Går vi mot krig? Mot USA, mot Norge? Men hvilken rolle får Israel inne i alt dette, nå med en ny leder? Og hva sier Ordet om konsekvensene av en nasjons frafall?

Jeg har opplevd det riktig å advare mot krig – selv om det kanskje ikke skjer nå, når vi kan kanskje forvente det. Det er alltid sånn, at Gud advarer før større ulykker.

For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene. Amos 3:7

I 1938, så gikk det en mann ut, tror det var i Oslo – med ett større advarende skilt, som han bar, med teksten: «Tyskerne kommer» og ble arrestert for ordensforstyrrelser – jeg tror det var mannen Carl Rein Seehuus (Les: Norges Hemmelige Israel-diplomat) – en profetisk tjeneste. Rundt de samme tidene, da den ganske så unge Emmanuel Minos hadde torgmøte i Trondheim – han var vel da i tenårene, om jeg husker riktig – så kom det en profetisk ånd over han – og under torgmøte sa han noe som at han så krigsfartøy på vei inn i fjorden – ol. – Da ble foreldrene bestyrtet, og fikk han bort derfra.

Gud har ikke gitt meg noen profetisk advarsel om når Russerne kommer. Men jeg har delt mange ulike profetier rundt det. Og jeg antar at om Ånden sier at krig er på vei – så vil jeg si det – om Herren ønsker det! Men samtidig ser jeg at Norge legger en grunn for å bli en sterk fiende av Russland:

Ukrainere har fått trening i å bruke disse rakettene

Ukrainske soldater trente luftvern i Norge

Å sende våpen er ille – men å trene Ukrainiske soldater i Norge – er vel å gå enda ett skritt lengre i å forkynne krig mot Russland. Det hjelper ikke hvor mye Støre og Co. toer sine hender, spørsmålet er hvordan Russland ser på dette.

En annen ting som ikke slipper tankene mine, som kommer til meg igjen og igjen – er at alt sammen er en taktisk krig – i samarbeid bla. med Kina – de planlegger ett større angrep mot USA – som jeg har delt i flere profetier – og lar Europa og NATO henge seg fast i krigen i Ukraina – så vi ikke ser den større delen av hele planen. Jeg sier ikke at det er på denne måten – du får søke Gud selv om det – men jeg tror jeg måtte skrive dette.

Gud reiser opp fiender mot en frafallen nasjon

I den siste profetien jeg delte – så snakket de om 8 nasjoner som hatet USA – og ville krige mot dem.

Det er en ting i Bibelhistorien som jeg tror passer med dette – den rettferdige Salomo – begynte på slutten av sitt liv med avgudsdyrkelse – og Gud reiste opp fiender mot Salomo pga det:

Og Herren reiste opp en motstander mot Salomo. Det var edomitten Hadad. Han var av kongeætten i Edom. 1Kong 11:14

Jeroboam, sønn av Nebat, fra Serada i Efra’im, var en av Salomos tjenere. Hans mor hette Serua og var enke. Også han reiste seg mot kongen. 1Kong 11:26

Det er viktig å se at Israel ble delt i 2 pga Salomos frafall – Jeroboam ble konge for Nord-riket, Israel (de 10 stammene) – mens sønnen til Salomo, Rehabeam, ble konge for Sør-riket, Judea (det var først og fremst stammene Juda og Benjamin som slo seg sammen). Lebesbymannen sa selv i sine profetier fra 1907, at han så at USA ble delt opp i 4 eller 5 deler. Synd bærer alltid med seg store ettervirkninger.

På samme måte, så har USA vært kjent for å være en svært gudfryktig nasjon, men har byttet ut gudsfrykten – og hengitt seg til noe lignende Salomos synder – og har nå fått mange fiender:

«Og Salomo gjorde det som ondt var i Herrens øyne. Han fulgte ikke trofast etter Herren, slik som hans far David hadde gjort. På den tiden bygde Salomo en offerhaug for Kamosj, Moabs styggedom, på det fjellet som ligger midt imot Jerusalem, og for Molok, Ammons barns styggedom. Det samme gjorde han for alle sine fremmede koner, som brente røkelse og ofret til sine guder. Da ble Herren vred på Salomo fordi han hadde vendt hjertet bort fra Herren, Israels Gud, som hadde åpenbart seg for ham to ganger og uttrykkelig forbudt ham å følge andre guder. Men han hadde ikke holdt seg etter det som Herren hadde befalt. Da sa Herren til Salomo: Siden det er slik med deg, og du ikke har holdt min pakt og mine lover, som jeg har gitt deg, så vil jeg rive riket fra deg og gi det til din tjener1 Kong 11:6-11

