Ett lite varsel til Norge, veien mot avkristningen av Vesten, Tysklands evige lyst til krig, Norges bistand til mest korrupsjon og uvitenheten om Nurnbergkodeksen

Norge – mitt Norge – i fare, men forblindelsen hos det norske folket er så stort, at de ikke ser avgrunnen. De kristne, som skulle våke og være en type vekter – og være ett fyrtårn i en mørk verden, har slukket lyset for lengst – du finner noen lykter her og der – som lyser – men ellers er det mørkt i mange store hus, de kaller menighet – hvor aktivitetene finner alltid nye høyder. Mitt Norge, Mitt Norge, om du ikke våkner nå – så vil du våkne opp til krigslarm og nød. Fordi de ikke skjønte dine synder – fordi du ikke skjønte at det var en Gud som styrte luften du pustet inn – som styrte gravitasjonslovene, sentrifugalkraften – som styrer været og naturen – og at du og jeg ikke er noen tilfeldighet av ett stort eksperimentell smell – som våre forskere har funnet ut, for å slippe å ha en Gud å tro på.

Da Darwin fant opp sin ideologi til forløperen for moderne evolusjonsbiologi, i boka Artenes opprinnelse i 1859 – så ble frøet sådd inn, for å fornekte en Gud – dette avguderiet har vært det 2000 århundres store mare – samtidig som det har foregått store vekkelser, spesielt i de Vestlige delene av verden i starten av århundret til kanskje mot slutten – hvor vekkelsesilden mer og mer ble overtatt av fattigere nasjoner, som ulike land i Afrika – Asia – mens Vesten har blitt tom i sitt indre – og elsker mer og mer alt det Bibelen advarer mot.

Illumunati eller frimurernes symbol – på amerikanske 1 dollar sedler

Den 1 Mai 1776 – ble Illuminati opprettet. Det sies at ideologien og tankene til det hemmelige selskapet – gjenspeiler seg i Marx ideologi – Det kommunistiske manifest – som kom ut i 1848 (som ble oversatt til norsk av Arbeiderpartiet i 1918) – ettersom Kommunismen ble slukt rått i Russland, etter væpnet revolusjon, Kina og andre land – så var Vesten tvilende – så man innførte kommunisme light – dvs. sosialismen. Jeg har skrevet om dette her:

Hva er sosialisme? —– men, også Hva er kommunisme?

Kommunisme – sosialisme – i åndelig mening, handler det om å fornekte Gud, Guds Ord – og stå imot alt hva ekte kristendom er. At Arbeiderpartiet tok over lærerutdanningen allerede i 1946, ved å rive det fra de kristne – for så å forme morgendagens gudløse – er ett eksempel på hvor gudløs sosialismen er. Lebesbymannen skriver:

Sosialismen eller dens avarter gjorde veldige framskritt i hele verden og gjentatte ganger hørte jeg Herrens ord om sosialismens framskritt i hele verden og dens forbindelse med revolusjonære omveltninger i landene. Ved tiden for 1953 hadde sosialismen brutt igjennom til seier i mange land og nådd en mektig stilling. Den hadde imidlertid ved denne tid også dratt store skarer av jordens befolkning med seg i gudsfornekteri, og Herren klagde over dette. Hentet her.

Ikke heng deg opp i 1953 – det var det året da Gud ga nåde, fordi de kristne her i Norden kastet seg på knærne – og ba – spesielt etter at boken «Dom over Sverige» kom ut i 1950. Dette var/er en Profetiske bok – hvor Gud spør de kristne – vil dere utsette det? (Les også min artikkel: Hvorfor inntreffer ikke profetier?) – eller vil dere ta imot dom? Husk – ved omvendelse kan Gud utsette tider – aldri dommen – men tidene for det – som Gud gjorde i Ninive, fra en advarsel om dom på 40 dager – så inntraff en radikal omvendelse – så ble dommen utsatt til 150 år – ettersom senere slektsledd begynte å leve som deres fedre før omvendelsen – du kan lese om dommen i Nahum.

