En titt på det økonomiske systemet – og Elitens rikdommer – en ny adel reiser seg i landet, som ikke bryr seg om folket!

Verden er urolig – og mye skjer:

Formuesskatten koster kommunene dyrt

Du vet – ny korrupt regjering, som går til kamp mot de rike – og så skader man kommuner og landet selv. Vi har ett problem – vi har litt under 1 million mennesker som jobber i det offentlig/statlige – og de skaper ingen verdier – men de får trygg lønn, derfor finnes det mye aggressivitet blant folk der, mot de rike – fordi de skjønner ikke at de rike skaper verdier og arbeidsplasser – når de fjernes, så skader vi vårt eget lands økonomi – men det er vel også meningen, med sosialistiske politikk. Det er akkurat som Venezuela – som leder av SV en gang kalte ett eksempel – helt til alt gikk i kaos – du vet, de hadde olje og mulighetene til å forvalte landet godt – isteden ble det vanstyre, og så måtte millioner av folk flykte fra landet. Det er også Norges fremtid – når man fortsetter på denne veien – av selvdestruksjon.

Så da er det interessant – for som er interessert – å lese litt om økonomi – fordi sosialistisk økonomi, gjør at man blander inn staten for å «hjelpe» når det er dårlige tider, men det skaper bare enda større problem og gjør nasjonen svakere og fattigere – mens når Staten ikke blander seg inn med statlige hjelp, så klarer nasjonen raskere å rette seg opp – dette forklares i denne artikkelen:

Friedrich Hayek og John Maynard Keynes var to økonomer med ulike syn på statens rolle. Keynes har hatt størst innflytelse, dessverre. Foto: Wikipedia

Keynes-inspirert økonomi fungerer ikke

Nå er jeg ingen ekspert på stats økonomi – men jeg tror jeg forstår noe av dette systemet. Du vet planøkonomi som kommunistiske landene hadde – gjorde at hele systemene kollapset til slutt, fordi Staten skulle dominere alt. Norge har noe midt imellom – iallefall etter krigen – en såkalt Blandingsøkonomi – en kombinasjon av privat og offentlig virksomhet eller en blanding av markeder og planstyring. Det sies av vi nå har en åpen økonomi – altså en markedsøkonomi – men med tanke på alle skatter, den store voksende (verdens største i forhold til folketallet?) offentlige sektor – og nå legger byrder på lakseoppdretterne som gjør at de snakker om å legge opp – så mener jeg at Staten blander seg for mye inn i ting de ikke burde – en blandingsøkonomi – som heller mer og mer mot en planøkonomi? Og når det frie markedet faller – pga alle lover, regler og at det er vanskelig å starte noe eget – og for å ikke snakke om de høye strømprisene – så minner det om en type Planøkonomi – som passer godt til ett land som blir styrt etter marxistiske retningslinjer i omtrent alle ledd. Les: Vil vi ha planøkonomi eller markedsøkonomi i Norge?

I Nederland kjemper bøndene for at Staten ikke skal gå inn og ta over gårdsbrukene, og legge ned den private bonden – fordi å ha kontroll på maten – så har du kontroll på folket. I Norge, som mange andre land, så lar man strømprisene gå til værs – og sånn sett ødelegge en sunn god økonomi – dette er også en planlagt greie, fordi Staten vil ikke at vi skal ha billige priser – for kontroll over energi, er også en form for kontroll over folket, og vil gjøre de maktesløse og til slutt avhengig av en Stat – som ikke lenger er representativ for ett Folkedemokrati.

Idag er det grønn politikk og myndighetene i flere land, som gjør det vanskelig for den vanlige mannen i gata, som gjør at det er vanskelig å få råd til å betale regningene. Derfor er denne artikkelen interressant:

California beveger seg fra rekordoverskudd til stort underskudd

California bare som stat, har en så stor økonomi som blant de større nasjonene – under Trump gikk de med overskudd, men under Biden, som har trykt opp penger, og lesset det over California – så regner de med ett underskudd på hele 98 milliarder. Der kommer denne sosialistiske Keynisk ideologi inn, og viser hvor lite den virker for ett gode – hvor mer Staten blander seg inn, jo verre går det med både bedrifter og landet generelt. Fritt marked, uten at myndighetene blander seg mye inn – gjør at landet kan gå med overskudd og har en friskere økonomi.

