Hva er en vekkelse? – å sette menigheten fri fra dens lenker

Fra Pensacola vekkelsen på ca. midten av 90 tallet, og noen år fremover.

Hva er en vekkelse? Jeg vil definere Pensacola vekkelsen, som ekte – men også pga forkynnelsen – ikke bare kraften. Selv Ludvig Karlsen, da han var på møter der – så la han ut «ull» – dvs. han sa til Gud, om jeg husker rett, så var det 3 eller 5 ting han ba konkret skulle skje, i møtet – sånn at Gud kunne bekrefte for han at dette var ekte. Og han fikk bønnesvar på alle disse 3 eller 5 tingene, Gud lot det skje – og han fikk sin bekreftelse. Å legge ut «ull» – det var det Gideon gjorde:

Da sa Gideon til Gud: Dersom du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt, så legger jeg nå denne ulldotten på treskeplassen. Hvis det da faller dugg bare på ullen, mens det er tørt på hele marken, da vet jeg at du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt. Og slik ble det. Da han tidlig neste morgen sto opp og klemte ullen, presset han ut dugg av den, en skål full av vann. Men Gideon sa til Gud: La ikke din vrede bli opptent mot meg, om jeg taler en gang til! Jeg ville gjerne få gjøre en prøve til med ullen! La nå ullen være tørr, mens duggen faller på hele marken! Og denne natten gjorde Gud det slik: Ullen var tørr, men utover hele marken lå det dugg. Dom 6:36-40

Ifølge Kenneth Hagin, så etter hva Gud åpenbarte for ham, så kunne man kjenne igjen ting med ett grønt signal i hjerte om det var rett, eller ett rødt om det var feil – altså man behøvde ikke å legge ut ull. Men min erfaring, er at du får svar etter troen du har. Og mange ganger har jeg spurt Gud om ting -uten helt å få svar, selv i mitt indre – eller at jeg har fått svar på en helt annen måte enn hva jeg tenkte Han ville komme på. Har man ingen svar, så får man vente – men også bruke hodet, sunn fornuft – ettersom Bibelen opphøyer god gudfryktig forstand.

Om jeg kommer på en plass og kjenner Guds salvelse – så betyr det ikke nødvendigvis at ting er rett. Da jeg har sett folk som har virket sterkt i salvelsen – for så kort tid etter bedra og stjele. Og det er ikke alltid enkelt å se hva som skjer bak scenen – om ikke Ånden åpenbarer det. Og Gud åpenbarer ikke ting – sånn at du og jeg kan dømme menneskene som sitter fast i ting – sånne åpenbaringer, er til for at folk skal finne sannheten, eller for å advare andre, å ikke ta til seg læren. Å finne ut av «alt» – spesielt i denne tiden, kan være forvirrende – om du da ikke klarer å vite hva du skal se etter – og hva du ikke skal se etter.

Bibelen har ingen ordentlig ord for vekkelse – det nærmeste er dette:

For alt som blir åpenbart, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Ef 5:14

Den som sover – er den kristne, så vekkelse betyr at han/henne våkner av sin åndelige sløvhet, eller at man har gått totalt tørr på innsiden – eller er frafallen. Stå opp fra de døde – det er de ufrelste som vender om fra sin synd, og blir levende i Kristus. For at en såkalt vekkelse skal skje til verden – må først menigheten våkne – det betyr også at menigheten må gjøre opp med alle sin synder – bekjennelse – omvendelse – og så bare bøye seg for Den Hellige Ånd, og la Han svepe over oss alle – så Han får renset oss. Dette her kan ta litt tid – fordi det er enkelt/eller enklere å se de største byrdene, eller åndelige kreftene som ett menneske kan være bundet av – men vanskelig med de små. Derfor trenger Ånden å få tid – for å få sin menighet akkurat der Han ønsker det. Jesus befridde mennesker fra onde ånder i ca 1/3 av sin tjeneste – så dette er helt grunnleggende – og er nødvendig, for å få menigheten til å komme inn i Det Aller Helligste – Hans nærvær og kraft. De fleste kristne jeg har møtt – er bundet av en eller annen uren ånd – enten ved arv, eller at de har åpnet opp for det. Men man har vennet seg til det, og noen ser disse svakhetene som en Korset man må bære. Men lidelser skal ikke være pga dine åndelige byrder – fordi disse kreftene ønsker hele tiden å få deg på fall. Bibelen oppfordrer deg å kvitte deg med de:

Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.

Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. Og dere har glemt den formaningen som taler til dere som til barn: Min sønn! forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner. Heb 12:1-8

Byrde er tegn på synd, smerte, depresjoner ol. – og ofte har de linker til åndelige krefter. De åndelige kreftene, dvs demoner, har ett navn – og da mener jeg ikke Erik eller Jens – men på samme måte som Jesus definerte det:

Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa til den: Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham og gå aldri mer inn i ham! Da skrek den høyt og slet hardt i ham og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa: Han er død. Mark 9:25-26

Han sa til dem: Dette slaget kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste. Mark 9:29

En ånd må defineres. Settes navn på – eks. mindreverdighet, forkastelse, sorg, okkultisme, vanvidd, galskap, stolthet, frykt/angst, religiøsitet/drivende religiøse ånder, kontroll, misunnelse, baktalelse, ryktespredning, opprør, alkohol, narkotika, vrede, vold, lyst/begjær, incest, blotting, utukt, hor, hovmod, arroganse, etc. etc. For åndene kan i de fleste fall skjule seg – i din sjel – og de kommer bare frem en gang i blant for mer kraftig å plage deg – samtidig som de er som en giftampull for din sjel, de strider mot din sjel – og denne åndelige kreftsvultsen sender negative strømninger inn i dine følelser og tankeliv – på det området som den binder deg på. Frykt gir deg følelse av frykt – lyst, får deg til å få lyst til å begå urene handlinger som eks. pornografi, hor etc. – en ånd av alkohol, ja selv røyk kan være en ånd – gir deg begjær etter dette (noen ganger holder det med omvendelse, sånn at kreftene bare forsvinner ut av ditt liv)

Ånder er veldig konkrete – som teks. min forbeder, de første 7 årene jeg ble befridd (du kan lese mitt vitnesbyrd her) – en gang han var ledet av Ånden og kom bort til meg – så holdt han hånden sin ca 30-40 cm. over hodet mitt, og ba med lukkede øyne – og da kjente han ett hode i sin hånd – han åpnet øynene – men det var ikke mitt hode – han så ingenting, hans hånd var enda ca 30-40 cm over mitt hode. Disse åndene ligger skjult, og de fleste kristne aner ikke at de er vertskap for dette. Men så snakker vi om vekkelse da – om det er en ekte vekkelse, så vil Guds kraft manifestere seg. Bare for å si det sånn – det finne utallige ulike former for salvelse – dvs. kraft, som Gud manifesterer seg på – når Han berører oss – i sin visdom. Gud vet at om Han skulle skru på sin herlighet som under Pinsedagen i Apostlenes Gjerninger – så ville vi ikke tålt det. Det hadde virket mot sin hensikt. Derfor må vi bli renset, det Bibelen kaller Helliggjørelse, sånn at vi tåler mer av Hans herlighet. Gud er hellig – og avskyr synden! Se til at Hans hellighet ikke får avsky for din livsstil – sånn at Han forlater deg!

Så vi drar på konferanser – og blir fylt av Ånden – og blir velsignet – men flere føler også, at nå orker vi ikke mer, om de går på for mange møter – sjelen henger ikke med – og ofte kan det være pga krefter som sender negative signaler til hele ditt system, fordi disse kreftene hater Guds kraft – de får veldig ubehag av det (men det kan også være at taleren er sjelisk, det også kan gjøre at man faller ut). Og ettersom disse urene åndene ser deg som sitt hjem – og du er dens vertskap – så vil du bli på en måte ett med dens impulser den sender ut.

Jeg vil også legge til – demoner som sitter i folks sjel, selv om de kjenner Guds kraft, så vil du forsøke å skjule seg – så lenge de kan – men over lengre tid, så vil de ikke tåler det – da må de komme frem fra sine «hjem» – Bibelen kaller det tankebygninger – men i disse bygningene, så bor det noen! Du kan rive de ned, når åndene har forlatt sitt bosted!

For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi er rede til å straffe all ulydighet, når bare deres egen lydighet er blitt fullkommen. 2 Kor 10:3-6

Sånn jeg ser det – uten å vite det helt – så er nok denne vekkelsen i Asbury – mer en oppvåknings vekkelse, og som gir impulser til å gå videre med Gud. Jeg har enda ikke sett noe konfronterende med dette – men jeg har jo ikke studert dette nøyere heller. For å si det sånn, om profeten kommer opp, og begynner å konfrontere synd – så vil urene ånder i flere mennesker, reagere, og da har det ett valg – det vanligste er at man får forkynneren langt opp i strupen – og ønsker å kaste ham ut – andre er mer ydmyke, og tar imot irettesettelsen, og ønsker å gå videre med Gud. En profet er kjempeviktig – det er derfor menighetene spesielt i Vesten, ikke ønsker å ha dem i sine lokale menigheter. Det blir for ubehagelig – fordi en profet elsker renhet – og trenger seg dypere inn i renhet med sitt liv – og Gud legger en konfronterende salvelse i ham, for å sette andre i frihet – men da må den bundne første erkjenne at de har dette problemet. Bibelen sier:

Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.  De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse. 2 Tim 3:1-7

Om du leser dette i helhet, forstår du at dette er ikke hovedsakelig en tale om verden, men menigheten – de fleste som kaller seg kristne. Dette er ett reir av ondskap, av onde ånder, som binder disse menneskene – sånn at de ikke har kontakt med sin samvittighet på de områdene man er bundet på – feks. man spotter sin foreldre, som er ganske så vanlig i dag – men kjenner ingen anger. Da er det oftest en ånd som binder. En ånd – virker gjennom smerte – og du må bare få smerten ut – og da kan man si harde ord mot sin neste, sine barn, sin ektefelle, sin nabo, sine kristne venner etc. – og så føler man en selvrettferdig ånd etterpå, fordi man merker ingen anger. Fordi en uren ånd, sløver ned og blinder din samvittighet – og dermed føler du heller ikke at du gjør noe galt.

