Dommen mot Russland (Sovjet)

Det er mye skriverier om Russland, nå som de er i krig med Ukraina. Og jeg har snakket ofte om at Gud vil bruke Russland som ett domsredskap – men det betyr dermed ikke at Russland er noen helgen – eller har ett bra styre. Russland har en tung arv – fra den tiden Romanov familien kom til makten, allerede så tidlig som 1300 tallet – og styrte frem til Kommunistisk revolusjon styrtet de etter 1 verdenskrig. Det er viktig å se at Romanov dynastiet, før det falt sammen, sponset det antisemittiske «Sions Vises protokoller» (om jødiske verdensherredømme) som mange har brukt som sannhet, enda det er bevist en løgn fabrikasjon. Den kom ut i 1903 – og var åndelig sett, en av tingene som fikk revet bort Romanov dynastiet for godt.

Og dermed gikk Russland fra vondt til verre – og ble en plage for mange nasjoner – ikke minst undertrykte de kristne og de frie stemmene i flere land, og gjorde det vanskelig for jødene – hvor jernåket ble brutt ved kommunismens fall i 1991. Men allerede da, på 90 tallet – den tiden Ulf Ekman var en levende kristen, og hadde sterke evangelistkampanjer over hele Russland – hvor kanskje 100.000 vis av mennesker ble frelst, og menigheter ble dannet – men hele tiden hørte Ulf Ekman fra Herren, at tiden var kort – snart så ville Russland stenge ned igjen. Derfor jobbet de intensivt med å fremme evangeliet – helt til Ekman selv ble en frafallen – og begynte å motarbeide det arbeidet han selv hadde lagt en grunn for (ved å forsøke å få de til å konvertere til katolismen) på kanskje starten, midten av 2000 tallet – til han selv ble en katolikk i rundt 2013.

Uansett – allerede nå er vilkårene for kristen frihet i Russland, ganske så begrenset. Det stort sett bare den Russisk ortodokse kirken som har enerett på troen der, og de virker i samme ånd som fariseerne, som forsøkte å stoppe Jesus og ikke minst vekkelsen som kom i etterkant av pinsedagen. Religiøse krefter er alltid våre fiender – mot den ekte troen. Jeg har sett hvordan religiøse mennesker kan bli om Guds kraft blir sluppet – de oppfører seg som vanvittige, og blir nidkjære for å stoppe det.

Noe Historie

Russland har en gammel historie, allerede ca 600 år f.Kr, men det som mer eller mindre dannet Russland kom til syne i 800 e.Kr:

I skogene i Vest-Russland bodde i jernalderen slaviske folk som litt etter litt trengte ut på steppen mot sør. Langs Østersjøen og nordøst for slaverne levde baltiske og finske stammer. På 800-tallet e.Kr. var flere slaviske riker etablert, blant annet et rike med sentrum i Kiev (Kievriket) og et i Novgorod. Ifølge tradisjonen knyttes de russiske rikene til skandinaver som hadde slått seg ned i området. Disse ble kalt rus. Rus etablerte en handelsvei fra Finskebukta via de russiske elvene til Svartehavet og Bysants (dagens Istanbul). Store Norske leksikon

Grunnvollen for landet, ble etablert i Kiev, i dagens Ukraina – og ble kalt Kiev-Rus – som lever videre i ordet «russer». Nyere Ukrainere «eksperter» fornekter nå denne historien – men kan deres korrupte allianse med USA virkelig omskrive historien? Videre, sier Store Norske Leksikon:

I alle tilfeller fant det ikke sted noen etnisk differensiering blant østslaverne ((stor)russerne, ukrainerne og belarusere) før på 1300- og 1400-tallet. Og «Først etter at kristendommen var innført, oppgav fyrstene plyndringstoktene og gikk over til å konsolidere staten innad.» Dette var rundt noe før år 1000 e.Kr. «Svjatoslavs sønn Vladimir den store (978−1015) inngikk en militærallianse med den bysantinske keiser Basileios 2, fikk hans søster som hustru og gikk i gang med å kristne befolkningen med hjelp av bulgarske og greske prester. De hadde med seg den kirkeslaviske liturgi, på et språk som østslaverne forstod«

