Å plyndre vesten for våpen pga Ukraina krigen, den forførende kirken, nedstengning av kraftindustrien – pga grønt skifte – Den selvrettferdige generasjon!

Da jeg trente her om dagen – hvor tv-skjermen sto på – og NRK nyheter – eller propaganda, som er en bedre betegnelse – slo ut i rommet. Jeg bruker så godt som aldri å se på MSM nyheter – da de er veldig manipulative og løgnaktige. Men det som var interessant – som de sa da – var at

NATO generalsekretær Jens Stoltenberg – tidligere statsminister i Norge, pasifist og motstander mot NATO.

Stoltenberg ber Sør-Korea levere våpen til Ukraina

Problemet er at det ligger en dypere hensikt bak alt – egentlig ønsker Demokratene, som styrer utenrikspolitikken i USA – som er en gjeng med okkultister (i Hans Rustads Skogpod, kaller han dem bløffmakere/bedragere, som på engelsk blir Impostors), om ikke, så hadde de brydd seg om sitt land, men de har solgt sin sjel til djevelen for lengst – de ønsker å ødelegge den frie verden, Norge, Europa, Japan og Sør-Korea mm. Og ettersom samarbeidet mellom USA, altså via Demokratene og Kina – og Ukraina – er noe som binder de sammen via penger og korrupsjon, hvor en av nøkkelpersonene i dette perverse samarbeidet er sønnen til USAs president, Hunter Biden – og Kina er på en måte alliert med Russland (det er bare å se anklagelsen fra Kina mot USA, at de har startet opp krigen i Ukraina) – men egentlig er angrepet er rettet mot den frie verden – ved å gå lage ett fiendebilde av Putin og Russland – som de fleste har kjøpt – ettersom de fleste bare her i Norge – stoler fullstendig på MSM.

Jeg vil legge til en ting til – en militær overordnet, sa at alle ressurser som militæret har i flere land, har blitt tømt pga Ukraina krigen – og det sies at likesom ett sterkt land militært som Frankrike, har våpen nok til å holde i gang en forsvarskrig i 2 uker – legg da til at de også går til Sør-Korea – og ønsker å tømme de for våpen. Dette er en bevisst strategi! De forsvaker Vesten – med vilje! Men jeg er ganske sikkert på, at Russland har en del ess i bakhånd, som ikke de vestlige journalistene vet eller vil skrive om! Så Russland kan bare hvile – om man kan kalle det det, mens 100.000`er av unge gutter blir blåst bort fra dette livet – mens Europa forsvaker seg selv – og er snart klar for en erobringskrig – som jeg skrev noe om her – i 3 dager med mørke!

Den troende vet alt, ved Ånden – om man ikke lever i villfarelse

Den som styrer informasjonen – styrer også folks dømmekraft – og dermed styrer det også retningen folk, som ikke tenker selv – til å hengi seg til hat, skape unødvendige fiendebilder, tåkelegger virkelige fiender, og opphøyer korrupt elite etc. Vi som har den Hellige Ånd – behøver ikke å la oss styre av løgnåndene, ettersom Ånden sier:

Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt. 1 Joh 2:20

Men endog – mange kristne har i mange tiår – ligget bakpå – av hva som skjer i øyeblikket – det er først nå kanskje Norge Idag begynner så smått å forstå at vaksinen ikke var noen frelse – men de nektet å høre, og nektet å snakke om det under nedstengningen – og tok så godt som ingen innlegg inn – som var kritisk mot vaksinen. Det show must go on – selv blant kristne!

