet så interessant – fordi det omhandler akkurat en himmelsk åpenbaring på hva vi kan gjøre, for å kunne gjøre det rette, innenfor vår Mester og Herre – for å muligens forbedre vår belønning (man kan ikke streve etter belønning, men etter mer av Kristus). Derfor tror jeg også at det er mye angrep på det – fordi mange nekter å lese ting som Rick Joyner har skrevet – fordi det er en del ting man kan sette spørsmålstegn med – eks. hans rolle som Maltaridder – eller andre ting. Men vi må heller ikke glemme, at den som tar høye åndelige risikoer, som eks. Peter som gikk på vannet – vil også stå i fare for å lettere å gå under ved feiltrinn – til «fornøyelser» eller «fordømmelser» for den som ser på – som selv ikke tar noen risiko. Det er alltid enklere å sitte trygt i «båten«, og å ha en kritisk holdning til alt som skjer – enn selv å delta i striden, eller selv ta sjanser med Herren. Så derfor vil jeg ikke fordømme Joyner – og jeg vet at synet er ekte – jeg kjente Guds kraft på det hele veien. Så kan selvfølgelig den menneskelige faktoren spille inn – man bør ikke ta til seg alt ukritisk. Men samtidig ha ett åpent hjerte – og prøve alt:

«Utslokk ikke Ånden! Forakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode. Hold dere borte fra all slags ondt. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!» 1 Tess 5:19-23

Men noen klarer ikke ta til seg dette – og en av grunnene til det – er som oftest at de er under Anklagerens herredømme og påvirkning – og den religiøse ånden, er en hard herre! Gud har ikke kalt oss til bare å studere det vi ser med våre øyne – men aller høyst skattene som er i det Himmelske:

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» Ef 1:3

Men urene ånder vil alltid forstyrre vårt åndelige syn, derfor er det så mye kamp å få tak i de skattene som Herren vil gi – spesielt når Han gir dem på en høyst ureligiøs måte – husk at Fariseerne og de lovlærde – de som studerte Skriften dag og ut dag inn – hadde store problemer med å takle Jesus, i den måten Han dukket opp på. Fordi meningen var at man skulle kjenne igjen Messias i hjertet – ikke i hodet – ikke ved å studere Bibelsk profetiske Ord i kjødet. Det var også derfor Mesteren sa dette:

«Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere! Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Likesom den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg, leve ved meg.» Joh 6:53-57

Tenk litt over hva Jesus sier her. Om noen i Ånden hadde sagt noe så crazy – så hadde selv i dag de fleste kirkegjengere blir temmelig sinte. Men fordi det allerede er sagt – så omfavner vi det. Men jødene hadde aldri hørt noen sagt noe lignende noen gang – og så ser du hva som skjer:

«Mange av disiplene hans som hørte dette, sa da: Dette er harde ord! Hvem kan høre dem? Men da Jesus visste med seg selv at disiplene hans knurret over dette, sa han til dem: Tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv. Men det er noen av dere som ikke tror. – For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham.» Joh 6:60-64

Dette er harde ord, sa flere av disiplene – dvs. hjertet deres var hardt, de åpnet ikke opp for Ånden kunne virke i deres hjerte, fordi forstanden skjønte det ikke. På samme måte – kan Herren reise opp tjenester – hvor du må først og fremst skjønne ting i hjertet, ikke alltid med din lære, din menighets lære, ditt samfunns lære – eller hva alle andre mener. Du må kjenne Herren så godt – at du vet å skille mellom menneskers lære – inspirert av en sjelisk ånd, med en rot i det demoniske – og hva Ånden sier.

2 ytterpunkter i vaksinestriden – som splittet kristen Norge, igjen. Her Sten Sørensen, som sto imot Svein M. Pedersen pga hans vaksinesyn – du kan lese om det på søkelys her.

Problemet i Norge, er at vi har mange barn, men få åndelige fedre. Og mange av fedrene er mer opptatt av sitt eget liv, og sin lille krets – enn å tenke på å ta seg ansvaret, å lære og å trene opp flere. Husk! Aril Edvardsen var ett stort forbilde for mange, mange kristne i dette landet – men da han avvek fra den sunne læren om Israel – og tok del i en terrorist åndelige nettverk ved å anerkjenne og ta mannen i hånden – så skapte det en enorm forvirring, og splittelse i Kristi Kropp. Han er bare ett eksempel av mange sviktende forbilder – samme så vi under nedstengningen og når myndighetene nesten tvang på folk vaksinene (flere opplevde det som tvang, pga hetsen fra alle andre som hadde tatt den, eller kunne miste jobben ol.) – så var det nesten ingen åndelige fedre som tok ansvar – og sto opp, og sa Sannheten – sånn at umodne, utrygge, nyfrelste kristne kunne ha en fast trygg havn, å kunne hvile i. Unntatt noen få sto opp for det – som eks. Svein M. Pedersen – så var det mye bedrag hos mange kjente kristenledere som gikk ut og anbefalte vaksiner – noe som sier meg at det er en enorm umodenhet hos mesteparten av våre såkalte forbilder, og man burde være forsiktig med å etterfølge dem.