En våken menighet – kan utsette dommer – og husk, Stalin hadde planer om en 3 verdenskrig med USA – men ved sin død i 1953 – så ble dommen utsatt! Dommen rammet isteden han – for sin ondskaps skyld! Men om de troende ikke tar troen sin på alvor – så kan man heller ikke få bønnesvar som gjør dype forandringer!

Gud voktet våre grenser

I 1968 – ble Norge nesten rammet av en trussel om krig, men få visste helt alvoret, før mange år senere. Men Gud æret den sangen vi ofte sang til 17 mai – Fedrelandssalmen vers 6 – en kopi av ett vers i en Salme:

«Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.» Sal 127:1

Norge hadde en våken sjel, og Gud sendte sin engel for å forsvare grensene – de troende sov ikke og hadde ikke sløvet sine sanser – selv om de fleste nok ikke helt skjønte hva som skjedde – men her får du rapporten:

Bønnevakt stoppet russiske tanks ved den norske grensen

Det var en tid – hvor vi æret Gud – og hadde høy respekt for vår elite – spesielt vår gudfryktige kongefamilie – spesielt før, Kong Håkon – så Kong Olav – Kong Harald har nok aldri hatt noen form for Gudsfrykt – det ses på barna hans!

Men 70 tallet førte til de store omveltningene – hvor abortloven ble innført – så åpnet vi helvetes luker, og så fortsatte vi fremover – til det norske folket ikke lengre vet noe om Gud, Guds Ord/Bibelen – Guds kraft – Gudsfrykt – rett og slett, man er kunnskapsløs om egen Skaper, og Nåden Han bygde ved Kristus, så enhver som vil, kan komme til Evig fred!.

Vi høster det vi sår

Jeg vil bare minne om det jeg ofte skriver – som Jesaja skriver:

For de sår vind og skal høste storm. Deres korn får ikke aks, deres grøde gir ikke føde. Om den gir noe, skal fremmede sluke det. Hos 8:7

Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Gal 6:7f

Vi har virvlet opp Guds vrede, mye fordi Norge var en gang en av de mest misjonsdrivende land, med mye gudsfrykt – og har snudd tvert om – og gjort Sodoma og Gomorras synder – og ja mer – og en av syndene til Sodoma:

«Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning: Overmot. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre. Men den elendige og fattige hjalp hun ikke.  De opphøyet seg og gjorde det som var en vemmelse for mitt åsyn, og jeg drev dem bort, så snart jeg så detEsek 16:49-50

Bistand – uten mål og mening

Norsk bistand i 2018 – under de blågrønne – Palestina, ett land som driver aktivt med terrorisme mot jøder, man støtter grov antisemittisme og terror – men også sånn at eliten blant araberne, får millioner og noen milliarder på egen bankkonto – Syria, har vært en av de landene som har eksportert mest terrorisme – også flyet Pan Am som styrtet over Lockerbie, var egentlig gjort av Syriske terrorister – det visste USA, men valgte heller å legge skylden på Libya, Libanon, er styrt av terroristene i Hizbollah – og du må regne med at mesteparten brukes til våpen og korrupsjon, Afganistan – er også ett pengesluk som går til ingen nyttig ting – da Islam ikke kan reformeres, etc. etc. Hvorfor gir vi ikke heller penger til nærområdet vårt – eks. Moldova – der sulter utrolig mange folk pga fattigdom, og fryser om vinteren – det finnes flere land i tidligere Østblokken, som hadde trengt hjelp – og der er de takknemlige for å få det.

Ja, men hjelper ikke Norge med ett enormt bistands budsjett? Ja, som går lite til den fattige, men mye til korrupsjon, terror, krig og annet. Men Norge hjelper ikke sine egne – det er mer enn nok penger – til å styrke eldreomsorgen, til å ha billig strøm, til å ha billig drivstoff – etc. etc. Det mangler ikke penger – det mangler vilje – og bak viljen er det kynisme og stor mangel på empati – eks. hvordan det føles at nordmenn nå kommer til å fryse til vinteren – eller at mange ikke har råd til å kjøre bil. Du vet – det moderne samfunnet, så er man avhengig av bil – det er sånn sosialismen i etter krigs tiden har bygd opp nasjonene. Hvorfor skal de da rive det ned?

