Gi tiende, vær økonomisk uavhengig av en grådig stat – Jesuittene på fremmarsj? Arven fra Luther: Jødehets! Og om en dronning som fryktet mer Knox sine bønner – enn Europas samlede hærer

Da jeg delte en okkultist sine ord over Norge – så må du også huske på – at satan kan dele sannheter, for å få folk til å komme inn i hans verden. Det er alltid faren med hans «sannheter»- fordi alt hva satan gir – enten det er visse sannheter, eller makt – eller andre ting – så krever han igjen renters rente – og om du aldri vender deg til Korset – så vil prisen i fortapelsen bli verre enn mange andre. Derfor tar vi denne personens ord med en klype salt. Og vi må huske på at vi er ikke avhengig av hva Støre gjør eller ikke gjør – vi er heller ikke avhengig av hva Staten gjør eller ikke gjør – ikke Stortinget – vår elite – de rike – eller hvem som helst – vi er bare avhengig av Gud! Iallefall bør vi være det.

Å gi tiende i lydighet – er første skrittet – for at du kan bli uavhengig av denne verdens system. Det er en tillitsakt mellom deg og Gud – og ett første skritt for å teste din lydighet. Og dette er den eneste gangen hvor Skriften maner deg å prøve Gud:

«Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tienden og de hellige gaver. Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere, hele folket.
Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!
Jeg vil true eter-gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, hærskarenes Gud.
» Mal 3:8-11

Hemmeligheten med tiende, vel og merke om du gir den til det arbeidet eller annet Herren viser deg – og ikke bare vraker den over til en eller annen lokal menighet – dette er viktig! Da jeg ga tiende de lokale menighetene – så fikk jeg litt velsignelse – men den dagen jeg spurte Gud – og begynte å gi der hvor hjertet mitt brant ved Hans kraft – så ble det noe helt annet – penger blir borte når jeg gir – og de jeg har igjen, blir veldig drøye – og mye av ting jeg har, blir ikke ødelagt, men mer seiglivet – holder lengre – mindre å fikse etc. etc. – Det betyr ikke at du vil oppleve dager hvor bilen står, og må repareres, taket på huset må repareres etc. – men du vil endog merke at velsignelsen ligger over ditt hjem – dine familie – over alt du eier.

Det har vært perioder hvor jeg ikke ga tiende – og da merket jeg raskt forbannelsen – ting ble ødelagt, pengene holdt ikke til regningene, kreditt gjeld økte etc. etc. – Vi fikk det ikke til å gå rundt! Og så burde man også gi hellige gaver – dvs. der Ånden leder deg til. Det viktigste er ikke tiende – men ditt nære forhold til Gud. Men ettersom vi mennesker er veldig opptatt av økonomien – og blir lett bundet av Mammon – så ønsker Gud at du skal være fri fra denne verdens pengesystem – og være avhengig av Ham på alle områder av ditt liv! Samtidig er vi alle på vei – der vi er – om man ikke har tro for å gi tiende – gi eks. 1000 kroner – når du ser at du blir velsignet – gir noe mer. Man må ta den troen der man er.

Økonomisk angrep mot Norge

Så da skjønner du at jeg vil prate litt om vår nåværende økonomiske tilstand. Carl I. Hagen – kommer med lovverket – for å peke på de styrende i Storting/Regjering – uten å få noe respons:

Mediene tier om Carl. I. Hagens spørsmål om makspris på strøm

Det er en ting du må skjønne – ærlige og oppriktige folk som bryr seg om folket – er lite ønsket på Stortinget. Og mediene – som er korrumpert sammen med våre Elite (Regjering/Storting) – ettersom de bla. er avhengig av pengene de får fra staten – og fra sine eiere blant annet i Wall Street, Blackrock, Vanguard etc. – så vil de ikke støtte de som ikke gir de smør på brødet – og penger til å betale sine regninger – journalistene er vår tids prostituerte – dette er ett rent skjøgesystem – og Hagen sier:

Fra 1988 – det er nok få idag som vet at FRP var veldig populært på 80 tallet – og da jeg gikk på skolen, så vant de skolevalget flere år på rad – også over AP – også på landsbasis. Hadde ikke media hatt sånn innflytelse på folk, rett før valg – så hadde Carl I. Hagen fått styre – men de valgte seg ut korrupte politikere – fra Kåre Willoch (H) – til dagens Støre (AP).

