Den grønne ideologien og dens møter i Egypt, G20 møtene, vaksinepass, bærekraftmålene – hva betyr det egentlig? Og hva med blodoverføring for en uvaksinert?

Det er interessant at verdens mektigste industri land – G20 – møtes – for å diskutere hva de skal gjøre med «bøndene» på sitt Globalistiske «sjakkbrett» – og de som ikke føyer seg for deres nye system, kalle «Useless eaters» – dvs. nytteløse spisere. Og merkelig nok – hadde de også invitert – han flere kaller Bond skurken – Schwab:

Eliten har ikke munnbind – men tjenerne har det – forstår du hva de ønsker med oss – vi som skal være deres tjenere og slaver?

For å forsterke bildet hadde vi den skumle Davos-mesteren Klaus Schwab, som nok en gang utga seg for å være en Bond-skurk på B20-forretningsforumet, og solgte sin Great Reset-agenda for å «gjenoppbygge verden» gjennom pandemier, hungersnød, klimaendringer, cyberangrep og selvfølgelig kriger.

Som om dette ikke var illevarslende nok, beordrer Davos og dets World Economic Forum nå Afrika – helt ekskludert fra G20 – til å betale 2,8 billioner dollar for å «oppfylle sine forpliktelser» i henhold til Parisavtalen for å minimere klimagassutslippene. Hentet fra Steigan.no

Så er det ett spørsmål rundt hvorfor Schwab er der: Hva gjør Klaus Schwab på G20-topp­møtet? Ingen utnevnte ham til verdens­leder

Ett lite utdrag fra artikkel:

En del av WEFs plan for å skape en ny verden, er et universelt digitalt helsesertifikat. Indonesas helseminister ser for seg at neste pandemi ikke vil gå like hardt utover økonomien som sist:

– La oss få et digitalt helsesertifikat godkjent av WHO. Hvis du er blitt vaksinert eller har testet negativt, kan du bevege deg rundt slik at ikke økonomien rammes så hardt.

WEF er dramatisk, og vil lesse astronomiske økonomiske byrder på Afrika – spørsmålet er hvorfor de ikke også annonserer en lik regning til Kina og India – som forurenser mer enn alle andre land. Og Kina bygger stadig nye kullkraftverk – og bryr seg ingenting om Europas grønne politikk. Egentlig venter Kina og andre autoritære land, at Europa avskaffer seg selv, så de kan ta over styringen.

For Europa og USA går inn for full New Age religionen det grønne skifte – som i praksis betyr å omforme samfunnene til steinalderen, fjerne middelklassen – bare ha rike og fattige – hvor de fattige blir totalt kontrollert som i Kina – hvor man gir pluss poeng eller minus poeng – etter om du er en god innbygger, eller ikke. Eneste grunnen til Grønn politikk – er for å innføre ett autoritært styre – hvor en liten klikk, eller elite styrer.

I følge Steve Cioccolanti – kan grønn politikk – være den grønne hesten i Åpenbaringen:

Vi kan jo lese hva Ordet sier om det:

«Da Lammet åpnet det fjerde seglet, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen, som sa: Kom! Da så jeg – og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest, og ved villdyrene på jorden. «Åp 6:7-8

Islams utbredelse for 11 år siden – det er mer nå – da spesielt Europa har fått store innvandring fra muslimske land. Men i folketall – så har de omtrent 1/4 av jordens befolkning.

På grunnteksten er fargen grønn – men ved siden av Grønn politikk, så har også Islam fargen grønn. Jeg har tidligere ment at grønn har med Islam å gjøre. Fordi, jeg vet virkelig ikke om en grønn ideologi vil drepe med sin makt over 1/4 av jorden, men på den annen side – skriver Christan Skaug:

Kinas klimautsending Xie Zhenhua og Pakistans klimaminister Sherry Rehman i en pause under klimatoppmøtet i Egypt den 20. november 2022. Foto: Peter Dejong / AP / NTB. Kina har verdens nest størst økonomi – men nekter å bli kalt ett industri land, men ett utviklingsland – dessuten forurenser de mer enn hele Europa til sammen, uten at de får noen beskjed om å kutte ned på utslippene – og selv lille Norge gir til «fattige» Kina, utviklingslandet – fra sin store pengebinge – var det prisen Norge måtte betale – for å bli akspetert? – da fredsprisen ble gitt til en kinesisk aktivist – så sperret Kina for Norge i flere år – før Erna Solberg kom krypende og kysset deres føtter dypt nede i støvet – for igjen å få tilgang til det Kinesiske marked.

