Om det profetiske – og Profetier for de store nasjonene for 2023 (men også Ukraina og Guds kirke)

Dette er da fra Ed Citronnelli Ministries – profetiene hans er lengre ned på siden.

Det har vært flere profetier om hva som vil skje i 2023 – og i de fleste tilfeller, så er det sjelden at profetier får rett akkurat på datoen – eller årstallet. Og noen ganger oppfylles ingenting. Det kan være mange grunner til det –

  1. at den som profeterer, gjør det i sjelen, såkalt sjelisk, andre kan virke under en fremmed ånd,
  2. eller okkulte ånder, som gir rett, men peker folk bort fra Kristus smale veier (det er mye forføriske ånder i Kristi Kropp) – som eks. den håpløse videon jeg oversatte her.
  3. den som profeterer gjør det rett, men promoterer feil tid (det er sjelden at ting skjer på dato, det er derfor Jesus sa at vi ikke skulle vite datoen eller timen for Hans komme – men det gjelder også mange andre ting – bare oppmålte dommer – som eks. Jeremia sa at det skulle gå 70 år for Judea i utlendighet – så kom det et tidsromellers er tid uvanlig at tid treffer rett, men det hender),
  4. profeterer rett – men pga forandringer, så blir det profetiske forandret og gir ett nytt bilde (som teks. Jona, som talte om ødeleggelse om 40 dager, pga omvendelse, ble den skjøvet ut til ca 150 år, og den endelige dommen beskrives i Nahum) – men så er det noen ganger at en profeti er låst fast, og Gud har bestemt at det skal skje! Uansett hvilken hendelser eller hvem som ber for å avverge ting! Det kan vi lese om i Jeremia og Hesekiel – hvor Gud sa om Noah og flere andre av de rettferdige stilte opp og ba – så ville han bare frelse de, ingen andre! Han ville ikke høre på bønnen – fordi syndens mål var fult – og dom måtte komme!

Jeg skrev en artikkel om dette, feks. når det gjaldt forutsigelsen i Bibelkoden:

Hvorfor inntreffer ikke profetier? En gjennomgang av Bibelkoden

Du vet – jeg har fulgt med og slukt profetier – siden jeg var nyfrelst i 1988. Jeg husker jeg leste i bladet Vekteren om folk som, mener å huske det var på 80 tallet, folk tok opp en haiker på E6, som sa Jesus kommer snart igjen – og når han da tittet opp mot der haikeren skulle sitte – så var det ingen der! Det var ikke bare en som opplevde det, det var visst flere. Og jeg slukte profetier – men som oftest, eks. under nedstengningen, så kan jeg ikke huske at jeg kom over en profeti, som advarte mot det som var på vei. Senere oversatte jeg en video med Bullock – som fortalte at Gud hadde advart han mot en epidemi – det var vel i 2019 – ca. ett år før det brøt ut. Jeg fikk heller ingen ord om dette – men jeg skjønte når det utfoldet seg, at dette var rent demonisk – og begynte å søke etter informasjon – og så lagde jeg denne oversikten:

Hvordan oppsto Korona viruset?

Etter det – så har man fått mye mer informasjon rundt dette – og hørt mye, enn hva jeg skrev da. Jeg syntes også det var så viktig – at jeg oversatte 2 videoer med dr. Tenpenny (med min begrensede engelsk kunnskap, så tok disse videone lang tid, da jeg ikke er ekspert på medisinke uttrykk, sykdommer og andre lignende ord på amerikansk-engelsk), hun er en ekte søster i troen, som hadde studert vaksiner i 21 år – og advarte, at om man tok vaksinene, så kunne ikke skadene reverseres. Unntatt ved Guds overnaturlige ingrep, naturligvis.

Og vi som hadde fulgt med på Dyrets merke – vi hadde til slutt skjønt at det handler om en manipulasjon av DNA – samme som skjedde i Noahs dager, da Nephilim ble unnfanget via falne engler og menneskenes døtre (Når Jesus snakket om Noahs dager, vel det er det vi nå ser – også med Nephilim – hvor målet kan virke som å gjøre menneskene til Nephilim, så det er umulig å vende om til nåden noen gang, derfor så heftige advarsler i Åpenbaringsboken, om å ikke ta Merket – som kan virke som vil bli gitt via sprøyter/vaksiner/injeksjoner) – og da var det rart å se at disse vaksinene, hadde makt til å forandre noe av DNA`et – samtidig var jeg ikke overbevist om at man dermed gikk bort fra å bli menneske, til noe annet.