Rette på en feil

Du vet – til tider kan jeg skrive raskt – og gjøre feil. Men ofte er jeg inne på sporet av noe, uten at jeg nødvendigvis har totalt rett – med tanke på den infoen som mediene gir ut. Ofte lurer man på hva som er korrekt, av det som media sier. Camilla Stoltenberg fikk en inntektsøkning i 2020 – fra ca 1,5 million – til ca 4 millioner – men lønnsøkningen var ikke så mye større, som jeg fortalte i forrige artikkel, og har forsøkt å rette på – ettersom det andre tilskuddet var arv (eller….?). Nettavisen skriver:

– Annen inntekt er knyttet til arv etter hennes fars død, inkludert et aksjeselskap han hadde som heter Nicas (foredrag, bokutgivelser, konsulentvirksomhet fra Thorvald Stoltenberg selv). I forbindelse med oppløsning av dette selskapet ble hennes del utbetalt som lønn, som hun har skattet av. Formuen hennes er utelukkende arv, opplyser Christina Rolfheim-Bye til Nettavisen. Hun er kommunikasjonsdirektør i FHI.

Stoltenberg dynastiet

Stoltenberg familien har en lang norsk familietre i dette landet – det var visst en forfeder som studerte ett sted i i Tyskland som het Stolenberg, som da tok navnet til sitt eget – da han flyttet hjem. Og Carl Peter Stoltenberg, en forfeder – var med og lagde grunnloven av 1814. Også en prest (eller flere) har vært med i slekstreet.

Som vi skjønner – Stoltenberg familien er æret på den høyeste gren – i samfunnet – over lengre tid. Moren til Jens og Camilla Stoltenberg (Nini, deres søster er død) er Karin Stoltenberg, født Heiberg – og ble faktisk født i USA. Hun var en utdannet genetiker – Genetikk er «Medisinsk genetikk er læren om arvelige sykdommer og genetiske bidrag til sykdom hos mennesker

Genetikk – og Eugenikk – i nært slektsskap?

Nå sporer jeg sannsynligvis av – men genetikk er interessant – ettersom de siste vaksinene – faktisk manipulerer DNA. Og Bill Gates – ifølge noen nettsteder – er han veldig interessert i Eugenikk, hans far var veldig opptatt av befolkningsreduksjon – og det kan virke som om Bill Gates også snuser på Genetikk.

Eliten følger en gammel blodlinje – det har jeg også hørt før – derfor er det mange på toppen, som følger en usynlig adelslinje – som vi ikke vet om. Det finnes mye okkultisme bak alt dette. Og Bill Gates er heller ingen unnatak – og kommer fra en gammel engelsk adelsfamilie – du kan lese noe om det her:

Bill Gates Genetikk

Bill Gates er mye av hjernen bak mRNA vaksinene – og har selv etablert Moderna. Men oppfinneren av mRNA, som advarer mot den – sier Pfizer har svindlet med forskningsdata.

Og jeg fant også denne artikkelen:

Bill Gates jobber med genetikere for å skape den «perfekte» kua

En definisjon av begrepet:

Eugenikk (gresk ευγενής [eugenés] = «av god avstamning»), også kjent som rasehygiene eller arvehygiene, er en anvendt vitenskap og et sosialpolitisk program som tar sikte på å forbedre arvelige egenskaper i en befolkning. Eugenikk som vitenskap ble grunnlagt av Francis Galton i andre halvdel av 1800-tallet. Fagets selvforståelse var at det utgjorde en del av folkehelseforskning og var en anvendt gren av evolusjonsbiologien og genetikken. Eugenisk politikk ble satt ut i livet i mange land og med bred politisk støtte, spesielt fra 1920– til 1960-tallet. I dag forbindes begrepet fremfor alt med nasjonalsosialismens totalitære og rasistiske versjon av rasehygienen. Eugenikken har derfor ikke lenger nevneverdig støtte blant forskere, politikere eller i befolkningen,[1] selv om skillet mellom eugenikk og dagens humangenetiske rådgivning ikke er absolutt.