Hagen: Jeg har levert skriftlig spørsmål til næringsministeren om hvorfor han mener det ikke burde innføres en makspris på 50 øre pr. kilowattime.

Carl I. Hagen (FrP): Hva er årsaken til at Konkurransetilsynet ikke har kontrollert og anmeldt strømselskaper for brudd på § 2 i Lov om pristiltak som lyder slik i første setning: «Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige», når det er Konkurransetilsynet som i § 3 er gitt oppgaven med å kontrollere at § 2 overholdes?

Begrunnelse

Produksjonskostnadene for strøm i de norske produksjonsselskaper varierer vel mellom 10 øre til kanskje 30 øre pr. kwt. Allikevel har salgprisen til forbrukere og bedrifter vært på både 3 kr. og av og til over 5 kr. pr. kwt.

Slike priser er helt klart meget urimelige og derfor i strid med ledd en i § 2 i Pristiltaksloven som lyder slik:

«Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholde forretningsvilkår som virker urimelige overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser.»

De skyhøye priser som nå har vært praktisert lenge må ansees som både urimelige og også åpenbart være i strid med allmenne interesser når selv den nåværende fiendtlig innstilte regjering overfor vanlige folk har blitt tvunget til å innføre en strømstøtte til husholdningene for priser over 70 øre pr. kwt. Det er åpenbart at når fattigdommen i Norge vokser som følge av de skyhøye strømpriser i tillegg til høye drivstoffpriser og matpriser, mm. så er det i strid med allmenne interesser og også åpenbart urimelig med slike skyhøye overskudd som nå eksisterer.

Konkurransetilsynet og dets ledelse må ha sovet i timen når det ikke har reagert i henhold til sin plikt i § 3 i pristiltaksloven.

Som ansvarlig statsråd for tilsynet bør derfor næringsministeren forklare hvorfor han ikke har instruert tilsynet om å gjøre sin lovpålagte oppgave, samt redegjøre for hva han vil foreta seg for å sørge for at pristiltakslovens bestemmelser blir håndhevet. Innlegg fra FB.

Lovløs statsministre og deres pudler – legger nå en grunn for en destruksjon av landet – pga sine egne internasjonale «forpliktelser»

Disse statsministrene har alle på hver sin måte – vært med å ugudeliggjøre Norge – og nå får også de som har stemt AP og Høyre over mange år – få høste den frukten nå. Statsministrenes kjærlighet over landegrensene – og neglisjeringen av det norske folket – er en bitter pille og spise nå. Fra venstre: Erna Solberg (H), Bondevik (KRF), Willoch (H), Stoltenberg (AP) – og nøkkelfigur i vårt bedrageri: Gro H. Brundtland (AP).

Så hvorfor følger ikke våre politikere, de styrende – norsk lov – sånn at vi kan få billigere drivstoff, billigere strøm – og mindre byråkrati (Vi bruker mest penger i statsbudsjettet, og får minst ut av hver krone)? Kanskje fordi de følger andre lover – vedtatt i EU! Det er rart at Norge som kun er EØS land, er mer trofast mot dette systemet – enn andre EU land – som frister meg til å tro at det finnes hemmelige avtaler, som er underskrevet bak vår rygg! Disse over – har en finger med i spillet for vår åpenbare EU politikk – spesielt AP og Høyre!

For første gang så har man satt inn en Jesuitt som er pave – Hr. Frans. Og det er kanskje ikke så merkelig at en sånn figur har tatt over nå – ettersom vi er inne i de verste forførelsetidene – siden tidenes morgen – og verre vil det bli. Og den katolske kirken har en viktig rolle å spille i denne tiden – eks. så er Skjøgen i Åpenbaringen 17 – ganske så sikkert ett bilde på Vatikanet. Jeg har skrevet noe om Himmeldronningen de tilber, her – og om den katolske kirken under Dødens ideologier.