Deres ambisjoner (fra klimatoppmøtet) om en rask utfasing av de fossile energikildene er umulige å oppfylle, og et seriøst forsøk på å gjøre det ville bety fattigdom, elendighet og død for mange hundre millioner mennesker. Det er bare i det mette og late Vesten at man ikke forstår dette, og derfor er det de ekstreme aktivistene i og utenfor regjering i vår del av verden som presser hardest på for å gjennomføre denne revolusjonære og dødbringende politikken. Hentet fra: Klimapolitikken etter Sharm el-Sheikh er en oppskrift for avvikling av Vesten

Kanskje villdyrene på jorden har fått en ny definisjon – eliten i EU, Eliten i USA – og ikke minst eliten i Norge.

Det er sant at grønn politikk er farlig – og om du ser den første hvite hesten, som jeg tror er Korona – den neste, den røde Hesten, krig – kanskje Russlands krigføring er en del av bildet – hvor den svarte hesten, manko på mat/hungersnød – men hvor man ikke får skade oljen eller vinen ( FNs klimamøte – bestemt at man ikke skal røre ved oljen og gass, tross de sier de vil ha mindre utslipp). Alle disse hestene går i hverandre – og er ett resultat av en samordnet menneskelig innsats (planlagt nøye bak lukkede dører), over nasjonale grenser, av folk i høye posisjoner, styrt av deres demoniske guider – hvor sjefen er djevelen selv.

Bakdelen med grønn politikk, kan du se i den overivrige delstaten California: California beveger seg fra rekord­overskudd til stort underskudd – men det er også meningen! De planlegger ett nytt system – og da må det gamle dø – akkurat som okkultenes forbilde, Føniksfuglen – som reiser seg opp fra asken – derfor ønsker de selv den 3 verdenskrig velkommen – i deres galskap i å tjene djevelen.

FNs klimatoppmøte har omtrent skjedd omtrent parallelt med G20 møtene, men de begge angriper verdens befolkning for å undertrykke, undertvinge og gjøre fattig, spesielt oss i Vesten, men på noe ulike måter – og en som kaller seg Norgesrøst – sier dette:

Det er virkelig inspirerende når FN har sitt klima møte – i Egypt…zzzzzz. Hadde vi hatt noen ekte humorister i dette landet – så hadde det nå vært tid å gjøgle med all galskapen og hykleriet som skrider frem fra disse kult områdene – hvor vi alle skal tvinges til å følge «bærekraftmål» – som betyr å destruere nasjonenes økonomi – og gjøre enhver innbygger avhengig av myndighetene – om de da skikker seg vel.

I punkt 23 og 24 slås det fast at det «suksessfulle» Koronapasset skal være en modell for fremtiden og at det skal innføres en global digital økonomi.

Punkt 23

Vi støtter WHO mRNA Vaccine Technology Transfer hub så vel som alle som eiker i alle regioner i verden med mål om å dele teknologi og teknisk kunnskap på frivillige og gjensidig avtalte vilkår. Vi ønsker felles forskning og felles produksjon av vaksiner velkommen, inkludert styrket samarbeid mellom utviklingsland. Vi erkjenner viktigheten av delte tekniske standarder og verifiseringsmetoder, under rammen av IHR (2005), for å lette sømløse internasjonale reiser, interoperabilitet og gjenkjenne digitale løsninger og ikke-digitale løsninger, inkludert bevis på vaksinasjoner. Vi støtter fortsatt internasjonal dialog og samarbeid om etablering av pålitelige globale digitale helsenettverk som en del av arbeidet med å styrke forebygging og respons på fremtidige pandemier, som bør kapitalisere og bygge på suksessen til eksisterende standarder og digitale COVID-19-sertifikater.

Utdrag fra punkt 24

COVID-19-pandemien har akselerert transformasjonen av det digitale økosystemet og den digitale økonomien. Vi anerkjenner viktigheten av digital transformasjon for å nå bærekraftsmålene. Vi erkjenner at rimelig og høykvalitets digital tilkobling er avgjørende for digital inkludering og digital transformasjon, mens et robust, trygt og sikkert nettmiljø er nødvendig for å øke tilliten og tilliten til den digitale økonomien. ..

https://www.whitehouse.gov/…

Dokumentet gir verdens mektigste aktører innen finans et instrument for å innføre den overvåkingsøkonomien og totale politiske makten de ønsker implementert, og de skal gjennomføre dette sammen med «sosialt bevisste» og «samfunnsansvarlige» ledere i verdens ikke-demokratisk styrte stater. Fra før utgjør både Parisavtalen og Agenda 2030 de perfekte styringsdokumentene for å innføre en grønn kommunistisk orden. Styringsdokumentene ligger allerede klar. Alt som trengs for å fullføre transformasjonen av vestlige stater til det ugjenkjennelige og iverksettelsen av et dystopisk føydalisme-system er noen få nye «globale kriser» som befolkningen kan skremmes med. Norge ligger særlig langt foran fordi Stortingspartiet og alle regjeringer som utgår av denne allerede har gjort Agenda 2030 til offisiell norsk innen- og utenrikspolitikk.