Eugeniske virkemidler varierte sterkt mellom land og tidsepoker, og omfattet bl.a. hygieneopplæringfamilieplanleggingprevensjonsteriliseringabortekteskapsforbudinnvandringsbegrensninginternering og, i siste instans, drap («eutanasi»). Tiltakene ble stort sett iverksatt under statlig kontroll, men kunne være basert på frivillighet (ren informasjon), obligatorisk rådgivning, økonomiske incentiver eller tvang. Hentet fra Wikipedia.

Nazistene drev med Eugenikk – og de som fremmer abort, gjør det samme – også de som fremmer befolkningskontroll på ulike måter.

Jeg husker jeg leste og hørte interjuv med Karin Stoltenberg – og jeg kan enda bare huske den rå ondskapen og kulden som kom ut av hennes munn – hvor Siv Jensen skrøt uhemmet av henne etter sin død i 2012 – bare da burde man skjønne hva Siv Jensen egentlig var – en kamelon, som lurte FRP – og vi andre som stemte på henne.

Dette er da hentet fra nettet, rundt Karins død – da «alle» skal skryte av hennes arbeid gjennom livet:

Pioner i likestillingsarbeidet
Karin Stoltenberg er blitt kalt norsk likestillings mor. Hun var en av hovedarkitektene bak den norske familiepolitikken som ble utformet på 1970-tallet. Hun var en av pionerene bak likestillingsloven og partnerskapsloven, og som byråkrat forfattet hun den banebrytende stortingsmeldingen om selvbestemt abort.

– Viktig for partnerskapsloven
– Hun var en sentral person i norsk samfunnsliv i mange år. Hun hadde en avgjørende betydning blant annet for at vi fikk på plass partnerskapsloven. Det skjedde i en tid da dette med homorettigheter fortsatt var kontroversielt, og hun kan sees på som en pioner også på dette området, sier stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap) til Nettavisen.

Videre:

– Hun var videre en av disse kvinnene som banet vei for retten til selvbestemt abort og for at vi fikk en familiepolitikk som gjorde det mulig for flere kvinner å gå ut i arbeidslivet blant annet med retten til fri ved barns sykdom.

Og videre:

– En flott og varm kvinne
Frp-leder Siv Jensen kondolerer på sin Facebook-side.

«Jeg sender mine varmeste tanker til Jens Stoltenberg og hans familie. Jeg hadde gleden av å møte Karin Stoltenberg flere ganger og hun var en flott og varm kvinne», skriver Jensen.

Videre:

Også Høyre-leder Erna Solberg uttrykker sine kondolanser:

– Å miste sin mor er alltid et stort tap. Jeg har dyp medfølelse med statsministeren og hans familie. Karin Stoltenberg var gjennom mange tiår en viktig premissleverandør for norsk familiepolitikk og likestillingspolitikk. Hennes arbeid forandret Norge, sier Høyres leder Erna Solberg.

KrF-leder Knut Arild Hareide kondolerer hele familien Stoltenberg:

– Dette var en dame som har preget Norge. Hun var med å bygge opp barne- og familiedepartementet i sin tid. Hun var engasjert og aktiv i samfunnet , ikke minst på et felt som likestilling, og det er vel få personer, om noen, som har preget vår sittende statsminister så mye som henne, sier Hareide. Hentet fra Nettavisen

Husk på hva Jesus sier om det som blir betegnet som noe stort:

Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profetene! Luk 6:26

Så – disse som river ned landet vårt – skryter uhemmet av hun som la en grunn for det. Familiepolitikk er en konkurspolitikk – hvor barna er offeret – fordi barn trenger mamma mest mulig – spesielt de 3 første årene – hvor man legger en dyp grunn for hvordan barnet vil utvikle seg gjennom hele livet. En far kan sjelden fylle ut det en mamma har, når barnet er lite – derfor er disse Globlistene veldig nøye med å fjerne mor fra sin gudegitte rolle – men også å nedverdige mannens autoritet som hode – og dette er grunnen til at hele samfunnet blir skjevt – og i uorden – vi kan minnes Guds Ord:

«Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, sanselig og djevelsk. For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er. Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. Og rettferds frukt blir sådd i fred hos dem som stifter fredJak 3:14-18

Er det noe som styrer verdenseliten – så er det selvhevedelse!

