Nær krig i flere nasjoner – Norge irriterer Russland med vilje, men hvilken tilstand er forsvaret? En liten analyse av militærets Woke – Om Stoltenberg som Steklov og passer kvinner inn i forsvar/politi?

Bibelen snakker om 4 ryttere – som er forspillet på Åpenbaringsbokens oppfyllelser. Rytter nummer 2 – om man tror at den første blant annet er Korona – kan være den neste som viser seg – eller viser seg nå (en gryende start med Russland- Ukraina krigen):

Og en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd. Åp 6:4

Fra synet «Den Satansike treenighet» – interessant at alle disse, Bush, Xi og Putin er frimurere – det kan forklare ett og annet. For frimurere – betyr brødreskapet mye mer, enn nasjonal stolthet.

Krig er på vei – over flere områder – og i synet «Den satanisk treenighet» – om vi tror den er ekte – og hvorfor skulle det ikke være det? – så var alle de 3 supermaktene, om man skal kalle de det – USA – da Obama (og nå hans marionett Biden), Russland, Putin og Kina, Xi i enhet – de var ett – høyt oppe i Frimurer hiarkiet. Så la oss se hva som skjer i verden – som kan gi rom for krig:

Vi vet at Kina dramatisk bygger ut sin militære struktur, ved bla. å bygge ut øyer, til å bli flyplasser – og truer blant annet Japan. Så India som har nesten like mange innbyggere som Kina – ønsker ikke å la Kina dominere:

Disse øyene Andamanene og Nikobarene – ønsker India å bygge ut til militære forhold, men man er bekymret for den økologiske problematikken som garantert vil oppstå : Miljøvernere hevder at den foreslåtte utviklingen vil ødelegge økologisk og kulturelt følsomme områder på disse øyene – men flere nasjoner i Asia, frykter Kinas ekspansjon.

India vil ta opp kampen mot Kinas økende innflytelse i Det indiske hav

Kina og India har allerede hatt flere konfrontasjoner – ved det okkuperte Tibet – dette var siste konfrontasjon, som skjedde den 9 desember, i fjor:

Krig med steiner og stokker mellom indiske og kinesiske soldater

Og i samme periode:

India og Australia med felles militær­øvelse i grense­områdene til Kina

I 2019 så skrev jeg også om første trefninger mellom Pakistan og India, første gang 2 atommakter gikk i konfrontasjon med hverandre – og jeg delte 2 profetier fra en profetisk tjeneste, for dommer over begge landene:

2019 – 2 mars – Spenningen øker i Pakistan og India – profetier mot begge nasjonene

Pakistansk sinne, da Pakistan skjøt ned 2 indiske fly i 2019

For Gud har sak med nasjonene! Hver enkelt blir ransaket – og hver enkelt må stå til ansvar for sin ugudelighet – og mens Kina tilber Dragen, så har India 100 vis av millioner avguder – og Pakistan tilber historiens med blodige, overgrepsvennlige og voldelige idelogi: Islam – så dette legger opp til fremtidige store konfrontasjoner – som bare Gud vet starten på, og enden på.

Og Russerne er på fremmarsj – selv om en som var flyver for DDR, sier nå at Russland ikke har endret kampstil på 35 år, og er overrasket over det – men for meg virker det som Russland lærer bit for bit – vi må huske at Russland var mye mindre klar for tysk okkupasjon i 1941, enn nå – men de klarte å snu – og så ble de ett veldig effektivt militært maskineri, som til slutt felte den tyske giganten – samtidig, da som nå, så var Russiske ledere villige til å ofre mange russiske soldater i sin fanatiske kamp mot nazi-Tyskland – deres tvang av soldatene, gjorde at de var kanskje det landet som fikk flest døde soldater – hvor eks. i Stalingrad (som det het da) ble soldatene tvunget inn mot maskingeværstillinger, hvor 2 soldater delte på ett våpen – om man skjønte at alle ville bli drept, så feiget man ut, og flyktet tilbake – så sto det russiske maskingeværstillinger og plaffet ned de «feige». Det var tvert om hva eks. Amerikanerne gjorde, som satt mer pris på sine soldater og var villig til å kjempe for hverandre.

