Fattigdom, umoral – konsekvensene av ett lands frafall

Som du skjønner – jeg liker å lese på Document.no – for å holde meg informert – de anerkjente mediene, farer med så mye løgn, at du må være veldig bevisst på hva du tror på, og vite sannheten godt – for at du i det hele tatt skal lese eller se deres «nyheter». Mediene er faktisk noe av de som mest oppfyller de profetiske ordene i 2 Tess. 2 – om endetidens løgner. Løgn har det med å rive folk bort fra Gudslivet. Men her er gårdagens «Rett På Sak»

Rett på sak #40 – Hjemlandet som forsvant

Her er det mye interessant – men hun tar frem noe fra Fredrik Solvangs kjente interjuv med folk som er såpass fattige – men får ingen hjelp, og heller ikke møtte det opp politikere fra Regjeringen – AP og SP, for å delte i debatten – dette får jo klart politikerforakten til å øke.

Du må huske på at mange av våre nye landsmenn – får veldig mye støtte via NAV – og de har ofte en fortrinnsrett til å be om hjelp i alle mulige tilfeller (om de har bodd her en uke, så har de like mye rettigheter til en etnisk, som har bodd her i 14 generasjoner eller mer, ifølge Erna Solberg) – mens etniske nordmenn, må selge bilen sin – og alt annet, og endog får mindre hjelp. Om ikke nordmenn var rasister – og generelt var de ikke det, så er dette med å skape det. Vi kan se fra denne Twitter meldingen – det som kan skape raseri;

Altså – England er mye fattigere enn Norge – og har mye mindre sosial hjelp – men likevel, så klarer de ikke å se nei til valfartningen av migranter som kommer over sundet, fra Frankrike – i båter – og så stuer de de inn på hoteller, som ikke vanlige britere tar seg råd til, unntatt kanskje når det er ferietid. Han som filmer – viser paradokset, ved å snu kameraet fra hotellet – til å se fattige etniske engelskmenn – som ligger omtrent og veller seg i fattigdom på den andre siden av hotellet – såkalt uteliggere og hjemløse. For det har jo ikke myndighetene råd til – å hjelpe – eller det prioriterer de ikke.

Som kristen – lar vi oss ikke rive med av å hate migranter eller andre, men det er likevel ett paradoks – at Eliten forakter sitt eget folk – og elsker de fremmede – spesielt elsker de de som kommer fra en spesiell religion, som de vet ønsker å rive i stykker Vesten – Norge og England – og vi ser at Sverige, Frankrike, Tyskland, England – lider av dette, med utøkende vold, voldtekter og drap – spesielt mot etniske i sitt eget land – men ofte også mot hverandre. Men dette er også en del av dommene – som Gud sender mot nasjonene – pga deres forakt mot Gud og Hans bud.

Tilbake til Rebecca Minstereggen og Document.no. Hun og Christian Skaug – snakker fra ca. 12 minutter – om hvordan Norge har forandret seg. Og Rebecca begynner med å si hvordan man har kommet til dette «helvete» – Skaug sier at om man tar det bokstavelige helvete – så er det ett sted med pinsler – i kristen forstand så har man adskilt oss fra Gud – så sier Jesus i Matt. 25, at det du har gjort mot de minste, har du gjort mot meg – og da vil i såfall våre politikere bli satt på anklagebenken.

Christian Krohgs maleri «Kampen for tilværelsen» om fattigdommen i Oslo, da Kristiania – hvor de får utdelt brød.

Egentlig er dette en grunnårsak til landets fall – vi forlot Gud. Så går Skaug gjennom en interessant tid for Norge, som jeg ikke har hørt så mye om før. Han mener at etterkrigstiden er avsluttet. Etter krigen oppsto ett samhold. Men det samholdet er nå gått bort. Og han mener at vi nå går tilbake til 1800 tallet – (da det var mindre synd i landet, og mer gudsfrykt) – så fantes det fattige – det var store nasjonale spenninger, hvor det var lite nasjonalt samhold – bøndene, borgerskapet, arbeiderklassen, underklassen – var totalt forskjellige verdener – hvor folk ikke omgikk hverandre på tvers. Der er vi på vei inn i på nytt (men nå uten noen form for Gudsfrykt). Du kan selv høre hva Skaug og Rebecca sier videre.

Men – det som er unnatak i dag, i forhold til 1800 tallet – er at Norge er ett rikt land, det har de aldri før vært i historien – iallefall ikke på den måten de er nå. Vi har penger – og vi kan bruke den for å lette folk i hverdagslivet. Men vår Elite nekter de dette – og kaster bare brødsmuler til oss – sånn at vi kan bli totalt avhengig av en overrik stat.