Husk på det – løgnen om abort – la en grunn for senere drap av voksne mennesker – man sår og høster. Derfor er drapene på barn i mors liv, hovedgrunnen til at vaksinene nå dreper mye folk. Men det er bare starten. Ettersom vi bor i Norge – og Vesten – hvor mord er utilgivelige – så pakker man det inne i flott gavepapir – men få får med seg giften som er under gavepapiret. De fleste som tar abort, vet lite om lidelsen av deres eget barn – under drapet, de vet lite at barnet er like mye verdifullt – som henne selv – med unntak at barnet er uskyldig, det er ikke mor, når hun tillater abort. Så Staten – og Karin Stoltenberg – har vært med å gjøre mor – og ofte også far – til bøddel – av det som er uskyldig.

Denne arven har også Camilla og Jens Stoltenberg fått inn med morsmelka. I media kan de fremstå som sympatisk – men det er fordi det er få som kjenner de nær – og de som kjenner de nær, vil bare skryte. Da er det mer interessant å høre de som har sett andre sider – av disse søskene. En mann i kommentarfeltet på ett alternativ media – fortalte at han så Jens Stoltenberg, rygget på en bil – en mindre skade – så gikk han ut – skrev en notat – som han skrev sannsyneligvis sitt mobil nummer eller lignende til den som eide bilen – så kjørte han bort. Mannen ble nysgjerrig – og gikk bort – og der lå det kun en parkeringsbillett, med en ubetydelig tekst – ingen info om den som kjørte på eierens bil. Om historien er sann – snakker vi om samvittighetsløshet. Og det kan jo stemme – med tanke på den forførelsen han har vært med på – spesielt under Den Rød Grønne regjeringen – de rev ned og ødela mye godt!

Jeg blir også mistenksom – når AP mafiaen – de som er høyest på strå, og deres logrende pudler – har høye lønninger – eks. Gro Harlem Brundtland har en formue på minst 60 millioner – og har vært null skatteyter i mange år. Statsminister Støre – skal visstnok være god for 140 millioner – og har også blitt kjent for å ha betalt svart arbeid, løyet på direkten for TV2, og tatt for akkurat det – uten at det har fått noen konsekvenser. Jens Stoltenberg har sånn sett mindre penger enn flere av de store, «bare» 7 millioner på bok, og en 2,5 millioner i lønn som en NATO leder, han som avviklet forsvaret i sin tid som statsminister og solgte en hemmelig ubåt tunnel som kostet uante store penger å utvinne – til slikk og ingenting til private – som leide det ut til Russere. Det kalles korrupsjon på høyt internasjonalt nivå – og må se på hans måte å gi våre skattepenger bla. til Clinton Foundation. Næringsminister Vettre – på 52 millioner i formue – og mye av pengene har han tjent på ett firma, som lager veldig dyre tre møbler, som selges for det meste til Oslo Kommune.

Så har vi Camilla Stoltenberg – hun har «bare» en formue på 12 millioner – og for bare å ha sagt det, jeg misunner ikke folk å ha gode lønninger eller høy formue. Men det burde være tilvirket på ærlig vis. Jeg vet at det finnes penger «under bordet» som flytter hender, uten at det blir registrert i noen offentlige register – og jeg har en mistanke om at systemet heller ikke ønsker å fange det opp – fordi det er de rette menneskene – vår rike adel.

Men Stoltenberg er ikke alene:

FHI-toppen Line Vold troner øverst på både formue- og inntektstoppen blant helsetoppene.

Avdelingsdirektør Line Vold (53) er mest kjent for å stikke nesen frem i håndteringen av koronaviruset. Men noe hun ikke er fullt så glad i å prate om er formuen på over 70 millioner kroner.

Gjennom aksjene i eiendomsselskapet Drammensveien 50 C AS, har hun en formue på over 70 millioner kroner. Aksjene har hun fått av far Christian Vold (80) som sitter med A-aksjene og dermed styringsretten over selskapet.