I følge nyhetsspeilet – er vår statsminister en Jesuitt. Her er et utsnitt av den jesuittiske eden som de som er med der har sverget – om da Støre er med i denne sekten. Og legg merke til to ting, enhver som ikke er katolikk, står på drapslisten deres, og vi defineres som en rase, og på grunnlag av det, kan du undre deg på hva det er Den Katolske Kirken vet om oss, som ikke vi vet selv. Her er Jesuitt eden, og hold dere fast:

Jeg videre lover og erklærer at jeg vil, når jeg får anledning, lage og føre ubarmhjertig krig, hemmelig eller åpenlyst, mot alle kjettere, protestanter og liberale, som jeg er bedt om å gjøre, for å utrydde og utslette dem fra overflaten av jorden, og at jeg vil spare verken alder, kjønn eller tilstand, og at jeg vil henge, kaste, koke, flå, kvele og begrave levende disse beryktede kjetterne, rive opp magen og livmor deres kvinner og knuse deres barns hoder mot vegger, for å tilintetgjøre for alltid deres rase. At når det samme ikke kan gjøres åpent, vil jeg i all hemmelighet bruke forgiftet beger, lynsje-tau, dolk eller blykuler, uavhengig av æren, rang, verdighet eller autoritet til den personen eller personene, uansett kan være deres tilstand i livet, enten offentlig eller privat, som jeg til enhver tid kan bli bedt om å gjøre, som agent for paven eller av leder av brorskapet av den hellige tro av Soceity of Jesus (Jesuittene)

Jeg tviler på at Jesuittene står alene – det finnes større brødreforeninger, med folk med makt – som peker nese på folket. Så de som vil avsløre deres agenda – kan få en skjebne som denne:

Og Wikipedia sletter informasjon om henne – som en her har forsøkt å legge inn ett par ganger – det er det tydeligste tegnet på at det hun sier – er sant! Om de ler, og håner deg – eller kaller deg konspirasjonteoretiker – da kanskje vi burde lytte til hva du har å si – og bedømme det selv!

Om vår statsminister Støre er med i dette – så kan vi kanskje skjønne den ubarmhjertige politikken han tvinger på oss. Og om jeg husker rett – Norges mest kjente Politiske fange, Synnøve Fjellbakk Taftø, en høy AP politiker som gikk imot EØS avtalen – ble ifølge henne selv, hentet og tvangsinnlagt av en ambulanse – som psykisk syk – og jeg mener å huske hun sa at Støre var med og fikk ordnet dette. Vanvittige historier – kalt konspirasjonsteorier – begynner nå å bli sannhetens stemmer – i en norsk ødemark – som ikke lenger vet forskjell på en løgn og en sannhet!

Jesuittene – var før forbudt i Norge – men også Jødene

Husk at Jesuitter var forbudt i Norge til og med 1956 – som du kan lese om her. Grunnloven uendret fra 1814 var som dette:

«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.«

Jeg har før snakket om Jødeparagrafen her. Som var nødvendig å fjerne pga forbannelsene som da lå over landet pga det. Det er det merkelige med den Lutherske tro – man skal elske Guds Ord, samtidig hate eller isolere de som Guds Ord peker på som viktig – om du ønsker velsignelsene. Men Luther holdt en antisemittisk tale på slutten av sitt liv – jeg har hørt det var hans siste tale før han døde – her utdrag fra hans bok fra 1543 «Von den Juden und ihren Lügen» :

Vokt deg derfor for jødene og pass på, hvor de har deres skoler, da disse ikke er annet en satans-rede, hvor det kun finnes innbilskhet, løgn og motbydelighet, til den aller bitreste og giftigste skjendsel for Gud og alle Mennesker, som det var djevelen selv. Og hvor som hjelst du ser eller hører en Jøde undervise, da tenk kun, at du der hører en giftig Basilisk (fabeldyr), hvis utsende alene er nok til å ettergi og drepe folk. Wikipedia