Tyskland – et land som før alltid søkte krig – vil de også ha en nøkkelrolle i den 3 verdenskrig?

Det er arven av den okkulte læren som tufter kommunismen og sosialismen – og bak alt sammen, ligger en eldgammel demonisk lære, som heter Platon Staten – du kan lese det under Hva er sosialisme? Jeg tror at Illumunati handler om den typen lære – for det er samme ånd som driver det frem – som teks. barnehagene, indoktrinering i skolene og at Staten skal bli allmektig – og ha ett viljeløst folk som følger de.

Det er verdt å se at Illuminati – ble skapt i Tyskland – mye ondskap har kommet fra Tyskland – så selv den romerske historieskriveren Kornelius Tacitus skrev i 98 e.kr, om Germanerne (tyskerne):

«Hvis deres fedreland stagnerer i en lang periode med fred og mangel på handling, er det mange edle ungdommer som med vilje søker etter andre stammer som har en krig på gang. For Germanerne (tyskerne) har ingen smak for fred.«

En annen historiker, Edward Gibbon, som levde i det attende århundre, skrev i The History of the Rise and Fall of the Roman Empire (1776-1778):

«Å anmode om å arbeide for det man kan rane med våpen, ble betraktet som uverdig av den tyske ånden» De to verdenskrigene i det tyvende århundrene, som krevde nesten 60 millioner menneskeliv sog som Tyskland var direkte ansvarlig for, var åpenbart ikke avvikelser fra den Tyske normen, men indikasjoner på den. (Ramon Bennet, Israel og nasjonenes fall)

Det er verdt å merke seg at Hovedmuldvarpen Rockefeller – er tyskættet. Det man ofte anklager jødene for, passer ofte bra på Tyskerne, eller også kalt Germanerne. Karl Marx – som var jøde, og messiansk jøde – da han studerte nettopp i Tyskland, så ble han påvirket av okkultister på studiet – som fikk dratt han inn i denne mørke verden – så han vendte seg fra Jødededommen og sin kristne tro – og skapte en virkelig hedensk ond lære.

Østerrikeren Hitler – var en okkultist gjennom Thule ordenen – jeg har skrevet noe om Hva er Nazismen? – hvor Thules tyske yppersteprest Dietrich Eckart – fikk satt han inn – og etter å ha fått kontakt med Eckart, så ble Hitler den perfekte taler, som massesuggerte folk – dvs. han var under sterk demonisk innflytelse. Prisen var, ifølge ryktene, i deres bisarre ritualer – så ble Hitler gjort impotent – noe også husholdersken i Ørneredet for Hitler, kunne fortelle at det var ingen bevis på seksuell aktivitet i forholdet til Eva Braun, som de kunne observere, da de gjorde rent rommet på morgenen.

De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred. Jer 6:14

Angela Merkel i 1973 sammen med sine kommunistiske kollegaer. Og hun oppførte seg akkurat som det – og bandt andre nasjoner til EU/Tyskland – som eks. Norge.

Men Tyskland er ikke alene om å være ond – men de har en nøkkelrolle – også i det sataniske riket som satan nå jobber døgnet rundt for å bygge opp. Norge danser etter Tyskland pipe – spesielt Høyres Statsminister Erna Solberg gjorde stort sett det meste som Angela Merkel ønsket. Da jeg var i Oslo i 2012 – tilfeldigvis i desember – akkurat da jeg og min kone ønsket en avkoblings helg borte fra vår hjemby – så fikk vi rom 666 – så rart tenkte vi. Var det noe profetisk på gang? Så gikk vi en tur ut – og forbi Grand Hotel på Karl Johan – og der sto det bevæpnet politi – med maskingevær – vi stoppet opp for å se. Og da dukket det opp noen biler – og ut av bilene – kom EUs representanter – 3 stykker ut:

Mens den såkalte EU-troikaen, president i Det europeiske råd Herman Van Rumpoy, EU-kommisjonens president José Manuel Barroso og leder i EU-parlamentet Martin Schulz, ankommer Norge og Oslo på søndag, kommer de fleste av stats- og regjeringslederne mandag morgen og formiddag. Hentet fra NRK.