Norske medier kunne fortelle at noe av det mest konkrete som ble gjennomført under Bali-toppmøtet er enigheten av å opprette et fond (betalt av vestlige land) som skal kompensere fattige land for ødeleggelser skapt av klimaforandringer forårsaket av Vesten. Omtrent samtidig stod FIFA-lederen frem og snudde kritikken av Qatar til en et angrep på Europa og Europas synder de seneste 3000 år. Woke-trenden, der Europa/»den hvite mann» er djevelen mens den øvrige verden er det uskyldige offeret blir med andre ord et stadig mer fremtredende narrativ i all vestlig og internasjonal politikk. Hentet fra artikkelen Slutterklæring vedtatt på FNs klimatoppmøte i Egypt

Her sitter et utvalg av de selverklærte lederne av en ny verdensordning, på et av de mange møtene under G20-samlingen i Bali. Nå erklærer G20 at de vil støtte innføring av internasjonale vaksinepass i regi av WHO. Foto: AP /Firdia Lisnawati /NTB

Så vaksinepass er i vinden – blant de som vil forslave oss alle – enda vi vet at vaksinene ikke kan holde borte Korona, eller andre ting – og folk dør overalt, pga vaksinene – så selv Norge ønsker sensur av antall vaksine døde. Så dette er neste skritt – som ble avstemt i G20 møtet:

«Globalistene eskalerer» – forbereder seg på neste pandemi: Vaksinepass skal sikre fortsatt bevegelse

Indonesias helseminister Budi Sadikin sier:

– La oss ha et digitalt helsesertifikat som er anerkjent av WHO. Hvis du har blitt vaksinert eller testet riktig, kan du flytte. Ved neste pandemi, i stedet for å stoppe folks bevegelse 100 prosent, som stopper økonomien globalt, kan man fortsatt gi litt bevegelse for folk. Indonesia har oppnådd, G20-landene (?) har blitt enige om, å ha dette digitale sertifikatet ved hjelp av WHO-standarden, og vi vil sende det til neste Verdens helseforsamling i Genève etter å ha gjennomgått internasjonale helseregler. Forhåpentligvis, i løpet av neste pandemi, kan vi fortsatt se noen bevegelse av mennesker, noe bevegelse av varer, samt bevegelse i økonomien.

For å opprettholde den globale økonomien bør derfor digitale helsepass innføres, slik at folk fortsatt kan bevege seg. Hvis de har pass – godkjent av WHO – altså.

Men også Erling Marthinsen har en utrolig bra artikkel rundt dette:

G20 erklærer sin støtte til globalt vaksinepass og digital identitet

Bærekraftmål – ett annet ord for verdensherredømme?

Så vi har vår grønne Erna Solberg – tidligere statsminister, som da lekte med bærekraftmålene:

Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo 31. juli 2019: Erna har blikket vendt mot himmelen, og der ser hun en kjempemessig fotball dekorert med FNs 17 «bærekraftsmål» som hun leker med. Foto: Heiko Junge / NTB. Les: Trusselen mot demokratiet kommer fra dets innbilte forsvarere

Nå er jeg kanskje stygg – men jeg får assosiasjoner, men en annen kar som lekte med en ball – over datidens bærekraftmål:

Nettopp – Charlie Chaplin spiller i filmen Diktatoren, som kom ut i 1940, og ble bannlyst på alle nazi okkuperte områder – hvorfor det? – om ikke filmen var en hentydning på en viss manns «bærekraftmål» nede i Berlin, Tyskland, en mann med bart. Her kan du se litt av ball-leken til Chaplin:

Mannen med bart i Berlin hadde ingen humor eller selvironi – og det har heller ikke de som jobber med vaksinepass, bærekraftmål, grønn politikk, Globalistkontroll, migrasjon sensur og alt annet – tapet av en god humor og en god latter, er tegn på at ett samfunn har lært seg å frykte noe – å være redd for straff – og at sensur politiet har fått vide makter, fra styresmaktene – til å slå ned på det som de anser som en krenkelse av Globalistelitens agenda – nå først, gjør de det med gapestokken i media – og om det ikke hjelper, så kommer nok onkel politi på besøkt – om du har latterliggjort feil personer. I Iran kan du bli straffet – bare du ler for kraftig og høyt – men det begynner å stramme seg til her også.

