For 2023

De siste dagene av 2022 – så jeg det nødvendig å skrive opp dommene mot våre 3 største supermakter, om da Russland kan bli innlemmet i dette – for å peke mot 2023 og tiden fremover. Da jeg oversatte Sovjets dommer, som ble utført til punkt og prikke – så kan jeg ikke noe annet enn å si at disse lignende dommer nå faller over Europa, Norge. de nordiske land, USA, Canada, New Zealand etc. etc. – selvfølgelig er djevelen kraften bak forførelsene i den grønne ideologien, som er hovedansvarlig for at prisene går til været – men djevelen kan bare gjøre det menneskene tillater han å gjøre.

Til tross for at satan er denne verdens fyrste – det var Adam som fikk makten over jorden – og satan må korrupere menneskene, for å få til det han ønsker. Men i utgangspuktet var det menneskene som skulle råde her. Men pga høyforræderi, så ble autortiteten gitt bort:

Men de har brutt pakten, likesom Adam. Der har de vært troløse mot meg. Hos 6:7

King James sier:

But they like men have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me. Hos. 6:7

Men er menn, eller mennesker og er vel det samme som Adam, som betyr menneske. Men ordet treacherously betyr forrædersk – så Adam begikk høyforræderi mot Gud – og overlot Autoriteten til jorden til satan:

Vi kan se på når Jesus ble fristet av satan:

«Djevelen førte ham da opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker i et øyeblikk. Og djevelen sa til ham: Til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikenes herlighet. For til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil.» Luk 4:5-6

Det er også en av grunnene til at vi mennesker blir prøvd så hardt, fordi Gud lar oss se forskjellen på hva det er å tjene Ham, eller å tjene denne onde fyrsten, som de fleste mennesker tjener. De fleste er ikke bevisste på det – men satan leder sine barn ved følelser – og der kommer også storpolitikken inn. Når vi da har Xi i Kina, Putin i Russland og Biden i USA – de 3 representerer de største militære maktene på jorden, så ser vi at de alle hengir seg til sine følelser – og styrer etter djevelens vilje – hvor Gud har overgitt menneskene til deres egne synder.

Det andre hemmeligheten, er at de vanlige menneskene i nasjonene, bryter budene konstant – ved abort (mord), hat og fordommer mot jødene (spesielt de som bor i Israel) drap, voldtekter, samboerskap/hor, tyverier, incest, vold etc. etc. – all denne synden blir som en elv av skitt, som renner i nasjonens usynlige bekker og påvirker hele nasjonen – og en leder på toppen av en nasjon, kan ikke annet enn å følge de kreftene. Så man kan være sint på ens leder, president, tsar, konge eller hva de kalles, men samtidig selv leve av å bryte Guds evige bud, og sånn sett gi legalitet til ens ledere – så de kan gjøre det de gjør, selv om du hater at de gjør det. Det er syndens makt – og på den måten så har synden forrådt oss alle, for det eksisterer ingen trofasthet i synden – bare forræderi og svik. Det du nyter idag – vil bite deg som en slange i morgen.

Derfor er det min tanke for 2023 – at dommene vil intensiveres over alle nasjonene – også Norge. Jeg har ingen klare bildet på alt som vil skje – for det sitter hos Herren alene. Jeg har forsøkt å dele noen ting på tampen av året (som eks. her) – som kanskje kan gi noen pekepinn. Men uansett – Guds Ord via Åpenbaringen 6 – Matt. 24, Lukas 17/21 – må oppfylles – så får vi se i hvilket tempo det kommer til å skje.