Disse 3 var det jeg og min kone så – på vei inn til Grand Hotell – disse mottok en pris som gir en erklæring om at nå har vi gjort Norge avhengig av ett større imperium – eller en nasjon som Tyskland, den mest dominerende i EU. Men fred er også profetisk for vår tid – med tanke på 1 Tess. 5: «Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. 1Tess 5:2-3 – Dette bibelverset er ett godt bilde på striden i Russland – først fredspris – så vil fredspris imperiet EU – sammen med USA (med fredsprisvinner Obama som kontrollerer Biden) – gå til krig mot Russland – og man snakker om atomkrig. Så fred – da mener de at det er opptakt til krig.

Husk at EU er dominert av ett StorTyskland – og den ene av troikan – er tysk, Martin Schulz. Det mest skremmende den dagen, var at det sto ett EU flagg heist opp over Grand Hotell – det minner meg litt om da Norge sist var okkupert – da Tyskerne satte opp sine vimpler og flagg på Stortinget – rett ovenfor Grand Hotell.

En snarrådig oberst

Hentet her: https://www.youtube.com/watch?v=YZ79i11JSnU – denne mannen Oberst Birger Eriksen gjorde det rette, og ble straffet i ettertiden av AP staten – og dens militære – som fryste han ut.

Tenk litt over det – AP i dagene og månedene før 9 april 1940 gjør ingenting for å hindre Tyskerne å komme inn i landet, enda de får mange advarsler – og dermed setter de ikke landet i beredskap, ingen skjønner hva som er i ferd med å skje – den selvtenkende Oberst Birger Eriksen nekter å høre på en kommando som aldri kommer – og torpederer båten Blucher – og gir den norske regjeringen og kongen tid til å flykte fra Oslo. Men Birger blir behandlet som en fiende etter krigen – av militæret, politikerne, og militæret ville stille han for riksrett, fordi han ikke lød ordre – men pga han var så populær hos folket, så var det ingen som gjorde noe mot han – men han ble behandlet dårlig, en norsk helt. Det er vel sånn AP staten nesten alltid har gjort – kjempet mot sanne helter, unntatt de få de ønsker å opphøye – og hatt egen agenda for alt hva de driver med – som egentlig ikke gagner det norske folket – spesielt ikke folkets åndelige behov.

Da sannheten ble kneblet – og siden har den alltid blitt kneblet

Skjønner du? – AP ønsket ett tysk styre allerede da. Jeg kan ikke se noen annen grunn – selv også Langeland i boken «Dømmer Ikke» (Dagbladet: Da sannheten ble kneblet) konkluderte med noe lignende. Legg da til at regjeringen ville gjøre kompromiss med tyskerne – og hadde ikke Kong Håkon sagt Nei – så hadde vi mistet vår sjel. Den kongen reddet da vår ære – vår sjel – og Norges mot – en Nordmann er i dag i utgangspunktet mer modig enn Svenskene, som valgte å kompromisse på alle plan.

Men du skjønner kanskje ikke hva som planlegges nå – at en mann måtte dø – fordi ved omkamp nummer 2 (tror aldri det har skjedd i Stortinget) – så fikk Gro. H. Brundtland gjennom sin vilje – og med maktkynisme manipulert så vår flyplass ikke havnet på Hurum – det beste alternativet (kort vei for folk å komme til fly, lite forurensing – og lite tåke og sterk vind, som preger derimot Gardermoen) enn mot Gardermoen. Man manipulerte målninger fra en som var ekspert – som fant ut hvem som gjorde dette – og måtte betale med sitt liv for det – politiet i Danmark sa det var selvmord, litt for raskt – da det var mange hvorfor spørsmål som ingen besvarte. Gardermoen er en ypperlig flyplass, for invaderende tropper – da det er kort vei til alle de store byene. Jeg vet ikke om det er derfor, men kan det virkelig være noen annen grunn?