Guds virke i verden – mer skremmende enn noen elite vil innse eller forstå

Vi husker ordene «……………..mene, mene, tekel, ufarsin. Dette er tydningen av ordene: Mene: Tellet har Gud ditt kongedømmes dager og gjort ende på det. Tekel: Veid er du på vektskål og funnet for lett.» – Dan 5:25-27Så ble Babylons storhetsrike borte kort tid etter

Verden forstår ikke hvilken fryktelig kraft det er i Guds Dommer – da de tror Han ikke finnes. Men vi blir alle påvirket av det daglig – i takt med hvordan vi bryter Guds Ords, ved at lovbrudd og lovløsheten øker – betraktelig. Selv mord blir nå akseptert – bare det er de rette som gjør det – enten ved å drepe fostret i mors liv – eller via vaksiner. Og vi har blitt en utuktig nasjon som begår hor, og tenker det er naturlig – eller aksepterer avvikende normer, som normalt. Og så skjønner vi ikke krigen og frykten som oppstår i nærområdet – høyere strømpriser og mangel på mat – eller at Norge forgår pga migrasjon fra uvennlige kulturer – gudløse politikere som er kyniske, og har liten eller ingen kjærlighet til folket etc. etc.:

«Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører! Jeg klager for deg over vold, og du frelser ikke.  Hvorfor lar du meg se urett, og hvordan kan du selv se på slik elendighet? Ødeleggelse og vold har jeg for mine øyne. Det kommer strid og oppstår trette. Derfor er loven maktesløs, og retten kommer aldri fram. For ugudelige omringer den rettferdige, derfor blir retten forvrengtHab 1:2-4

Hele Europa – og de fleste Vestlige land, får nå smake på hvor tungt det er å forlate Gud og Hans Evige Ord – Og Rehabeam, Salomos sønn fikk erfare det:

«Men da Rehabeams kongedømme var blitt trygget, og han var blitt mektig, forlot han Herrens lov, og hele Israel med ham. Så hendte det i kong Rehabeams femte år at Sjisjak, kongen i Egypt, dro opp mot Jerusalem – for de hadde båret seg troløst at mot Herren2Krøn 12:1-2

«Da kom profeten Sjemaja til Rehabeam og Judas høvdinger, som hadde samlet seg i Jerusalem av frykt for Sjisjak, og han sa til dem: Så sier Herren: Dere har forlatt meg. Derfor har også jeg forlatt dere og gitt dere i Sjisjaks hånd.

Men Israels høvdinger og kongen ydmyket seg og sa: Herren er rettferdig. Da Herren så at de hadde ydmyket seg, kom Herrens ord til Sjemaja, og det lød så: De har ydmyket seg. Jeg vil ikke ødelegge dem, men la dem så vidt bli frelst. Og min harme skal ikke bli utøst over Jerusalem gjennom Sjisjak. Likevel skal de bli hans tjenere og få kjenne hva forskjell det er på å tjene meg og å tjene hedningelandenes konger.» 2Krøn 12:5-8

Rehabeam gjorde det som var ondt, og søkte ikke Herren, står det – men da de ydmyket seg, så ga Gud de en liten nåde – men fikk også kjenne tvangen og bundenheten ved å forlate Herren. Men dagens Europiske ledere, kanskje med unntak fra Ungarn – har ingen tegn på ydmykhet, de heller ønsker å straffe folket med sin okkulte ideologi via WEF – og folket kjenner at det blir lagt på tyngre og tyngre byrder på seg – av denne Eliten – og har lagd en ny religion, en av mange – såkalt Grønn Politikk – som er en type katolsk avlatsbrev, hvor man kan «kjøpe» seg fri fra «synden» – og lette sin samvittighet – som gjorde folket enda tyngre til sinns, og fattigere – for å lette sin samvittighet til en falsk praksis og ideologi. Samme skjer i Europa og i Norge nå – klima byrdene – skal nå betales, enda det er ikke derfor været forandret seg – det er pga våre synder. Hele bibelen vitner om det – at været og dyrelivet forandret seg i takt med nasjonenes synder – se 2 Samuelsbok 21 og Hosea kapittel 4.