Han sa også:

«Jeg vil gi mitt råd så godt jeg kan: For det første: At man setter fyr på deres synagoger og skoler. (…) For det andre: At man på samme vis også river ned og ødelegger husene deres (…). For det tredje: At man tar fra dem alle deres bønnebøker og talmudiske skrifter (…)» Hentet her

Siste avslutning, skriver han:

En sånn Messias har vi Kristne og takker Gud Faderen i våre hjerters overstrømmende glede, for all hans barmhjertighet. Etter en sånn Messias søker ikke jødene eller Tyrkerne etter, og hva skulle de med ham? De må ha en fra en fabelånd, som metter deres stinkende buk og lar dem dø som en ku eller en hund. Wikipedia

Gud vil også dømme kristne som har forakt og hat mot Israel, og deres ætt. Fordi Guds Ord er over dine følelser og tanker!

Gud ærer sin pakt – derfor er Israel og jødene så viktig

Å fortelle løgner om jødene – fører så til dette! Jødene er som deg og meg – noen gode og noen dårlige – som i alle nasjoner. Men jeg opplever at jødene får det til å blomstre rundt seg, og klarer å skape – i motsats til en del MENA kulturer – som de norske politikere elsker. Men å intenst hate dem – betyr bare at man har åpnet opp for åndskrefter – fordi satan hater jøder – fordi Frelsen kommer fra Jødene, sa Jesus – og Jesus var og er jøde – og Jesus beseiret alle maktene etter Korset på Golgata i Jerusalem – og etter Sakarja 12 og 14 – kommer Jesus tilbake akkurat der, i Jerusalem – som han sa til sine disipler i Ap.Gj. 1:11 – og beseirer satan for 1000 år – og utrydder de hærene fra omtrent alle nasjoner, som da har omringet Jerusalem – som da forsøker å utrydde Israelerne, som er Abraham og Jakobs ætlinger.

Dette er en tung arv som vi kristne har fått fra Luther – nazistene brukte hans skrifter, for å rettferdiggjøre sine massedrap. Dessverre virker det som de fleste kristne, enda er blind for hvor viktig Israel er for Gud – og forstår lite at det er Gud som har opprettet landet – og at Endetidens profetiske ord, er stort sett bare rettet rundt det landet og folket. At det finnes onde jøder som Soros, Mark Zuckerberg, Henry Kissinger osv. – tar ikke bort Guds løfter – så jeg skjønner har vi selv onde mennesker i ledende internasjonale stillinger – som teks. Jens Stoltenberg – stort sett ingen hater Norge og Nordmenn for det!

Jeg håper at flere vil se lyset – av hva 1 Mos. 12:2-3 betyr (som Ramon Bennett går i dypet her ved grunnteksten) – og stadfestelsen på den pakten han opprettet kun med Abraham og hans ætt i 1 Mos. 15 – som blir gjengitt i Jeremia 33:25-26 – at pakten avsluttes når Dag og Natt opphører. Den pakten har ingenting med Mosespakten, som vi kaller den gamle pakt – som ble oppfylt i det Nye – ved Kristus! Og Gud ærer alltid sine pakter – uansett hvor mange år det er snakk om – fordi Han kan ikke lyve, men holder alltid sine Ord og løfter!

Men å holde jesuittene borte – var ett gode som våre grunnlovsfedre la til grunn. Jødefrykten, var bare fordommer av en antisemittisk ånd, og det før det endog bodde noen jøder her – men Jesuittene var da beryktet, som harde motstandere, i ren mafia stil, spesielt mot kirken og samfunnet. Eneste grunnen til at dette ble opphevet bare 11 år etter krigen, sånn jeg ser det – er antageligvis at det fantes jesuittiske mennesker i posisjoner – eventuelt – at våre hemmelige gutte-klubber (som satt med mye makt allerede da, garantert via AP – som satt på maktmonopolet), hadde nær kontakt med denne Vatikan mafiaen.