AP la til rette i 1940 for tysk invasjon, og var irritert over Birger Eriksen, det gjør man bare om han la en kjepp i hjulene på deres ønsker! Nordmenn opphøyde han som tegn på vår frihet – mens Eliten klarte ikke å tilgi! Dette kan skje igjen, eller rettere sagt, har skjedd, og skjer nå – fordi Gro H. Brundland og hennes disipler, er mer tro mot «verdier» utenfor grensene – enn våre egne! Og hun er satt inn fra fremmede krefter, som mange andre – inne på tinget.

Men det AP ikke klarte da, å gi bort norsk suverenitet – det har de fått til nå – men ettersom Stortinget/regjering har blitt en boble av å ikke høre på andre enn seg selv – og der de får ordre fra – ofte fra Tyskland – eller den tyske Klaus Schwab i World Economic Forum (WEF) – som igjen henter sin inspirasjon fra den tyskættede Rockefeller – det kan virke som istedenfor en direkte konfrontasjon som i 1940, så sniker de seg inn bakveien – med hjelp av folk som er villige til å forråde landet.

Tyrkia blandet med Tyskland

Özlem Türeci og Ugur Sahin fra Tyrkia – de dannet selskapet BioNTech – og sammen med Pfizer – ble den «revolusjonerende» vaksinen skapt – som har tatt utallige liv – og forgiftet enda flere kropper og folks blodbane – mye død i kjølevannet.

Legg til at de som utviklet mRNA vaksinen, ett tyrkisk ektepar, hadde vokst opp i Tyskland – og lagde det også i Tyskland.

Tyrkia er en av verdens mest ikke evangeliserte land – mye fordi Satan hadde (har?) sin trone der – i Pergamon. Og ordet sier:

«Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum: Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd: Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan borÅp 2:12-13

Du kan lese hva jeg skrev om Pergamons alter her.

Tyske arkologer flyttet så Pergamons alter til Tyskland, og da de var ferdige med å bygge det opp, det året, så ble Adolf Hitler født – altså 1889. Tilfeldig? Nei – ikke i det usynlige – det finnes forbindelser og når det urene får berøre områder og plasser, så får det en konsekvens – det finnes en vilje i ondskapen, og den har makt til å manipulere mennesker, som ikke lever i Nådens Evangelium – men som lever som hedninger, uansett om de kaller seg kristne, eller annet!

Tyskland er blitt holdt ansvarlig for både 1 verdenskrig – og 2 verdenskrig. At Tyskland er innlemmet i dette, er heller ingen tilfeldighet. For Tyskerne har smak på krig.

Etter krigen – det som har holdt Tyskerne nede, har vært deres dårlige samvittighet fra krigens dager (som andre nasjoner har sørget for at de ikke skulle glemme) – fordi man husket Tysk overgrep godt, de første 10 årene etter deres voldtekt av nasjonene (da jeg var på reise oppe ved Geiranger i 1995, så fikk jeg høre historier om noen i lokalbefolkning ute på «bondelandet» som hadde knust vinduene på tyske bobiler – mye pga Tysklands rolle i å okkupere Norge, og ondskapen de da gjorde). Men i takt med at årene går – og at en ny generasjon oppstår, som ikke vet eller har noe forhold til krigen eller overgrepene – så blir verdenskrigen og Holocaust for det meste fortrengt – det var når Tyskerne vant fotball VM 2010 – når de da sang og gjorde narr av Argentinerne etter seieren, som de så som en lett spøk – så opplevde jeg i mitt indre – at noe var i ferd med å skje i folkehavet i det landet – de hadde kastet av seg sin dårlige samvittighet – og var på vei inn i fremtiden – for 3 verdenskrig?