Du vet – DNA et ditt forteller deg at du er menneske – og frelse gjelder kun mennesker! Det fantes muligheter for omvendelse til tross for at man tok vaksinene og at ditt Hellige Tempel kunne renses, om man angret og bekjente det. Og jeg la merke til, at flere kristne, som tok denne vaksinen, ble mer eller mindre fremmede for meg. Jeg sier ikke at de er falt fra – men ett eller annet har skjedd. Og så er det alle de utallige sykdommene og døden som ligger i kjølevannet av dette – enda så dør folk – enda blir folk syke, av selv langtidsvirkningene.

Jeg fikk ingen «så sier Herren» om alt – det var heller en indre åndelig varsel, og at forstanden min fortalte meg at noe var veldig galt – og jeg opplevde at Herren styrket meg i arbeidet med å skriv om alt dette, selv med min begrensede kunnskap eller forståelse av alt sammen.

Å være en vekter – betyr ikke at man vet alt. Da eks. Elisja, en av bibelens fremste profet, etterfølgeren til Elias, hadde en tjenestegutt som het Gehasi. Og da denne syreren Na`aman ble helbredet, og ville gi profeten masse gaver, vi snakker om millioner av kroner, i dagens verdier. Så takket profeten nei. Men Gehasi gikk uansett ut, i hemmelighet, og klarte å lure til seg 2 talenter sølv og 2 festkledninger – med en løgn. Og så skjedde dette:

«Selv gikk han inn og sto fram for sin herre. Da spurte Elisja ham: Hvor kommer du fra, Gehasi? Han svarte: Din tjener har ikke vært noe sted. Men han sa til ham: Var jeg ikke til stede i ånden da mannen vendte om fra vognen og gikk for å møte deg? Er det nå tid til å ta imot sølv og få seg klær og oljetrær og vingårder og småfe og storfe og tjenere og tjenestepiker? Derfor skal Na’amans spedalskhet henge ved deg og ved ætten din til evig tid. Så gikk han ut fra ham og var spedalsk, hvit som snø.» 2 Kong 5:25-27

Så er min tanke – hvorfor vågde Gehasi, når han bodde sammen en så mektig profet – og gå ut og gjøre sånn – da han kunne risikere å bli avslørt? Fordi han visste at Elisja ikke visste alt eller så alt – det var bare til visse ting, Herren åpenbarte ting for Ham. Men ettersom Gehasi gikk langt over streken, så kom Ånden og åpenbarte hva som skjedde.

På samme måte er det med oss – enten vi kalles Vekter, profeter, åndelig eller virker i det profetiske – så vil vi bare få biter – aldri helheten – selv Paulus, en av de mest åndelige menneskene i hele Bibelen – sier dette:

Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. 1 Kor 13:8-10

Det ligger mye i hele skriftstedet – først er grunnvollen i hele Skriften kjærligheten til Gud, og Hans evige Ord – til Jesus Kristus og Hans Hellige Ånd (og bruke Hans kjærlighet til å elske våre søsken, selv om det til tider ikke alltid er enkelt mot alle)- og ut av dette, så deler Herren ulikt til en hver av oss, så vi kan forvalte der man er, ikke der alle forventer at du burde være – og når Herren ser at du forvalter godt, så gir Han deg mer – det er veldig bibelsk. Noen er sterke fra starten av sitt Gudsliv – og får høye åpenbaringer tidlig – men så kan det være sånn at karakteren ikke henger på greip i forhold til det åndelige – og det er også noe vi må skille mellom.

Å være veldig åndelig, så er det ikke sikkert at du er det når du er med familien, eller med andre mennesker. Alle kan profetere – men Gud setter mer pris på om du elsker din kone av hele ditt hjerte – og at kvinnen har respekt for mannen! Og at du lærer dine barn, så godt det lar seg gjøre – å følge Herren av hele deres hjerte! Karakter er viktigere enn åndelige gaver. Og som jeg delte i synet med Siste slaget/Kallet – så var det som var stor i menneskenes øyne, oftest lite i Himmelen, mens det som var lite her nede, ofte var stort i Himmelen. Fordi de bibelske prinsippene snur tvert om fra Verdens humanistiske måte å tenke på. Spørsmålet er selvfølgelig hvor mye vi er påvirket av Herren, og hvordan vi forvalter vårt pund, i ydmykhet – eller om vi gjør tvert om, i oppblåsthet – eller midt i mellom! Gud kan uansett bruke alle – selv de som ikke alltid er hyggelig å omgås med! Gud er aldri på parti med noen – bare med seg Selv – derfor må vi lære å kjenne Hans veier – så vil Hans nåde virke i deg, gjennom deg, og gjøre at du blir god å smake på av din neste! Det kalles å bære frukt!

