Er den siste vekkelsen her nå? Da har vi kort tid på oss! En liten titt på Asbury Revival

Jeg opplevde dette som ganske så høyprofetisk. Du vet – en av de siste tingene som må skje – før Jesu gjenkomst, er innhøstning – Jesus sier selv:

Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Matt 24:14

Om man følger verset etter – så snakker Jesus om den Ødeleggende styggedom – og etter 2 Tess. 2 på det Hellige sted – jeg mener det snakkes i første hånd om det Fysiske templet. Paulus sier:

La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. 2 Tess 2:2-3

Fortapelsens sønn – han vi kaller Antikrist, har mye å gjøre med Ødeleggende styggedom, og Templet forsøples av det urene. Som jeg ser det – så vil vekkelse komme før Herrens dag – før Antikrist står frem med som den Lovløse og en type verdensleder – eller kanskje bare en leder rundt Midtøsten – vi vet ikke helt hvordan Enden vil bli tegnet – det vi ser nå, er ikke sånn det vil se ut når den Lovløse trer frem. Men før Herrens dag – så vil Gud høste inn sjeler – og frelse de som lar seg frelse – før Han henter de hjem. Dette fikk jeg under bønn for en del år siden:

En profeti

Jeg fikk ikke ro på denne åpenbaringen, før jeg på ett møte fikk delt den med den forsamlingen jeg gikk på, ved den tiden. Ettersom i dette hjerte synet, så var denne menigheten inkludert, med sine 2 etasjer. Jeg så ungdommer ble frelst – og så løp de ned i byen – og hentet flere – og begge etasjene ble fulle av folk – spesielt ungdom, og etter det – så jeg at Herren kom og hentet sin menighet – når alle utvalgte var blitt frelst.

I Åpenbaringen 7 – som jeg bruker å kalle en stafettveksling, hvor Gud sender hjem sin Menighet til Evigheten – for så å salve og besegle sine 144.000 av Israels ætt – så disse siste Hellige har makt, kraft og beskyttelse til å overleve en tid under Åpenbaringsbokens redsler – som jeg tror er Guds plan nummer 2 i misjonen – nemlig også å vinne mennesker under vreden (nr. 1 er å vinne de før vreden). Men for de som blir frelst under vreden – finnes det ingen redning i noen bortrykkelse – de må enten dø for sin tro, ofte under lidelser – eller at Gud på en eller annen måte beskytter de. Ken Peters beskriver det på den måten – i sitt syn, som du kan lese her.

Jeg mener bestemt at dette er de som blir rykket opp – som var rede:

Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for Lammet, kledd i lange, hvite kapper, og med palmegreiner i sine hender. Åp 7:9

Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kappene – hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod. Åp 7:13-14

Å komme ut av – betyr at man blir reddet ut fra noe – eller frelst fra noe – som også Herren selv bevitner:

Jeg sier dere: Den natten skal to være i én seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. To skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Luk 17:34-36

Husk at de to forbildene rundt endetiden, var Noah og Lot – og begge to ble reddet ut av Guds vrede – men ikke forfølgelsen, hardheten, mørke, prøvelsene – før Gud skjulte de fra sin vrede – men det var menneskers vrede de fikk merke på sin kropp og sjel, og det er noe Gud ikke vil frelse oss fra (men føre oss gjennom det) – og de 4 rytterne i Åpenbaringen handlet nettopp om menneskers vrede! Som for oss blir å bære vårt kors – og fornekte selvet – vårt kjød, våre lyster og begjær.

De 2 profetene – skal mer eller mindre utfordre Eliten og Antikrist ledsagere under den perioden, så de ikke skal være trygg – i alt det mørket de sitter fast i. Hva helheten av Guds planer for de – vet jeg ikke – men de som våger å utfordre dem – vil få store problemer. Det står om dem:

Dersom noen vil skade dem, da går det ild ut fra munnen deres og fortærer fiendene deres. Ja, om noen vil skade dem, skal han drepes på den måten. Åp 11:5

Og de har ett vitnesbyrd – garantert om Kongenes Konge: Og når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem. Åp 11:7

Uansett – jeg tittet igår nettopp på denne Reelsen – fra Asbury Universitet:

Denne utgytelsen startet ved at en gutt reiste seg opp og begynte å prate om sine ufullkommenhet/svakheter – så kom bare Guds kraft og falt, og siden har det bare vært der – og møtene har bare fortsatt. Dette er først og fremst en type ungdomsvekkelse – men klart, er for alle. Folk kommer fra Brasil, Indonesia og omtrent alle statene i USA.

Nå har jeg pratet mye om vekkelse – så jeg tenkte i mitt stille sinn – og sa i mitt hjerte, er dette den siste vekkelsen vi venter på? Akkurat når jeg tenkte tanken – så falt Guds herlighet over meg. Som en bekreftelse. Om det er riktig, så betyr det at dette vil spres seg – over alt. Der det finnes Guds hellige som kan ta det imot – og videreføre det – i Ånd og sannhet – og ved ydmykhet.