Dette kristne arbeidet fortsatte med  Jaroslav den vise (1019−1054) – og «I Jaroslavs tid besøkte hele tre norske konger Rus-riket og oppholdt seg ved hans hoff (Olav den hellige i 1028−1030, Magnus den gode i 1028−1035 og Harald Hardråde, som giftet seg med Jaroslavs datter Ellisiv (Elisabet)).» Kiev var da resisdensstad.

Kiev mistet sin posisjon som storfyrste rede i 1169. «Sin økonomiske og kulturelle betydning tapte Kiev da mongolene raserte den i 1240, og religiøst var den ute av bildet da metropolitten i 1300 flyttet til Vladimir. Fyrsten i Vladimir gikk over til å kalle seg storfyrste, og stillingen og residensbyen her gikk snart over til arvefyrsten av Moskva, en strategisk beliggende by i nord som i annalene første gang nevnes under årstallet 1147.«»

1223 til 1240 kom Mongolene inn og la dette riket under seg. Novgorod var den eneste byen som ikke ble ødelagt av mongolene, pga dens beliggenhet, men de valgte å betale tributt til Mongolene.

Under Dmitrij Donskoj (1359−1389) følte russerne seg sterke nok til å våge et første oppgjør med mongolene, som ble slått på Kulikovosletta ved Don i 1380 (derav Dmitrijs tilnavn Donskoj) – og i 1480 løsrev de seg fra Mongolene totalt. Denne seieren over Mongolene la mye av grunnen for ett større Russland – etter gjentatte kriger med både Polakker, svensker, franskmenn og mange andre folkeslag. Selv USA hadde militære styrker inne i Russland under kommunistrevolusjonen rundt 1920 – og støttet de Hvite (som var regimetro) mot de Røde (kommunismen).

Du kan lese mer om det her på historienet: Hvordan ble Russland så stort? (uten abonnement kan man bare lese halvparten).

Det er viktig å se at Ukraina har vært en del av Russland, og kilden til Russland startet jo mye i Kiev, i dagens Ukraina. En annen ting – er at Ukraina har ett sånt enormt spenn i mangefold, hvor folk trekker i mange retninger – eks. Zeleskyj, den jødiske lederen og tidligere skuespiller (eller spiller skuespill enda, for hele verden?!) har forsøkt å utrydde de ulike etnisitetens mangfold, spesielt har de vært interessert i å fjerne alt som heter russisk språk og underkuve russere i Ukraiana – og det er også en god del russere som mistet livet pga det Ukrainiske regimet fra 2014 – til det utbrøt krig.

Her kan du se Putins syn på saken, fra sin side: Hvorfor Russland gikk inn i Ukraina – hele forklaringen. Dette er sånt som blir sensurert i Vest – derfor er det interessant å se på det. Om du skal bekjempe en fiende, så må du kjenne han og hvordan han tenker og er. Men det blir sensurert fra oss. Jeg tror ikke Putin er noen bra mann – men for å være ærlig, er motparten i USA – med de Demokratiske lederne noe bedre?

Jeg skriver om alt dette – fordi det er interessant å vite mer om landet Russland. Så skal jeg komme til domsavsigelse som er gitt mot det – du vet – akkurat som alle nasjoner har synd, så har de store nasjonene mer skyld, enn de små – ettersom de til stadighet blir fristet til å underlegge seg nasjoner og folk, krige og underkue spesielt mindre nasjoner – uten noen annen grunn at de vil ha mer makt og mer territorium. Kina har gjort det mot Tibet, og nå så viser de sin makt mot alle sine naboer, ved enfoldig å bygge øyer for deres krigsfly midt ute i havet. USA har gjort det mot flere små nasjoner, som Jugoslavia, Libya, Afganistan, Vietnam, Irak etc. Jeg har profetisk gått gjennom de 2 andre nasjonene – så får vi se hva Herren holder mot Russland:

Lørdag 6. november 1999 mottok profeten Hansen følgende profeti fra Herren:

«Russland, å Russland … Å hvor jeg har lengtet etter å elske deg som en bjørn elsker sine unge; for å beskytte deg, gi næring og veilede deg og velsigne deg. Men alt jeg kan gjøre er å blinde dere og forbanne dere, for dere har forkastet meg og mitt folk, og nå forbereder jeg meg på å fullstendig avvise dere som nasjon. Jeg vil forbanne deg med plager, sykdom, død. Dødsenglene vil bli løslatt mot deg, for du har plaget meg med ditt stadig bablende tull og nådeløse tortur av mitt folk.

Forbered Russland, for slutten er nær. For deres navn vil ikke lenger være kjent blant nasjonene som en mektig kriger, men som en beseiret, ydmyket og hatet fiende. Du har forbannet meg og mitt folk. Nå vil min vrede ta hevn for mitt navns skyld og for blodet til mitt folk som du har slaktet.

Å, Kirken i Russland, kom ut av henne og hennes utroskapssynder og bli dekket av mitt blod, eller la mine helliges blod fordømme deg, dømme deg og ødelegge deg. For min barmhjertighet og nåde har nådd sine grenser og dommen faller., så sier Herre
. Worldministries.org.

Selv om Russland var en del av Sovjet fra ca 1917 til 1991 – så gikk ondskapen ut fra Russland – Russland må ta ansvar for denne perioden – og det skjedde mye ondt der, som teks. at kristendommen ble totalt forbudt, og kristne forfulgt, torturert og ofte drept. Som jeg har skrevet om før – så ble den okkulte Illuminati – som ble etablert 1 mai 1776 – hovedinspirasjonen til de Marxistiske tanken. Det er også en av grunnene til at 1 mai er helligdag for Kommunismen, akkurat som også deres ideologiske halbror sosialismen har samme «helligdag». Så hele tanken bak kommunismen, er svært okkult. Jeg vil kalle de 2 som etablerte kommunismen, Marx, og hans skrifter fra 1848 – og ikke minst Engels som 2 satanister (Les; Hva er kommunismen?). Det er også viktig å se at når Marx utdannet seg i Tyskland – han som kalte seg kristen og var opprinnelig jøde – så kom han der på universet, kontakt med okkulte mennesker – som dro han inne i denne ville svarte verden av mørke.

Marxismen har formørket store deler av jorden – og dessverre, så har det vært jøder som har vært pådriver for å spre dette, eks. i USA – da tenker jeg på Saul Alinsky (du kan lese om det under Bush familien, i del 3), som blant annet ble ett forbilde og mentor for heksen Hillary Clinton, og hans mann av en seksuell avviker – mannen som ble kjent for å gjøre det Hvite hus til ett horehus, Bill Clinton – som også var hyppig gjest med Epstein, og hans mindreårige jenter. Utvilsomt er dette ett godt bilde på Kong Akab og Jesabel i Bibelen, fra 1 Mos. 17 – samme ånd driver disse.

Men alt startet i Russland – og under Sovjet var landet gudsfornektende, som de spredte til de okkuperte landene de kontrollerte – nå er landet hyper religiøst, under for det meste av en falsk kristendom. Så la oss se på dommene over Sovjet – for å se at samme som skjedde da, driver nå og skjer med de fleste av våre nasjoner i Europa, USA med mer:

Sovjetunionens kollaps i 1991 gir en casestudie av hendelser som førte til en mektig nasjons bortgang. Vi har vært vitne til, og er fortsatt vitne til, konsekvensene av nasjonale, politiske, religiøse og antisemittiske synder – oppløsningen av kanskje en av historiens mektigste militærmakter. Sovjetunionen ble redusert til kaos og tigging om veldedighet fra sine tidligere fiender.