Så jeg har mistanke om at Russland lærer av sin krigserfaring – og blir farligere – akkurat som under Stalins tid. Og så sender de også denne båten ut – først etter å ha vært i Middelhavet – kjører de ut på Altanterhavet – kanskje nær Afrika, eller nærmere USA – de skal til Indiahavet – eller har de andre baktanker?

Krigsskipet Admiral Gorsjkov, er ladet med supersoniske missiler – som kan ifølge ryktene gå i flere 1000 km/t – og ingenting kan stoppe de enda. Den kan treffe mål ca 1000 km. unna.

Russisk fregatt med hypersoniske missiler på vei mot Atlanterhavet

Det finnes mange profetier på at Russland en dag vil angripe USA – kanskje ikke nå.

Men en pensjonert general, advarer mot Kina:

Pensjonert general advarer: – Xi forbereder det kinesiske folk på krig

Vi husker Jesu egne ord om endetiden:

«Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. Matt 24:6-8

Mindre kjent kanskje – er at også Kina blander seg inn i Midtøsten:

Kina avslører planer for militært samarbeid med arabiske stater

De nærmer seg Israel – og det kan være interessant. Jeg tror Ordet også har noe å si om Kina (og deres allierte) og Midtøsten:

«Røsten sa til den sjette engelen, han som hadde basunen: Løs de fire englene som er bundet ved den store elven Eufrat! Og de ble løst, de fire englene som var blitt forberedt for timen og dagen og måneden og året, til å drepe tredjedelen av menneskene. Tallet på rytterhæren var to ganger ti tusen ganger ti tusen. Jeg hørte tallet på dem.

Slik så jeg hestene i mitt syn, og de som satt på dem: De hadde ildrøde og mørkeblå og svovelgule brynjer. Hestenes hoder var som løvehoder, og av munnen på dem gikk det ut ild og røk og svovel. Av disse tre plager ble tredjedelen av menneskene drept: av ilden og av røken og av svovelen som kom ut av munnen på dem. For hestenes makt ligger i munnen deres og i halen, for halene på dem er lik slanger og har hoder, og med dem gjør de skadeÅp 9:14-19

Den sjette engelen tømte sin skål ut i den store elven Eufrat. Og vannet i den tørket bort, for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen. Åp 16:12

Norge som legger opp til krig – men er ikke klar for det, på noen måte

Jeg vil jeg anbefale skogpoden med Hans Rustad – som advarer mot at Norges elite driver Norge mot krig:

Når alle er blitt pasifister, kommer krigen

Jeg har nå tatt en liten titt på NRKs serie – Klar til Strid (del 1) – om hvordan de trener dagens rekrutter i militæret fra starten av.

En smakebit fra del 2 – som enda ikke har kommet ut – som du ser – gutt og jenter på samme rom.

Det jeg som har vokst opp i en annen tid – reagerer mest på at de blander gutter og jenter – og at mange bor gjerne på samme rom (det kan man selv velge, når man blir rekruttert). Mens dagens generasjon synes å blande gutter og jenter som noe normalt. Men i en reell strid, vil dette høyne eller redusere kampmoralen? I Israel, når guttene og jentene var ute i striden sammen, og en kvinne ble såret og liggende å rope om hjelp – så kunne guttene ofre livet, for å redde de – det lå i deres natur – sånn at flere mannlige soldater måtte late livet for det. Derfor tok de jentene bort fra fronten – sånn at militæret var mest effektivt mot sine fiender, og mistet minst mulig soldater i kampene.

Men Norge har aldri vært i strid på hjemmebane siden 1945 – og vi vet også at Woke kulturen i militæret – vil ikke gagne Norge på stridsfeltet – det virker mer som en slags lek – selv om jeg synes også at selv dagens militære rekruttskole, stort sett fikk en bra trening (og heldigvis mye kjeft) – selv om denne trøste mentaliteten blant offiserene, som de viste en gang i blant for de som slet, var totalt ukjent for oss da vi var inne i 1991. Vi var ca 800 rekrutter i marinen i 1991 – og ca. 50 av de var jenter – og de ble totalt adskilt fra oss gutta – og fikk egen avdeling over oss – og jeg mener det var mer sunt, for stridsmoralen.