Da min kone leste i NRK nyhetene at man ville ta Kinas nedsteninger på alvor, hvor flere nasjoner ville stenge kineserne ute fra å komme inn, om de da ikke tok en Korona test – så mente hun at noe var på gang igjen. Hvor man kanskje vil forsøke å stenge ned nasjonene på nytt – men jeg er ikke helt sikker på at de vil klare det – selv i Kina, har Kineserne protestert mot myndighetene, med fare for seg selv – og det er veldig uvanlig – men nok er nok, også for de trellbundne kineserne, som ikke liker å bli låst fast inne i sine leiligheter, eller i leilighetene som ble låst, hvor foreldrene ble tatt inn i Covid leir, hvor barna ble igjen alene, hvor en brann startet, og barna hadde ingen sjanse til å flykte ettersom dørene var forseglet. Dette har fått det til å flyte over for Kineserne. Og dermed har de lettet noe på nedstengningene. Globalistene – er alltid redd for opprør – men kanskje ikke i Norge, her er vi for konforme og nedkokt, til at vi gidder å løfte på oss til å gjøre noe. Folk er sinte og irriterte på Støre og Vedum, men noe mer skjer nok ikke. Vi har blitt kokt av velstanden og vår rikdom – og nå er det payback – for våre synder, Gud krever å dømme nasjonen, spesielt for hva vi har gjort mot de over 600.000 barna vi har myrdet i mors liv, og vårt Israel hat via Oslo avtalen, og hvor vi ga Fredsprisen til 1900 tallets største antisemitt og terrorist, Arafat. Derfor kommer fattigdom krypende inn i over våre dørterskel – pga våre egen behagelige synder.

Så jeg vet ikke hva 2023 vil innebære – men jeg tror at fødselsveene vil bli større – og mer smertefulle – for oss alle. Men akkurat som Gud opprettet Gosen i Egypt, sånn at Guds folk ble spart for vreden, og kunne kjenne fred mens dommene haglet – så tror jeg Gud vil gjøre det samme med sitt folk i denne tiden – for de som er trofast og lydige Herren fra hjertet – ikke perfekte! Følger man Hans prinsipper fra hjertet – som eks. tiende og hellige gaver – så vil du stå fast økonomisk også i dårlige tider – helliggjør du deg, fra hjertet, hvor Herren får renset deg mer og mer (alle kristne må lutres og formes, om de skal ha noe håp om å nå evigheten) – hvor du legger ned ditt hjerte for Ham – så vil Herren hjelpe deg til å gjøre deg beredt, til å gå mot strømmen – fordi det er bare de som går mot strømmen, akkurat som laksen, som vil overleve sin tro – død laks flyter som kjent med denne verdens strøm og verdens bekker av skittenhet. Mange kristne er der allerede, som før var brennende for Jesus. Det gjør meg trist å tenke på.

Så jeg skal ikke komme med noen spådommer for neste året – men her er det en som har prøvd seg på det – vi kan titte på det (men har vært veldig rask med oversettelsene, så du får tilgi meg at den ble til tider dårlig):

Profetisk innsikt til år 5783 og 2023: Vann, vind og ild

(Et profetisk ord for din ydmyke dømmekraft gjennom vår Herre Jesus Kristus)

Hentet her.

ג GIMEL
Gjør vel imot din tjener, så jeg kan leve! Da vil jeg holde ditt ord. Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov! . (Salmene 119:17-18)

5783/2023: Vindens stemmes år: Ekspansjon og fruktbarhet er sentrale temaer for dette året. Stemmer som søker mer, og de som har blomstret i de nye utviklingene og husene, begynner å vandre i dens rikdommer. De fattige roper ut, og noen av dem som har fremgang, følger deres kall. Bevegelse, og forandring utfolder seg, vindene blåser sterkt. Dette året markerer sesongen hvor Guds Ånds Røst blir åpenbart. En sesong også, med vann, vind og ild. Dette i åpenbaringen, og markerer begynnelsen på en æra.

Siden vi allerede er godt og virkelig inne i 2022, må vi også vurdere hva som ligger foran oss i 2023 (og det overlappende hebraiske året 5783) og utover. Hvordan forbereder vi oss på de store bevegelsene som vil bli tydeligere neste år, der de nye tingene vil begynne å ta form? En sesong hvor global bevegelse virkelig vil åpne seg, ettersom dørene åpnes på vidt gap, mens andre vil bli tvunget til å bevege seg. En tid hvor de som er rike på ånd og naturressurser vil forfølge de fattige, og store evangeliseringsbevegelser vil starte. En tid da bølger, elver og hav forvirrer oss, og slik ser vi store bevegelser av Ånden. Et år da ilden faller.