Fra Ramon Bennet og Israel og nasjonenes fall, fra 1993, oppgradert i 2016 (oversatt fra engelsk):

DISSE KATASTROFENE SOVJETERNE OPPLEVDE er fortsatt rimelig friske i vårt minne, og med aktuelle hendelser i regionen som fortsatt skaper overskrifter, har jeg gjort et unntak fra min alfabetiske liste over nasjoner for at vi skal kunne lære i begynnelsen, hva som er i vente for andre. Dermed har jeg plassert det tidligere Sovjetunionen øverst på listen i denne delen (av boken). Vi var vitne til dommen fra en nasjon – ikke bare en nasjon, men en faktisk supermakt – og jeg tror ikke det er tilfeldig at den ble dømt strengt på den tiden.

I listen over synder i kapittel 10 ga vi dommene knyttet til en bestemt synd. Det tidligere Sovjetunionen begikk mange, nesten alle, av disse syndene. Jeg tror at Israels Gud tydelig viser nasjonene hva som er i vente – med mindre omvendelse kommer. Parallellen mellom det gamle Egypt og det tidligere Sovjetunionen er bemerkelsesverdig. Begge landene holdt jødene fanget. Imidlertid var Israels barn slaver i Egypt, og gjorde det mest nedverdige arbeidet, mens de i Sovjetunionen hovedsakelig var vitenskapsmenn, leger, advokater og andre grupper av utdannet intelligentsia, og utgjorde en stor del av arbeidereliten. Fram til siste halvdel av 1991 hadde Sovjetunionen den tredje største jødiske befolkningen i verden (etter USA og Israel). Og akkurat som Moses ble sendt av Herren til farao i Egypt for å be om løslatelse av israelittene, slik dro verdensledere (inkludert to amerikanske presidenter) og gudfryktige menn og kvinner med berømmelse til Kreml og ba om samme rett for jødene av Sovjetunionen – at de får lov til å emigrere. Disse menneskene mottok det samme svaret som Farao ga Moses – ingen sovjetiske jøder som ønsket å emigrere til Israel (eller andre steder), fikk utreisevisum og befant seg ofte i fengsel. Å søke om utreisevisum koster dem og familiene deres rett til arbeid. Å bli et levebrød var eksistensen for tusenvis av sovjetiske jøder mildt sagt prekær og elendig.

Ti katastrofer (se side 78) fra Herrens hånd kom over Egypt og landet ble ødelagt. I dag eksisterer ikke Sovjetunionen lenger; Aviser og magasiner fra hele verden fortalte oss om de forferdelige forholdene som hersket i Russland og andre medlemmer av Samveldet av uavhengige stater (C.I.S.), slik området er kjent i dag.

Atomkatastrofen i Tsjernobyl i april 1986 ble beskrevet i en sending sendt av Israel Radio i september 1992 som «Den verste fredsbestemte atomkatastrofen i verdenshistorien.» Nyheten var til ære for det 750 jødiske barnet som ankom Israel fra Tsjernobyl-området og lider av effektene av stråling (sovjeterne utpekte jøder å bo rundt atomområder).

Tsjernobyl-katastrofen anslås nå å ha drept ikke bare 3000 sjeler I de offisiele rapportene av sovjetisk presse, men nærmere 300 000. Området som er berørt av stråling sprer seg fortsatt. På grunn av tørketilstanden, rådende på den tiden, radioaktiv aske fra spontane skogbranner ble båret over store avstander av sterk vind. I følge U.S. News 6 World Report, 13. april 1992, sendte en tidligere atomeksplosjon ved Chelyabinsk 80 tonn radioaktivt materiale opp i luften, og tvang en evakuering i Tsjernobyl-stil, men dødstallene fra Chelyabinsk er fortsatt en tett bevart hemmelighet selv i dag.