Disse kreftene – som også mange kristne frykter – lever selv i frykt. Men så lenge så få kristne våger å utfordre mørket, så har de gode tider. Vi troende trenger å bli satt i frihet fra vårt eget mørke – og så være ett lys, via Guds kraft og Hans hellighet – så vil du automatisk utfordre de – selv om de ikke går direkte til krig mot de, ved bønn – og det bør du heller ikke gjøre – om ikke Ånden spesifikt leder deg til det – å gå inn på satans område uten Guds beskyttelse – vel, du kommer aldri til å glemme det – fordi du får juling som vil sette deg i ett voldsomt mørke og pine – til du ydmyker de innenfor Gud. Gud har aldri ment at du skal utfordre alle kreftene rundt deg – kun det Ånden leder deg til, og de kreftene som våger seg inn på ditt territorium.

Disse kreftene frykter bønner fra Guds hellige – mer enn de frykter Russlands makt! Det var akkurat det makten i Skottland fryktet en gang i tiden:

«En mann med Gud, er alltid i majoriteten» John Knox

Dronning Mary av Skottland, skal ha sagt: «Jeg frykter John Knox’ bønner mer enn alle de samlede hærene i Europa.» John Knox var en av reformasjonens største bønnekrigere, kjent for å rope ut til Gud og be: ‘Gi meg Skottland, Herre, ellers dør jeg!’.

Dette er det hjertet vi må ha! Vi må bli fortært av Hans ild – for de fortapte – det var en som sto fremfor Guds trone, han ble tatt opp dit – da opplevde han at Han skulle trå noen skritt tilbake, og der hvor fotsporene hans hadde vært, så var det nå ett kikkehull – så så han de fortapte – som ropte fra Dødsriket om nåde, i sine plager og smerte! Og Jesus som sto fremfor Han, ga han Hans nød for de fortapte, så han holdt på flate totalt ut – han klarte ikke så mye av det! Det grep han så mye – at når han kom tilbake til Jorden – så begynte han å dra verden rundt for å evangelisere – og starte misjonsorganisasjoner.

Guds ønske om en sønderknuselse i sin Menighet

Det er også min bønn – hvordan kan vi vinne den fortapte verden? Vel – først må vi se våre egne synder – vår sløvhet – det vi kaller mangler, som Gud kaller ulydighet – og mangel på brann og den første kjærlighet. Derfor er det så angrep på Guds ekte enhet i dette landet – når troende samles, så blir det neste alltid splittelse, usunt, eller en surdeig av synd – fordi ikke alle har de rette motivene. Daniel ba:

«Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske.
Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: Å Herre! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud!
Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folket i landet.» Dan 9:3-6

Det var det Ordet Herren ga meg – før jeg flyttet tilbake fra Uppsala, Sverige til Norge i 2001 – og det første som møtte meg, var 11 sept. 2001 – rett etter at vi hadde bosatt oss. En midlertidig dom – også kalt advarsel! Ikke bare til USA – men til hele den Vestlige verden – ettersom vi stolte på USA – som i Guds øyne, var en avgudsdyrkelse.

Daniel pratet jo om Jødene som var under dom (Vi har syndet…), og det som skjedde i 586 f.Kr. – og Jerusalem ble ødelagt, pga synd og ulydighet – men det står også før dommen, at de ventet på frelse fra Egypt – som var datidens ene stormakt – men de stolte på verdslige makter, enn Gud alene – og Babylonerne feide både Judea og Egypt fra sine posisjoner – til dom og elendighet. På samme måte – Har også Gud reist opp Russland, som Gud reiste opp Nebukadnessar, konge i Babylon i sin tid – for å være et domsredskap – for flere syndfulle og ulydige Europeiske nasjoner – spesielt Norge og Sverige.

Men i løpet av disse 20 årene – siden da – så må jeg si at det har gått nedover og nedover med den kristne ilden og fundamentet. Det som gleder meg, er at Herren reiser opp nye kar – som teks. Elin Slotten, og ja, spesielt mange yngre som blir frelst – til å være av den nye generasjonen – som skal bære Hans Ild.