Det er klart bare den ene siden – jeg vet om en menighet som taler mot vaksiner – og der er det heller ikke helt bra. Fordi vaksinene er viktig, men å være åndelig oppvakt, ha mye kunnskap, kan også tippe deg over til å bli kynisk og kalkulerende i ditt åndelige strev, til at du glemmer det viktigste: Å elske Jesus, å ha den første kjærligheten, er alltid det viktigste:

«Jesus svarte: Dette er det første av alle budene: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse.» Mark 12:29-31

Elsker du Jesus med hele deg, så vil du vite i ditt hjerte, at vaksinene var feil – er feil! Er du bundet, selv om du elsker Jesus, så kan det være vanskeligere å se. Og jo mer bundet, så kan skylappene sørge for at du havner i en eller annen åndelige grøft. Og du må huske på at Nåden har grenser – en del kristne bare de 2-3 siste årene, har gått over grensene – uten å skjønne det selv. Jeg er redd for å si: det var også meningen med denne nedstengningene – for Herren ville teste de som var rede og våkne – som Jesus påbød oss:

«Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen.» Matt 25:13

Og det var en prøve som få besto – fordi den åndelige situasjonen i landet er tålig på lavmål. Vår rikdom har sløvet våre sanser – derfor har vi blitt mer åpen for å høre menneskelige røster, som teks. myndighetene, og svake åndelige ledere – enn å lære å høre Herrens stemme i ditt lønnkammer (som du også vil kjenne igjen i de som taler i Ånden):

«Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.» Matt 6:6

Dette her er mye viktigere enn å høre pastorens stemme – eller alle menneskelige stemmer som finnes. For i lønndom – dvs. i det skjulte livet med Gud, selv om det tar år og lære, så er det der du lærer Herren å kjenne – å kjenne Hans stemme – og da sier Herren:

Illustrasjon på Hyrden Jesus – og Hans omsorg av sine får, du kan lese Salme 23.

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som ikke går inn i fårekveen gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, han er fårenes hyrde. For ham lukker dørvokteren opp. Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst.» Joh 10:1-5

Å høre Hyrdens røst – er viktigere enn å høre alle andre røster. Jeg var selv nyfrelst – da jeg først ble kastet inn i ett sammenheng, hvor de påsto seg å ha den rette lære, rette menigheten og rette pastoren – de sa det ikke, men oppførte seg noe som det. Da jeg møtte en gudsmann, som ikke tilhørte «Dem» – en mann som levde i bønn dag og natt – i samme by, så sa det klikk i mitt hjerte – da jeg kom hjem til ham, så lå Guds herlighet som en sky over hans hjem. Hjertet mitt ble tiltrukket – men hjertet mitt visnet i det sammenhengen som jeg var i (og jeg hadde mange sterke profetiske opplevelser der, Guds kraft – men så var det det med kjærlighet da….), i deres uviselighet såret de meg, og tråkket på meg.

Men denne gudsmannen var ikke med i noen menighet, som han sa – han hadde forsøkt 18 menigheter, men som han sa, det manglet kjærlighet. Så han valgte heller, sammen med sin kone – å søke Gud, dag og natt – for byen – for områder – og gjorde større ting i Ånden, enn de fleste lokale menigheter selv klarer, selv om de består av 100 eller 500 kristne. Men han ble omtrent sett på som noe sekteristisk, av denne bønnegruppen jeg var i, fordi han ikke hadde en lokal pastor – og det skapte forvirring hos meg som nyfrelst.

Men min venn – flyttet til Nord-Norge – men jeg holdt kontakt med han i over 30 år. Han ba for meg – sendt meg penger – eller oppmuntret meg, om Ånden ledet han til det. For noen år siden skjønte jeg det – han var den Hyrden Gud hadde sendt til meg, fra jeg var nyfrelst. Men hans frie måte å leve i Ånden, var noe den fysiske menigheten ofte foraktet – men demonene skjelver når han dukker opp – jeg vet, jeg har sett det rett foran mine egne øyne. Han har ett navn i åndeverden – men ikke kjent av de fleste lokale menigheter – fordi de lokale menighetene lever mer i kjødet, mer enn i Ånden.

Jeg tror Herren vil rette på dette! Denne skjevheten i Kristi Kropp – har blitt en sykdom i legemet. Som forkynneren sier:

«Det er et onde som jeg har sett under solen, et feilgrep fra den som har makten: Dårskapen sitter i mange høye stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt. Jeg har sett tjenere ri på hester og fyrster gå til fots som tjenere.» Fork 10:5-7

Det skjer noe!: Vi skal kaste ut onde ånder, og det kan bli voldsomt – som du kan se på denne fra Emmanuel TV. Men som Jesus sa: Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige! Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen! Luk 10:20 – Vi er glad for at folk blir befridd, og det er en viktig ting vi må gjøre, ettersom det var det Jesus gjorde i 1/3 av sin tjeneste – men så er det viktig å lære de som har blitt befridd, til å vandre på den smale stien – og jobbe videre mot sin frelse.