Å forberede seg – å være rede – å høre Åndens stemme

Hva gjør du om det ikke finnes mat i butikken – eller at man må stå flere timer i kø, for å kjøpe ett brød?

Og i denne profetiske artikkelen – så advarte profetien om at når det skjer en krig eller uforutsette ting – kaos – nød – så må man som troende sette seg ned i bønn – og aldri handle på impuls og i frykt. Disse (dette gjaldt da USA) bestemte seg for å ikke flykte med alle andre, men bli igjen – og så ved Åndens ledelse – så passet de på å ikke ha lys på om natten – da de kunne ha blitt observert av satelitter. Hva jeg sier – er – vær ledet av Ånden – lær deg det – lær deg å vente på Herren – og la Han tale til ditt hjerte! Han vet akkurat hva du må gjøre i enhver situasjon, om du skal vandre i trygghet – etter løftene i Salme 91. Frykt gjør at du mister kompassretningen – på veien du må gå – og du vil gjøre handlinger som ødelegger for deg og dine nærmeste.

Du vet – Gud forbereder oss – mange har samlet mat, som bla Jeremy Hoff holder på med – da han selger mat som kan holde lagret over lengre tid. For min del – har jeg funnet en mer balanse – i å gjøre innkjøp – og ha mat og vann i allefall for en måned – og en generator som lager strøm – som til fryserne – så ikke vår frossen mat blir ødelagt. Vi ser nå i Ukraina, hvordan disse iranske dreper dronene ødela strømforsyningen – det kan bli en veldig kald vinter for de. Og har de ikke matlagre – kan det bli en riktig katastrofe.

Den kloke ser ulykken komme og skjuler seg, men de ufornuftige går på og får bøte. Ord 22:3

Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Åp 2:29


Russlands onde allianser, vil de reise seg mot Israel snart?

Putin for Russland,  Ebrahim Raisi for Iran og Erdogan for Tyrkia – en uhellig allianse

Det som er ille med Russland – er at de har en allianse med Iran, og til dels Tyrkia. Dette er 2 onde nasjoner som blir reflektert som de utøvende krigshisserne i Gog og Magog krigen, Hesekiel 38 og 39. Men nå får de kanskje bryne seg på denne mannen – som nå er utvalgt til leder av Israel:

Former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stands next to his wife Sara as they cast their ballots on the day of Israel’s general election in a polling station in Jerusalem November 1, 2022. REUTERS/Ammar Awad

Det er interessant at Benjamin Netanyahu har kommet tilbake i det siste Israelske valget. At han har mistet plassen som statsminister 2 ganger, har vært fordi sist han gjorde noe dumt:

Første gang, fordi han ikke hadde noe valg – da forgjengeren (Israels mest korrupte politiker Shimon Peres) la det opp til han at han måtte gi bort land «for fred» – for å unngår en øyeblikkelig krig. Da mistet han raskt makten – og noen år etter fikk han komme tilbake – men en profet kom 2 ganger og advarte han – første gang, før landområdet ble gitt bort, så flirte Netanyahu av han. Den andre gangen, hvor profeten sa at han ville få makten igjen, om han ikke ga bort noe land – så flirte han ikke. Og han ga ikke bort land, enda de presset han til det.

Den andre store tabben Netanyahu gjorde, var å promotere vaksine og innføre tvang mot den Israelske befolkningen, dessuten ga han bort taushetsbelagt helseinformasjon om Israelske innbyggere til Pfizer – for å være den første som fikk vaksiner – som må ses som svik – selv om han kanskje var uvitende om at det var feil å gjøre det, så må han uansett stå til ansvar for det. Pfizer er tysk – og de som har utviklet vaksinene er ett tyrkisk ektepar – det burde få alarmklokkene til å ringe for de ledende Israelerne – til å være skeptisk.