Men først må også nordmenn ydmykes – sånn at de er mottagelige for å ta imot evangeliet. Overflod og mye penger – så bygger mange seg sin egen store avgud – og kan tenke som Globalistene nå tenker som:

«Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik mann fikk stor avling av jorden sin.
Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle avlingen min i.
Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro – et, drikk, vær glad! Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?
Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.
» Luk 12:16-21

Globalistene tenker sånn – de vil ta over eierskapet over bondegårder – som i Nederland, verdens nest største eksportør av mat, og ha full kontroll over maten – hvem de vil dele det med – de som føyer seg deres system. Og dermed så kommer forbannelsene over de – samme med vår overflod, som egentlig Gud ikke har noe mot at du har – men Han ønsker heller ikke at tingene og pengene skal eie deg – for å bygge dine egne slott av rikdom, uten å kunne ha noe å dele med den som trenger det! Da mener jeg spesielt de og det som Gud legger på hjertet ditt.

Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning: Overmot. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre. Men den elendige og fattige hjalp hun ikke. Esek 16:49

Vi tenker ofte kun på homoseksualitet var Sodomas synd – men det var heller den utrolige kyniske og terroristiske måten de var mot fremmede, enda de hadde overflod av trygg ro og brød – som gjorde dommen ble like grusom som byen natur var – alt ble brent ned til ingenting. Men å leve i dype synder, som Bibelen advarer mot – vil også gjøre mennesker kalte og ufølsomme – hvor det ikke lengre finnes naturlig kjærlighet.

Det er der Vesten er godt på vei – vi så eks. anklagevirksomheten blant vanlige folk under den falske nedstengningene – utrolig at folk kan angi hverandre, bare pga frykt lagt i hodet av våre helsetopper, media og våre politikere. Vi hører og vi lyder – men sannheten vil vi ikke lytte til – fordi den kan være veldig ubehagelig, om man er mye innsyltet i løgn og løgnvirksomhet! En tyv gjemmer seg når han gjør noe galt – på samme måte gjemte også Erna Solberg seg, da hun ønsker å hemmeligstemple grunnen til at hun stengte ned samfunnet – for 60 år, hun ønsket 100! Det hun gjorde – tåler ikke lyset, men blir dekket av det Statlige propagandaapparatet MSM, som lever godt på statlig støtte (legg merke til at alternative media, ikke får en krone – gjelder å være lydig systemet, ikke sant Selbekk, i Dagen?) – utenom de som vet hva det gjelder, så følger alle de andre media strømmen – av de politiske korrekte løgnene som hele tiden pumpes ut – som ett svart hjerte fra helvete! For min del har jeg koblet av det livssløpet der for lengst – kanskje noen andre kristne også kan kutte av navlestrengen til løgnindustrien – og søker Fars hjerte – og Dybden i Ordet.

Det er ingen del av historien – hvor løgnene er så virksomme som nå – derfor maner Gud oss å søke Han enda dypere – dypere inn i Ordet – dypere inn i bønn – og det viktigste, lønnkammer bønn – ditt skjulte liv med Gud – hvor man prater med Han om alt! Prøv ikke å skjule noe for Gud – Han vet alt allerede! Han ønsker at du skal snakke med Han også om det som er ubehagelig – og det som du gjerne ikke ønsker å gi Ham, eller snakke om – kanskje fordi hjernen din har dekker over alt med en løgn, ved selvbedrag – og hvor man nekter å komme til sannhets erkjennelse av løgnene som kan ligge i din sjel – som hindrer deg å få ett effektivt og sunt Guds liv!

Selvrettferdighet kan sitte temmelig dypt – og det er ganske så vanlig. Men det er også viktig å se at Far elsker deg – uansett om du har løgner eller ikke! Gud støter deg ikke ut – det gjør man som regel selv, fordi man får lyst på andre ting – fremfor Gud – akkurat som Demas – som forlot Gud og Paulus, fordi han fikk kjærlighet til nåværende verden. Bli ikke sånn! Stå støtt – og stødig – uansett hva som kommer imot deg:

Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble, 2 Pet 1:10Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s