Ja – vi hører vitnesbyrd om frelse, vekkelse, omvendelse – men hva blir egentlig folk frelst til? Frelse er enkelt – men lærer man grunnene i troen – eller lærer man de nyfrelste villfarelse – som eks. Rick Warren – og hans Målrettet liv, se norske pastorer under, på Hermon forlag – som anbefaler boken varmt! Er det det som skal styrke de nyfrelste – eller «gammelfrelste»? For er man opptatt av alt det positive – men ikke omvendelse, anger, synd, dyp, dyp nød for verden (les Baxters åpenbaring om hva Dødsriket (eng. Helvete) er) – vi snakker om himmelen, men ikke helvete – vi snakker om nåde, men ikke omvendelse og å vende seg fra synd. Man glir rett og slett ikke inn på ett bananskall inn i Himmelen – man må kjempe for det – hver Centimeter – du får ingenting gratis, om du vil ha Himmelen ned på jorden – det Jesus lærte oss å be i starten av Fader Vår! Det koster – men mange hviler seg på gavene, enn på egne mektige gudsopplevelser – som konstant burde oppgraderes.

Bedraget i den katolske kirken

Jeg har tenkt en del på eks. Heidi Baker i det siste – det er mange som syntes varmt om hennes kall til Mosambik – jeg tittet litt på intervjuet på Sid Roths program. Og jeg fikk det ikke helt ut av systemet – du vet – da jeg skrev om den forførende kirken – så skrev jeg om bla. Heidi Baker. Ikke for å henge ut henne ut – eller kritisere – men for å vite om det er Guds verk – eller en blanding av Ånd og Sjel. Jeg er kritisk til de som omfavner den katolske kirken, for enhetens skyld – som også hun har uttalt – fordi om man er blind for hvilken ånd den Katolske kirken er – så skjønner man lite av hva som foregår i åndeverdenen. Men klart – jeg kan ta feil – jeg har aldri vært på møter med henne – men jeg har sett noen videoer – som virker mer som at folk åpner opp for urene ånder – enn at folk blir befridd. Men hva vet vel jeg? Så vi må bedømme alt – men samtidig se at vi ikke kjemper mot mennesker – heller ikke Fru. Baker – men vi må gjennomskue hva som er Gud – og hva som ikke er det – og forstå hvem blant de som kaller seg troende, som er tjenere av mørkets fyrste! Jeg har skrevet om den katolske kirken her, for at du mer får en formening både profetisk, bibelsk og hva mye av ideologien egentlig går ut på – og det er ikke noe kristent fundament, men en villfarelse:

Innledning DKK Del 1 – DKK Del 2 – DKK Del 3 – DKK Del 4 – DKK

I den tiden vi går inn i nå – egentlig er vi allerede godt i gang med endetiden, og mange som burde ha forberedt seg – har ikke gjort det – mange har falt i søvn – og noen våkner aldri igjen, til den Nåden de enda tror de innehar. Vi bør ta de ytre forførelsen – og få det vekk – men enda viktigere er det indre bedraget. Det er egentlig når man gjør Guds vilje – og får motstand på det – at man mer holder seg i Guds vilje – enn de som som ikke har noe salt i seg – og ikke støter ut denne verdens ånd, men er en del av den.

Så positivitet – kommer du kanskje langt med i verden og i New Age – nå mener jeg ikke at man skal gå rundt som en mørk sky – men om man virker i Ånden – så vil de som er bundet – se deg som en mørk sky! Lys og mørke går som sagt veldig dårlig sammen.

Norsk støtte for krigføring – og ved det gjør vi oss til en fiende av Russland

Så vil jeg fortsette litt på der jeg slapp – om USA og NATO boikotten mot Russland:

Vi kan se hvem som lider av boikotten som USA har startet mot Russland – jo, de europeiske innbyggerne – det berører lite de Russiske innbyggerne. Og bak alt er også Grønn Politikk – som Romaklubben via David Rockefeller satte igang via det FN han selv bygde etter krigen – og fikk slått det gjennom via en forretningsmann, ikke en forsker eller vitenskapsmann – i FN møte i 1992. Siden har vesten blitt rent hjernevasket. Grønn ideologi, som er en type New Age okkultisme – som også nazistene i sin tid var opptatt av – har gjort at de store europeiske landene har lagt ned kjernekraftverkene – og plutselig har de ikke strøm – så overraskende – så nå er det Norge som pumper inn gass og strøm til Tyskland – som er altfor lite i forhold til hva de trenger.