Hvem tjener egentlig vår elite?

Tidligere AUF/AP mann Ivar Fjeld, som ble senere frelst – og skrev «Den Rød Grønne Terrorøya» – som er kun en dokumentasjon hentet fra MSM – som ingen vil innrømme. Men han har også skrevet om Jens Stoltenberg, som han var til tider sammen med da han var med i AP – og forteller at Stoltenberg er Russlands utvalgte i den jobben han har nå – i NATOdu kan lese artikkelen her. Du skjønner – det var ikke Trump som hadde Russland Collusion – det var Stolenberg, Obama, Hillary Clinton etc. etc. – det var derfor Obama og Hillary solgte i sin tid masse uran til Russland – sånne ting som Trump ikke ville ha noe av.

Idag kan man lure på om strategien er at Norge skal tape i en eventuelt krig. Er det sånn at før en russisk krig mot landet, som nok vil komme – så vil Eliten stikke av fra landet? De vet noe – som ikke vi vet – og derfor er vår hovedflyplass, mot all sunn fornuft og målinger – blitt satt på Gardermoen – min tro er at den er der for en grunn, i tilfelle av okkupasjon. Gamle AP folkene hadde nær kontakt med Russland – og selv Jens Stoltenberg hadde ett eget navn hos datidens KGB – og ble av Russerne kalt Steklov – altså kanskje en informant, en tyster, en som spiller flere roller, og som de fleste i Dagens AP – er svikefull mot eget folk – Om Stoltenberg var (er) en sviker, så var han ikke alene i AP landskapet.

Hva sier forskning.no om dagens Woke militære?

Fra forskning.no fra 2017, ettersom Norge er det eneste NATO land som har kvinnelige rekrutter – sies dette (i 2016 var 22 % av forsvaret kvinner):

– Men det er ganske innlysende at kampevnen synker om man rekrutterer kvinner inn i stridende avdelinger, på bekostning av veltrente menn. Noen jenter er sprekere enn de fleste av gutta. Men de fleste av jentene er det ikke. 

Rapporten sier også:

Klar for strid? Eller katastrofe….?

Rones er kritisk til den forskningen som er gjort på kjønnsblandede rom – både ved hennes eget forskningsinstitutt og av andre fagmiljøer. Denne forskningen er blitt referert til over hele verden. Resultatene er nemlig oppsiktsvekkende.

Forskerne har nemlig vist at dette fungerer veldig godt for jenter og gutter på 18 år å bo på samme rom. Det virker av-seksualiserende og fører til mindre krangling.

«Kjønn blir borte når folk deler rom», sa en av forskerne til NRK.

– Er dette virkelig mulig? spør Rones. Hun er kritisk til at resultater fra enkeltstudier etableres som en allmenngyldig sannhet. Og at de i tillegg danner grunnlag for politikk uten at den har blitt ettergått og kritisert.  

– Disse undersøkelsene er gjort i veldrevne avdelinger i Forsvaret. Dette er avdelinger som selv har tatt initiativ til ordninger de har ønsket å lykkes med. Disse studiene viser noe helt annet enn det jeg har funnet i mine studier, sier hun. 

Det betyr ikke at kjønnsblandet rom ikke kan være en bra ting, mener Rones.

– Men det finnes eksempler på at det også kan være uheldig. Flere i Forsvaret sier også at de ikke kjenner seg igjen i de positive resultatene, forteller Rones.