Denne skjevheten skjer, fordi de med mye selvtillit – og som fungerer ofte mye i gavene, får ofte høye stillinger – samtidig som de ikke har gravd ned en dyp fundament i troen – men blir beundret av de umodne, fordi det endelige «skjer noe» – ja, det skjer befrielse, profetier, bønn, krig i ånden, mange typer bønner, og mye kunnskap – men endog, når man hører på disse, når de deler sine budskap – så ofte visner man på innsiden, eller blir vissen – og fyller opp sitt intellekt – fremfor sin indre menneske, sin ånd. Eller de kan si mange sannheter – som er bra – og kan til tider virke i Ånden – men så kan de si ting, som strider mot hjertet (men kjennes godt ut for kjødet, så kalt kløing i øret, 2 Tim. 4:3), som ikke er bra. Men er man umoden – så bare sluker man det – helt til en dag, så føler man seg vissen og utbrent – fordi du gjorde alt de krevde, men du ble ikke rikere i troen, heller fattigere, nedstemt og åpnet opp for flere byrder. Jesus sa det på denne måten:

«….På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter gjerningene deres. For de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør bønneremmene sine brede og sine minnedusker store.» Matt 23:2-5

Sånne typer ledere innen Kristen Norge, finnes det flust av – de tror de leder menigheten mot noe lyst og fint, men isteden legger de tunge byrder på folket – fordi det ikke er Født av Ånden, eller de har falt fra Ånden – Lysestaken (kallelsen) har slukket! Åp. kap. 2 og 3.

Så – søk Herren alene – fremfor å søke Mennesker! Lytt til ditt indre – det er noe som kan være vanskelig for det moderne mennesket – fordi sinnet deres er så urolig, og tankene flyr over alt – og man klarer ikke å finne ett fast standpunkt for sinnet – som Guds Ord sier:

«Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.» Jes 26:3

«Som en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn.» Ord 25:28

I denne tiden – er det mange som har ødelagt sinn – og det finnes mange grunner for det. Men vi trenger å legge ned alt – av kirkelig virksomhet – og gjøre som Daniel 9, ved hans bønner («Vi har syndet«) – og legge oss ned på knærne – og søke Gud – og aldri gi opp – før Han kommer! Det er først når Ånden får overbevist oss om våre synder – og fått renset oss – at Hans herlighet kan komme – og når Guds kraft har kommet – så kan det spre seg sterkt – og selv folk med sterke bindinger og mye uro i seg, vil bli dratt inn i Guds rike – og opprettet. Men Guds kraft kan bare komme – om det er ett beredt folk – som kan bære kraften! Gud sløser ikke sin kraft til de som ikke klarer å bære den – eller som har bindinger og store sår! Først må det legedom og befrielse til – og så kan kraften ta bolig i oss – og vi kan bære den, og ikke bli fristet til å falle i synd, når Guds kraft er over oss!

En ekte vekkelse – Hans N. Hauge – som brakte med seg Guds ånds vekkelse av landet, og startet opp bedrifter.

Tro meg – det høres enkelt ut – men det er alt annet enn det. Hvorfor er det ellers så lite vekkelse i Norge? Men jeg vet, at Gud har forberedt ett folk, som er i lønndom, skjult for alle, enda. De har Han forberedt for denne tiden – det er Hans hemmelige våpen, som satan frykter – og når tiden er inne, så vil Han bekle disse med kraft – og da vil det skje store forandringer i byer og hjem – hvor folk vil komme i syndenød, spesielt om de er i nærheten av disse folkene – og rope om Herrens frelse! Dette vil vende opp og ned på våre politikere – på alle disse okkulte kreftene som driver på å kvele vårt land – de vil plutselig se noe som utfordrer deres makt, som de har brukt så lang tid på, for å fange landet inn under, via ens egen dominans, styrt av FN, USA,EU, WEF og alt annet – og de vil bli redde, fordi Guds kraft er sterkere enn deres kraft.

Og de kan heller ikke måle seg med dette – eller stoppe det – selv om de ønsker det! De vil prøve – men komme til kort – fordi Åndens og Guds kraft vil stoppe dem. Jeg sier ikke at det blir lett – heller ikke for de som er kalt til å bære denne kraften – men de er allerede døde fra seg selv – de tjener Herren enten det er i liv eller i død – for de spiller det ingen rolle – selv ikke Islams gud av frykt kan hamle opp med dette – de Hellige Guds menn vil bare le i hjertet av truslene – og opphøye Herren over alle avguder – så selv mange avgudsdyrkere vil bli frelst! Og de som har levd mye i mørket – vold, under tvang, incest, alkohol, narkotika, religiøsitet, intellektuelle ånder – mange av de, vil løpe til Korset – og få befrielse.

Stephen Jeffreys

Det var den type tro jeg snakket om – da jeg delte vitnesbyrdene til Stephen Jeffreys – en mann etter Guds hjerte. Husk på det – For at Gud skal få en siste vekkelse – må Han utgyte mer kraft enn hva Apostlenes fikk oppleve i sin tid – fordi mørket er så mye, mye større enn det var på den tiden.

«Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.» Jes 60:1-2

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s