Den nye uvitende generasjonen

Vi bør huske på:

«.….Så ble hele dette slektleddet samlet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en annen slekt, som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerningene han hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og dyrket Ba’aleneDom 2:10-11

Amerikanske soldater tvang sivile tyskere, til å se på døde kvinner pga som omkom pga. dødsmarsjene


I takt med at vi glemmer, pga den nye generasjonen som aldri har spesielt hørt om det som skjedde under krigen – jødenes skjebne – eller ting som burde være pensum på skolen – så vokser det opp nye generasjoner, tomme i tankene sine – uten en stolthet over hva landet har gjort for dem, for å gi dem den friheten de selv har vokst opp i.

Da jeg vokste opp på 70 og 80 tallet – så fikk vi lære konsekvent om jødenes skjebne i Holocaust – vi leste høyt i timen opp om dødsmarsjer – hvor jøder ble drept eller utmattet, da tyskerne drev dem fra sine leire, ettersom tyskerne så at deres fiender (de allierte) nærmet seg leirene – vi leste om personlige skjebner pga Holocaust – som gjorde også at mye av antisemittismen til dels ble holdt unna våre tanker og sinn. Negative antisemittiske ting om jødene ble ikke tolerert på min skole på den tiden – det var helt utenkelig.

Min datter derimot – da hun gikk i 10 klasse for noen år siden, så var det 2 antisemittiske gutter i klassen, en polsk og en norsk – og de talte høyt ut hva de mente – og ved en vinterferie, så sa den ene gutten høyt «Fint, det er vinterferie, da skal jeg hjem og drepe jøder» – dette hørte læreren, og brydde seg ikke.

Vi lærte på 70 tals skolen, også om viktigheten av å være selvforsørgende, i tilfelle av krig – viktigheten av å ha ett forsvar – og hvordan vi skulle beskytte oss i tilfelle atomkrig mm. Og i samme takt, når vi gikk på barneskolen, lærte vi om Jesus – vi tegnet bilder av Jesus når Han gjorde under – og Bibelen ble holdt i respekt, selv av ikke kristne lærere.

I Auschwitz står det ett skilt, når jeg var der i 2016 – at De som ikke kan huske historien (eller har lært av den), er dømt til å gjenta den. Vi ser nå alle tegn til opptakt til en 3 verdenskrig – og denne gangen er ting mer komplisert – enn eks. opptegnelsen av 1 verdenskrig – selv 2 verdenskrig, hvor en ny type perversitet, død og ødeleggelse ble en virkelighet, som kan til viss grad forklares, også opptakten til det. Men få ønsker å snakke om Hitlers okkulte påvirkning – selv om den var hovedårsaken til at det ble en krig – og resulterte i at han og hans disipler var så brutal og ond mot andre «mindreverdige» folkeslag – eller de han ikke anså å ha livets rett. Ett liv betydde lite – selv inne i Tyskland, hos etniske tyskere som ble sett på som «tapere», dette var virkeligheten før krigen, og ble mer ekstrem utover krigen. Det er viktig å se at dagens elite – er dypt inne i det okkulte – de går i samme ånd som Stalin og Hitler – vi har bare ikke helt sett resultatet enda – annet enn de som har dødd under vaksinasjonene – men det blir tystet av media og myndigheter.

Men 3 verdenskrig vil komme – og hadde det vært opp til djevelen, ville han ha avfyrt alle atomvåpen nå. Det er bare å se på ved Cuba krisen i 1962, hvor Vasilij Alexandrovitsj Arkhipov holdt hodet kaldt, og ikke avfyrte atomvåpen mot de amerikanske skipene, da amerikanerne slapp synkeminer, for å tvinge opp ubåten, enda den lå i internasjonalt farevann. Samme skjedde også i 1983, da Stanislav Petrov tilfeldigvis var på vakt, og hvor datamaskinen fortalte at ett amerikansk atomangrep var på vei – sin høyere offiser, som han ringte til, var så full, at han fikk ingen vettu ut av han. Så han måtte ta egen avgjørelse – og tenkte at det måtte være feil, ingen med normal tankegang ville gjøre dette – og dermed brøt han med Sovjetiske regler, som bydde de å sende ut raketter mot USA – når de fikk beskjed om det – og da dateaen viste nedslagene, så var det ingen endslag – det var falsk alarm. Da de undersøkte datasystemet etterpå – fant de ingen feil (kanskje noen manipulerte det med vilje?).