Den samme artikkelen rapporterer at det var 270 registrerte funksjonsfeil ved sovjetiske atomkraftverk bare i 1991! Kostnadene av liv var enorme, men ble aldri avslørt. Finansiell kollaps var slik at den en gang mektige supermakten fikk status som et tredje verden land. Så tidlig som i april 1991 ba russiske ledere vestlige nasjoner – deres tidligere fiender – om «nødkreditt på 71 milliarder av dollar for å kjøpe korn til de sultne massene for å unngå sultkatastrofe.

Rubelen ble tilnærmet verdiløs. På grunn av hyperinflasjon steg kursen for rubelen mot amerikanske dollar fra 500 rubler til over 1300 i løpet av få måneder. Vodka kjøpte mye mer til russerne enn rubelen, og bidro også til å dempe smerten i situasjonen. Grønnsaksvekster, spesielt poteter – en hovedmat – ble stadig meldt sykt. De råtnet i bakken, og forårsaket alvorlig mangel og nesten hungersnød for russerne.

I november 1991 rapporterte USA Today at det var så mangel på mat at folk sto i kø i over fire timer bare for å få et brød. Og mange ganger var det

Ingen brød igjen for de som sto i slutten av køen. Knyttnevekamper og dyttekamper skjedde daglig i matlinjer som strakte seg for over flere kvartaler. I oktober og november 1990 steg matprisene i privateide butikker med 1000 cent på bare tre uker. En fot lang (30 centimeter) pølse kostet nesten halvparten en gjennomsnittlig månedslønn. Bensinprisene skjøt i været og kostet den gjennomsnittlige russeren en ukeslønn bare for å fylle tanken på bilen hans.

SOVJETUNIONENS sammenbrudd førte til alvorlige vanskeligheter for dets folk, spesielt de i Russland. Arbeidsledigheten økte, og mange mennesker måtte ha penger til å kjøpe mat, selv om mat hadde vært tilgjengelig. USA Today rapporterte intervjuet med en russer: «Jeg har vært trofast mot landet mitt hele mitt liv,» sier en 79 år gammel enke mens hun venter på lunsj på et suppekjøkken, “og dette er dette jeg får i retur Jeg har ingen penger og ikke noe håp.» Hele verden var blitt gjort oppmerksom på dommen over Sovjetunionen.

I september 1991 rapporterte The Bangkok Post under påstanden: «I Sovjetunionen er til og med julenissens sekk tom.» at butikkene var tomme for varer – det var ingenting å kjøpe. Artikkelen siterte også en typisk russisk mor:

«Datteren min er syv. Hun vil ha en Barbie-dukke,” sier Marina med en følelsesløs stemme. “Jeg er villig til å betale mer enn en ukeslønn for en Barbie, men det er umulig å kjøpe den.”

Katastrofale katastrofer hadde ført til store og omfattende tap av menneskeliv. Økonomisk kollaps resulterte i hyperinflasjon-reduserte folket til fattigdom. Høy arbeidsledighet og alvorlig mangel på alle basisvarer førte til fortvilelse for mange, mens krig og folkemord førte til total elendighet for andre. Disse forholdene rådde i områdene i det tidligere Sovjetunionen i mer enn et tiår. Sovjetunionens bortgang ble utbasunert i hovedoverskrifter over hele verden, som den 6. september 1991; som en bestemt avis kortfattet erklærte: «SOVJETUNIONEN ER FERDIG.» Den mektige nasjonen, den gudløse kjempen, som en gang gjorde en stor del av den moderne verden til slaver, ble redusert til ingenting i løpet av få måneder – dens tentakler ble avskåret – og Gud er ennå ikke ferdig.