Men mannen med bart i 1940 – ønsket verdenskontroll – og føre verden ut i kaos – bærekraftmålene, har de samme målsetningene – men har pakket de inn i fine ord – men bak ligger det en enorm ondskap og makt, som selv mannen med bart – hadde misunt. Så da vet vi hva vår tidligere statsminister lekte med – med denne ballen – verdensherredømme – av en liten elite! Og alt er nedfelt i Bibelen – allerede for 2000 år siden – de som sier Bibelen er gammeldags – skjønner ingenting – Bibelen forutså ting langt før noen av oss var født – det er bare å studere Bibelkoden det, de hemmelige kodene bak ordene i de 5 første Mosebøkene – som selv forutsier alle fremtidige hendelser – som nå er vår fortid – men mange tusen år før det skjedde. Så Bibelen taler om denne tiden:

«Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, og også en av de sju, og farer bort til undergang. De ti hornene som du så, er ti konger som ennå ikke har fått rike. Men de får makt som konger i én time sammen med dyret. Disse har én tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret.» Åp 17:11-13

Når man fant opp ordet Build Back Better – så kom hele eliten, og gjentok ordet som en papegøye – så ble det gjengitt i utallige nyhetsmedier – som det står i Bibelen – disse har en tanke, og sin kraft gir de til dyret – som egentlig er djevelen – og Dyret er en blanding av det systemet som vi nå ser under oppbygging – og Antikrist. Antikrist vil være en person som er verre enn Hitler – Historiens ondeste person, har enda ikke fått sin makt, men når han får den – ve, jorden!

Sverigte – der Globalismen er fremst

Sverige er ett eks. på hvordan de vil drepe all selvtenking: Nå vil det være straffbart å «skade Sveriges rykte» – så vi kan tittet litt på artikkelen:

Den nye loven går så langt at den omfatter mistanke om utenlandsk spionasje, noe som betyr at Justitiekansleren kan beslutte å iverksette forundersøkelse mot journalisten, opinionslederen eller medarbeideren som er mistenkt for å forberede en avsløring som kan sette Sverige eller dets politikere i et ugunstig lys.

Forbrytelsen trenger ikke å være begått – det er nok at noen er mistenkt for å planlegge et forskningsprosjekt angående et sensitivt tema for at sikkerhetspolitiet Säpo skal ha rett til å bruke det lovrådshenvisningen kaller «den samlede makten til staten med hensyn til hemmelige tvangsmidler», som kan bety hemmelig avlytting av boliger og kjøretøy, eller at Säpo planter såkalte trojanere for å overvåke datamaskiner og mobiltelefoner.

I tillegg settes varslerbeskyttelsen ut av spill i de tilfellene og husransaking kan foretas i redaksjonelle lokaler og telefoner og datamaskiner kan beslaglegges av Säpo.

Lovens ordlyd gjør at det blir straffbart å avsløre forseelser innenfor den svenske staten, men også innenfor NATO og NATOs medlemsland, FN og EU. Konkret betyr det at en rekke avsløringer som tidligere ble fremhevet som verdifulle vil være straffbare etter årsskiftet.

Et slikt eksempel er avsløring av seksuelle overgrep mot barn innenfor rammen av en FN-operasjon i Afrika. I juli 2014 mottok daværende leder for feltarbeid ved FNs kontor for menneskerettigheter i Genève, svenske Anders Kompass, en rapport om seksuelle overgrep mot barn fra FN-soldater i Den sentralafrikanske republikk. Kompass slo alarm, men FN prøvde å stille det hele opp og sparke ham.

En uavhengig ekstern gransking konkluderte da med at Anders Kompass handlet helt korrekt og rettet sterk kritikk mot FN-ledelsen – men ifølge svensk lov vil slike avsløringer være straffbare i 2023.

Og Derimot.no – har også en interessant artikkel – om Korona Bløffen:

WHOs emblem – legg merke til slangen – og så hele verdensbildet. Og ja – mye av verden har blitt bitt med slangegift – de var også planlagt å lage mRNA vaksiner som du kan bestille på nettet – og er formet som ett slangebitt. Og slangen er ett bilde på satan – som har klart å hypnotisert mye av verden, akkurat som han gjorde med Adam og Eva.