Guds pust

Mens Herren ser over fortidens tørre ben, løftet han sin profetiske røst og kalte dem sammen igjen. Han samlet så til beinene senene og tingene i kjødet, og startet et nytt verk basert på gamle grunnvoller. Tildekkingen kommer da, og gir form og mulighet for ytre funksjon. Dette nye lederskapet verdsetter de skjulte, og vet gjennom dem at Herren gir kroppen muligheten til å fungere. Og nå kommer Guds pust, de mektige vindene fra de fire hjørner, idet Herren gir liv til sin hær, og de reiser seg for å utvide hans rike.

Bevegelse og vekkelse på overraskende steder

Bevegelse kommer, som Gud omorganiserer ting i henhold til sine planer, gjenoppretter strukturer i henhold til hans design, gjenoppbygger hans Guds rike strukturer, spesielt kirken. For de som hungrer etter ham, vil følge og svare på Åndens vind. En generasjon dukker opp, selv en eldre, som søker Åndens bevegelse, og slik kommer den som bevegelsen i tilbedelse og dans med Ham. Kan dette også være vekkelse i de liturgiske kirkene? Denne omorganiseringen av dem som er i Kristi legeme, er nødvendig for å vende tilbake til hans plan.

Denne bevegelsen ser også ut som kaos, de urolige havene. For livets stormer sender mange i mange retninger. Problemer fortsetter å utfolde seg over hele verden, men som tvinger store bevegelser av mennesker, kriger og hungersnød. Mens på den annen side velger mange å bevege seg friere etter hvert som fortidens porter åpnes, og «utlandet» vinker.

Utvide til nye ting

Dette markerer en sesong med ekspansjon og økning. Hvor de som fulgte kallet til nye utviklinger blomstrer og vokser, og så til de fattige som åpner hendene … å se rikdommene komme. For mange markerer denne sesongen virkelig begynnelsen på et nytt kapittel i livet, et som vil bringe vekst, men også betyr slutten på et annet. Du har drømt om disse nye tingene, til og med bedt om det, men tanken på hva som må etterlates har hindret deg i å bevege deg. Nå er tiden inne, for døden kommer til den gamle, og grunnen til å bli er borte. Slutten betyr en begynnelse.

Rikdom vil følge deg

Det er en nåde i dette året for å motta Guds rikdommer og nasjonenes rikdom. Når vi taler til fjellene, ber om å motta og åpner våre hender i tro, vil vi motta. Dette taler ikke bare om økonomisk velsignelse, men mye mer, om rikdommene som tilfredsstiller sjelen og ånden, himmelens skatt, tro og de gode nyhetene som forløser. Kamelene (de som bærer velsignelser) kommer for å oppmuntre oss i Guds ord. Måtte han åpne våre øyne for å se Herrens godhet. Det rører seg i hjertet til dem som må forfølge dem som ikke har det. Disse som forfølger, vil se himmelens dører åpne seg for sine liv, når de gir det Herren har gitt dem å så. Store evangeliseringsbevegelser utfolder seg etter hvert hvor de fattige i ånden responderer på Hans kallelse.

Det er fred i kaoset

Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn i båten så den holdt på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak i båten. De vekker ham og sier til ham: Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen: Ti, vær stille! Og vinden la seg, og det ble blikk stille. (Markus 4:37-39)

Når naturen stønner og knirker under press fra menneskehetens synder og en forfallen verden, mens den venter på at dens Forløser skal komme tilbake, vil det oppstå urolige hav, elver og vinder. Kanskje, som ikke blitt sett på ett 1000 år. Kriger og andre stormer i livet, som også gir opphav til en flom av menneskeheten i kaos. Store bølger oppstår, flom også av elver, og kraftige vinder blåser ødeleggelse. Men bønn er nøkkelen. For i de helliges forbønn finnes tilflukt og trygghet, og det urolige vannet kan fremstilles. Husk de høye stedene. Snakk om stormene.