Og vi har andre øyeblikk – hvor noe lignende har skjedd, som da Sovjet truet med atomkrig, om ikke Israel sluttet sin fremmarsj mot Damaskus og Kairo – da de angripende hærene fra de islamske landene, ikke klarte å overvinne Israel i Yom Kippur krigen i 1973.

Det er bare at Gud holder igjen – for en grunn. Ondskapen er stor – men det er viktig å se at Gud har kontroll også her. En atomkrig vil skje – men først må bortrykkelsen skje, tror jeg – fordi Åpenbaringen 7 – taler om den store skare – som utvilsomt må være den store siste høsten, som Gud henter hjem. Åpenbaringen 8 – det beskriver godt en atomkrig – og konvekvensene av det. Åpenbaringen 6 – der er vi nå – og har sett noen av hesterytterne ridd – som eks. den Hvite (Korona) – den Røde (muligens krigen i Ukraina, men kan også være krig mot Taiwan, eller annet) – Den Svarte – kan være hungersnød pekende mot Russland – ettersom de er endel av den største korn eksportør. Den siste hesten – er jeg noe usikker på – den er grønn i grunnteksten – altså Islams farger. Og alle de 4 fargene til hestene – gjenspeiler seg i flaggene til de landene som er rundt Israel. Det siste er martyrium – det sier vi allerede nå – men det vil bli mer – om vi skal vinne Europa for Kristus.

Mengeles eksperiment – og Nurnbergkodeksen

Det er viktig å se at den aggressive tonen og giftige atmosfæren som oppsto under Korona nedstengningen – var en totalt ignorering av lover og bud som ble holdt hellig etter 2 verdenskrig: Nemlig Nurnbergkodeksen – som var det første som ble brutt av helsetoppene i de fleste Vestlige land. Mikrobiolog Runi Rogers sa:

«…..Jeg håper det er uvitenhet. Liten kommentar om Nurnbergkodeksen. I en prat med en ganske høystående politiker, for en tid tilbake, hvor hun spurte om hvordan Norge kan forsvare regelen om at man ikke informerer om Nurnbergkoden til folk? Svaret var – om vi gjorde det – så er det jo ingen som vil ta vaksinenDu kan lese hele interjuvet her.


Josef Mengeles eksperiment har ingen sidestykke – iallefall ikke som er kjent, av pervers misbruk av legetittel – ved å eksperimentere på tvillinger – som å sy sammen 2 stykken, og mye annet. Du kan lese noe om det på Historie.net. Mengele ledet også ca 10 lastebiler med barn i – hvor de tippet barna ned i brennende groper – de som klatret opp, ble sparket ned igjen. Det fantes ingen nåde – for denne ondskapens grusomme lege. Og idag reiser det seg opp like samvittighetsløse leger – men denne gangen pakker man det bare inn i en liten sprøyte – og kaller det vaksine. Men ondskapen er like grusom – men når ikke MSM skriver noe spesielt om det – så tror man at det ikke finnes. Akkurat som på Mengeles tid – ingen skrev om det – og veldig få visste om det. Men til slutt blir ting avslørt. Ingen kan underkuve sannheten – om ikke i dette livet, så blir det avslørt i Evigheten – fremfor Hans domstol.