Og overskuddet – kommer ikke innbyggerne til gode – nei, de snakker om at i snar fremtid – så vil de slå av strømmen til visse tider – sånn vi bare kjenner igjen via fattige land og korrupte regimer. Og bedraget kommer mye fra USA – men ettersom de i det skjulte, har kontakter over hele verden – via okkulte ordener – så jobber man aktivt for at verden blir ett – under total kontroll – som vi kjenner igjen fra Åpenbaringsboken. Da må det noen kriger og katastrofer (ofte virket frem av den samme ugudelige eliten) til – for å få skremt folk nok, sånn at de oppgir sitt ønske om personlig frihet – som vi allerede har mistet ganske så kraftig.

Så – vi tenker at handelsstanden i Norge, er mer opptatt av strømregninger og drivstoffpriser – enn dette:


Norsk næringsliv sponser avanserte droner til bombing av russiske soldater (Nrk)

Og her kommer også noe interessant inn – hvordan media – rett etter at vaksine presset var over – så gikk de over til å presse folk til å hate og avsky Russland og Russere – mens de støttet Ukraina ukritisk. Nordmenn generelt må være noen lettlurte fjols – våre fiender er ikke lengre verken der eller her – de er i det skjulte – og drar i trådene ved sine marionett dukker – som teks. Jens Stoltenberg – som før var pasifist og motstander mot NATO. Men ett menneske som ikke eier karakter eller noen prinsipper – kan bare bli dratt inn i hva som helst – som en pudding, som kan formes hit og dit, der makten styrer en. Og bak alt – står det sterke åndelige krefter.

Vår kamp er ikke mot mennesker – men mot maktene

Vi vet at vi ikke har kamp mot kjøtt og blod – men mot makter og myndigheter:

«For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Ef 6:10-18

Vi bør ikke skjønne eller forstå alt – ingen gjør det. Men vi burde skjønne hvem som blir drevet av falske ånder, urene ånder, av maktene i himmelrommet – Stoltenberg familien er en sånn enhet, og de ble flasket opp til det fra de var små. De lærte ikke å si far eller mor, men alt gikk på fornavn – en forakt for det tradisjonelle familielivet, og ikke minst at Gud blir betegnet som Faderen – og moren til Camilla og Jens Stoltenberg, Karin, jobbet iherdig for å få gjennom abort og alt feministisk elendighet – vel, kanskje ikke alt var dårlig, men kvinnen var meget ond – og er nå på en plass der de onde samles. Men det er bare en av mange – men i bunn og grunn er det ikke mange av de – men de fleste har blitt plassert høyt oppe – i Eliten – og styrer omtrent alle delene av samfunnet – i den vestlige verden – noen mer eller mindre – og Sverige og Norge er verstinger på global forførelse.

Nedstengning av det som gir elektrisitet – i Den Grønne ideologiens navn

I Belgia – så skjer så dette:

Belgia stenger nok en kjernekraftreaktor

I Europa så burde ikke kjernekraftverk legges ned – nå har det vært en del problemer med disse 2 som er nedstengt – men hva med å oppgradere de? Jeg tviler på at frykten for det som skjedde med kjernekraftverket Fukushima i Japan som er den egentlig drivkraften – hvor det ble skapt en Tsunami pga jordskjelvene:

Tsunami i Japan i 2011 – som ødela ett kjernekraftverk

Ulykken drepte antagelig over 18.000 mennesker – men det var ikke pga jordskjelvet – fordi Fukushima anlegget var konstruert til å tåle jordskjelv – det var tsunami`en i etterkant, som skapte alle ulykkene – så ble også vannet og området forurenset av stråling – man mener at strålingen gikk utallige mil via havstrømmene – og har forurenset mange av verdenshavene.