Steder å se etter bølger kommer

Kina – bevegelse; Herren ser på deg. Han vil reise opp Greater Eastern Empire (Større Østlig Imperium), men dette vil trenge splittelse og bevegelse. Husk at stolthet går før et fall.

India – oversvømmelser av folk, vann og Guds Ånd

Østkysten – bølgene; Noen kontinenter vil føle styrken av store bølger, vær klar.

• Russland – forandringens vinder vil blåse sterkt; Utgytelsen av uskyldig blod er på dine hender, og det roper ut for Herren, og det samme er Canes og Abels dager. Et uomvendt hjerte får deg til å vandre i villmarken, så vend deg på nytt til ham, søk tilgivelse, gjør det godt igjen, og dobbelt vil være din gjenopprettelse.

Jugoslavia – stormen; (Oa: som vi vet, er Jugoslavia delt opp i ulike deler som Kroatia, Serbia, Kosovo)

Europa – en kokende gryte; Russlands handlinger skaper dypere allianser i Europa, Kremls fiasko er at de i sine handlinger i Ukraina har skapt akkurat det de fryktet, et sterkere Europa. I årene som kommer vil mange se dette som vendepunktet, og fremveksten av den nye europeiske blokken, en kraft som kan forme nasjoner, men uten et hjerte av rettferdighet kan også gjøre større ondt. (Oa: Vet ikke om Russland har blitt forsvaket – det ser mer ut som Europa har blitt temmelig forsvaket, ettersom vi har gitt alle våpnene til Ukraina, har vi lite igjen selv, og boikotten av Russland straffer ikke Russland, men Europa)

Afrika – rikdom og hungersnød; Nord mot sør, øst mot vest, dette er plager som må ta slutt. For din skjebne er et land med stor styrke, men splittelse holder deg tilbake.

Australia – gråt, og likevel en tid hvor deres allianse med USA og Storbritannia utdypes som de styrker det forsvar i det naturlige og åndelige.

Storbritannia – din styrke for den kommende sesongen er i samhold, ikke splittelse. Som en kraft for rettferdighet, og for å motvirke den europeiske blokkens tidevann, har du et kall til å bære troens sverd. Se opp for opprørets ånd i Skottland, født av stolthet, disse stemmene opererer utenfor Guds fullkomne vilje. Søker å splitte, snarere enn å forene, hva kommer av slike mennesker? Født i krig, la ikke blodet bli utgytt forgjeves, men Kristi Jesu blod må vaske bort fortidens flekker, og en enhet av brødrene befaler Herrens velsignelse. (Oa: England er under en stor dom – men klart, Gud kan reise opp en stor vekkelse også der)

Spania: Søk fred for enhver pris, for du kan ikke bære prisen for krig.

Japan – Husk at døden betyr begynnelsen på nye ting. Merk godt slitebanene du gjør, måtte Herren beordre dine skritt etter hvert som den nye nasjonen dukker opp. En styrke i ydmykhet, et folk som ærer og kjenner sin identitet, er Guds klare lys blant smaragdhavet.

Sør-Amerika – Helbredelse, en tid for helbredelse. Beveget av medlidenhet beveger Herren Jesus seg midt iblant dere, og hele steder blir helbredet.

New Zealand – Din besluttsomhet vil bli testet, og ditt sanne hjerte avslørt. Styrk de gamle alliansene, for i dem vil dere finne den gunst som trengs for gjenopprettelsen. (Oa: Landet har vist seg å være det mest korrupte under nedstengningene i hele Vesten – måtte de troende reise seg og kjempe i Ånden)

Nord-Amerika – Ild, i det naturlige og i det åndelige. Men vær advart, Guds ild er ikke som menneskets ild.

Innsikt fra gammel hebraisk

83 = Pey (פ); Gimmel (ג) = Guds munn, Guds ord; Kamel, gå inn i velstand, flytte, lovet land frukt, forsyning, rikdom for de fattige, den tredje personen.

23 = Kaf (כ); Gimmel (ג) = Palm, Gi, Motta, Guddommelig svar / himmel til jorden, bønn; Kamel, gå inn i velstand, flytte, lovet land frukt, forsyning, rikdom for de fattige, den tredje personen.Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s