Utvilsomt er disse «fagmiljøene» de referer til for å rettferdiggjør å mikse gutter og jenter – ett opprør mot Skaperens hensikt med kvinner og menn – spesielt når de sier at «kjønn blir borte når folk deler rom» – altså har vi ett samfunnseksperiment alà Frankenstein – og håper på det beste? Som vanlig i denne Woke dårskapen som styrer vår elite – så henter de aldri informasjon fra andre land, hvor ting har gått galt på dette punktet – dårskapen gjør at vi tror Norge er verdensmester i å styre alt – men i realiteten kjører vi landet på dunken. Hjelper ikke å være overmodig – realiteten vil innhente oss i en strid. Videre i artikkelen:

Rones er enig med Høiback i at stridsevne ikke er noe norsk forskning interesserer seg for. Hun mener det er en interessant forskjell på norsk og internasjonal forsvarsforskning her.

Motstanden mot kvinner i Forsvaret i Norge har vært sentrert rundt kvinnenes fysiske kapasitet, og en følelse av urettferdighet knyttet til kvinnenes adgang til utdanning og attraktive posisjoner. Amerikanere og briter har bekymret seg spesielt for hvorvidt kvinner vil true «det militære brorskapet» og samholdet i de militære enhetene.

Dette skyldes at samhold har blitt sett på som en bærebjelke i soldatenes motivasjon og vilje til å holde å kjempe med livet som innsats.

Siden 2017 – har jo også USA under Biden blitt Woke – som ifølge dette synet, er Woke en av bærebjelkene til den siste tidens bedrag, i den Hvite Hesten i Åpenbaringen 6.

Privat bilde fra min tid ved rekruttskolen i 1991

Da vi var i militæret i 1991 – så ville ingen av rekruttene ha en homofil i troppen – da eks. i USA fikk inn en homofil i militæret, så sto han alltid alene i dusjen – ingen andre menn ville dusje med han. Å lage ett eksperiment – hvor kvinner deler dusj med menn (vel og merke kan de låse seg inn i eget dusjkabinett, uten å bli sett) og samme soverom – så er det også en måte å ugyldiggjør det Gud skapte unikt i mannen og kvinnen – og den naturlig seksuelle tiltrekning som ligger mellom kjønnene. Du vet, hvordan skal man kontrollere den seksuelle kraften, svaret er ved Woke: Det går brahelt til det ikke går bra – det har skjedd flere voldtekter, og hemmelig filming av kvinner i dusjen.

Den seksuelle kraften, ble før skjult ved at kvinnene kledde seg ærbart, og dekket seg til – og holdt seg unne ting som kunne friste – og mennene behandlet kvinner med respekt, etter som kvinnene ikke brukte sitt kjønn til å forføre – men å vise sitt liv i sømmelighet. Jeg husker selv da jeg bodde i Bergen i 1996 – og hadde noen ekstra vakter på et dagsenter for eldre mennesker – og jeg ble forundret over disse gamle mennene, tok av seg hatten for kvinnene, var riktig høflige – og oppførte seg som riktig gentlemenn mot de – noe jeg ikke har observert heller i min oppvekst – så vi har med andre ord mistet noe helt grunnleggende – i denne moderne formen for Sodoma og Gomorra. Videre sier artikkelen:

FFI-forskeren mener at det er flere perspektiver som krever et kritisk blikk fra samfunnsforskere når vi nå går fra en verneplikt for alle menn, til en selektiv verneplikt hvor bare de beste blant kvinner og menn blir valgt ut.

– Noen blir byttet ut. Det er først og fremst arbeiderklassens gutter som blir byttet ut og middelklassens jenter som kommer inn. Forsvaret er nå preget av at middelklasseungdom som er flinke på skolen og på idrettsbanen, og som gjerne vil ha på CV-en at de også har vært i Forsvaret, mener Rones.

– Der motstanden mot kvinner i Forsvaret er størst, er blant menn som føler seg forbigått på enda et område. De har blitt forbigått i skolen. Nå kommer de heller ikke inn i Forsvaret, som nå bare er interessent i å rekruttere de beste.

– Mye av aktiviteten i Forsvaret er knyttet til garasjen. Og det er kanskje garasjegutta som vil bli værende i Forsvaret, ikke de som hadde best karakterer på skolen eller løp fortest på 3000-metern.