Kriger mellom etniske grupper har tatt tusenvis av liv – anarki hersker blant de 290 millioner menneskene i tidligere Sovjet. Lenin og Marx prøvde å utrydde Gud fra det sovjetiske folkets hjerter og sinn, men i stedet er det deres navn, statuer og monumenter som ble revet ned. Samveldet ble revet fra hverandre og oppløst. En fremtredende russisk fysiker, Sergei Kapitza, intervjuet av U.S. News & World Report, i april 1992, undersøkte vraket av samfunnet rundt ham og oppsummerte situasjonen:

Økonomien vår er i absolutt uorden, hæren vår er på retrett, foreningen vår er smuldret opp. Vi har hatt alt bortsett fra et militært nederlag i klassisk forstand.

Akkurat som sammenbruddet av Egypt under Farao førte Israels barn ut av undertrykkelse, så brakte Sovjetunionens sammenbrudd jødene også ut i frihet fra undertrykkelse. Over 1 000 000 jøder forlot den kokende kjelen i det tidligere Sovjetunionen for umiddelbart å dra til Israel, og jøder fortsetter å ankomme Israel i 2016, fra alle områder av det tidligere Sovjetunionen.

Noen av de mer åpenbare syndene til det tidligere Sovjetunionen var:

a) Slaveri og undertrykkelse

b) Diskriminering av fremmede

c) Stolthet over nasjonal sikkerhet

d) Bruk av makt og rikdom for å gjøre mindre nasjoner underordnede

e) Føre krig mot Israel (Ifølge et sovjetisk magasin, Ekho Planety, sovjeterne deltok i væpnede sammenstøt mellom Egypt og Israel fra slutten av 1969 til begynnelsen av 1971, men led store tap; fra israelske bombeangrep. Og i åpningstidene til Yom Kippur-krigen i 1973, skjøt Israel ned fire jagerfly i løpet av sekunder, som alle ble fløyet av sovjetere.)

f) Allierte til de som fører krig mot Israel

g) Å glede seg over en annen nasjons ulykker (spesielt Israels)

h) Uprovosert militær aggresjon

i) Antisemittisme (politisk, rasemessig og religiøs)

j) Avvisning av Gud

k) Avvisning av Guds frelse

I) Undertrykke og hindre forkynnelsen av evangeliet

m) Nektelse av å høre og leve etter Guds Ord

n) Blasfemi

Dommene er derfor: Fysiske katastrofer og utbredt død (to ganger); Ødeleggelse av nasjon (sju ganger); Nær utslettelse (fem ganger); Nederlag med høyt tap av liv; og rettslig forbannelse eller fullstendig ødeleggelse av nasjonen.

NÅR VI VURDERER HVA SOM SKJEDE MED det tidligere Sovjetunionen, og hva som foregår i dag i områdene tidligere under dets dominans, ser vi at dommene var helt nøyaktige. Vi kan derfor se på følgende eksempler på moderne nasjoner som står overfor dom, og fullt ut forvente at de blir dømt og lider i henhold til deres synder,

……………………………………………….

Etterord:

Mine tanker – med at prisene her i Europa, spesielt i Norge, går rett i været – det er nesten som de norske myndighetene, enda de har mye penger, er mer ubarmhjertige enn fattigere land i Europa mot egen befolkning – og rentene går opp, matprisen går opp – energiprisene som bensin og elektrisitet går opp – alt er samme type dom, som traff Sovjet i sin tid – så den kollapset. Selv med alle ugudelige ledere som bevisst gjør dette – så styrer Gud den ugudelige eliten, til å lykkes med dette – fordi Gud utfører dom og vrede, mot det gudløse Europa, og spesielt Norge, fordi vi har forkastet Gud – og kastet oss ut i Sodoma og Gomorras synder – og tror ikke at det får noen konsekvens! Men vi ser nå – hva vår høst er – pga vår dårskap. Vi har sådd – og nå høster vi!

For de sår vind og skal høste storm. Deres korn får ikke aks, deres grøde gir ikke føde. Om den gir noe, skal fremmede sluke det. Hos 8:7

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s