Ved hjelp av utbytte og eierskapet i selskapet knuser Vold både sjefen Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog i både formue og inntekt.

Ifølge skattelistene har hun en formue på rett over 70 millioner kroner, og en inntekt på 2,36 mill.

Da Ramon Bennet skrev en av sine bøker «Muren» – så tok den mest eksplosive kommandosoldat over rollen som leder av Israel, Ehud Barak – og han som før var imot å gi «land for fred» – ga nå vanvittig bort alt mulig, som om han hadde mistet vettet – Bennet trodde at det var penger under bordet – som hadde bondefanget han. Og man får en følelse av det her på berget også – at noen betaler for at informasjon ikke skal deles – og for at man også skal gjøre «the dirty work» – for en annen person – altså ren mafiavirksomhet.

Så hvorfor slettet så Bjørn Inge Larsen og de andre sine tekstmeldinger, angående nedstengningene?:

Da granskerne kom, var viktige SMS-er og notater slettet. Nå må medarbeidere til Høie sjekke sine telefoner.

Nøkkeldata fra sentrale aktører da Norge ble stengt, er borte for alltid: Alle SMS-ene til helsetoppen Bjørn-Inge Larsen ble slettet

Bjørn Inge Larsen hadde bare en inntekt på 1,3 millioner. Mens den stortalende, karismatiske, unøyaktige fryktsprederen Nakstad, hadde 3,6 millioner i lønn. Bjørn Guldvog bare litt under 1,5 millioner. Mens den store Korona forføreren, Solberg – så mener Spetalen at hun har en skjult formue på 20-30 millioner, som hun ikke bør skatte av (om det er sant, går hun virkelig i Gro. H. Brundtlands fotspor). Men er oppført med en formue på ca 5,3 millioner og ca 1,7 mill, i inntekt – men er noe usikker på om det er fra 2019 – eller er nå – da det virker som det er vanskelig å stadfeste formue og inntekt for 2022.

Det som er foruroligende – som kan ses i denne artikkelen:

Oslo kommune har doblet antall ledere med millionlønn på litt over to år

Mens nordmenn mer og mer lider, så oppstår det mer og mer en overrik adel – med gratisk partkeringsplass under Rådhuset/Stortinget – med gratis boliger og billig kantinemat ol. Så Fredrik Solvang, under sitt program – og fikk høre om nøden og fattigdommen i Norge – så grep han til tårer. Men avstanden mellom rike – adelen – og de fattige øker – og om du går i bunn og grunn og leter på hvorfor fattigdommen øker – så er det pga det grønne skiftet – som politikerne som er kun det som står i hodet på politikerne – og det får de også lønn etter – jeg kaller det tyveri av fellesskapets midler – fordi Du og Jeg er Staten – de som styrer, skal være tjenere – om ikke de er tjenere, så har Norge blitt en bananrepublikk.

Rett på sak #38 – Ekskludert i inkluderingens navn

Hele artikkelen burde du se. Men fra tid 16:15 – går de på dårskapen i grønn politikk – som bare koster – som skattebetalerne må betale for. Kent Andersen forteller at våre politikere bare lyver – og lyver – når det gjelder elektrisiteten.

På starten av nyhetsprogrammet – så sies Rebecca dette:

Julen tilhører ikke de kristne lenger, kristendommen må nemlig vike for den nye treenigheten: Mangfold, kjønnsidentitet og klima. Moralen er så forvrengt at arrangørene av Tromsøs julegrantenning ville stenge ute tradisjonens skaper. Hva blir det neste? Skal Jesus ut av kristendommen?

Nettopp – i takt med at vi fjerner kristendommen, og hovedpersonen Jesus og den bibelske moralen på rett og galt – så blir også det store ujevnheter i nasjonen, og vi skaper en religiøs religion som erstatning – som klima – det er en avgud – og det finnes ingen ekte forskning som støtter dette. Vi husker hvordan Gud dømte Egypt for sine avugderi og drapet på små guttebarn – tror du at Norge slipper unna sin avgudsdyrkelse, som hele tiden spiller blod, på uskyldige ufødte barn – og nå ungdom/voksne – og ønsker å vaksinere også små barn?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s