I Italia er antallet covid-døde redusert fra 130 000 til under 4000. Var Korona-trusselen en bløff?

Klart det var en bløff – men Korona viruset var til tider svakt, men kunne slå ut kraftig noen ganger – og etter hvert ble den – som alle virus, forsvaket – til Omikrom – som ikke gjorde noe spesielt skade – om man skal tro disse «helseekspertene» – som du ikke vet når de lyver eller ikke. Men Korona var menneskelagt – og sluppet ut med vilje. Men det var vaksinene, vaksinepasset – og å gjøre ett overnasjonalt kupp over mange nasjoner, som var planene bak.

Dette inngir også ett annet problem – for oss som ikke ville vaksinere oss – vi ønsker ikke å ha blodtransplantasjon – eller blodoverføring – da omtrent alt blodet er uren og skittent – infisert av vaksine gift:

Etterspørselen etter uvaksinert blod et økende problem for sykehusene

Med tanke på – at dette kan finnes inne i vaksinerte – som ingen av de som balsamerer lik, har sett før i 2021 – og finnes i mer enn 50% av likene:

Så blir man ikke så fristet, til å ha blodet fra vaksinerte inn i mitt ganske så friske blod:

Massiv biologiske strukturer funnet i kroppen på vaksinerte

Så – akkurat som de begynte å innskrenke jødenes rettigheter i Tyskland, ganske raskt etter Hitlers overtagelse – så har de gjort noe lignende i Vesten – men på en eller annen måte har de stoppet opp. Men det gjorde de også i Tyskland – mot de «mindreverdige» – men det toppet seg i 1938, på Krystallnatten i November. Det er jo ikke så lenge siden vi mintes at det er 85 år siden.

Jeg snakket jo om de 4 rytterne i Åpenbaringen 6 – men etter de 4 rytterne, kommer martyriumet – hvor mange kristne må bøte med livet. Det vil komme uansett – enten med vaksinepass – eller ikke! De som er gudfryktige – de bøyer seg ikke for Baal, eller andre avguder – heller ikke Allah – eller Globalismen – så da finnes det et bibelsted – som snakker om å ikke kompromisse – ovenfor dette systemet:

«Men straks etter sto noen kaldeiske menn fram og klaget på jødene. De tok til orde og sa til kong Nebukadnesar: Kongen leve evig! Konge, du har gitt befaling om at hvert menneske som hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, skulle falle ned og tilbe gullbildet, og at den som ikke falt ned og tilba, skulle kastes i den brennede ildovnen.

Men nå er her noen jødiske menn som du har satt til å styre landskapet Babel: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse mennene har ikke aktet på ditt bud, konge! De dyrker ikke dine guder, og det gullbildet du har stilt opp, tilber de ikke. Da ble Nebukadnesar oppbrakt og vred, og bød at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego skulle bringes til ham. Så ble disse mennene ført fram for kongen. Nebukadnesar tok til orde og sa til dem: Er det med forsett, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere ikke dyrker min gud og ikke tilber gullbildet jeg har stilt opp? Nåvel, dersom dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, er rede til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så er alt godt og vel. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kastes i den brennende ildovnen. Og hvem er den gud som kan frelse dere fra min hånd?

Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego tok da til orde og sa til kongen: Nebukadnesar! Vi behøver ikke å svare et ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt oppDan 3:8-18

Dessverre har mange kristne allerede bøyd seg for Globalistisk makt, i sin blindhet – fordi de ikke hører Åndens stemme rett – eller fordi de hører på dårlige råd – og mange har tatt vaksiner. Jeg vet virkelig ikke hvordan det ser ut på innsiden av deres blodårer. Men det finnes enda muligheter til å vende om til Kristus – og be om nåde – og få opprettelse. Men snart kan man komme til ett punkt – der man ikke kan lyde myndighetene lengre – hva gjør du da?

Dette er ett jødepass – som ble utstedt i Norge:

Dette er også tanken bak vaksinepass – den grønne ideologien – Woke og Canser Kultur, Trans, defund the police og alt annet de finner opp – til slutt vil de som er gudfryktige, stå nesten alene om å ikke bøye seg for disse pressmidlene – fordi de frykter Gud. Da blir det enklere også å peke ut de som ikke skikker seg etter systemet. Derfor har Gud kalt oss troende til å gå mot strømmen – og stole på en Gud – som er mye større enn disse – selv alle kreftene samlet. Men man må stole på Gud, på samme måte som en sønn på 2 år – stoler fullstendig på sin pappa.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s