Utvilsom var tsunamien en dom mot Japan – pga synd! Det bruker å bli sånne typer katastrofer, når synden i ett land blir overmodent – det er en advarsel – om ikke omvendelse, kommer det verre dommer! Men Europa som da hadde hengitt seg til den demoniske New Age ideologien Grønne Skiftet – så var denne katastrofen en gavepakning – de kunne dermed stenge ned kjernekraftverkene en etter en – og så ble eks. Tyskland totalt avhengig av russisk gass. Og så bygde man unyttige vindmøller – som egentlig er mer en byrde, enn noe som skaper noe nyttig – ifølge Kent Andersen – brukte Tyskland 1000 milliarder kroner på dette – før de så seg nødt til å stoppe det. Det gir som kjent lite strøm – og bare når det blåser – og er vanskelig å få inn på fastnettet – ettersom det kan ødelegge hele den fine strukturen i nettet.

Donald Trump advarte Tyskland å være avhengig av tysk gass, men det var vel ikke så mange som sa dette: Start opp kjernekraftverkene – eller bygg nye! At det skulle være en miljøgevinst å stenge det ned – det er heller tvilsomt. Ferdig utvinnet uran eller det radioaktive brenslet, som driver kjernekraftverkene – må etter hvert kastes – og det kan jo være en miljøforurensing. I Norge har vi ett anlegg som tar imot sånn type avfall:

Nemlig:  (KLDRA) ligger i Himdalen i Aurskog-Høland kommune – ellers har nasjonene før dumpet sånn type brenselsavfall i havet. Men med tanke på hvor mye energi vi trenger idag – så er vindkraft, temmelig dyrt, og lite lønnsomt – og kan bare leve på statlig støtte – og her bruker man milliarder av kroner – isteden for å brukte pengene til nyttige formål – eks. som å styrke helsesektoren.

Egentlig er det en ren mafiavirksomhet – disse vindmølle greiene, og vindmøllene ødelegger naturperler og dreper utallige fugler, også verneverdige fugler. En mann som drepte en skjære med en rottefelle i Hedmark, fordi de forsynte seg av hans jordbæråker – ble truet til en bot på 15.000 kroner – men det får ingen konsekvenser av drapene på fugler i den grønne ideologiens navn – her ser du den perverse siden av denne typen ideologien – eller sannheten om den – det er bare for å bedra deg – for å lure deg inn i ett autoritært system – hvor du kommer komplett under Statens makt – og da er det ingenting som er bedre enn frykt – det gjør at folk mer eller mindre gir bort sin uavhengighet.

Hvordan ord blir brukt for å manipulere deg

Du må huske en ting – de som skriker om rasisme, bryr seg egentlig ikke om rasehat – alt er ideologisk drevet, for å stemple en viss gruppe mennesker (ofte hvite menn over 50 – som enda tenker selv, ettersom de vokste opp i en tid hvor det var totalt normalt å tenke selv), grønn ideologi er ikke for naturvern, fordi disse gangsterne bryr seg ingenting om naturen – ellers hadde de ikke plyndret og ødelagt naturen som de gjør – og så rettferdiggjør det. Samme med Meetoo – tror du de journalistene som driver dette frem, egentlig bryr seg om kvinnenes rettigheter eller deres smerte og seksuelle overgrep? Når de i samme åndedrag, er helt stille om Islams herjinger med Vestlige kvinner – som vi ser spesielt i Sverige, men også i store land som Tyskland, Frankrike, England mm. – da er de totalt stille, som teks. grooming skandalen i England, der kanskje 10.000 av jenter har blitt misbrukt av bla. pakistanske menn, hvor politi, myndigheter, domstoler, politikere – er stille som i graven. De bryr seg ikke om at jenter på under 14 år blir misbrukt, voldtatt og blir med barn – eller som den jente som ble bortført i flere år, og ble svanger med flere barn, som de aborterte (jeg har delt historien før, men fant den ikke akkurat nå, men her har du ett eksempel på Grooming i England) – og fortsette med å misbruke henne – hallo! Dette er virkeligheten.