Vel – nå ble det noe undervisning her. Men jeg skal gå igjennom denne profetien – for 2023 – så får vi se – om det stemmer. Egentlig er hans profetier annerledes enn mange andre – også meg selv – så det er ganske så interessant, fordi om dette er rett – ser ting totalt annerledes ut i Guds øyne – enn i våres – eller iallefall mine! Men det er jo heller ingen stor overraskelse. Jeg har måtte endre meg mange ganger, de siste 20 årene av mine liv – måtte legge ned ting jeg mente var sant, for en større type Sannhet – som var mer hjertelig, og bar bedre frukter! Der må vi alle gå – om vi skal komme nærmere Gud – spesielt vår betrakninger av ting vi ikke på dypet helt vet, men kanskje legger sammen, ved den informasjonen man får. Men om man skal betrakte ganske så fullkomment alt man ser og hører – så må man inn i Ånden – som Romerbrevet 8 snakker om. Der kan man som Paulus – hørte:

Han ble rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er tillatt for et menneske å tale. 2Kor 12:4

Og enda kan Gud åpenbare ting – som man ikke får lov til å si. Mens andre får høre usigelige ord, som er viktig for menighetens oppbyggelse – og Endetiden er viktig – ettersom vi lever i den:

Kilde YouTube: (40) WOW! Hear What God Said About World Superpowers, Celebrity Deaths & MORE in 2023 | Ed Citronnelli – YouTube

Og Herren begynte å tale til meg om USAs regjering, og hva som vil begynne å skje i 2023. Han talte til meg om Kina. Han talte til meg om Russland. Han talte til meg om Ukraina. Han talte til meg om menigheten.

2023 vil være ett år av forandring for den amerikanske økonomien. Om den amerikanske regjeringen, Gud talte til – meg – det vill være noen utskiftninger i regjeringen som vil starte i 2023. Det vil bli forandring av regjeringen – det vil kulminere snart etter ett år etter det, to år etter det. Det vil bli en forandring av makten. En forandring av regjeringen – jeg gir dere ingen navn – jeg vet ikke hvem som vil overta, og jeg bryr meg ikke om hvem som styrer. Makt vil skifte hender. Og det vil bli satt i bevegelse for Amerika i 2023.

Jeg så drivstoffprisene i begynnelsen av 2023, vil stupe igjen. Boligmarkedet – det vil ikke være en skuffelse i boligmarkedet, for prisene vil stablisere seg. Og mitt folk vil ikke miste eiendom, eller investeringer de har i eiendom.

I 2023 vil det bli en devaulering av dollaren, men Herren sier det blir en mulighet for Guds folket å overføre mørkets rikdom ettersom statestikken går ned.

Og jeg så inn i Åndens rike i 2023, og jeg så en veldig inflytelsesrik, en veldig mektig kvinne, politiker – forlate Jordens rike – og Gud sa, jeg ga henne tid, en sjanse til å omvende seg. Men fordi hun ikke ga meg det hun skyldte meg, jeg fjernet henne fra min planet. Dette er for 2023.

Og i begynnelsen av 2023, sa Herren til meg, at selv bil industrien vil forsøke å introdusere og få gjennom lover, for å tvinge folk, ved å vedta disse lovene. Ved å forsøke å bli kvitt disse bensin bilene, ved å gå over til andre typer energi biler, men Herren sa at dette vil ikke skje. Jeg så flere fat av olje å bli «doger» (fant ikke meningen med ordet) fra USAs jord, og drivstoffprisene går ned. Gud har ikke glemt Amerika! Gud har ikke glemt denne nasjonen!

Gud talte til meg om Kina. Og om du kjenner meg, så vet du at jeg ikke bruker å profetere globalt. Om du vli bli merket falsk, så begynn å operere i det profetiske rundt globale profetier.

I 2023 – hva folk ikke har sett i Kina, vil de begynne å se. For Kina vil begynne med å vise deres reelle økonomiske krakk, helt ned i grunnen. De vil appelere til det globale politiske markedet med ett ansikt av tillit – så toppledere i land i ulike nasjoner, vil begynne å stole på dem. Men planen deres, sier Herren, er bedrag helt til kjernen. For de vil bare se etter sine egne interesser. Planene deres vil være selvsøkende. De vil trenge ressurser, fordi de går snart tom for forsyninger/ressurser av hva de selv har lagret.