Dette kan få konsekvenser for Forsvarets evne til å beholde personell i arbeid etter den mer spennende utdanningen hvor det legges vekt på idrettsprestasjoner som passer for middelklassen. Hentet fra denne artikkelen.

For meg virker det ikke som man satser på ett stabilt forsvar – men heller ødelegge det innenfra – ved å satse alt på feil type mennesker – og feil måte å behandle kjønnene på!

Generelt i det naturlige, så vil kvinner være passive i en konflikt.

Espen Bråthen skyter piler, før han dreper – han er under Islams ånd – hvor samfunnets elite og media, nekter å snakke om Islam. Men i møte med Islam – blir selv de mest radikale kvinne aktivistene – stille – de våger sjelden å konfrontere de – de bare føyer seg. Det er nok fordi kvinner kan være tøffe, så lenge de aldri møter fysisk utfordring – men i Islam – så vil de bruke dette, og nekter å underordne seg en kvinne – og samfunnet støtter de i dette. Derfor blir rødstrømpene stort sett stille – som beviser at vi kan ikke stole på kvinner – til å forsvare landet – verken i forsvaret eller i politiet. Noen har mistet vettet sitt – pga demonisk ideologi – som ikke samsvarer med virkeligheten.

Vi må ha i minne – at det var ikke lenge siden en Islamsk konvertitt, Espen Bråthen, i Kongsberg, drepte 5 mennesker – de 2 første politi som møtte dem – var kvinner – de så at det var så risikabelt, at de tok på seg først fullt verneutstyr – og i mellomtiden, gikk denne mannen og drepte 5 personer. De burde heller – når de møtte denne aggressive fyren – tatt frem sine våpen – og skutt. Men fordi kvinner i utgangspunktet er ikke så aggressive som menn, det er ikke deres natur – de trekker seg oftest fra konfrontasjoner – fordi det er på den måten Gud har skapt de. Denne friheten som kvinnene søker etter – finner de ikke innen Woke eller såkalt likestilling og hvor man utjevner kjønnsforskjellen. Dette er bare ett stort demonisk eksperiment – og Norge er igjen i fronten når det gjelder ugudelighet.

Dessuten har Norge ett lite forsvar – vi har 70.000 innen hele strukturen, men i en væpnet konflikt, så kan vi kanskje stille opp med noe over 20.000 – menn og kvinner. Det sies at man kan forsvare kanskje halve Oslo. Mens Finland har ett større forsvar – og vi kan sakse fra denne artikkelen (fra 2016):

Dette er finske reservister, forsvars kurs for sivile – de bruker også kvinner – men de virker mer målbevisste enn de norske. Kanskje mer karakter og fasthet!? Les om forsvaret i Finland kontra det norske. Artikkel fra 2014.

Militæret i Norge koster det dobbelte av det finske – som skal forsvare landet alene. I Norge sier forsvarssjefen og folk flest at Forsvaret ikke holder mål. I Finland stoler de på sitt.

  • Finland, på størrelse med Norge, har et forsvar som i alle tilfelle står alene. Og som tenker helt annerledes.
  • Daily Telegraph har omtalt at over 900.000 finner det siste året har fått brev om hva som blir deres rolle i en eventuell krigssituasjon.
  • Finnene har en hær på 160.000, 20.000 på førstegangstjeneste hvert år (mot 7000–8000 i Norge), og et forsvar som totalt teller 230.000. Norges teller rundt 17.000.
  • Finland har i motsetning til Norge betydelig artilleri og luftvern, og i tillegg flere kampfly, F-18, som er yngre enn F-16.
  • Det finske forsvarsbudsjettet er på noe over 20 milliarder kroner, halvparten av det norske.


Finnene får mye ut av pengene – men Norge, som sitter på verdens største pengesekk per innbygger, får lite ut av pengene – det bare sløses ut – og ingenting får vi til å fungere. Det kalles en forbannelse.