Men på den annen side, så er Netanyahu en frimurer av høy grad – han må vel bøye seg for andre frimurere, i andre land. Og her blir det ofte en kamp – fordi Netanyahu er glad i sitt folk og land – og vil stride for det – Israelerne skjønner det – derfor stemte de for han nå, da de så at den forrige «Sosialistiske» gjengen, støttet av araberne – ikke gjorde vel for innbyggerne eller landet. For for en frimurer – så vil han alltid bli utfordret på å gjøre vel for Israel som Guds Ord og Ånden ønsker – og å gjøre internasjonale frimurere sin vilje – som bla. styrer i USA. Det kan jo virke som det er Frimurere og andre okkulte ordener som styrer i nesten alle nasjoner – som denne bloggen forteller:

Noen av dem er/har vært Frimurere, Karl Marx, J. Edgar Hoover, Joseph Stalin, Harry Truman, Winston Churchill, Vladimir Lenin, Yasser Arafat, Gerald Ford, Ronald Reagan, Mikhail Gorbatsjov, Al Gore, Billy Graham, Tony Blair (England), Bill Clinton, Barry Goldwater og Colin Powell. Hentet her.

Jeg kan ikke verifisere alt dette. Men jeg hadde ikke blitt overrasket – med tanke om at Illumatis tanker – blir nedfelt i eks. Marxismen.

Kissinger og Netanyahu

Ramon Bennet forteller at da Netanyahu fikk besøk av den jødiske anti-israeleren Henry Kissinger, dette var nok tidlig i hans rolle som statsminister på 90 tallet – Kissinger var tidligere utenriksminister under Nixon i USA – og da han kom ut fra møtet, var Netanyahu helt rød i toppen – men nektet å snakke om hva de snakket om. Kissinger var en av de store skyldnerne til at Israel ikke var beredt da de ble angrepet av arabere under Yom Kippur i 1973 – han sa han skulle gi Israelerne en lærepenge – Kissinger ville ikke hjelpe sitt eget folk, men selv Nixon som ikke var særlig begeistret for Israelerne – sendt endog noe hjelp til de under krigen – ellers var det uavhengige amerikanske generaler som sendte noe våpen ned, for å hjelpe til.

Kissinger er også høyt oppe i en eller annen okkult orden. Frimurere i små nasjoner, må ofte jekke seg for Frimurer ledere i større nasjoner. Det er vel ren matematikk det – vi ser jo det når Norge ble stengt ned under den såkalte pandemien – de gjorde det alle – ingen kunne gjøre det, uten at det fantes en hemmelig allianse, som bestemte dette – hvor ett så stort land som USA (men også Kina) gikk i spissen for alt sammen. Og alt skjedde på bakrommet – der ingen kunne høre hva som ble sagt eller planlagt – samtidig var hele plottet for stort til at ting ikke ble avslørt. Og det har det også blitt – folk puzzler flere og flere brikker – for å se hvor ondt alt dette plottet var – og døden i kjølevannet av dette – som jeg bla. delte i denne profetiske artikkelen her: Drøm om vaksinedød.

Uansett – Netanyahu er tilbake – og da er det spennende og se hva som vil skje – jeg tviler på at Israel kan la Iran få sine atombomber, ettersom de har truet med å brenne opp den Sionistiske enheten flere ganger. Israel har erfaring fra Holocaust – de vet hva Iran er – men det blinde Europa og USA vet lite. Så spørsmålet er om Israel går alenegang for å stoppe Iransk atomprogram – hva vil da skje? Hva vil Russland gjøre? Hva vil de arabiske naboene gjøre? Hva vil Europa gjøre? Og som du kan lese i dagens Document:

Er det Israel som er et galehus?

Norges antisemittistiske forhold til Israel – det offisielle – vil bli dømt – og det vil bli dømt hardt! Så hvor hatefull vil den Norske eliten bli – om Israel går til angrep på Iranske atominstallasjoner?

Vi er virkelig på en profetisk deadline – på mange ting – som vil føde frem noe verre, og ut av det, så vil også det ekte komme frem – de troende som aldri svikter Kristus – uansett! Og en Gud som aldri svikter de som er trofaste mot Ham av hjertet!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s