Det er viktig at Den Hellige Ånd styrer sånne ting – for når mennesker rører ved det – så forsvinner Ånden – og da blir det dødt. Det som er spesielt med denne her – er at ingen leder det – ingen markant leder – og det har jeg tenkte lenge, skal det bli en endetidens siste vekkelse – så må det være som Josva Generasjonen – ikke Moses generasjonen. Altså ett helt folk, spesielt de unge – og klart Gud bruker ledere – men egentlig, i Kristus er det egentlig det samme om du er profet, eller lærer – om du er en pastor – eller lekmann – eller bare en kirkegjenger – titler betyr ingenting for Herren – men at Ånden får virke gjennom i og gjennom alle – betyr alt – sånn at bare Kristus blir opphøyd!

Når vekkelsen opphøyer det som er lite i menneskers øyne – da begynner det å ligne på noe! Alt for mange – selv troende – blir holdt borte fra fellesskap, foraktet, eller sett ned på – i mange kristne menigheter. Det betyr bare at krefter fra helvete har kommet inn i fellesskapet – derfor oppfører folk seg på den måten. Og oftest, bruker de å trykke ned de som Gud elsker ekstra mye – ofte enkle folk, som gjerne gir hele hjertet til Jesus. Men ser ikke så imponerende ut for øyet – det er dessverre en stor sykdom her på Østlandet blant troende, denne stille mobbingen – og jeg tror det ikke bare er her – men kristne klikker seg sammen, de som likesom betyr noe, og er «innafor» – mens andre «Føles» det ikke godt ut å inkludere. Men skal vi være lik verden?

Å ja – når det kommer folk fra evangeliesenteret – eller tidligere narkomane – så står vi på og tar oss av dem. Oftest er det ikke de som merker dette – men de som faller mellom flere stoler – som virker normale – men er annerledes. Vi vil jo ikke bli sett sammen med «gale» mennesker – viktig at man tar seg ut for andre, selv om disse «gale» menneskene har nær kontakt med Herren. Da blir vi som Samuel – da han dømte på det ytre:

Da de kom, og han fikk se Eliab, sa han: Sannelig, Herrens salvede står her for Herren! Men Herren sa til Samuel: Se ikke på utseendet hans og på hans høye vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. 1 Sam 16:6-7

Kanskje jeg skal døpe om den siste vekkelsen for 1 Korinterbrev 1 vekkelsen – for det står:

Brødre, legg merke til det kall dere fikk: Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe – for at intet kjød skal rose seg for Gud. 1 Kor 1:26-29

Jesus selv svinger seg rundt – om man skal tro grunnteksten – som i en dans, og sier:

I samme stund frydet han seg i Den Hellige Ånd og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg. Alle ting er overgitt til meg av min Far. Ingen kjenner til hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for. Luk 10:21-22

Dessverre har for mange viktigperer – med karisma – entret mange høye stillinger – og gjort at fårene har blitt fòret med søppelmat – i motsetning av hva Jesus ønsket av Peter (han var blant de første hyrdene i menigheten, og ett forbilde for de som kom etter) Fø mine lam! Vokt mine får! Fø mine får! Johannes 21. Å tale/preike – er ett stort ansvar – fordi det er hva du fyller hjertene til de du taler til – som betyr noe – din posisjon betyr egentlig ingenting – i utgangspunktet!

Jesus selv sier om Endetiden:

Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre har satt over tjenestefolkene sine for at han skal gi dem mat i rett tid? Salig er den tjeneren som hans herre finner i ferd med å gjøre dette, når han kommer! Sannelig sier jeg dere: Han skal sette ham over alt han eier!

Men dersom den onde tjeneren sier i sitt hjerte: Det varer lenge før min herre kommer! og han så gir seg til å slå medtjenerne sine, og eter og drikker med drankere, da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter det, og en time han ikke tenker. Og han skal hogge ham ned og gi ham hans del med hyklerne. Der skal de gråte og skjære tenner. Matt 24:44-51

En dårlig tjener, venter ikke at Hans Herre kan komme når som helst, og hengir seg til kjødelige svakheter, og resultatet blir deretter. En som venter på sin Herre med våkenhet – er også en bedre tjener, mot også sin neste – og de disse skal forvalte. Og om denne vekkelsen innevarsler den siste – før Jesu komme på skyen – så burde vi åpne hjertet for den. For min del – ba jeg – Gud gi meg denne vekkelsen – eller la meg dø! Dramatisk ikke sant? – Vel, det kom fra hjertet. Uten saltet i troen, Guds herlighet og kraft – så har vi egentlig liten funksjon her nede. Da kan man like godt gå til Himmelen med en gang – eller er man totalt saltløs – så vil man gå fortapt! Det må vi våke og passe oss for!

Her om Asbury på Youtube, med blant annet Tucker Carlsen:

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s