Gud sier til Sitt folk, å be! Så våre ledere i Washington ikke blir forført. Det siste han sa om Kina – Kina hater ikke USA. Men de lyster begjærlig etter det USA har. Og de vil ikke stoppe, ikke fordi de hater USA, men de ønsker det USA har. Så vi trenger å be – vi trenger å be!

Herrens Ånd betjente meg profetisk rundt Russland. Kjære lyttere, jeg er redd jeg er redd og skjelver! Jeg ønsket ikke at Gud skulle fortelle meg dette. I Jesajas bok står det sånn:

Herren Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Jes 50:4

På Engelsk (King James): The Lord GOD hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary: he wakeneth morning by morning, he wakeneth mine ear to hear as the learned.

(En tunge til læring – står det i den engelske – eller de lærdes tunge.)

Så jeg kan lære å tale ett ord inn i tiden, til dem som er trette, og gjennom sin profet, så sier Han: spør meg om det som skal komme det som omhandler min Sønn! (Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. Jes 45:11). Og jeg ba den bønnen! Så begynte Han å åpenbare ting, og begynte å tale til meg om Russland. Dette er hva Han sa:

Han (Russland) er stolt av krigen i Ukraina. Russland strevde mer med økonomien enn de globale nasjonene visste. Krigen med Ukraina har utarmet deres ressurser – og mer enn det. Men de ønsker ikke at verden skal vite dette. 2023 vil starte med å manifestere krigens tap, med Ukraina. Feks. ikke så mye i kostnadene i liv, krigens tap, men de økonomiske lovene. Økonomiske ressurser, økonomiske kostnader vil vise seg i 2023. Og enda dypere, for Rusland. Han sa at Russlands arbeidsledighet vil være på et rekordhøyt nivå. De vil bli søkende, det russiske folket – til å flytte inn i Ukraina. Og fra Ukrainas ståsted, å dra seg ut fra Ukraina – til USA.

Russiske investeringer vil hele tiden treffe lavt også – men Herren sa han skulle bergynne å gjenopprette en del, i det siste kvartalet av 2023. Igjen, de vil se kostnadene ved krigen, uten å vinne den.

Angående Ukraina. Pga vanskelighetene i den Ukrainiske økonomien – det vil bli en kamp i 2023. Noen folk som flyktet fra Ukraina – mange – pga krigen – Herren sa til meg, ved juni/juli i 2023, mange av de menneskene vil komme tilbake til Ukraina. Uansett hva som skjer, hjertet til Ukrainerne vil ikke vende seg mot Russland. Han sa jeg har holdt det lille landet Ukraina, og beskyttet de svake mot giganten. Ukraina vil bli kjent som en kristen nasjon, i hele verden i 2023.

Angpående kirken. Min bruds røst som har blitt borte hos regjeringen, mistet sin innflytelse – Jeg vil gi tilbake lyden av den røsten igjen. Røsten til Mitt folk skal ikke bare bli hørt i gatene, og på innsiden av kirke bygningene – men vil igjen bli hørt hos myndighets (offentlige) bygninger, og i myndighetes korridorene. Jeg bringer Min brud til å være en brud som får innflytelse, i disse siste dager. Jeg vil gi tilbake smerten (? Tid :1200) av min herlighet her i Amerika, og rundt hele verden. Herligheten vil være med frykt over henne – en gang så var hun plaget av å ikke kunne påvirke eller folk brydde seg ikke hva hun var, hva hun gjorde eller hvem hun sa hun var.

Herren sa – fortell menigheten, at starten av 2023, så vil jeg bringe bildet av min brud tilbake til fronten – fra kyst til kyst – fra øst til vest og øst til vest, og jeg vil utgyte gnister (relfeksjon av Hans herlighet) av min ild, sier Herren, i Nord, og i Sør, i Øst og i vest. Herren sier at Jeg bringer min Lasarus i 2023, tilbake fra det døde – fortell folk at Lasarus ikke er død.

Er du klar? Du som ser på meg, Herren har talt – DU SKAL BLI DELTAKER av godheten i landet – for du skal ete av det gode i landet – om du er villig og lydig. Gud vil gjøre at du skal ete frukten av landet – Gjør deg rede! Dine tårer har kommet til sin ende. Dine øyne – sier Herren, vil bli tørket opp. 2023 vil bli ett år av glede, et år av feiring, et år av latter, ett år av å danse, ett år av jubel – et år av herlighet – i Jesu Navn!

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s