Så vidt jeg vet – så driver ikke finnene med Woke i militæret – selv om Finland nå dessverre også har fått en Woke statsminister – som går ut fra WEF – de som vil påvirke hele verden med Schwabs ideologi, og Schwab selv er nok selv farget av at hans far var en høy nazi offiser under krigen. Schwab går også ut fra Rockefeller i USA – om du lurer på hvor ondskapen har sitt feste, først og fremst – selv om ondskapen er overalt – så er hovedtyngden til Woke, Canser kultur og annet – og selv forførende lære i kristendommen – omtrent alt kommer fra USA – og hovedmuldvarpen i det demoniske som graver seg frem – kommer fra Rocefeller – men også mange andre organisasjoner over alle land – er knyttet opp mot dem.

Bibelen advarer mye mot de rike – som det står:

«Hør, mine kjære brødre! Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne verden, til å være rike i troen og arvinger til det riket han har lovt dem som elsker ham? Men dere har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere, og er det ikke de som trekker dere for domstolene? Er det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over dere?» Jak 2:5-7

Og:

«Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere! Rikdommen deres er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste. Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager! Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres, roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd fram til Herren Sebaots ører. Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen. Dere har domfelt og drept den rettferdige, ingen gjør motstand mot dere.» Jak 5:1-6

Og i Åpenbaringen 18:23 – så står det at handelsmennene (bla Rockefeller) – var de som forførte verden med trolldom – som også kan oversettes med medisiner, eller vaksiner – fordi rikdom ødelegger som oftest folks karakter – og Jesus sa

Igjen sier jeg dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Matt 19:24

Det er viktig å se at de rike, altfor mange av de – er med i hemmelige klubber – som en type brødreskap som fungerer over grensene. At Norge er så åpne for alle demoniske impulser, må ses i sammenheng med at Norge har vært det rikeste landet på jorden – hvor rikdommen har vært godt fordelt mellom folk, i forhold til andre rike nasjoner. Og av den grunn har folk satt sin lit til sosialismen – ikke Gud som har velsignet Norge – og en av grunnene Gud har gjort det, er fordi vi støttet Jødene og Israel fra 1948 til ca 1975 – og Norge var Israels beste venn! Derav holdt Gud sitt løfte i 1 Mos. 12:2-3 – og velsignet oss mer enn alle andre nasjoner. Men i takt med vår rikdom – så sløvet vi våre sanser og henga oss til synder – og det kortsiktige kjødelige begjæret – sånn at vi ikke lengre ble våken, til å se hvordan onde ånders tjenere, bare kunne spasere rett opp i Regjering og Storting – og forføre oss inn i en vill verden av lovløshet og tøylesløshet. Norge er som Sodoma:

«Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning: Overmot. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre. Men den elendige og fattige hjalp hun ikke. De opphøyet seg og gjorde det som var en vemmelse for mitt åsyn, og jeg drev dem bort, så snart jeg så detEsek 16:49-50

Norge har blitt alt dette – vi skryter av å gi masse av penger i bistand – men mesteparten havner i korrupsjon, våpen og i Islamske land, som ikke klarer å forvalte noe til noe godt – mens de fattige og elendige i Norge, som er vår første plikt – bryr Staten seg ikke om – det ser vi på strømprisene og alt annet (som myndighetene kunne ha ordet effektivt og raskt – om de ville det) – samtidig som vi ser at ulykken har rammet Norge, ved at uforstand leder landet – det er bare å se på den nye tunnelen i Follo banen – som etter 8 dagers bruk kollapset – av den enkle grunn at bane Nors lederskap – nektet å høre på sunn fornuft – bare les denne artikkelen:

Oslo 20230103. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor møter pressen etter et møte med ledelsen i Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om Follobanen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bane NOR ble advart mot «uvanlig strømløsning»

38 milliarder ble brukt til dette idiot prosjektet her – som heller kunne ha vært brukt til helsesektoren – eller hjulpet til å få ned strømkostnaden – men Gud har nektet Norge forstand – pga våre synder – og leder landet til en dårskap – etter sitt eget hjertes villfarelse. Strømprisene går opp – og ett uvanlig kaldt vær (mens Europa, selv Danmark, har plussgrader) har gjort at vi får strømsjokk regninger – etter at vi har slått ny rekord i desember ved julehandelen, så får nok mange ett sjokk i januar – når både kreditt regninger må betales, eller at rentene vil løpe ved nedbetalinger – og strømregningen som snart kommer.