Så sier Paulus om disse kvinnene han beskriver, at de gjerne vil lære, men kommer aldri til sannhets erkjennelse. Du kan tro du kjenner alle andre, deres svakheter – deres styrke, men kjenner du deg selv? Vet du om dine egne svakheter? Selvrettferdighet er ett stort problem blant de fleste kristne – man nekter å se det innlysende. Men i en såkalt vekkelse – så vil Gud vekke opp samvittigheten – konfrontere de urene åndene som binder samvittigheten/eller rett og slett bare gå forbi deres innflytelse – og få samvittigheten i frihet for ett øyeblikk – sånn at du faktisk kan komme til sannhets erkjennelse – av ting Ånden ønsker du skal vende om fra. Dette her er noe av det viktigste som Gud gjør, når Han utgyter sin herlighet.

Jeg husker at Roger Larsson, en profet, på 90 tallet kom til vår menighet – og han gjorde store profetiske tegn (jeg skrev noe om det han gjorde i denne artikkelen) – og 2 brødre som var profetiske, fra menigheten fulgte ham – som representant for menigheten. Og han satte ett usynlig kar – i Ånden, på ett sted, hvor det var glødende kull (se Jesaja 6, om den glødende stenen) – ikke synlig for mennesker – og overlot det til menigheten, å holde liv idet – sånn Guds rike kunne utfolde seg i byen. Men den helgen profeten var der – så hoppet og danset menigheten og pastoren – alle elsket Guds nærvær. Uken etter – da en av de profetiske brødrene nevnte for pastoren det profeten sa – så brydde han seg ikke – de planla i steden en ny «fest» – med en annen tjener. Enkelt og greit – de forsto det ikke – og trodde det var uviktig. De levde mer inn i sine fysiske sanser, enn å kunne se inn i Åndens rike. Og på den måten – forstår ikke dagens menighet profeten noe særlig – fordi profeten ser inn i Åndens verden – og det virker litt skremmende for en kjødelig og en sjelisk kristen, eller en kristen som er umoden – og Jesus sa dette på en enkel måte:

Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv. Joh 6:63

Du må ikke skjønne alt – men kjenne i ditt hjerte at det er fra Herren. Og da kommer vi inn på de som er bundet – de kreftene som er i de – ofte av en humanistisk art av å ønske å være normal i andre menneskers øyne – vil tenke at dette er galskap – det er bare å lese Joh. 6 – så var det kun de 12 til slutt – av mange – som klarte å svelge Jesu budskap – de andre falt av. De sa: «……. Dette er harde ord! Hvem kan høre dem?» Joh 6:60

Derfor – min advarsel til deg – og andre, er at det kommer en vekkelse – om det allerede har startet, vet jeg ikke – men den vil komme med ild – og det beste er å være nogenlunde forberedt for det – når den kommer. Alle de årene vi har hatt av ro rundt oss – minus nedstengningene (Men det var en fin tid for å søke Gud på dypet) – tillot Gud, sånn at Hans menighet kunne forberede seg på det som skulle komme. Men de fleste har isteden åpnet opp for destruktive krefter – og blitt enda mer bundet. Å være frelst – er ikke enkelt – og det koster noe – av oss alle!

Jesus sa jo at veien var smal og porten trang – dvs. det er vanskelig å finne Veien – om hjertet ditt ikke er totalt vendt mot Gud:

Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Matt 7:13

Det finnes dessverre kristne nå – som de fleste tror var frelst – egentlig var de det en gang, men så tok de snarveier i troen, og glemte å være nøye med Gudsfrykten og å søke Herren for veien den skulle gå på. De døde – og havnet i dødsriket – i store plager. Jeg har lest flere vitnesbyrd om dette – og her er to av de:

Hva Jesus viste henne i Dødsriket, en avdeling for kristne som levde et dobbeltliv – og hvor Jesus underviste hun om i sitt Ord – om hva type synd som ikke er akseptabelt

En visjon om Jesus som dømmer en sjel, som akkurat hadde dødd.

En kvinne i slekten – hun kalte seg kristen, men levde ett hyklersk liv – på slutten av sitt liv, da hun var lagt inn på sykehus – så var en av sønnene der og hans kone, de var troende – mens hun lå der, så sto hun opp i frykt, og slo mot noe usynlig – bort med dere, bort med dere, sa hun – det var kreftene som var kommet for å hente henne. Etter sin død – så trodde disse kristne fast på at hun gikk til Himmelen. Vel – man skulle gjerne ønske at alle kom dit – men du kommer bare dit inn pga. at du er ett barn av Faderen – renset i Jesu blod, og har gjort om med synd – som vi alle kan slite med i våre liv. Og husk: Det er ikke starten på troslivet som er viktigst – men slutten!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s