Da legene under Holocaust gjorde skrekkelige eksperimenter på folk – så ønsket nasjonene at noe sånt aldri igjen skulle oppstå – og de innførte regler for videre slekt – at man ikke skulle gi folk medisin, eller vaksiner, uten at den som fikk det – var informert – og fikk vite også konsekvensen av det. Dette ble brutt i en sånn grad – at Robert Kennedy, mannen som har gjennomskuet helsevesenet og Fauci i USA (Les: Skrekk-kabinettet Fauci) – mente at 60 millioner mennesker har dødd pga vaksinene – kanskje enda flere, fordi legene fikk ikke lov å bruke effektive medisiner som Ivermectin – som hadde så godt som ingen bivirkninger – og var effektiv mot Korona, om den ble tatt raskt i sykdomsforløpet. Hvorfor kunne ingen ta det? – hvorfor fikk legene trussel om de lot pasientene ta det pga Korona, da det er liten eller ingen bivirkninger av denne medisinen? – Eller hva med Peter Dvergdal, en lege som ga flere av disse WHO sensurerte medisinene – og har nå mistet sin lege lisens pga det? Det kan virke litt nazi – som Erna Solberg en gang sa – og hun burde vite alt om det, hun som satt i gang dødskarusellen.

Dette er en del av det at historien gjentar seg. At USA, sammen med England, er så hissige mot Russland – er også ett tegn i tiden – de ønsker virkelig en kjernefysisk krig, og venter bare på at en bruker det – så kan motparten bare slippe det løs – og så blir verden totalt ødelagt, pga en liten krig.

Tross alt – det har vært minst 250 kriger etter 2 verdenskrig rundt om i nasjonene – hvorfor vil de nå ødelegge alt, om ikke spenningene i nasjonene, er lik det den var i Tyskland, før eks. 1 verdenskrig – hvor tyskere ønsket krigen – det var som en massebegeistring over massene – som da måtte få sitt utløp. Og etter at de fleste i Norge har fått sine vaksiner – og jeg har lagt merke til at noen har forandret seg til mer ondskap, når man har fått dette serumet i seg – så isteden for å stille Vestens elite til ansvar for skadelige og dødelige vaksiner – så kommer det en ny bølge, gjennom media – hvor alle hisser seg opp over Russland. Jeg bruker å kalle det bølgen – samme type retorikk og kraft som Hitler brukte for å hisse opp massene – eller Mao, når han ildet opp ungdommen, mot alt som var konservativt og det å tenke sindig. Bølgen handler også om ett eksperiment en lærer gjorde i 1967 i California, hvor han klarte å få nesten hele skolen inn i facisme på ca en uke – og eneste måten å stoppe det på, var å vise dem sin leder på storskjerm – da de så Hitler tale, da skjønte de hva de hadde holdt på med. Det ble en stor nedtur for de – å bli vekket opp av sin vrangforestillinger. Men det virker nå som ingen vil ut av sine massepsykose – man bare fortsetter å presse på – til egen fordervelse. Ingen vil tjene på dette – men det ligger mye død og skadede i kjølevannet.

Følelsehysteri og massesuggesjon er også beskrevet i Bibelen:

«Nå er det ikke bare fare for at vårt håndverk skal komme i vanry, men det er også fare for at templet til den store gudinnen Artemis skal bli regnet for ingenting, og at det blir gjort ende på hennes storhet, som hele Asia, ja, hele verden dyrker. Da de hørte dette, ble de fulle av harme og ropte: Stor er efesernes Artemis! Hele byen kom nå i opprør. Alle sammen stormet de av sted til teatret, og slepte med seg Gajus og Aristarkus, to makedoniere, som var med Paulus på reisen. Paulus ville selv gå inn i folkemassen, men disiplene ga ham ikke lov……..Men da de fikk vite at han var jøde, ble det et enstemmig rop fra dem alle, og de skrek i omkring to timer: Stor er efesernes ArtemisApg 19:27-30, 34

Massesuggesjon er en åndsmakt – og står sterkt imot Kristus Ånd – som opphøyer sindighet, fornuft, kjærlighet, fred, ro og sannhet – det står mye om det i Ordspråksbokens første kapitler. Men sannheten finnes ikke lengre i våre nasjoner – alt er bygd opp med følelser – og alt vil etter hvert falle som ett korthus!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s