En tid av begjær og lyst etter kjødets lyst

Som du har sett – så har jeg skrevet noe om det som overskriften peker på – som her. Så da er det interessant at også han som styrer Document.no – Hans Rustad – skriver denne artikkelen:

En brun, skitten strøm. Eller bjelken i vårt eget øye

Rustad går igjennom hvordan samfunnet har blitt seksualisert. Blant annet gjengir han et innlegg fra en som kaller seg Steinadler:

her en artikkel fra VG for allerede seksten år siden: VG, 7. april 2016. Ungdom er storforbrukere av porno på internett Gruppesex, voldelig sex, dyresex og barnepornografi på internett pirrer dagens ungdom, ifølge en undersøkelse. 97% av guttene og 76% av jentene har sett pornografi på internett ifølge en undersøkelse gjort blant over 4000 svenske ungdommer i alderen 17-19 år.  – Det er nå nettopp utført en gjengvoldtekt mot en jente under 16 år, av norske etniske nordmenn, fra Bergen – i en tid, hvor det er fullstendig lov å hengi seg til det urene – og åpne opp for krefter som kan gjøre sånt, da man mister kontrollen over sin forstand – og blir totalt bindet av begjær.

Det samme skjedde med Ted Bundy – han fikk tak i pornografisk litteratur da han var 12-13 år – og bla. voldelig pornografi – som skulle gjøre han kjent som voksen, som en massedrapsmann (han ble anklaget for 30 drap, men man mener det er mer – noen av ofrene halshugget han) – men som han sier i inerjuvet – det begynte med pornografi (men om du leser på Wikipedia – så allerede som 3 åring – så kunne han stå fremfor sin tante, etter en lur, våknet hun omgitt av kniver – så det er også snakk om slekstånder):

Han forteller at alt gikk gradvis – man leter etter større og større spenning – at pornografien som han så på, kunne gi han den spenningen han så på – dvs. voldta og drepe.

Men Hans Rustad hadde også med det merkelige interjuvet med ett av ofrene til Roman Polenski – da hun var 13 år, så lurte han henne inn i sex, ved å bruke sin regissør makt – så har de blitt venner senere, og muligens også vært samboere. Du vet – uren sex – lager bånd mellom de som gjør det – enten det er frivillig eller ufrivillig. Jeg hørte om en prest for mange år siden, i Sverige, som forgrep seg på unge jenter som konfirmerte seg – senere når jentene var eldre, så dukket flere av jentene opp på døren til presten og ville ha kontakt. Du vet – om man ofrer sin jomfrudom – så skapes det bånd – spesielt det første – mellom deg og denne. Og båndene kan gjøre at du vil lengte tilbake til den første – eller tenke på den personen – ettersom det finnes blodsbånd der. Det kan også skje om du har flere partnere – men jeg tror spesielt når man gjør det med den første.

Om du kjenner den lengselen etter noe urent du har gjort før du ble frelst – så er det bånd som må brytes. Oftest er det onde ånder innblandet, som må brytes. Når det er gjort – så vil lengselen etter til det, rett og slett forsvinne. Husk: Demoner forsterker følelser, på den måten lenkene har kommet inn i livet ditt! Og jo mer krefter man har, spesielt de urene – jo mer mister du forstanden – dvs. du har ikke vilje til å kjempe mot følelsene som stadig tar mer og mer plass i ditt liv. Det er også en av grunnene til at Gud advarer spesielt mot hor, utukt og sånne ting – mer enn alle andre synder – fordi konsekvensene blir så mye større. Pornografi og uren sex – gjør at du mer og mer fremmedgjør deg for din egen familie – og du bryr deg gjerne mer om de fremmede, naboer, kollegaer – enn dine nære – de du egentlig skulle ta deg av.

Det kan du eks. se i mange muslimske land, hvor en kvinne bare viser håret, i de meste ekstreme landene som Afganistan, Iran ol. – så kan fedrene (eller myndighetene) drepe dem. Denne formen for fremmedgjøring skjer ofte pga den sexuelle overgreps kulturen – som i Afganistan, må små gutter løpe til fjellet, etter fredagsbønnen, for da leter mennene etter de, for å voldta de. Helena Edlund, i Document.no – som var stasjonert der via NATO – forklarte den forferdelige kulturen som var der nede. I Pakistan er det også ganske vanlig at smågutter blir voldtatt av flere mannlige slektninger. Du vet – kvinnene beskytter de så godt de kan – for om de bryter sin jomfrudom – kan det bety døden for de. Men de unge guttene, er ikke beskyttet. Som de sa om Afganistan – se på barna – ikke en som smiler eller ler.