Tror du virkelig at politikerne bryr seg om voldtekter, urettferdighet, kvinners rettigheter – tvilsomt, de bryr seg kun om sin ideologi – ellers hadde de ikke satt opp transmenn – over kvinner – det betyr at de egentlig hater kvinner! I England satte de en transmann, som sa han var en kvinne – i kvinnefengsel – han fikk voldtatt flere kvinner, før han ble stoppet. Man setter transmenn, som sier de er kvinner – til å konkurrere med kvinner i samme sport, hvor de er fysisk overlegne kvinnene – er ikke det å hate og nedvurdere kvinner, så vet ikke jeg!

Å si at man ikke vet hva slags kjønn man har – så betyr det bare at du sitter inne i ett dypt bedrag – og skaper forvirring over vår oppvoksende tenåringer – som trenger fasthet – og gjerne en myndig far som viser vei – ikke alternativ til forvirrende ideologier, og tilbudet om å skifte kjønn, som etterpå skaper ødelagte tenåringer, som de fleste angrer når de blir større – og om far gjør det han skal gjøre, og forsøker å beskytte/stoppe barnet fra å gjøre en sånn tankeløs dårskap – så kommer politi og arresterer han. Dette er lovløshetens hemmelighet – og det som baner vei for Antikrist – han som er en falsk gud over all urettferdighet – fordi nasjonene gjør seg klar for ham.

Det mest selvrettferdige slekten siden Noahs dager

For er det noe denne slekt gjør – så er det selvrettferdighet. Da jeg vokste opp – så reparerte vi alt, sånn at selv en sånn enkel ting som en walkmann, som det het da – ble satt inn på verksted – selv om det kostet, og ble reparert, og brukt igjen og igjen. I dag så kjøper mann – og så kaster mann, og alt er lagd av dårlig materiale, så ting går raskt i stykker, så du kan kjøpe mer – og så sier man at man er mer miljøbevisst enn de som vokste opp for 40-50 år siden – mens søppelfjellene vokser i alle nasjoner. Det er ett bedrag å tenke sånn – fordi vi er en forvirret generasjon – som ikke evner av å lære av historien – eller lære av de eldre. Isteden spotter vi dem – og kaller spesielt menn over 50 år som «sinte aggressive menn» som går i utakt med samfunnet – sannheten er at hele samfunnet går i utakt, med det som er normalt for ett menneske – vi dyrker det som er destruktivt, og elsker syndens makt – og vet ikke hva det betyr å være samvittighetsfull og trofast – for hvem gidder vel å holde seg til kun en hele livet – når man kan bytte fra den ene til den andre – som David Wilkerson – i sitt syn fra 1973 – kalte «konebytte» – som også er blitt normalt blant kristne.

Vi gjør magen til vår gud

Og vi har glemt å vite hva som før gjorde folk fornøyd – fordi vi har «alt» – men likevel er vi tidens mest misfornøyde menneskene som vokser opp – vi leter etter «kick» – og i verden lengter man etter helgen, da man kan drikke/ruse, hore eller kaste bort livet i en strøm av kjødelige lyster (som denne, som har funnet «meningen» med livet, og går på sexfester) og fylle buken med alt hva vi ønsker – og gjør magen til en gud – det er hva Ordet sier:

De ender i fortapelsen. Deres gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Fil 3:19

Du må huske på at Jesus selv – sa dette:

«Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.» Luk 17:20-21

Inne i dere – er klart buken, eller magen – det er 2 ting som ligger i buken – din ånd, ditt indre menneske – og din sjel, muligens ikke hele din sjel, men sjelen handler om dine tanker, intellekt, følelser. Kjører du en loop på en fornøyelsespark – så vil det kile nettopp i magen. På samme måte – om satan binder deg, så ligger disse kreftene oftest i magen, der sjelen er – og som en kreftsvulst forpester de følelseslivet, etter den type slag den ånden har – er det en ånd av begjær, så er det den typen ånd som flyter gjennom deg, og sprer sin gift – sånn at det kiler godt inne i magen, når du blir fristet. I verden anses det som ett gode – men i Kristi Kropp – så må sånne ting fornektes. Og selv om man er bundet av visse krefter – så må man desto mer kjempe for å holde seg ren fra verden, sånn at når tiden er inne – så vil Gud sette deg i frihet – om du da søker det med hele deg!