For å ikke snakke om alle andre sjokkerende galopperende priser – og Vedum og Støre – som jeg skrev om her – må ha forherdet sitt hjerte, akkurat som Farao i Egypt – da han nektet å la folket dra fra landet – til tross for ulykkene. Og ulykkene står i kø – fordi sosialismen ønsker å ha dumme og egenrådige autoritære psykopater til å lede på toppen over hele Norge – mens forstandige og dyktige folk, blir satt nederst på rangstigen – de kommer sjelden på toppen. Etter å ha jobbet ca 20 år i helsesektoren – og sett hvor mye idioti kommunene kan gjøre – og sløse enormt med penger, på dårlige ledere, som utnytter og pisker sine ansatte – pga ideologi fra Staten – så vil Norges skjebne bli helt likt som Helge Ingstad – vår fregatt – som var såpass avansert og mesterlig å kjøre på vannet – og ble endog styrt rett i en tankbåt – på en fin dag, uten noe uvær eller piskende vær. På samme måte blir også Norges skjebne, fordi det er der «kapteinene» styrer oss – og vi ser konturen av det over alt – og det er bare å se på militæret – og som Ludvig Karlsen en gang sa, at Norge hadde en lommebok med hull i – så ser vi at vi har milliarder å sløse med – med vi får ingenting ut av det – og land som Sverige og Finland, har mindre penger å rutte med – og får mer ut av pengene. Norge er i ferd med å kollapse – det er bare ett tidspørsmål. Bare tenk på vann og kloakk som har ligget etter – fordi ingen har tenkte på å oppgradere det:

Rapporten slår fast at det kommunale vann- og avløpsnettet trenger oppgraderinger for 332 milliarder de neste 20 årene. Hentet her.

Men Staten sier de ikke har penger – eller de er livredde for inflasjon, så vi må betale for deres uansvarlighet – som bare er tull, hvorfor betaler man da over 250 milliarder til migrasjon i året – om man er redd for inflasjon? Da må man stoppe opp – og si til migrantene – jobb og tjen egne penger – ellers kan vi ikke forsørge deg. Om det hadde vært normalt da – men ingenting er normalt i Norge for tiden. Det unormale har blitt Statens og regjeringens «normale» – og de skal bruke ytterlige milliarder på å grave CO2 i bakken, og skape vindmøller på havet – får en gjeng med dårer – de vil selv få Jens Stoltenbergs månelanding til å fremstå som en mild bris av pengesløsing på en demonisk ideologi – som aldri har fungert – og ikke vil fungere.

Så Gud har sak med Norge – derfor har Norge blitt en spott for andre nasjoner, ja selv Ukrainere advarer andre Ukrainere, pga Barnevernet, å ikke flykte til Norge. Og vår ville urene tøylesløse livsstil, hvor sex med alt og alle – har fått andre nasjoner som enda har beholdt sin sunne fornuft – til å rødme – over vår umoral. Og Norge presser gjerne fattigere nasjoner som ikke ønsker å innføre abort – til å innføre det! Spørsmålet er hvor lenge det er – før Gud stopper landets videre ville ferd – og vi må betale for våre gode tider – i å hengi oss til begjæret! Og hvor Gud lar våre synder komme tilbake til oss – i fullt mål!

«Har du ikke gjort deg selv alt dette, fordi du forlot Herren din Gud den tid han ville lede deg på veien? Og nå, hvorfor tar du veien til Egypt for å drikke Sikors vann? Og hvorfor tar du veien til Assyria for å drikke elvens vann? Din egen ondskap tukter deg, og ditt frafall straffer deg. Kjenn da og se hvor ondt og bittert det er at du forlater Herren din Gud, og at du ikke lenger frykter meg, sier Herren Herren, hærskarenes Gud.» Jer 2:17-19

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s