Men vår kjærlighet til synden, tiltrekker Islam – det er også derfor Islam vant over hele gamle Midtøsten – fordi etter at vekkelsen gikk over landene i ca 300 år – så gikk de så inn i frafall, de neste hundre årene, godt hjulpet av forløperen til den Katolske kirken – altså man sammenblandet stat og kirke. Dette var også årsaken til at Islam oppsto – og ble en forbannelse for det området – der før Paulus og mektige vekkelsesforkynnere ga sitt liv, for at evangeliet skulle spres. En tid av nød for sjelene – senere en tid av nedkoking og sløvhet – så dom – en fryktelig religion, som besatte området nå i ca 1600 år.

Husk – der evangeliet går frem – og så forkaster man det – så kommer den en dypere forbannelse over landet, enn hva det var før. Der er Vesten på vei inn nå. Derfor er Islam på vei inn i Vesten – fordi vi har forkastet Gud. Og med at vi er i Endetiden – så betyr det at det reiser seg opp til en gedigen storm – og en gedigen konfrontasjon – hvor menneskene på jorden – vil se en en kosmisk krig – som vil føre de selv inn i et gedigen mørke – for minst 3,5 år – som Jesus sa:

«For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet.» Matt 24:21-22

Folkeslagene – som ikke tror på Bibelen, de fleste – og dens lands myndigheter, aner ikke hva som er på vei. Og de fleste kristne – spesielt de som har gjort jorden til sin Campingplass, vet heller ikke hva som er i vente. Derfor sa Jesus:

Men vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd. Mark 13:23

Alt er blitt sagt til oss – dvs. alt som vi trenger å høre, for å være forberedt for Endetiden. Men de fleste aner ikke en gang at det allerede har startet. Allerede i 1991 – eller noen år før – så brøt de Bibelkoden – og de fant ut at denne hemmelige koden, som flere jøder og messianske jøder, har forsøkt å knekke (en Jødisk lærd tok hvert 50 ord i 1 Mosebok – eller om det var den 7 ende – husker ikke akkurat nå – og ordet Torah kom hele tiden – altså det vi kaller Mosebøkene – siden da har flere forsøkt å knekke de usynlige budskapene som Gud har lagt inn) kodene – men ingen kunne gjøre det, før datamaskinen ble skapt. Og denne advarslene – om at seglene ble brutt, du vet de i Åp. 6 – ville ikke skje før kodene ble brutt. Så dette innevarslet starten på Endetiden – og senere ble den utgitt i boken Bibelkoden – som har en matematisk signifikans, som ingen kan si imot.

Så har flere tegn sprunget frem – som Blodmånene i 2014-15 – og Tegnet i Jomfruen – og Solformørkelse over USA i 2017 og neste i 2024 – det samme tegnet som kom før Jonas kom til Ninive – som gjorde at folket fryktet tegnet (pluss andre ulykker), og var veldig klar for omvendelse, da Jona dukket opp.

Jeg kan også nevne Natans syn, som pratet om at Obama var Gog, i Hesekiel 38 og 39, som også de hemmelige kodene snakker om. Obama har en viktig ting å utføre i Endetiden – og han er ikke ung lengre – så vi skjønner at tiden er ganske så kort – men vi vet ikke når alt begynner – annet en att en og annen av Rytterne i Åp. 6 – har ridd – som kalles Korona – og de neste rytterne snakker om hungersnød og krig – og slakt av mennesker. Og det femte seglet er martyrium av troende.

Vi skulle se etter tegnene – og kjenne de igjen. De sexuelle revolusjonen – hvor sex med «alt og alle» er tillatt – er ikke noe annerledes enn hva det var i Sodoma – hvor menneskene var kalde. Fordi uren sex, gjør ett menneske full av følelser, men uten naturlig kjærlighet. De har ingen kontroll over seg selv – men blir totalt styrt av åndelige krefter – men det er ganske så overmodig, å forsøke å voldta engler i menneskeskikkelser – menneskene skjønte ikke det, men det gjorde kreftene i dem. Til slutt ble de fjernet fra jordens overflate. Det var Guds måte – å beskytte andre å ta del av disse byenes synder – som ødela menneskene, og førte de til en dyp fortapelse.

Vi vet ikke hva som venter oss – men nå snakker jo G20 møtet om at de skal innføre vaksinepasset. Jeg visste jo at de måtte – en eller annen gang. Alt dette er godt planlagt. Spørsmålet er om Gud vil forpurre deres planer, og føre verden inn i kaos – som jeg delte i disse 7 ulike drømmer, som en mann fikk for ca. 20 år siden;

Syn om trengsel

Jeg vet bare en ting – at vi alle må lære å være ledet av Ånden – dit Han fører oss. Det er faktisk den eneste tryggheten som vi vil ha fremover. De som ikke hører Åndens stemme – i hverdagen – kan havne i dype problemer! Og i verste fall – gå fortapt! Vi husker formaningene Jesus ga menighetene – Hør hva Ånden sier til menighetene!
Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s