Som ufrelst – er ens ånd død – dvs. alle menneskers ånd er fullkomne når de blir unnfanget, og så født – og de første leveårene – ulikt fra hver enkelt individ, til man blir såpass moden, at man kan velge mellom kunnskapen om godt og ondt – og om ikke Kristus da er i hjertet – vil ens ånd dø ut. Men det betyr ikke at alle guddommelige følelser fra man ble skapt, er borte – samvittigheten er jo der – og man vet til en viss grad rett og galt. Men etter hvert som man vokser til – så vil man hengi seg til sin urene natur – og herde seg på de områdene man hengir seg til synd, sånn at man ikke reagerer på at samvittigheten advarer deg. Isteden blir ting som en flørt – selv om du eks. er gift, bare en bonus – ett «eventyr» med en fremmed kvinne/mann – en bonus – for de fleste – men noen, selv ufrelste, kan avsky det urene, og holde seg til kun en hele livet – vi leser jo ofte om sånne som har vært gift i 60 år og mer. Men dette er nesten på vei til å bli visket vekk – som jeg skrev her – om hvordan skoleverket blir pålagt av WHO og lære selv små barn om sex, onani og opphisselse.

Denne verdens ånd – vil ødelegge små barns rene natur så tidlig som mulig, ettersom den Lovløse, er helt avhengig av at nasjonene er så urene og så under bedrag, at han kan tre frem som en falsk frelser – og bedra verden, på samme måte som Hitler bedro Tyskland – det er samme ånd, samme krefter, men forførelsen er større – pga det verdensomspennende kjødelige lystene – som ødela Sodoma og Gomorra – har korrumpert de fleste nasjoner i verden i dag – spesielt de tidligere såkalte «kristne» nasjonene – her i Vesten, som har blitt ødelagt pga vår rikdom og overflod. Vi husker Judas og Peters advarsler:

likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild. Jud 7

Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i fremtiden. 2 Pet 2:6

Nettopp – det er ett forbilde på vår tid – hvor de ugudelige har blitt fristet, til kjødets lyst og etter fremmed kjød – såkalt synd mot naturen – og når du først er blitt bindet av disse kreftene og har forurenset din sjel og din kropp – så vil du også dra andre med deg – inn i denne urene verden. Dette kan man ikke styre – fordi følelsene er for sterke – og ingen kan kjempe mot egen synd, når man først har sluppet den inn – unntatt ved Jesu Kristi Kraft, ved det dyrebare Lammets blod!

Verden har blitt mer og mer en syndens trell – og der blir de enkelt marionetter for djevelen – som kan drive mennesker til å gjøre vanvittige ting – uten at de helt skjønner selv hvordan de havner inn i det. Fordi synd ødelegger forstanden – sånn at man igjen bare blir drevet av følelser – men følelser skal aldri være ett menneskes kompass – da blir det som med Adolf Hitler, da han holdt taler – så skrek folk ved sine følelser – en lærer fra Norge, som gikk intetanende forbi en av Hitlers møte – hun skulle bare forbi, og visste ingenting om Hitler eller nazismen – men da kjente hun en voldsom kraft ved folkehavet – og når alle ropte Heil – så plutselig sto hun og gjorde det samme – hun mistet total kontroll. Sånn vil det også bli når Antikrist står frem – men da er verden så ond, verre enn nå – at han vil bli bejublet – iallefall i starten.

Dette er tiden vi lever i – derfor trenger vi å være våkne! Holde oss unna rus – og alt djevelen tilbyr oss – uansett hva det er ! I ett overflodssamfunn – vil det koste så mye mer – å holde seg adskilt fra verden – men det er den veien man må gå – for uten Helliggjørelse, vil ingen se Herren!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s